دانلود رایگان


پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی - دانلود رایگاندانلود رایگان پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 171 صفحه چكيده خوردگی پدیده ای است که به علت تأثیر عوامل مختلف، پیچیدگی بسیار زیادی دارد و به راحتی قابل مدلسازی نیست. جهت پیش بینی و مدلسازی خوردگی به واکنش ها و فرآیندهای

دانلود رایگان پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 171 صفحه چكيدهخوردگی پدیده ای است که به علت تأثیر عوامل مختلف، پیچیدگی بسیار زیادی دارد و به راحتی قابل مدلسازی نیست. جهت پیش بینی و مدلسازی خوردگی به واکنش ها و فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و الکتروشیمیایی آن توجه می شود و مدلسازی بر اساس آن انجام می گیرد. با وجود موفقیت هایی که این مدل ها داشته اند، لیکن به علت تعدد عوامل تأثیرگذار که بعضا ناشناخته نیز هستند، نیاز به مدل هایی است که با دقت بیشتری این پدیده را مدلسازی و پیش بینی کنند. ضمنا، صنایع نفت و گاز خصوصا صنایع بالادستی همواره با معضل پدیده سایش/خوردگی مواجه بوده است و علاوه بر محدودیت های ذاتی موجود در مخزن که بر توان تولید چاه های تولیدی گاز هر مخزن اثر می گذارد، محدودیت سرعت سیال در رشته تولیدی چاه به منظور پیشگیری از پدیده سایش/ خوردگی یکی دیگر از عوامل تعیین کننده ظرفیت تولیدی یک چاه گازی می باشد. یک روش معمول برای بدست آوردن سرعت تولید استفاده از رابطه ی پیشنهاد شده توسط استاندارد API RP 14E است. در این رابطه فاکتور C،که همان ثابت سرعت سایش است، در شرایط مختلف توسط استاندارد پیشنهاد شده است. تجربه نشان داده که پیشنهاد این استاندارد در بسیاری موارد محافظه کارانه است. هدف از این تحقیق پیش بینی نرخ خوردگی توسط شبکه عصبی و همچنین ثابت سرعت سایش توسط شبکه های عصبی مصنوعی است و پیشنهاد عددی مناسب برای ثابت C با استفاده از داده های میدانی از چاه¬های گازی مورد بحث است، بنحوی که پدیده ی سایش/خوردگی اتفاق نیافتد.واژه‌های کلیدی: شبکه عصبی، خوردگی فلزات، ثابت سایش، لوله مغزی، چاه گازی فهرست مطالب عنوان صفحهفصل اول: مقدمه 9۱-۱ معرفی کل تحقیق 9۱-۲ فعالیت های پیشین و تاریخچه تحقیق 11۱-۳ اهداف پژوهش 17فصل دوم: شبکه های عصبی 18۲-۱ مدلسازی نرون تنها 19۲-۲ تابع فعالیت 20۲-۳ معماری شبکه عصبی 21۲-۳-۱ شبکه های پیشخور 22۲-۳-۲ شبکه های برگشتی 22۲-۴ الگوریتم های یادگیری 23۲-۵ شبکه عصبی MLP 24۲-۵-۱ الگوریتم پس انتشار خطا 25۲-۵-۲ سیگنال خطا 26۲-۵-۳ انتخاب نرخ یادگیری 26۲-۵-۴ مرحله آموزش 27۲-۵-۵ قابلیت تعمیم دهی 27۲-۵-۶ توقف آموزش 28۲-۶ شبکه RBF 29۲-۶-۱ ساختار شبکه عصبی شعاعی 30۲-۶-۲-۱ تعيين موقعيت مراکز 35۲-۶-۲-۲ تعيين انحراف استاندارد 37۲-۶-۲-۳ آموزش ماتريس وزن لايه خروجي 38فصل سوم: منطق فازی 40۳-۱ مقدمهای بر سیستمهای فازی 40۳-۲ اجزاء پایه سیستم استنتاج فازی(FIS) 45۳-۲-۱ پایگاه قواعد فازی 45۳-۲-۱-۱ ویژگی های مجموعه قواعد 45۳-۲-۲ موتور استنتاج فازی 47۳-۲-۲-۱ استنتاج مبتنی بر ترکیب قواعد 47۳-۳ غیرفازی‌ساز 49۳-۳-۱ غیرفازی‌ساز مرکز ثقل 49۳-۳-۲ غیرفازی‌ساز میانگین مراکز 49۳-۳-۳ غیرفازی‌ساز ماکزیمم 50فصل چهارم: سیستم های استنتاج فازی-عصبی تطبیقیANFIS)) 52فصل پنجم: خوردگی 54۵-۱ مقدمه ای بر خوردگی 54۵-۱-۱ هزینه های خوردگی 56۵-۱-۲ بررسی انواع خوردگی 57۵-۲ طراحی سیستم های آلی ضدخوردگی 68۵-۳ خوردگي در تأسيسات نفت و گاز 70۵-۳-۱ خوردگي توسط گاز خورنده دي ‌اكسيدكربن 71۵-۳-۲ خوردگي توسط مايعات خورنده مخازن نفتي 73۵-۳-۳ خوردگي توسط گاز خورنده سولفيد هيدروژن 73۵-۴ خوردگی در سیستم های سه فازی چاه ها و لوله های گاز و روش های کنترل آن 77۵-۴-۱ روش های کنترل خوردگی 77۵-۴-۱-۱ بازدارنده های خوردگی 78۵-۳-۱-۲ روش تثبیت pH 82فصل ششم: پدیده ی سایش در سیستم های تولید هیدروکربن 88۶-۱ فرایند سایش در چاه های تولیدی نفت و گاز 89۶-۲ مکانیزم های سایش 90۶-۲-۳ آسیب پذیری تجهیزات در برابر پدیده سایش: 90۶-۳-۲-۱ جنس تجهیزات 92۶-۳-۲-۲ فلزات هادی و مواد مرسوم دیگر 92۶-۳-۲-۳ مواد ویژه مقاوم در برابر سایش 93۶-۴ سایش ناشی از ماسه یا ریز ذرات 94۶-۴-۱ تولید ماسه و انتقال آن 94۶-۴-۲ اندازه، شکل و سختی ذرات جامد 96۶-۵ سایش/ خوردگی 97۶-۶ سایش ناشی از اصابت قطرات مایع 98۶-۷ کاویتاسیون 100۶-۸ سایش ناشی از ذرات جامد در زانویی ها 101۶-۹ سایش ذرات جامد در اتصالات Tشکل یکسر بسته 103۶-۱۰ روش های پایش، جلوگیری و مدیریت پدیده سایش 104۶-۱۰-۱ تکنیک های مدیریت سایش 105۶-۱۰-۱-۱ کاهش دبی تولیدی 105۶-۱۰-۱-۲ طراحی خط لوله 105۶-۱۰-۱-۳ جداسازی و حذف ماسه از جریان 106۶-۱۰-۱-۴ دستورالعمل و پیش بینی سایش 107۶-۱۰-۱-۵ ارزیابی ضخامت دیواره 109۶-۱۱ ابزارهای پیش بینی سایش و مروری بر تحقیقات صورت گرفته 110۶-۱۱-۱ مروری بر مهمترین استانداردها در طراحی خطوط لوله و مدیریت سایش 110۶-۱۱-۲ ابزارها و مدل های پیش بینی سایش 111۶-۱۱-۲-۱ استاندارد API RP 14E 112۶-۱۱-۲-۲ دیگر مدل های پیش بینی سایش 117۶-۱۱-۳ مقایسه مدل های پیش بینی سایش در زانویی ها 124فصل هفتم: روش تحقیق 131۷-۱ پیش بینی نرخ خوردگی 134۷-۱-۱ پیش بینی نرخ خوردگی با استفاده از شبکه عصبی 134۷-۱-۲ پیش بینی نرخ خوردگی با استفاده از ANFIS 141۷-۲ پیش بینی ثابت سرعت سایش 151فصل هشتم: نتیجه گیری 158فصل نهم: پیشنهادات 159منابع 160

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی


نرخ خوردگی


سرعت سایش


لوله مغزی های گاز


شبکه عصبی


ابزاردقیق


اتوماسیون در صنعت نفت


صنعت نفتپیش


بینی


نرخ


خوردگی


و


ثابت


سرعت


سایش


در


لوله


مغزی


های


گاز


با


استفاده


از


شبکه


عصبی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


امکان سنجی پیش بینی رخداد آذرخش با استفاده از مدل میان ...

امروزه با استفاده از مدل های پیش بینی عددی وضع هوا و شناخت بیشتر پدیده های مخرّب جوی می توان از خسارت های ناشی از آنها جلوگیری کرد. یکی از بلایای جوی و اقلیمی، آذرخش است که شبیه سازی های صریح از فرآیندهای در مقیاس ابر می ...

فنی و مهندسی – برگه 69 – filenaab.ir

پیش­بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با استفاده از شبکه عصبی 29,000 تومان 15,000 تومان 0

دانلود پایان نامه ارشد : سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق ...

فنسیکلیدین با نام شیمیایی 1-(1- فنیل سیکلو هگزیل) پی پیریدین ونام تجاری سرنیلان و با علامت اختصاریpcp نشان داده می شود. این ترکیب به صورت خالص یک پودر کریستالی سفید رنگ است که به راحتی در آب حل می شود ودارای وزن مولکولی 38/243 و ...

مقاله بررسی لایه مرزی سرعت و حرارت در داخل و خارج لوله ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی هندسه لایه مرزی حرارت و سرعت در اطراف دیواره لوله مارپیچ در یک مبدل حرارتی پوسته-لوله ای است. برای نیل به این هدف هندسه مبدل... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

مجموعه مقالات چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و ...

بررسی تاثیر بازدارندگی بازدارنده ی تجاری ci-27 بر خوردگی دستگاه لوله مغزی سیار از جنس فولاد ساده کربنی در فرآیند اسید شویی در محیط اسید هیدروکلریک ... پودر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و ...

بانک ایمیل مارکتینگ

پیش¬بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی¬های گاز با استفاده از شبکه عصبی ; بررسی رژیم درمانی و تغذیه مناسب در كنترل بیماری اسكیزوفرنی و نحوه‌ی برخورد با این افراد در جامعه

فایل های کد کاربری 333

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی خرید 21,000 تومان

فنی و مهندسی – برگه 69 – filenaab.ir

پیش­بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با استفاده از شبکه عصبی 29,000 تومان 15,000 تومان 0

آموزش پیشرفته طراحی داخلی کلاسیک در تری دی مکس به زبان فارسی

پیش¬بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی¬های گاز با استفاده از شبکه عصبی ; پژوهش بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد ; بررسی فروپاشی پیش¬رونده¬ی پل¬های خرپائی

پروژه و پایان نامه مکانیک سیالات

دانلود پایان نامه : پیش­ بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی­های گاز با استفاده از شبکه عصبی دانلود پایان نامه ارشد : سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری

شبیه‌سازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان در سیلاب ...

پیش بینی رفتار هیدرولیکی کانال خور گورسوزان در مقابل سیلاب‌های احتمالی جهت کاهش خسارت وارده به مناطق شهری، تاسیسات در حال ساخت در اطراف خور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف این تحقیق تلفیق مدل هیدرولیکی hec-ras با ...

حسن هاشمی پور رفسنجانی

معادلات مدل ریاضی جهت پیش بینی عددیدی ، burn-off وتعیین شرایط بهینه با استفاده از نرم افزار dx8 بدست آمد.پس از تجزیه و تحلیل وبهینه سازی داده ها در نرم افزار درشرایط بهینه در فعالسازی بادی اکسید ...

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی - دانلود ...

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی word سازی نرون تنها19 های پیش خور22 های برگشتی22 های یادگیری23 mlp24 دهی27 rbf29 (fis)45 anfis))52 ph82 tشکل یکسر بسته103 api rp 14e112 anfis141

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت در فعالیت های بدنی در زمان شیوع ویروس کرونا روز چهارشنبه، 29 اردیبهشت، 1400 لغایت جمعه، 31 اردیبهشت، 1400 توسط موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان و تحت حمایت سیویلیکا به صورت ...

بررسی ریزساختار، خواص سایشی و مقاومت به خوردگی لایه ...

در این پژوهش، یک لایه کامپوزیتی بر پایه آلیاژ برنج با ذرات تقویت کننده گرافیت با اندازه ذرات 7 میکرومتر توسط فرآیند اصطکاکی همزن تولید شده است. شیاری به عمق و پهنای 5/2 و 3/0 میلیمتر روی سطح یک نمونه از آلیاژ برنج با ضخامت 3 ...

دانلود پاورپوینت انگیزش

پیش¬بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی¬های گاز با استفاده از شبکه عصبی ; بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروی اجتماعی در بن نوجوانان دانش آموز دختر

نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران - نمایه کلیدواژه ها

بهبود دهنده شبکه عصبی برای جداسازی کربن دی‌اکسید از مخلوط‌های گازی گوناگون با استفاده از هیدرات‌های نیمه گازی در حضور بهبوددهنده‌ها [دوره 38، شماره 1، 1398، صفحه 231-241]

مقاله مدل سازی سرعت درپرش هیدرولیکی بعد از سرریزهای اوجی ...

از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان ابزار مدل سازی استفاده شد. شبکه مورد استفاده یک شبکه Feed Forward بوده و از روش Levenberg-Marquardt برای آموزش آن استفاده شد. طول، عرض، عمق و دبی به عنوان پارامترهای ورودی و سرعت ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی مهندسی صنایع

پایان نامه عنوان پایان نامه – پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزی های گاز با استفاده از شبکه عصبی مهندسی الکترونیک ۱۶۹

بررسی ریزساختار، خواص سایشی و مقاومت به خوردگی لایه ...

در این پژوهش، یک لایه کامپوزیتی بر پایه آلیاژ برنج با ذرات تقویت کننده گرافیت با اندازه ذرات 7 میکرومتر توسط فرآیند اصطکاکی همزن تولید شده است. شیاری به عمق و پهنای 5/2 و 3/0 میلیمتر روی سطح یک نمونه از آلیاژ برنج با ضخامت 3 ...

بایگانی‌ها مهندسی برق - صفحه 2 از 3 - گروه پژوهشی رساله نگار

پیش بینی نرخ خوردگی و ثابت سرعت سایش در لوله مغزیهای گاز با استفاده از شبکه عصبی 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

انجمن زنان موفق و سخت کوش آی وی افی | تبادل نظر نی نی سایت

- استفاده از مکمل ها و ویتامین های e، امگا 3,6,9 ، کو کیوتن قرمز، دی اچ ای اٍی، ویتامین دی و همچنین فولیک اسید و آسپرین از چند ماه قبل از اینداکشن توصیه می شود ( هیچ کدام را سرخود مصرف نکرده و برای ...

نقشه اتوکد منطقه 3 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

تجهيزات حفاظتی ـ البسه ايمنی ـ نيازمنديهای عمومی

دانلود پاورپوینت پودمان ششم کار و فناوری پایه نهم تأسیسات مکانیکی

تاثير شدت تمرين مقاومتی روی نشانگران آنزيمی و غير آنزيمی عملكرد كبد در مردان چاق

مطالعات امكان سنجی مقدماتی صفحه کلید کامپیوتردانلود پاورپوینت درس ششم جغرافیای ایران پایه دهم - منابع آب ایرانتحقیق اصول طراحی باغ