دانلود رایگان


پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی - دانلود رایگاندانلود رایگان پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 171 صفحه چكيده خوردگی پدیده ای است که به علت تأثیر عوامل مختلف، پیچیدگی بسیار زیادی دارد و به راحتی قابل مدلسازی نیست. جهت پیش بینی و مدلسازی خوردگی به واکنش ها و فرآیندهای

دانلود رایگان پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 171 صفحه چكيدهخوردگی پدیده ای است که به علت تأثیر عوامل مختلف، پیچیدگی بسیار زیادی دارد و به راحتی قابل مدلسازی نیست. جهت پیش بینی و مدلسازی خوردگی به واکنش ها و فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و الکتروشیمیایی آن توجه می شود و مدلسازی بر اساس آن انجام می گیرد. با وجود موفقیت هایی که این مدل ها داشته اند، لیکن به علت تعدد عوامل تأثیرگذار که بعضا ناشناخته نیز هستند، نیاز به مدل هایی است که با دقت بیشتری این پدیده را مدلسازی و پیش بینی کنند. ضمنا، صنایع نفت و گاز خصوصا صنایع بالادستی همواره با معضل پدیده سایش/خوردگی مواجه بوده است و علاوه بر محدودیت های ذاتی موجود در مخزن که بر توان تولید چاه های تولیدی گاز هر مخزن اثر می گذارد، محدودیت سرعت سیال در رشته تولیدی چاه به منظور پیشگیری از پدیده سایش/ خوردگی یکی دیگر از عوامل تعیین کننده ظرفیت تولیدی یک چاه گازی می باشد. یک روش معمول برای بدست آوردن سرعت تولید استفاده از رابطه ی پیشنهاد شده توسط استاندارد API RP 14E است. در این رابطه فاکتور C،که همان ثابت سرعت سایش است، در شرایط مختلف توسط استاندارد پیشنهاد شده است. تجربه نشان داده که پیشنهاد این استاندارد در بسیاری موارد محافظه کارانه است. هدف از این تحقیق پیش بینی نرخ خوردگی توسط شبکه عصبی و همچنین ثابت سرعت سایش توسط شبکه های عصبی مصنوعی است و پیشنهاد عددی مناسب برای ثابت C با استفاده از داده های میدانی از چاه¬های گازی مورد بحث است، بنحوی که پدیده ی سایش/خوردگی اتفاق نیافتد.واژه‌های کلیدی: شبکه عصبی، خوردگی فلزات، ثابت سایش، لوله مغزی، چاه گازی فهرست مطالب عنوان صفحهفصل اول: مقدمه 9۱-۱ معرفی کل تحقیق 9۱-۲ فعالیت های پیشین و تاریخچه تحقیق 11۱-۳ اهداف پژوهش 17فصل دوم: شبکه های عصبی 18۲-۱ مدلسازی نرون تنها 19۲-۲ تابع فعالیت 20۲-۳ معماری شبکه عصبی 21۲-۳-۱ شبکه های پیشخور 22۲-۳-۲ شبکه های برگشتی 22۲-۴ الگوریتم های یادگیری 23۲-۵ شبکه عصبی MLP 24۲-۵-۱ الگوریتم پس انتشار خطا 25۲-۵-۲ سیگنال خطا 26۲-۵-۳ انتخاب نرخ یادگیری 26۲-۵-۴ مرحله آموزش 27۲-۵-۵ قابلیت تعمیم دهی 27۲-۵-۶ توقف آموزش 28۲-۶ شبکه RBF 29۲-۶-۱ ساختار شبکه عصبی شعاعی 30۲-۶-۲-۱ تعيين موقعيت مراکز 35۲-۶-۲-۲ تعيين انحراف استاندارد 37۲-۶-۲-۳ آموزش ماتريس وزن لايه خروجي 38فصل سوم: منطق فازی 40۳-۱ مقدمهای بر سیستمهای فازی 40۳-۲ اجزاء پایه سیستم استنتاج فازی(FIS) 45۳-۲-۱ پایگاه قواعد فازی 45۳-۲-۱-۱ ویژگی های مجموعه قواعد 45۳-۲-۲ موتور استنتاج فازی 47۳-۲-۲-۱ استنتاج مبتنی بر ترکیب قواعد 47۳-۳ غیرفازی‌ساز 49۳-۳-۱ غیرفازی‌ساز مرکز ثقل 49۳-۳-۲ غیرفازی‌ساز میانگین مراکز 49۳-۳-۳ غیرفازی‌ساز ماکزیمم 50فصل چهارم: سیستم های استنتاج فازی-عصبی تطبیقیANFIS)) 52فصل پنجم: خوردگی 54۵-۱ مقدمه ای بر خوردگی 54۵-۱-۱ هزینه های خوردگی 56۵-۱-۲ بررسی انواع خوردگی 57۵-۲ طراحی سیستم های آلی ضدخوردگی 68۵-۳ خوردگي در تأسيسات نفت و گاز 70۵-۳-۱ خوردگي توسط گاز خورنده دي ‌اكسيدكربن 71۵-۳-۲ خوردگي توسط مايعات خورنده مخازن نفتي 73۵-۳-۳ خوردگي توسط گاز خورنده سولفيد هيدروژن 73۵-۴ خوردگی در سیستم های سه فازی چاه ها و لوله های گاز و روش های کنترل آن 77۵-۴-۱ روش های کنترل خوردگی 77۵-۴-۱-۱ بازدارنده های خوردگی 78۵-۳-۱-۲ روش تثبیت pH 82فصل ششم: پدیده ی سایش در سیستم های تولید هیدروکربن 88۶-۱ فرایند سایش در چاه های تولیدی نفت و گاز 89۶-۲ مکانیزم های سایش 90۶-۲-۳ آسیب پذیری تجهیزات در برابر پدیده سایش: 90۶-۳-۲-۱ جنس تجهیزات 92۶-۳-۲-۲ فلزات هادی و مواد مرسوم دیگر 92۶-۳-۲-۳ مواد ویژه مقاوم در برابر سایش 93۶-۴ سایش ناشی از ماسه یا ریز ذرات 94۶-۴-۱ تولید ماسه و انتقال آن 94۶-۴-۲ اندازه، شکل و سختی ذرات جامد 96۶-۵ سایش/ خوردگی 97۶-۶ سایش ناشی از اصابت قطرات مایع 98۶-۷ کاویتاسیون 100۶-۸ سایش ناشی از ذرات جامد در زانویی ها 101۶-۹ سایش ذرات جامد در اتصالات Tشکل یکسر بسته 103۶-۱۰ روش های پایش، جلوگیری و مدیریت پدیده سایش 104۶-۱۰-۱ تکنیک های مدیریت سایش 105۶-۱۰-۱-۱ کاهش دبی تولیدی 105۶-۱۰-۱-۲ طراحی خط لوله 105۶-۱۰-۱-۳ جداسازی و حذف ماسه از جریان 106۶-۱۰-۱-۴ دستورالعمل و پیش بینی سایش 107۶-۱۰-۱-۵ ارزیابی ضخامت دیواره 109۶-۱۱ ابزارهای پیش بینی سایش و مروری بر تحقیقات صورت گرفته 110۶-۱۱-۱ مروری بر مهمترین استانداردها در طراحی خطوط لوله و مدیریت سایش 110۶-۱۱-۲ ابزارها و مدل های پیش بینی سایش 111۶-۱۱-۲-۱ استاندارد API RP 14E 112۶-۱۱-۲-۲ دیگر مدل های پیش بینی سایش 117۶-۱۱-۳ مقایسه مدل های پیش بینی سایش در زانویی ها 124فصل هفتم: روش تحقیق 131۷-۱ پیش بینی نرخ خوردگی 134۷-۱-۱ پیش بینی نرخ خوردگی با استفاده از شبکه عصبی 134۷-۱-۲ پیش بینی نرخ خوردگی با استفاده از ANFIS 141۷-۲ پیش بینی ثابت سرعت سایش 151فصل هشتم: نتیجه گیری 158فصل نهم: پیشنهادات 159منابع 160

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی


نرخ خوردگی


سرعت سایش


لوله مغزی های گاز


شبکه عصبی


ابزاردقیق


اتوماسیون در صنعت نفت


صنعت نفتپیش


بینی


نرخ


خوردگی


و


ثابت


سرعت


سایش


در


لوله


مغزی


های


گاز


با


استفاده


از


شبکه


عصبی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدل سازی با شبکه عصبی پایان نامه ارشد دکتری

مدل سازی بارش رواناب با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی (- mlp و rbf )حوزه ی رودخانه ی بابلرود مدل سازی بارش فصل زمستان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیبا حداقل متغیرهای اقلیمی در ایستگاه کرمان

حسن هاشمی پور رفسنجانی

معادلات مدل ریاضی جهت پیش بینی عددیدی ، burn-off وتعیین شرایط بهینه با استفاده از نرم افزار dx8 بدست آمد.پس از تجزیه و تحلیل وبهینه سازی داده ها در نرم افزار درشرایط بهینه در فعالسازی بادی اکسید ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت در فعالیت های بدنی در زمان شیوع ویروس کرونا روز چهارشنبه، 29 اردیبهشت، 1400 لغایت جمعه، 31 اردیبهشت، 1400 توسط موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان و تحت حمایت سیویلیکا به صورت ...

مجموعه مقالات چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و ...

بررسی تاثیر بازدارندگی بازدارنده ی تجاری ci-27 بر خوردگی دستگاه لوله مغزی سیار از جنس فولاد ساده کربنی در فرآیند اسید شویی در محیط اسید هیدروکلریک ... پودر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و ...

امکان سنجی پیش بینی رخداد آذرخش با استفاده از مدل میان ...

امروزه با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا و شناخت بیشتر پدیده های مخرّب جوی می توان از خسارت های ناشی از آنها جلوگیری کرد. یکی از بلایای جوی و اقلیمی، آذرخش است که شبیه سازی های صریح از فرآیندهای در مقیاس ابر می ...

انجمن زنان موفق و سخت کوش آی وی افی | تبادل نظر نی نی سایت

- استفاده از مکمل ها و ویتامین های e، امگا 3,6,9 ، کو کیوتن قرمز، دی اچ ای اٍی، ویتامین دی و همچنین فولیک اسید و آسپرین از چند ماه قبل از اینداکشن توصیه می شود ( هیچ کدام را سرخود مصرف نکرده و برای ...

امکان سنجی پیش بینی رخداد آذرخش با استفاده از مدل میان ...

امروزه با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا و شناخت بیشتر پدیده های مخرّب جوی می توان از خسارت های ناشی از آنها جلوگیری کرد. یکی از بلایای جوی و اقلیمی، آذرخش است که شبیه سازی های صریح از فرآیندهای در مقیاس ابر می ...

حسن هاشمی پور رفسنجانی

معادلات مدل ریاضی جهت پیش بینی عددیدی ، burn-off وتعیین شرایط بهینه با استفاده از نرم افزار dx8 بدست آمد.پس از تجزیه و تحلیل وبهینه سازی داده ها در نرم افزار درشرایط بهینه در فعالسازی بادی اکسید ...

مدل سازی مدلسازی با شبکه های عصبی

سینتیک خشک کردن جعفری با استفاده از خشک کن بستر ثابت و نور خورشید و مدلسازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی شبکه عصبی Spiking روشی برای مدل سازی،طبقه بندی و فهم داده های فضا_زمان EEG

مقاله بررسی لایه مرزی سرعت و حرارت در داخل و خارج لوله ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی هندسه لایه مرزی حرارت و سرعت در اطراف دیواره لوله مارپیچ در یک مبدل حرارتی پوسته-لوله ای است. برای نیل به این هدف هندسه مبدل... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

بیتوته پورتال جامع شامل خبر، سرگرمی، روانشناسی، زناشویی ...

بیتوته پورتال جامع شامل اخبار،سرگرمی،روانشناسی،زناشویی،فال و طالع بینی،دکوراسیون،آشپزی،گردشگری،داستان،ورزش،کودکان،مدل لباس،آگهی،احکام،گالری عکس،قیمت ارز،روابط زناشویی،مدل آرایش،دارو های گیاهی،دانستنی ها ...

بایگانی‌ها مهندسی برق - صفحه 2 از 3 - گروه پژوهشی رساله نگار

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزیهای گاز با استفاده از شبکه عصبی 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

دانلود پایان نامه مکانیک

دانلود پایان نامه : پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با استفاده از شبکه عصبی دانلود پایان نامه ارشد : سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری

موضوعات پیشنهادی (پروپوزال) کلیه دانشجویان که در شورای ...

2-دکتر جوادپور پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی چاههای گازی با استفاده از شبکه های عصبی 80 محمدصادق بابایی دکتر شاصادقی 1-دکتر شعبانی نیا

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت در فعالیت های بدنی در زمان شیوع ویروس کرونا روز چهارشنبه، 29 اردیبهشت، 1400 لغایت جمعه، 31 اردیبهشت، 1400 توسط موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان و تحت حمایت سیویلیکا به صورت ...

بایگانی‌ها مهندسی برق - صفحه 2 از 3 - گروه پژوهشی رساله نگار

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزیهای گاز با استفاده از شبکه عصبی 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

دانلود پایان نامه ارشد : سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق ...

فنسیکلیدین با نام شیمیایی 1-(1- فنیل سیکلو هگزیل) پی پیریدین ونام تجاری سرنیلان و با علامت اختصاریpcp نشان داده می شود. این ترکیب به صورت خالص یک پودر کریستالی سفید رنگ است که به راحتی در آب حل می شود ودارای وزن مولکولی 38/243 و ...

بانک ایمیل مارکتینگ

پیش¬بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی¬های گاز با استفاده از شبکه عصبی ; بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در كنترل بیماری اسكیزوفرنی و نحوه‌ی برخورد با این افراد در جامعه

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی - دانلود ...

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی word سازی نرون تنها19 های پیش خور22 های برگشتی22 های یادگیری23 mlp24 دهی27 rbf29 (fis)45 anfis))52 ph82 tشکل یکسر بسته103 api rp 14e112 anfis141

مجموعه مقالات چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و ...

بررسی تاثیر بازدارندگی بازدارنده ی تجاری ci-27 بر خوردگی دستگاه لوله مغزی سیار از جنس فولاد ساده کربنی در فرآیند اسید شویی در محیط اسید هیدروکلریک ... پودر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و ...

دانلود پایان نامه : پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ابزاردقیق و اتوماسیون در صنعت نفت عنوان : پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با بهره گرفتن از شبکه عصبی دانشگاه شیراز دانشكده الکترونیکی پایان ...

بایگانی‌های پیش فرایند - دانلود پایان نامه ها

عنوان : پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با بهره گرفتن از شبکه عصبی (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی - دانلود ...

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی word سازی نرون تنها19 های پیش خور22 های برگشتی22 های یادگیری23 mlp24 دهی27 rbf29 (fis)45 anfis))52 ph82 tشکل یکسر بسته103 api rp 14e112 anfis141

دانلود مقالات ISI شبکه عصبی مصنوعی: 2952 مقاله isi انگلیسی ...

شبکه عصبی مصنوعی( به انگلیسی: Artificial Neural Network)یک سامانه پردازشی داده‌ها است که از مغز انسان ایده گرفته و پردازش داده‌ها را به عهدهٔ پردازنده‌های کوچک و بسیار زیادی سپرده که به صورت شبکه‌ای به هم پیوسته و موازی با یکدیگر ...

تاثیر فناوری اطلاعات در فروش انبوه گل و گیاه تولید کنندگان ...

امروزه با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات تعدادی از موسسات تجاری در حال ایجاد بازار روز الکترونیکی هستند، بازار هایی که به خریداران و فروشندگان این اجازه را می دهد که با یکدیگر ملاقات نموده، به تبادل کالا و خدمات بپردازند.

بررسی ریزساختار، خواص سایشی و مقاومت به خوردگی لایه ...

در این پژوهش، یک لایه کامپوزیتی بر پایه آلیاژ برنج با ذرات تقویت کننده گرافیت با اندازه ذرات 7 میکرومتر توسط فرآیند اصطکاکی همزن تولید شده است. شیاری به عمق و پهنای 5/2 و 3/0 میلیمتر روی سطح یک نمونه از آلیاژ برنج با ضخامت 3 ...

استفاده از امواج uv به عنوان یک روش نگهداری غیر حرارتی در صنعت غذا

دانلود پاورپوینت تحلیل ساختمان سفارت استرالیا در اندونزی

حالت خطرناک در ابعاد آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی استراتژی

پاورپوینت تحلیل کتابخانه دانشگاه اقتصاد وین

گزارش کارآزمایشگاه خواص مکانیکی : آزمون ضربه

دانلود پاورپوینت تصویری آرماتور بندی قالب بندی و بتن ریزی

معرفی تکنولوژی نمایشگرهای OLED

دانلود پاورپوینت بررسی مسائل فقهی-حقوقی و قانونی پیوند اعضاء