دانلود رایگان


بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها - دانلود رایگاندانلود رایگان 1.1 مقدمه : دنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط‌تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می‌تواند منشأ مخاطراتی عمده در تصمیم گیری‌ها باشد. اطلاعات ابزار تصمیم گیری‌های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت اطلاعاتی دارد ک

دانلود رایگان بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها تعداد صفحات : 173 فرمت فایل : Doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد Word مقدمه : دنیای امروز دنیای اطلاعات است و کسی برنده است که اطلاعات بیشتر و مربوط‌تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می‌تواند منشأ مخاطراتی عمده در تصمیم گیری‌ها باشد. اطلاعات ابزار تصمیم گیری‌های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. برای دستیابی به این اطلاعات نیاز به یک سیستم اطلاعاتی می‌باشد، یک سیستم اطلاعات،سیستمی مصنوعی است که متشکل از مجموعه کاملی از مؤلفه های دستی و رایانه ایمی‌باشد که برای جمع آوری، ذخیره و اداره داده‌ها و تهیه اطلاعات مورد نیاز کاربران تهیه شده است (بادسکو، 2010، ص 125). در تعاریف حسابداری تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. ولی در بحث سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری باید همواره تأمین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین،متنوع‌ترین و مداوم‌ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی‌ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیمگیری‌های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند. تشکیلات و سیستمی که برای مدیریت سازمان، اطلاعات تهیه می کند بنام سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) مشهور است. در این سیستم نقش محوری و اساسی را سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS) به خود اختصاص داده است (همت فر و کولیوند، 1388، ص 14). بنابراین وجود یک سیستم اطلاعات حسابداری که به نحو موثر، اطلاعات دقیق، مفید و به موقع در اختیار مدیریت قرار دهد از عوامل اساسی توسعه و پیشرفت سازمان به شمار می رود. نقش اطلاعات در بهبود فعاليتهاي موسسه امروزه بر هيچ كس پوشيده نيست. اما نكته مهم، روش و پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي در موسسات مي باشد. تا به امروز تحقيقات انجام شده درباره پياده سازي سيستم هاي اطلاعاتي نشان داده اند كه تنها يك توصيف از موفقيت يا شكست وجود ندارد . لذا تنها يك مدل براي موفقيت سيستم ها توسط محققان ارائه نشده ، بلكه مدلها و عوامل بسياري در تحقيقات مورد توجه قرار گرفته است(مازار يزدي ، 1386). جهت استقرار مناسب و بهینه سیستم اطلاعات حسابداری (AIS) نیز مقدماتی لازم است از جمله مطالعات پایه ای در ارتباط با تاثیر استقرار AIS بر متغیرهای مهم مالی و حسابداری نظیر سودآوری، کارایی، عملکرد و ... در کشور ما بخصوص در صنعت بانکداری، کمتر به مقولات سیستم های اطلاعاتی (مدیریتی و حسابداری) توجه می شود. لذا در این تحقیق با درک ضرورت و اهمیت موضوع، درصدد بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری در صنعت بانکداری هستیم. در این فصل، کلیات تحقیق شامل مواردی نظیر : بیان مسئله، اهداف، فرضیات، ضرورت، واژه های تحقیق و غیره تبیین می گردند. فهرست عناوین 1 فصل اول 1.1 مقدمه 1.2 بيان موضوع 1.3 قلمرو تحقیق 1.3.1 قلمرو موضوعی 1.3.2 قلمرو زمانی 1.3.3 قلمرو مکانی 1.4 اهداف تحقیق 1.5 ضرورت تحقیق 1.6 انگیزه تحقیق 1.7 فرضیات تحقیق 1.8 متغیرهای تحقیق 1.8.1 متغیر وابسته 1.8.2 متغیرهای مستقل 1.9 تعریف واژه ها و اصطلاحات 2 فصل دوم ادبیات تحقیق 2.1 مقدمه 2.2 اهمیت استقرار سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها 2.3 سیستم اطلاعات 2.3.1 تعريف سيستم اطلاعات 2.3.2 فعالیت های عمده يك سيستم اطلاعات 2.3.3 دلایل استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات 2.3.4 انواع سيستم‌هاي اطلاعات 2.3.4.1 سیستم اطلاعاتی مدیریت 2.4 سیستم اطلاعاتی حسابداری 2.4.1 پردازش اطلاعات در AIS 2.4.2طراحی و اجرای هر یک از سیستم های اطلاعاتی 2.4.2.1 تشخیص نیاز به داشتن سیستم جدید 2.4.2.2 شناخت سیستم موجود 2.4.2.3 تجزیه و تحلیل و ارزیابی سیستم 2.4.2.4 اجرای سیستم 2.4.2.5 وارسی سیستم 2.4.2.6 نگهداری سیستم 2.4.2.7 کنترل سیستم 2.5بررسی نوزده مشخصه استاندارد سیستم های اطلاعات حسابداری ...... 2.5.1 دورنمایAIS 2.5.2 تراکم اطلاعات 2.5.3 بعد گردآوری 2.5.4 بعد زمان بندی 2.6مزاياي استفاده از ابعاد و مشخصه های اطلاعاتی 2.7ارزیابی ویژگی های کیفی سیستم 2.8عملکرد،کارایی و سودآوری .... 2.8.1ابعاد ارزيابي عملكرد (کارایی و سودآوری) 2.8.2اهمیت و ضرورت ارزیابی کارایی و سودآوری 2.8.3ديدگاههاي سنتي و نوين در ارزيابي عملكرد(کارایی و سودآوری) 2.8.4 مدلهای نظری ارزیابی عملکرد 2.8.4.1 مدلهای توابع تولید 2.8.4.2 مدلهای با رویکرد نسبتهای مالی 2.8.4.3 مدلهای ریاضی 2.8.4.4 مدل خانوادة معیارها 2.8.4.5 مدل ارزیابی جامع 2.8.5معيارهاي ارزیابی و اندازه گيري عملکرد (مالی، حسابداری و اقتصادی) 2.8.5.1 معيارهاي حسابداري 2.8.5.1.1سود 2.8.5.1.2 سود هر سهم(EPS) 2.8.5.1.3 نرخ رشد سود 2.8.5.1.4 سود تقسيمي 2.8.5.1.5 جريان هاي نقدي آزاد(FCF) 2.8.5.1.6 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 2.8.5.1.7 نرخ بازده دارائي ها (ROA) 2.8.5.2 معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري 2.8.5.2.1 نسبت قيمت به سود (P/E) 2.8.5.2.2 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام 2.8.5.2.3نسبتQ توبين 2.9 پیشینه تحقیق 2.9.1تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران 2.9.2 تحقیقات خارجی 2.9.3 تحقیقات داخلی 3 فصل سوم روش تحقیق 3.1 مقدمه 3.2 اهداف تحقیق 3.2.1 اهداف علمی و كاربردي 3.2.2 اهداف کاربردی 3.3 فرضیه های تحقیق 3.4 روش تحقیق 3.5 قلمرو تحقیق 3.5.1 قلمرو موضوعی 3.5.2 قلمرو زمانی 3.5.3 قلمرو مکانی 3.6 ابزار گردآوری اطلاعات 3.7 روش گردآوری اطلاعات 3.8متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 3.8.1 متغیرهای وابسته 3.8.1.1 بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) 3.8.1.2 نرخ بازده دارائي ها (ROA) 3.8.1.3 نسبت Q توبين 3.8.2 متغیر مستقل 3.9 جامعه و نمونه آماری 3.10 مدل تحقیق 3.11 روائی و پایائی پرسش نامه 3.11.1 روایی ابزار سنجش 3.11.2 پایایی ابزار سنجش 3.12 روش تجزيه و تحليل داده ها 3.13تشریح روش های آماری بکار گرفته شده در تحقیق 3.13.1 ضریب همبستگی پیرسون 3.13.2رتبه‌بندي فرضيات آزمون فريدمن 3.13.3 مدل رگرسيون 3.13.3.1 آزمون فيشر در رگرسیون 3.13.4روش حداقل مربعات معمولي (OLS) 3.13.5 ضريب تعيين 3.13.6 فروض كلاسيك 3.13.6.1 واريانس ناهمساني 3.13.6.2 خود همبستگي در جملات اخلال 3.13.6.3 خطاي تصريح در مدل 3.13.6.4 همخطي 3.14الزامات اقتصادسنجي و آزمون ها جهت برآورد مدل 3.15 آزمون های ساکنی 3.15.1آزمون پایایی بر اساس همبستگی نگار(Correlogram) 3.15.2آزمون ریشه واحد برای ساکنی یا مانایی(unit root test) 3.15.3 آزمون ديکي – فولر 3.15.4 آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) 3.16آزمون های تبیین و تشخیص صحت فروض کلاسیک 3.16.1 آزمون های ضرایب (Coefficient Tests) 3.16.2 آزمون های جملات پسامند 3.16.3 آزمون های ثبات ساختاری (Stability) 3.17 مبحث همجمعي در رگرسیون 3.17.1تعریف همجمعی بر اساس مبانی نظری 3.17.2 مفهوم اقتصادی همجمعی 3.17.3 آزمون های همجمعی 4 فصل چهارم برآورد مدل، تجزیه و تحلیل اطلاعات 4.1 مقدمه 4.2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 4.2.1رسم جداول فراوانی و نمودارهای میله ای مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی 4.2.2رسم نمودارهای سری زمانی مربوط به متغیرهای تحقیق 4.2.3بررسی آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق 4.3بررسی نرمال بودن داده ها 4.4 روایی و پایایی پرسشنامه 4.5برآورد ضریب همبستگی پیرسون 4.6 رتبه بندی شاخص های AIS با استفاده از آزمون فریدمن 4.7مدل اقتصادسنجی حداقل مربعات 4.7.1آزمونهای ایستایی (مانایی یا پایایی) متغیرهای موجود درمدل 4.7.1.1بررسی پایایی متغیرهای موجود درمدل با استفاده از تابع خود همبستگی (ACF) 4.7.1.2آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد (Unit root test) دیکی فولر 4.7.2برآورد مدل رگرسیونی به رو ش OLS و تفسیر ضرایب 4.7.2.1برآورد مدل با متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام و متغیر مستقل تناسب AIS 4.7.2.2برآورد مدل با متغیر وابسته بازده دارایی ها و متغیر مستقل عملکرد مالی 4.7.2.3برآورد مدل با متغیر وابسته نسبت Q توبین و متغیر مستقل عملکرد مالی 4.7.3برآورد آزمون های اعتبار و صحت مدل 4.7.3.1 آزمون حقيقي بودن رگرسيون 4.7.3.2آزمون نرمالیتی توزيع خطاها (پسماندها) 4.7.3.3 فرض هم خطی (Colinerity) 4.7.3.4آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس 4.7.3.5 برآورد آزمون LM جهت تشخیص همبستگی پیاپی پسامند 4.7.3.6 برآورد آزمون رمزی 5 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 5.1 مقدمه 5.2 خلاصه تحقیق 5.3 خلاصه نتایج پژوهش 5.3.1نتایج فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون 5.3.2نتایج رتبه بندی شاخص های AIS با استفاده از آزمون فریدمن 5.3.3نتایج تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات... 5.4 نتیجه گیری 5.5 پیشنهادات تحقیق 5.6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 5.7 محدودیتهای تحقیق پیوست منابع و مآخذ ضمیمه یک پرسشنامه ضمیمه دو داده ها ضمیمه سه خروجی نرم افزار159 فهرست جداول جدول‏3‑1 : بانکهای مورد مطالعه تحقیق و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جدول‏4‑1: جداول فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان جدول‏4‑2: جداول فراوانی و درصد فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان جدول‏4‑3: جداول فراوانی و درصد فراوانی مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان جدول‏4‑4: محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام جدول‏4‑5 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق جدول‏4‑6 آزمون نرمالیتی با کلموگروف-اسمیرنوف جدول‏4‑7 :آماره پایائی پرسشنامه جدول ‏4‑8نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه اول جدول‏4‑9 نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه دوم جدول‏4‑10 نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه سوم جدول‏4‑11 نتایج رتبه بندی شاخص های ظرفیت AIS جدول‏4‑12 نتایج رتبه بندی شاخص های الزامات AIS جدول‏4‑13 نتایج رتبه بندی شاخص های تناسب AIS جدول ‏4‑14نتایج کامل آزمون ایستایی با استفاده از ریشه واحد دیکی فولر برای ROE در سطح جدول ‏4‑15 نتایج تکمیلی برآورد مدل با استفاده از نرم افزار جدول‏4‑16 نتایج تکمیلی برآورد مدل با استفاده از نرم افزار جدول‏4‑17 نتایج تکمیلی برآورد مدل با استفاده از نرم افزار جدول ‏4‑18 نتايج حاصل ازآزمون ديكي فولر براي جمله پسماند جدول‏4‑19 مقادیر بحرانی آزمون CRDW جدول‏4‑20 آماره دوربين واتسون و كميت بحراني CRDW جدول‏4‑21 آزمون همخطی بودن متغیرها با عامل تورم واریانس مدل اول جدول‏4‑22 آزمون همخطی بودن متغیرها با عامل تورم واریانس مدل دوم جدول‏4‑23 آزمون همخطی بودن متغیرها با عامل تورم واریانس مدل سوم جدول‏4‑24 نتایج برآورد آزمون وایت جدول‏4‑25 نتایج برآورد آزمون LM جدول‏4‑26 نتایج برآورد آزمون رمزی فهرست نمودارها نمودار‏4‑1 : نمودار دایره ای مربوط به سن پاسخ دهندگان نمودار‏4‑2 : نمودار دایره ای مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان نمودار‏4‑3 : نمودار دایره ای مربوط به سن پاسخ دهندگان نمودار ‏4‑4 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در بانکهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمودار ‏4‑5نرخ بازده دارايي ها در بانکهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمودار‏4‑6 نسبت Q توبين در بانکهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمودار‏4‑7 تناسب نیازها و ظرفیت AIS در بانکهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمودار ‏4‑8 نتایج آزمون ایستایی با استفاده از تابع خودهمبستگی(ACF) برای متغیر ROE در سطح نمودار‏4‑9 نتایج برآورد آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل اول نمودار‏4‑10 نتایج برآورد آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل دوم نمودار‏4‑11 نتایج برآورد آزمون نرمال بودن جمله پسماند مدل سوم

بررسی رابطه سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) و کارایی و سودآوری بانکها


سیستم های اطلاعات حسابداری


سیستم اطلاعات حسابداری


سیستم حسابداری


سودآوری بانک ها


پایان نامه رشته حسابداری


دانولد پایان نامه حسابداری بانکی


حسابداری


سیستم اطلاعاتی حسابداریبررسی


رابطه


سیستم


های


اطلاعات


حسابداری


(AIS)


و


کارایی


و


سودآوری


بانکها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت انواع سیستم مختصات تصویر

دانلود پاورپوینت انواع سیستم مختصات تصویر

دگماتیک اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن

دانلود جزوه اصول فقه (1) در 43 صفحه و قابل ویرایش

مانیفست کمونیست

دانلود پاورپوینت درس سوم پیام های آسمان پایه نهم راهنمایان الهی

دانلود فایل اسکچاپ sketchup خانه ویلایی

پاورپوینت بازرسی جوش به روش جریان گردابیدانلود پاورپوینت نواحی زيستی درس 5 جغرافیای یازدهم انسانی