دانلود رایگان


پاورپوینت فرسایش سواحل در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل وتصاویر و نمودار - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه پاورپوینت فرسایش سواحل در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل وتصاویر و نمودار طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- فرسایش درقوس ها 2- رسوب گذاری در قوس ها 3- فرسایش عمومی 4- فرسایش موضعی 5- شکست ساحل 6- فرسایش سطحی در اثر شرایط هیدرولیکی جریان رودخانه(خاک غیر چسبنده) 7- لغزش های

دانلود رایگان در این پروژه پاورپوینت فرسایش سواحل در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل وتصاویر و نمودار طبق موارد زیر ارایه شده است:1- فرسایش درقوس ها2- رسوب گذاری در قوس ها3- فرسایش عمومی4- فرسایش موضعی5- شکست ساحل6- فرسایش سطحی در اثر شرایط هیدرولیکی جریان رودخانه(خاک غیر چسبنده)7- لغزش های توده ای سواحل ( خاک چسبنده)8- انواع لغزش و فرسایش سطحی در سواحل(خاک غیر همگن)9- علل فرسایش در قوس10- الگوی جریان در قوس رودخانه ها11- سرعت طولی12- جریان ثانویه13- جریان حلزونی14- الگوی فرسایش و رسوب در قوس ها15- کنترل فرسایش عمومی16- روش های کنترل17- مقاوم سازی خاک ساحل رودخانه در مقابل جریان رودخانه با استفاده از :پوشش سنگی یا خشکه چین(Riprap) nفرش گابیونپوشش با بلوک بتنیپوشش با لحاف بتنیپوشش با ژئو بگپوشش با تایر فرسوده ، پوشش گیاهی، و غیرهکاهش عامل فرسایش( کاهش تنش برشی یا سرعت جریان موضعی با کاهش قدرت گردابه ها)سازه های اصلاح الگوی جریان در قوس شامل:دور کردن خطوط جریان با سرعت زیاد از ساحلاصلاح توزیع تنش برشی و دور کردن منطقه با تنش برشی بیشتر از ساحل خارجیایجاد استهلاک انرژی در محل قوس خارجی nب: کاهش نیروی گریز از مرکز با ملایم کردن قوسافزایش مقاومت برشی خاک ساحلمسلح کردن خاک ساحل به صورت سازه ای و یا استفاده از درختان با ریشه های عمیقکاهش فشارهای منفذی با ایجاد زهکش های مناسبکاهش شیب رودخانه و کاهش شرایط هیدرولیکی جریان که باعث فرسایش می شوند18- مراحل محاسباتیالف -اطلاعات هندسی رودخانه مورد نظر شامل مقاطع عرضیب- مشخصات مکانیک خاکی (ژئوتکنیکی)خاک ساحل شامل منحنی دانه بندی ، ضرائب مقاومت برشی، میزان فشارهای منفذی در طول سال، تهیه پروفیلی عمقی از ساحل تا عمقی دو برابر ارتفاع ساحل.ج - با استفاده از روابط مورد نظر میزان تنش برشی یا سرعت بحرانی خاک ساحل در عمق های مختلف د- دبی طرح ( 5ساله تا 25 ساله).ر- شرایط مرزی پایین دست(منحنی دبی اشل و یا فرض جریان یکنواخت) و نیز شرایط جریان در مرز بالادست(هیدروگراف ورودی و یا فرض جریان ماندگارو یا منحنی دبی اشل) و- با استفاده از مدل های ریاضی مشخصات جریان شامل تنش برشی و سرعت جریان در مقاطع عرضی ه - علل فرسایش سواحل با بازدید های مکرر و کسب اطلاعات از افراد محلی ی - روش مناسب برای تثبیت ساحل

پاورپوینت فرسایش سواحل در 40 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل وتصاویر و نمودار


پاورپوینت فرسایش سواحل در 40 اسلاید


پاورپوینت فرسایش سواحل


فرسایش سواحل


فرسایش ساحل


پاورپوینت


دانلود پاورپوینتپاورپوینت


فرسایش


سواحل


در


40


اسلاید


کاملا


قابل


ویرایش


همراه


با


شکل


وتصاویر


و


نمودار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آشنايی با ماهواره های هواشناسی

دانلود پاورپوینت فضای مجازی و آسیبهای آن در 81 اسلاید

خلاصه ی کتاب حقوق بیمه ( دکتر ایرج بابایی ) + تست

بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه روی تراشه

دانلود جزوه آموزشی ISO_9001-2008

دانلود پاورپوینت ابزارهای اقتصادی براي تحليل بازار ماهيت تقاضا