دانلود رایگان


بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 119 صفحه چكيده: از مهمترين موارد مورد توجه ذينفعان شركت مانند دولت ، سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و مديران ارزيابي عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتايج اين ارزيابي تصميم گيري نمايند . به

دانلود رایگان بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنهانوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 119 صفحه چكيده:از مهمترين موارد مورد توجه ذينفعان شركت مانند دولت ، سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و مديران ارزيابي عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتايج اين ارزيابي تصميم گيري نمايند . به منظور ارزيابي عملكرد مديران چهار رويكرد مورد استفاده قرار مي گيرد۱ . رويكرد مالي مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافي۲ . رويكرد تلفيقي مانند نسبت قيمت به سود هر سهم۳ . رويكرد حسابداري مانند سود هر سهم ، بازده سرمايه گذاري ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداري۴ . رويكرد اقتصادي مانند ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شدهدر اين تحقيق آثار سياست خصوصي سازي دولت از ديدگاه مالي و با استفاده از رويكرد اقتصادي در ارزيابي عملكرد مورد بررسي قرار گرفته است . يعني با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادي ، بازدهي و عملكرد مالي شركتهاي خصوصي شده را در سه سال قبل از خصوصي سازي و سه سال بعد از خصوصي سازي بررسي شده است .هدف اصلي اين تحقيق اين است كه آيا بازدهي و سودآوري شركتهايي كه به بخش خصوصي واگذار شده اند تغييري كرده است يا خير ؟نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است . چكيده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول: كليات تحقيق۱-۱-مقدمه : 4۲-۱ بيان مسئله 4۳-۱ تاريخچه تحقيق 5۴-۱ اهميت و ضرورت تحقيق 6۵- ۱ اهداف تحقيق 6۶-۱ چارچوب نظري تحقيق 7۷-۱ فرضيات تحقيق 7۸-۱ تعريف واژگان و اصطلاحات 8فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق۱-۲- مقدمه: 11۲-۲بخش اول ) خصوصي سازي 11۱-۲-۲ تعريف خصوصي سازي 11۳-۲ اهداف خصوصي سازي 12۴- ۲روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي 13۱-۴-۲ روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم 14۲-۴-۲ روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص 14۳-۴-۲ روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي 15۴-۴-۲روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر 15۵-۴-۲روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي… 15۶-۴-۲ روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد 16۵-۲ تجربه خصوصي سازي در جهان 17۶-۲خصوصي سازي در ايران 19۷-۲ تاثير خصوصي سازي بر بازدهي 22۸-۲ مشكلات خصوصي سازي 22۹-۲بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي 23۱-۹-۲شاخص هاي سنجش عملكرد 23۱۰-۲معيارهاي مالي سنتي 25۱-۱۰-۲ بازده سرمايه گذاري ها (ROI) 26۲-۱۰-۲سود باقي مانده (RI) 26۳-۱۰-۲بازده فروش (ROS) 27۴-۱۰-۲ سود هر سهم (EPS) 27۵-۱۰-۲نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) 27۱۱-۲ دلايل مطرح شدن EVA 28۱۲-۲ارزش افزوده اقتصادي EVA 29۱۳-۲سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات ( NOPAT ) 34۱۴-۲ نرخ بازده سرمايه 35۱-۱۴-۲محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی 35۲-۱۴-۲محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی 39۱۵-۲ استاندارد سازي EVA 40۱۶-۲ اهمیت و كاربرد EVA 41۱۷-۲ نرخ هزينه سرمايه ( C ) 43۱۸-۲ مزاياي EVA 46۱۹-۲ معايب EVA 48۲۰-۲ نتيجه گيري 48۲۱-۲سابقه تحقيق 48۱-۲۱-۲ تحقيقات جهاني 48۲-۲۱-۲ تحقيقات در ايران 50فصل سوم: روش اجراي تحقيق۱-۳- مقدمه: 53۲-۳ روش تحقیق 53۳-۳ اهداف تحقیق 53۴-۳ فرضیات تحقیق 53۵- ۳ دوره زمانی تحقیق 54۶-۳ مدل تحليلي تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها 54۷-۳ جامعه آماری 55۸-۳ روش جمع آوری اطلاعات 56۹-۳ روش آزمون فرضیه های تحقیق 56فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها۱-۴-‏ مقدمه: 59۲-۴تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش 59فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات۱-۵-مقدمه: 72۱-۵ نتیجه گیری 72۱-۱-۵ نتیجه گیری فرضیه اصلی ۱ : 72۲-۱-۵ نتیجه گیری فرضیه فرعی ۱ : 72۳-۱-۵ نتیجه گیری فرضیه فرعی ۲ : 73۲-۵ پیشنهادات 73۱-۲-۵ پیشنهادات کاربردی 73۲-۲-۵ پیشنهادات آتی 74۳-۵ محدودیت های تحقیق 75۴-۵ مقایسه نتایج با نتایج تحقیقات گذشته 76پيوستها:پیوست شماره ۱: 79پیوست شماره ۲: 80پیوست شماره ۳: 84پیوست شماره ۴: 91پیوست شماره ۵: 97منابع و ماخذ:منابع فارسي: 104منابع لاتین: 105چکیده انگلیسی 106

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها


خصوصی سازی شرکت ها


خصوصی سازی


خصوصی سازی شرکت دولتی


ارزش افزوده اقتصادی


حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداری


دانلود پایان نامه راشد حسابداریبررسی


تاثیر


خصوصی


سازی


شرکتهای


دولتی


بر


ارزش


افزوده


اقتصادی


آنها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت محورهای اصلی برای توسعه تجارت در 21 اسلاید

حقوق کیفری اطفال

بررسی معماری ایستگاه قطار سریع‌السیر ناپل (۲۰۰۶)، ناپل، ایتالیا

تحقیق آماده حقوق - احکام حقوقی رشوه

روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد آن در کشاورزی

دانلود گزارش کاراموزی در گلخانه