دانلود رایگان


طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 187 صفحه چکیده محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه است . چرا که از یک سو ، توسعه ممکن است منجر

دانلود رایگان طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 187 صفحه چکیدهمحیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه است . چرا که از یک سو ، توسعه ممکن است منجر به از بین رفتن حوزه های حفاظت شده شود و از سوی دیگر داشتن شناخت کلی درباره قابلیتهای منطقه برای کنار آمدن با توریسم از دیدگاه محیطی ، اجتماعی و اقتصادی و آگاهی درباره انتظارات مردم بومی و انتظارات توریستها از الزامات برنامه ریزی برای داشتن اکوتوریسم پایدار است و با توجه به ارتباط عمیق معماری به عنوان عنصری واسطه با فرهنگ ، هنر ، محیط طبیعی ، همچنین اهمیت وجود مجموعه های تفریحی توریستی در میزان جذب توریست در سطوح مختلف منطقه ، شهر ، کشور و … ضرورت توجه به معماری و طراحی چنین مجموعه هایی در راستای توسعه ی توریسم پایدار احساس می شود . هدف اصلی این پژوهش ، بررسی و ارائه ی راهکارهایی است که بتواند در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی و اثرات زیست محیطی موثر واقع شود. نتایج حاصله نشان می هد ، به کارگیری شیوه های مختلف معماری ، خصوصاً بهره گیری از اصول جدید معماری پایدار و چگونگی طراحی چنین مجموعه هایی به طور مستقیم در کاهش تعرضات در محیط های طبیعی بکر و مناطق اکوتوریستی موثر است و ارائه ی طرح های سازگار با طبیعت می تواند به طور عملکردی باعث ترغیب الگوهای صحیح رفتاری در برخورد با طبیعت و منابع طبیعی محدود موردنیاز نسل های آینده شود.کلمات کلیدی : توریسم (اکوتوریسم ) پایدار ، معماری ، مجموعه تفریحی توریستی ، محیط زیست فهرستبیان مسئله و رویکرد تحقیق 1اهمیت و ضرورت موضوع 2اهداف 3پیشینه موضوع 3روش تحقیق 6فصل اول : ادبیات تحقیق 7۱-۱واژه شناسی توریسم 8۱- ۲ تعریف توریسم 8۱-۳ اهمیت توریسم 10۱-۴ اهداف توریسم 10۱-۵ مکاتب توریسم 11۱-۶ کارکرد توریسم 12۱-۷ توریسم در بستر تاریخ 15 1-7-1تحولات تاریخی توریسم 15 1-7-2 نقش جاده ی ابریشم در رونق توریسم 15۱-۸ آثار و ابعاد توریسم 16 1-8-1 آثار فرهنگی توریسم 16 1-8-2 توریسم و ارزش های زیست محیطی 16 1-8-2-1 آلودگی های زیست محیطی 17 1-8-2-2 تقلیل منابع طبیعی 17 1-8-2-3 نتایج فیزیکی سفرهای گردشگری 18 1-8-3 آثار اجتماعی توریسم 19 1-8-4 آثار اقتصادی توریسم 21 1-8-5 ابعاد سیاسی توریسم 22۱-۹ اکوتوریسم، تعاریف و مفاهیم 23 1-9-1 مقدمه 23 1-9-2 مفاهیم، تعاریف و مصادیق اکوتوریسم 24۱-۱۰ اهمیت اکوتوریسم 27۱-۱۱ اهداف اساسی اکوتوریسم و ویژگی های آن 27۱-۱۲ اصول اکوتوریسم 28۱-۱۳فرصت ها و تهدیدهای اکوتوریسم 30 1-13-1 فرصت های بالقوه اکوتوریسم 30 1-13-2 تهدید های بالقوه اکوتوریسم 38۱-۱۴ویژگی اکوتوریست ها و انواع آن 40۱-۱۵پایداری محیطی و توسعه پایدار 42 1-15-1 معماری پایدار 42 1-15-2 طراحی پایدار 43 1-15-3 اصول اولیه طراحی پایدار 44 1-15-3-1 درک محیط 44 1-15-3-2 ارتباط با طبیعت 44 1-15-3-3 درک تأثیرات محیطی 44 1-15-3-4 روند مشارکتی طراحی 44 1-15-3-5 درک مردم 45۱-۱۶ دو نمونه از فناوری های معماری پایدار 45 1-16-1 فناوری دیوار سبز Green Wall/ 45 1-16-2 سیستم پانل های شبکه ای مدولار 47 1-16-3 سیستم های کابلی و شبکه توری سیمی 47 1-16-4 دیوار زنده Living Wall / 50 1-16-5 دیوار زنده ی غیرفعال Passive Living Wall/ 51 1-16-6 دیوار زنده ی فعال Active Living Wall/ 53 1-16-7 دیوار گیاهی پاتریک بلان Mur Vegetal/ 54 1-16-8 دیوارهای سبز محوطه سازی Landscape Walls 55 1-16-9 جمع آوری آب باران از پشت بام ها (سطوح عایق آماده) 55۱-۱۷ اکوتوریسم پایدار 58۱-۱۸ برنامه های محوری برای توسعه پایدار اکوتوریسم 60۱-۱۹ الگوی اکوتوریسم پایدار 60۱-۲۰ نگاهی به صنعت اکوتوریسم در ایران 61 1-20-1 مقدمه 61 1-20-2 جاذبه های مختلف گردشگری و اکوتوریسم در ایران 64 1-20-3 جاذبه های اکوتوریستی ایران 67 1-20-4 چالش های اکوتوریسم در ایران 72 1-20-5 فرصت های توسعه اکوتوریسم در ایران 73فصل دوم: تفریح و بررسی فضای اقامتی 75۲-۱ تعریف تفریح 76۲-۲ فضاهای اقامتی 76 2-3 نمونه های موردی 77 2-3 -1 شهرك توريستي و تفريحي نمك آبرود 77 2-3-2 مجتمع ساحلی مارینای دبی 78 2-3-3 مرکز فرهنگی ژان ماری تیجیبائو 80 2-3-4 مرکز جی پل گتی لس آنجلس کالیفرنیا 89۲-۴ بررسی اصول معماری پایدار در نمونه هایی از مجموعه های تفریحی توریستی 93فصل سوم: شرایط اقلیمی 96۳-۱ ویژگی های محیطی، جغرافیایی و اقلیمی مازندران 97۳-۲ ویژگی های معماری مازندران 97۳-۳راهکار ها و ترفند های کالبدی 102۳-۴موقعیت جغرافیایی طرح 104۳-۵ساختار زمین شناسی 107۳-۶ توپوگرافی و شیب 107۳-۷ باد 108۳-۸ سکانس بندی 108۳-۹برداشت و بررسی نقش محدوده مورد مطالعه در سطح شهر و رشد کیفیت آن 108۳-۱۰مطالعه و بررسی نقش سازمان ها و نهادها و بودجه سالانه عمرانی آنها 109۳-۱۱برداشت و مطالعه و بررسی کاربری زمین و بررسی کیفی آن 110 3-11-1 برداشت، مطالعه و بررسی کاربری زمین 110 3-11-2بررسی کیفی کاربری های حاشیه رودخانه تجن در رابطه با اقشار استفاده کننده 111۳-۱۲شناخت معضلات زیست محیطی اطراف رودخانه تجن 112۳-۱۳مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها در محدوده بلافصل 113۳-۱۴بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل 114۳-۱۵ مطالعه و بررسی نقش فضای شهری در تامین حمل و نقل شهری سواره، پیاده و بار 114۳-۱۶بررسی تاثیر کاربری های سفر ساز سواره بر روی شبکه حمل و نقل 115۳-۱۷ بررسی مسیرها و میزان نحوه حضور پیاده در محدوده مورد طراحی 115 3-17-1دسترسی پیاده به حاشیه رودخانه 118۳-۱۸ مطالعه و بررسی پارکینگ در محدوده مورد نظر 118۳-۱۹شناسایی و بررسی نقاط و قلمروها 119۳-۲۰ شناسایی و تعیین حوزه های بصری در منطقه فراگیر 121۳-۲۱ تاثیر تجمع روزانه اقشار بر محدوده مورد مطالعه 123۳-۲۲مطالعه میزان قابلیت استفاده از فضا برای گروههای مختلف اجتماعی / سنی 124۳-۲۳مطالعه و بررسی استعداد محدوده مورد مطالعه برای رشد انواع فعالیت ها 124۳-۲۴ مطالعه و بررسی مشکلات اجتماعی موجود در محل، نوع، میزان و مکانیزم آن 125۳-۲۵مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن 125 3-25-1 سد شهید رجایی 126 3-25-2 سد انحرافی و شبکه آبیاری و زهکشی رودخانه تجن 126۳-۲۶ کیفیت مبلمان شهری 126۳-۲۷ مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی موجود 129۳-۲۸ مطالعه و بررسی نوع و نحوه استفاده از امکانات حاشیه رودخانه تجن 130۳-۲۹ مطالعه و بررسی راهکارهای توسعه زیست محیطی برای رودخانه تجن ساری 131فصل چهار: برنامه ريزي فيزيكي و روند طراحی 136۴-۱ مقدمه 137۴-۲ برنامه ريزي فيزيكي 137۴-۳ معرفي حوزه‌ها 138 4-3-1 پاركينگ 138 4-3-2 اقامتگاه (هتل) 138 4-3-3 رستوران 147 4-3-4 اداري 148 4-3-5 نتيجه گيري 149۴-۴ روند طراحی 150 4-4-1 مقدمه 150 4-4-2 اهداف و عملكردهاي پروژه 150 4-4-3 حوزه فرهنگي 151 4-4-3-1 كارگاههاي صنايع دستي 151 4-4-4 حوزه اقامتي و استراحت 151 4-4-5 حوزه ورزشي 152 4-4-6 حوزه تفريحي 152 4-4-7 حوزه اداري 152۴-۵ ايده‌هاي طراحي 153 4-5-1 ايده‌هاي كلي 153 4-5-2 منابع و جاذبه‌هاي طبيعي 153 4-5-3 منابع و جاذبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و تاریخی 153 4-5-4 طراحي فضاي سبز 154 4-5-5 پيش‌بيني‌هاي طرح براي حفظ اكوسيستم منطقه 154فصل پنجم: سازه 155۵-۱ سازه 156۵-۲ تاسيسات 156 5-2-1 سيستم تهويه يكپارچه با كانال 157 5-2-2 سيستم تهويه يكپارچه فن كوئلي 157 5-2-3 سيستم چيلر مركزي با فن كوئل آبي 158 5-2-4 سيستم چيلر مركزي با هواساز و كانال 158فصل ششم : مدارک طراحی 160 منابع 170

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار


پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار


طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن


رویکرد اکوتوریسم پایدار


پایان نامه مهندسی معماری


مهندسی معطراحی


مجموعه


تفریحی


توریستی


رودخانه


تجن


با


رویکرد


اکوتوریسم


پایدار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رساله ارشد طراحی معماری مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن ...

فهرست رساله ارشد طراحی معماری مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار. بیان مسئله و رویکرد تحقیق ۱. اهمیت و ضرورت موضوع ۲. اهداف ۳. پیشینه موضوع ۳. روش تحقیق ۶

پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار. Categories: ...

طراحی بخش تفریحی و توریستی تفرجگاه ساحلی با رویکرد معماری ...

طراحی بخش اقامتی تفرجگاه ساحلی با رویکرد معماری پایدار(محیط زیست) معماری موظف است در بالا بردن قابلیت فضاهای زندگی انسان ها برای تلفیق عوامل محیطی، اقلیمی با هم و فراهم آوردن شرایط آسایش در زندگی امروز و فردای بشر ...

404 Not Found

پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار. نویسنده : moldi123. بازدید : نوشته شده در: 28 فوریه2018. بیان مسئله و رویکرد تحقیق .

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با - دانلود رایگان

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار word. چکیدهمحیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به ...

پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با ...

دانشگاه آزاد اسلامی غیر انتفاعی – غیر دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار استاد راهنما خانم دکتر نسیبه صدفی ...

پایان نامه مجموعه تفریحی توریستی Archives - آرچ دیسا

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار توسط : تحریریه آرچ دیسا در: آوریل 09, 2018 در: رساله ارشد معماری , فروشگاه سایت بدون دیدگاه

پایان نامه های دانلودی مقطع ارشد رشته معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار. دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

پایان نامه های دانلودی رشته معماری - دانلود پایان نامه ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار. دانلود پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

مطالعات معماری - پلان معماری

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار توسط : admin در: مارس 25, 2019 در: رساله ارشد معماری , فروش ویژه بدون دیدگاه

پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار. Categories: ...

طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر ...

doc طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار : پایان نامه ارشد مهندسی معماری گرایش معماری

پایان نامه طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور ...

پایان نامه طراحی پارک و تالار شهر تبریز با رویکرد معماری پایدار ... پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار ...

طراحی معماری مجتمع توریستی – اقامتی اصفهان

طراحی معماری مجتمع توریستی – اقامتی اصفهان دسته: معماری بازدید: 18 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1200 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 شاید به ندرت بتوان هنری یافت كه به اندازه معماری با زندگی مردم پیوند داشته باشد عوامل و پدیده ...

توسعه منطقه Archives - خانه دانشجو

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار; راهنمای پایان نامه با موضوع تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار در حقوق ایران

مسئولیت اجتماعی Archives - خانه دانشجو

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل ... دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم ...

پایان نامه های دانلودی مقطع ارشد رشته معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار. دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری

مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری دسته: معماری بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 3407 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 215 مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری با 215 صفحه و قابل ویرایش قیمت فایل فقط ...

طراحی معماری پلان کلینیک به همراه رندرهای سه بعدی - آرچ دیسا

طراحی معماری پلان کلینیک به همراه رندرهای سه بعدی این پروژه طرحی بی نظیر از پلان کلینیک در فرمت dwg میباشد که توسط نرم افزار اتوکد و به صورت قابل ویرایش تهیه شده است . رندر های سه بعدی از جهات مختلف این پروژه ، تهیه شده است .

مقاله تاثیرطبیعت گردی بر طراحی معماری ( نمونه موردی :مجتمع ...

تاثیرطبیعت گردی بر طراحی معماری ( نمونه موردی :مجتمع های توریستی و تفریحی) چکیده توریسم طبیعت یا اکوتوریسم نیز از مهم ترین جاذبه های بخش گردشگری است و سالانه میلیون ها نفر به منظور دیـدار از مناطق خوش آب و هوا و یا خوش ...

طراحی معماری پلان کلینیک به همراه رندرهای سه بعدی - آرچ دیسا

طراحی معماری پلان کلینیک به همراه رندرهای سه بعدی این پروژه طرحی بی نظیر از پلان کلینیک در فرمت dwg میباشد که توسط نرم افزار اتوکد و به صورت قابل ویرایش تهیه شده است . رندر های سه بعدی از جهات مختلف این پروژه ، تهیه شده است .

معماری و شهرسازی - متن کامل پایان نامه ها درباره این موضوع ...

Posted on ژوئن 15, 2016 ژوئن 15, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار بسته هستند

مطالعات طراحي مجموعه اقامتي گردشگري با رويکرد معماري | بلاگ

‎مطالعات طراحی مجموعه اقامتی توریستی در قشم با رویکرد معماری پایدار گردشگری هتل قشم & amp nbsp تاریخ ایجاد 04 07 2015 12:00:00 ق.ظ & amp nbsp & amp ...Searches related to مطالعات طراحي مجموعه اقامتي گردشگري با رويکرد ...

توسعه منطقه Archives - خانه دانشجو

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار; راهنمای پایان نامه با موضوع تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار در حقوق ایران

مطالعات معماری - پلان معماری

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار توسط : admin در: مارس 25, 2019 در: رساله ارشد معماری , فروش ویژه بدون دیدگاه

مطالعات, استراحتگاه ,تفریحی, توریستی, ساحلی | بلاگ

مطالعات طراحی طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار: مطالعات طراحی معماری مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی: مطالعات طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی 165 ص فایل ورد

بایگانی‌های شبکه آبیاری - دانلود پایان نامه ها

عنوان : طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار (بیشتر…) By مدیر سایت , 3 هفته ago

پایان نامه درباره شبکه آبیاری

بهره‌برداران به مشارکت در مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه آبیاری در اراضی پایاب سد ستارخان شهرستان اهر پایان نامه بررسی چالش‌ها و راهکارهای جلوگیری از رباخواری دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ...

مقاله مجموعه تفریحی اقامتی با رویکرد معماری پایدار در ...

حاجیوند، شکوفه و شریفی، مهدی،1396،مجموعه تفریحی اقامتی با رویکرد معماری پایدار در راستای توسعه صنعت اکوتوریسم شهر ازنا-دهکده دره تخت،کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران ...

معماری و شهرسازی - متن کامل پایان نامه ها درباره این موضوع ...

Posted on ژوئن 15, 2016 ژوئن 15, 2016 Author کاربر14 دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار بسته هستند

مسئولیت اجتماعی Archives - خانه دانشجو

دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل ... دانلود پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم ...

دانلود پایان نامه معماری - صفحه 2 از 3 - ویکی پیپر

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار. 10000 تومان. دانلود. طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی ...

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد ...

محیط های طبیعی بکر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب برای اکوتوریسم به شمار می روند و توسعه توریسم در این محل ها همچون تیغ دولبه است . ... طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد ...

پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار. Categories: ...

مقاله تاثیرطبیعت گردی بر طراحی معماری ( نمونه موردی :مجتمع ...

تاثیرطبیعت گردی بر طراحی معماری ( نمونه موردی :مجتمع های توریستی و تفریحی) چکیده توریسم طبیعت یا اکوتوریسم نیز از مهم ترین جاذبه های بخش گردشگری است و سالانه میلیون ها نفر به منظور دیـدار از مناطق خوش آب و هوا و یا خوش ...

ترجمه مقاله انگلیسی بهینه سازی فرایند هیدروفرمینگ یک لوله

دانلود پاورپوینت گرافن

بررسی معاملات كالی به كالی در تجارت بين الملل

پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک : بررسی تغییرات رطوبتی خاک (حدود اتربرگ – حد خمیری PL)

دانلود مبانی نظری الگوی های ارتباط خانوادهدانلود پاورپوینت درس 7 قرآن پایه هفتم

پاورپوینت تحلیل پروژه آکادمی هنر JCY