دانلود رایگان


پایان نامه تاثیر استراتژی فرصت طلبانه شرکتها بر تعیین ساختار سرمایه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تاثیر استراتژی فرصت طلبانه شرکتها بر تعیین ساختار سرمایه تعداد صفحات : 133 قابل ویرایش یکی از مهمترین مسائل پیش روی مدیران واحد های تجاری اتخاذ استراتژی های به موقع و کارآمدی است که در بالا بردن رتبه شرکت و افزایش سودآوری تاثیر به سزایی خواهد داشت. پرسش هایی چون« چه فاکتورهایی در تعیین س

دانلود رایگان پایان نامه تاثیر استراتژی فرصت طلبانه شرکتها بر تعیین ساختار سرمایهتعداد صفحات : 133قابل ویرایشیکی از مهمترین مسائل پیش روی مدیران واحد های تجاری اتخاذ استراتژی های به موقع و کارآمدی است که در بالا بردن رتبه شرکت و افزایش سودآوری تاثیر به سزایی خواهد داشت. پرسش هایی چون« چه فاکتورهایی در تعیین ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار است؟ و ساختار سرمایه بهینه چگونه محقق می شود؟» سالهاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و تئوری های مختلف به منظور پاسخ به این پرسشها مطرح شده است. و هنوز تئوری جامعی در این زمینه ارائه نشده است. اما راهکارها و استراتژی هایی وجود دارد که با اتکا به آن می توان در حد مطلوبی به ساختار بهیینه و ارتقای رتبه شرکت و نیز انتخاب روش انتشار سهام و اوراق بهادار جهت تامین مالی شرکتها دست یافت. لذا در این تحقیق با عنوان" تاثیر استراتژی فرصت طلبانه شرکتها بر تعیین ساختار سرمایه" درصدد بررسی نقش و جایگاه استراتژی فرصت طلبانه در تعیین مطلوب و بهینه ساختار سرمایه و تامین بهینه مالی شرکت ها خواهیم پرداخت. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مساله، اهداف، ضرورت تحقیق خواهیم پرداخت. 1.2 بیان مسئلهساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر موثر بر ارزشگذاری و جهت گیری شرکت ها در بازار های سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحول و متغیر کنونی و همچنین فرصت ها و تهدیدات در بازار سرمایه، درجه بندی شرکتها را از لحاظ اعتباری تا حدودی به ساختار سرمایه آنان مرتبط ساخته است. این موضوع برنامه ریزی استراتژیک شرکتها را به انتخاب موثر منابع و فرصت طلبی در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران ملزم کرده است. این تحقیق بدنبال آنست که به روش علمی ثابت کند که آیا در بازار بورس ایران نیز استفاده از فرصتها در تعیین ساختار سرمایه با توجه به استراتژی شرکت، آنچنان که در بازار های خارج از کشور اهمیت دارد مهم است؟ به عبارت دیگر آیا مدیران مالی شرکتها، از فرصتها با توجه به استراتژی های خاص شرکت استفاده می کنند یا خیر؟ یکی از مهمترین عوامل محرک که نقش تسریع کننده را در دستیابی کشورها به مرحله توسعه یافتگی دارد، مقوله تأمین مالی و بهینه سازی ساختار سرمایه شرکتها است. براي تأمين سرمايه مورد نياز، راه¬هاي متفاوتي وجود دارد ولی آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که هر شرکت از کدام منبع تامین مالی و به چه اندازه (در شرایط مختلف بازار) استفاده نماید، چراکه روش‌های مختلف تامین مالی، ریسک و بازده متفاوتی دارد و متغیرهای مختلف اقتصادی، حسابداری، عملکردی، نقدینگی و سودآوری شرکت تحت تاثیر روشهای مختلف تامین مالی، دچار تغییرات محسوسی می‌گردند. (لوید ، 2006)ساختار سرمایه هر شرکت، هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان فشار مالی بر شرکت است و لازم است تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تامین مالی شرکت ها در برنامه ریزی استراتژیک آنها مورد توجه جدی قرار گیرد. بنابراین تصمیمات و استراتژی های مربوط به ساختار سرمایه، نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت که این موضوع به نوبه خود می تواند منجر به استفاده مطلوب شرکتها و مدیران از تصمیمات و فرصتهای رشد در بازار سرمایه شود. از باورهاي مشترك مدیران موفق و فرصت طلب توجه به اين كه تنها راه به دست آوردن نتيجه مثبت ازآنچه که در ظاهر شكل نتيجه منفي دارد، اين است كه مسأله را به فرصت تبديل كنيم. ازنظر صاحبنظران مدیریت ، رمز موفقيت مدير در استفاده بهينه از فرصتها است. بنابراین مدیریت سازمان نباید تنها به بودجه و برنامه اجرایی تکیه کند. بنابراین می توان استراتژی فرصت طلبانه را یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی تعریف کرد که محاسن یا نقاط قوت شرکت را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به گونه ای طراحی می شود که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی شرکت(بیشینه سازی ثروت سهامداران) اطمینان حاصل شود.به عبارت دیگر ساختار سرمایه بهینه، ترکیبی از منابع داخلی و خارجی تامین مالی است که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن برساند، که بطور کلی شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام است(ورین و اریکسه ، 2010).بنابراین ملاحظه می گردد که به لحاظ تئوریک و بر اساس نظریه های معتبر ساختار سرمایه نظیر : تئوری نمایندگی، جایگزینی، سلسله مراتبی و ...؛ انتخاب ساختار سرمایه در شرکتها، تابع مقتضیات و فاکتورهای درونی و بیرونی است. یکی از عوامل مهم در این زمینه، استراتژی ها و رفتار فرصت طلبانه شرکتها می باشد که در واقع پاسخ تئوریک و کاربردی به این سوال است که آیا ساختار سرمایه شرکتها تابعی از استراتژی فرصت طلبانه آنها می باشد؟ که پاسخ به این سوال مسئله و موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. فرضیه استراتژی و رفتار فرصت طلبانه اخیرا مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و ارتباط آن با عوامل و متغیرهای مهم مالی و حسابداری (مدیریت سود، روش حسابداري موجودي كالا، ریسک های مختلف و ...) مورد تحقیق قرار گرفته است.ماهيت استراتژي، تشخيص فرصتهاي اصلي و تمركز منابع در جهت تحقق منابع نهفته در آنهاست. اهمیت استراتژي نشان مي دهد كه درون مايه اصلي استراتژي ، فرصت ها هستند. بدون دستيابي به فرصتهاي استراتژيك، منافع استراتژيك به دست نمي آيد. بدون فرصت، استراتژي بي معناست. فرصت ها، استراتژي ها را مي سازند و قواعد، فرصت ها را. شرکتهايي كه استراتژي خود را بر قواعد پاراديم جديد استوار سازند به بهترين نحو قادرند از فرصتهاي ناشي از اين قواعد بهره بگيرند و شرکتهايي كه بر قواعد گذشته اصرار كنند، به همراه پارادايم گذشته كنار خواهند رفت. در زمینه رابطه ساختار سرمایه و استراتژی های فرصت طلبانه می توان گفت که شرکتها از ساختار سرمایه برای کاهش هزینه های فرصت طلبی استفاده می کنند و تا جائیکه احتمال فرصت طلبی چند جانبه صفر شود، بدهی خود را کاهش می دهد. (اپلبوم و بنرجی ، 2010ص 1). اگر شرکت بتواند فرصت هایی را که در نیروهای تغییردهنده نهفته است شناسایی کند و با استفاده از این فرصت ها در روشهای قابتی سرمایه گذاری نماید و منابع را به آنچه که بیشترین ارزش را ایجاد می کند اختصاص دهد، نتایج مالی مالکان و سرمایه گذاران بهتر و مناسب تر خواهد بود. در واقع اتخاذ ساختار سرمایه در صورت وجود احتمال فرصت طلبی چند جانبه در شرکت، حداقل سازی استفاده از بدهی برای تامین مالی است که اصطلاحا به آن بدهی سالم گویند.عنوان تحقیق 1فهرست عناوین : 2فصل اول 6کلیات پژوهش 61.1 مقدمه 71.2 بیان مسئله 81.3 اهداف پژوهش 111.4 ضرورت تحقیق 111.5 فرضیات پژوهش 131.6 تعریف کلمات کلیدی 142 فصل دوم 16ادبیات پژوهش 162.1 مقدمه 172.2 مبانی نظری 182.2.1 ساختار سرمایه 182.2.2 تئوري ساختار سرمايه 192.2.2.1 الگوي ميلر- موديلياني بدون ماليات 212.2.2.2 الگوي ميلر- موديلياني با اثر ماليات شركت ها 212.2.2.3 الگوي ميلر 222.2.2.4 الگوي داد و ستد 222.2.2.5 تئوري اطلاعات نامتقارن يا تئوري هشدار دهنده 242.2.2.6 ساختار مطلوب در عمل 242.2.3 تامین منابع مالي شرکت ها 252.2.4 نظریه های ساختار سرمایه 292.2.5 بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه 442.2.6 بهینه سازی ساختار سرمایه 512.2.6.1 چارچوب دستیابی به ساختار سرمایه بهینه 522.2.7 مفهوم استراتژی فرصت طلبانه 542.2.8 نظریه رفتار فرصت طلبانه 562.2.9 نظریه رفتار کارا 572.2.10 ارتباط میان استراتژی فرصت طلبانه و تعیین ساختار سرمایه 582.3 پیشینه پژوهش 613 فصل سوم 66روش تحقیق 663.1 مقدمه 673.2 روش تحقیق 673.3 قلمرو تحقیق 683.4 ابزار گردآوری اطلاعات 683.5 روش گردآوری اطلاعات : 693.6 جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه: 693.7 فرضیات تحقیق 723.8 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها: 733.9 مدل تحقیق : 743.10 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق : 753.11 روش تجزيه و تحليل داده ها 753.11.1 ضریب همبستگی اسپیرمن: 763.11.2 آزمون استقلال2 (کای دو يا كاي اسكور): 773.11.3 مدل لوجیت : 793.11.3.1 نحوه محاسبه ضرايب متغيرهاي مستقل در رگرسيون لجستيک : 813.11.3.2 آزمون معني دار بودن ضرايب : 833.11.3.3 تعيين ميزان نيکويي برازش مدل برآورد شده (ارزيابي کارايي مدل ) 834 فصل چهارم 85برآورد مدل، تجزیه و تحلیل اطلاعات 854.1 مقدمه : 864.2 بررسی آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق : 864.2.1 رسم نمودارهای مربوط به متغیرهای تحقیق 904.3 برآورد ضرایب همبستگی اسپیرمن: 954.4 بررسی ارتباط متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون کای اسکور: 964.5 مدل رگرسیونی لوجیت و برآورد ضرایب: 964.5.1 برآورد مدل اول( روش تامین مالی: استقراض): 974.5.2 تفسیر معنی داری مدل : 984.5.3 نکويي برازش مدل اول : 1004.5.4 برآورد مدل دوم( روش تامین مالی: افزایش سرمایه): 1024.5.5 تفسیر معنی داری مدل : 1034.5.6 نکويي برازش مدل : 1044.5.7 برآورد مدل سوم( روش تامین مالی: دوگانه): 1054.5.8 تفسیر معنی داری مدل : 1064.5.9 نکويي برازش مدل سوم : 1075 فصل پنجم : 110نتیجه گیری و پیشنهادات 1105.1 مقدمه 1115.2 خلاصه نتایج پژوهش و نتیجه گیری: 1115.2.1 نتایج آزمون فرضیات در برآورد مدل اول( روش تامین مالی: استقراض): 1125.2.2 نتایج آزمون فرضیات در برآورد مدل دوم( روش تامین مالی: افزایش سرمایه): 1135.2.3 نتایج آزمون فرضیات در برآورد مدل سوم( روش تامین مالی: دوگانه): 1145.3 پیشنهادات تحقیق: 1165.4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 1175.5 محدودیتهای تحقیق: 119منابع و ماخذ 120پیوست 126

تاثیر استراتژی فرصت طلبانه شرکتها بر تعیین ساختار سرمایه


استراتژی فرصت طلبانه شرکت ها


ساختار سرمایه


پایان نامه ساختار سرمایه


ساختار


سرمایه


استراتژی فرصت طلبانه


شرکتپایان


نامه


تاثیر


استراتژی


فرصت


طلبانه


شرکتها


بر


تعیین


ساختار


سرمایه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان پاورپوینت انواع روش های حفاری

پاورپوینت تحلیل خانه حلزون شکل فرانک لوید رایت

دانلود پاورپوینت بررسی معماری استادیوم ملی سنگاپور

پایان نامه تبعات ناشی از تهاجم مغولان بر جهان اسلام

دانلود پاورپوینت ضوابط و استاندارد فضاهای آموزشی

سيستم هاي ترمز ضد قفل A.B.S

پایان نامه فر هنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامیآشنایی با نحوه ی تولید تابلوهای برق صنعتی