دانلود رایگان


سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو) - دانلود رایگاندانلود رایگان سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو) نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 126 صفحه چکیده: موضوع مورد نظر دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی تلفیق داده در یک شبکه راداری که دارای هم پوشانی هستند می باشد. تلفیق داده به معنی ترکیب کردن داده های خروجی

دانلود رایگان سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو)نوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 126 صفحه چکیده: موضوع مورد نظر دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی تلفیق داده در یک شبکه راداری که دارای هم پوشانی هستند می باشد. تلفیق داده به معنی ترکیب کردن داده های خروجی سنسورهای رادار غیرمشابه میباشدکه از نظر دقت در برد سنجی و زاویه سنجی با هم متفاوت می باشند. این سنسورها جهت تشخیص بهتر موانع موجود در جاده در قسمت جلوی خودرو و در یک ردیف نصب شده اند. هر رادار داده های مربوط به گزارش خود از موقعیت هدف را به مرکز تلفیق داده ارسال می کند، با اعمال الگوریتم تلفیق داده به این داده ها می توان به تخمین دقیق تری از مکان و سرعت هدف دست یافت . روش انجام کار بدین صورت است که با اعمال روش تخمین فیلتر کالمن و کالمن توسعه یافته برروی اطلاعات ارسالی از سنسورها مقدار خطا کاهش یافته و سپس انواع روش های تلفیق اطلاعات سنسورها (سلسله مراتبی و جمعی) در دو سطح تلفیق داده های مشاهدات و تلفیق داده های ردیابی بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق تلفیق دادههای ردیابی به منظور یکپارچه کردن پوشش منطقه و بهبود دقت تخمین موقعیت هدف بعد از مرحله ردیابی میباشد که از معیار میانگین مربعات خطا برای ارزیابی سامانه استفاده کرده ایم. نتایج حاصله نشان دادکه، خطای مکان یابی هر کدام از سنسورها علاوه بر دقت رادار به موقعیت هدف نسبت به رادار نیز وابسته است ديگر اينكه با افزایش تعداد سنسورها دقت مکان یابی بیشتر شده و رفته رفته دقت مکان یابی هدف با افزایش تعداد سنسورها بهتر شده است بطوریکه خطای مکان یابی مرکز تلفیق در هر لحظه بهتر از خطای مکان یابی تک تک سنسورهایی که در آن لحظه دارای هم پوشانی هستند می باشد. واژه های کلیدی: تلفیق داده- ترمزاضطراری خودرو – فیلترکالمن- فیلتر کالمن توسعه یافته – ردیابی اهداف راداری – آگاهی وضعیتي-ترکیب سنسورها فهرست مطالبعنوان صفحهچکیدهفصل اول- مقدمه و هدف : تلفیق دادهمقدمه 3۱-۱)چهارچوب پردازشی دیتا فیوژن چیست؟ 4۱-۲)آگاهی وضعیتی 5۱-۳)چند کاربرد تلفیق اطلاعات 7۱-۴)تلفیق داده و مزایای آن 8۱-۵)نمای کلی از سیستم تلفیق داده 9۱-۶)تخصیص داده 12فصل دوم: کلیات نحوه عملکرد ردگیری سنسورهای راداری وسیستم پردازش و روابط آنها۲-۱)رادارهاي ردگير 15۲-۲)رادارهاي ردگيري (تمركز پيوسته روي هدف) – رادارهاي STT 15۲-۳) ردگيري در حين جستجو 16۲-۳-۱)الگوريتم ردگيري اهداف چندگانه مبتني بر TWS 17۲-۳-۲)اجزاي اصلي سيستم مبتني بر TWS 17۲-۳-۳)دادههاي ورودي 19۲-۳-۴)دروازه بندي 19 2-4) تخصيص داده و موقعيت يابي دقيق 20۲-۵)انواع ساختارهای تلفیق داده 21۲-۶)الگوریتم های تلفیق داده 23۲-۷)تلفیق سلسله مراتبی 24۲-۸)تلفیق جمعی 26۲-۹) شبیهسازی مختصاتی دادهها در شبکه راداری 27فصل سوم :بررسی انواع فیلتر ها و روش انجام این تحقیق۳-۱) فيلتر های پرکاربرد 29۳-۱-۲) فيلتر β-α 29 3-1-3) خطاي مانور براي فيلتر β-α 31۳-۱-۴) معيار انتخاب ضرايب فيلتر β-α 31۳-۱-۵) فيلتر β-α بهينه‌ي Benedict-Bordner 32۳-۱-۶) پايداري فيلتر β-α 34۳-۲)فيلتر γ-β-α 34۳-۲-۱) فيلتر γ-β-α بهينه‌ی Benedict-Bordner 36۳-۲-۲) پايداري فيلتر γ-β-α 38۳-۳) فيلترکالمن خطی 39۳-۳) مزیت های فیلتر کالمن نسبت به فیلتر β-α 39۳-۴-۱) تاریخچه ی فیلتر کالمن 40۳-۴-۲) نویز سفید 42۳-۴-۳) تخمين خطی در سيستمهای ديناميک 43۳-۴-۴) پايداری فيلتر کالمن 46۳-۴-۵) سازگاری تخمين‌گر کالمن 48۳-۴-۶) شرايط اوليهي فيلتر کالمن 51۳-۴-۷) مدلهاي ديناميكي براي اهداف راداري به منظور ردگيري آنها 51۳-۵) مدل سرعت ثابت 52۳-۶) مدل شتاب ثابت 53۳-۷) حالت حدي فيلتر کالمن-فيلترβ-α و γ-β-α بهينه‌ی Kalata 55۳-۸) فيلتر کالمن توسعه يافته 56۳-۹)الگوريتم برهم کنش چند مدل (IMM) 59۳-۹-۱)پارامترهاي طراحي براي يك الگوريتم IMM 60۳-۹-۲)مهمترين مراحل الگوريتم IMM در هر سيكل 61۳-۹-۳))مدل دینامیکی و مشاهدات در الگوريتم IMM 62۳-۹-۵)مزاياي الگوريتم IMM 68فصل چهارم: نتایج شبیه سازی و بحث در مورد آنهانتایج شبیه سازی 70۴-۱) تلفیق در سطح مشاهدات 70۴-۱-۱) میانگین مربعات خطا یا MSE(Mean Square Error) 73۴-۲)تلفیق داده در سطح داده‌های ردیابی 74۴-۲-۱) تلفیق داده به صورت Batch 75۴-۲-۲)کاهش خطای مکان یابی بوسیله فیلترکالمن 78 4-2-3) تلفیق داده بصورت سلسله مراتبی 79۴-۲-۴) مقایسه دو روش جمعی و سلسله مراتبی 81۴-۲-۵) کاهش نویز مکان یابی بوسیله افزایش تعداد رادارها ازدو به چهار 82۴-۲-۶) بررسی افزایش تعداد رادارها ازدو به چهاردر تلفیق (Hierarchical) 85فصل پنجم: نتیجه گیری کلی وپیشنهادات برای ادامه کار۵-۱) بررسی عملکرد سنسور با برد های ۵۰متر و۱۲۰متر و۲۰۰متر با…. 90۵-۲) بهبود خطای مکان یابی و سرعت یابی بوسیله مرکز تلفیق 93۵-۳) نتایج حاصل از اعمال الگوریتم های تلفیق داده 96۵-۴)پروژه مشابه (کاربرد دیتا فیوژن در سیستم های کمک راننده )… 97۵-۵)موارد زیر جهت ادامه و گسترش دادن موضوع بررسی شده … 98برنامه نویسی مطلب 99منايع 106

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو)


مکاترونیک


پایان نامه ارشد مکاترونیک


دیتافیوژن


تشخیص موانع جاده


ترمز اضطراری خودروسيستم


تشخيص


موانع


موجود


در


جاده


بروش


ديتا


فيوژن


چند


حسگری


(سيستم


ترمز


اضطراري


خودرو)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تخته سفید | ردگیری سنسورهای راداری وسیستم پردازش

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خودرو.

روش مطالعه و آماده شدن برای آزمون msrt | MSRT

روش مطالعه و آماده شدن برای آزمون msrt گرامر. برای تسلط بر گرامر وقتی که درس را از کتاب کمک آموزشی یا جزوات سایتMSRT1.ir و یا بعد از آموزش استادتان فراگرفتید ، نکات کلیدی و اصلی را بصورت خلاصه برای خود یادداشت کنید و حتما یک ...

SID.ir | تشخيص بهينه و دقيق بروسلا در سرم با استفاده از ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تشخيص بهينه و دقيق بروسلا در سرم با استفاده از روش Double PCR برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مدار تشخیص شعله

در مشعلها یک میله ی یون وجود داره که در واقع سر دیگه ی الکترود بوده و ازبدنه ایزوله هست. با روشن شدن شعله توسط فضای یونیزه شده با شعله، یه جریان بسیار کم در حد میکرو آمپر بین دوالکترود برقرار ...

پايان نامه

دانلود,دانلود رايگان,رايگان,پايان نامه,پايان نامه رشته it,رشته it,مهندسي كامپيوتر,پایان نامه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی,امنیت در سیستم‌ های الکترونیکی انتقال وجوه,انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری ...

‫BIOMETRICS سيستم هاي تشخيص هويت انسان

رويكردي محاسباتي به بازنگري باور در سيستم هاي چند : ... راهنماي عمومي محافظت در برابر كوويد19: تشخيص بيماري از راه معاينه زبان در طب چيني ... ‫biometrics سيستم هاي تشخيص هويت انسان

دانلود مقاله : عملکرد تشخیصی تست مو و سمشناسی ادرار در ...

مقاله isi انگلیسی شماره 62298 -ترجمه نشده -موضوع : سو استفاده از کودکان(کودک آزاری) - 7 صفحه - سال انتشار : 2015 - منبع : الزویر ساینس دایرکت

SID.ir | ساخت مقياس تشخيص افراد در معرض اقدام به خودكشي ...

ساخت مقياس تشخيص افراد در معرض اقدام به خودكشي براي شهرستان هاي مهاباد و بوكان در سال 1386 نویسندگان: همتي آزاده , دلاور علي , فرخي نورعلي

استفاده از روش های آماری و آنالیز موجک جهت تشخیص تومورهای ...

در حال حاضر ماموگرافی، متداول‏ترین راه تشخیص تومورهای موجود در پستان می‏باشد که عدم شناسایی صحیح مرز توده‎ها در آن می‏تواند منجر به تشخیص یا نمونه‎برداری نادرست از بافت پستان ‎شود.

استاندارد نمادهاي ترسيمي براي استفاده در نقشه هاي تفصيلي ...

اگر هرگونه شرايط ذكر شده در بند الف-3-3 موجود باشد، مقادير اضافي متناظر از بند الف-3-3 بايد استفاده شوند. الف-3-5 دريچه براي وارد شدن در حالت زانو زدگي (به بند 4-5 مراجعه كنيد)

مزاج شناسی 2) چگونه می توان نوع مزاج خود را تشخیص داد؟

اگر این فرد معتدل المزاج در لمس پوست فرد را: - گرم احساس کند ، این فرد گرم مزاج است. - اگر سرد احساس کند ، این فرد سرد مزاج است. - اگر در لمس آن را نرمتر از حد طبیعی یابد، دلالت بر رطوبت مزاج می کند.

سيستم ورود و ترخيص کالای پزشکی

کاربر گرامی دسترسی به اين بخش مقدور نمی باشد. لطفاً مجدداً تلاش نماييد و در صورت تکرار خطا لطفاً نسبت به درج يادداشت الکترونیکی در بخش پاسخگویی (درج تیکت) وب سایت اداره کل اقدام نمایید.

فیلترکالمن

ترمزاضطراری خودرو,دانلود,دانلود پايان نامه,پايان نامه,فیلترکالمن,فیلتر کالمن توسعه یافته,ردیابی اهداف راداری,ترکیب سنسورها,آگاهی وضعیتي,دانلود پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری ...

تشخیص ماهی تازه، روش تشخیص ماهی سالم - خانه داری آکا

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد تشخیص ماهی تازه را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.. به نقل از آکاایران: یکی از سوالاتی که همواره برای هر یک ما وجود داشته راههای تشخیص ماهی سالم از ...

تشخيص هويت از روي دستخط

سيستم تشخيص انسان با استفاده از دستخط همانند ديگر سيستم هاي بيومتريک از سه قسمت اصلي تشکيل شده است:- يک حسگر که اطلاعات از طريق آن به سيستم وارد مي شوند.

تخته سفید | Unity Tutorials - Beginner 02 - Detecting ...

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خودرو.

روش تشخیص استعاره در آزمون های تستی :: متوسطه ای ها

۲- اسم‌ها را در بیت مشخص می‌کنیم: غربت، نرگس، لاله، مروارید ۳- با توجّه به مصراع اوّل، درمی‌یابیم که «غربت» در معنای حقیقی به کار رفته‌است.

سيستم عامل هدف را چگونه تشخيص دهيم

سيستم عامل هدف را چگونه تشخيص دهيم ؟ تشخيص فايلهاي موجود در يك آدرس وب ویرایش توسط ccna : 2008-01-31 در ساعت 10:37 PM

استخدام التعلم العميق والشبكات العصبونية في تشخيص سرطان الثدي

استخدام التعلم العميق والشبكات العصبونية في تشخيص سرطان الثدي. التاريخ: 31-10-2018; عدد المشاهدات: 4,331; التصنيف: السرطان والأورام; وقت القراءة: 4 دقيقة, 37 ثانية

مدار تشخیص شعله

در مشعلها یک میله ی یون وجود داره که در واقع سر دیگه ی الکترود بوده و ازبدنه ایزوله هست. با روشن شدن شعله توسط فضای یونیزه شده با شعله، یه جریان بسیار کم در حد میکرو آمپر بین دوالکترود برقرار ...

تخته سفید | کد الگوریتم کلونی زنبور عسل باینری

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خودرو.

مدار تشخيص قطع شدن برق شهر

تیم کاوش در مسابقات بین المللی ایران اپن 2016.نمایشی.مین یاب. علم را باید در آزمایشگاه یاد گرفت نه در دانشگاه! 2015/04/02, 23:50 #8

سيستم هاي تشخيص هويت

سيستم هاي تشخيص هويت ... اگر بخواهيم آشنايي مختصري با اين سيستم ها داشته باشيم بهتر است به تاريخچه بکارگيري اين روشها و سيستمها اشاره اي بکنيم. ... " است، سيستم مشخصات او را فقط با مشخصات "ياسر ...

فیلترکالمن

ترمزاضطراری خودرو,دانلود,دانلود پايان نامه,پايان نامه,فیلترکالمن,فیلتر کالمن توسعه یافته,ردیابی اهداف راداری,ترکیب سنسورها,آگاهی وضعیتي,دانلود پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری ...

تشخیص ماهی تازه، روش تشخیص ماهی سالم - خانه داری آکا

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد تشخیص ماهی تازه را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.. به نقل از آکاایران: یکی از سوالاتی که همواره برای هر یک ما وجود داشته راههای تشخیص ماهی سالم از ...

مشكل تشخيص پرستاران از پرستار‌نماها

متن کامل . برخورد ناشايست با بيماران توسط پرستارنماها صورت مي‌گيرد . رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: بعضي از برخوردهاي ناشايستي كه با بيماران صورت مي‌گيرد را پرستار‌نماها نشان مي‌دهند كه به علت كم بودن نيرو از آنها ...

ادامه نمونه سوال تستی (ICDL (WIN

windows 1- نوار باريكي كه در پائين صفحه دسك تاپ نمايان مي شود ، چه نام دارد ؟ الف – نوار وظيفه ب - نوار ابزار ج - نوار آدرس د - نوار عنوان 2 – برا ي انتخاب

رد بجاح داوم یت یس یژولویدار

در یم رتارف یتفاب:ینویریغ بجاح اوم نیرتدیدج Visipaque (Iodixanol) 150mg /ml, 270mg 1/ml,320mg 1/ml لوناسکیدویآ ییایمیش مان اب رلاومسازیا بجاح هدام لولحم کاپیزی دشاب یم راددی بجاح داوم یرس زا

چگونه ماهی تازه را تشخیص دهیم

خرید ماهی زینتی خرید ماهی فلاور اگر شما هم وارد بازار ماهی شده باشید یا قصد خرید ماهی را از فروشگاه های شهر داشته اید حتما در تشخیص ماهی تازه دچار مشکلاتی شده اید.

دقت تشخیصی تست‌های آنتی‌بادی برای تشخیص عفونت با ویروس ...

حساسیت تست‌های آنتی‌بادی در هفته نخست از زمان شروع علائم بسیار پایین است و نمی‌توانند نقش اصلی در تشخیص covid-19 داشته باشد، اما همچنان ممکن است نقش مکمل آزمایش‌های دیگر را در افرادی که بعدا تظاهر بیماری را پیدا می‌کنند ...

تشخیص الماس با وسایل متفرقه – GemZoom

با یاد خالق رنگین کمان.سلام و درود به همه دوستان عزیز و کاربران همیشگی جم زوم. در طی چند ماه گذشته تعداد بسیار زیادی از علاقمندان در مورد صحت تشخیص الماس با تست وزن مخصوص یا به اصطلاح چگالی سوال پرسیده اند. .

تشخيص هويت از روي دستخط

سيستم تشخيص انسان با استفاده از دستخط همانند ديگر سيستم هاي بيومتريک از سه قسمت اصلي تشکيل شده است:- يک حسگر که اطلاعات از طريق آن به سيستم وارد مي شوند.

چگونه ماهی تازه را تشخیص دهیم

خرید ماهی زینتی خرید ماهی فلاور اگر شما هم وارد بازار ماهی شده باشید یا قصد خرید ماهی را از فروشگاه های شهر داشته اید حتما در تشخیص ماهی تازه دچار مشکلاتی شده اید.

فیلترکالمن

ترمزاضطراری خودرو,دانلود,دانلود پايان نامه,پايان نامه,فیلترکالمن,فیلتر کالمن توسعه یافته,ردیابی اهداف راداری,ترکیب سنسورها,آگاهی وضعیتي,دانلود پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری ...

فیلترکالمن

ترمزاضطراری خودرو,دانلود,دانلود پايان نامه,پايان نامه,فیلترکالمن,فیلتر کالمن توسعه یافته,ردیابی اهداف راداری,ترکیب سنسورها,آگاهی وضعیتي,دانلود پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری ...

تخته سفید | Unity Tutorials - Beginner 02 - Detecting ...

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خودرو.

مزاج شناسی 2) چگونه می توان نوع مزاج خود را تشخیص داد؟

اگر این فرد معتدل المزاج در لمس پوست فرد را: - گرم احساس کند ، این فرد گرم مزاج است. - اگر سرد احساس کند ، این فرد سرد مزاج است. - اگر در لمس آن را نرمتر از حد طبیعی یابد، دلالت بر رطوبت مزاج می کند.

پاورپوینت تحلیل برج اسکات سنگاپور

سمینار جوش اصطکاکی اغتشاشی همراه با غلتک کاری همزمان در محل

دانلود پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی پایه نهم رفتار اتم ها با یکدیگر

دانلود پاورپوینت ارزشهای اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی در 14 اسلاید

زمانبندی و تخصیص منابع در رایانش ابری

پاورپوینت ویروس کرونا COVID-19 آنچه والدین بایستی بدانند چگونه از خود و کودکان‌تان محافظت کنید

بررسی تطبیقی دادرسی منصفانه در جرائم اطفال

پاورپوینت مجموعه معماری ،آرامگاهی مزار شيخ احمد جامبررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود