دانلود رایگان


ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی) ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف تعداد صفحات : 200 چکیده از زمان ظهور معماری سازمانی، چارچوب‌های متعددی برای معماری سازمانی معرفی شده است و هریک به نوعی به توصیف سازمان پرداخته‌اند. چار

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی فناوری اطلاعات (مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی)ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگفتعداد صفحات : 200چکیدهاز زمان ظهور معماری سازمانی، چارچوب‌های متعددی برای معماری سازمانی معرفی شده است و هریک به نوعی به توصیف سازمان پرداخته‌اند. چارچوب‌های اولیه بدون توجه به نوع کسب‌وکار و ذینفعان آن و براساس دانش صریحی که از کسب‌وکار وجود داشت، بنا شده بودند و کمتر به آنچه در بستر سازمانی خاص در جریان بود و رویدادهای نوظهور و پیش‌بینی نشده، توجه داشتند. با گذر زمان، تغییرات فزاینده محیطی و ایجاد فضای رقابتی شدید برای سازمان، ادامه حیات سازمان، مستلزم یافتن راه‌حلی برای جلب رضایت ذینفعان آن می‌باشد. مفهوم چابکی با هدف مواجهه با شرایط نوظهور، متغیر و فاقد قطعیت از طریق ایجاد پویایی، انعطاف و تطبیق‌پذیری‌ مطرح شده است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای چابک‌سازی فرآیند معماری سازمانی می‌باشد. در این راستا ابتدا معماری سازمانی، اهداف و اصول معماری چابک و سپس چارچوب توگف به عنوان محور تحقیق بررسی می‌شوند و سپس به فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی و ضرورت همراستایی راهبردی در سازمان می‌پردازیم و در نهایت براساس ویژگی‌های ذکر شده برای روش‌های چابک و همزمانی فرآیند معماری سازمانی و فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان، مدلی برای چابک‌سازی فرآیند معماری سازمانی ارائه می‌کنیم.فهرست مطالب مقدمهمعماری سازمانی و کلیات موضوعطرح مسئله و اهمیّت تحقیقاهداف تحقیقتحقیقات مرتبطساختار پایان نامهمعرفی معماری سازمانی و معماری سازمانی چابکمفاهیم معماری سازمانیتعریف معماری سازمانیتعریف چارچوب معماریانواع معماری سازمانیمحصولات معماری سازمانیتاریخچه‌ی معماری سازمانیضرورت و نتایج معماری سازمانیچارچوب‌‌های معماری سازمانیچارچوب زکمنچارچوب فدرال(FEAF)چارچوب سازمان خزانه داری(TEAF)فرآیند معماری سازمانیمتدولوژی‌‌های معماری سازمانیتعریف متدولوژیمتدولوژیچالش‌‌های معماری سازمانیمعماری سازمانی چابکمفهوم چابکیتعریف معماری سازمانی چابکپیشینه معماری چابکبیانیه‌ی چابکضرورت معماری چابکچارچوب معماری چابکاهداف معماری سازمانی چابکاصول حاکم بر معماری سازمانی چابکچارچوب توگفمقدمه‌ای بر توگفساختار سند توگفتعریف معماری در چارچوب توگفاجزای توگفADM و مراحل آنمرحله مقدماتیمرحله‌ی A : چشم‌انداز معماریمرحله‌ی B : معماری کسب‌و‌کارمرحله‌ی C : معماری سیستم‌های اطلاعاتیمعماری دادهمعماری برنامه کاربردیمرحله‌ی D : معماری فناوریمرحله‌ی E : فرصت‌ها و راه‌حل‌هامرحله‌ی F : برنامه‌ریزی گذارمرحله‌ی G : راهبری پیاده‌سازیمرحله‌ی H : مدیریت تغییرات معماریمدیریت نیازمندی‌هاتعیین دامنه‌ی فعالیت معماریتکنیک‌ها و اقلام قابل تحویل کلیدی چرخه‌ی ADMچارچوب معماری متناسبمدل سازمانی برای معماری سازمانیاصول معماریقواعد کسب‌و‌کار، اهداف کسب‌و‌کار و پیشران‌های کسب وکارمخزن معماریابزارهای معماریدرخواست برای کار معماریبیانیه کار معماریچشم‌انداز معماریمدیریت ذینفعانبرنامه ارتباطاتارزیابی آمادگی تحول کسب‌و‌کارارزیابی توانمندی‌هامدیریت ریسکسند تعریف معماریتوصیف نیازمندی‌های معمارینقشه‌ی راه معماریسناریوهای کسب‌و‌کارتحلیل شکافنقطه نظرات (Viewpoints) معمارینما‌های (Views) معماریتوسعه‌ی نما‌ها در چرخه ADMبخش‌های سازنده‌ی معماریبخش‌های سازنده‌ی راه‌حلبرنامه‌ریزی مبتنی بر توانمندی‌هاتکنیک‌های برنامه‌ریزی گذاربرنامه پیاده‌سازی و گذارمعماری انتقالمدل راهبری پیاده‌سازیقراردادهای معماریدرخواست تغییرارزیابی تطابقارزیابی تأثیر نیازمندی‌هارهنمودهایی برای تطبیق دادن ADM برای سازمانانجام تکرار برای ADMاجرای ADM در سطوح مختلف سازمانچارچوب محتوای معمارینمای کلی از چارچوب محتوای معماریمتا مدلِ محتواهسته و ضمائمکاتالوگ‌ها، ماتریس‌ها و نمودارهامصنوعات معماریبخش‌های سازندهزنجیره‌ی سازماننمای کلی از زنجیره‌ی سازمانزنجیره‌ی سازمان و استفاده‌ی مجدد معماریکاربرد زنجیره‌ی سازمان در چرخه ADMبخش‌بندی معماریمخزن معماریمدل‌های مرجع در چارچوب توگفمدل مرجع فنی(TRMمدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطلاعات شده(IIITRM)چارچوب توانمندی معماریایجاد یک توانمندی معماریحاکمیت معماریانجمن معماریانطباق معماریچارچوب مهارت‌های معماریمدیریت راهبردی سازمان و معماری سازمانیمدیریت راهبردیتعریف مدیریت راهبردیتجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجیمقاصد راهبردیتدوین راهبرد کسب و کارپیاده سازی و کنترل راهبردتجدید ساختار راهبردیفرآیند برنامه‌ریزی راهبردیبرنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعاتهمراستایی راهبردیارتباط بین فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی و فرآیند معماری سازمانی مدلی جهت چابک سازی فرآیند معماری سازمانیعوامل مؤثر در تحقق معماری چابکبلوغ سازمانیساختار سازمانیفرآیندهای کاری منابع انسانیفرهنگ سازمانیمدیریت دانش و یادگیری سازمانیماهیت کسب و کار از نظر میزان تلاطم و چابکیجایگاه معماری سازمانی در برنامه راهبردیمعرفی مدل پیشنهادینتایج و پیشنهادتجمع‌بندینتیجه‌گیریپیشنهاداتمنابع

پایان نامه ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف


چابک سازی معماری سازمانی


استفاده از چارچوب توگف


چارچوب توگف


توگف


پایان نامه مدیریت سیستم های اطلاعاتی


سیستم های اطلاعاتی


معماری سازمانی


سیستم توگف


مقالات ارشد


پایارائه


مدلی


جهت


چابک


سازی


معماری


سازمانی


با


استفاده


از


چارچوب


توگف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله ترجمه شده : Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر ...

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف 10,000 تومان مقاله رایگان : Met4ITIL: مدیریت فرآیند و روش مبتنی بر شبیه‌سازی برای پیاده‌سازی ITIL

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با ...

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت صنعتی و با عنوان اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی ...

گزارش سمینار معماری سازمانی چابک Agile Enterprise Architecture

گزارش سمینار معماری سازمانی چابک Agile Enterprise Architecture گزارش سمینارکارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر چکیده : درحال حاضر معماری سازمانی یکی ازعوامل مهم و کلیدی درانجام ماموریت های سازمان هامحسوب می شود.

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از ...

چابک سازی چارجوب زکمن بر اساس معماری سازمانی سرویس گرا معماری سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارائه های توصیفی در ارتباط با تشریح یک سازمان بگونه ای که قابل مدیریت بوده و در دوره حیات مفیدش قابل نگهداشت باشد.

Amir Darajeh - CEO - Palapal Co | LinkedIn

View Amir Darajeh’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Amir has 5 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Amir’s connections and jobs at similar companies.

چارچوب معماری سازمانی توگف - گردآوری: محمد نقی سلیمی

چارچوب معماری سازمانی توگف. گرد آوری محمد نقی سلیمی - اردیبهشت ما 1398 ۱. مقدمه 1-1- استاندارد togaf، یک استاندارد گروه باز[1]، یک روش شناسی[2] معماری سازمانی اثبات شده و چارچوبی است که توسط سازمان های پیشرو جهان مورد استفاده ...

ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با ...

عنوان مقاله: ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات مولف/مترجم: علی امین مقدم؛ مریم ستوده ریاضی موضوع: مدیریت دانش

پایان نامه سند

- عنوان پایان نامه : ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : سند تعریف.

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه مدلی امن برای سیستم­های ...

معماری سرویس­گرا و مدیریت فرایند کسب­و­کار رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و می­توان گفت در کنار یکدیگر معنای واقعی خود را پیدا می­ کنند؛ لذا استفاده از هر دوی آن‌ ها نیازمند مدلی برای سیستم ...

پروپزال ارائه مدلي براي شناسايي مهمترين پارامترهاي ...

پروپزال ارائه مدلی برای شناسایی مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در موفقیت زنجیره تأمین دو سطحی با استفاده از تکنیک dematel فازی ... مدیریت زنجیره تأمین به دنبال یکپارچه سازی واحدهای سازمانی در طول ...

پایان‌نامه: ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با ...

ابتدا متدولوژی eap و چارچوب feaf به طور کامل شرح داده شده و بعد از آن چارچوب peaf را که یکی از دستاوردهای این تحقیق است معرفی کردیم سپس با استفاده از دید همه‌جانبه و کل نگرمعماری سبک و تاکید آن بر ساده کردن و ساده نگه داشتن ...

چابك سازی – فکر شاد – مرجع دانلود پایان نامه های مقطع ارشد

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با بهره گرفتن از چارچوب توگف کاربر14 29 فوریه 2016

موضوع: "بدون موضوع" - دانلود پایان نامه آماده

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک ... ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی ... ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان ...

دانلود پایان نامه آماده

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک ... ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی ... ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان ...

معرفی مراجع و منابع مرتبط

مقایسه چارچوب‌های معماری سازمانی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. نقش معاونت فناوری اطلاعات در بلوغ سازمانی. همترازی معنایی و همخوان‌سازی استانداردها با رویکرد معماری سازمانی

چابك سازی – فکر شاد – مرجع دانلود پایان نامه های مقطع ارشد

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با بهره گرفتن از چارچوب توگف کاربر14 29 فوریه 2016

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از ...

ارائه مدلی جهت چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب توگف استاد راهنما : دکتر سید رئوف خیامی شهریور 1393. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

معماری سازمانی توگف TOGAF چیست؟ | کار و کسب

‏TOGAF، معرفی شده توسط گروه باز (The Open Group)، یک روش و چارچوب معماری سازمانی است که توسط سازمان‌های برجسته جهان برای بهبود بهره‌وری در کسب و کار استفاده می‌شود. این یک استاندارد معماری سازمانی است و از استانداردها، روش‌ها ...

پروپوزال کامپیوتر استفاده موثر از معماری سرویس گرا در ...

با این حال، پدیده تکامل معماری سازمان هنوز درک نشده است. با استفاده از تئوری ریخت شناسی با سه مرحله تحلیلی تکامل معماری سازمانی در سازمان، یعنی تهویه، تعامل و توسعه انجام خواهد شد.

ارائه مدلی برای انتخاب چارچوب و سبک معماری سازمانی - پارسه

ارائه مدلی برای انتخاب چارچوب و سبک معماری سازمانی

پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه مدلی جهت چابك سازی ...

تماس با ما – پشتیبانی ... پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: ارائه مدلی جهت چابك سازی معماری سازمانی با بهره گرفتن از چارچوب توگف. Posted on مارس 1, 2016 ژانویه 1, 2017 Author ...

تحقیق درباره مدل‌سازي چابك - دانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق درباره مدل‌سازی چابک دانلود رایگان تحقیق درباره مدل‌سازي چابك این محصول درقالب ورد(word) و قابل ویرایش در 5 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب ...

چارچوب معماری سازمانی توگف - گردآوری: محمد نقی سلیمی

چارچوب معماری سازمانی توگف. گرد آوری محمد نقی سلیمی - اردیبهشت ما 1398 ۱. مقدمه 1-1- استاندارد togaf، یک استاندارد گروه باز[1]، یک روش شناسی[2] معماری سازمانی اثبات شده و چارچوبی است که توسط سازمان های پیشرو جهان مورد استفاده ...

ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش ...

معماری دانش منابع انسانی بیش از هر ابزار یا عنصر دیگری در شیوۀ ایجاد، سازماندهی کردن، اندوختن، توزیع و کاربرد دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی ضروری است. پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در ...

دانلود پایان نامه آماده

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابک ... ارائه یک مدل جهت شخصی سازی تبلیغات اینترنتی با استفاده از تکنیک داده کاوی ... ارائه یک چارچوب سرویس گرا مبتنی بر سیستم پشتیبان ...

پاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - وزن مخصوص ظاهری آجر در 10 اسلاید کاملا قابل ویرایش

دانلود نقشه اتوکد شهر سرخس با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود پاورپوینت رسانه ها در زندگی ما درس 8 مطالعات اجتماعی هشتم

دانلود پاورپوینت تغییر اقلیم و مدلسازی اقلیمی

پرسشنامه استانداردشیوه های بازاریابی داخلی و تعهد کارکنان و مدیران 2016

اموزش صفر تا صد بسته بندی قند و شکر (مشاغل خانگی)

واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

نمونه سوالات بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران

شهرسازی مدیریت بحران بلایای طبیعی در شهر نظرآباد