دانلود رایگان


مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 145 صفحه چکیده: در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنر

دانلود رایگان مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویهنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 145 صفحه چکیده:در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنری آن گردید. در این دوره فلزکاری و ساخت و قلمزنی مصنوعات طلا، نقره، برنج و مس ابعاد وسیعی داشت. از ویژگی های آثار فلزی این دوره، طرح و فرم شمعدانهای بسیار حجیم و سنگین در قرن هشتم و نهم هجری جای خود را به ظرافت شکل و خطی داده است؛ که به زبان فارسی اعم از اشعار عرفانی و نام ائمه به خصوص نام حضرت علی(ع) به تنهای و یا در کنار الله و محمد(ص)، دعا در مدح دوازده امام وقسمت هایی از دعای پر فیض ناد علی در این دوره دیده می شود. کتیبه های موجود بر بدنه آنها عموماً به خط ثلث و نسخ و نستعلیق است. ما در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی، بنیادی به بررسی شمعدان ها و قندیل ها پرداخته ایم. کلمات کلیدی: دوره صفویه، هنر فلز کاری، تزیین، فرم ومحتوا، شمعدان، قندیل، آلات روشنایی فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه ‌نفصل اول: کلیات تحقیق 1۱-۱ شرحموضوع 2۱-۲ بیانسوالاتدرتحقیق 2۱-۳ اهدافواهمیتانجامتحقیق 2۱-۴ روشانجامتحقیق 2۱-۵ پیشینهتحقیق 2۱-۶ مشکلاتپیشرو 3۱-۷ جامعه آماری ۳فصل دوم: تاریخچه فلزکاری پس از اسلام تا دوره ی صفوی 4۲-۱ فلزکاریقروناولیه۵۲-۲ فلزکاریدردورانسلجوقیان 8۲-۲-۱ انواع صنایع فلزکاری دوره سلجوقی 11۲-۳ فلزکاریدردورانموصل 14۲-۳-۱شمعدانابنفتوحموصلی 15۲-۴ فلزکاریدورانمغولوایلخانی 18۲-۵ هنرفلزکاریدرخراسان 21۲-۶- فلزکاریدورانتیموری 22۲-۷ فلزکاری دوره صفویه 27فصل سوم: بررسی فن تزئینات فلزات و کتیبه شناسی 31۳-۱ انواعفلزاتاستفادهشدهدردورانباستان 32۳-۲ تکنیکهایساختوشکلدهیاشیاءفلزیایراندردوراناسلامی 32۳-۲-۱ قالبگیرییاریختهگری 32۳-۲-۱-۱ قالبروباز 33۳-۲-۱-۲ قالببستهیادوکفه 33۳-۲- ۲ کندهکاری۳۳۳-۲-۳ قلمزنیوحکاکی 34۳-۲-۴ فلزکوبییاترصیعکاری 34۳-۲-۵ سیاهقلم 35۳-۲-۶ میناکاری 36۳-۲-۷ مشبککاری 36 ۳-۴ نقوشتزئینیدرهنرفلزکاریدوراناسلامی۳۷۳-۴-۱ تزئیناتنقوشهندسی 37۳-۴-۲ تزئیناتنقوشگیاهییانباتی 39۳-۴-۳ تزئیناتنقوشانسانی 40۳-۴-۴ تزئیناتنقوشحیوانیوموجوداتافسانهای 40۳-۴-۴-۱ شیر 42۳-۴-۵ تزئیناتنقوشکتیبهای 43۳-۴-۵-۱ خطکوفی 43۴-۳-۵-۲خطثلث 44۳-۴-۵-۳ خطنستعلیق 45فصل چهارم: ادبیات قندیل¬ها و شمعدانهای دوران صفویه 46۴-۱ تاریخچهرواج‌،ساخت‌واستفاده‌ازچراغ‌درجهان‌اسلام‌ 47۴-۲ افسانه‌هاییدرموردچراغ 47۴-۳ نگاهیبهمفهومنوردرفرهنگاسلامی 47۴-۴ بررسیلغویمشکات 48۴-۵ مفهومچراغوقندیل 48۴-۶ قندیلدرادبیاتفارسی ۴۸۴-۷ ساختاروجنسقنديل ها ۴۹۴-۷-۱ قنديلهايفلزي 50۴ – ۸ شمعدانها 51فصل پنجم: بررسی نمونه¬هایی از قندیل¬ها و شمعدانهای دوران صفوی 54۵-۱ بررسی نمونه¬هایی از قندیل¬های دوره صفویه 55۵-۲ بررسینمونههاییازشمعدانهایدورهصفوی 67فصل ششم: نتیجه گیری 123نتیجهگیری 124منابعومأخذ 126چکیده انگلیسی 129

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه


رابطه فرم و محتوا


تزیینات شمعدان ها


قندیل های دوره صفویه


شمعدان


قندیل


پایان نامه ارشد هنر


دانشکده هنر اردکان


پایان نامه ارشد پژوهش هنرمطالعه


رابطه


فرم


و


محتوا


در


تزیینات


شمعدان


ها


وقندیل


های


دوره


صفویه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بایگانی‌های سبک های نگرش - دانلود پایان نامه ها

عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه (بیشتر…) By مدیر سایت , 1 ماه ago

پایان نامه مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف ...

دانشکده دامپزشکی بخش پاتوبیولوژی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف رشدلاروی درنماتود پارابرونما اسکریابینی درگوسفندان و بزان کشتارگاه ...

سنگ تزئینی : پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره سنگ ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش :پژوهش هنر عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در ...

دانلود پایان نامه کامپیوتر - ویکی پیپر

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود مقاله کامپیوتر و پایان نامه کامپیوتر و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته کامپیوتر بپردازید.

13 روش افزایش مشتری بر پایه تکنیک های روان شناسی | میموس

هاشم و ناصر هر دو در کار پوشاک هستند و دو فروشگاه در نزدیکی هم دارند. با این که ناصر سابقه بیشتری در زمینه فروش پوشاک دارد و مدت زمان بیشتری است که فروشگاه خود را راه اندازی کرده، نسبت به فروشگاه هاشم مشتریان کمتری دارد.

دانلود پایان نامه کامپیوتر - ویکی پیپر

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود مقاله کامپیوتر و پایان نامه کامپیوتر و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته کامپیوتر بپردازید.

13 روش افزایش مشتری بر پایه تکنیک های روان شناسی | میموس

هاشم و ناصر هر دو در کار پوشاک هستند و دو فروشگاه در نزدیکی هم دارند. با این که ناصر سابقه بیشتری در زمینه فروش پوشاک دارد و مدت زمان بیشتری است که فروشگاه خود را راه اندازی کرده، نسبت به فروشگاه هاشم مشتریان کمتری دارد.

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبك های تفكر و ...

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تا ثیرعوامل موثر در ایجاد وفاداری به برند های تلفن همراه; پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

نسق Archives - دانلود پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارزیابی سیاست‌های فرهنگی کنونی ایران ارزش­های شخصی , ارزیابی تطبیقی , پایان نامه رهن مدنی , چند کالایی ,

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه ...

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

سنگ تزئینی : پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره سنگ ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش :پژوهش هنر عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در ...

مطالعه ی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی معلمان ابتدایی با ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی معلمان با پیشرت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی استان قزوین در سال تحصیلی 91-92 انجام شده است .پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف کاربردی واز نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی ...

سمینار عمران Archives - پایگاه علمی پژوهشی علیفر

سمینار ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد Fluent و Flow-3D در شبیه سازی انواع جت ها by مدیر سایت نوامبر 26, 2015

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات ...

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه استاد راهنما: دکتر نصر­الله تسلیمی استاد مشاور: دکترمجید­رضا مقنی­پور (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

سمینار عمران Archives - پایگاه علمی پژوهشی علیفر

سمینار ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد Fluent و Flow-3D در شبیه سازی انواع جت ها by مدیر سایت نوامبر 26, 2015

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه ...

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه ...

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

دانلود فایل استانداردهای طراحی کتابخانه ⋆ memaribana.com

دانلود رساله مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه س ژوئن 12 , 2018 چکیده: در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور در نگارگری. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور در نگارگری تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های ...

پایان نامه مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف ...

دانشکده دامپزشکی بخش پاتوبیولوژی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی مطالعه ضایعات پاتولوژیکی و مرحله ی توقف رشدلاروی درنماتود پارابرونما اسکریابینی درگوسفندان و بزان کشتارگاه ...

سنگ تزئینی : پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره سنگ ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش :پژوهش هنر عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در ...

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری اردکان گروه پژوهش هنر عنوان: مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه استاد راهنما: دکتر نصر­الله تسلیمی استاد مشاور: دکترمجید­رضا مقنی­پور ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات ...

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه استاد راهنما: دکتر نصر­الله تسلیمی استاد مشاور: دکترمجید­رضا مقنی­پور (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تست - سایت دانلود پایان نامه با فرمت ورد word

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه استاد راهنما: دکتر نصر­الله تسلیمی استاد مشاور: دکترمجید­رضا مقنی­پور

پایان نامه های دانلودی رشته هنر

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه; دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل نشانه‌های بومی در آثار هنرمندان جریان سقاخانه

بایگانی‌های سبک های نگرش - دانلود پایان نامه ها

عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه (بیشتر…) By مدیر سایت , 1 ماه ago

سرطان - پایان نامه ها و تزهای ...

سرطان دومین عامل کشنده در ایالات متحده است(Hoyer DL,et al. 2005)توجه به سرطان به دلیل وجود مسیرهای سیگنال دهی مشترک بین سلول های جنینی و سلول های سرطانی می تواند چشم اندازی در شناخت پتانسیل سلول ها در ...

پایان نامه رشته مهندسی مواد بررسی تاثیر پوشش های مختلف بر ...

دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران جنوبدانشکده تحصیلات تکمیلیسمینار برای دریافتدرجه کارشناسیارشد”.M.Sc”مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد فلزیعنوان :بررسی تاثیر پوشش های مختلف بر رفتار سایشیرینگ پیستون برای رعایت حریم ...

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه; پایان نامه اثر بخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی

پایان‌نامه: مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزئینات شمعدان ها ...

در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنری آن گردید. در این دوره فلزکاری و ساخت و قلمزنی ...

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبك های تفكر و ...

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تا ثیرعوامل موثر در ایجاد وفاداری به برند های تلفن همراه; پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

سرطان - پایان نامه ها و تزهای ...

سرطان دومین عامل کشنده در ایالات متحده است(Hoyer DL,et al. 2005)توجه به سرطان به دلیل وجود مسیرهای سیگنال دهی مشترک بین سلول های جنینی و سلول های سرطانی می تواند چشم اندازی در شناخت پتانسیل سلول ها در ...

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های ...

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری اردکان گروه پژوهش هنر عنوان: مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه استاد راهنما: دکتر نصر­الله تسلیمی استاد مشاور: دکترمجید­رضا مقنی­پور ...

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبك های تفكر و ...

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تا ثیرعوامل موثر در ایجاد وفاداری به برند های تلفن همراه; پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

دانلود پایان نامه کامپیوتر - ویکی پیپر

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود مقاله کامپیوتر و پایان نامه کامپیوتر و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته کامپیوتر بپردازید.

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه ...

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

پایان نامه های دانلودی رشته هنر - دانلود پایان نامه ارشد ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه; دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل نشانه‌های بومی در آثار هنرمندان جریان سقاخانه

بایگانی‌های سبک های نگرش - دانلود پایان نامه ها

عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه (بیشتر…) By مدیر سایت , 1 ماه ago

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات ...

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه استاد راهنما: دکتر نصر­الله تسلیمی استاد مشاور: دکترمجید­رضا مقنی­پور (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

پایان نامه رشته مهندسی مواد بررسی تاثیر پوشش های مختلف بر ...

دانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران جنوبدانشکده تحصیلات تکمیلیسمینار برای دریافتدرجه کارشناسیارشد”.M.Sc”مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد فلزیعنوان :بررسی تاثیر پوشش های مختلف بر رفتار سایشیرینگ پیستون برای رعایت حریم ...

پروپوزال مدیریت ورزشی - رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت ورزشی

دانلود رایگان پاورپوینت انواع روش های حفاری

دانلود پاورپوینت آشنایی با تکنیک های خلاقیت

دانلود پاورپوینت آشنایی با مبدل های حرارتی

دانلود سمینار درس فیزیولوژی عصب عضله تکامل عصبی

دانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار لینگو

دانلود گزارش کارآموزی رشته برق در مترو تهران

دانلود پروپوزال رشته مدیریت جهانگردی در مورد تاثیر منابع طبیعی در جذب گردشگردانلود پاورپوینت آموزش نرم افزار لینگو