دانلود رایگان


پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 202 صفحه چکیده در حوزه ایمنی شهری ، مراکز آموزش آتش نشانی از موثرترین مکان هایی هستند که در سه بخش آموزش ، پیشگیری ومقابله ( اطفاء ، امداد ، پشتیبانی وفوریت های پزشکی ) به ارائه خدمات ایمنی مبادرت می

دانلود رایگان طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 202 صفحه چکیده در حوزه ایمنی شهری ، مراکز آموزش آتش نشانی از موثرترین مکان هایی هستند که در سه بخش آموزش ، پیشگیری ومقابله ( اطفاء ، امداد ، پشتیبانی وفوریت های پزشکی ) به ارائه خدمات ایمنی مبادرت می ورزند. از این رو طراحی وساخت مراکز ایمنی ونجات یعنی تربیت نیروی انسانی ، وبکارگیری ماشین آلات وبهینه سازی کارکرد آنها به معنی کارکرد مطلوب وافزایش بهره وری ایستگاه های امداد ونجات می باشد.تنوع حوادث در کشور ما بسیار گسترده است، به گونه ای که از میان ۴۱ نوع حادثه طبیعی وغیر طبیعی شناخته شده در جهان ۳۱ نوع آن در ایران به وقوع پیوسته است. این موضوع موید وجود خطرات بالقوه در پهنه جغرافیایی کشور می باشد، که لزوم ساخت مرکز آموزش ایمنی ونجات را برای پرسنل امداد ونجات کشور ومهندسان ساختمان جهت بررسی وتحلیل ضروری می نماید.در سال های اخیر پس از بحران انرژی وایجاد نقطه نظرات جدید در معماری وتغییر رویکرد معماران به محیط وانرژی ، معماری پایدار نگاهی متفاوت به معماری ومنابع داشته است. لذا طراحی مرکز آموزش بارویکرد معماری پایدار نقش مهمی در تحقق اصولی ، از توسعه پایدار چون کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر وکاهش آلودگی هوا داشت وبه شناخت روشهای پایدار در استفاده از منابع وکاهش هزینه های ساخت وساز ونگهداری ساختمان پرداخته است. هدف اين پروژه شناخت و بررسي ميزان شاخص‌هاي آسایش حرارتي و برنامه ریزی ، توسعه پایدارطراحی اقليمی معماری واستفاده از منابع تجدید پذیر در طراحی مرکز آموزش با داشتن داده های اقلیمی است.واژه کلیدی: ایمنی، توسعه پایدار ، منابع تجدید ناپذیر وعناصر اقلیمی فهرست مطالبعنوان شماره صحفهچکیده 1فصل اول : کلیات تحقیق 2۱-۱- بیان مسئله 3۱-۲- اهداف تحقیق 4۱-۳- فرضیه ها وسوالات پژوهش 5۱-۴- اهمیت وضرورت تحقیق 6۱-۵- روش تحقیق 6۱-۶- ادبیات تحقیق 7۱-۷- پیشینه تحقیق ونمونه پژوهش 8۱- ۸- روش تجزیه وتحلیل داده ها 8فصل دوم : یافته ها۲-۱- آموزش 9۲-۲- نظام آموزش 10۲-۳- آموزش کارکنان 10۲-۴ از چه هنگام نخستين اداره آتش‌نشاني آغاز به كار كرد؟ 11٢ـ ۵- تاريخچه آتش نشاني در ايران 13٢ – ۶ – تاريخچه آتش‌نشاني در تهران 15٢- ۶ – 1- تاريخچه آموزش در آتش‌ نشاني تهران قبل از انقلا 19٢- ۶ – 2- تاريخچه آموزش در آتش نشاني تهران در دهه ۶۰ 20٢ – ۶ – 3- تاريخچه آموزش در آتش‌ نشاني تهران در دهه ۷۰ 21٢- ۶ -۴- تاريخچه آموزش در آتش‌نشاني تهران در دهه ۸۰ تا كنون 28۲-۷- مرکز آموزش 33۲-۷-۱- ساختار مرکز آموزش 33۲-۷-۲- مولفه های یک مرکز آموزش 34۲-۷-۲-۱- مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی 34۲-۷-۲-۲- مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی 35۲-۷-۲-۲-۱- مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه 36۲-۸-۲-۳- مولفه های تسهیلات خارجی 36۲-۷-۲-۴- مولفه های زیربنایی 37۲-۷-۳- ساختمان های مرکز آموزش 38۲-۷-۳-۱- دفاتر 38۲-۷-۳-۲- تالار سخنرانی 38۲-۷-۳-۳- برج تمرین 38۲-۷-۳-۳-۱- پلکان اضطراری برج تمرین 39۲-۷-۳-۴- ساختار آموزشی Live Fire 39۲-۸- ایستگاه آتش نشانی 40۲-۸-۱- ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی 41۲-۸-۱-۱- ساختمان اصلی ایستگاه 41۲-۸-۱-۲- اتاق اطلاعات ومخابرات 41۲-۸-۱-۳- آشیانه 41۲-۸-۱-۳-۱- ابعاد 42۲-۸-۱-۳-۲- فضاهای جانبی 42۲-۸-۱-۳-۳ – موادومصالح 43۲-۸-۱-۳-۴- تهویه و نور 43۲-۸-۱-۳-۵- شیب 44۲-۸-۱-۴- آسایشگاه 44۲-۸-۱-۵- آشپزخانه 44۲-۸-۱-۶ – غذاخوری 45۲-۸-۱-۷- اتاق فرمانده 45۲-۸-۱-۸- اتاق سخنرانی وکلاس درس 45۲-۸-۱-۹- ورزش 45۲-۸-۱-۱۰- کمد خانه رختکن خشک کن شستشو 45۲-۸-۱-۱۱- انبارعمومی 46۲-۸-۱-۱۲- میله فرود 46۲-۸-۱-۱۳- محوطه تمرینات 47۲-۸-۱-۱۴- موارد خاص 47فصل سوم : مطالعات نظری۳-۱- مبانی نظری معماری پایدار 49۳-۱-۱- فرایند طراحی پایدار 51۳-۱-۱-۱- مفهوم طراحی پایدار 51۳-۱-۱-۲-اصول طراحی پایدار در معماری 53۳-۱-۱-۲-۱- مقیاس محیط (نگرش جامع وفراگیر نسبت به محیط) 53۳-۱-۱-۲-۲- طراحی با طبیعت (طبیعت به عتوان الگوی طراحی) 54۳-۱-۱-۲-۳-مقیاس زمان در طراحی(طراحی چرخه حیات اثر معماری) 55۳-۱-۱-۲-۴- طراحی انسانی 55۳-۱-۱-۳- مولفه های پایداری طرح 56۳-۱-۱-۳-۱- بناومحیط زیست 57۳-۱-۱-۳-۲- بنا وکاربران (طیف اصلی تاثیر پذیر) 57۳-۲- مبنای علمی معماری پایدار 59۳-۲-۱- منابع انرژی 60۳-۲-۱-۱- انرژی های تجدید پذیر (پایدار) 62۳-۲-۱-۱-۱- انرژی خورشیدی 62۳-۲-۱-۱-۱-۱ کاربرد های انرژی خورشید 63۳-۲-۱-۱-۲- انرژی باد 66۳-۲-۱-۱-۳- انرژی زمین گرمایی 67۳-۲-۱-۱-۴- انرژی زیست توده 68۳-۲-۱-۱-۵- هیدروژن 69۳-۲-۱-۱-۶-پیل سوختی 69۳-۲-۲- راهکارهای علمی معماری پایدار 71۳-۲-۲-۱- گرم نگهداشتن وخنک ماندن 72۳-۲-۲-۱- ۱- راه کارهای علمی در باب گرم نگاه داشتن وخنک ماندن 74۳-۲-۲-۱-۱-۱- رنگ وبافت 75۳-۲-۲-۱-۱-۲- نسبت فشردگی سطح به حجم 75 ۳-۲-۲-۱-۱-۳- چیدمان فضایی وجهت گیری 75۳-۲-۲-۱-۱-۴- عایق 76۳-۲-۲-۱-۱-۵- عایق وجرم حرارتی 79۳-۲-۲-۱-۱-۶- پنجره 81۳-۲-۲-۱-۱-۷- اکران باز تاب 83۳-۲-۲-۱-۱-۸- نفوذ وتهویه 84۳-۲-۲-۲- سامانه های خورشیدی ایستا(غیرفعال) 85۳-۲-۲-۲-۱- سامانه گرمایش خورشیدی ایستا 85۳-۲-۲-۲-۱-۱-سامانه های جذب مستقیم 86۳-۲-۲-۱-۲- سامانه دیوار ترومپ 88۳-۲-۲-۱-۳- فضای خورشیدی 91۳-۲-۲-۲-۲- سامانه سرمایش ایستا 94۳-۲-۲-۲-۳- ۱- معماری سبز 96۳-۲-۲-۲-۳- ۱-۲- بام سبز 96۳-۲-۲-۲-۳-۲- آتریم 98۳-۲-۲-۲-۳-۳- نمای دو پوسته 99۳-۲-۲-۳-سامانه خورشیدی پویا فعال 102۳-۲-۲-۳-۱- منبع انرژی تقریبا ایده آل 102۳-۲-۲-۳-۲- سلول فتو ولتائیک 104۳-۲-۲-۳-۳- سامانه های خورشیدی آب گرم 105۳-۲-۲-۳-۴- گردآوری های خورشیدی هوای گرم 107۳-۲-۲-۴- سامانه های هوشمند 107۳-۲-۲-۴-۱- معماری هوشمند 108۳-۲-۲-۴-۲- تعاریف ساختمان هوشمند 109۳-۲-۲-۴-۲-۱- سیستم مدیریت ساختمان (BMS) 109۳-۲-۲-۴-۲-۲- سيستم اعلام حريق 111۳-۲-۲-۴-۲-۲-۱- شستی اعلام حريق آدرس پذير 113۳-۲-۲-۴-۲-۳- دتكتورهاي ترکیبی دود و حرارتي آدرس پذير 113۳-۲-۲-۴-۲-۴- دتکتورهای گاز شهری 113۳-۲-۲-۴-۲-۵- آژیرها 114۳-۲-۲-۴-۲-۶ – ماجولهای ورودی/ خروجی 114۳-۲-۲-۴-۲-۷- شبكه كامپيوتر 114۳-۲-۲-۴-۳- نماهای هوشمند 115۳-۲-۲-۴-۴- پوسته های هوشمند 115 ۳-۲-۲-۴-۵- ویژگی های اصلی ساختمان های هوشمند 115فصل چهارم : گرد آوری های داده ها۴-۱- نمونه موردی 117۴-۱-۱- مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان 117۴-۱-۲- مرکز آموزش آتش نشانی ومدیریت بحران کوبه ژاپن 120۴-۱-۳- ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن 122فصل پنجم : تحلیل داده ها و نتیجه گیری۵-۲- شرایط آب و هوای تهران 125۵-۲-۱ ساختار کالبدی شهر تهران 125۵-۲-۲ سیمای شهری 126۵-۳ مکان یابی سایت 127۵-۳-۱- عوامل موثر در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی 128۵-۴- معرفی سایت 129۵-۴-۱ آنالیز اقلیمی سایت 130۵-۴-۱-۱- دما 131۵-۴-۱-۲- رطوبت 133۵-۴-۱-۳- بارش 133۵-۴-۱-۴- باد 134۵-۴-۱-۵- تابش 139۵-۵- اهداف طراحی اقلیمی 136۵-۵-۱- تعیین اقلیم به روش دمارتن 136۵-۵-۲- تعیین اقلیم به روش آمبرژه 136۵-۶- طراحی اقلیمی وجهت استقرار ساختمان 136۵-۶-۱- رابطه فرم ساختمان واقلیم 137۵-۶-۲- جهت گیری نسبت به تابش آفتاب 137۵-۷- نیازهای محیطی ساختمان های آموزشی 138۵-۷-۱- موارد کلی حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمان های آموزشی 139۵-۷-۲- جلوگیری از اتلاف حرارت 139۵-۷-۳- بهره گیری از انرژی خورشید 140۵-۷-۴- جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس 140۵-۷-۵- محافظت در برابر بارندگی 141۵-۷-۶- جلوگیری از گرم شدن کلاس ها یا استفاده از جریان هوا 141۵-۸- ایده های طرح (معرفی طرح نهایی) 143۵-۹- نتیجه آنالیز سایت 144 ۵-۹-۱- جهت گیری بنا ها و ورودیهای سایت 144۵-۹-۲- محور های طراحی 146۵-۹-۳- زون بندی 146۵-۱۰- شرح فضاها و ویژگی ها ودیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا 147۵-۱۰-۱- کلاس های آموزش ونحوه ورود به فضاهای دسترسی 147۵-۱۰-۱-۱ اتاق دستگاه تنفسی 149۵-۱۰-۱-۲ سوله آموزشی 152۵-۱۰-۱-۳ نهار خوری وآشپزخانه 152۵-۱۰-۲- زمین های عملیاتی آموزشی 154۵-۱۰-۲-۱ زمین عملیات کثیف Dirty Area 154۵-۱۰-۲-۲ زمین عملیات تمیز Clean Area 155۵-۱۰-۳ سالن ورزشی چند منظوره 155۵-۱۰-۴ ساختمان اقامتی 156۵-۱۰-۵ ایستگاه آتش نشانی 156۵-۱۰-۶ برج کنترل عملیاتی 159۵-۱۰-۷- باند فرودگاه 160۵-۱۱- دیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا 161۵-۱۲- ویژگی های اقلیمی وپایدار طرح 161۵-۱۲-۱- نمای دوپوسته 161۵-۱۲-۲- آتریوم 161۵-۱۲-۳- کلکتورها وسلول های فتوولتائیک 162۵-۱۲-۴- فضای خورشیدی 162۵-۱۲-۵- بام سبز 163۵-۱۳- سازه 164۵-۱۴- تاسیسات 164۵-۱۴-۱- اصول كلي طراحي 165 ۵-۱۴-۲- فهرست سيستم هاي تأسيسات الكتريكي 166۵-۱۴-۳- سيستمهاي تأسيسات الكتريكي 167۵-۱۴-۴- تاسیسات مکانیکی 167۵-۱۴-۴-۱- سيستم هاي تأمين سرمايش، گرمايش و تخليه هوا 168۵-۱۴-۴-۱-۱- شرايط محيط داخل 168۵-۱۴-۵- سرمایش و گرمایش 169۵-۱۴-۶- ميزان آب باران و چگونگي دفع آن 170۵-۱۴-۶-۱- مصالح مصرفی شبکه فاضلاب و آب باران 170نتیجه گیری 171

پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار


طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار


طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات


معماری پایدار


پایان نامه معماری پایدار


پایان نامه ارشدمعماری


مهندسی معماری


دانلودپایان نامه مهندسیپایان


نامهطراحی


مرکز


آموزش


ایمنی


ونجات


بارویکرد


معماری


پایدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه درباره بام سبز

پایان نامه رشته : معماری گرایش :مهندسی معماری عنوان : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار جرم شناختی:پایان نامه ها با موضوع جرم شناختی و کیفر شناسی

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار ...

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار : پایان نامه ارشد مهندسی معماری معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد .

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی معماری مجتمع اقامتی ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری عنوان : طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار ...

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار : پایان نامه ارشد مهندسی معماری معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد .

دانلود پایان نامه اموزشی طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ...

طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ناحیه شهری ) دسته: معماری بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 291 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 222 اهمیت تاریخی و مذهبی شهرمشهد ، جاذبه زیارتی وتوریستی آن ، این توانمندی را ایجاد کرده است که نقش ...

پایان نامه های دانلودی مقطع ارشد رشته معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار. دانلود پایان نامه ارشد :طراحی مرکز فرهنگی جوانان دریاچه چیتگر

پایان نامه طراحی پارک و تالار شهر تبریز با رویکرد معماری ...

پایان نامه طراحی پارک و تالار شهر تبریز با رویکرد معماری پایدار پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: معماری گرایش: تکنولوژی معماری بهار 1394 چکیده با شکل گیری شهرها و توسعه شهرنیشنی و اجتماعات نیازها و خواستار ...

پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور - شتابدهی ایده ...

دانلود پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار; پایان نامه تبیین عوامل ایجادکننده تفکر نقاد در دانشکده مرجع; پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت ...

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار ...

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار : پایان نامه ارشد مهندسی معماری معماری یکی از هنرهای بسیار فاخر ایران زمین میباشد که ریشه در فرهنگ و مدنیت هزاران ساله ما دارد .

پروپوزال آماده معماری بایگانی - صفحه 6 از 11 - آسان داک

دانلود پروپوزال آماده: طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار دانلود پروپوزال آماده و پروپوزال تکمیل شده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های ...

ارشد معماری - دانشکده معماری و هنر

مرکز تاریخ تمدن کاشان با توجه به نقش آب در شکل گیری نظام معماری کاشان دکتر علی عمرانی پور بهمن 92 چکیده: 2 هاله هنریار طراحی دبستان دخترانه با رویکرد روانشناسی اسلامی دکتر سلمان نقره کار

(PDF) اصول طراحی باغ موزه ی کودک با رویکرد رشد فکری و ...

‫اصول طراحی باغ موزه ی کودک با رویکرد رشد فکری و خالقیت‬ ‫استاد راهنما ‪:‬‬ ‫سرکار خانم دکتر البرزی‬ ‫پژوهشگر ‪:‬‬ ‫قاسم حیدرنیا‬ ‫دانشجوی کارشناس ارشد معماری ‪،‬دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی ...

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم ...

پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته موضوع طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابك مطالعه موردی: شركت كشتیرانی ج. ا. ا و شركت های تابعه استاد راهنما

پایان نامه طراحی پارک و تالار شهر تبریز با رویکرد معماری ...

پایان نامه طراحی پارک و تالار شهر تبریز با رویکرد معماری پایدار پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: معماری گرایش: تکنولوژی معماری بهار 1394 چکیده با شکل گیری شهرها و توسعه شهرنیشنی و اجتماعات نیازها و خواستار ...

پایان نامه بررسی و پیشرفت های حاصله در زمینه تولید الیاف ...

پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف عنوان : بررسی و پیشرفت های حاصله در زمینه ...

پایان نامه با موضوع معماری سبز – خردنامه فرنام – مجله علمی ...

دانلود پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :مهندسی معماری عنوان : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد ...

نامور | مرکز نوآوري های آموزشی - صفحه 54 از 1120

پایان نامه بررسی رابطه بین سطح سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه ­گذاری در بازار سهام در استان­های مختلف ایران; دانلود پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه

بانک اطلاعات پایان نامه ها ... آموزش موسیقی با طراحی بازی و بکاری گیری المان ها و ترانه های بومی برای کودکان 5 تا 10 سال ( در منطقه گیلان) ... (طراحی مرکز فرهنگی-آموزشی تهران)

پایان نامه طراحی پارک و تالار شهر تبریز با رویکرد معماری ...

پایان نامه طراحی پارک و تالار شهر تبریز با رویکرد معماری پایدار پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: معماری گرایش: تکنولوژی معماری بهار 1394 چکیده با شکل گیری شهرها و توسعه شهرنیشنی و اجتماعات نیازها و خواستار ...

انتخاب موضوع و دانلود پایان نامه معماری از میان هزاران ...

طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار : پایان نامه ارشد مهندسی معماری ادامه / دانلود ZIP

مرکز دانلود پایان نامه

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق ۱. انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق در گرایش های حقوق جزا و جرم شناسی، ح ... - عبدالله زاده , تلفن : ۰۹۳۹۷۷۲۸۳۱۸ ۰۹۳۹۷۷۲۸۳۱۸ 00/01/10

بایگانی‌های آموزش کامل - دانلود پایان نامه ها

دانلود پایان نامه طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی هوش هیجانی در رابطه با ...

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فصل اول (كلیات تحقیق) مقدمه: بیان مسئله : اهداف تحقیق : اهمّیّت وضرورت درست تحقیق: فرضیه تحقیق: متغیرهای تحقیق ...

معماری بایگانی | صفحه 2 از 4 | دانلود رایگان انواع پایان ...

سری جدیدی از پایان نامه ها و مقالات هنر و معماری در گرایش های گوناگون در مقطع کارشناسی ارشد برای کاربران و دانشجویان این رشته در سایت قرار داده شده است.

پایان نامه طراحی پارک و تالار شهر تبریز با رویکرد معماری ...

پایان نامه طراحی پارک و تالار شهر تبریز با رویکرد معماری پایدار پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: معماری گرایش: تکنولوژی معماری بهار 1394 چکیده با شکل گیری شهرها و توسعه شهرنیشنی و اجتماعات نیازها و خواستار ...

ایستگاه های آتش نشانی Archives - مقالات علمی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :مهندسی معماری عنوان : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد ...

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: معماری گرایش معماری بهمن 1393 چکیده نقش تأثیرگذار فضاهای درمانی و به طور کلی محیط، در رفتار و روحیه ...

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد ...

پایان نامه مرکز درمانی و حمایت از کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: معماری گرایش معماری بهمن 1393 چکیده نقش تأثیرگذار فضاهای درمانی و به طور کلی محیط، در رفتار و روحیه ...

دانلود پایان نامه اموزشی طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ...

طراحی مجتمع تجاری ( در مقیاس ناحیه شهری ) دسته: معماری بازدید: 10 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 291 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 222 اهمیت تاریخی و مذهبی شهرمشهد ، جاذبه زیارتی وتوریستی آن ، این توانمندی را ایجاد کرده است که نقش ...

پایان نامه درباره بام سبز

پایان نامه رشته : معماری گرایش :مهندسی معماری عنوان : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار جرم شناختی:پایان نامه ها با موضوع جرم شناختی و کیفر شناسی

رساله معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات با رویکرد ...

پروژه ” رساله ارشد طراحی مرکز آموزش ایمنی و نجات بارویکرد معماری پایدار “به عنوان کمک آموزشی و در راستای تکمیل مطالعات شما ، در وبسایت قرار گرفته است .

مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز | آربیتا فایل

طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد معماری پایدار پایان نامه معماری: طراحی مجتمع … ۲-۵-۱۲- فضای سبز در معماری سنتی ۱۷ … ۲-۶-۷-فضای سبز در مناطق گرم و خشک ۲۱

دانلود رساله معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد ...

Posted in رساله معماری Tagged #آبگرمکن خورشیدی #ایستگاه آتش نشانی #پایداری محیطی و توسعه پایدار #توسعه پایدار #خوابگاه کالج مورتون انگلستان #دانلود رساله معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات #رابطه فرم ساختمان واقلیم #رساله ...

ایستگاه های آتش نشانی Archives - مقالات علمی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :مهندسی معماری عنوان : طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

تحقیق آماده حقوق - موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

دانلود تحقیق بررسی اقرار متهم در تحقیقات مقدماتی

کنترل موتور DC با میکروکنترلر AVR و درایور L298

پایان نامه بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق ايران و انگليس

پاورپوینت زمین شناسی مهندسی هوا زدگی سنگ ها، تشکیل خاک بر جا در 66 اسلاید کاملا قابل ویرایش

دانلود پاورپوینت تولید و توزیع درس 7 مطالعات اجتماعی پایه هفتم

صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ( ICC)و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

بررسی و مقايسه ميزان افسردگی در بين دختران نوجوان و جوانان قشر فقير و دختران نوجوان و جوان قشر غنی

دانلود پاورپوینت بخش پنجم فصل اول اقتصاد دهم انسانی - اقتصاد بین الملل