دانلود رایگان


تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 101 صفحه چکیده: از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه‌

دانلود رایگان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلانوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 101 صفحهچکیده: از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تجارت هرکشور و هر بخش اقتصادی برای آنچه در تئوری‌های اقتصادی مطرح شده است، نرخ ارز و درآمد ملی کشورهای طرف تجاری است. لذا شناخت این متغیرها و نحوه‌ی اثرگذاری آنها برصادرات و واردات که دو رکن اصلی تجارت هستند، حائز اهمیت است. در مطالعه‌ی حاضر، علاوه بر اینکه نحوه‌ی اثرگذاری هر یک از متغیرهای فوق‌الذکر بر توابع صادرات و واردات مورد بررسی واقع شده، تاثیر نوسانات نرخ ارز که یکی از مباحث بحث برانگیز در زمینه‌ی تجارت می باشد، نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که در دهه اخیر، ایران رابطه تجاری خوبی با کشور ونزوئلا داشته و امید به بهبود این رابطه است، ما بر آنیم که تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا را بررسی کنیم. داده های مورد استفاده در این تحقیق، داده های سالانه برای سالهای۱۳۶۲ تا ۱۳۹۲ می باشد. در این پژوهش متغیر نااطمینانی نرخ ارز از جزء اخلال های مدل گارچ محاسبه شده است و برای انجام این پژوهش از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و مدل تصحیح خطا(ECM) استفاده می شود. نتایج نشان می‌دهد که ضریب نااطمینانی نرخ ارز در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأثیر معنی‌دار و منفی در کوتاه‌مدت برای هر دو مدل صادرات و واردات دارد، ولی در بلندمدت تاثیر معنی‌داری بر صادرات ندارد. در حالیکه این تاثیر برای مدل واردات در بلندمدت، منفی و معنی دار است. همچنین ضریب متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در سطح اطمینان ۹۵ درصد برای هردو مدل در بلندمدت معنادار هستند، اما ضریب نرخ ارز برای مدل صادرات در کوتاه‌مدت معنادار نیست. کلمات کلیدی: تجارت دوجانبه، نوسان نرخ ارز، ایران، ونزوئلا، روش ARDL فهرست مطالبفصل اوّل: کلیّات تحقیق 1-8۱-۱٫ مقدمه 2۱-۲٫ بیان مسئله 3 ۱-۳٫ اهميت و ضرورت انجام تحقيق 4۱-۴٫ اهداف تحقيق 5۱-۵٫ سؤالات تحقيق 5۱-۶٫ فرضيه‏هاي تحقيق 5۱-۷٫ جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 6۱-۸٫ روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 6۱-۹٫ متغیرهای تحقیق 6۱-۱۰٫ تعريف واژه ‏ها 6۱-۱۱٫ ساختار تحقیق 8فصل دوّم: مروری بر ادبیّات تحقیق 9-27۲-۱٫ مقدمه 10۲-۲٫ چارچوب نظری تحقیق 10۲-۲-۱٫ پدیده‌ی منحنی جی 11۲-۲-۲٫ مارشال لرنر 13۲-۳٫ تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات(ارکان تراز تجاری) 14۲-۴٫ مطالعات خارجی 19۲-۵٫ مطالعات داخلی 22۲-۶٫ جمع بندی 27فصل سوّم: روش تحقیق 28-48۳-۱٫ مقدمه 29۳-۲٫ تصریح مدل 29۳-۳٫ پايايي 30۳-۴٫ آزمونهاي پايايي 31۳-۴-۱٫ آزمون ديكي- فولرDF 31۳-۴-۲٫ آزمون ديكي و فولر تعميم يافته 33۳-۵٫ مدل ARCH 34۳-۶٫ مدل GRCH 37۳-۷٫ الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعیARDL 38۳-۸٫ الگوی تصحیح خطا 42۳-۹٫ آزمون‌های ثبات 45۳-۹-۱٫ آزمون CUSUM 45۳-۹-۲٫ آزمون CUSUMQ 47فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 49-64۴-۱٫ مقدمه 50۴-۲٫ متغيرها و فرضيه‌هاي تحقيق 50۴-۳٫ بررسي پايايي متغيرها 51۴-۴٫ تخمین مدل آریمای نرخ ارز 52۴-۵٫ بررسی وجود آرچ در داده‌ نرخ ارز 53۴-۶٫ تخمین مدل گارچ 54۴-۷٫ تخمین مدل ها و آزمون فرضیه ها 54۴-۷-۱٫ تخمین مدل واردات به روش ARDL 54۴-۷-۱-۱٫ الگوی بلندمدت مدل واردات 56۴-۷-۱-۲٫ الگوی تصحیح خطای مدل واردات 57۴-۷-۱-۳٫ آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل واردات 58۴-۷-۲٫ تخمین مدل صادرات به روشARDL 59۴-۷-۲-۱٫ الگوی بلندمدت مدل صادرات 60۴-۷-۲-۲٫ الگوی تصحیح خطای مدل صادرات 61۴-۷-۲-۳٫ آزمون CUSUM و CUSUMQ مدل صادرات 62 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 65-70۵-۱٫ مقدمه 66۵-۲٫ مروری برخطوط کلی پژوهش 66۵-۳٫ نتایج کلی تحقیق 67۵-۳-۱٫ نتایج تخمین مدل واردات به روش ARDL 67۵-۳-۲٫ نتایج تخمین مدل صادرات به روش ARDL 68۵-۴٫ نتیجه گیری 69۵-۵٫ پيشنهادات سياستی 70فهرست منابع 71-77پیوست 78-84

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا


تاثیر نوسانات نرخ ارز


تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا


تجارت دوجانبه


نوسانات نرخ ارز


نرخ ارز


ایران


ونزوئلا


اقتصاد


پایان نامه رشته اقتصادتاثیر


نوسانات


نرخ


ارز


بر


تجارت


دوجانبه


بین


ایران


و


ونزوئلا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار صادرات و واردات

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار صادرات و واردات نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر ...

منابع پژوهشی اقتصاد و حسابداری - گروه پژوهشی رساله نگار

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا 10,000 تومان پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی؛ مورد مطالعه: اپراتور تلفن ...

تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر تراز تجاری بخش کشاورزی ...

هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران با 8 کشور عمده شریک تجاری خود و سنجش وجود منحنی j در این کشورها بین سال های 2017-1998 می باشد.

بررسی تاثیر عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در ایران

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزویلا دسته بندی علوم انسانی اقتصاد تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزویلا نوع فایل word قابل ویرایش تعداد صفحات 101 صفحه چکیده از مهمترین عوامل ...

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار صادرات و واردات

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار صادرات و واردات نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر ...

تحمیل 3 نوع ریسک به فضای کسب و کار نتیجه نوسانات نرخ ارز ...

نوسانات نرخ ارز باعث می شود 3 نوع ریسک مختلف به فضای کسب و کار و تولید در کشور تحمیل گردد. این ریسک ها هزینه های تولید را افزایش داده و پیش بینی پذیری

روزنامه ابتکار: «ابتکار» دلایل رشد قیمت ارز و تاثیر آن بر ...

«ابتکار» دلایل رشد قیمت ارز و تاثیر آن بر اقتصاد کشور را بررسی کرد خیر و شر گرانی دلار . کیمیا نجفی دلار در روزهای اخیر از مرز ۱۸هزار تومان گذشت و این بازار بار دیگر شاهد تنش و نابسامانی بود.

تحمیل 3 نوع ریسک به فضای کسب و کار نتیجه نوسانات نرخ ارز ...

نوسانات نرخ ارز باعث می شود 3 نوع ریسک مختلف به فضای کسب و کار و تولید در کشور تحمیل گردد. این ریسک ها هزینه های تولید را افزایش داده و پیش بینی پذیری

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا

از آنجا که در دهه اخیر، ایران رابطه تجاری خوبی با کشور ونزوئلا داشته و امید به بهبود این رابطه است، ما بر آنیم که تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا را بررسی کنیم.

بایگانی‌های رژیم تحریم - دانلود پایان نامه ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اقتصاد عنوان: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا ...

فرهنگسرا در اروپا

پایان نامه تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا; پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها

SID.ir | تاثير نوسانهاي نرخ ارز بررشد اقتصادي و نرخ تورم ...

apa : کپی توکلی، ا.، و فیروزه، ن.، و کریمی، ف. (1394). تاثیر نوسانهای نرخ ارز بررشد اقتصادی و نرخ تورم ایران, 1388-1340.

فرهنگسرا در اروپا

پایان نامه تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا; پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد تجاری بانک ها

SID.ir | تاثير نوسانات نرخ ارز بر فعاليت هاي اقتصادي کشور

نوسانات نرخ ارز به دو جزء قابل پيش بيني و غيرقابل پيش بيني تجزيه مي شوند و تاثير اين نوسانات در کنار دو ابزار سياست پولي (نقدينگي) و سياست مالي (مخارج دولت) بر فعاليت هاي اقتصادي کشور مورد ...

پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی کارمندان بر نگرش ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اقتصاد عنوان: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا ...

پایان نامه بررسی تاثیر هوش عاطفی کارمندان بر نگرش ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اقتصاد عنوان: تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا ...

دانلود مقاله : اثرات نرخ ارز بر تجارت دو جانبه کره جنوبی و ...

تعداد قابل توجهی از مطالعات نظری و تجربی نشان داده است که نوسانات نرخ ارز، بسته به موقعیت ریسکی عوامل اقتصادی، اثر مطلوب یا نامطلوبی بر حجم صادرات و واردات را دارد (بعنوان مثال: Sercu and Uppal, 2000 ...

تحمیل 3 نوع ریسک به فضای کسب و کار نتیجه نوسانات نرخ ارز ...

نوسانات نرخ ارز باعث می شود 3 نوع ریسک مختلف به فضای کسب و کار و تولید در کشور تحمیل گردد. این ریسک ها هزینه های تولید را افزایش داده و پیش بینی پذیری

پایان نامه تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ...

از آنجا که در دهه اخیر، ایران رابطه تجاری خوبی با کشور ونزوئلا داشته و امید به بهبود این رابطه است، ما بر آنیم که تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه بین ایران و ونزوئلا را بررسی کنیم.

بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید، صادرات و واردات

@inproceedings{paperid:1033246, author = {کهنسال, محمدرضا and شاهپوری, احمدرضا and فکاری سردهائی, بهزاد and ماریه نگهدار}, title = {بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید، صادرات و واردات برنج ایران}, booktitle = {پانزدهمین همایش ملی برنج کشور}, year = {2013 ...

کاهش اثرات دلار بر اقتصاد ایران/ حذف دلار از چرخه مبادلات ...

بر همین اساس یکی از مهم‌ترین انتظارات از تصمیم‌گیران در سیاست‌های کلان کشور ایجاد ثبات و کاهش و از بین بردن نوسانات در این زمینه است، زیرا نوسان بالای نرخ دلار مضراتی به کشور وارد می‌سازد ...

مقاله تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت کالا بین ایران و ترکیه

نرخ ارز نقش اساسی در تعیین درجه رقابت تجاری بین المللی و وضعیت اقتصاد داخلی دارد، لذا بررسی نوسانات نرخ ارز و عوامل موثر بر تجارت می تواند در سیاست گذاری های تجاری مفید باشد.

پایان نامه پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد ...

چن (۲۰۰۴) رابطه‌ی بین نوسانات نرخ ارز واقعی و شوک‌های پولی را آزمون کرده است. در این مقاله، از مدل var و از داده‌های بلندمدت مربوط به آمریکا و بریتانیا در دوره‌ی ۱۹۹۵-۱۸۸۹ استفاده شده است.

کاهش اثرات دلار بر اقتصاد ایران/ حذف دلار از چرخه مبادلات ...

بر همین اساس یکی از مهم‌ترین انتظارات از تصمیم‌گیران در سیاست‌های کلان کشور ایجاد ثبات و کاهش و از بین بردن نوسانات در این زمینه است، زیرا نوسان بالای نرخ دلار مضراتی به کشور وارد می‌سازد ...

کاهش اثرات دلار بر اقتصاد ایران/ حذف دلار از چرخه مبادلات ...

بر همین اساس یکی از مهم‌ترین انتظارات از تصمیم‌گیران در سیاست‌های کلان کشور ایجاد ثبات و کاهش و از بین بردن نوسانات در این زمینه است، زیرا نوسان بالای نرخ دلار مضراتی به کشور وارد می‌سازد ...

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار صادرات و واردات

تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار صادرات و واردات نوسانات نرخ ارز در روزهای ابتدایی امسال باعث شد در این روزها حجم صادرات روزانه حتی تا حدود دو برابر واردات افزایش پیدا کند؛ روندی که البته تغییر ...

پاورپوینت تنش علف های هرز و تاثیر آن بر روی گیاهان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ورشكستگی به تقلب

دانلود طرح جابر بن حیان درباره ماه و ماه گرفتگی و قمر زمین

آموزش نحوه تهيه پروپوزال پژوهشی

تحقیق درس محوطه سازی

دانلود پاورپوینت گسل ها در 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت گسل ها در 31 اسلاید

دانلود مارکتینگ پلن شرکت هوندا با ترجمه فارسی

بررسی مقايسه هوش و هيجان كودكان عادی و كودكان كار و خيابان