دانلود رایگان


زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت - دانلود رایگاندانلود رایگان زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 153 صفحه چکیده بحث تعمیرات در هر سیستمی و از جمله سیستم قدرت، از اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است. در ساختار سنّتی صنعت برق، تعمیرات مربوط به بخش تولید و انتقال، هر دو توسّط اپراتور شبکه صورت

دانلود رایگان زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرتنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 153 صفحه چکیدهبحث تعمیرات در هر سیستمی و از جمله سیستم قدرت، از اهمّیت ویژه‌ای برخوردار است. در ساختار سنّتی صنعت برق، تعمیرات مربوط به بخش تولید و انتقال، هر دو توسّط اپراتور شبکه صورت می‌گیرد. با تجدیدساختار صنعت برق، پیشنهاد زمان تعمیرات مربوط به بخش‌های مختلف سیستم به مالکان بخش‌ها واگذار می‌شود و بهره‌بردار مستقل سیستم، مسئول نظارت و هماهنگی زمان انجام تعمیرات می‌باشد. در مدل‌هایی که برای زمان‌بندی تعمیرات سیستم انتقال ارائه شده است، عموماً سعی در انتخاب بهترین زمان تعمیرات به منظور حفظ قابلیت اطمینان سیستم در یک ناحیه‌ی امن است و قابلیت اطمینان سیستم به عنوان مهم‌ترین قید این مسأله لحاظ می‌شود. پس از سال ۲۰۰۱ میلادی، مطالعه‌ی تأثیر حملات عامدانه بر شبکه‌ی قدرت اهمّیت ویژه‌ای به خود گرفته است؛ چراکه اعمال استانداردهای کلاسیک برای تأمین قابلیت اطمینان سیستم نمی‌تواند به قدر کافی واقعیت موجود، یعنی بحث حمله‌ی عامدانه به شبکه‌ی قدرت، را در خود لحاظ کند. در این پایان نامه، در قدم اوّل، مدل جدیدی ارائه می شود که می تواند آسیب پذیری سیستم قدرت را در یک افق زمانی مورد بررسی قرار دهد. «بُعد زمانی» حملات عامدانه در پژوهش های قبلی در نظر گرفته نشده است. خروجی این مرحله، مدلی زمانی است که بصورت یک مسأله ی دو سطحی فرمول بندی شده است. این مدل دو سطحی با استفاده از تئوری دوگان تبدیل به یک مسأله ی برنامه ریزی یک سطحی می شود. در مرحله ی دوّم، از این مدل برای ارائه ی یک فرمول بندی جدید برای زمان بندی تعمیرات خطوط انتقال استفاده می شود. در فرمول بندی جدید، زمان بندی تعمیرات خطوط انتقال به صورت یک مسأله ی برنامه ریزی چندسطحی در نظر گرفته می شود که در آن، آسیب پذیری سیستم قدرت در کنار قید قابلیت اطمینان سیستم لحاظ می شود. مدل های پیشنهادی بر روی شبکه‌های استاندارد Garver 6-Bus و IEEE-RTS 24-Bus پیاده‌سازی و توانایی این روش ها نشان داده شده است. کلمات کلیدی: آسیب‌پفهرست مطالب عنوان صفحهفهرست مطالب هشتچکیده 1فصل اوّل: مقدّمهفصل دوم: تاریخچه‌ی کارهای انجام شده۲-۱٫ مقدّمه 8۲-۲٫ مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی تعمیرات سیستم قدرت 9۲-۳٫ مروری بر پژوهش‌‌های صورت گرفته در زمینه‌‌ی آسیب‌پذیری سیستم قدرت 25۲-۴٫ خلاصه‌ی فصل و نتیجه‌گیری 43فصل سوم: مدل زمانی برای بررسی آسیب‌پذیری سیستم قدرت۳-۱٫ انگیزه 44۳-۲٫ رویکرد 45۳-۳٫ نوآوری‌های مدل 46۳-۴٫ مدل‌سازی مسأله‌ی آسیب‌پذیری با در نظر گرفتن بُعد زمان 46۳-۴-۱٫ فرضیات 46۳-۴-۲٫ مدل‌سازی بررسی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در یک افق زمانی 47۳-۴-۳٫ تبدیل مدل دو سطحی ارائه شده، به یک مدل یک‌سطحی 52۳-۴-۴٫ تبدیل MPEC به یک مسأله‌ی MILP 53۳-۵٫ مثال عددی اوّل 54۳-۵-۲٫ افق زمانی مطالعه 54۳-۵-۳٫ داده‌های ورودی مسأله 54۳-۵-۴٫ سناریوهای تعریف شده 56۳-۵-۵٫ ارائه و تحلیل نتایج 59۳-۵-۶٫ بار محاسباتی مسأله 66۳-۶٫ مثال عددی دوم 67۳-۶-۱٫ افق زمانی مطالعه 67۳-۶-۲٫ داده‌های ورودی مسأله 68۳-۶-۳٫ تعریف سناریوها و ارائه و تحلیل نتایج 69۳-۷٫ خلاصه‌ی فصل و نتیجه‌گیری 73فصل چهارم: مدلی برای زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با لحاظ آسیب‌پذیری سیستم قدرت۴-۱٫ مقدّمه و رویکرد 75۴-۱-۱٫ نوآوری‌های مدل 77۴-۲٫ مدل‌سازی مسأله‌ی زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌‌پذیری شبکه‌ قدرت 78۴-۲-۱٫ فرضیات 78۴-۲-۲٫ مدل‌سازی زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال شبکه با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت 78۴-۳٫ مدل MWAW برای بررسی آسیب‌پذیری سیستم قدرت در یک افق زمانی 87۴-۳-۱٫ فرمول‌بندی مدل MWaW 88۴-۳-۲٫ MPEC مربوط به مدل MWaW 94۴-۳-۳٫ تبدیل MPEC مدل MWaW به یک مسأله‌ی MILP 96۴-۳-۴٫ مدل نهایی MWaW به صورت یک مسأله‌ی MILP یک‌سطحی 98۴-۴٫ مدل نهایی VCTMS به صورت یک مسأله‌ی MILP دو سطحی 98۴-۵٫ استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حلّ مدل VCTMS 98۴-۵-۱٫ انتخاب متغیّرها و تابع هدف 98۴-۵-۲٫ کدگذاری 99۴-۵-۳٫ جمعیت اوّلیه 100۴-۵-۴٫ انتخاب 100۴-۵-۵٫ ترکیب 101۴-۵-۶٫ جهش 101۴-۶٫ مثال عددی اوّل: اجرای مدل MWaW بر روی شبکه‌ی شش شینه‌ی گارور 101۴-۶-۲٫ افق زمانی مطالعه 102۴-۶-۳٫ داده‌های ورودی مسأله 102۴-۶-۴٫ ارائه و تحلیل نتایج 104۴-۷٫ مثال عددی دوم: اجرای مدل VCTMS برای زمان‌بندی تعمیرات معمولی در شبکه‌ی شش شینه‌ی گارور 106۴-۷-۱٫ تعریف سناریوها 106۴-۷-۲٫ روش حل 107۴-۷-۳٫ ارائه و تحلیل نتایج بدست آمده 109۴-۷-۳-الف. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره ۱ 109۴-۷-۳-ب. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره ۲ 113۴-۷-۳-ج. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره ۳ 118۴-۷-۳-د. ارائه و تحلیل نتابج مربوط به سناریوی شماره ۴ 121۴-۸٫ خلاصه‌ی فصل و نتیجه‌گیری 125فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها۵-۱٫ جمع‌بندی نتایج 127۵-۲٫ پیشنهادها و ادامه‌ی تحقیق 129 مراجع 131

زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت


تعمیرات خطوط انتقال برق


انتقال برق


خطوط انتقال برق


سیستم قدرت


برق قدرت


مهندسی برق قدرت


آسیب پذیری سیستم قدرتزمان‌بندی


تعمیرات


خطوط


انتقال


با


در


نظر


گرفتن


آسیب‌پذیری


سیستم


قدرت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایش دیجیتال نشت خطوط لوله نفت و گاز - شبکه خدمات نوآوری ...

پیشینه مساله : قیمت روزافزون انرژی، دغدغه‌های زیست‌محیطی و نگرانی از ایمنی خطوط لوله در عبور از مناطق مسکونی، سیستم‌های مانیتورینگ و نشت‌یابی را جزء لاینفک تأسیسات زیربنایی خطوط انتقال نفت و گاز نموده است.

بهینه سازی خطوط انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در این تحقیق، طراحی بهینه قطر و ضخامت لوله های سیستم انتقال با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ریاضی، برای جلوگیری از انتشار ضربه قوچ در سیستم در اثر بسته شدن شیر انجام شد.

شبیه سازی آماده برق قدرت با گمز | ترجمه روز - ترجمه تخصصی ...

برنامه ریزی بهینه حوضچه آبی در بازار برق مبتنی بر حوضچه (اشتراکی) با در نظر گرفتن قیود انتقال. چکیده مقاله: a b s t r a c t. The effect of flexible hydropower management on prices is a topic widely studied in research and eco-nomic analysis.

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت . در تاریخ 19 / 3 /1394 توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

پایان نامه – پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه های ...

"در این پایان‌نامه روشی جدید جهت پیش‌بینی کوتاه مدت بار و بصورت بار ساعتی، در شبکه توزیع انرژی الکتریکی ارائه شده است. در روش ارائه شده از گسسته‌سازی الگوریتم

بهینه سازی خطوط انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در این تحقیق، طراحی بهینه قطر و ضخامت لوله های سیستم انتقال با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ریاضی، برای جلوگیری از انتشار ضربه قوچ در سیستم در اثر بسته شدن شیر انجام شد.

انجام پروژه های دانشجویی در ایران پروژه

دربررسی سیستم‌های قدرت، به مطالعه و تجزیه‌وتحلیل سیستم که با هدف تعیین پارامترهای مهم سیستم در شرایط نرمال یا اضطراری انجام می‌شود پخش بار می‌گویند.

SID.ir | كنفرانس نيروگاه هاي برق كشور - 28 تا 29 بهمن 1393 ...

زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه ها و خطوط انتقال در سیستم قدرت تجدید ساختارشده با در نظر گرفتن قابلیت اعتماد شبکه تولید و انتقال ...

بهینه سازی خطوط انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در این تحقیق، طراحی بهینه قطر و ضخامت لوله های سیستم انتقال با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ریاضی، برای جلوگیری از انتشار ضربه قوچ در سیستم در اثر بسته شدن شیر انجام شد.

پایش دیجیتال نشت خطوط لوله نفت و گاز - شبکه خدمات نوآوری ...

پیشینه مساله : قیمت روزافزون انرژی، دغدغه‌های زیست‌محیطی و نگرانی از ایمنی خطوط لوله در عبور از مناطق مسکونی، سیستم‌های مانیتورینگ و نشت‌یابی را جزء لاینفک تأسیسات زیربنایی خطوط انتقال نفت و گاز نموده است.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق قدرت الکترونیک کنترل ...

تأثیر تداخلی خطوط هوایی انتقال برق بر روی خطوط لوله فولادی همجوار در شرایط بروز خطا در سیستم انتقال برق تأثیردما بر عملکرد سلول­های خورشیدی نانوساختار رنگدانه ای با فوتوآندهای TiO2,ZnO

پایان نامه ارشد رشته مدیریت ورزشی: تحلیل ساختاری پایان ...

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت:زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت

زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن - دانلود رایگان

زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت word عنوان صفحه دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

تعیین ظرفیت بهینه ذخیره ساز انرژی برای ریزشبکه ها با ...

زمان بندی توأم تعمیرات واحدهای تولیدی و منابع ذخیره ساز انرژی چکیده: حضور گسترده ذخیره سازهای انرژی الکتریکی در سیستم های قدرت آینده، لزوم در نظر گرفتن آن ها را در مسائل برنامه ریزی سیستم ایجاد کرده است.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد برق قدرت الکترونیک کنترل ...

تأثیر تداخلی خطوط هوایی انتقال برق بر روی خطوط لوله فولادی همجوار در شرایط بروز خطا در سیستم انتقال برق تأثیردما بر عملکرد سلول­های خورشیدی نانوساختار رنگدانه ای با فوتوآندهای TiO2,ZnO

نتایج جستجو برای «برق قدرت»

پاورپوینت درس سوم پیامهای آسمان پایه هفتم - تلخ یا شیرین 7,000 تومان

ارائه روش‌های ابتکاری جدید برای زمان‌بندی تعمیرات پیشگیرانه

هدف از زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه انجام مجموعه­ای از کارهایpm به منظور کاهش توقفات و حداکثر کردن قابلیت اطمینان تجهیزات است. در مقاله گوپالاک و همکاران(1997) یک مدل­ برنامه ریزی عدد صحیح و چهار روش ابتکاری برای حل مساله ...

نمايش گزارش - satab.nri.ac.ir

با توجه به روند رو به گسترش رله های دیفرانسیل طولی جهت حفاظت خطوط انتقال ضروری است مطالعات کافی در خصوص اطمینان از شبکه مخابراتی فیبر نوری جهت تبادل اطلاعات در سیستم حفاظتی صورت پذیرد و ...

نمايش گزارش - satab.nri.ac.ir

با توجه به روند رو به گسترش رله های دیفرانسیل طولی جهت حفاظت خطوط انتقال ضروری است مطالعات کافی در خصوص اطمینان از شبکه مخابراتی فیبر نوری جهت تبادل اطلاعات در سیستم حفاظتی صورت پذیرد و ...

نمايش گزارش - satab.nri.ac.ir

به طور کلی افزایش سطح اطلاعات سیستم قدرت و بهبود میزان بهره وری استفاده از زیر ساخت های ارتباطی در سیستم های برق موجود در کلیه رده های سطوح ولتاژی، انتقال و فوق توزیع در صنعت برق مورد نیاز است.

مقدمه ای بر قابلیت اطمینان در دیگسایلنت | آموزش دیگسایلنت ...

دیاگرام فضای حالت برای آرایش با دو جزء با در نظر گرفتن خرابیهای مستقل در شکل نشان داده شده است. علاوه بر خروج اجباری ، ممکن است اجزاء برای خروج زمان بندی شده نیز از مدار خارج شوند.

پایان نامه ارشد کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق الکترونیک ...

زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت در تاریخ ۱۹ / ۳ /۱۳۹۴ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

صفحه رسمی حسین سیفی

طراحی سیستم حفاظت ویژه در سیستم های قدرت چندناحیه ای با در نظر گرفتن مسائل فنی و اقتصادی . 1394. گل پیرا, هیمن

ایران ؛ بزرگترین مرکز تعمیرات بالگرد در خاورمیانه ...

- تعمیرات ترانسمیشن در این سازمان همچنین کلیه سیستم های انتقال قدرت بالگرد نظیر کلاچ ها ، جعبه دنده های اصلی 42 درجه و 90 درجه تعمیرات اساسی شده و پس از تست توسط دستگاه های مجهز آماده نصب بر روی ...

اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران، اردیبهشت ۱۳۹۳

بررسی تاثیر شبکه راه آهن برقی بر سیستم های انتقال قدرت. ... بررسی روش های نوین نظارت و کنترل بر بخش نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی ... طراحی کنترل مقاوم برای قطارهای کجشونده با در نظر گرفتن اثر ...

دانلود فایل اکسل طراحی دال کنسول بالکن بر اساس آیین نامه آبا

پاورپوینت تحلیل موزه هنر مدرن فورت ورث

دانلود طرح توجیهی تولید سرکه و علوفه دامی از ملاس چغندر قند در 53 صفحه - فایل WORD

بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق

دانلود فایل اکسل طراحی دال کنسول بالکن بر اساس آیین نامه آبا

دانلود پاورپوینت موزه چهل ستون

پروژه طراحی سایت کتابخانه دیجیتال و ایمن سازی آن در برابر حملات SQL injection

کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت - کلیه گرایش های مدیریت

دانلود کار تحقیقی حقوق - اجراى احكام و اصول سياسى اسلام

دانلود راهنمای امنیت فناوری اطلاعات