دانلود رایگان


پایان نامه بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان : "بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور" تعداد صفحات : 70 صفحه و قابل ویرایش چکیده : بررسي اثرات سياستهاي مالي بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اهميت ويژه اي برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغييرهاي سياست مالي را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پيش بيني

دانلود رایگان عنوان : "بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور"تعداد صفحات : 70 صفحه و قابل ویرایشچکیده :بررسي اثرات سياستهاي مالي بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اهميت ويژه اي برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغييرهاي سياست مالي را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پيش بيني مي کنند. اتخاذ هرگونه سياست هاي مالي اعم از تعديل هزينه هاي دولت و يا تغيير در نرخ ها و مشوق هاي مالياتي بر مؤلفه هاي بازار كار شامل تقاضا و عرضه نيروي كار تأثير گذاشته و منجر به تعيين سطوح جديدي از اشتغال و دستمزد واقعي مي گردد. در این مقاله با درک ضرورت و اهمیت موضوع، درصدد بررسی رابطه و میزان تاثیرگذاری مالیات های مستقیم بر اشتغال در اقتصاد ایران هستیم. در این راستا از آمار سری ز مانی و سالیانه متغیرهای مالیات مستقیم، تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای عمده فروشی کالاها و خدمات مصرفی یا تورم؛ بعنوان متغیرهای مستقل و اشتغال بخشهای عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات و بازرگانی)، بعنوان متغیر وابسته در بازه 1357 تا 1387 استفاده گردیده و مدل بر اساس تکنیک معتبر اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط منفی و معنی دار (با ضریب 33/0- ) مالیات مستقیم، ارتباط معنی دار و مثبت (54/0+) GDP و ارتباط معنی دار و منفی (48/0-) تورم؛ با اشتغال می باشد.واژگان کلیدی : سیاست های مالی، مالیات مستقیم، اشتغال، بخش های اقتصادی، تورم، تولید ناخالص داخلی 1 فصل اول 2کلیات پژوهش 21-1 مقدمه 31-2 بیان مساله 31-3 سوالات تحقیق 41-4 مدل تحقیق 51-5 قلمرو تحقیق 51-6 تعريف اصطلاحات تخصصی 62 فصل دوم 72-1 مقدمه 82-2 مبانی نظری : 82-2-1 مالیات : 82-2-2 سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم : 112-2-3 ضرورت بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم : 132-3 مبحث اشتغال : 142-3-1 بررسی سیاست های اشتغال : 142-3-2 سیاست های اشتغال زایی کشورهای منتخب : 152-3-3 سیاست های پولی و مالی دولت 162-3-4 بررسی روند اشتغال در بخش های اقتصادی کشور : 182-4 پیشینه پژوهش 242-4-1 تحقیقات داخلی 242-4-2 تحقیقات خارجی 283 فصل سوم 313-1 مقدمه : 323-2 روش تحقیق 323-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 323-4 تشریح روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 334 فصل چهارم 354-1 مقدمه 364-2 تحلیل سوالات پژوهش 364-2-1 تحلیل سوالات مربوط به مصاحبه 364-2-2 تحلیل سوالات مربوط به براورد مدل 454-2-2-1 آزمونهای پیش از برآورد مدل : 464-2-2-2 نتایج تحلیل سوالات مربوط به براورد مدل 494-2-2-3 آزمونهای پس از برآورد مدل 505 فصل پنجم 555-1 مقدمه 565-2 نتیجه گیری 565-3 ارائه پیشنهادات 585-4 ریشه یابی و ارائه راهکارهای پیشنهادی 59منابع 63پیوست 66شکل‎4 1: نتایج برآورد آزمون نرمال بودن 51جدول ‎2 1: سیاست های برخی از کشورهای منتخب در ایجاد اشتغال 17جدول ‎2 2: نظریات مکاتب مختلف اقتصادی پیرامون اشتغال و چگونگی اثرگذاری سیاست های مالی بر این متغیر 18جدول ‎2 3: ترکیب اشتغال در طی سالهای اخیر ارقام به درصد 23جدول ‎2 4: نرخ بیکاری مناطق شهری، روستایی و کل 24جدول‎4 1: نتایج آزمون ایستایی با استفاده از ریشه واحد دیکی فولر برای GDP در سطح 47جدول‎4 2: نتایج آزمون ایستایی با استفاده از ریشه واحد دیکی فولر برای GDP در تفاضل مرتبه اول 48جدول‎4 3: نتایج آزمون دیکی فولر برای داده های سری زمانی متغیرهای تحقیق 48جدول‎4 4: نتايج حاصل ازآزمون ديكي فولر براي جمله پسماند 51جدول‎4 5:آزمون همخطی بودن متغیرها با عامل تورم واریانس 53جدول‎4 6: نتایج برآورد آزمون وایت 54جدول‎4 7: نتایج برآورد آزمون LM 54جدول‎4 8: نتایج برآورد آزمون رمزی 55

پایان نامه بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور


مالیات مستقیم و اشتغال


مالیات مستقیم


پایان نامه ارشد حسابداری


مالیات مستقیم و اشتغال زایی


اشتغال زایی


اشتغال در بخش اقتصادی


پایان نامه اشتغال زاییپایان


نامه


بررسی


رابطه


مالیات


های


مستقیم


و


اشتغال


در


بخش


های


عمده


اقتصادی


کشور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران (تحلیلی از مدل‌های ...

رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم اقتصاد انرژی است که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال مطالعات قبلی در ایران رفتار غیرخطی این دو متغیر که می­تواند به عنوان نتیجه­ای از شکست­های ...

روش تحقیق بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسران شان از ...

روش تحقیق بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسران شان از زندگی مشترک چکیده: پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک» صورت گرفته است. چهارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریات دوگانگی نقش زن ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد فعالیت های فرهنگی

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد فعالیت های فرهنگی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد فعالیت های فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید.

پایان نامه مدیریت دانشگاهی : خرید در بازارچه های مرزی ...

یکی از انواع گردشگری خرید که در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده ، خرید در بازارچه های مرزی[۱] است . این نوع خرید در نزدیک مرزهای بین المللی اتفاق می افتد و سه عامل مزیت قیمتی ، ...

بررسی رابطه خصوصی سازی و رشد اقتصادی در ایران و کشورهای ...

این مطالعه با بررسی دقیق رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی در کشور ایران (سالهای 1368-1387) و منتخبی از کشورهای اروپایی (سالهای 1996-2010) با استفاده از روشهای تک معادله و داده های تلفیقی پویا با ...

بررسی عوامل تأثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی در ایران

بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران هرچند درآمد حاصل از فروش نفت خام بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌­است، مالیات نیز بخشی از مخارج را تأمین می‌کند و میزان این سهم از ...

بررسی عوامل تأثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی در ایران

بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران هرچند درآمد حاصل از فروش نفت خام بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌­است، مالیات نیز بخشی از مخارج را تأمین می‌کند و میزان این سهم از ...

‫لیست ابتدایی مونوگراف های... - پایان نامه/ مونوگراف میوند ...

بررسی روابط مالیات و سیاست های اقتصادی. استراتژی مهم تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادی. استراتژی های مبارزه علیه فقر درکشورهای رو به انکشاف. اصول حسابداری خدماتی. اصول و وظایف مدیریت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد -دانلود پایان نامه رشته اقتصاد - اقتصاد به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می ...

پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت در ...

تعدادشاغلان در بخش های مختلف صنعت کشور از سال 1375 تا 1380: 82: جدول 2-4: روند سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور طی دوره زمانی 82-1350 میلیون: 83: جدول 2-5: سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعت از سال 1375 – 1382میلیارد: 84

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر آموزش کارآفرینی بر شکل ...

دانلود پایان نامه بررسی اثر آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی و عملکرد های کارآفرینانه. می 16, 2016 مدیر سایت رشته مدیریت 0

تحقیق بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صادرات در ...

تحقیق بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صادرات در بخش کشاورزی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال ...

پایان نامه اقتصاد - blogfa.com

بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور بررسی رابطه مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش های مختلف (صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی) کشور بررسی رابطه عملکرد محیط زیست با درجه بازبودن تجاری

پایان نامه بررسی عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان در ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان در رشته کشاورزی در شهرستان اردبیل پروژه برای اخذ درجه کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی چکیده : کار آفرینی در هر رشته شغلی لازم و ضروری است،زیرا آینده و پیشرفت هر ...

پایان نامه بررسی برنامه مالیات در ایران

کامل و آماده.پایان نامه های و پروژه های مالی آماده رشته حسابداری و اقتصاد با بهترین عناوین. ... -بررسی آثار وضع مالیات بر زمین مطالعه ی موردی اقتصاد ایران. -بررسی ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مشوق ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مشوق های صادراتی دولت. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مشوق های صادراتی دولت تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته علوم اقتصادی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته علوم اقتصادی: ... تاثیر تغییرات نرخ حق بیمه تامین اجتماعی بر هزینه تولید و اشتغال در صنعت کاشی – سرامیک ... بررسی مسائل اقتصادی عمده دولتهای اولیه ...

روش تحقیق بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسران شان از ...

روش تحقیق بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسران شان از زندگی مشترک چکیده: پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک» صورت گرفته است. چهارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریات دوگانگی نقش زن ...

پایان نامه اقتصاد - blogfa.com

بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور بررسی رابطه مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش های مختلف (صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی) کشور بررسی رابطه عملکرد محیط زیست با درجه بازبودن تجاری

‫لیست ابتدایی مونوگراف های... - پایان نامه/ مونوگراف میوند ...

بررسی روابط مالیات و سیاست های اقتصادی. استراتژی مهم تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادی. استراتژی های مبارزه علیه فقر درکشورهای رو به انکشاف. اصول حسابداری خدماتی. اصول و وظایف مدیریت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد -دانلود پایان نامه رشته اقتصاد - اقتصاد به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می ...

مقاله بررسی نقش سیاست های پولی و مالی در جهت کنترل بیکاری ...

هدف مقاله حاضر بررسی اثر سیاست های پولی و مالی(سیاست ها ی مالی مشتمل بر تغییر و کنترل در مخارج و هزینه های دولت، تغییردر سطح خالص صادرات و واردات و تراز تج ...

روش تحقیق بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسران شان از ...

روش تحقیق بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسران شان از زندگی مشترک چکیده: پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک» صورت گرفته است. چهارچوب نظری پژوهش بر اساس نظریات دوگانگی نقش زن ...

دانلود پاورپوینت تهویه ششی زیست شناسی دهم

دانلود پاورپوینت تحلیل موزه ریورساید اسکاتلند

نمونه سوالات آزمون تعمیرکار پکیج شوفاژ دیواری گازی(فنی و حرفه ای)

دانلود پاورپوینت سازه های بلند

راه اندازی مرکز ترک اعتیاد ودرمان با متادون

بررسی جامع در مورد دیه ها

بررسی بازتاب جرایم در مطبوعات

دانلود پاورپوینت کوه دماوندبررسی جامع در مورد دیه ها