دانلود رایگان


ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی) ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف تعداد صفحات : 200 چکیده از زمان ظهور معماری سازمانی، چارچوب‌های متعددی برای معماری سازمانی معرفی شده است و هریک به نوعی به توصیف سازمان پرداخته‌اند. چار

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی)ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگفتعداد صفحات : 200چکیدهاز زمان ظهور معماری سازمانی، چارچوب‌های متعددی برای معماری سازمانی معرفی شده است و هریک به نوعی به توصیف سازمان پرداخته‌اند. چارچوب‌های اولیه بدون توجه به نوع کسب‌وکار و ذینفعان آن و براساس دانش صریحی که از کسب‌وکار وجود داشت، بنا شده بودند و کمتر به آنچه در بستر سازمانی خاص در جریان بود و رویدادهای نوظهور و پیش‌بینی نشده، توجه داشتند. با گذر زمان، تغییرات فزاینده محیطی و ایجاد فضای رقابتی شدید برای سازمان، ادامه حیات سازمان، مستلزم یافتن راه‌حلی برای جلب رضایت ذینفعان آن می‌باشد. مفهوم چابکی با هدف مواجهه با شرایط نوظهور، متغیر و فاقد قطعیت از طریق ایجاد پویایی، انعطاف و تطبیق‌پذیری‌ مطرح شده است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای چابک‌سازی فرآیند معماری سازمانی می‌باشد. در این راستا ابتدا معماری سازمانی، اهداف و اصول معماری چابک و سپس چارچوب توگف به عنوان محور تحقیق بررسی می‌شوند و سپس به فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی و ضرورت همراستایی راهبردی در سازمان می‌پردازیم و در نهایت براساس ویژگی‌های ذکر شده برای روش‌های چابک و همزمانی فرآیند معماری سازمانی و فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان، مدلی برای چابک‌سازی فرآیند معماری سازمانی ارائه می‌کنیم.فهرست مطالب مقدمهمعماری سازمانی و کلیات موضوعطرح مسئله و اهمیّت تحقیقاهداف تحقیقتحقیقات مرتبطساختار پایان نامهمعرفی معماری سازمانی و معماری سازمانی چابکمفاهیم معماری سازمانیتعریف معماری سازمانیتعریف چارچوب معماریانواع معماری سازمانیمحصولات معماری سازمانیتاریخچه‌ی معماری سازمانیضرورت و نتایج معماری سازمانیچارچوب‌‌های معماری سازمانیچارچوب زکمنچارچوب فدرال(FEAF)چارچوب سازمان خزانه داری(TEAF)فرآیند معماری سازمانیمتدولوژی‌‌های معماری سازمانیتعریف متدولوژیمتدولوژیچالش‌‌های معماری سازمانیمعماری سازمانی چابکمفهوم چابکیتعریف معماری سازمانی چابکپیشینه معماری چابکبیانیه‌ی چابکضرورت معماری چابکچارچوب معماری چابکاهداف معماری سازمانی چابکاصول حاکم بر معماری سازمانی چابکچارچوب توگفمقدمه‌ای بر توگفساختار سند توگفتعریف معماری در چارچوب توگفاجزای توگفADM و مراحل آنمرحله مقدماتیمرحله‌ی A : چشم‌انداز معماریمرحله‌ی B : معماری کسب‌و‌کارمرحله‌ی C : معماری سیستم‌های اطلاعاتیمعماری دادهمعماری برنامه کاربردیمرحله‌ی D : معماری فناوریمرحله‌ی E : فرصت‌ها و راه‌حل‌هامرحله‌ی F : برنامه‌ریزی گذارمرحله‌ی G : راهبری پیاده‌سازیمرحله‌ی H : مدیریت تغییرات معماریمدیریت نیازمندی‌هاتعیین دامنه‌ی فعالیت معماریتکنیک‌ها و اقلام قابل تحویل کلیدی چرخه‌ی ADMچارچوب معماری متناسبمدل سازمانی برای معماری سازمانیاصول معماریقواعد کسب‌و‌کار، اهداف کسب‌و‌کار و پیشران‌های کسب وکارمخزن معماریابزارهای معماریدرخواست برای کار معماریبیانیه کار معماریچشم‌انداز معماریمدیریت ذینفعانبرنامه ارتباطاتارزیابی آمادگی تحول کسب‌و‌کارارزیابی توانمندی‌هامدیریت ریسکسند تعریف معماریتوصیف نیازمندی‌های معمارینقشه‌ی راه معماریسناریوهای کسب‌و‌کارتحلیل شکافنقطه نظرات (Viewpoints) معمارینما‌های (Views) معماریتوسعه‌ی نما‌ها در چرخه ADMبخش‌های سازنده‌ی معماریبخش‌های سازنده‌ی راه‌حلبرنامه‌ریزی مبتنی بر توانمندی‌هاتکنیک‌های برنامه‌ریزی گذاربرنامه پیاده‌سازی و گذارمعماری انتقالمدل راهبری پیاده‌سازیقراردادهای معماریدرخواست تغییرارزیابی تطابقارزیابی تأثیر نیازمندی‌هارهنمودهایی برای تطبیق دادن ADM برای سازمانانجام تکرار برای ADMاجرای ADM در سطوح مختلف سازمانچارچوب محتوای معمارینمای کلی از چارچوب محتوای معماریمتا مدلِ محتواهسته و ضمائمکاتالوگ‌ها، ماتریس‌ها و نمودارهامصنوعات معماریبخش‌های سازندهزنجیره‌ی سازماننمای کلی از زنجیره‌ی سازمانزنجیره‌ی سازمان و استفاده‌ی مجدد معماریکاربرد زنجیره‌ی سازمان در چرخه ADMبخش‌بندی معماریمخزن معماریمدل‌های مرجع در چارچوب توگفمدل مرجع فنی(TRMمدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطلاعات شده(IIITRM)چارچوب توانمندی معماریایجاد یک توانمندی معماریحاکمیت معماریانجمن معماریانطباق معماریچارچوب مهارت‌های معماریمدیریت راهبردی سازمان و معماری سازمانیمدیریت راهبردیتعریف مدیریت راهبردیتجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجیمقاصد راهبردیتدوین راهبرد کسب و کارپیاده سازی و کنترل راهبردتجدید ساختار راهبردیفرآیند برنامه‌ریزی راهبردیبرنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعاتهمراستایی راهبردیارتباط بین فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی و فرآیند معماری سازمانی مدلی جهت چابک سازی فرآیند معماری سازمانیعوامل مؤثر در تحقق معماری چابکبلوغ سازمانیساختار سازمانیفرآیندهای کاری منابع انسانیفرهنگ سازمانیمدیریت دانش و یادگیری سازمانیماهیت کسب و کار از نظر میزان تلاطم و چابکیجایگاه معماری سازمانی در برنامه راهبردیمعرفی مدل پیشنهادینتایج و پیشنهادتجمع‌بندینتیجه‌گیریپیشنهاداتمنابع

پایان نامه ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف


چابک سازی معماری سازمانی


استفاده از چارچوب توگف


چارچوب توگف


توگف


پایان نامه مدیریت سیستم های اطلاعاتی


سیستم های اطلاعاتی


معماری سازمانی


سیستم توگف


مقالات ارشد


پایارائه


مدلی


جهت


چابک


سازی


معماری


سازمانی


با


استفاده


از


چارچوب


توگف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه مدلی جهت چابك سازی ...

تماس با ما – پشتیبانی ... پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با بهره گرفتن از چارچوب توگف. Posted on مارس 1, 2016 ژانویه 1, 2017 Author ...

در حدود صد مقاله فارسی در مورد معماری سرویس گرا

۹۴. ارائه راهکاری جهت تقابل چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کارو چرخه حیات معماری سرویس گرا ۹۵. بهبود توسعه نرم افزار با استفاده از معماری سرویس گرا ۹۶.

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه مدلی امن برای سیستم­های ...

معماری سرویس­گرا و مدیریت فرایند کسب­و­کار رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و می­توان گفت در کنار یکدیگر معنای واقعی خود را پیدا می­ کنند؛ لذا استفاده از هر دوی آن‌ ها نیازمند مدلی برای سیستم ...

دانلود پایان نامه ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش : مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی عنوان : ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با بهره گرفتن از چارچوب توگف دانشگاه شیراز دانشكده آموزشهای ...

مقاله ترجمه شده : Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر ...

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف 10,000 تومان مقاله رایگان : Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر شبیه‌سازی برای پیاده‌سازی ITIL

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با ...

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت صنعتی و با عنوان اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی ...

پایان نامه های ارشد - 70

در این پایان­نامه برای کاهش هزینه­ی اول با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور تولید داده­های تست را به صورت خودکار انجام دادیم از طرف دیگر از طریق تکنیک­های تزریق بایت کد جاوا هزینه کامپایل را ...

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از ...

چابک سازی چارجوب زکمن بر اساس معماری سازمانی سرویس گرا معماری سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارائه های توصیفی در ارتباط با تشریح یک سازمان بگونه ای که قابل مدیریت بوده و در دوره حیات مفیدش قابل نگهداشت باشد.

معماری سازمانی توگف TOGAF چیست؟ | کار و کسب

‏TOGAF، معرفی شده توسط گروه باز (The Open Group)، یک روش و چارچوب معماری سازمانی است که توسط سازمان‌های برجسته جهان برای بهبود بهره‌وری در کسب و کار استفاده می‌شود. این یک استاندارد معماری سازمانی است و از استانداردها، روش‌ها ...

چابك سازی – فکر شاد – مرجع دانلود پایان نامه های مقطع ارشد

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با بهره گرفتن از چارچوب توگف کاربر14 29 فوریه 2016

شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره ...

مدیریت. این پایان نامه زنجیره تامین چابک و با عنوان شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک می باشد. هدف از این پایان نامه دستیابی به چابکی سازمانی با بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در سازمان ...

معرفی مراجع و منابع مرتبط

مقایسه چارچوب‌های معماری سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. نقش معاونت فناوری اطلاعات در بلوغ سازمانی. همترازی معنایی و همخوان‌سازی استانداردها با رویکرد معماری سازمانی

تحقیق درباره مدل‌سازي چابك - دانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق درباره مدل‌سازی چابک دانلود رایگان تحقیق درباره مدل‌سازي چابك این محصول درقالب ورد(word) و قابل ویرایش در 5 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب ...

بیش از چهارصد مقاله فارسی در زمینه هوش تجاری

۳۵۸. ارایه مدل پیشنهادی جهت سیستم مدیریتی یکپارچه جهت چابک سازی سیستم حمل بار در حمل و نقل ریلی با استفاده از تکنولوژی rfid و هوش تجاری. ۳۵۹. هوش تجاری ابری ، معماری هوشمندی کسب و کار در ابر ۳۶۰.

موضوع: "بدون موضوع" - دانلود پایان نامه آماده

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک ... ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی ... ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان ...

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از ...

چابک سازی چارجوب زکمن بر اساس معماری سازمانی سرویس گرا معماری سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارائه های توصیفی در ارتباط با تشریح یک سازمان بگونه ای که قابل مدیریت بوده و در دوره حیات مفیدش قابل نگهداشت باشد.

گزارش سمینار معماری سازمانی چابک Agile Enterprise Architecture

گزارش سمینار معماری سازمانی چابک Agile Enterprise Architecture گزارش سمینارکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر چکیده : درحال حاضر معماری سازمانی یکی ازعوامل مهم و کلیدی درانجام ماموریت های سازمان هامحسوب می شود.

بایگانی‌های دهکده های شهری - منبع دانلود فایل های تحقیق ...

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف; پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی تاثیر پوشش‌های خوراکی پکتین و کیتوزان

تخته سفید | ارائه یک چارچوب مدیریت دانش برای پیاده سازی ...

ارائه یک چارچوب مدیریت دانش برای پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ... ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف ...

برخی از موضوعات پیشنهادی مدیریت صنعتی و تکنولوژی

ارائه مدلی جدید برای مکانیابی شعب با استفاده از با استفاده از روش fuzzy topsis و zolp. پیاده‌سازی مهندسی ارزش با ترکیب ahp و topsis فازی. کاربرد مدل ابرکارایی در ارزیابی کارایی شعب

مقاله ترجمه شده : Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر ...

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف 10,000 تومان مقاله رایگان : Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر شبیه‌سازی برای پیاده‌سازی ITIL

بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی ...

بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی مبتنی بر سیستم‌های چند عامله برای آن تعداد صفحات :107 امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، ...

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از ...

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف استاد راهنما : دکتر سید رئوف خیامی شهریور 1393. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد معماری

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد معماری و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد معماری در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید.

موضوع: "بدون موضوع" - دانلود پایان نامه آماده

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک ... ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی ... ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان ...

مقاله ارائه مدلی نوین جهت بررسی روابط حمایت از نوآوری ...

این یک مقاله ای با عنوان ارائه مدلی نوین جهت بررسی روابط حمایت از نوآوری، هنجارهای نوآوری بر عملکرد سازمان است که در17 صفحه برای دانلود منتشر شده است. چکیده هدف - doc docx pdf

تخته سفید | موضوع :بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی ...

ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف. ... ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف ...

معماری سازمانی چابک

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب feaf پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1392

پروپوزال کامپیوتر استفاده موثر از معماری سرویس گرا در ...

با این حال، پدیده تکامل معماری سازمان هنوز درک نشده است. با استفاده از تئوری ریخت شناسی با سه مرحله تحلیلی تکامل معماری سازمانی در سازمان، یعنی تهویه، تعامل و توسعه انجام خواهد شد.

پایان‌نامه: ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با ...

ابتدا متدولوژی eap و چارچوب feaf به طور کامل شرح داده شده و بعد از آن چارچوب peaf را که یکی از دستاوردهای این تحقیق است معرفی کردیم سپس با استفاده از دید همه‌جانبه و کل نگرمعماری سبک و تاکید آن بر ساده کردن و ساده نگه داشتن ...

ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با ...

عنوان مقاله: ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات مولف/مترجم: علی امین مقدم؛ مریم ستوده ریاضی موضوع: مدیریت دانش

شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره ...

مدیریت. این پایان نامه زنجیره تامین چابک و با عنوان شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک می باشد. هدف از این پایان نامه دستیابی به چابکی سازمانی با بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در سازمان ...

تخته سفید | موضوع :بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی ...

ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف. ... ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف ...

دانلود پاورپوینت فتوسنتز در شرایط دشوار زیست شناسی دوازدهم

دانلود پاورپوینت پل های کابلی کششی

کارتحقیقی بررسی اصل حاکمیت قانون در نظارت بر قراردادهای اداری در حقوق ایران

دانلود مبانی نظری الگوی های ارتباط خانواده

دانلود پاورپوینت درس مدیریت رفتار سازمانی دکتر زهرا برومند

پیشینه تحقیق زنجیره تأمین

دانلود نمونه سوالات ICDL 1

دانلود پروپوزال حسابداری در مورد بررسی پیش بینی ورشکستگی مالی

بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها