دانلود رایگان


سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو) - دانلود رایگاندانلود رایگان سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو) نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 126 صفحه چکیده: موضوع مورد نظر دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی تلفیق داده در یک شبکه راداری که دارای هم پوشانی هستند می باشد. تلفیق داده به معنی ترکیب کردن داده های خروجی

دانلود رایگان سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو)نوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 126 صفحه چکیده: موضوع مورد نظر دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی تلفیق داده در یک شبکه راداری که دارای هم پوشانی هستند می باشد. تلفیق داده به معنی ترکیب کردن داده های خروجی سنسورهای رادار غیرمشابه میباشدکه از نظر دقت در برد سنجی و زاویه سنجی با هم متفاوت می باشند. این سنسورها جهت تشخیص بهتر موانع موجود در جاده در قسمت جلوی خودرو و در یک ردیف نصب شده اند. هر رادار داده های مربوط به گزارش خود از موقعیت هدف را به مرکز تلفیق داده ارسال می کند، با اعمال الگوریتم تلفیق داده به این داده ها می توان به تخمین دقیق تری از مکان و سرعت هدف دست یافت . روش انجام کار بدین صورت است که با اعمال روش تخمین فیلتر کالمن و کالمن توسعه یافته برروی اطلاعات ارسالی از سنسورها مقدار خطا کاهش یافته و سپس انواع روش های تلفیق اطلاعات سنسورها (سلسله مراتبی و جمعی) در دو سطح تلفیق داده های مشاهدات و تلفیق داده های ردیابی بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق تلفیق دادههای ردیابی به منظور یکپارچه کردن پوشش منطقه و بهبود دقت تخمین موقعیت هدف بعد از مرحله ردیابی میباشد که از معیار میانگین مربعات خطا برای ارزیابی سامانه استفاده کرده ایم. نتایج حاصله نشان دادکه، خطای مکان یابی هر کدام از سنسورها علاوه بر دقت رادار به موقعیت هدف نسبت به رادار نیز وابسته است ديگر اينكه با افزایش تعداد سنسورها دقت مکان یابی بیشتر شده و رفته رفته دقت مکان یابی هدف با افزایش تعداد سنسورها بهتر شده است بطوریکه خطای مکان یابی مرکز تلفیق در هر لحظه بهتر از خطای مکان یابی تک تک سنسورهایی که در آن لحظه دارای هم پوشانی هستند می باشد. واژه های کلیدی: تلفیق داده- ترمزاضطراری خودرو – فیلترکالمن- فیلتر کالمن توسعه یافته – ردیابی اهداف راداری – آگاهی وضعیتي-ترکیب سنسورها فهرست مطالبعنوان صفحهچکیدهفصل اول- مقدمه و هدف : تلفیق دادهمقدمه 3۱-۱)چهارچوب پردازشی دیتا فیوژن چیست؟ 4۱-۲)آگاهی وضعیتی 5۱-۳)چند کاربرد تلفیق اطلاعات 7۱-۴)تلفیق داده و مزایای آن 8۱-۵)نمای کلی از سیستم تلفیق داده 9۱-۶)تخصیص داده 12فصل دوم: کلیات نحوه عملکرد ردگیری سنسورهای راداری وسیستم پردازش و روابط آنها۲-۱)رادارهاي ردگير 15۲-۲)رادارهاي ردگيري (تمركز پيوسته روي هدف) – رادارهاي STT 15۲-۳) ردگيري در حين جستجو 16۲-۳-۱)الگوريتم ردگيري اهداف چندگانه مبتني بر TWS 17۲-۳-۲)اجزاي اصلي سيستم مبتني بر TWS 17۲-۳-۳)دادههاي ورودي 19۲-۳-۴)دروازه بندي 19 2-4) تخصيص داده و موقعيت يابي دقيق 20۲-۵)انواع ساختارهای تلفیق داده 21۲-۶)الگوریتم های تلفیق داده 23۲-۷)تلفیق سلسله مراتبی 24۲-۸)تلفیق جمعی 26۲-۹) شبیهسازی مختصاتی دادهها در شبکه راداری 27فصل سوم :بررسی انواع فیلتر ها و روش انجام این تحقیق۳-۱) فيلتر های پرکاربرد 29۳-۱-۲) فيلتر β-α 29 3-1-3) خطاي مانور براي فيلتر β-α 31۳-۱-۴) معيار انتخاب ضرايب فيلتر β-α 31۳-۱-۵) فيلتر β-α بهينه‌ي Benedict-Bordner 32۳-۱-۶) پايداري فيلتر β-α 34۳-۲)فيلتر γ-β-α 34۳-۲-۱) فيلتر γ-β-α بهينه‌ی Benedict-Bordner 36۳-۲-۲) پايداري فيلتر γ-β-α 38۳-۳) فيلترکالمن خطی 39۳-۳) مزیت های فیلتر کالمن نسبت به فیلتر β-α 39۳-۴-۱) تاریخچه ی فیلتر کالمن 40۳-۴-۲) نویز سفید 42۳-۴-۳) تخمين خطی در سيستمهای ديناميک 43۳-۴-۴) پايداری فيلتر کالمن 46۳-۴-۵) سازگاری تخمين‌گر کالمن 48۳-۴-۶) شرايط اوليهي فيلتر کالمن 51۳-۴-۷) مدلهاي ديناميكي براي اهداف راداري به منظور ردگيري آنها 51۳-۵) مدل سرعت ثابت 52۳-۶) مدل شتاب ثابت 53۳-۷) حالت حدي فيلتر کالمن-فيلترβ-α و γ-β-α بهينه‌ی Kalata 55۳-۸) فيلتر کالمن توسعه يافته 56۳-۹)الگوريتم برهم کنش چند مدل (IMM) 59۳-۹-۱)پارامترهاي طراحي براي يك الگوريتم IMM 60۳-۹-۲)مهمترين مراحل الگوريتم IMM در هر سيكل 61۳-۹-۳))مدل دینامیکی و مشاهدات در الگوريتم IMM 62۳-۹-۵)مزاياي الگوريتم IMM 68فصل چهارم: نتایج شبیه سازی و بحث در مورد آنهانتایج شبیه سازی 70۴-۱) تلفیق در سطح مشاهدات 70۴-۱-۱) میانگین مربعات خطا یا MSE(Mean Square Error) 73۴-۲)تلفیق داده در سطح داده‌های ردیابی 74۴-۲-۱) تلفیق داده به صورت Batch 75۴-۲-۲)کاهش خطای مکان یابی بوسیله فیلترکالمن 78 4-2-3) تلفیق داده بصورت سلسله مراتبی 79۴-۲-۴) مقایسه دو روش جمعی و سلسله مراتبی 81۴-۲-۵) کاهش نویز مکان یابی بوسیله افزایش تعداد رادارها ازدو به چهار 82۴-۲-۶) بررسی افزایش تعداد رادارها ازدو به چهاردر تلفیق (Hierarchical) 85فصل پنجم: نتیجه گیری کلی وپیشنهادات برای ادامه کار۵-۱) بررسی عملکرد سنسور با برد های ۵۰متر و۱۲۰متر و۲۰۰متر با…. 90۵-۲) بهبود خطای مکان یابی و سرعت یابی بوسیله مرکز تلفیق 93۵-۳) نتایج حاصل از اعمال الگوریتم های تلفیق داده 96۵-۴)پروژه مشابه (کاربرد دیتا فیوژن در سیستم های کمک راننده )… 97۵-۵)موارد زیر جهت ادامه و گسترش دادن موضوع بررسی شده … 98برنامه نویسی مطلب 99منايع 106

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو)


مکاترونیک


پایان نامه ارشد مکاترونیک


دیتافیوژن


تشخیص موانع جاده


ترمز اضطراری خودروسيستم


تشخيص


موانع


موجود


در


جاده


بروش


ديتا


فيوژن


چند


حسگری


(سيستم


ترمز


اضطراري


خودرو)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پايان نامه

دانلود,دانلود رايگان,رايگان,پايان نامه,پايان نامه رشته it,رشته it,مهندسي كامپيوتر,پایان نامه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی,امنیت در سیستم‌ های الکترونیکی انتقال وجوه,انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری ...

کد خطاهای انواع پکیج - صفحه 2 از 11 - دکتر تکنیک

مرکز جامع سرویس و خدمات در تبریز. کد خطاهای پکیج 2000. بدون دیدگاه; boiler2000; پکیج 2000 شما میتوانید جهت تعمیر و یا سرویس پکیج خود توسط تیم تخصصی دکتر تکنیک از طریق تلفن 4115-041 و یا درخواست سرویس آنلاین با ما در ارتباط باشید.

چگونه ماهی تازه را تشخیص دهیم

خرید ماهی زینتی خرید ماهی فلاور اگر شما هم وارد بازار ماهی شده باشید یا قصد خرید ماهی را از فروشگاه های شهر داشته اید حتما در تشخیص ماهی تازه دچار مشکلاتی شده اید.

رد بجاح داوم یت یس یژولویدار

در یم رتارف یتفاب:ینویریغ بجاح اوم نیرتدیدج Visipaque (Iodixanol) 150mg /ml, 270mg 1/ml,320mg 1/ml لوناسکیدویآ ییایمیش مان اب رلاومسازیا بجاح هدام لولحم کاپیزی دشاب یم راددی بجاح داوم یرس زا

سيستم ورود و ترخيص کالای پزشکی

کاربر گرامی دسترسی به اين بخش مقدور نمی باشد. لطفاً مجدداً تلاش نماييد و در صورت تکرار خطا لطفاً نسبت به درج يادداشت الکترونیکی در بخش پاسخگویی (درج تیکت) وب سایت اداره کل اقدام نمایید.

استاندارد نمادهاي ترسيمي براي استفاده در نقشه هاي تفصيلي ...

اگر هرگونه شرايط ذكر شده در بند الف-3-3 موجود باشد، مقادير اضافي متناظر از بند الف-3-3 بايد استفاده شوند. الف-3-5 دريچه براي وارد شدن در حالت زانو زدگي (به بند 4-5 مراجعه كنيد)

بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین - دانلود رایگان

بررسی سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری (سيستم ترمز اضطراري خودرو) · بررسی میزان تأثیرنظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین...

تخته سفید | Unity Tutorials - Beginner 02 - Detecting ...

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خودرو.

تخته سفید | کد الگوریتم کلونی زنبور عسل باینری

سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خودرو.

بررسى‌هاى تشخيصى - Aftabir.com

وجود هوا در درخت صفراوى نشانهٔ وجود نوعى ارتباط بين مجارى صفراوى و روده، نظير فيستول کلدوک به دوازده يا ايلئوس ناشى از سنگ کيسه صفرا است. وجود هوا در سيستم وريدى پورت نشانهٔ پايلوفلبيت است.

رد بجاح داوم یت یس یژولویدار

در یم رتارف یتفاب:ینویریغ بجاح اوم نیرتدیدج Visipaque (Iodixanol) 150mg /ml, 270mg 1/ml,320mg 1/ml لوناسکیدویآ ییایمیش مان اب رلاومسازیا بجاح هدام لولحم کاپیزی دشاب یم راددی بجاح داوم یرس زا

مشكل تشخيص پرستاران از پرستار‌نماها

متن کامل . برخورد ناشايست با بيماران توسط پرستارنماها صورت مي‌گيرد . رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: بعضي از برخوردهاي ناشايستي كه با بيماران صورت مي‌گيرد را پرستار‌نماها نشان مي‌دهند كه به علت كم بودن نيرو از آنها ...

رشته مهندسی مکانیک - rozblog.com

گرايش نيرو محرکه خودرو. توضيحات و دانلود در ادامه مطلب. ادامه مطلب. دانلود پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری سيستم ترمز اضطراري خود ...

ادامه نمونه سوال تستی (ICDL (WIN

windows 1- نوار باريكي كه در پائين صفحه دسك تاپ نمايان مي شود ، چه نام دارد ؟ الف – نوار وظيفه ب - نوار ابزار ج - نوار آدرس د - نوار عنوان 2 – برا ي انتخاب

‫BIOMETRICS سيستم هاي تشخيص هويت انسان

رويكردي محاسباتي به بازنگري باور در سيستم هاي چند : ... راهنماي عمومي محافظت در برابر كوويد19: تشخيص بيماري از راه معاينه زبان در طب چيني ... ‫biometrics سيستم هاي تشخيص هويت انسان

پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن ...

پایان نامه سیستم تشخیص موانع موجود در جاده بروش دیتا فیوژن چند حسگری سیستم ترمز اضطراری خودرو مقطع : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – گرایش مکاترونیک چکیده موضوع مورد نظر دراین تحقیق طراحی و شبیه سازی تلفیق داده در یک ...

سيستم عامل هدف را چگونه تشخيص دهيم

سيستم عامل هدف را چگونه تشخيص دهيم ؟ تشخيص فايلهاي موجود در يك آدرس وب ویرایش توسط ccna : 2008-01-31 در ساعت 10:37 PM

روش تشخیص استعاره در آزمون های تستی :: متوسطه ای ها

۲- اسم‌ها را در بیت مشخص می‌کنیم: غربت، نرگس، لاله، مروارید ۳- با توجّه به مصراع اوّل، درمی‌یابیم که «غربت» در معنای حقیقی به کار رفته‌است.

دقت تشخیصی تست‌های آنتی‌بادی برای تشخیص عفونت با ویروس ...

حساسیت تست‌های آنتی‌بادی در هفته نخست از زمان شروع علائم بسیار پایین است و نمی‌توانند نقش اصلی در تشخیص covid-19 داشته باشد، اما همچنان ممکن است نقش مکمل آزمایش‌های دیگر را در افرادی که بعدا تظاهر بیماری را پیدا می‌کنند ...

رد بجاح داوم یت یس یژولویدار

در یم رتارف یتفاب:ینویریغ بجاح اوم نیرتدیدج Visipaque (Iodixanol) 150mg /ml, 270mg 1/ml,320mg 1/ml لوناسکیدویآ ییایمیش مان اب رلاومسازیا بجاح هدام لولحم کاپیزی دشاب یم راددی بجاح داوم یرس زا

دانلود مقاله : عملکرد تشخیصی تست مو و سمشناسی ادرار در ...

مقاله isi انگلیسی شماره 62298 -ترجمه نشده -موضوع : سو استفاده از کودکان(کودک آزاری) - 7 صفحه - سال انتشار : 2015 - منبع : الزویر ساینس دایرکت

بررسي مشكلات پرستاران در بكارگيري روش هاي كاهش درد ناشي از ...

اللهیاری, ایراندخت ، الحانی, فاطمه (1385) بررسي مشكلات پرستاران در بكارگيري روش هاي كاهش درد ناشي از تزريقات در كودكان. مجله بیماریهای کودکان ایران ــ 16 (2). ص.ص.183-188. شاپا 2142-2008

تشخیص الماس با وسایل متفرقه – GemZoom

با یاد خالق رنگین کمان.سلام و درود به همه دوستان عزیز و کاربران همیشگی جم زوم. در طی چند ماه گذشته تعداد بسیار زیادی از علاقمندان در مورد صحت تشخیص الماس با تست وزن مخصوص یا به اصطلاح چگالی سوال پرسیده اند. .

SID.ir | طراحي يک سيستم خبره براي تشخيص و پيشنهاد در مورد ...

روش بررسي: در اين مقاله يک سيستم خبره براي تشخيص سرطان خون با استفاده از پوسته VP-Expert ارايه؛ و در آن دانش لازم براي تشخيص و پيشنهاد درمان به صورت قواعد در پايگاه دانش سيستم ذخيره شده است.

سيستم عامل هدف را چگونه تشخيص دهيم

سيستم عامل هدف را چگونه تشخيص دهيم ؟ تشخيص فايلهاي موجود در يك آدرس وب ویرایش توسط ccna : 2008-01-31 در ساعت 10:37 PM

تشخیص الماس با وسایل متفرقه – GemZoom

با یاد خالق رنگین کمان.سلام و درود به همه دوستان عزیز و کاربران همیشگی جم زوم. در طی چند ماه گذشته تعداد بسیار زیادی از علاقمندان در مورد صحت تشخیص الماس با تست وزن مخصوص یا به اصطلاح چگالی سوال پرسیده اند. .

نتایج جستجو برای «تافی»

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم; پاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه نهم

اصلاح سيستم ها و روش ها

در مجموع تأثير مستقيم اصلاح و بهبود سيستم‎ها و روشها در بهبود عملكرد و فعاليت‎هاي دستگاهها به‎گونه‎اي است كه در صورت غفلت و كم توجهي امكان استفاده از توانمنديهاي موجود به حداقل ممكن تقليل ...

دقت تشخیصی تست‌های آنتی‌بادی برای تشخیص عفونت با ویروس ...

حساسیت تست‌های آنتی‌بادی در هفته نخست از زمان شروع علائم بسیار پایین است و نمی‌توانند نقش اصلی در تشخیص covid-19 داشته باشد، اما همچنان ممکن است نقش مکمل آزمایش‌های دیگر را در افرادی که بعدا تظاهر بیماری را پیدا می‌کنند ...

استاندارد نمادهاي ترسيمي براي استفاده در نقشه هاي تفصيلي ...

اگر هرگونه شرايط ذكر شده در بند الف-3-3 موجود باشد، مقادير اضافي متناظر از بند الف-3-3 بايد استفاده شوند. الف-3-5 دريچه براي وارد شدن در حالت زانو زدگي (به بند 4-5 مراجعه كنيد)

سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی بینا -مانیتورینگ اتاق سرور ...

با مانیتورینگ اتاق سرور از شرایط محیطی دیتا سنتر خود چشم بر ندارید!. سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی بینا یک راه کار پیشرفته و یکپارچه برای مانیتورینگ اتاق سرور و نظارت بر پارامتر های محیطی مانند دما، رطوبت، نشتی آب ...

توانایی ملخ‌ها در تشخیص مواد منفجره

به گزارش مهر، محققین دانشگاه واشنگتن آمریکا با مطالعه چندین ساله بر روی حس بویایی ملخ ها در حال توسعه پروژه ای هستند که در آن می توان با قرار دادن تراشه ای بسیار کوچک بر روی بدن ملخ ها آنها را به مناطق آلوده به مواد ...

دقت تشخیصی تست‌های آنتی‌بادی برای تشخیص عفونت با ویروس ...

حساسیت تست‌های آنتی‌بادی در هفته نخست از زمان شروع علائم بسیار پایین است و نمی‌توانند نقش اصلی در تشخیص covid-19 داشته باشد، اما همچنان ممکن است نقش مکمل آزمایش‌های دیگر را در افرادی که بعدا تظاهر بیماری را پیدا می‌کنند ...

SID.ir | تشخيص بهينه و دقيق بروسلا در سرم با استفاده از ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تشخيص بهينه و دقيق بروسلا در سرم با استفاده از روش Double PCR برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

SID.ir | تشخيص بهينه و دقيق بروسلا در سرم با استفاده از ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تشخيص بهينه و دقيق بروسلا در سرم با استفاده از روش Double PCR برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

روش تشخیص استعاره در آزمون های تستی :: متوسطه ای ها

۲- اسم‌ها را در بیت مشخص می‌کنیم: غربت، نرگس، لاله، مروارید ۳- با توجّه به مصراع اوّل، درمی‌یابیم که «غربت» در معنای حقیقی به کار رفته‌است.

فیلترکالمن

ترمزاضطراری خودرو,دانلود,دانلود پايان نامه,پايان نامه,فیلترکالمن,فیلتر کالمن توسعه یافته,ردیابی اهداف راداری,ترکیب سنسورها,آگاهی وضعیتي,دانلود پایان نامه سيستم تشخيص موانع موجود در جاده بروش ديتا فيوژن چند حسگری ...

پايان نامه

دانلود,دانلود رايگان,رايگان,پايان نامه,پايان نامه رشته it,رشته it,مهندسي كامپيوتر,پایان نامه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی,امنیت در سیستم‌ های الکترونیکی انتقال وجوه,انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری ...

ادامه نمونه سوال تستی (ICDL (WIN

windows 1- نوار باريكي كه در پائين صفحه دسك تاپ نمايان مي شود ، چه نام دارد ؟ الف – نوار وظيفه ب - نوار ابزار ج - نوار آدرس د - نوار عنوان 2 – برا ي انتخاب

تشخيص پارامترهاي ترانس منبع تغذيه سوئيچينگ

تشخيص پارامترهاي ترانس منبع تغذيه سوئيچينگ ... مثلا ممكنه چند دور خطا در تعداد دور سيم پيچها و يا تغيير كوچيكي توي جنس هسته باعث بشه خوب جواب ندن. اما منابع آي سي دار بسيار پايدارند و بندرت پيش ...

دقت تشخیصی تست‌های آنتی‌بادی برای تشخیص عفونت با ویروس ...

حساسیت تست‌های آنتی‌بادی در هفته نخست از زمان شروع علائم بسیار پایین است و نمی‌توانند نقش اصلی در تشخیص covid-19 داشته باشد، اما همچنان ممکن است نقش مکمل آزمایش‌های دیگر را در افرادی که بعدا تظاهر بیماری را پیدا می‌کنند ...

روش های سيستم تشخيص نفود

سيستم هاي تشخيص نفوذ را مي توان از سه جنبه روش تشخيص، معماري و نحوه پاسخ به نفوذ طبقه بندي كرد. انواع روش هاي تشخيص نفوذ عبارت‌اند از تشخيص رفتار غيرعادي و تشخيص سوء استفاده (تشخيص مبتني بر ...

سيستم هاي تشخيص هويت

سيستم هاي تشخيص هويت ... اگر بخواهيم آشنايي مختصري با اين سيستم ها داشته باشيم بهتر است به تاريخچه بکارگيري اين روشها و سيستمها اشاره اي بکنيم. ... " است، سيستم مشخصات او را فقط با مشخصات "ياسر ...

چگونه ماهی تازه را تشخیص دهیم

خرید ماهی زینتی خرید ماهی فلاور اگر شما هم وارد بازار ماهی شده باشید یا قصد خرید ماهی را از فروشگاه های شهر داشته اید حتما در تشخیص ماهی تازه دچار مشکلاتی شده اید.

اصلاح سيستم ها و روش ها

در مجموع تأثير مستقيم اصلاح و بهبود سيستم‎ها و روشها در بهبود عملكرد و فعاليت‎هاي دستگاهها به‎گونه‎اي است كه در صورت غفلت و كم توجهي امكان استفاده از توانمنديهاي موجود به حداقل ممكن تقليل ...

خودشناس - آزمون ‫مزاج شناسی

توجه. برای پی بردن به مزاج خود، در پاسخ به سؤالات گزینه ای را انتخاب کنید که ویژگیها و شخصیت واقعی شما را توصیف کند و نه ویژگیهایی که می خواهید داشته باشید و یا دیگران از شما توقع دارند.

پايان نامه

دانلود,دانلود رايگان,رايگان,پايان نامه,پايان نامه رشته it,رشته it,مهندسي كامپيوتر,پایان نامه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی,امنیت در سیستم‌ های الکترونیکی انتقال وجوه,انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری ...

دانلود نقشه اتوکد شهر آبیک با جزئیات کامل با فرمت DWG

پایان نامه چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنون جمهوری اسلامی ايران

بررسی جامع خنک کاری لایه ای توربین ها

دانلود پاورپوینت سنگ های آذرین و سنگ های دگرگونی در 147 اسلاید

دانلود پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم: بهره وری چیست

پاورپوینت بررسی طراحی غیر فعال خورشیدی پایدار در ساختمان های مسکونی تهرانپرسشنامه آموزش مهارتهای زندگی سازمان بهداشت جهانیمبانی نظری سبک های برندسازی