دانلود رایگان


ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی) ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف تعداد صفحات : 200 چکیده از زمان ظهور معماری سازمانی، چارچوب‌های متعددی برای معماری سازمانی معرفی شده است و هریک به نوعی به توصیف سازمان پرداخته‌اند. چار

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی)ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگفتعداد صفحات : 200چکیدهاز زمان ظهور معماری سازمانی، چارچوب‌های متعددی برای معماری سازمانی معرفی شده است و هریک به نوعی به توصیف سازمان پرداخته‌اند. چارچوب‌های اولیه بدون توجه به نوع کسب‌وکار و ذینفعان آن و براساس دانش صریحی که از کسب‌وکار وجود داشت، بنا شده بودند و کمتر به آنچه در بستر سازمانی خاص در جریان بود و رویدادهای نوظهور و پیش‌بینی نشده، توجه داشتند. با گذر زمان، تغییرات فزاینده محیطی و ایجاد فضای رقابتی شدید برای سازمان، ادامه حیات سازمان، مستلزم یافتن راه‌حلی برای جلب رضایت ذینفعان آن می‌باشد. مفهوم چابکی با هدف مواجهه با شرایط نوظهور، متغیر و فاقد قطعیت از طریق ایجاد پویایی، انعطاف و تطبیق‌پذیری‌ مطرح شده است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای چابک‌سازی فرآیند معماری سازمانی می‌باشد. در این راستا ابتدا معماری سازمانی، اهداف و اصول معماری چابک و سپس چارچوب توگف به عنوان محور تحقیق بررسی می‌شوند و سپس به فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی و ضرورت همراستایی راهبردی در سازمان می‌پردازیم و در نهایت براساس ویژگی‌های ذکر شده برای روش‌های چابک و همزمانی فرآیند معماری سازمانی و فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان، مدلی برای چابک‌سازی فرآیند معماری سازمانی ارائه می‌کنیم.فهرست مطالب مقدمهمعماری سازمانی و کلیات موضوعطرح مسئله و اهمیّت تحقیقاهداف تحقیقتحقیقات مرتبطساختار پایان نامهمعرفی معماری سازمانی و معماری سازمانی چابکمفاهیم معماری سازمانیتعریف معماری سازمانیتعریف چارچوب معماریانواع معماری سازمانیمحصولات معماری سازمانیتاریخچه‌ی معماری سازمانیضرورت و نتایج معماری سازمانیچارچوب‌‌های معماری سازمانیچارچوب زکمنچارچوب فدرال(FEAF)چارچوب سازمان خزانه داری(TEAF)فرآیند معماری سازمانیمتدولوژی‌‌های معماری سازمانیتعریف متدولوژیمتدولوژیچالش‌‌های معماری سازمانیمعماری سازمانی چابکمفهوم چابکیتعریف معماری سازمانی چابکپیشینه معماری چابکبیانیه‌ی چابکضرورت معماری چابکچارچوب معماری چابکاهداف معماری سازمانی چابکاصول حاکم بر معماری سازمانی چابکچارچوب توگفمقدمه‌ای بر توگفساختار سند توگفتعریف معماری در چارچوب توگفاجزای توگفADM و مراحل آنمرحله مقدماتیمرحله‌ی A : چشم‌انداز معماریمرحله‌ی B : معماری کسب‌و‌کارمرحله‌ی C : معماری سیستم‌های اطلاعاتیمعماری دادهمعماری برنامه کاربردیمرحله‌ی D : معماری فناوریمرحله‌ی E : فرصت‌ها و راه‌حل‌هامرحله‌ی F : برنامه‌ریزی گذارمرحله‌ی G : راهبری پیاده‌سازیمرحله‌ی H : مدیریت تغییرات معماریمدیریت نیازمندی‌هاتعیین دامنه‌ی فعالیت معماریتکنیک‌ها و اقلام قابل تحویل کلیدی چرخه‌ی ADMچارچوب معماری متناسبمدل سازمانی برای معماری سازمانیاصول معماریقواعد کسب‌و‌کار، اهداف کسب‌و‌کار و پیشران‌های کسب وکارمخزن معماریابزارهای معماریدرخواست برای کار معماریبیانیه کار معماریچشم‌انداز معماریمدیریت ذینفعانبرنامه ارتباطاتارزیابی آمادگی تحول کسب‌و‌کارارزیابی توانمندی‌هامدیریت ریسکسند تعریف معماریتوصیف نیازمندی‌های معمارینقشه‌ی راه معماریسناریوهای کسب‌و‌کارتحلیل شکافنقطه نظرات (Viewpoints) معمارینما‌های (Views) معماریتوسعه‌ی نما‌ها در چرخه ADMبخش‌های سازنده‌ی معماریبخش‌های سازنده‌ی راه‌حلبرنامه‌ریزی مبتنی بر توانمندی‌هاتکنیک‌های برنامه‌ریزی گذاربرنامه پیاده‌سازی و گذارمعماری انتقالمدل راهبری پیاده‌سازیقراردادهای معماریدرخواست تغییرارزیابی تطابقارزیابی تأثیر نیازمندی‌هارهنمودهایی برای تطبیق دادن ADM برای سازمانانجام تکرار برای ADMاجرای ADM در سطوح مختلف سازمانچارچوب محتوای معمارینمای کلی از چارچوب محتوای معماریمتا مدلِ محتواهسته و ضمائمکاتالوگ‌ها، ماتریس‌ها و نمودارهامصنوعات معماریبخش‌های سازندهزنجیره‌ی سازماننمای کلی از زنجیره‌ی سازمانزنجیره‌ی سازمان و استفاده‌ی مجدد معماریکاربرد زنجیره‌ی سازمان در چرخه ADMبخش‌بندی معماریمخزن معماریمدل‌های مرجع در چارچوب توگفمدل مرجع فنی(TRMمدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطلاعات شده(IIITRM)چارچوب توانمندی معماریایجاد یک توانمندی معماریحاکمیت معماریانجمن معماریانطباق معماریچارچوب مهارت‌های معماریمدیریت راهبردی سازمان و معماری سازمانیمدیریت راهبردیتعریف مدیریت راهبردیتجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجیمقاصد راهبردیتدوین راهبرد کسب و کارپیاده سازی و کنترل راهبردتجدید ساختار راهبردیفرآیند برنامه‌ریزی راهبردیبرنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعاتهمراستایی راهبردیارتباط بین فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی و فرآیند معماری سازمانی مدلی جهت چابک سازی فرآیند معماری سازمانیعوامل مؤثر در تحقق معماری چابکبلوغ سازمانیساختار سازمانیفرآیندهای کاری منابع انسانیفرهنگ سازمانیمدیریت دانش و یادگیری سازمانیماهیت کسب و کار از نظر میزان تلاطم و چابکیجایگاه معماری سازمانی در برنامه راهبردیمعرفی مدل پیشنهادینتایج و پیشنهادتجمع‌بندینتیجه‌گیریپیشنهاداتمنابع

پایان نامه ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف


چابک سازی معماری سازمانی


استفاده از چارچوب توگف


چارچوب توگف


توگف


پایان نامه مدیریت سیستم های اطلاعاتی


سیستم های اطلاعاتی


معماری سازمانی


سیستم توگف


مقالات ارشد


پایارائه


مدلی


جهت


چابک


سازی


معماری


سازمانی


با


استفاده


از


چارچوب


توگف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه سند

- عنوان پایان نامه : ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : سند تعریف.

پروپوزال کامپیوتر استفاده موثر از معماری سرویس گرا در ...

با این حال، پدیده تکامل معماری سازمان هنوز درک نشده است. با استفاده از تئوری ریخت شناسی با سه مرحله تحلیلی تکامل معماری سازمانی در سازمان، یعنی تهویه، تعامل و توسعه انجام خواهد شد.

معماری سازمانی چابک

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب feaf پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1392

ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با ...

عنوان مقاله: ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات مولف/مترجم: علی امین مقدم؛ مریم ستوده ریاضی موضوع: مدیریت دانش

پایان نامه های ارشد - 70

در این پایان­نامه برای کاهش هزینه­ی اول با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور تولید داده­های تست را به صورت خودکار انجام دادیم از طرف دیگر از طریق تکنیک­های تزریق بایت کد جاوا هزینه کامپایل را ...

معماری سازمانی (Enterprise Architecture) | منابع و مراجع ...

کتاب مقدمه ­ای بر پیکره دانش معماری سازمانی به کوشش امیر مهجوریان -معمار سازمان و سیستم- در قالب هفت فصل و 582 صفحه تدوین و توسط انتشارات ادیبان روز منتشر شده است.. در این کتاب، نویسنده با بررسی مجموعه منابع مهم معماری ...

دانلود پایان نامه آماده

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک ... ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی ... ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان ...

موضوع: "بدون موضوع" - دانلود پایان نامه آماده

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک ... ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی ... ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان ...

پایان نامه های ارشد - 70

در این پایان­نامه برای کاهش هزینه­ی اول با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور تولید داده­های تست را به صورت خودکار انجام دادیم از طرف دیگر از طریق تکنیک­های تزریق بایت کد جاوا هزینه کامپایل را ...

پروپزال ارائه مدلي براي شناسايي مهمترين پارامترهاي ...

پروپزال ارائه مدلی برای شناسایی مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در موفقیت زنجیره تأمین دو سطحی با استفاده از تکنیک dematel فازی ... مدیریت زنجیره تأمین به دنبال یکپارچه سازی واحدهای سازمانی در طول ...

معماری سازمانی (Enterprise Architecture) | مباني معماری ...

طی بیش از یک دهه ای که از عمر معماری سازمانی در ایران می گذرد با وجود دستاوردهای گسترده کشور در این حوزه، یکی از مشکلات مهم عدم وجود نهاد مرجع برای استانداردسازی، ساماندهی، نظارت و فرهنگ سازی بحث معماری سازمانی بود که ...

معرفی مراجع و منابع مرتبط

مقایسه چارچوب‌های معماری سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. نقش معاونت فناوری اطلاعات در بلوغ سازمانی. همترازی معنایی و همخوان‌سازی استانداردها با رویکرد معماری سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه مدلی امن برای سیستم­های ...

معماری سرویس­گرا و مدیریت فرایند کسب­و­کار رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و می­توان گفت در کنار یکدیگر معنای واقعی خود را پیدا می­ کنند؛ لذا استفاده از هر دوی آن‌ ها نیازمند مدلی برای سیستم ...

مقاله ترجمه شده : Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر ...

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف 10,000 تومان مقاله رایگان : Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر شبیه‌سازی برای پیاده‌سازی ITIL

گزارش سمینار معماری سازمانی چابک Agile Enterprise Architecture

گزارش سمینار معماری سازمانی چابک Agile Enterprise Architecture گزارش سمینارکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر چکیده : درحال حاضر معماری سازمانی یکی ازعوامل مهم و کلیدی درانجام ماموریت های سازمان هامحسوب می شود.

پایان نامه های ارشد - 70

در این پایان­نامه برای کاهش هزینه­ی اول با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور تولید داده­های تست را به صورت خودکار انجام دادیم از طرف دیگر از طریق تکنیک­های تزریق بایت کد جاوا هزینه کامپایل را ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد معماری

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد معماری و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد معماری در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید.

بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی ...

بررسی قوانین انجمنی در داده کاوی توزیع شده و ارائه مدلی مبتنی بر سیستم‌های چند عامله برای آن تعداد صفحات :107 امروزه با توجه به گسترش روز افزون اطلاعاتی که بشر با آنها سر و کار دارد، ...

شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره ...

مدیریت. این پایان نامه زنجیره تامین چابک و با عنوان شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک می باشد. هدف از این پایان نامه دستیابی به چابکی سازمانی با بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در سازمان ...

تخته سفید | موضوع :بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی ...

ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف. ... ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف ...

معرفی مراجع و منابع مرتبط

مقایسه چارچوب‌های معماری سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. نقش معاونت فناوری اطلاعات در بلوغ سازمانی. همترازی معنایی و همخوان‌سازی استانداردها با رویکرد معماری سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه مدلی امن برای سیستم­های ...

معماری سرویس­گرا و مدیریت فرایند کسب­و­کار رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و می­توان گفت در کنار یکدیگر معنای واقعی خود را پیدا می­ کنند؛ لذا استفاده از هر دوی آن‌ ها نیازمند مدلی برای سیستم ...

معماری سازمانی چابک

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب feaf پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1392

چارچوب معماری سازمانی توگف - گردآوری: محمد نقی سلیمی

چارچوب معماری سازمانی توگف. گرد آوری محمد نقی سلیمی - اردیبهشت ما 1398 ۱. مقدمه 1-1- استاندارد togaf، یک استاندارد گروه باز[1]، یک روش شناسی[2] معماری سازمانی اثبات شده و چارچوبی است که توسط سازمان های پیشرو جهان مورد استفاده ...

معماری سازمانی (Enterprise Architecture) | مباني معماری ...

طی بیش از یک دهه ای که از عمر معماری سازمانی در ایران می گذرد با وجود دستاوردهای گسترده کشور در این حوزه، یکی از مشکلات مهم عدم وجود نهاد مرجع برای استانداردسازی، ساماندهی، نظارت و فرهنگ سازی بحث معماری سازمانی بود که ...

مقالات – آزمایشگاه معماری سازمانی فناوری اطلاعات دانشگاه ...

مهرناز براهیمیان، سید رئوف خیامی”چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب PeaF”، اولین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، ۱۳۹۱.

چارچوب معماری سازمانی توگف - گردآوری: محمد نقی سلیمی

چارچوب معماری سازمانی توگف. گرد آوری محمد نقی سلیمی - اردیبهشت ما 1398 ۱. مقدمه 1-1- استاندارد togaf، یک استاندارد گروه باز[1]، یک روش شناسی[2] معماری سازمانی اثبات شده و چارچوبی است که توسط سازمان های پیشرو جهان مورد استفاده ...

مقالات – آزمایشگاه معماری سازمانی فناوری اطلاعات دانشگاه ...

مهرناز براهیمیان، سید رئوف خیامی”چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب PeaF”، اولین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، ۱۳۹۱.

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه مدلی جهت چابك سازی ...

تماس با ما – پشتیبانی ... پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با بهره گرفتن از چارچوب توگف. Posted on مارس 1, 2016 ژانویه 1, 2017 Author ...

پروپزال ارائه مدلي براي شناسايي مهمترين پارامترهاي ...

پروپزال ارائه مدلی برای شناسایی مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در موفقیت زنجیره تأمین دو سطحی با استفاده از تکنیک dematel فازی ... مدیریت زنجیره تأمین به دنبال یکپارچه سازی واحدهای سازمانی در طول ...

چابك سازی – فکر شاد – مرجع دانلود پایان نامه های مقطع ارشد

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با بهره گرفتن از چارچوب توگف کاربر14 29 فوریه 2016

بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های ...

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف 10,000 تومان مقاله رایگان : Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر شبیه‌سازی برای پیاده‌سازی ITIL

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از ...

چابک سازی چارجوب زکمن بر اساس معماری سازمانی سرویس گرا معماری سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارائه های توصیفی در ارتباط با تشریح یک سازمان بگونه ای که قابل مدیریت بوده و در دوره حیات مفیدش قابل نگهداشت باشد.

ارائه ی راهکارهای چابک جهت مدیریت تلاطم در اجرای معماری ...

ارائه ی راهکارهای چابک جهت مدیریت تلاطم در اجرای معماری سازمانی دولت الکترونیکی ... با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 8 صفحه است به صورت فایل pdf ...

رزومه دکتر خیامی | دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهرناز براهیمیان، "ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب feaf "، دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۲

شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره ...

مدیریت. این پایان نامه زنجیره تامین چابک و با عنوان شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک می باشد. هدف از این پایان نامه دستیابی به چابکی سازمانی با بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در سازمان ...

پایان‌نامه: ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با ...

ابتدا متدولوژی eap و چارچوب feaf به طور کامل شرح داده شده و بعد از آن چارچوب peaf را که یکی از دستاوردهای این تحقیق است معرفی کردیم سپس با استفاده از دید همه‌جانبه و کل نگرمعماری سبک و تاکید آن بر ساده کردن و ساده نگه داشتن ...

موضوع: "بدون موضوع" - دانلود پایان نامه آماده

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک ... ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی ... ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان ...

مقاله ارائه مدلی نوین جهت بررسی روابط حمایت از نوآوری ...

این یک مقاله ای با عنوان ارائه مدلی نوین جهت بررسی روابط حمایت از نوآوری، هنجارهای نوآوری بر عملکرد سازمان است که در17 صفحه برای دانلود منتشر شده است. چکیده هدف - doc docx pdf

پایان‌نامه: ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با ...

ابتدا متدولوژی eap و چارچوب feaf به طور کامل شرح داده شده و بعد از آن چارچوب peaf را که یکی از دستاوردهای این تحقیق است معرفی کردیم سپس با استفاده از دید همه‌جانبه و کل نگرمعماری سبک و تاکید آن بر ساده کردن و ساده نگه داشتن ...

پایان‌نامه: ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با ...

ابتدا متدولوژی eap و چارچوب feaf به طور کامل شرح داده شده و بعد از آن چارچوب peaf را که یکی از دستاوردهای این تحقیق است معرفی کردیم سپس با استفاده از دید همه‌جانبه و کل نگرمعماری سبک و تاکید آن بر ساده کردن و ساده نگه داشتن ...

مقاله چابک سازی معماری سازمانی: وضعیت موجود و چالش های پیش ...

معماری سازمانی یکی از عوامل مهم و کلیدی در انجام ماموریت های سازمان محسوب می شود. مدیران سازمان ها برای کاهش هزینه ها و خطرات متعدد و افزایش کارآیی نی... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

دانلود پایان نامه آماده

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک ... ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی ... ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان ...

بررسی جامع خنک کاری لایه ای توربین ها

دانلود پاورپوینت ریخته گری دایکاست (تحت فشار)

جزوه درس حقوق ثبت ( دانشگاه پیام نور )

دانلود پاورپوینت اندیشه های پیتر آیزنمن

پروژه طراحی سایت به زبان HTML

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ارتباط با مشتری

كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جايگاه آن در ايران و دلايل افول اين كتابخانه ها

پیشینه تحقیق روان درمانی حمايتی

دانلود تحقیق پژوهشی راه سازی و پل سازی