دانلود رایگان


پایان نامه بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان : "بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور" تعداد صفحات : 70 صفحه و قابل ویرایش چکیده : بررسي اثرات سياستهاي مالي بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اهميت ويژه اي برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغييرهاي سياست مالي را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پيش بيني

دانلود رایگان عنوان : "بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور"تعداد صفحات : 70 صفحه و قابل ویرایشچکیده :بررسي اثرات سياستهاي مالي بر متغيرهاي اقتصاد کلان از اهميت ويژه اي برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغييرهاي سياست مالي را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پيش بيني مي کنند. اتخاذ هرگونه سياست هاي مالي اعم از تعديل هزينه هاي دولت و يا تغيير در نرخ ها و مشوق هاي مالياتي بر مؤلفه هاي بازار كار شامل تقاضا و عرضه نيروي كار تأثير گذاشته و منجر به تعيين سطوح جديدي از اشتغال و دستمزد واقعي مي گردد. در این مقاله با درک ضرورت و اهمیت موضوع، درصدد بررسی رابطه و میزان تاثیرگذاری مالیات های مستقیم بر اشتغال در اقتصاد ایران هستیم. در این راستا از آمار سری ز مانی و سالیانه متغیرهای مالیات مستقیم، تولید ناخالص داخلی و شاخص بهای عمده فروشی کالاها و خدمات مصرفی یا تورم؛ بعنوان متغیرهای مستقل و اشتغال بخشهای عمده اقتصادی (بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات و بازرگانی)، بعنوان متغیر وابسته در بازه 1357 تا 1387 استفاده گردیده و مدل بر اساس تکنیک معتبر اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده است. نتایج تحقیق حاکی از ارتباط منفی و معنی دار (با ضریب 33/0- ) مالیات مستقیم، ارتباط معنی دار و مثبت (54/0+) GDP و ارتباط معنی دار و منفی (48/0-) تورم؛ با اشتغال می باشد.واژگان کلیدی : سیاست های مالی، مالیات مستقیم، اشتغال، بخش های اقتصادی، تورم، تولید ناخالص داخلی 1 فصل اول 2کلیات پژوهش 21-1 مقدمه 31-2 بیان مساله 31-3 سوالات تحقیق 41-4 مدل تحقیق 51-5 قلمرو تحقیق 51-6 تعريف اصطلاحات تخصصی 62 فصل دوم 72-1 مقدمه 82-2 مبانی نظری : 82-2-1 مالیات : 82-2-2 سیر تحولات قانون جامع مالیاتهای مستقیم : 112-2-3 ضرورت بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم : 132-3 مبحث اشتغال : 142-3-1 بررسی سیاست های اشتغال : 142-3-2 سیاست های اشتغال زایی کشورهای منتخب : 152-3-3 سیاست های پولی و مالی دولت 162-3-4 بررسی روند اشتغال در بخش های اقتصادی کشور : 182-4 پیشینه پژوهش 242-4-1 تحقیقات داخلی 242-4-2 تحقیقات خارجی 283 فصل سوم 313-1 مقدمه : 323-2 روش تحقیق 323-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 323-4 تشریح روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 334 فصل چهارم 354-1 مقدمه 364-2 تحلیل سوالات پژوهش 364-2-1 تحلیل سوالات مربوط به مصاحبه 364-2-2 تحلیل سوالات مربوط به براورد مدل 454-2-2-1 آزمونهای پیش از برآورد مدل : 464-2-2-2 نتایج تحلیل سوالات مربوط به براورد مدل 494-2-2-3 آزمونهای پس از برآورد مدل 505 فصل پنجم 555-1 مقدمه 565-2 نتیجه گیری 565-3 ارائه پیشنهادات 585-4 ریشه یابی و ارائه راهکارهای پیشنهادی 59منابع 63پیوست 66شکل‎4 1: نتایج برآورد آزمون نرمال بودن 51جدول ‎2 1: سیاست های برخی از کشورهای منتخب در ایجاد اشتغال 17جدول ‎2 2: نظریات مکاتب مختلف اقتصادی پیرامون اشتغال و چگونگی اثرگذاری سیاست های مالی بر این متغیر 18جدول ‎2 3: ترکیب اشتغال در طی سالهای اخیر ارقام به درصد 23جدول ‎2 4: نرخ بیکاری مناطق شهری، روستایی و کل 24جدول‎4 1: نتایج آزمون ایستایی با استفاده از ریشه واحد دیکی فولر برای GDP در سطح 47جدول‎4 2: نتایج آزمون ایستایی با استفاده از ریشه واحد دیکی فولر برای GDP در تفاضل مرتبه اول 48جدول‎4 3: نتایج آزمون دیکی فولر برای داده های سری زمانی متغیرهای تحقیق 48جدول‎4 4: نتايج حاصل ازآزمون ديكي فولر براي جمله پسماند 51جدول‎4 5:آزمون همخطی بودن متغیرها با عامل تورم واریانس 53جدول‎4 6: نتایج برآورد آزمون وایت 54جدول‎4 7: نتایج برآورد آزمون LM 54جدول‎4 8: نتایج برآورد آزمون رمزی 55

پایان نامه بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور


مالیات مستقیم و اشتغال


مالیات مستقیم


پایان نامه ارشد حسابداری


مالیات مستقیم و اشتغال زایی


اشتغال زایی


اشتغال در بخش اقتصادی


پایان نامه اشتغال زاییپایان


نامه


بررسی


رابطه


مالیات


های


مستقیم


و


اشتغال


در


بخش


های


عمده


اقتصادی


کشور


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان در ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان در رشته کشاورزی در شهرستان اردبیل پروژه برای اخذ درجه کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی چکیده : کار آفرینی در هر رشته شغلی لازم و ضروری است،زیرا آینده و پیشرفت هر ...

مقاله رابطه مالیات بر درآمد شرکتها و نرخ بیکاری در ایران

به این منظور از داده های سری زمانی برای سالهای 1350 تا 1390 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که دو متغیر مالیات بر درآمد شرکتها و حداقل دستمزد اثر مثبت و معنی داری بر نرخ بیکاری دارد.در مقابل اثر ...

پایان نامه مدیریت دانشگاهی : خرید در بازارچه های مرزی ...

یکی از انواع گردشگری خرید که در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده ، خرید در بازارچه های مرزی[۱] است . این نوع خرید در نزدیک مرزهای بین المللی اتفاق می افتد و سه عامل مزیت قیمتی ، ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته اقتصاد -دانلود پایان نامه رشته اقتصاد - اقتصاد به یک نظام اقتصادی در یک منطقه جغرافیایی مشخص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می ...

پایان نامه گردشگری و کارآفرینی – فکر شاد – مرجع دانلود ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری. پایان نامه بررسی رابطه بین تاثیر بازاریابی کارآفرینانه برتوسعه صنعت گردشگری با تمرکز بر ویژگی های مدیران

دانلود پایان نامه حسابداری : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری گرایش : M.A عنوان : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد وحسابداری ، گروه حسابداری ...

پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ...

بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان ها مواجه بوده است.

پایان نامه بررسی تاثیر سیاست های مالی بر رشد بخش صنعت در ایران

از دیدگاه افراطی کلاسیک ها اعمال سیاست های کلان اقتصادی ممکن است در کوتاه مدت برارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی،اشتغال، سرمایه گذاری و سطح قیمت اثر داشته باشد، اما در بلند مدت نتیجه ای جز ...

رابطه تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ...

به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، افشین بازوند دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه اصفهان در پایان نامه خود به بررسی "تاثیر مالیات بر سود شركت‌ها بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثر آن بر رشد اقتصادی و تورم در ...

معرفی برخی پایان‌نامه‌های روابط عمومی و ارتباطات در سال ...

* عنوان پایان‌نامه. بررسی دیدگاه‌های اساتید ارتباطات نسبت به عملکرد روابط عمومی در ایران. عادل علی‌نیا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی ...

پایان نامه بررسی رابطه مالیات های مستقیم و اشتغال در بخش های عمده اقتصادی کشور. قیمت: 15,000 تومان فروشنده فایل کد کاربری 4820 سایر فایل ها

بانك موضوعات پايان نامه رشته اقتصاد | بانك موضوعات پايان نامه

ناتواني اقتصاد بازار در ايجاد تعادل اقتصادي و ضرورت دخالت دولت براي هدايت تقاضاي کل اولويت سرمايه گذاري و تعيين محل استقرار صنايع جنبي شركتx بررسي تاثير کيفيت و کميت آموزش هاي رسمي بر رشد اقتصادي کشور طي دوره x عوامل ...

پایان نامه اقتصاد - blogfa.com

بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور بررسی رابطه مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش های مختلف (صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی) کشور بررسی رابطه عملکرد محیط زیست با درجه بازبودن تجاری

‫لیست شماره 6 پایان نامه و پروژه های... - فروش پایان نامه ...

لیست شماره 6 پایان نامه و پروژه های دانشجویی جدید و استفاده نشده در دیگرها سایت ها و وبلاگها لیست زیر از مجموعه پایان نامه هایی است که در سایت ها و وبلاگهای دیگری به دلیل جدید بودن عناوین پایان نامه...

دانلود پایان نامه حسابداری : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری گرایش : M.A عنوان : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد وحسابداری ، گروه حسابداری ...

پایان نامه بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در روند ...

پایان نامه ارزش افزوده,پایان نامه درآمدهای مالیاتی دولت,ایجاد انضباط مالی دولت,انضباط مالی و مدیریت اقتصادی,معافیتهای مالیاتی,اقتصاد,درآمدهای مالیاتی دولت,درآمد,مالیات,دولت,,پایان نامه بررسی تاثیر مالیات بر ارزش ...

پایان نامه اقتصاد - blogfa.com

بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی کشور بررسی رابطه مصرف انرژی و ارزش افزوده در بخش های مختلف (صنعت و معدن، کشاورزی، بازرگانی) کشور بررسی رابطه عملکرد محیط زیست با درجه بازبودن تجاری

پایان نامه های دانلودی رشته اقتصاد - تجربه کاو : تجربه های ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1358-90 دانلود پایان نامه بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد رکود اقتصادی

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد رکود اقتصادی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد رکود اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید.

پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ...

بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان ها مواجه بوده است.

دانلود پایان نامه بررسی عوامل عوامل برون سازمانی و فردی ...

پایان نامه بررسی ارتباط وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده و سبک های دلبستگی با علائم افسردگی و اضطراب بیماران; پایان نامه بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و خودشفقتی با نشانگان ضربه عشق

886 پایان نامه درمورد فرار مالیاتی :: دانلود رایگان پایان ...

886 پایان نامه درمورد فرار مالیاتی به مدت سه روز رایگان است فرمت ورد نسخه استاندارد و جدید لینک مستقیم فایل اماده جهت مشاهده و دانلود روی لینک زیر کلیک کنید دانلود پایان نامه ...

تحقیق بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صادرات در ...

تحقیق بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه صادرات در بخش کشاورزی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی رابطه رشد اقتصادی، اشتغال ...

اشتغال به چه معناست ؟ - پارس اتیلن کیش

اشتغال به چه معناست ؟ اشتغال چیست ؟ شغل یا پیشه فعالیتی منظم است که در ازای دریافت پول انجام می‌شود و اشتغال به معنای داشتن شغل یا پیشه است و همچنین اشتغال,عبارت است از هر نوع کار با اجر مادی ( دریافت حقوق و دستمزد ), چه ...

رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران (تحلیلی از مدل‌های ...

رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم اقتصاد انرژی است که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال مطالعات قبلی در ایران رفتار غیرخطی این دو متغیر که می­تواند به عنوان نتیجه­ای از شکست­های ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد فعالیت های فرهنگی

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد فعالیت های فرهنگی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد فعالیت های فرهنگی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید.

پایان نامه بررسی عوامل موفقيت شاه عباس اول در ايجاد امنيت، توسط ارضی و شكست عثمانی ها و اداره مملكت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

دانلود پرسشنامه مقایسه کمباین‏ های مخصوص ذرت

پاورپوینت اصول آزمایش های غیر مخرب و زمینه بکارگیری آنها در صنایع در 118 اسلاید

پاورپوینت روش های کنترل فرسایش بستر در 31 اسلاید کاملا قابل ویرایش کاربردی به طور کاملدانلود پاورپوینت بتن پلیمری بازیافتی

بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز از دیدگاه برنامه ریزی شهری