دانلود رایگان


پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 202 صفحه چکیده در حوزه ایمنی شهری ، مراکز آموزش آتش نشانی از موثرترین مکان هایی هستند که در سه بخش آموزش ، پیشگیری ومقابله ( اطفاء ، امداد ، پشتیبانی وفوریت های پزشکی ) به ارائه خدمات ایمنی مبادرت می

دانلود رایگان طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 202 صفحه چکیده در حوزه ایمنی شهری ، مراکز آموزش آتش نشانی از موثرترین مکان هایی هستند که در سه بخش آموزش ، پیشگیری ومقابله ( اطفاء ، امداد ، پشتیبانی وفوریت های پزشکی ) به ارائه خدمات ایمنی مبادرت می ورزند. از این رو طراحی وساخت مراکز ایمنی ونجات یعنی تربیت نیروی انسانی ، وبکارگیری ماشین آلات وبهینه سازی کارکرد آنها به معنی کارکرد مطلوب وافزایش بهره وری ایستگاه های امداد ونجات می باشد.تنوع حوادث در کشور ما بسیار گسترده است، به گونه ای که از میان ۴۱ نوع حادثه طبیعی وغیر طبیعی شناخته شده در جهان ۳۱ نوع آن در ایران به وقوع پیوسته است. این موضوع موید وجود خطرات بالقوه در پهنه جغرافیایی کشور می باشد، که لزوم ساخت مرکز آموزش ایمنی ونجات را برای پرسنل امداد ونجات کشور ومهندسان ساختمان جهت بررسی وتحلیل ضروری می نماید.در سال های اخیر پس از بحران انرژی وایجاد نقطه نظرات جدید در معماری وتغییر رویکرد معماران به محیط وانرژی ، معماری پایدار نگاهی متفاوت به معماری ومنابع داشته است. لذا طراحی مرکز آموزش بارویکرد معماری پایدار نقش مهمی در تحقق اصولی ، از توسعه پایدار چون کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر وکاهش آلودگی هوا داشت وبه شناخت روشهای پایدار در استفاده از منابع وکاهش هزینه های ساخت وساز ونگهداری ساختمان پرداخته است. هدف اين پروژه شناخت و بررسي ميزان شاخص‌هاي آسایش حرارتي و برنامه ریزی ، توسعه پایدارطراحی اقليمی معماری واستفاده از منابع تجدید پذیر در طراحی مرکز آموزش با داشتن داده های اقلیمی است.واژه کلیدی: ایمنی، توسعه پایدار ، منابع تجدید ناپذیر وعناصر اقلیمی فهرست مطالبعنوان شماره صحفهچکیده 1فصل اول : کلیات تحقیق 2۱-۱- بیان مسئله 3۱-۲- اهداف تحقیق 4۱-۳- فرضیه ها وسوالات پژوهش 5۱-۴- اهمیت وضرورت تحقیق 6۱-۵- روش تحقیق 6۱-۶- ادبیات تحقیق 7۱-۷- پیشینه تحقیق ونمونه پژوهش 8۱- ۸- روش تجزیه وتحلیل داده ها 8فصل دوم : یافته ها۲-۱- آموزش 9۲-۲- نظام آموزش 10۲-۳- آموزش کارکنان 10۲-۴ از چه هنگام نخستين اداره آتش‌نشاني آغاز به كار كرد؟ 11٢ـ ۵- تاريخچه آتش نشاني در ايران 13٢ – ۶ – تاريخچه آتش‌نشاني در تهران 15٢- ۶ – 1- تاريخچه آموزش در آتش‌ نشاني تهران قبل از انقلا 19٢- ۶ – 2- تاريخچه آموزش در آتش نشاني تهران در دهه ۶۰ 20٢ – ۶ – 3- تاريخچه آموزش در آتش‌ نشاني تهران در دهه ۷۰ 21٢- ۶ -۴- تاريخچه آموزش در آتش‌نشاني تهران در دهه ۸۰ تا كنون 28۲-۷- مرکز آموزش 33۲-۷-۱- ساختار مرکز آموزش 33۲-۷-۲- مولفه های یک مرکز آموزش 34۲-۷-۲-۱- مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی 34۲-۷-۲-۲- مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی 35۲-۷-۲-۲-۱- مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه 36۲-۸-۲-۳- مولفه های تسهیلات خارجی 36۲-۷-۲-۴- مولفه های زیربنایی 37۲-۷-۳- ساختمان های مرکز آموزش 38۲-۷-۳-۱- دفاتر 38۲-۷-۳-۲- تالار سخنرانی 38۲-۷-۳-۳- برج تمرین 38۲-۷-۳-۳-۱- پلکان اضطراری برج تمرین 39۲-۷-۳-۴- ساختار آموزشی Live Fire 39۲-۸- ایستگاه آتش نشانی 40۲-۸-۱- ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی 41۲-۸-۱-۱- ساختمان اصلی ایستگاه 41۲-۸-۱-۲- اتاق اطلاعات ومخابرات 41۲-۸-۱-۳- آشیانه 41۲-۸-۱-۳-۱- ابعاد 42۲-۸-۱-۳-۲- فضاهای جانبی 42۲-۸-۱-۳-۳ – موادومصالح 43۲-۸-۱-۳-۴- تهویه و نور 43۲-۸-۱-۳-۵- شیب 44۲-۸-۱-۴- آسایشگاه 44۲-۸-۱-۵- آشپزخانه 44۲-۸-۱-۶ – غذاخوری 45۲-۸-۱-۷- اتاق فرمانده 45۲-۸-۱-۸- اتاق سخنرانی وکلاس درس 45۲-۸-۱-۹- ورزش 45۲-۸-۱-۱۰- کمد خانه رختکن خشک کن شستشو 45۲-۸-۱-۱۱- انبارعمومی 46۲-۸-۱-۱۲- میله فرود 46۲-۸-۱-۱۳- محوطه تمرینات 47۲-۸-۱-۱۴- موارد خاص 47فصل سوم : مطالعات نظری۳-۱- مبانی نظری معماری پایدار 49۳-۱-۱- فرایند طراحی پایدار 51۳-۱-۱-۱- مفهوم طراحی پایدار 51۳-۱-۱-۲-اصول طراحی پایدار در معماری 53۳-۱-۱-۲-۱- مقیاس محیط (نگرش جامع وفراگیر نسبت به محیط) 53۳-۱-۱-۲-۲- طراحی با طبیعت (طبیعت به عتوان الگوی طراحی) 54۳-۱-۱-۲-۳-مقیاس زمان در طراحی(طراحی چرخه حیات اثر معماری) 55۳-۱-۱-۲-۴- طراحی انسانی 55۳-۱-۱-۳- مولفه های پایداری طرح 56۳-۱-۱-۳-۱- بناومحیط زیست 57۳-۱-۱-۳-۲- بنا وکاربران (طیف اصلی تاثیر پذیر) 57۳-۲- مبنای علمی معماری پایدار 59۳-۲-۱- منابع انرژی 60۳-۲-۱-۱- انرژی های تجدید پذیر (پایدار) 62۳-۲-۱-۱-۱- انرژی خورشیدی 62۳-۲-۱-۱-۱-۱ کاربرد های انرژی خورشید 63۳-۲-۱-۱-۲- انرژی باد 66۳-۲-۱-۱-۳- انرژی زمین گرمایی 67۳-۲-۱-۱-۴- انرژی زیست توده 68۳-۲-۱-۱-۵- هیدروژن 69۳-۲-۱-۱-۶-پیل سوختی 69۳-۲-۲- راهکارهای علمی معماری پایدار 71۳-۲-۲-۱- گرم نگهداشتن وخنک ماندن 72۳-۲-۲-۱- ۱- راه کارهای علمی در باب گرم نگاه داشتن وخنک ماندن 74۳-۲-۲-۱-۱-۱- رنگ وبافت 75۳-۲-۲-۱-۱-۲- نسبت فشردگی سطح به حجم 75 ۳-۲-۲-۱-۱-۳- چیدمان فضایی وجهت گیری 75۳-۲-۲-۱-۱-۴- عایق 76۳-۲-۲-۱-۱-۵- عایق وجرم حرارتی 79۳-۲-۲-۱-۱-۶- پنجره 81۳-۲-۲-۱-۱-۷- اکران باز تاب 83۳-۲-۲-۱-۱-۸- نفوذ وتهویه 84۳-۲-۲-۲- سامانه های خورشیدی ایستا(غیرفعال) 85۳-۲-۲-۲-۱- سامانه گرمایش خورشیدی ایستا 85۳-۲-۲-۲-۱-۱-سامانه های جذب مستقیم 86۳-۲-۲-۱-۲- سامانه دیوار ترومپ 88۳-۲-۲-۱-۳- فضای خورشیدی 91۳-۲-۲-۲-۲- سامانه سرمایش ایستا 94۳-۲-۲-۲-۳- ۱- معماری سبز 96۳-۲-۲-۲-۳- ۱-۲- بام سبز 96۳-۲-۲-۲-۳-۲- آتریم 98۳-۲-۲-۲-۳-۳- نمای دو پوسته 99۳-۲-۲-۳-سامانه خورشیدی پویا فعال 102۳-۲-۲-۳-۱- منبع انرژی تقریبا ایده آل 102۳-۲-۲-۳-۲- سلول فتو ولتائیک 104۳-۲-۲-۳-۳- سامانه های خورشیدی آب گرم 105۳-۲-۲-۳-۴- گردآوری های خورشیدی هوای گرم 107۳-۲-۲-۴- سامانه های هوشمند 107۳-۲-۲-۴-۱- معماری هوشمند 108۳-۲-۲-۴-۲- تعاریف ساختمان هوشمند 109۳-۲-۲-۴-۲-۱- سیستم مدیریت ساختمان (BMS) 109۳-۲-۲-۴-۲-۲- سيستم اعلام حريق 111۳-۲-۲-۴-۲-۲-۱- شستی اعلام حريق آدرس پذير 113۳-۲-۲-۴-۲-۳- دتكتورهاي ترکیبی دود و حرارتي آدرس پذير 113۳-۲-۲-۴-۲-۴- دتکتورهای گاز شهری 113۳-۲-۲-۴-۲-۵- آژیرها 114۳-۲-۲-۴-۲-۶ – ماجولهای ورودی/ خروجی 114۳-۲-۲-۴-۲-۷- شبكه كامپيوتر 114۳-۲-۲-۴-۳- نماهای هوشمند 115۳-۲-۲-۴-۴- پوسته های هوشمند 115 ۳-۲-۲-۴-۵- ویژگی های اصلی ساختمان های هوشمند 115فصل چهارم : گرد آوری های داده ها۴-۱- نمونه موردی 117۴-۱-۱- مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان 117۴-۱-۲- مرکز آموزش آتش نشانی ومدیریت بحران کوبه ژاپن 120۴-۱-۳- ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن 122فصل پنجم : تحلیل داده ها و نتیجه گیری۵-۲- شرایط آب و هوای تهران 125۵-۲-۱ ساختار کالبدی شهر تهران 125۵-۲-۲ سیمای شهری 126۵-۳ مکان یابی سایت 127۵-۳-۱- عوامل موثر در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی 128۵-۴- معرفی سایت 129۵-۴-۱ آنالیز اقلیمی سایت 130۵-۴-۱-۱- دما 131۵-۴-۱-۲- رطوبت 133۵-۴-۱-۳- بارش 133۵-۴-۱-۴- باد 134۵-۴-۱-۵- تابش 139۵-۵- اهداف طراحی اقلیمی 136۵-۵-۱- تعیین اقلیم به روش دمارتن 136۵-۵-۲- تعیین اقلیم به روش آمبرژه 136۵-۶- طراحی اقلیمی وجهت استقرار ساختمان 136۵-۶-۱- رابطه فرم ساختمان واقلیم 137۵-۶-۲- جهت گیری نسبت به تابش آفتاب 137۵-۷- نیازهای محیطی ساختمان های آموزشی 138۵-۷-۱- موارد کلی حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمان های آموزشی 139۵-۷-۲- جلوگیری از اتلاف حرارت 139۵-۷-۳- بهره گیری از انرژی خورشید 140۵-۷-۴- جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس 140۵-۷-۵- محافظت در برابر بارندگی 141۵-۷-۶- جلوگیری از گرم شدن کلاس ها یا استفاده از جریان هوا 141۵-۸- ایده های طرح (معرفی طرح نهایی) 143۵-۹- نتیجه آنالیز سایت 144 ۵-۹-۱- جهت گیری بنا ها و ورودیهای سایت 144۵-۹-۲- محور های طراحی 146۵-۹-۳- زون بندی 146۵-۱۰- شرح فضاها و ویژگی ها ودیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا 147۵-۱۰-۱- کلاس های آموزش ونحوه ورود به فضاهای دسترسی 147۵-۱۰-۱-۱ اتاق دستگاه تنفسی 149۵-۱۰-۱-۲ سوله آموزشی 152۵-۱۰-۱-۳ نهار خوری وآشپزخانه 152۵-۱۰-۲- زمین های عملیاتی آموزشی 154۵-۱۰-۲-۱ زمین عملیات کثیف Dirty Area 154۵-۱۰-۲-۲ زمین عملیات تمیز Clean Area 155۵-۱۰-۳ سالن ورزشی چند منظوره 155۵-۱۰-۴ ساختمان اقامتی 156۵-۱۰-۵ ایستگاه آتش نشانی 156۵-۱۰-۶ برج کنترل عملیاتی 159۵-۱۰-۷- باند فرودگاه 160۵-۱۱- دیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا 161۵-۱۲- ویژگی های اقلیمی وپایدار طرح 161۵-۱۲-۱- نمای دوپوسته 161۵-۱۲-۲- آتریوم 161۵-۱۲-۳- کلکتورها وسلول های فتوولتائیک 162۵-۱۲-۴- فضای خورشیدی 162۵-۱۲-۵- بام سبز 163۵-۱۳- سازه 164۵-۱۴- تاسیسات 164۵-۱۴-۱- اصول كلي طراحي 165 ۵-۱۴-۲- فهرست سيستم هاي تأسيسات الكتريكي 166۵-۱۴-۳- سيستمهاي تأسيسات الكتريكي 167۵-۱۴-۴- تاسیسات مکانیکی 167۵-۱۴-۴-۱- سيستم هاي تأمين سرمايش، گرمايش و تخليه هوا 168۵-۱۴-۴-۱-۱- شرايط محيط داخل 168۵-۱۴-۵- سرمایش و گرمایش 169۵-۱۴-۶- ميزان آب باران و چگونگي دفع آن 170۵-۱۴-۶-۱- مصالح مصرفی شبکه فاضلاب و آب باران 170نتیجه گیری 171

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار


طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار


طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات


معماری پایدار


پایان نامه معماری پایدار


پایان نامه ارشدمعماری


مهندسی معماری


دانلودپایان نامه مهندسیپایان


نامهطراحی


مرکز


آموزش


ایمنی


ونجات


بارویکرد


معماری


پایدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لجن فعال : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال در مورد لجن فعال ...

دانلود پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار; پایان نامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر افکار غیرمنطقی

لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری

طراحی مرکز ترک اعتیاد کرمانشاه با رویکرد انسان‌گرایانه . طراحی مرکز تحقیقات و توسعه بیونیک. طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار. طراحی محور شهری خلاق با رویکرد بازکاربست همساز

نامور | مرکز نوآوري های آموزشی - صفحه 54 از 1120

پایان نامه بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه ­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران; دانلود پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

دانلود فایل مطالعات و برنامه فیزیکی طراحی فرهنگسرای موسیقی ...

گروه مهندسی معماری بنا. با هدف کمک به آموزش مجازی علوم طراحی معماری و همچنین کلیه تحیقیق ها در این زمینه از تاریخ 16 شهریور 95 شروع به کار کرده و با یاری خداوند روز به روز بر کمیت و کیفیت مطالب و آموزش ها خواهد افزود.مسلما ...

ارشد معماری - دانشکده معماری و هنر

مرکز تاریخ تمدن کاشان با توجه به نقش آب در شکل گیری نظام معماری کاشان دکتر علی عمرانی پور بهمن 92 چکیده: 2 هاله هنریار طراحی دبستان دخترانه با رویکرد روانشناسی اسلامی دکتر سلمان نقره کار

طراحی مجتمع مسکونی - rozblog.com

طراحی مجتمع مسکونی دسته: معماری بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 3790 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76 پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجتمع مسکونی در قالب ورد و 76 صفحه و در 7 بخش به بررسی و مطالعه در مورد ضوابط طراحی مجتمع ...

مهندسی مواد - درس آزمایشگاه انجماد فلزات - آلومینیوم ...

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی گیربکس مغناطیسی با استفاده از روش اجزاء محدود FEM

معماری و شهرسازی - متن کامل پایان نامه ها درباره این موضوع ...

Posted on ژوئن 17, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار بسته هستند

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی معماری مجتمع اقامتی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری عنوان : طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی معیار های طراحی مجموعه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری ... دانلود پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار . ژوئن 17, 2016. نوشته های پربازدید : پایان نامه تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و ...

دانلود پایان نامه اموزشی طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ...

طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ناحیه شهری ) دسته: معماری بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 291 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 222 اهمیت تاریخی و مذهبی شهرمشهد ، جاذبه زیارتی وتوریستی آن ، این توانمندی را ایجاد کرده است که نقش ...

طراحی مجتمع مسکونی - rozblog.com

طراحی مجتمع مسکونی دسته: معماری بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 3790 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76 پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجتمع مسکونی در قالب ورد و 76 صفحه و در 7 بخش به بررسی و مطالعه در مورد ضوابط طراحی مجتمع ...

تبیین اصول طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقای تعاملات ...

رساله با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) …اساسی برای رفع این مهم، طراحي بر اساس اصول و معيارهاي اجتماعي و فرهنگي از جمله همسايگي است. … و میدانی عوامل مؤثر در طراحي و ...

پایان نامه بررسی و پیشرفت های حاصله در زمینه تولید الیاف ...

پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف عنوان : بررسی و پیشرفت های حاصله در زمینه ...

رساله طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ( با رویکرد ...

رساله معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ( با رویکرد تاثیر فضا در تربیت کودک),رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست,پایان نامه معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست,مطالعات معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست با ...

مطالعات معماری - صفحه 2 از 6 - پلان معماری

موضوع رساله : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار رشته : معماری معرفی کوتاه از پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار ایمنی از ابتدای آفرینش انسان به...

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی معیار های طراحی مجموعه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری ... دانلود پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار . ژوئن 17, 2016. نوشته های پربازدید : پایان نامه تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و ...

رساله طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ( با رویکرد ...

رساله معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ( با رویکرد تاثیر فضا در تربیت کودک),رساله مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست,پایان نامه معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست,مطالعات معماری مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست با ...

دانلود رساله معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد ...

Posted in رساله معماری Tagged #آبگرمکن خورشیدی #ایستگاه آتش نشانی #پایداری محیطی و توسعه پایدار #توسعه پایدار #خوابگاه کالج مورتون انگلستان #دانلود رساله معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات #رابطه فرم ساختمان واقلیم #رساله ...

ارشد معماری - دانشکده معماری و هنر

مرکز تاریخ تمدن کاشان با توجه به نقش آب در شکل گیری نظام معماری کاشان دکتر علی عمرانی پور بهمن 92 چکیده: 2 هاله هنریار طراحی دبستان دخترانه با رویکرد روانشناسی اسلامی دکتر سلمان نقره کار

پایان نامه های دانلودی مقطع ارشد رشته معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار. دانلود پایان نامه ارشد :طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر

مطالعات معماری - صفحه 2 از 6 - پلان معماری

موضوع رساله : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار رشته : معماری معرفی کوتاه از پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار ایمنی از ابتدای آفرینش انسان به...

دانلود پروپوزال آماده: طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات ...

دانلود پروپوزال آماده: طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار. دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله ...

دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی معیار های طراحی مجموعه ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری ... دانلود پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار . ژوئن 17, 2016. نوشته های پربازدید : پایان نامه تعیین میزان رفتارهای پرخاشگرانه و ...

مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز | آربیتا فایل

طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری پایدار پایان نامه معماری: طراحی مجتمع … ۲-۵-۱۲- فضای سبز در معماری سنتی ۱۷ … ۲-۶-۷-فضای سبز در مناطق گرم و خشک ۲۱

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری ...

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 202 حجم فایل: 30958 کیلوبایت طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

دانلود متن کامل پایان نامه رشته پلیمر : علم کیمیاگری ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر با عنوان : علم کیمیاگری در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی ...

طراحی مجتمع مسکونی - rozblog.com

طراحی مجتمع مسکونی دسته: معماری بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 3790 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76 پایان نامه معماری با موضوع طراحی مجتمع مسکونی در قالب ورد و 76 صفحه و در 7 بخش به بررسی و مطالعه در مورد ضوابط طراحی مجتمع ...

رساله معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد ...

پروژه ” رساله ارشد طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات بارویکرد معماری پایدار “به عنوان کمک آموزشی و در راستای تکمیل مطالعات شما ، در وبسایت قرار گرفته است .

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری ...

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 202 حجم فایل: 30958 کیلوبایت طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

پایان نامه کارشناسی ارشد معماری «طراحی مرکز فروش - دانلود ...

معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات بارویکرد معماری پایدار ... روال و فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه کمال الملک مرکز آموزش های عالی آزاد ...

دانلود پروپوزال آماده: طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات ...

دانلود پروپوزال آماده: طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار. دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله ...

دانلود متن کامل پایان نامه رشته پلیمر : علم کیمیاگری ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر با عنوان : علم کیمیاگری در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی ...

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری ...

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 202 حجم فایل: 30958 کیلوبایت طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

پایان نامه های دانلودی مقطع ارشد رشته معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار. دانلود پایان نامه ارشد :طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر

دانلود پروپوزال آماده: طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات ...

دانلود پروپوزال آماده: طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار. دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله ...

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد ...

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: معماری گرایش معماری بهمن 1393 چکیده نقش تأثیرگذار فضاهای درمانی و به طور کلی محیط، در رفتار و روحیه ...

پایان نامه های دانلودی مقطع ارشد رشته معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار. دانلود پایان نامه ارشد :طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر

مطالعات طراحی هتل

دانلود پروژه آمار با موضوع ميزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجی

دانلود پاورپوینت درس 6 زبان انگلیسی یازدهم

دانلود پاورپوینت کنترل سازه ها

دانلود پروژه کامل طراحی خانه سالمندان

جزوه دستنویس و تایپ شده دکتر محمدزاده - درس داده های حجیم

بیومتریک اثر انگشت در روش های منطق فازی

بیومتریک اثر انگشت در روش های منطق فازیدانلود پاورپوینت خانه شما چه شکلی است درس 16 مطالعات اجتماعی پایه سوم