دانلود رایگان


بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 140 صفحه چكيده: اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند

دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سودنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 140 صفحه چكيده:اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در اين پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق ۴ سال و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد. فهرست مطالبچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق۱-۱ مقدمه 4۲-۱ بیان مسئله 6۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 8۴-۱ اهداف تحقیق 9۵-۱ چارچوب نظری تحقیق 9۶-۱ فرضیه های تحقیق 12۷-۱ تعريف واژه ها و اصطلاحات 13فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲ مقدمه 15۲-۲ مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 16۱-۲-۲ سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: 16۲-۲-۲ آگاه شدن از واکنش بازار 18۳-۲-۲-پژوهش بال و براون 19۴-۲-۲ نتیجه تحقیق بال و براون 20۵-۲-۲ ضریب واکنش سود 22۳-۲ بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: 25۱-۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری: 25۲-۳-۲ روش های پیش بینی سود: 27۳-۳-۲ مدل باکس- جنکینز: 28۴-۳-۲ مراحل عملی روش باکس- جنکینز: 28۵-۳-۲ مدل گام زدن تصادفی: 29۴-۲ بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 30۱-۴-۲ بازده 30۲-۴-۲ روش های محاسبه بازده سهامداران 30۳-۴-۲ بازده مورد انتظار 34۴-۴-۲ بازده مورد انتظار پرتفولیو 34۵-۴-۲ بازده غیرعادی سهام 36۵-۴-۲ تئوری بازار کارآ 40۶-۴-۲ تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی 40۷-۴-۲ نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 41۸-۴-۲ پاسخ نظریه بازار کارآ 41۹-۴-۲ بازار چطور کارآ می شود؟ 42۱۰-۴-۲ درجات کارایی 42۵-۲-بخش چهارم ریسک عدم پرداخت: 43۱-۵-۲ ماهیت ریسک: 43۲-۵-۲ ریسک چیست؟ 43۳-۵-۲ انواع ریسک 44۴-۵-۲ ریسک عدم پرداخت( نکول) 45۵-۵-۲ روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: 45۶-۲بخش پنجم پیشینه تحقیق 50۱-۶-۲ تحقیقات خارجی 50۲-۶-۲ تحقیقات داخلی 60۷-۲ خلاصه فصل 62فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق۱-۳ مقدمه 65۲-۳ روش تحقیق 65۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 66۴-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 67۵-۳ متغیرهای مدل 68۶-۳ قلمرو تحقیق 72۷-۳ روش های جمع اوری اطلاعات 73۸-۳ روش تجزيه و تحليل اطلاعات 73۱-۸-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 73۹-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش 78فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها۱-۴ مقدمه‏ 81۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها 81۳-۴ تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق 84۴-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 84۵- ۴ خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود 85۱-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی اول: 85۲-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی دوم 90۳-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم 97۴-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 99۵-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 101۶-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی ششم 102فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات۱-۵ مقدمه 108۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 109۱-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی اول 109۲-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی دوم 109۳-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی سوم 110۴-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی چهارم 111۵-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی پنجم 111۶-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی ششم 112۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق 112۴-۵ پیشنهادها 113۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 113۲-۴-۵ پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی 113۵-۵ محدودیت های تحقیق 114پیوست هاجدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري 116منابع و ماخذمنابع فارسي: 121منابع لاتین: 122منابع اینترنتی: 125چکیده انگلیسی: 126

پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود


ریسک


ریسک عدم پرداخت


ضریب واکنش سود


سود


پایان نامه ارشد حسابداری


حسابداریبررسی


تاثیر


ریسک


عدم


پرداخت


بر


ضریب


واکنش


سود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی است. به‎منظور اجرای این پژوهش 123 شرکت برای دورۀ زمانی 1393- 1388 انتخاب شد.

پایان نامه، تحلیل دلار و خرید آنلاین | پايان نامه و مقالات ...

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود . نویسنده سید موسی محمدی. چكيده: اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است.

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود | پایان نامه ...

نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد. ۱۲۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود دسته: حسابداری بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 617 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و ...

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۳۰ ...

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۲۹ بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۹

مقاله بررسی تاثیر تجزیه و تحلیل پیش بینی سود و کارایی ...

بررسی تاثیر تجزیه و تحلیل پیش بینی سود و کارایی تکنولوژی بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها سال انتشار: 1396 محل انتشار: اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی

پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر تماشای تلویزیون ماهواره‌ای ...

پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر تماشای تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان بر پایبندی زنان به هویت فرهنگی (مطالعه موردی زنان 15 تا 49 سال شهر تهران)

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود دسته: حسابداری بازدید: 16 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 617 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و ...

پایان نامه، تحلیل دلار و خرید آنلاین | پايان نامه و مقالات ...

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود . نویسنده سید موسی محمدی. چكيده: اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است.

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد ...

بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهرانلینک منبع و پست :بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب ...

404 Not Found

طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداخت که یکی از مهمترین ...

سود غیرمنتظره

واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است.

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود. چكیده: 1. مقدمه: 2. فصل اول: كلیات تحقیق . 1-1 مقدمه 4. 2-1 بیان مسئله 6. 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8. 4-1 اهداف تحقیق. 9. 5-1 چارچوب نظری تحقیق. 9. 6-1 فرضیه های تحقیق. 12

متن کامل - بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود ...

در این تحقیق عامل ریسک عدم پرداخت و تاثیر آن بر ضریب واکنش سود مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیقات اجام شده در مورد ضریب واکنش سود در جدول ۱-۱ نشان داده شده است.

دانلود مقاله دهکها و ضریب جینی در ایران

دانلود مقاله بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود چكيده:اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است.

بایگانی‌های تقسیم سود - دانلود پایان نامه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذر بایجان شرقی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ”M.A” رشته :حسابداری موضوع : بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مصنوعی بر هزینه سرمایه ...

پایاننامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود | پایان نامه ...

نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد. ۱۲۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

ضریب واکنش سود - پارس مدیر

بر همین اساس در این مطالعه سعی شده است با معرفی عوامل تاثیر گذار در رفتار سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار ایران، اثر این عوامل بر روی ضریب واکنش سود آنان مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر فرزاد غیور - Urmia University

غیور، فرزاد و بلکامه، هیوا، 1395، بررسی رابطه بین ریسک عدم پرداخت و ضریب واکنش سود؛ با تأکید بر ویژگی های حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه پژوهشهای ...

پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش دانه بندی به روش هیدرومتری در 24 اسلاید کاملا قابل ویرایش

برنامه ارزیابی مالی برای پروژه های ساخت در فاز پیش سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه

اسلاید آموزشی تحلیل خرپاها

دانلود مقاله سیستم های تعیین جنسیت در ماهی

الگوریتم های بهینه انتشار برای همبندی های مبتنی بر Mesh

دانلود نقشه های اتوکد مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی

زبان mql در اکسپرت نویسی بازار معاملات ارزی

زبان mql در اکسپرت نویسی بازار معاملات ارزی

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

پایان نامه آیین های حنابندان در بندرعبّاس