دانلود رایگان


بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 127 صفحه چكيده: در اغلب کشورها یکی از منابع درآمد ارزی، صنعت گردشگری می باشد . گردشگری یکی از موضوعاتی است که رشته های مختلفی را در بر می گیرد ،از جمله آن مجتمع های توریستی و تفریحی رفاه

دانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 127 صفحهچكيده:در اغلب کشورها یکی از منابع درآمد ارزی، صنعت گردشگری می باشد . گردشگری یکی از موضوعاتی است که رشته های مختلفی را در بر می گیرد ،از جمله آن مجتمع های توریستی و تفریحی رفاهی می باشد . عدم توجه به این صنف به طور مستقیم یا غیر مستقیم می تواند موجب ضعف صنعت گردشگری گردد، و منابع درآمد ارزی را کاهش دهد. در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی بستگی تام به تعریف و تعیین نیازها و خواسته های بازار های هدف و تأمین رضایت مشتری به نحوی مطلوب‌تر و مؤثرتر از رقبا دارد . در دنیای رقابتهای فزاینده امروز، شرکتهایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تأمین کنند.تحقيق حاضر از دو بخش كلي تشكيل شده است. بخش اول به شناسايي و انتخاب عوامل مؤثر رضایتمندی مشتریان مي‌پردازد و در بخش بعدي به اولويت بندي عوامل مؤثر مي‌پردازد در جمع آوري داده‌ها و ارزيابي آنها اعمال نظر از فعالان و كارشناسان شده است. و جهت اولويت بندي عوامل از روش مدل یابی معادلات ساختاری یا SEM استفاده گرديده است. فرضیه های تحقیق :فرضیه یک :از بین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان ، محصول بیشترین تاثیر را بر رضایتمندی مشتریان دارد .فرضیه دو : عامل محیط با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .فرضیه سه :عامل پرسنل با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .فرضیه چهار :عامل محصول با رضایت مشتریان ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .فرضیه پنج : فرایند ارائه خدمت با رضایت مشتری ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .طبق بررسي‌هاي انجام شده تمامی فرضیه های تحقیق پذیرفته شده که عوامل مربوط به محصول و خدمات به عنوان عاملی که مشتریان بیشترین رضایت را از آن داشته اند و از بین عوامل مربوط به محصول کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به عنوان عامل که مشتریان بیشترین رضایت را از ان داشته اند شناخته شده اند . اولويت بندي عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان در مجتمع مورد پژوهش به ترتيب زير مي‌باشد .۱-عوامل مربوط به محصول 2- عوامل مربوط به فرآیند ارائه خدمت 3-عوامل مربوط به پرسنل 4-عوامل مربوط به محیط فهرست مطالبچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق۱-۱ مقدمه 4۲-۱تاریخچه مطالعاتي 5۳-۱ بیان مساله 6۴-۱چهار چوب نظری تحقیق 7۵-۱فرضیه های تحقیق 8۶-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 8۷-۱اهداف تحقیق 10۱-۷-۱اهداف اصلی 10۲-۷-۱ اهداف فرعی 10۸-۱ قلمرو تحقیق 11۱-۸-۱قلمرو مکانی 11۲-۸-۱قلمرو زمانی 11فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق۱-۲ مقدمه 13۲-۲تعریف مشتری 14۱-۲-۲مشتری کیست ؟ 14۲-۲-۲درمجموع می توان مشتریان را به دو دسته تقسیم کرد : مشتریان خارجی – مشتریان داخلی 15۳-۲-۲تعریف ارباب رجوع 15۴-۲-۲انواع مشتری : 16۵-۲-۲انواع مشتری از جنبه میزان رضایت : 16۶-۲-۲انواع مشتری از نظر رفتاری: 18۳-۲نحوه برخورد با مشتری 19۴-۲عوامل موثر بر انتظارات مشتری 20۵-۲خواسته ها ،نیازها و رضایت مشتری 21۶-۲توسعه سریع در فراگیر شدن رضایت مشتری 23۷-۲بازاریابی و تامین رضایت مشتری 24۸-۲بازاریابی رابطه مند 25۹-۲فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری 25۱۰-۲عوامل انگیزشی و عوامل بهداشت در جلب رضایت مشتری 26۱۱-۲رضایت و وفاداری مشتری 27۱-۱۱-۲رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری مشتری 29۲-۱۱-۲الگوهای وفاداری و ارتباط آن با رضایتمندی 30۳-۱۱-۲پیامدهای رضایت مشتری 31۴-۱۱-۲مزایای رضایت مشتری 32۵-۱۱-۲مهمترین اثرات رضایت مشتری بر فرایند های سازمان 33۱۲-۲چهار قانون ضروری سازمان های مشتری مدار 33۱-۱۲-۲نیاز به حفظ مشتری 34۲-۱۲-۲لزوم حفظ مشتریان 34۳-۱۲-۲تداوم حفظ مشتریان 35۴-۱۲-۲نگهداری مشتریان و ارزش دوره عمر 36۵-۱۲-۲نرخ نگهداری و میانگین دوره عمر مشتری 36۶-۱۲-۲ارزش طول زندگی 37۱۳-۲قانون پارتو یا قانون ۲۰-۸۰ 37۱۴-۲مفهوم جدید خدمت به مشتریان 38۱۵-۲تعریف کیفیت 38۱-۱۵-۲مفهوم جدید کیفیت 39۲-۱۵-۲نگرش های متفاوت به کیفیت : 40۳-۱۵-۲نقش عامل انسانی در تقویت کیفیت 40۴-۱۵-۲برای رسیدن به نظام کیفیتی 41۵-۱۵-۲اجرای بازاریابی کیفیت کامل 42۶-۱۵-۲کیفیت کامل بازاریابی و رابطه آن با رضایت و ارزش مورد نظر مشتری 42۷-۱۵-۲مزایای کیفیت 43۱۶-۲درک موضع محصول و عوامل موثر بر آن 43۱۷-۲ترکیب محصول و خدمات 44۱-۱۷-۲تعریف کیفیت خدمت 46۲-۱۷-۲ادبیات کیفیت خدمات 46۳-۱۷-۲ابعاد کیفیت خدمات 47۴-۱۷-۲میزان خدمات 47۵-۱۷-۲آمیخته بازاریابی خدمات 47۶-۱۷-۲خدمات جانبی به مشتریان 49۷-۱۷-۲اندازه گیری رضایت مشتری در حوزه خدمات 50۱۸-۲مدل کانو 50۱۹-۲هفت دستور طلایی برای خدمت بهتر به مشتری 52۲۰-۲تعیین قیمت 57۱-۲۰-۲دلایل سه گانه کلیدی بودن عامل قیمت : 58۲-۲۰-۲فنون پنج گانه قیمت گذاری : 58۳-۲۰-۲ادارکات مشتریان راجع به قیمت و ارزش 58۲۱-۲مدل های ارزش از دید مشتری 60۱-۲۱-۲مدل مؤلفه های ارزش 60۲-۲۱-۲مدل نسبت هزینه- فایده 61۳-۲۱-۲مدل وسیله- نتیجه 61۴-۲۱-۲مدل ابعاد کلیدی ارزش از دید مشتری 61۵-۲۱-۲مدل نتیجه 62۶-۲۱-۲مدل ارزشی تریسی و ویرسما 63۷-۲۱-۲ارائه ارزش به مشتری و رضایت او 64۸-۲۱-۲ارزش مورد نظر مشتری و رضایت وی 64۲۲-۲مدیریت شکایات مشتریان 65۱-۲۲-۲فواید مدیریت شکایت از دیدگاه ماتسوشیتا 66۲۳-۲اندازه گیری رضایت مشتری (c.s.m) 67۱-۲۳-۲استفاده از اطلاعات مربوط به رضایت مشتری 69۲-۲۳-۲ضرورت اخذ بازخود از مشتری : 71۳-۲۳-۲تشريح شاخص رضايت مشتري ورضايت كاركنان مانوئل و پدرو ۲۰۰۰ 72۴-۲۳-۲تشريح مدل رضايت مشتريان داخلي كاركنانالد 73۵-۲۳-۲شاخص رضايت مشتري سوئدي 74۶-۲۳-۲شاخص رضایت مشتری آمریکایی 76۷-۲۳-۲ شاخص رضایت مشتری اروپایی 77۲۴-۲نتایج و دستیافته های تحقیقات مشابه 79فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق۱-۳ مقدمه 84۲-۳ روش تحقيق 84۳-۳طبقه بندي بر اساس هدف 85۴-۳ مدل نظری تحقیق 86۵-۳ جامعه آماري 86۱-۵-۳نمونه آماري 87۶-۳ ابزار جمع‌آوري اطلاعات 88۷-۳ ابزارگردآوري داده‌ها 89۱-۸-۳روايي يا اعتبار 90۲-۸-۳پايايي 90۹-۳متغير‌هاي تحقيق 91۱۰-۳روش تجزيه و تحليل داده‌ها 93۱۱-۳ضرورت استفاده از مدل‌يابي معادلات ساختاري 93فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها۱-۴ مقدمه‏ 96۲-۴تحليل داده‌ها 96۳-۴مراحل اساسي اجراي تحليل SEM 97۴-۴شکل کلي مدل معادلات ساختاري 97۵-۴برآورد مدل تحقيق 98۶-۴ارزيابي تناسب مدل 100۷-۴ نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق 102فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات۱-۵ مقدمه 110۲-۵یافته های پژوهش 110۱-۲-۵اولویت بندی عوامل مربوط به محیط و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان 111۲-۲-۵اولویت بندی عوامل پرسنلی و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان 111۳-۲-۵اولویت بندی عوامل مربوط به محصول و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان 111۴-۲-۵اولویت بندی عوامل فرایند ارائه خدمت و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان 112۵-۲-۵اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان 112۳-۵پیشنهادات مبتنی بر یافته ها و فرضیه های پژوهش 113۴-۵محدودیتها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی 114پیوست هامنابع و ماخذمنابع فارسي: 123منابع لاتین: 125چکیده لاتین 127

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی


عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی


رضایت مندی مشتریان


مجتمع توریستی رفاهی


توریستبررسی


عوامل


موثر


بر


رضایتمندی


مشتریان


مجتمع


توریستی


رفاهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی عوامل موثر ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق رضایت مندی مشتری

پیشینه ی پژوهش ... مبانی نظری. مقدمه ... پایانامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب · دانلود پاورپوینت ...

پاورپوینت عوامل موثر بر سلامتي - دانلود رایگان

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب. پاورپوینت فرآیند در مهندسی نرم افزار – perfect دانلود پاورپوینت با موضوع فرآیند در مهندسی نرم افزار، در قالب pptx؛ و در حجم 47 ...

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی ...

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب چکیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مساله 6 4-1چهار چوب نظری تحقیق.

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع ...

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتابچكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 42-1تاریخچه مطالعاتي 53-1 بیان مساله 64-1چهار چوب نظری تحقیق 75-1فرضیه های تحقیق 86-1 اهمیت و ...

پروژه مالی بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱35 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پروژه مالی ...

پاورپوینت عوامل موثر بر سلامتي - دانلود رایگان

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب. پاورپوینت فرآیند در مهندسی نرم افزار – perfect دانلود پاورپوینت با موضوع فرآیند در مهندسی نرم افزار، در قالب pptx؛ و در حجم 47 ...

خرید سی دی( بسته آموزشی (( آموزش تجارت در بورس فارکـس)))

خرید و دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب; فروش فایل پاورپوینت بررسی مهره و ستون مهره ای (درس آناتومی)

پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد مالی ، جریان نقد آزاد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب Posted on سپتامبر 12, 2015 نوامبر 26, 2015 Author کاربر14

مقالات و آموزش بازاریابی و تبلیغات - آی آر حسابداران

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱35 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پروژه مالی ...

پیشینه و مبانی نظری روشهای سنجش رضایت مشتری

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب ... مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و سلامت توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و . .....

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان در هایپرمارکتها با ...

این پایان نامه با موضوع " بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان در هایپرمارکتها با مدیریت ایرانی و خارجی(مطالعه تطبیقی فروشگاه های شهروند و هایپراستار)" در سطح کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور واحد ورامین ارائه گردیده ...

بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان ...

بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف دسته: مدیریت بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 4760 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 256 سازمان ها به دنبال رضایتمندی مشتریانشان هستند زیرا نتیجه اصلی ...

پیشینه ومبانی نظری تحقیق رضایت مندی مشتری

پیشینه ی پژوهش ... مبانی نظری. مقدمه ... پایانامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب · دانلود پاورپوینت ...

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی ...

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب. چكیده: 1. مقدمه: 2. فصل اول: كلیات تحقیق . 1-1 مقدمه 4. 2-1تاریخچه مطالعاتی. 5. 3-1 بیان مساله 6. 4-1چهار چوب نظری تحقیق. 7. 5-1فرضیه های تحقیق. 8

پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عملکرد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب; پایان نامه بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران

بایگانی‌های ا مشتریان - دانلود پایان نامه ها

با عنوان : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: بازاریابی چکیده: در اغلب کشورها یکی از منابع درآمد ارزی، صنعت گردشگری می باشد .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت خدمات مجتمع های آموزشی

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب - مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع یادگیری خودتنظیمی toyumsu.armanblog.ir/Post/145 ذخیره شده ۴ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش.

پاورپوینت عوامل موثر بر سلامتي - دانلود رایگان

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب. پاورپوینت فرآیند در مهندسی نرم افزار – perfect دانلود پاورپوینت با موضوع فرآیند در مهندسی نرم افزار، در قالب pptx؛ و در حجم 47 ...

بایگانی‌های ا مشتریان - دانلود پایان نامه ها

با عنوان : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

پیشینه و مبانی نظری روشهای سنجش رضایت مشتری

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب ... مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و سلامت توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و . .....

بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتری

اندازه گیری رضایتمندی مشتری، یکی از مواردی است که به استاندارد ایزو اضافه شده است و اهمیت رضایت مشتریان امروزه آنقدر مهم است که دمینگ کیفیت را با آن یکسان می داند ... بررسی عوامل مؤثر بر ...

دانلود پایان نامه ها و مقالات مقطع کارشناسی ارشد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب ضیه پنج : فرایند ارائه خدمت با رضایت مشتری ارتباط معنادار و مستقیمی دارد .

پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عملکرد ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب; پایان نامه بررسی نظام حقوقی حقابه در ایران

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان در هایپرمارکتها با ...

این پایان نامه با موضوع " بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان در هایپرمارکتها با مدیریت ایرانی و خارجی(مطالعه تطبیقی فروشگاه های شهروند و هایپراستار)" در سطح کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور واحد ورامین ارائه گردیده ...

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM ...

پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک صادرات ایران جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی گرایش : مالی فصل اول کلیات تحقیق -1- مقدمه مدیریت‌ ارتباط با مشتری معادل فارسی Customer Relatioship ...

پایان نامه و پروژه پایانی گردشگری جهانگردی توریسم موضوع ...

بررسی عوامل موثر بر حفظ امنیت اجتماعی توریسم تومان 5,000. Buy Product. بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی ...

دانلود پروپوزال آماده ارشد جغرافیا بررسی عوامل موثر بر ...

دانلود پروپوزال آماده ارشد جغرافیا بررسی عوامل موثر بر تغییرات صنعت گردشگری ... پروپوزال ارشد رشته مدیریت عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی ...

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب چکیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 4 2-1تاریخچه مطالعاتی. 5 3-1 بیان مساله 6 4-1چهار چوب نظری تحقیق.

پیشینه ومبانی نظری تحقیق رضایت مندی مشتری

پیشینه ی پژوهش ... مبانی نظری. مقدمه ... پایانامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی مهتاب · دانلود پاورپوینت ...

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری

پاورپوینت تحلیل ویلا مولر اتریش

پایان نامه بررسی تاریخ هنر موسیقی و رقص در نقوش ایران باستان

جزوه درس حقوق جزای اختصاصی 2 ( رشته حقوق دانشگاه پیام نور )

تخصیص منبع و زمانبندی در محیط های ابری ناهمگون(Resource Allocation and Scheduling in Heterogeneous )

دانلود پاورپوینت اضطراب امتحاندانلود پاورپوینت اضطراب امتحان