دانلود رایگان


برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم - دانلود رایگاندانلود رایگان برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 80 صفحه چکیده در این پایان نامه، روشی جدید برای برنامه ریزی نگهداری و تعمیر واحدهای تولیدی در محیط های تجدید ساختار شده ارائه شده است. در محیط سنتی با ساختار عمودی،

دانلود رایگان برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستمنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 80 صفحهچکیدهدر این پایان نامه، روشی جدید برای برنامه ریزی نگهداری و تعمیر واحدهای تولیدی در محیط های تجدید ساختار شده ارائه شده است. در محیط سنتی با ساختار عمودی، بهره بردار سیستم برنامه ی تعمیر و نگهداری را برای حفظ قابلیت اطمینان تعیین می کند و همچنین سعی بر کاهش هزینه ها دارد. اما چنین رویه ای در یک محیط رقابتی قابل قبول نمی باشد. در محیط تجدید ساختار شده، بهره-بردار همچنان متصدی حفظ قابلیت اطمینان در سطح مطلوب می باشد. در حالیکه هدف هر تولیدکننده افزایش سود خودش می باشد، که این ممکن است با هدف حفظ قابلیت اطمینان در تضاد باشد. در این پایان نامه، برای برنامه ریزی تعمیر و نگهداری، روشی چندمرحله ای پیشنهاد شده است. در مرحله ی اول، تولیدکنندگان با توجه به ارزیابی هزینه/فایده، پیشنهاد خرید تعمیر و نگهداری مربوط به واحد تولیدی مدنظرشان را تهیه و به بهره بردار مستقل سیستم ارائه می دهند. در مرحله ی دوم، بهره-بردار مستقل سیستم با توجه به پیشنهادات ارسال شده از سوی تولیدکنندگان و همچنین کفایت سیستم، زمان بندی خروج واحدهای تولیدی را با هدف بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان و حفظ کفایت سیستم تعیین می کند. در مرحله ی سوم، با توجه به خصوصیت غیرانتفاعی بهره بردار مستقل سیستم، یک راهکار بی طرفانه برای تسویه ی بازار پیشنهاد شده است.واژه‌های کلیدی: برنامه ریزی تعمیر و نگهداری پیشنهادمحور، برنامه ریزی سیستم های قدرت، قابلیت اطمینان، تجدید ساختار. فهرستفصل اول: مقدمه 1۱-۱- تعریف تعمیر و نگهداری .. 2۱-۲- راهکارهای تعمیر و نگهداری . 3۱-۳- برنامه ریزی تعمیر و نگهداری در سیستم های قدرت 6۱-۴- افق¬های زمانی برنامه ریزی تعمیر و نگهداری . 7۱-۴-۱- زمان بندی تعمیر و نگهداری کوتاه مدت 7۱-۴-۲- زمان بندی تعمیر و نگهداری میان مدت . 8۱-۴-۳- زمان بندی تعمیر و نگهداری بلندمدت . 8۱-۵- تجدید ساختار سیستم قدرت و ایجاد بازار برق 8۱-۶- برنامه ریزی تعمیر و نگهداری در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده .. 11فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین در زمینه ی تعمیر و نگهداری در شرایط بازار برق .. 14۲-۱- مقدمه . 15۲-۲- برنامه ریزی تعمیر و نگهداری از دیدگاه واحدهای تولیدی .. 16۲-۳- هماهنگ سازی برنامه ریزی تعمیر و نگهداری توسط بهره¬بردار مستقل سیستم .. 19۲-۳-۱- هماهنگ سازی برنامه ریزی تعمیر و نگهداری مبتنی بر تکرار 19۲-۳-۲- هماهنگ سازی برنامه ریزی تعمیر و نگهداری مبتنی بر بازار تعمیرات 23۲-۴- هماهنگ سازی برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی و خطوط انتقال .. 25فصل سوم: ساختار پیشنهادی برای برنامه ریزی تعمیر و نگهداری به منظور حفظ کفایت سیستم . . 26۳-۱- مقدمه . .. 27۳-۲- ارزیابی سود واحدهای تولیدی . 28۳-۲-۱- هزینه نوسازی انتظاری واحد تولیدی 28۳-۲-۲- ارزیابی بازه های خروج براساس سود مولدها 31۳-۲-۳- تعیین پیشنهاد خرید تعمیرات (MBC) . 33۳-۳- راهبرد هماهنگ سازی تعمیر و نگهداری .. 37۳-۳-۱- بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان . 37۳-۳-۲- ارزیابی کفایت سیستم 39۳-۳-۳- روش حل مسئله ی هماهنگ سازی زمان بندی تعمیر و نگهداری 41۳-۳-۱-۱- روش الگوریتم ژنتیک . 41۳-۳-۳-۲- فضای جستجو . 42۳-۴- تسویه ی هزینه ها .. 43فصل چهارم: شبیه سازی و مطالعات عددی. 45۴-۱- مقدمه . 46۴-۲- سیستم ۲۴ شینه 46۴-۲-۱- بررسی سود واحدهای تولیدی .. 47۴-۲-۲- هماهنگ سازی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی.. 50۴-۲-۳- تسویه ی هزینه ها 54فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات . 56۵-۱- نتیجه گیری 56۵-۲- ارائه پیشنهادات 59پیوست . 61مراجع .. 71

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم


حفظ کفایت سیستم


برق قدرت


مهندسی برق قدرت


پایان نامه مهندسی برق قدرت


کارشناسی ارشد برق قدرتبرنامه


ریزی


تعمیر


و


نگهداری


واحد


های


تولیدی


مبتنی


بر


پیشنهاد


خرید


به


منظور


حفظ


کفایت


سیستم


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی - دانلود رایگان

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم wordفهرست ...

EAM/CMMS & نگهداری و تعمیرات | EAM & CMMS

خیلی خوشحالم که سیستم cmms نرم افزاری mc. در سازمان قطار شهری مشهد پس از بررسی های مختلف از سوی مشاور و نفرات برنامه ریزی تعمیرات به عنوان سیستم نگهداری و تعمیرات انتخاب گردیده و طی قراردادی مقرر ...

تعمیر، تأمین و تولید در نفت با اتکا به ظرفیت‌های داخلی - شانا

تعمیر قطعات چاه‌های تولیدی سکوهای نصر و ایلام: قطعات چاه‌های تولیدی سکوهای نصر و ایلام با تلاش کارکنان واحد خدمات فنی چاه‌های منطقه سیری شرکت نفت فلات قاره ایران تعمیر اساسی شد. تاج چاه a4h ...

تعمیر، تأمین و تولید در نفت با اتکا به ظرفیت‌های داخلی - شانا

تعمیر قطعات چاه‌های تولیدی سکوهای نصر و ایلام: قطعات چاه‌های تولیدی سکوهای نصر و ایلام با تلاش کارکنان واحد خدمات فنی چاه‌های منطقه سیری شرکت نفت فلات قاره ایران تعمیر اساسی شد. تاج چاه a4h ...

مقاله مدل جدید برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با ...

در اینتحقیق از روشهای رایج برای برنامه ریزی و زمانبندی عملیات استفاده نخواهد شد و این برنامههای زمانبندی مبتنی بر حداقل سازی هزینه های نگهداری و تعمیرات صورت میگیرد.

ایساپکو همواره می کوشد تا زمینه‌ی استفاده‌ی صحیح و مناسب ...

امروزه برنامه ریزی در حوزه فنآوری های اطلاعاتی و همچنین مشاوره به منظور انتخاب و پیاده سازی فنآوری ها و محصولات مناسب از جایگاه ویژه ای در سازمان های دولتی و خصوصی برخوردار شده است.

تعمیر و نگهداری نیروگاه ها در محیط تجدید ساختار یافته

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور کمینه کردن قدرت بازار در این پژوهش، روشی جدید برای برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی در محیط های تجدید ...

بایگانی‌های فرسایش پذیری - دانلود پایان نامه ها

با عنوان :برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

دانلود مقاله : برنامه ریزی یکپارچه تولید و تعمیر و نگهداری ...

مقاله isi انگلیسی شماره 23286 -ترجمه نشده -موضوع : نگهداری و تعمیر پیشگیرانه - 21 صفحه - سال انتشار : 2014 - منبع : الزویر ساینس دایرکت

نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید چیست و چرا مهم است ...

برنامه ریزی و کنترل تولید ، فرآیندی از پیش تعیین شده است که برای دستیابی به حداکثر بازده؛ ” منابع انسانی، مواد اولیه و ماشین آلات را برنامه ریزی، مدیریت و کنترل می کند.” در واقع برنامه ریزی تولید، دنباله‌ای از مراحل ...

بایگانی‌های تصمیم خرید - دانلود پایان نامه ها

با عنوان :برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

EAM/CMMS & نگهداری و تعمیرات | EAM & CMMS

خیلی خوشحالم که سیستم cmms نرم افزاری mc. در سازمان قطار شهری مشهد پس از بررسی های مختلف از سوی مشاور و نفرات برنامه ریزی تعمیرات به عنوان سیستم نگهداری و تعمیرات انتخاب گردیده و طی قراردادی مقرر ...

مجموعه نت پیشگیرانه PM | دانشنامه نگهداری و تعمیرات

استراتژی های تعمیر و نگهداری تجهیزات استیجاری ... کتاب نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس اس... خرداد 16, 1394 - 15:57 ... وظایف برنامه ریز نگهداری و تعمیرات، برنامه ریزی نگهداری و ...

مجموعه برنامه ریزی و طرح ریزی نت | دانشنامه نگهداری و تعمیرات

گزارش کارآموزی واحد برنامه ریزی و کنترل طرح ها ... بررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات در صنایع خودرو سازی ایران ... کتاب نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس اس... خرداد 16, 1394 - 15:57 ...

انواع برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

لیكن با توجه به رشد روز افزون علوم مختلف، محبث برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات نیز از این قاعده مستثنی نبوده و روش های جدیدی جهت انجام برنامه ریزی ابداع شده كه از آن جمله می توان به CMMS و یا سیستم ...

برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازارهای برق بر ...

در سیستم‌های یکپارچه برق، بهره‌برداران برای حداقل کردن هزینه عملکرد و در عین حال تامین قابلیت اطمینان سیستم، از برنامه‌ریزی نگهداری واحد تولیدی (gms) استفاده می‌کنند.

سيستم نگهداري و تعميرات PM

سيستم نگهداري و تعميرات pm 1 . نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه یا pm چیست؟‎سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (pm) مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای ... 3-وابستگی کامل سیستم به دانش و حافظه تعمیرکاران (به علت مستند نکردن ...

تعمیر و نگهداری – شرکت مهندسین مشاور اکشن

تعمیر و نگهداری دستگاهها و تجهیزات ثابت و دوار در واحد pvc مجتمع بسپاران، به مدت یکسال از تاریخ 16/12/82 تا 16/12/83 به شماره قرارداد 114/83.

نرم افزار برنامه ریزی و کنترل تولید چیست و چرا مهم است ...

برنامه ریزی و کنترل تولید ، فرآیندی از پیش تعیین شده است که برای دستیابی به حداکثر بازده؛ ” منابع انسانی، مواد اولیه و ماشین آلات را برنامه ریزی، مدیریت و کنترل می کند.” در واقع برنامه ریزی تولید، دنباله‌ای از مراحل ...

EAM/CMMS & نگهداری و تعمیرات | EAM & CMMS

خیلی خوشحالم که سیستم cmms نرم افزاری mc. در سازمان قطار شهری مشهد پس از بررسی های مختلف از سوی مشاور و نفرات برنامه ریزی تعمیرات به عنوان سیستم نگهداری و تعمیرات انتخاب گردیده و طی قراردادی مقرر ...

برنامه ریزی تولید مبتنی بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

2- سیستم های برنامه ای[13] ... در جمع آوری اطلاعات به منظور توصیف و تبیین عقاید، نگرش ها و رفتار گروههای نمونه از مردم بکار گرفته می شود. ... بر برنامه ریزی تولید مبتنی بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ...

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی - دانلود رایگان

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم wordفهرست ...

مجموعه برنامه ریزی و طرح ریزی نت | دانشنامه نگهداری و تعمیرات

گزارش کارآموزی واحد برنامه ریزی و کنترل طرح ها ... بررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات در صنایع خودرو سازی ایران ... کتاب نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان بر اساس اس... خرداد 16, 1394 - 15:57 ...

دانلود ترجمه مقاله برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحدهای ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی isi با ترجمه فارسی" زمانبندی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی در بازارهای برق بر مبنای تئوری بازی‌ها" مقاله ترجمه شده

بایگانی‌های تصمیم خرید - دانلود پایان نامه ها

با عنوان :برنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

تاریخچه نگهداری تعمیرات - نرم افزار نگهداری و تعمیرات ...

تاریخچه نگهداری تعمیرات سیستم نگهداری و تعمیرات بر پایه شرایط کارکرد ماشین‌آلات (MaintenanceReliability Centered ) ریشه RCM به سال های قبل از ۱۹۶۰ برمیگردد ، زمانیکه شرکت های هواپیمایی تجاری تصمیم به خرید هواپیمای غول پیکر بوینگ ۷۴۷ ...

رشته کاردانی فنی تعمیر و نگهداری تجهیزات اتاق عمل دانشگاه ...

لازم به ذکر است در حال حاضر فقدان تکنسین های ماهر علمی-کاربردی تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسائل پزشکی یکی از خلاها و چالش های اصلی نظام سلامت کشور در راستای تحقق اهداف برنامه های توسعه بوده و ...

تاریخچه نگهداری تعمیرات - نرم افزار نگهداری و تعمیرات ...

تاریخچه نگهداری تعمیرات سیستم نگهداری و تعمیرات بر پایه شرایط کارکرد ماشین‌آلات (MaintenanceReliability Centered ) ریشه RCM به سال های قبل از ۱۹۶۰ برمیگردد ، زمانیکه شرکت های هواپیمایی تجاری تصمیم به خرید هواپیمای غول پیکر بوینگ ۷۴۷ ...

کد متلب برای تحلیل اجزای محدود خرپاهای دو بعدی با لحاظ نشست های تکیه گاهی

دانلود طرح توجیهی تولید و بسته بندی کشمش در 91 صفحه - فایل WORD

دانلود فایل اکسل طراحی دال بالکن براساس آیین نامه ACI

پروژه سیستم عامل های بلادرنگ

دانلود پاورپوینت آشنایی با مبدل های حرارتی

مقاله بررسی نمایش های رقص در شرق آسیادانلود پاورپوینت من کیستم درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

پاورپوینت بلوغ در من چگونه است درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم

پایان نامه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران