دانلود رایگان


بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 127 صفحه چکیده تا کنون درباره جایگاه زنان تألیفات زیادی نگارش شده و بحثهای پی در پی و مستمر، چه درباره زنان شرقی و چه درباره زنان غربی صورت پذیرفته است. از امام علی(ع) هم در این بار

دانلود رایگان پایان نامه بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامینوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 127 صفحهچکیده تا کنون درباره جایگاه زنان تألیفات زیادی نگارش شده و بحثهای پی در پی و مستمر، چه درباره زنان شرقی و چه درباره زنان غربی صورت پذیرفته است. از امام علی(ع) هم در این باره سخنان بسیاری به ما رسیده است، که مواردی از سخنان ایشان به همّت سید رضی (ره)، در نهج البلاغه جمع آوری شده است. اکثر شارحان نهج البلاغه معتقدند که، مراد و منظور انتقاد گرایانه حضرت، درباره زنان، تنها عایشه است که جریان جمل را در زمان خلافت علی (ع) راه انداخت و موجب کشته شدن تعداد زیادی از مسلمین گشت. همچنین برخی از شارحان معتقدند که اگر جنگ جمل در زمان فرمانروایی امام علی(ع) رخ نمی داد، ایشان هم با چنین لحن تندی درباره زنان سخن نمی گفتند.در تحلیلی تاریخی و انتقادی، جایگاه و منزلت زنان، مخصوصاً در گفتمان قرآن، با رویکرد نقد متون و سندیت بخشیدن به متون، ما را متوجه می سازد که اکثر احکامی که مخالفان اسلام و فرهنگ عربی اسلامی در خصوص زن به آن استناد می کنند، در واقع از لحاظ تاریخی جزء قوانین تشریعی قرآن نیستند. به همین دلیل ما برای فهم درست و دقیق موضع اسلام، راجع به حقوق عمومی بشر و حقوق اختصاصی زن، ناگزیریم که بین جایگاه زن، قبل از اسلام و امتیازات جدیدی که اسلام به زن اعطاء کرده، مقایسه ای تاریخی داشته باشیم. بین قبل و بعد از اسلام نقطه مشترکی وجود دارد که مبیّن تلاقی سنت و تجدّد است و این گذرگاه و آستانه ای است که با اتّکاء بر آن، تجدّد شکل می گیرد و نتیجه قبول آن، شناخت بینش مردمی است که مخاطب وحی بودند. به دلیل اینکه نوع تحقیق حاضر، بنیادی است، روش مناسب برای جمع آوری مطالب آن، روش توصیفی تحلیلی است، که مطالب آن از طریق روشهای عقلانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنظیم گشته است. همچنین از نرم افرارهایی چون مکتبة الشامله, منهج النور، باب العلم و کتابخانه اهل البیت استفاده شده است.نتایج حاصله از تحقیق حاضر می تواند ما را در شناساندن هرچه بهتر دیدگاه حضرت علی(ع) در باره بانوان کمک رسانده و کمی از مظلومیت به وجود آمده حضرت علی(ع)، – در طول قرنها توسط معاندین و دشمنان و حتی برخی از مسلمین کوته بین- را بکاهد، و همچنین باعث ایجاد نگرشی بهتر درباره بانوان در جامعه و حتی در محیط خانواده گردد، زیرا برخی از افراد روایاتی جعلی و یا با سند مخدوش را بدون توجه به صحّت و سقم آن، با نام پیامبر (ص) و امام علی(ع) در جامعه گسترش می دهند، که لازم است تلاشی جدّی جهت ترویج آراء صحیح اسلام، پیامبر(ص) و امام علی(ع) در جامعه اسلامی، صورت گیرد. امید است که تلاشهای این حقیر درباره شناساندن چهره واقعی اسلام، پیامبراکرم(ص) و امام علی(ع) در خصوص بانوان، مورد پذیرش حضرت ولی عصر(عج) واقع گردد.کلید واژه ها: زن، جاهلیت، اسلام، نهج البلاغه، امام علی(ع). فهرستمقدمه 1طرح تحقیق 3فصل اول 5جایگاه زنان در دوران پش از اسلام 5۱-۱-۲ زن جاهلی در نقش دختر 7۱-۱-۳ زن جاهلی، مطیع بی چون و چرا 8۱-۱-۴ ارزش شيرمادردر افکار جاهلی 9۱-۱-۵ زن جاهلی مقهور قدرت جسمانی مرد 10۱-۱-۶ سرکوب میل جنسی زنان جاهلی 10۱-۲حق حضانت کودکان 11۱-۳ افتخار به پسران 11۱-۴زن در افکار عمومی جاهلیت 11۱-۵ یادگیری علم توسط دختران جاهلی 12۱-۶ زن جاهلی و خودآرایی 12۱-۷ زن جاهلی در مراسم عزاداری 13۱-۸ اشعار زنان جاهلی در جنگ 14۱-۹ قانون ازدواج و طلاق 14۱-۹-۱تأثیر طبقه اجتماعی بر ازدواجهای جاهلی 16۱-۹-۲ شرایط اساسی ازدواج دختران جاهلی 16۱-۹-۲-۱ بكارت وکم سن بودن 17۱-۹-۲-۲ زیبايي چهره 17۱-۹-۳طلاق در جاهلیت 17۱-۱۰ انواع ازدواجهاي مرسوم در جاهليت 18۱-۱۰-۱ نكاح المقت 19۱-۱۰-۲ نکاح متعه 20۱-۱۰-۳ نکاح شغار 20۱-۱۰-۴نکاح ربایشی 20۱-۱۰-۵ نکاح رهط یا زناشوئی دسته جمعی 21۱-۱۰-۶نکاح بدل و یا زناشوئی تعویضی 22نکاح بدل و یا زناشوئی تعویضی 22۱-۱۰-۷ نکاح الخدن یا زناشوئی دوستانه 22۱-۱۰-۷ نکاح استبضاع یا زناشویی جهت باردار شدن 22۱-۱۰-۸ ازدواج سياسي 23۱-۱۰-۹ ازدواج سفاح 23۱-۱۱ غايت و نهايت ازدواجهای عصر جاهلی 24۱-۱۲تعدد زوجات 25۱-۱۳ شیوع زنده به گور نمودن در عصرجاهلی 25۱-۱۴ علل زنده به گور نمودن دختران، توسط اعراب جاهلی 26۱-۱۴- ۱ قیس بن عاصم، پایه گذار زنده به گور نمودن دختران 26۱-۱۴-۲ انحطاط اخلاقی در دوره جاهلیت 28۱-۱۴-۳ نبودن هم کفو برای دختران 29۱-۱۴-۴ عوامل اقتصادی ( ترس از فقر) 30۱-۱۴-۵ نهاد اجتماعی اعراب 33۱-۱۴-۶ ضعف جسمانی زنان 33۱-۱۵ معاشرت زنان با مردان در دوره جاهلیت 35۱-۱۶ جایگاه سیاسی زنان در جاهلیت 35۱-۱۶-۱شهادت زنان در عصر جاهلی 36۱-۱۷ مشورت دردوره جاهلیت 37۱-۱۸ زن جاهلی در مراسم حج 37۱-۱۹ تجارت زنان در عصر جاهلیت 38۱-۲۰نفقه در دوره جاهلیت 38۱-۲۱مهریه 38۱-۲۲ ارث 39۱-۲۳ زنان ثروتمند 40نتیجه گیری 40۲-۱جایگاه زنان در قرآن 45۲-۱-۱ لزوم معاشرت و برخورد نیکو با زنان درعصر اسلامی 45۲-۱-۲تساوی زنان و مردان در قرآن 46۲-۱-۲-۱ تساوی در خلقت نخستین 46۲-۱-۲-۲ تساوی زنان و مردان در ثواب و عقاب 47۲-۱-۲-۳تساوی زنان و مردان در مسأله بیعت 50۲-۱-۳جایگاه زن مسلمان در کانون خانواده 52۲-۱-۳-۱زنان نعمتند 52۲-۱-۳-۲مقام مادر در اسلام 52۲-۱-۳-۳ زن، مایه آرامش است. 53۲-۱-۴مشورت با زنان در قرآن 54۲-۱-۵ تقلیل مدت عده وفات در قرآن 55۲-۱-۶ملغی نمودن زنده به گور نمودن دختران، در قرآن 55۱-۱-۷قوامیّت مردان بر زنان درقرآن 57۲-۱-۸تعدّد زوجات در قرآن 58۲-۱-۹متعه در قرآن 59۲-۱-۱۰ممنوعیت «نکاح المقت» در قرآن 59۲-۱-۱۱نهی از زنده به گور نمودن دختران 61۲-۱-۱۲ نهی از تبرِّج 61۲-۱-۱۳ امر به معروف و نهی از منکر 62۲-۱-۱۴امتیازات مالی زنان در قرآن 63۲- ۱-۱۴-۱ارث 63۲-۱-۱۴-۲مهریه 66۲-۱-۱۴-۳نفقه 68۲-۱-۱۴-۴ نتایج کار زنان 68۲-۱-۱۵ ایمان زنان همچون ایمان مردان 69۲-۱-۱۶شرکت زنان در عبادات 70۲-۱-۱۷آیه تبرج 70۲-۲زنان در سیره نبوی 72۲-۲-۱ سیره پیامبر در شخصیت بخشیدن به زنان 72۲-۲-۲گرامیداشت زنان در سیره نبوی 73۲-۲-۳صدا زدن دختران با نامشان توسط پیامبر(ص) 74۲-۲-۴ کمک به اهل منزل در سیره نبوی 74۲-۲-۵مقام مادر درسیره نبوی 75۲-۲-۶رضایت دختران در امر ازدواج در سیره نبوی 75۲-۲-۷محبت به زنان در سیره بانوان 76۲-۲-۸توجه پیامبر(ص) به تعلیم و تعلم زنان 77۲-۲-۹ تساوی بودن زنان و مردان در ملاقات با پیامبر 78۲-۲-۱۰داستان اعرابی 78۲-۲-۱۱نفقه در سنت پیامبر(ص) 79۲-۲-۱۲ قانون جار و امان دادن 80۲-۲-۱۳ مشورت با زنان 80۲-۲-۱۴شرکت دادن زنان در نماز جماعت 81۲-۲-۱۵عقد ازدواج درسیره نبوی 81۲-۲-۱۶تعدد زوجات درسیره نبوی 82۲-۳زنان درفرمایشات امام علی(ع) 83۲-۳-۱خصلتهای زنان از نظر حضرت علی (ع) 84۲-۳-۲بزرگداشت و احترام به زنان در سیره امام علی(ع) 85۲-۳-۳مشورت با زنان از دیدگاه علی(ع) 86۲-۳-۴معاشرت زنان با نامحرمان در سیره امام علی(ع) 87۲-۳-۵ اَلْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ 88۲-۳-۶افراط در گرامی داشتن زنان 88۲-۳-۷حضانت دختران 89۲-۳-۸ إن النساء همهن زينة الحياة الدنيا 90۲-۳-۸المرأةُ عقربٌ 91۲-۳-۹ غیرت زنان 93۲-۳-۱۰ ایمان، عقل و شهادت زنان از نظر علی(ع) 93۲-۳-۱۱ایمان زنان 93۲-۳-۱۲عقل زنان 96۲-۳-۱۳حضور عایشه در جمل سبب اصلی سخنان حضرت علی(ع) 97۲-۳-۱۴اطاعت از زنان 97۲-۳-۱۵نقش زن در خانواده از نگاه امام علی(ع) 99۲-۳-۱۶« المرأةُ شَرُّ » 100۲-۳-۱۷بیعت زنان با امیر المومنین(ع) 102۲-۳-۱۸ شرطة الخمیس و احیاء حقوق زنان در دوران خلافت علی(ع) 102۲-۳-۱۹حضرت علی (ع) و دفاع از حقوق زنان 103۲-۴ نتیجه گیری 105جمع بندي و نتيجه گیري 107منابع 110

پایان نامه بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی


بررسی جایگاه زن


جایگاه زن


جایگاه زن قبل از اسلام


جایگاه زن در دوره اسلامی


زن


اسلام


پایان نامه فقه و حقوق اسلامی


فقه


حقوق اسلامیبررسی


جایگاه


زن


در


دوره


پیش


از


اسلام


ومقایسه


آن


با


دوره


اسلامی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی اسطوره‏ شناختی جایگاه ایزدبانوان در جهان فکری- معنوی ...

نگارندگان این پژوهش کوشیده‏اند با به‏کارگیری روش تحلیل محتوا با نظر به منابع تاریخی و اسطوره‏ای به بررسی دوره مادرسالاری و پرستش ایزدبانوان، جایگاه زن در اسطوره خلقت، و اسطوره‏های مادینه ...

جایگاه و نقش زنان در بیداری و تمدن اسلامی

زن در تمدن اسلامی، پیش و بیش از آن که جلوه و تکلیف بیرونی داشته، به بنیان گذاری سیاست های عمیق تربیتی در بستر خانواده همت گماشته و با تأمین پشتوانه تربیت و آرامش و استحکام خانواده، هر زمانی که ...

مطالعة تأثیر زنان در عرصۀ هنر موسیقی دوران میانیِ اسلام بر ...

هنر موسیقی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. در اوایل دورة اسلامی، هنر موسیقی نکوهش شد. در دورة امویان، موسیقی همچنان با مخالفت برخی از فقیهان و گروهی از عموم مسلمانان روبه‌رو شد. اما در سده‌های بعد، با توجه به استقبال ...

زنان فراتر از نقش‌های سنتی: بررسی جایگاه زن در کلام امام ...

نیک¬خواه قمصری, نرگس, صادقی¬فسائی, سهیلا. (1391). زنان فراتر از نقش‌های سنتی: بررسی جایگاه زن در کلام امام خمینی (ره). زن در فرهنگ و هنر, 4(2), 5-24. doi: 10.22059/jwica.2012.24753 ×

زنان فراتر از نقش‌های سنتی: بررسی جایگاه زن در کلام امام ...

نیک¬خواه قمصری, نرگس, صادقی¬فسائی, سهیلا. (1391). زنان فراتر از نقش‌های سنتی: بررسی جایگاه زن در کلام امام خمینی (ره). زن در فرهنگ و هنر, 4(2), 5-24. doi: 10.22059/jwica.2012.24753 ×

فهرست کتاب‌های ایرانیان در نقد اسلام - ویکی‌پدیا ...

از بادیه‌نشینی تا امپراتوری (فرایندهای فرهنگ‌سوز و تمدن‌ستیز اسلام برای بشریت)؛ توضیح کوتاه دربارهٔ کتاب: نوشتاری در نقد دین اسلام و پایه‌گذار آن از پیش از ادعای پیغمبری تا به حکومت رسیدن.

مقاله جایگاه زن در تمدن ساسانی براساس شواهد تاریخی و ...

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه زن در تمدن ساسانی از منظر شواهد تاریخی و باستان شناختی می باشد. جامعه پژوهش شامل نقوش زنان در آثار فرهنگی برجای مانده از دوران ...

جایگاه زن در تمدن ساسانی براساس شواهد تاریخی و باستان‌شناختی

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه زن در تمدن ساسانی از منظر شواهدِ تاریخی و باستان‌شناختی می‌باشد. جامعۀ پژوهش شامل نقوش زنان در آثار فرهنگی برجای مانده از دوران ساسانی است. نمونه پژوهش شامل نقش زن در مواد فرهنگی برجای ...

تاریخ معماری و کاشیکاری اسلامی از دوره عیلامی‌ها تا اکنون ...

حسین زُمَرشیدی از معماران سنتی‌کار ایرانی در کتاب «آثار معماری قدسی» هنر کاشیکاری و سفالگری در دوره‌های مختلف از عصر هخامنشیان تا دوران معاصر و جمهوری اسلامی را از نظر گذرانده و درباره بناهای مختلف در شهرهای مختلف ...

همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی، آبان ۱۳۹۳

جنسیت از دیدگاه اسلام و غرب با تأکید بر نقش زنان ... تبیین جایگاه زن در بررسی تطبیقی سبک زندگی غربی و اسلامی ... نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر بیداری اسلامی.

عوامل موثر بر جایگاه زن در جهان اسلام از نظر علامه طباطبایی

گروه اندیشه: فهم دقیق دیدگاه علامه در مسئله «زن» نیازمند شناسایی مبانی ایشان است که بر اساس این مبانی، علامه(ره) مباحث جنسیتی مورد نظر را صورت‌بندی می‌کند و این مباحث غیرجنسیتی است که پیش‌فرض فهم یا قبول مباحث ایشان ...

جایگاه ارزشی زن در قرآن کریم و بررسی شبهات پیرامون آن

مقاله حاضر، ضمن اشاره به جایگاه ارزشی زن در یهودیت و مسیحیت و دوران جاهلیت جزیره العرب و دیدگاه‌های متفاوت در این زمینه، آن را از منظر قرآن کریم مورد مطالعه قرار داده و برخی از مهم‌ترین شبهاتی که در راستای احیا و تثبیت ...

تاریخ معماری و کاشیکاری اسلامی از دوره عیلامی‌ها تا اکنون ...

حسین زُمَرشیدی از معماران سنتی‌کار ایرانی در کتاب «آثار معماری قدسی» هنر کاشیکاری و سفالگری در دوره‌های مختلف از عصر هخامنشیان تا دوران معاصر و جمهوری اسلامی را از نظر گذرانده و درباره بناهای مختلف در شهرهای مختلف ...

نگاهی به آداب و رسوم دوره جاهلیت از منظر قرآن و تاریخ ...

در اصطلاح به دوره عرب پیش از اسلام که در آن اکثر مردم به شرک و کفر میپرداختند، «جاهلیت» میگویند البته در این دوره برخی نیز خداپرست بودند و اخلاق حسنه داشتند. در این نوشتار آداب و رسوم عرب جاهلی و تأثیر آنها بر جامعه آن ...

نگاهی به جایگاه خانواده در اسلام

در این مقاله سعی شده است تا جایگاه خانواده در اسلام و یکسان بودن مبدأ زن و مرد در نظام آفرینش بررسی بشود. ... بدین لحاظ ضروری است که پیش از بررسی نقش حقوق متقابل زن و مرد در تعالی و استحکام ...

از 'رابطه جن با انسان - BBC News فارسی

پروژه موسوم به 'اسلامی کردن دانشگاه‌ها'، به تهیه حجم عظیمی از پایان نامه های خاص در مقاطع دکتری و کارشناسی ...

پایان نامه بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن ...

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه استاد راهنما: دکتر بمانعلی دهقان منگابادی استاد مشاور: دکتر علی تولّایی اسفند ۱۳۹۱

دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ...

دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی با تأکید برنهج البلاغه تاریخ: 26-07-98

نگاهی به جایگاه خانواده در اسلام

در این مقاله سعی شده است تا جایگاه خانواده در اسلام و یکسان بودن مبدأ زن و مرد در نظام آفرینش بررسی بشود. ... بدین لحاظ ضروری است که پیش از بررسی نقش حقوق متقابل زن و مرد در تعالی و استحکام ...

نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و تحول جایگاه زن. هم زمان با پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی، دیدگاه سنتی خواستار شدت یافتن محدودیت زنان و عدم حضور ایشان در صحنه‏های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شد.

زن و نقش و جایگاه ارزنده آن در سیستان و بلوچستان - ایرنا

زابل- ایرنا- زنان در سیستان و بلوچستان از جایگاه و احترام ویژه ای برخوردارند، همواره دوشادوش مردان در صحنه های مختلف حضور داشته و در برخی موارد از مردان پیشی گرفته و در سختی ها و مشقات چون كوهی استوار و پابرجا و حامی و ...

جایگاه زن در اسلام تا چه اندازه است؟

جایگاه زن در اسلام و قرآن: قرآن زن را همان گونه می بیند که در طبیعت هست. از این رو هماهنگی کامل میان فرمان های قرآن و فرمان های طبیعت برقرار است.

بررسی جایگاه زن در نهاد خانواده ی دوره ی ساسانی

بررسی جایگاه زن در نهاد خانواده ی دوره ی ساسانی ... ساسانیان»، معتقدند که وضعیت زنان در دوره ساسانی بسیار بد بود و با آن ها مانند بردگان و اشیاء برخورد می شد. ... ایران است که از دیرباز زینت بخش ...

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن - دانلود ...

بررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامیچکیده امام علی(ع) هم در این باره سخنان بسیاری به ما رسیده است، که مواردی از سخنان ایشان به همّت سید رضی (ره)، در نهج البلاغه جمع آوری شده است.

عوامل موثر بر جایگاه زن در جهان اسلام از نظر علامه طباطبایی

گروه اندیشه: فهم دقیق دیدگاه علامه در مسئله «زن» نیازمند شناسایی مبانی ایشان است که بر اساس این مبانی، علامه(ره) مباحث جنسیتی مورد نظر را صورت‌بندی می‌کند و این مباحث غیرجنسیتی است که پیش‌فرض فهم یا قبول مباحث ایشان ...

دانلود مقاله انرژی هسته ای و مدیریت پسماندهای هسته ای

دانلود فایل اکسل طراحی سقف تیرچه بلوک بر اساس آیین نامه ACI

نیروگاه برق آبی

دانلود مطالعات طراحی سقاخانه

کار تحقیقی حقوق: حقوق بشر

دانلود نمونه پروپوزال رشته جغرافيا گرايش ژئومورفولوژی

پیشینه تحقیق ضریب واکنش سود

دانلود لایه باز کارت ویزیت رستوران