دانلود رایگان


شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) - دانلود رایگاندانلود رایگان شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) نوع فایل: Word و قابل ویرایش تعداد صفحات : 56 صفحه چکیده تراکم دینامیکی یکی از روش های بهسازی خاک های سست می باشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین به سطح خاک میزان تراکم و در نتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. این

دانلود رایگان شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر)نوع فایل: Word و قابل ویرایشتعداد صفحات : 56 صفحه چکیدهتراکم دینامیکی یکی از روش های بهسازی خاک های سست می باشد. در این روش با اعمال ضربات سنگین به سطح خاک میزان تراکم و در نتیجه ظرفیت باربری آن افزایش می یابد. این امر از طریق انتقال انرژی به وسیله امواج صورت می گیرد. تراکم دینامیکی یک روش تجربی بوده و برای هر محل بر اساس مشخصات زمین آن محل و امکانات در دسترس، مؤثرترین و اقتصادی ترین الگو انتخاب می¬شود. با وجود کاربرد گسترده این روش اساس طراحی آن هنوز تجربی یا نیمه تجربی است و فرآیندهای درگیر در مسئله به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین در این تحقیق جهت بررسی و تعیین الگوی بهینه عملیات تراکم دینامیکی، پروژه انجام گرفته در بندر بوشهر بصورت عددی شبیه سازی شده است. در تحقیق حاضر، مدلسازی عملیات تراکم دینامیکی در خاک های دانه ای با استفاده از روش تفاضل محدود و نرم افزار FLAC2D انجام شده است. با استفاده از فرض تقارن محوری تنها نیمی از توده خاک و کوبه به صورت دو بعدی مدل شده است. برای مدلسازی اثر ضربه به سطح خاک از تاریخچه زمانی تنش استفاده شده است. برای تحلیل تراکم دینامیکی خاک از مدل رفتاری موهر کولمب استفاده شده است. نتایج نشست نهایی کوبه با نتایج اندازه گیری شده در پروژه تراکم دینامیکی مجتمع کشتی سازی شهید محلاتی بندر بوشهر مورد مقایسه قرار گرفته است و تطابق خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و به دست آمده در مدل عددی وجود دارد. همچنین با مقایسه مقادیر چگالی نسبی نهایی در لایه روانگرا در منطقه و مدلسازی عددی، تطابق قابل قبولی بین این مقادیر مشاهده شد.با استفاده از نتایج مدلسازی و پس از تعيين ماکزيمم کرنشهاي ايجاد شده در مدل، مي‌توان ميزان بهسازي در اعماق مختلف را تخمين زد و مقادير بهبود يافته هر يک از پارامترهاي توده خاک را پيش بيني کرد. با انجام اين تحليل براي ضربات متوالي، مي‌توان ميزان تاثير هر يک از ضربات را نيز در رسيدن به حدنهايي بهسازي و افزايش پارامترهاي مهندسي توده خاک تعيين کرد و نیز تعداد ضربات لازم برای رسیدن به حد مطلوب بهسازی را تعیین کرد. همچنین با بررسی افزایش چگالی نسبی در عرض می توان الگوی مناسب برای شبکه کوبش بدست آورد. واژگان کلیدی: تراکم دینامیکی، مدلسازی عددی، روش تفاضل محدود فهرست مطالبفصل ۱ مقدمه 1۱-۱ مقدمه 2فصل ۲: مروري بر منابع 4۲-۱ مقدمه 5۲-۲ تاریخچه 5۲-۳ مبانی تئوری تراکم دینامیکی 5۲-۳-۱ تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای دانه ای 8۲-۳-۲ تئوری تراکم دینامیکی در خاکهای ریز دانه 8۲-۳-۲-۱ قابلیت تراکم 8۲-۳-۲-۲ روانگرایی 8۲-۳-۲-۳ نفوذ پذیری 9۲-۳-۲-۴ بندش بازیافتی خاک 9۲-۳-۲-۵ نمایش ترسیمی 10۲-۴ کاربرد تراکم دینامیکی در خاکهای مختلف 10۲-۵ واژگان 14۲-۶ روش شناسی 15۲-۷ نشست به وجود آمده در اثر کوبش 18۲-۸ لرزشهای زمین 21۲-۹ عمق مؤثر بهسازی 24۲-۱۰ توزیع تنش در اثر ضربه 26۲-۱۱ تراکم دینامیکی در نوشیرو ژاپن 32فصل ۳: روش تحقيق 34۳-۱ مقدمه 35۳-۲ روش تفاضل محدود 35۳-۳ معرفی نرم افزار FLAC 36۳-۴ مراحل محاسباتی برنامه FLAC 36۳-۵ مراحل کلی مدلسازی در FLAC 37۳-۵-۱ انتخاب محدوده مناسبی از توده سنگ و خاک 37۳-۵-۲ انتخاب مدل رفتاری مناسب و تعیین پارامترهای آن 37۳-۵-۳ اعمال شرایط مرزی و تنش های اولیه 38۳-۵-۴ حل مدل تا رسیدن به تعادل 38۳-۵-۵ ایجاد تغییرات در مدل 38۳-۵-۶ حل مجدد مدل 38۳-۶ الگوریتم حل مدل در FLAC 40۳-۷ مروری بر مطالعات عددی 41۳-۷-۱ پارن و رودریگز 41۳-۷-۲ پن و سلبی 41۳-۷-۳ گو و لی 42۳-۸ شبیه سازی اثر برخورد کوبه با سطح زمین 42۳-۸-۱ مدلسازی برخورد با استفاده از تنش 42۳-۸-۲ مدلسازی برخورد با استفاده از فرمولاسیون تماس بین دو یا چند جسم 43۳-۵-۶ مدلسازی برخورد با در نظر گرفتن شرایط سرعت اولیه 43۳-۹ ایجاد تغییرات در مدل 44فصل ۴: نتايج و تفسير آنها 45۴-۱ مقدمه 46۴-۲ معرفی منطقه مورد مطالعه 46۴-۲-۱ موقعیت جغرافیایی 46۴-۲-۲ وضعیت ژئوتکنیکی 46۴-۳ پروژه انجام شده در مجتمع شهید محلاتی بندر بوشهر 47۴-۴ شبیه سازی عددی عملیات تراکم دینامیکی در مجتمع شهید محلاتی بندر بوشهر 49۴-۴-۱ شبکه مش بندی در روش تفاضل محدود 49۴-۴-۲ پارامترهای استفاده شده برای مدلسازی 49۴-۵ بررسی تطبیقی نتایج شبیه سازی و پروژه انجام شده 50۴-۵-۱ عمق چاله ایجاد شده 52۴-۲-۱ چگالی نسبی 54۴-۶ تعداد ضربه بهینه جهت فرآیند تراکم 55۴-۷ گسترش افقی ناحیه متراکم شده 56۴-۸ عوامل ژئومکانیکی مؤثر بر تراکم دینامیکی 57۴-۸-۱ جرم و ارتفاع سقوط کوبه 57۴-۸-۲ سطح مقطع کوبه 59۴-۸ بررسی تنش قائم 61فصل ۵: جمع‌بندي و پيشنهادها 63۵-۱ مقدمه 64۵-۲ جمع بندی 64۵-۳ نتیجه گیری 65۵-۴ پیشنهادات 65مراجع 66پيوست‌ها 70

پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی


مطالعه موردی بندر بوشهر


شبیه سازی عددی رفتار خاک


رفتار خاک


تراکم دینامیکی


مهندسی عمران


پایان نامه مهندسی عمرانشبیه


سازی


عددی


رفتار


خاک


تحت


تراکم


دینامیکی


(مطالعه


موردی


بندر


بوشهر)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه ...

بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت) دسته: عمران و ساختمان بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 21398 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 129 قیمت فایل فقط 9,200 تومان بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل ...

مدل سازی رفتار پایان نامه ارشد دکتری

مدل سازی رفتار پایان نامه ارشد دکتری طراحی کاربردی مهندسی تبدیل انرژی مهندسی ساخت و تولید مهندسی مکاترونیک بیومکانیک مهندسی خودرو مهندسی سازه سيستم محركه دینامیکی بدنه برق مهندسی مخابرات ...

دانلود مقالات ISI تراکم خاک: 252 مقاله isi انگلیسی + ترجمه ...

تراکم خاک (به انگلیسی: Soil compaction) به علت ساختمان خاص ذرات ریز دانه چسبنده مثل سیلت ریز و رس تراکم آنها به وسیله ارتعاش مقدور نیست و بار یا فشار استاتیک بهترین وسیله برای تراکم این گونه خاکهاست.

تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی (مطالعه ...

تغییرات خط ساحل دریای خزر با استفاده از مدل ریاضی (مطالعه موردی بندر امیرآباد) دسته: عمران و ساختمان بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 7312 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 112 112 قیمت فایل فقط 9,200 تومان تغییرات خط ساحل دریای خزر ...

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و ...

سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به ...

زهرا مردانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

شبیه سازی عددی تاثیر شکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی Authors: سپهر سعادت خدابخشی-محمدرضا عطرچیان-زهرا مردانی کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران, Vol.COI مقاله: CAUM01_0303 ...

دانلود پایان نامه کارشناسی بایگانی | دانلود رایگان انواع ...

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) :پایان نامه کارشناسی ارشد عمران گرايش خاک و پی قیمت : 5000 تومان

مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران منتشر شد ...

شبیه سازی عددی جریان عبوری از سرریز کنگره ای با پلان ذوزنقه ای با استفاده ازنرم افزار Flow-3D طرح و محاسبه سدهای ذوزنقه ای با مصالح سیمانته شده (مطالعه موردی: دایک های جانبی سد مخزنی شهری کور)

بایگانی‌ها عمران - گروه پژوهشی رساله نگار

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

دریافت فایل

پایان نامه شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) قیمت: 10,000 تومان پاورپوینت بتن سبک AAC قیمت: 6,000 تومان

مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های ...

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) · بررسی ارتباط بین سبک های ... پایان نامه بررسی بلوغ نوجوانان ، علل و بيماري هاي مرتبط در ... www.0ll0.ir › فارس فایل

بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه ...

بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت) دسته: عمران و ساختمان بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 21398 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 129 قیمت فایل فقط 9,200 تومان بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل ...

مقالات چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران منتشر شد ...

شبیه سازی عددی جریان عبوری از سرریز کنگره ای با پلان ذوزنقه ای با استفاده ازنرم افزار Flow-3D طرح و محاسبه سدهای ذوزنقه ای با مصالح سیمانته شده (مطالعه موردی: دایک های جانبی سد مخزنی شهری کور)

مرکزمطالعات پدافندغیرعامل کشور - پایانامه ها

بهبود رفتار دینامیکی اتصال گیردار تیر به ستون بتن آرمه تحت بار انفجار با استفاده از پوشش frp ... ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی بنادر مطالعه موردی یک بندر فرضی ... شبیه سازی عددی شکل ...

بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه ...

بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت) دسته: عمران و ساختمان بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 21398 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 129 قیمت فایل فقط 9,200 تومان بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل ...

شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با ...

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر)... شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده ازپاسخ های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی...

بخشی از پروژه های موجود و ارشیو پایان نامه های قابل ...

۱۲ بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی ۲۰۴ص ... ۱۲۰ مدل سازی و شبیه سازی-جهت بهینه سازی ترمینال کالی فله خشک و مطالعه موردی بندر امام خمینی ۱۷۹ص ... ۶ شبیه سازی دینامیکی فرایند ...

بخشی از پروژه های موجود و ارشیو پایان نامه های قابل ...

۱۲ بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی ۲۰۴ص ... ۱۲۰ مدل سازی و شبیه سازی-جهت بهینه سازی ترمینال کالی فله خشک و مطالعه موردی بندر امام خمینی ۱۷۹ص ... ۶ شبیه سازی دینامیکی فرایند ...

شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با ...

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر)... شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده ازپاسخ های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی...

بایگانی‌ها عمران - گروه پژوهشی رساله نگار

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

1st National Congress on Civil Engineering

تأثیر سنگ دوزهای تزریقی غیر پیش تنیده در پایدار سازی شیروانیها سنگی (مطالعه موردی تکیه گاه سمت راست سد لتیان) مدل پاولووسکی در ارزیابی کنترل نشت آب از سدهای خاکی همگن ایزوتروپ و غیر ایزوتروپ

مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های ...

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) · بررسی ارتباط بین سبک های ... پایان نامه بررسی بلوغ نوجوانان ، علل و بيماري هاي مرتبط در ... www.0ll0.ir › فارس فایل

ماکزیمم انقباض : دانلود پروپوزال، پایان نامه، سمینار ...

پایان نامه ها با موضوع “ماکزیمم انقباض ” در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره ماکزیمم انقباض درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش […]

دانش‌رسان - مقاله‌های کلمه‌ی کلیدی PIV

تحلیل عددی تراکم دینامیکی خاک های دانه ای ... شبیه سازی عددی حرکت پالپ در منطقه سایش، در سطح تماس گلوله وبدنه آسیا با استفاده ازcfd ... در تحلیل اندر کنش خاک–شمع تحت بار جانبی، رفتار خاک اطراف شمع ...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال تحلیل استنادی ...

مطالعه عددی دینامیکی اندرکنش خاک و سازه بین دو ساختمان مجاور هم تحت اثر نیروی زلزله (۱۳۹۳) بررسی وضعیت مخلوط های کف قیر در آب و هوای نامطلوب (۱۳۹۲)

مقاله شبیه سازی عددی رفتار ریزشمع ها و تعیین قابلیت لرزه ...

امروزه استفاده از ریزشمع ها جهت اصلاح خاک و انتقال بار سازه به خاک مناسب در اعماق پایین تر رو به افزایش است. ریزشمع ها از یک سو با دارا بودن عناصر تسل... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

موضوعات پیشنهادی پروژه کسری خدمت سربازی بنیاد نخبگان ارتش ...

۳۹ بررسی عددی- تجربی رفتار بتن تحت تاثیر بارگذاری با نرخ کرنش بالا و ارایه یک مدل ساختاری ترکیبی ... ۶۹ ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی بنادر مطالعه موردی یک بندر فرضی ... ۱۹۳ شبیه سازی ...

پاورپوینت عمارت کلاه‌فرنگی عشرت‌آباد و رشت

پاورپوینت عمارت کلاه‌فرنگی عشرت‌آباد و رشت دسته: معماری بازدید: 2 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 495 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 پاورپوینت عمارت کلاه‌فرنگی عشرت‌آباد و رشت شامل 23 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می ...

موضوعات پیشنهادی پروژه کسری خدمت سربازی بنیاد نخبگان ارتش ...

۳۹ بررسی عددی- تجربی رفتار بتن تحت تاثیر بارگذاری با نرخ کرنش بالا و ارایه یک مدل ساختاری ترکیبی ... ۶۹ ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی بنادر مطالعه موردی یک بندر فرضی ... ۱۹۳ شبیه سازی ...

مقاله شبیه سازی عددی رفتار ریزشمع ها و تعیین قابلیت لرزه ...

امروزه استفاده از ریزشمع ها جهت اصلاح خاک و انتقال بار سازه به خاک مناسب در اعماق پایین تر رو به افزایش است. ریزشمع ها از یک سو با دارا بودن عناصر تسل... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران گرایش :خاک و پی عنوان : شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی (مطالعه موردی بندر بوشهر) موسسه آموزش عالی (غیردولتی-غیرانتفاعی) صنعتی مازندران پایان‌نامه ...

بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه ...

بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت) دسته: عمران و ساختمان بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 21398 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 129 129 قیمت فایل فقط 9,200 تومان بررسی ظرفیت میدان¬های شهری و عوامل ...

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، مهر ۱۳۹۴

فراخوان ارسال مقاله دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، مهر ۱۳۹۴

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و ...

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

برقگیرهای فشار قوی و کاربرد آن

دانلود پاورپوینت وب کاوی Web Mining

نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس سيستمهای آبرسانی دکتر سامانی در قالب فایل word در 7 صفحه

نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس سيستمهای آبرسانی دکتر سامانی در قالب فایل word در 7 صفحه

دانلود پاورپوینت سیستم شیردوشیدانلود فایل کامل مقیاس اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه فارسی بارون کوهن و همکاران ۲۰۰۱

بررسی الگوی سني ازدواج در ايرانی