دانلود رایگان


ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلود رایگاندانلود رایگان ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 104 صفحه چکیده گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی

دانلود رایگان ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 104 صفحه چکیده گزارش مالی برای پاسخگویی به نیازهای تصمیم گیرندگان ارائه می شود. بر این اساس، به موقع بودن به عنوان یکی از ویژگی های اطلاعات در گزارشگری مالی شناخته شده است. به موقع بودن، اهميت حياتي براي بازارهاي سرمايه دارد و به عنوان يکي از اجزاي اصلي بازار سرمايه كارا محسوب مي شود. انتشار به موقع اطلاعات باعث كاهش عدم تقارن اطلاعات ، مبادلات نهاني، شايعه ها و درز اطلاعات دربازار مي شود برای انجام این هدف، گزارش های مالی بایدبرای اطلاع رسانی به موقع به تصمیم گیرندگان در دسترس باشد.هدف تحقیق حاضر ارزیابی و رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت عوامل موثر بر به موقع بودن صورت های مالی که در این تحقیق شامل ارزش بازار،نسبت نقدینگی ،مدیریت دارایی،مدیریت بدهی،اهرم مالی ،اندازه شرکت وسودآوری می باشد. به منظور انجام پژوهش،صورت های مالی ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال مالی ۱۳۸۱تا ۱۳۹۱ که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده ۸۰ شرکت انتخاب شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق ازروش آمار توصیفی برای طبقه بندی و تفسیر داده ها در جدول استفاد شد و سپس با استفاده از آزمون های کلموگروف-اسمیرنف و شاپیرو – ویلک، نرمال بودن توزیع متغیرها آزمون گردیدو نتایج نشان داد که داده ها نرمال می باشند.سپس از آزمون تحلیل عاملی و آزمون رتبه بندی فریدمن برای ارزیابی و رتبه بندی وعوامل موثر بربه موقع بودن استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی متغیر ها در به موقع بودن صورت های مای تاثیر مثبت دارد و تنها ارزش بازار تاثیر منفی دارد، نسبت نقدینگی به عنوان بیشترین تاثیر و درجه اهمیت عامل موثر و ارزش بازار به عنوان کمترین تاثیر ودرجه اهمیت شناخته شدند.کلیدهای واژه: به موقع بودن ،ارزش بازار ، نسبت نقدینگی، مدیریت دارایی ،مدیریت بدهی،اندازه شرکت ، سودآوری،تحلیل عاملی فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده فصول پایان نامه 2فصل اول کلیات تحقیق 2۱- ۱ مقدمه 2۲-۱ تشریح و بیان مساله 3۳-۱ ضرورت انجام تحقیق 4۴-۱ اهداف تحقیق 5۵-۱ پرسش های تحقیق 6۶-۱فرضيه‏هاي تحقیق 6۷-۱روش شناسی تحقیق 7۸-۱تعاریف عملیاتی واژه ها 7فصل دوم: ادبیات تحقیق 9۱-۲ مقدمه 9۲-۲-مبانی نظری 9۱-۲-۲- گزارش مالی 10۲-۲-۲ مفاهیم نظري گزارشگري مالی 11۳-۲-۲ خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 12۴-۲-۲ اطلاعات و اطلاعات مالي 13۳-۲پیشینه موضوع و متغیرها 14۱-۳- ۲ مبانی نظری ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي 14۲-۳-۲ به موقع بودن صورت های مالی 20۳-۳-۲ نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام 22۴-۳-۲نسبت نقدینگی 23۵-۳-۲ مدیریت بدهی 25۶-۳-۲ مدیریت دارایی 25۷-۳-۲ نسبت سودآوری 26۸-۳-۲ اهرم مالی 28۹-۳-۲ اندازه شرکت 29۴- ۲ تحقیقات نظری 30۵-۲ پژوهش های پیشین 32۱-۵-۲ تحقیقات خارجی 32۲-۵-۲ تحقیقات داخلی 43۳-۵-۲ خلاصه پژوهش های خارجی و داخلی 47۶-۲ مدل مفهومی تحقیق 53فصل سوم: روش شناسی تحقیق 54۱-۳مقدمه 54۲-۳روش کلی تحقیق 55۳-۳تعریف جامعه آماری 56۴-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری و دلیل انتخاب 56۵-۳روش گردآوری داده ها و کاربرد آن 57۶-۳ ابزار تحقیق و کاربردآن 57۷-۳روش های و ابزار تحلیل داده ها 58۸-۳مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها 61فصل چهارم: یافته های تحقیق 63۱-۴مقدمه 63۲-۴ توصیف نمونه آماری 63۳-۴ توصیف یافته ها 65۱-۳- ۴آمار توصیفی 68۲-۳-۴آزمون نرمال بودن داده ها 69۴-۴ شناسایی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 70۵-۴ ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 72۶-۴ رتبه بندی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 74۷-۴ تعیین ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی 76۸-۴ جمع بندی 76فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات 79۱- ۵ مقدمه 79۲-۵خلاصه یافته ها 79۴-۵نتیجه گیری 82۵- ۵ محدودیت های تحقیق 83۶-۵پیشنهاد های تحقیق 84منابع و مآخذ 85منابع فارسی 85منابع لاتین 88منابع اینترنتی 90 چکیده لاتین

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


گزارش مالی


شرکت های بورس اوراق بهادار تهران


بورس


اوراق


به موقع بودن گزارش مالی


اوراق بهادار


سهام


اوراق بهادار تهران


پایان نامه ارشد حسابداریارزیابی


عوامل


موثر


بر


به


موقع


بودن


گزارش


مالی


شرکت


های


پذیرفته


شده


در


بورس


اوراق


بهادار


تهران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب MapReduce Design Patterns

دانلود قالب آماده ورد برای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

دانلود نرم افزار نسخه اصلی برنامه weibull ++6

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک

نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم درس "هيدرولوژی مهندسی" دانشکده مهندسی- مهندسی عمران

دانلود پاورپوینت اصول پدافند غیر عامل درس 7 آمادگی دفاعی نهم

دانلود پاورپوینت آموزش و معرفی مدل هیدرولیکی CanalMan