دانلود رایگان


مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 145 صفحه چکیده: در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنر

دانلود رایگان مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویهنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 145 صفحه چکیده:در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنری آن گردید. در این دوره فلزکاری و ساخت و قلمزنی مصنوعات طلا، نقره، برنج و مس ابعاد وسیعی داشت. از ویژگی های آثار فلزی این دوره، طرح و فرم شمعدانهای بسیار حجیم و سنگین در قرن هشتم و نهم هجری جای خود را به ظرافت شکل و خطی داده است؛ که به زبان فارسی اعم از اشعار عرفانی و نام ائمه به خصوص نام حضرت علی(ع) به تنهای و یا در کنار الله و محمد(ص)، دعا در مدح دوازده امام وقسمت هایی از دعای پر فیض ناد علی در این دوره دیده می شود. کتیبه های موجود بر بدنه آنها عموماً به خط ثلث و نسخ و نستعلیق است. ما در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی، بنیادی به بررسی شمعدان ها و قندیل ها پرداخته ایم. کلمات کلیدی: دوره صفویه، هنر فلز کاری، تزیین، فرم ومحتوا، شمعدان، قندیل، آلات روشنایی فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه ‌نفصل اول: کلیات تحقیق 1۱-۱ شرحموضوع 2۱-۲ بیانسوالاتدرتحقیق 2۱-۳ اهدافواهمیتانجامتحقیق 2۱-۴ روشانجامتحقیق 2۱-۵ پیشینهتحقیق 2۱-۶ مشکلاتپیشرو 3۱-۷ جامعه آماری ۳فصل دوم: تاریخچه فلزکاری پس از اسلام تا دوره ی صفوی 4۲-۱ فلزکاریقروناولیه۵۲-۲ فلزکاریدردورانسلجوقیان 8۲-۲-۱ انواع صنایع فلزکاری دوره سلجوقی 11۲-۳ فلزکاریدردورانموصل 14۲-۳-۱شمعدانابنفتوحموصلی 15۲-۴ فلزکاریدورانمغولوایلخانی 18۲-۵ هنرفلزکاریدرخراسان 21۲-۶- فلزکاریدورانتیموری 22۲-۷ فلزکاری دوره صفویه 27فصل سوم: بررسی فن تزئینات فلزات و کتیبه شناسی 31۳-۱ انواعفلزاتاستفادهشدهدردورانباستان 32۳-۲ تکنیکهایساختوشکلدهیاشیاءفلزیایراندردوراناسلامی 32۳-۲-۱ قالبگیرییاریختهگری 32۳-۲-۱-۱ قالبروباز 33۳-۲-۱-۲ قالببستهیادوکفه 33۳-۲- ۲ کندهکاری۳۳۳-۲-۳ قلمزنیوحکاکی 34۳-۲-۴ فلزکوبییاترصیعکاری 34۳-۲-۵ سیاهقلم 35۳-۲-۶ میناکاری 36۳-۲-۷ مشبککاری 36 ۳-۴ نقوشتزئینیدرهنرفلزکاریدوراناسلامی۳۷۳-۴-۱ تزئیناتنقوشهندسی 37۳-۴-۲ تزئیناتنقوشگیاهییانباتی 39۳-۴-۳ تزئیناتنقوشانسانی 40۳-۴-۴ تزئیناتنقوشحیوانیوموجوداتافسانهای 40۳-۴-۴-۱ شیر 42۳-۴-۵ تزئیناتنقوشکتیبهای 43۳-۴-۵-۱ خطکوفی 43۴-۳-۵-۲خطثلث 44۳-۴-۵-۳ خطنستعلیق 45فصل چهارم: ادبیات قندیل¬ها و شمعدانهای دوران صفویه 46۴-۱ تاریخچهرواج‌،ساخت‌واستفاده‌ازچراغ‌درجهان‌اسلام‌ 47۴-۲ افسانه‌هاییدرموردچراغ 47۴-۳ نگاهیبهمفهومنوردرفرهنگاسلامی 47۴-۴ بررسیلغویمشکات 48۴-۵ مفهومچراغوقندیل 48۴-۶ قندیلدرادبیاتفارسی ۴۸۴-۷ ساختاروجنسقنديل ها ۴۹۴-۷-۱ قنديلهايفلزي 50۴ – ۸ شمعدانها 51فصل پنجم: بررسی نمونه¬هایی از قندیل¬ها و شمعدانهای دوران صفوی 54۵-۱ بررسی نمونه¬هایی از قندیل¬های دوره صفویه 55۵-۲ بررسینمونههاییازشمعدانهایدورهصفوی 67فصل ششم: نتیجه گیری 123نتیجهگیری 124منابعومأخذ 126چکیده انگلیسی 129

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه


رابطه فرم و محتوا


تزیینات شمعدان ها


قندیل های دوره صفویه


شمعدان


قندیل


پایان نامه ارشد هنر


دانشکده هنر اردکان


پایان نامه ارشد پژوهش هنرمطالعه


رابطه


فرم


و


محتوا


در


تزیینات


شمعدان


ها


وقندیل


های


دوره


صفویه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


علوم پایه Archives - پایگاه علمی پژوهشی علیفر

پژوهش حاضر، اولین مطالعه آنالیز مولکولی ژن Pvama-1 در سویه های ایرانی می باشد که می توان از این نتایج برای تولید پروتئین نوترکیب و …

پایان نامه کارشناسی ارشد: خصوصیات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه پایان نامه کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با ...

13 روش افزایش مشتری بر پایه تکنیک های روان شناسی | میموس

هاشم و ناصر هر دو در کار پوشاک هستند و دو فروشگاه در نزدیکی هم دارند. با این که ناصر سابقه بیشتری در زمینه فروش پوشاک دارد و مدت زمان بیشتری است که فروشگاه خود را راه اندازی کرده، نسبت به فروشگاه هاشم مشتریان کمتری دارد.

بایگانی‌های معماری موزه - دانلود پایان نامه ها

عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

دانلود پایان نامه کامپیوتر - ویکی پیپر

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود مقاله کامپیوتر و پایان نامه کامپیوتر و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته کامپیوتر بپردازید.

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه; پایان نامه اثر بخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور در چهره پردازی. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد نور در چهره پردازی تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

بایگانی‌های نسق - دانلود پایان نامه ها

عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

دانلود فایل استانداردهای طراحی کتابخانه ⋆ memaribana.com

دانلود رساله مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه س ژوئن 12 , 2018 چکیده: در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد.

مقاله مطالعه تطبیقی نقوش انسانی در فلزکاری و نگارگری عصر صفوی

فرم و تزیینات در شمعدان های فلزی دوره تیموری و صفوی; پایداری خاکدانه در کاربری های مختلف اراضی لسی استان گلستان; مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

13 روش افزایش مشتری بر پایه تکنیک های روان شناسی | میموس

هاشم و ناصر هر دو در کار پوشاک هستند و دو فروشگاه در نزدیکی هم دارند. با این که ناصر سابقه بیشتری در زمینه فروش پوشاک دارد و مدت زمان بیشتری است که فروشگاه خود را راه اندازی کرده، نسبت به فروشگاه هاشم مشتریان کمتری دارد.

بایگانی‌های معماری موزه - دانلود پایان نامه ها

عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

دانلود پایان نامه کامپیوتر - ویکی پیپر

سایت ویکی پیپر تمامی تمرکز خود را بر روی راحتی دانشجویان عزیز کشورمان قرار داده، در ویکی پیپیر شما می توانید به دانلود مقاله کامپیوتر و پایان نامه کامپیوتر و همچنین به دانلود کتاب های درسی رشته کامپیوتر بپردازید.

سمینار عمران Archives - پایگاه علمی پژوهشی علیفر

سمینار ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد Fluent و Flow-3D در شبیه سازی انواع جت ها by مدیر سایت نوامبر 26, 2015

پایان نامه استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به ...

دانشگاه شهرکر دانشکده فنی و مهندسی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی مهندسی مواد گرایش سرامیک عنوان پایان نامه: استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین در سیمان استاد راهنما : دکتر محمدرضا نیلفروشان ...

پایان نامه های دانلودی رشته هنر

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه; دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل نشانه‌های بومی در آثار هنرمندان جریان سقاخانه

سمینار عمران Archives - پایگاه علمی پژوهشی علیفر

سمینار ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد Fluent و Flow-3D در شبیه سازی انواع جت ها by مدیر سایت نوامبر 26, 2015

مطالعه ی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی معلمان ابتدایی با ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی معلمان با پیشرت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی استان قزوین در سال تحصیلی 91-92 انجام شده است .پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف کاربردی واز نظر نحوه جمع آوری داده ها توصیفی ...

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های ...

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های دوره صفویه چکیده: در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد.

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه; پایان نامه اثر بخشی نمایش درمانی بر فراخنای توجه پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی

سنگ تزئینی : پروپوزال، پایان نامه، سمینار درباره سنگ ...

دانلود پایان نامه مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان­ها وقندیل­های دوره صفویه متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : هنر گرایش :پژوهش هنر عنوان : مطالعه رابطه فرم و محتوا در ...

13 روش افزایش مشتری بر پایه تکنیک های روان شناسی | میموس

هاشم و ناصر هر دو در کار پوشاک هستند و دو فروشگاه در نزدیکی هم دارند. با این که ناصر سابقه بیشتری در زمینه فروش پوشاک دارد و مدت زمان بیشتری است که فروشگاه خود را راه اندازی کرده، نسبت به فروشگاه هاشم مشتریان کمتری دارد.

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های ...

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های دوره صفویه چکیده: در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد.

دانلود پایان نامه بررسی توارث مسلمان و كافر

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

نقشه اتوکد منطقه 22 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

طراحی alu در max+ plus (مدار حساب،منطق،شیفت)

دانلود طرح توجیهی تولید سرکه و علوفه دامی از ملاس چغندر قند در 53 صفحه - فایل WORDکارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

تحقیق میراگرهای تنظيم پذير مغناطیسی

تحقیق میراگرهای تنظيم پذير مغناطیسی

دانلود مقاله سيستم های ساخت و ساز خشك