دانلود رایگان


پروژه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان پروژه : بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان پروژه روانشناسی با موضوع بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان به صورت فایل Word برای خرید و دانلود در فروشگاه ارائه شده است. این پروژه روانشناسی از پنج فصل تشکیل شده است. فرمت فایل :

دانلود رایگان عنوان پروژه : بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزانپروژه روانشناسی با موضوع بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان به صورت فایل Word برای خرید و دانلود در فروشگاه ارائه شده است. این پروژه روانشناسی از پنج فصل تشکیل شده است.فرمت فایل : WORDتعداد صفحات : 85 صفحهچکیدههدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه های فرزند پروری در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان قزوین است. در این راستا فرضیه های زیر مطرح شدند: 1)ا بین انگیزه و پیشرفت و شیوه فرزند پروری رابطه معنی داری وجود دارد . 2) بین شیوه اقتدار طلبی و شیوه فرزند پروری رابطه وجود دارد. و 3) .بين آزادي طلبي و انگيزه پيشرفت رابطه معني داري وجود دارد. 4) بين سلطه جويي و انگيزه پيشرفت رابطه معني داري وجود دارد. جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهرستان قزوین است که صد نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که آزمون انگیزه پیشرفت وشیوه ی فرزند پروری بر روی آنها اجرا گردید. نتایج بدست آمده حالی از آن است که بین انگیزه و پیشرفت و شیوه ی فرزند پروری رابطه معنی داری وجود ندارد همین طور بین شیوه اقتدار طلبی و انگیزه پیشرفت هم رابطه ای وجود ندارد . و همين طور در فرضيه سوم كه بين آزادي طلبي و انگيزه پيشرفت تحصيلي رابطه معني داري وجود دارد زيرا كه ضريب همبستگي بدست آمده بزرگتر از ضريب همبستگي جدول در سطح معني داري 5% قرار دارد و همين طور در فرضيه چهارم كه بين سلطه جويي و انگيزه پيشرفت رابطه معني داري وجود دارد چون ضريب بدست آمده از ضريب جدول با درجه آزادي 99 در سطح معني داري 5% كوچكتر است فرضيه تحقيق مورد تائيد قرار نگرفته و بين انگيزه پيشرفت و سلطه جويي رابطه معني داري وجود ندارد.فهرست مطالب این پروژه روانشناسی به شرح زیر است:فصل اول: کلیات تحقیقمقدمهبیان مسالهاهمیت و ضرورت تحقیقاهداف تحقیقفرضیه های تحقیقمتغیر های تحقیقتعاریف عملیاتیفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشپیشینه ادبیات مربوط به شیوه‌های فرزندپروریجایگاه خانوادهشیوه‌های فرزند پروریشیوه‌های فرزند پروری از نظر باوم مریندنظریه‌های مربوط به شیوه‌های فرزند پروریمبانی نظریهدف از تربیتسابقه ی تاریخی تربیتوظیفه ی تربیتدامنه و قدرت نفوذ تربیتعوامل مورد بحث در تربیتفایده و لزوم تربیتاهمیت خانواده از نظر تربیت کودکعالیترین شکل تربیتوسعت دامنة بحث دربارة خانوادهساختار نظریه اتکینسوننظریه مک کلند پیرامون انگیزه پیشرفتنظریه مورایویژگی های افراد پیشرفت گرابررسی پژوهش های انجام یافتهپیشینه ی پژوهشفصل سوم: روش تحقیقروش تحقیقجامعه ی مورد مطالعهحجم نمونهروش نمونه گیریابراز اندازه گیری تحقیقفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده هامقدمهفصل پنجم: بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیریمحدودیتهاپیشنهاداتمنابع و ماخذپرسشنامه

دانلود پااین نامه رشته روان شناسی


ابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان


پایان نامه رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری


خرید پایان نامه رشته روانشناسی


دانلود پروژه روان شناسیپروژه


بررسی


رابطه


بین


انگیزه


پیشرفت


و


شیوه


فرزند


پروری


در


بین


دانش


آموزان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب مفاهیم سیستم عامل ، ویرایش نهم

دانلود طرح توجیهی راه اندازی کارخانه پودر و روغن گوشت در 85 صفحه - فایل WORD

دانلود پرسشنامه در مورد محصول سيب درختی

پاورپوینت زمين شناسی مهندسی و روانگرایی زمین

برنامه ­ای که شکل دو مثلث برعکس را روی صفحه نمایش نمایش می دهد.

دانلود حل المسائل مکانیک سیالات (استریتر)

دانلود مجموعه آموزش گام به گام بورسپیشینه تحقیق هوش هیجانی و سلامت روان