دانلود رایگان


طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 187 صفحه چکیده محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه است . چرا که از یک سو ، توسعه ممکن است منجر

دانلود رایگان طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 187 صفحه چکیدهمحیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه است . چرا که از یک سو ، توسعه ممکن است منجر به از بین رفتن حوزه های حفاظت شده شود و از سوی دیگر داشتن شناخت کلی درباره قابلیتهای منطقه برای کنار آمدن با توریسم از دیدگاه محیطی ، اجتماعی و اقتصادی و آگاهی درباره انتظارات مردم بومی و انتظارات توریستها از الزامات برنامه ریزی برای داشتن اکوتوریسم پایدار است و با توجه به ارتباط عمیق معماری به عنوان عنصری واسطه با فرهنگ ، هنر ، محیط طبیعی ، همچنین اهمیت وجود مجموعه های تفریحی توریستی در میزان جذب توریست در سطوح مختلف منطقه ، شهر ، کشور و … ضرورت توجه به معماری و طراحی چنین مجموعه هایی در راستای توسعه ی توریسم پایدار احساس می شود . هدف اصلی این پژوهش ، بررسی و ارائه ی راهکارهایی است که بتواند در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی و اثرات زیست محیطی موثر واقع شود. نتایج حاصله نشان می هد ، به کارگیری شیوه های مختلف معماری ، خصوصاً بهره گیری از اصول جدید معماری پایدار و چگونگی طراحی چنین مجموعه هایی به طور مستقیم در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی بکر و مناطق اکوتوریستی موثر است و ارائه ی طرح های سازگار با طبیعت می تواند به طور عملکردی باعث ترغیب الگوهای صحیح رفتاری در برخورد با طبیعت و منابع طبیعی محدود موردنیاز نسل های آینده شود.کلمات کلیدی : توریسم (اکوتوریسم ) پایدار ، معماری ، مجموعه تفریحی توریستی ، محیط زیست فهرستبیان مسئله و رویکرد تحقیق 1اهمیت و ضرورت موضوع 2اهداف 3پیشینه موضوع 3روش تحقیق 6فصل اول : ادبیات تحقیق 7۱-۱واژه شناسی توریسم 8۱- ۲ تعریف توریسم 8۱-۳ اهمیت توریسم 10۱-۴ اهداف توریسم 10۱-۵ مکاتب توریسم 11۱-۶ کارکرد توریسم 12۱-۷ توریسم در بستر تاریخ 15 1-7-1تحولات تاریخی توریسم 15 1-7-2 نقش جاده ی ابریشم در رونق توریسم 15۱-۸ آثار و ابعاد توریسم 16 1-8-1 آثار فرهنگی توریسم 16 1-8-2 توریسم و ارزش های زیست محیطی 16 1-8-2-1 آلودگی های زیست محیطی 17 1-8-2-2 تقلیل منابع طبیعی 17 1-8-2-3 نتایج فیزیکی سفرهای گردشگری 18 1-8-3 آثار اجتماعی توریسم 19 1-8-4 آثار اقتصادی توریسم 21 1-8-5 ابعاد سیاسی توریسم 22۱-۹ اکوتوریسم، تعاریف و مفاهیم 23 1-9-1 مقدمه 23 1-9-2 مفاهیم، تعاریف و مصادیق اکوتوریسم 24۱-۱۰ اهمیت اکوتوریسم 27۱-۱۱ اهداف اساسی اکوتوریسم و ویژگی های آن 27۱-۱۲ اصول اکوتوریسم 28۱-۱۳فرصت ها و تهدیدهای اکوتوریسم 30 1-13-1 فرصت های بالقوه اکوتوریسم 30 1-13-2 تهدید های بالقوه اکوتوریسم 38۱-۱۴ویژگی اکوتوریست ها و انواع آن 40۱-۱۵پایداری محیطی و توسعه پایدار 42 1-15-1 معماری پایدار 42 1-15-2 طراحی پایدار 43 1-15-3 اصول اولیه طراحی پایدار 44 1-15-3-1 درک محیط 44 1-15-3-2 ارتباط با طبیعت 44 1-15-3-3 درک تأثیرات محیطی 44 1-15-3-4 روند مشارکتی طراحی 44 1-15-3-5 درک مردم 45۱-۱۶ دو نمونه از فناوری های معماری پایدار 45 1-16-1 فناوری دیوار سبز Green Wall/ 45 1-16-2 سیستم پانل های شبکه ای مدولار 47 1-16-3 سیستم های کابلی و شبکه توری سیمی 47 1-16-4 دیوار زنده Living Wall / 50 1-16-5 دیوار زنده ی غیرفعال Passive Living Wall/ 51 1-16-6 دیوار زنده ی فعال Active Living Wall/ 53 1-16-7 دیوار گیاهی پاتریک بلان Mur Vegetal/ 54 1-16-8 دیوارهای سبز محوطه سازی Landscape Walls 55 1-16-9 جمع آوری آب باران از پشت بام ها (سطوح عایق آماده) 55۱-۱۷ اکوتوریسم پایدار 58۱-۱۸ برنامه های محوری برای توسعه پایدار اکوتوریسم 60۱-۱۹ الگوی اکوتوریسم پایدار 60۱-۲۰ نگاهی به صنعت اکوتوریسم در ایران 61 1-20-1 مقدمه 61 1-20-2 جاذبه های مختلف گردشگری و اکوتوریسم در ایران 64 1-20-3 جاذبه های اکوتوریستی ایران 67 1-20-4 چالش های اکوتوریسم در ایران 72 1-20-5 فرصت های توسعه اکوتوریسم در ایران 73فصل دوم: تفریح و بررسی فضای اقامتی 75۲-۱ تعریف تفریح 76۲-۲ فضاهای اقامتی 76 2-3 نمونه های موردی 77 2-3 -1 شهرك توريستي و تفريحي نمك آبرود 77 2-3-2 مجتمع ساحلی مارینای دبی 78 2-3-3 مرکز فرهنگی ژان ماری تیجیبائو 80 2-3-4 مرکز جی پل گتی لس آنجلس کالیفرنیا 89۲-۴ بررسی اصول معماری پایدار در نمونه هایی از مجموعه های تفریحی توریستی 93فصل سوم: شرایط اقلیمی 96۳-۱ ویژگی های محیطی، جغرافیایی و اقلیمی مازندران 97۳-۲ ویژگی های معماری مازندران 97۳-۳راهکار ها و ترفند های کالبدی 102۳-۴موقعیت جغرافیایی طرح 104۳-۵ساختار زمین شناسی 107۳-۶ توپوگرافی و شیب 107۳-۷ باد 108۳-۸ سکانس بندی 108۳-۹برداشت و بررسی نقش محدوده مورد مطالعه در سطح شهر و رشد کیفیت آن 108۳-۱۰مطالعه و بررسی نقش سازمان ها و نهادها و بودجه سالانه عمرانی آنها 109۳-۱۱برداشت و مطالعه و بررسی کاربری زمین و بررسی کیفی آن 110 3-11-1 برداشت، مطالعه و بررسی کاربری زمین 110 3-11-2بررسی کیفی کاربری های حاشیه رودخانه تجن در رابطه با اقشار استفاده کننده 111۳-۱۲شناخت معضلات زیست محیطی اطراف رودخانه تجن 112۳-۱۳مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها در محدوده بلافصل 113۳-۱۴بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل 114۳-۱۵ مطالعه و بررسی نقش فضای شهری در تامین حمل و نقل شهری سواره، پیاده و بار 114۳-۱۶بررسی تاثیر کاربری های سفر ساز سواره بر روی شبکه حمل و نقل 115۳-۱۷ بررسی مسیرها و میزان نحوه حضور پیاده در محدوده مورد طراحی 115 3-17-1دسترسی پیاده به حاشیه رودخانه 118۳-۱۸ مطالعه و بررسی پارکینگ در محدوده مورد نظر 118۳-۱۹شناسایی و بررسی نقاط و قلمروها 119۳-۲۰ شناسایی و تعیین حوزه های بصری در منطقه فراگیر 121۳-۲۱ تاثیر تجمع روزانه اقشار بر محدوده مورد مطالعه 123۳-۲۲مطالعه میزان قابلیت استفاده از فضا برای گروههای مختلف اجتماعی / سنی 124۳-۲۳مطالعه و بررسی استعداد محدوده مورد مطالعه برای رشد انواع فعالیت ها 124۳-۲۴ مطالعه و بررسی مشکلات اجتماعی موجود در محل، نوع، میزان و مکانیزم آن 125۳-۲۵مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن 125 3-25-1 سد شهید رجایی 126 3-25-2 سد انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی رودخانه تجن 126۳-۲۶ کیفیت مبلمان شهری 126۳-۲۷ مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی موجود 129۳-۲۸ مطالعه و بررسی نوع و نحوه استفاده از امکانات حاشیه رودخانه تجن 130۳-۲۹ مطالعه و بررسی راهکارهای توسعه زیست محیطی برای رودخانه تجن ساری 131فصل چهار: برنامه ريزي فيزيكي و روند طراحی 136۴-۱ مقدمه 137۴-۲ برنامه ريزي فيزيكي 137۴-۳ معرفي حوزه‌ها 138 4-3-1 پاركينگ 138 4-3-2 اقامتگاه (هتل) 138 4-3-3 رستوران 147 4-3-4 اداري 148 4-3-5 نتيجه گيري 149۴-۴ روند طراحی 150 4-4-1 مقدمه 150 4-4-2 اهداف و عملكردهاي پروژه 150 4-4-3 حوزه فرهنگي 151 4-4-3-1 كارگاههاي صنايع دستي 151 4-4-4 حوزه اقامتي و استراحت 151 4-4-5 حوزه ورزشي 152 4-4-6 حوزه تفريحي 152 4-4-7 حوزه اداري 152۴-۵ ايده‌هاي طراحي 153 4-5-1 ايده‌هاي كلي 153 4-5-2 منابع و جاذبه‌هاي طبيعي 153 4-5-3 منابع و جاذبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و تاریخی 153 4-5-4 طراحي فضاي سبز 154 4-5-5 پيش‌بيني‌هاي طرح براي حفظ اكوسيستم منطقه 154فصل پنجم: سازه 155۵-۱ سازه 156۵-۲ تاسيسات 156 5-2-1 سيستم تهويه يكپارچه با كانال 157 5-2-2 سيستم تهويه يكپارچه فن كوئلي 157 5-2-3 سيستم چيلر مركزي با فن كوئل آبي 158 5-2-4 سيستم چيلر مركزي با هواساز و كانال 158فصل ششم : مدارک طراحی 160 منابع 170

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار


پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار


طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن


رویکرد اکوتوریسم پایدار


پایان نامه مهندسی معماری


مهندسی معطراحی


مجموعه


تفریحی


توریستی


رودخانه


تجن


با


رویکرد


اکوتوریسم


پایدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رساله ارشد طراحی معماری مرکز مشاوره و روان درمانی شیراز

رساله ارشد طراحی معماری مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار رشته : معماری – رساله فرمت : word مقدمه : بیان مسئله و رویکرد تحقیق در سال های اخیر ملاحظات اکولوژیکی و ز...

پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با ...

دانشگاه آزاد اسلامی غیر انتفاعی – غیر دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار استاد راهنما خانم دکتر نسیبه صدفی ...

بسته تحقیقاتی طراحی مجموعه توریستی تفریحی | دانشجو 724

این بسته شامل 7 پایان نامه در زمینه طراحی مجموعه توریستی تفریحی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. طراحی مجموعه توریستی-تفریحی-اقامتی طرقبه مشهد با ...

مسئولیت اجتماعی Archives - خانه دانشجو

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل ... دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم ...

مسئولیت اجتماعی Archives - خانه دانشجو

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل ... دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم ...

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد ...

در سال هاي اخیر ملاحظات اکولوژیکی و زیست محیطی موجب گردید تا اکوتوریسم به عنوان سازگارترین ...

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فومن - دانلود رایگان

نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار .... در در سه دوره اخیر غرب گیلان در شهرستان های آستارا، تالش، ماسال، رضوانشهر، فومن ، شفت و

مطالعات طراحي مجموعه اقامتي گردشگري با رويکرد معماري | بلاگ

مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری مطالعات ... 50 . مطالعات, طراحی ,مجموعه, تفریحی, توریستی, رودخانه ,تجن, با رویکرد ... ‎14 مارس 2017 ...

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان فومن - دانلود رایگان

نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار .... در در سه دوره اخیر غرب گیلان در شهرستان های آستارا، تالش، ماسال، رضوانشهر، فومن ، شفت و

مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری

مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری دسته: معماری بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 3407 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 215 مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری با 215 صفحه و قابل ویرایش قیمت فایل فقط ...

بسته تحقیقاتی طراحی مجموعه توریستی تفریحی | دانشجو 724

این بسته شامل 7 پایان نامه در زمینه طراحی مجموعه توریستی تفریحی می باشد که به صورت فایل word و pdf در اختیار شما قرار میگیرد. تمامی پایان نامه ها مربوط به سال 90 به بعد می باشد. طراحی مجموعه توریستی-تفریحی-اقامتی طرقبه مشهد با ...

مطالعات طراحي مجموعه اقامتي گردشگري با رويکرد معماري | بلاگ

مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری مطالعات ... 50 . مطالعات, طراحی ,مجموعه, تفریحی, توریستی, رودخانه ,تجن, با رویکرد ... ‎14 مارس 2017 ...

مطالعات, طراحی ,مجموعه, تفریحی, توریستی, رودخانه ,تجن, با ...

مطالعات طراحی طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار تاریخ ایجاد 10/10/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 188 ص فایل ورد قیمت: 14000 تومان

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد ...

فهرست پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار : بیان مسئله و رویکرد تحقیق 1. اهمیت و ضرورت موضوع 2. اهداف 3. پیشینه موضوع 3. روش تحقیق 6

طراحی معماری پلان کلینیک به همراه رندرهای سه بعدی - آرچ دیسا

طراحی معماری پلان کلینیک به همراه رندرهای سه بعدی این پروژه طرحی بی نظیر از پلان کلینیک در فرمت dwg میباشد که توسط نرم افزار اتوکد و به صورت قابل ویرایش تهیه شده است . رندر های سه بعدی از جهات مختلف این پروژه ، تهیه شده است .

تور مسافرتی Archives - مدرسه خلاقیت و نوآوری چشمه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری گرایش :معماری عنوان : طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم […] Read More →

مطالعات طراحي مجموعه اقامتي گردشگري با رويکرد معماري | بلاگ

مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری مطالعات ... 50 . مطالعات, طراحی ,مجموعه, تفریحی, توریستی, رودخانه ,تجن, با رویکرد ... ‎14 مارس 2017 ...

مقاله مجموعه تفریحی اقامتی با رویکرد معماری پایدار در ...

حاجیوند، شکوفه و شریفی، مهدی،1396،مجموعه تفریحی اقامتی با رویکرد معماری پایدار در راستای توسعه صنعت اکوتوریسم شهر ازنا-دهکده دره تخت،کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران ...

پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با ...

دانشگاه آزاد اسلامی غیر انتفاعی – غیر دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار استاد راهنما خانم دکتر نسیبه صدفی ...

رساله ارشد طراحی معماری مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن ...

فهرست رساله ارشد طراحی معماری مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار. بیان مسئله و رویکرد تحقیق ۱. اهمیت و ضرورت موضوع ۲. اهداف ۳. پیشینه موضوع ۳. روش تحقیق ۶

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد ...

محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه است . ... طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد ...

پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار. Categories: ...

طراحی معماری مجتمع توریستی – اقامتی اصفهان

طراحی معماری مجتمع توریستی – اقامتی اصفهان دسته: معماری بازدید: 18 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1200 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 شاید به ندرت بتوان هنری یافت كه به اندازه معماری با زندگی مردم پیوند داشته باشد عوامل و پدیده ...

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد ...

محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه است . ... طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد ...

مقاله تاثیرطبیعت گردی بر طراحی معماری ( نمونه موردی :مجتمع ...

تاثیرطبیعت گردی بر طراحی معماری ( نمونه موردی :مجتمع های توریستی و تفریحی) چکیده توریسم طبیعت یا اکوتوریسم نیز از مهم ترین جاذبه های بخش گردشگری است و سالانه میلیون ها نفر به منظور دیـدار از مناطق خوش آب و هوا و یا خوش ...

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد ...

فهرست پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار : بیان مسئله و رویکرد تحقیق 1. اهمیت و ضرورت موضوع 2. اهداف 3. پیشینه موضوع 3. روش تحقیق 6

پایان نامه زنجیره تامین سبز Archives - تجربه کاو : تجربه ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار 0 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری گرایش :معماری عنوان : طراحی مجموعه تفریحی توریستی ...

بررسی الگوی هزینه درآمد خانوارهای حاشیه نشین شهر مشهد به منظور تبیین الگوی مصرفی آنان

پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني

جزوه درسی حقوق مدنی 1 ( دانشگاه پیام نور)

دانلود مبانی نظری تعهد مذهبی

جرم انگاری و کیفرگذاری امساک و دیده بانی در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظریه معاونت در جرم

پاورپوینت اصول مدیریت علمی فردریک تیلور

دانلود جزوه عایق و فشار قوی دکتر جاویدی دشت بیاض