دانلود رایگان


بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 97 صفحه چكيده: در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر ب

دانلود رایگان بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 97 صفحه چكيده:در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی های مختلف از داخل آن شرکتها در دسترس سرمایه گذاران و سهامداران قرار می گیرد .از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکتها،اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده می باشد.بنابراین در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش متشکل از ۱۵۲مورد اعلان سود می باشد که متعلق به ۹۸ مورد شرکت برای سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۶ می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در دوره مورد بررسی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته و این امر در قبل از اعلان سود بیش از دوره پس از اعلان سود بوده است .همچنین مشخص گردید که اعلان سود برآوردی شرکتها تاثیری در حجم مبادلات ندارد،به عبارتی تغییر محسوسی در حجم مبادلات قبل و بعد از اعلان سود مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش مشخص گردید که اعلان سود تاثیری در تعدیل قیمت سهام ندارد با این حال در اکثر شركتهاي مورد مطالعه بازده غیر عادی انباشته را شاهد بودیم.نتایج این پژوهش با برخی یافته خارج و داخل از کشور مطابقت دارد. فهرست مطالبچكيده:.. 1مقدمه:.. .2فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱-مقدمه : 4۲-۱ بیان مسأله 4۳- ۱ تاریخچه موضوع تحقیق 6۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق 7۵-۱چارچوب نظری تحقیق 8۶-۱ اهداف تحقیق 10۷-۱- فرضیات تحقیق 10۸-۱-قلمرو تحقیق 10۹-۱ مدل تحلیلی تحقیق 10۱۰-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات 12فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق۱-۲- مقدمه : 15۲-۲شكل گيري مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي: 16۳-۲- ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار هاي سرمايه: 18۱-۳-۲- مباني نظري تفاوت قيمت پيشنهادي خريد و فروش اوراق بهادار 18۲-۳-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 21۳-۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران 25۴-۳-۲-نظريه بازار كاراي سرمايه 25۴-۲-اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام 28۵-۲- اعلان سودحسابداري و محتواي اطلاعاتي آن 31۱-۵-۲-تحقیقات بال و بران 31۲-۵-۲-محققان پیرو بال و براون 33۳-۵-۲-تحقیقات فوستر 34۳-۵-۲-تحقیقات بیور 35۴-۵-۲-سایر مطالعات در ارتباط با تئوری اطلاعات نا متقارن: 36۵-۵-۲- تحقيقات صورت گرفته در ايران: 37۶-۲-خلاصه فصل: 43فصل سوم: روش اجرای تحقیق۱-۳- مقدمه: 46۳-۲- روش تحقیق 46۳-۳ قلمرو تحقیق 47۴-۳- روش های گردآوری اطلاعات 47۵-۳-ابزارگردآوری اطلاعات 47۶-۳- جامعه ونمونه 47۸-۳- سنجش متغير هاي تحقيق 48۱-۸-۳-دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش 48۲-۸-۳- حجم مبادلات 49۳-۸-۳ بازده غیر عادی انباشته 51۹-۳- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 54۱۰-۳-آزمون علامت یک نمونه ای: 54۱۱-۳-آزمون رتبه علامت دار 55فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها۱-۴-‏ مقدمه: 57۲-۴-ازمون فرضیه ها: 58۱-۲-۴- آزمون فرضیه اول: 58۲-۲-۴-آزمون فرضیه دوم 60۳-۲-۴- آزمون فرضیه سوم: 62فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۱-۵-مقدمه: 65۲-۵-نتایج ازمون فرضیه ها: 66۱-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه اول: 66۲-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه دوم: 67۳-۲-۵-نتایج آزمون فرضیه سوم: 68۳-۵- نتیجه گیری کلی تحقیق: 69۴-۵- پیشنهادها: 69۱-۴-۵-پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 70۵-۵ محدودیت های تحقیق 71پیوستهاپیوست ۱:نام شرکتهای عضو نمونه : 73پیوست ۲: متغیر فرضیه اول،دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش هر سهم 77پیوست ۳: متغیر فرضیه دوم،متوسط گردش سهام نمونه iدر دوره t 81پیوست ۴: متغیر فرضیه سوم،بازده غیر عادی انباشته شرکتها 85منابع و ماخذمنابع فارسي: 93منابع لاتین: 95چکیده انگلیسی …..۹۷

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار


اطلاعات حسابداری


حسابداری


کاهش عدم تقارن اطلاعاتی


تقارن اطلاعاتی


بورس اوراق بهادار


بورس


اوراق


بهادار


اوراق بهادار


سهام


سود سرمایه


پایان نامه حسابداریبررسی


نقش


اطلاعات


حسابداری


در


کاهش


عدم


تقارن


اطلاعاتی


در


بورس


اوراق


بهادار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مبانی و پیشینه نظری عدم تقارن اطلاعاتی

ﻣﺮوري ﺑﺮ. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. 1-2-. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎت. بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس ...

نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در تغییر قیمت ...

نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در تغییر قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی ... شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری و برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است ...

سرمایه گذاران نهادی - ensani.ir

پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی از این منظرکه آیا مالکیت نهادی برمحتوای اطلاعاتی سود حسابداری گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تأثیر دارد، صورت ...

دانلود ترجمه مقاله بررسی کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعات ...

تحقیق در مورد کیفیت حسابرسی سنتی، بر مزایای عدم تقارن اطلاعاتی بالقوه در بازارهای اوراق بهادار و همچنین نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی تاکید ...

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نمونه مورد بررسی شامل 828 داده شش ماهه-شرکت مربوط به 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی شش ماهه اول سال 1387 تا شش ماهه دوم سال 1392 می باشد.

پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی،مدیریت سود ...

در تئوری حسابداری ، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار در معرض تهدید های ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار دارند و این به دلیل وجود اطلاعات درون ...

بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ...

10. قائمی، محمد حسین و محمد رضا وطن پرست (1384). «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 41، صص85-103. 11.

نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی - نورمگز

نتایج تحقیق حاکی از عدم اثر گذاری کیفیت حسابرسی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران است. The purpose of this study was to review the role of audit quality in reduction of information asymmetry in Iran`s capital market.

پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق ...

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . دی ۱۳۹۳

بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین ...

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی ‎ های حسابداری و حسابرسی، 12(41)، 85- 103.

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در ...

بررسی,اطلاعات,حسابداری,کاهش عدم,تقارن,اطلاعاتی,بورس اوراق,بهادار,تهران,,بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران,فروشگاه فایل پارس دانش

دانلود پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم ...

چکیده:در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت ...

بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه بین عدم تقارن ...

- قائمی، محمدحسین؛ وطن­پرست، محمدرضا. (1384). «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 12 (41)، صص 85-103.

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت ...

بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری بازدید: 15 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ­ی بین ...

نقش تعدیلگری ابعاد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی بر رابطه ...

بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیم‎های ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(14)، 4-20.

نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در تغییر قیمت ...

نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در تغییر قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی ... شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری و برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است ...

بررسی رابطه میان محافظه‌کاری در حسابداری (غیرمشروط و مشروط ...

این پژوهش، به بررسی رابطه میان محافظه‌کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی می‌پردازد؛ به‌گونه‌ای که با مطالعه دقیق این رابطه با توجه به اجزای محافظه‌کاری (غیرمشروط و مشروط)، نقش و جایگاه محافظه‌کاری در حسابداری را ...

بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه بین عدم تقارن ...

- قائمی، محمدحسین؛ وطن­پرست، محمدرضا. (1384). «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 12 (41)، صص 85-103.

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

نمونه مورد بررسی شامل 828 داده شش ماهه-شرکت مربوط به 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی شش ماهه اول سال 1387 تا شش ماهه دوم سال 1392 می باشد.

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تأثیر عدم تقارن ...

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Published by tez on 28 ژانویه 2021

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در ...

بررسی,اطلاعات,حسابداری,کاهش عدم,تقارن,اطلاعاتی,بورس اوراق,بهادار,تهران,,بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران,فروشگاه فایل پارس دانش

بررسی تأثیر استقلال هیأت‌ مدیره بر رابطه بین عدم تقارن ...

- قائمی، محمدحسین؛ وطن­پرست، محمدرضا. (1384). «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 12 (41)، صص 85-103.

پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق ...

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . دی ۱۳۹۳

بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین ...

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی ‎ های حسابداری و حسابرسی، 12(41)، 85- 103.

بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ...

10. قائمی، محمد حسین و محمد رضا وطن پرست (1384). «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران». بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 41، صص85-103. 11.

مقاله بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعات، سیاست تقسیم سود و ...

فرحمند حبیبی، کام بخش و مشکی، مهدی و معبودی، زهرا،1396،بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعات، سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس ملی ...

نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی - نورمگز

نتایج تحقیق حاکی از عدم اثر گذاری کیفیت حسابرسی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران است. The purpose of this study was to review the role of audit quality in reduction of information asymmetry in Iran`s capital market.

بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین ...

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی ‎ های حسابداری و حسابرسی، 12(41)، 85- 103.

تأثیر کیفیت افشای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی بر نوسان ...

نوسان پذیری بازده سهام که به تغییرات در قیمت سهام گفته می‌شود تحت تأثیر عوامل متعددی در بازار است. از عوامل اثر گذار بر نوسان پذیری بازده سهام، عدم تقارن اطلاعاتی است (آینفوس، 2015) عدم تقارن اطلاعاتی نیز می‌تواند تحت ...

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی ...

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس

یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام شرکتها نشانه و علائمی است که به صورت اطلاعات و پیش بینی ...

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در ...

در این مقاله، نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ها، اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده است.

بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین ...

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی ‎ های حسابداری و حسابرسی، 12(41)، 85- 103.

دانلود پاورپوینت تحلیل فرهنگسرای دزفول

دانلود مقاله هیبرید سازی سلول های سوماتیک

دانلود پاورپوینت محورهای اصلی برای توسعه تجارت در 21 اسلاید

دانلود مقاله آتش سوزی جنگلها بر وقوع حرکات توده ای

دانلود پاورپوینت درس دوم عربی پایه نهم

دانلود پاورپوینت عايق های حرارتی

پاورپوینت هم سویی و سازگاری پس از ازدواج درس 17 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم