دانلود رایگان


طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 174 صفحه چکیده بافت هاي تاريخي با توجه به اینکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره هستند جزو سرمايه هاي ملي هر کشور محسوب

دانلود رایگان طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیانوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 174 صفحه چکیدهبافت هاي تاريخي با توجه به اینکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاريخ مستند هر دوره هستند جزو سرمايه هاي ملي هر کشور محسوب می شوند. این در حالی است که متاسفانه امروزه این بافت های ارزشمند تاریخی در اکثر شهرهای کشورمان به دلیل فقدان حیات شهری رو به ویرانی نهادند. عوامل نیرومندی نظیر عوامل فرهنگی؛ شامل آداب اجتماعی و مراسم آیینی و… همچنین جلب جمعیت گردشگر و توریست در ماندگاری، حفظ و احیای حیات این بافت های ارزشمند از طرق مختلفی نظیر جلب حضور و مشارکت مردم، نقش ارزنده ای را ایفا می کنند.هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل فرهنگی نظیر مراسم آیینی و… در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش است که آیا می توان با بهره جویی از عوامل فرهنگی بافت تاریخی شهر عقدا را احیا نمود؟ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی (اسناد بر اساس متون، نقشه ها و تصاویر) به همراه برداشت های میدانی بوده است. بستر تحقیق ، شهر عقدا می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مراسم آیینی (مراسم مذهبی ایام محرم و صفر) در شهر عقدا به عنوان عامل مهم هویتی و فرهنگی و تاثیر آن بر کالبد شهر، به شکل ابنیه مذهبی و به عنوان جزئی از استخوان بندی و ساختار اصلی بافت شهر، عواملی قوی و موثر در احیا و باززنده سازی شهر عقدا می باشند.در راستای اهدف ذکر شده ، طراحی یک مجموعه چند منظوره ( مذهبی- اقامتی) که با احترام والگو گیری از ساختار تاریخی شهر، می تواند ضمن تامین اهداف گردشگری و احیای و از زنده سازی شهر ،الگوی مناسبی نیز در توسعه و گسترش بافت این شهر ارائه کندکلید واژه ها: احیا ، بافت تاریخی، فرهنگ ،آیین ها ، عقدا فهرست مطالب:فصل اول کلیات تحقیق 1۱-۱ مقدمه 1۱-۲ تعیین مسأله و بیان اصلی تحقیق 1۱-۳ سابقه و پیشینه تحقیق 4۱-۴ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 7۱-۵ اهداف تحقیق 8۱-۶ سوالات تحقیق 9۱- ۷فرضیه‌های تحقیق 10۱-۸ تعریف مفاهیم اصلی و واژگان 10۱-۹ روش انجام تحقیق 11۱-۹-۱ روش و ابزار گرد آوری داده‌ها 11۱-۹-۲ جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 11۱-۹-۳ روش‌ تجزيه و تحليل داده‏ها 12۱-۹-۴ متغیرهای مورد بررسی 12فصل دوم 13بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر 13۲-۱ مقدمه: طرح مسئله 13۲-۱-۱ فرهنگ و اهمیت و جایگاه آن 14۲- ۱-۲ فرهنگ، کالبد و رویداد 17۲-۱-۳ فضای شهری 19۲-۱-۴ عناصر محتوای فضای شهری 22۲-۱-۴-۱ عناصر متغیر: فعالیت‌ها 23۲-۱-۴-۲ عنصر نسبتا پایدار: حیات مدنی 25۲-۱-۵ فرهنگ (آیینها و رویدادها) تاثیرگذار بر فضاهای شهری 27۲-۱-۵-۱ تعامل آئین های جمعی و ساختار کالبدی شهرهای سنتی ایران 27۲-۱-۶ فضای شهری خاص ایران( رویکرد فضای مذهبی) 30بخش دوم : باززنده سازی بافت های تاریخی 35۲-۲-۱ اهمیت احیا و باز زنده سازی بافت های تاریخی 35۲-۲-۲ تبیین جایگاه فرهنگ در رویکرد بازآفرینی (عامل اول باز زنده سازی) 38۲-۲-۳ تبیین جایگاه گردشگری در رویکرد باز آفرینی (عامل دوم باز زنده سازی) 39۲-۲-۳-۱ گردشگری مذهبی 43۲-۳ نتیجه گیری و جمع بندی 45فصل سوم:بررسی نمونه ها 47بخش اول : نمونه های خارج از کشور 48۳-۱-۱ انگلستان 48۳-۱-۱-۱ چی چستر انگلستان 49۳-۱-۲ ایتالیا 50۳-۱-۲-۱ بولونیای ایتالیا 51۳-۱-۲-۲ برگاموی ایتالیا 53۳-۱-۳اسپانیا 53۳-۱-۳-۱ شهر بارسلون 53۳-۱-۴ حلب 59بخش دوم : نمونه های داخل کشور 64۳-۲-۱ شيراز 64۳-۴-۲ اصفهان 66۳-۳ جمع‌بندی 75فصل چهارم: روش شناسی تحقیق 78۴-۱ تحقیقات توصیفی 78۴-۲ تحقیقات تاریخی 79۴-۳ جمع‌بندی 81فصل پنجم: مطالعات منطقه و شهرعقدا 83بخش اول: شهرستان اردکان 83۵-۱-۱- جغرافياي طبيعي منطقه 83۵-۱-۲-جمعيت و توزيع آن در سطح منطقه 85۵-۱-۳- ارتباطات منطقه 87۵-۱-۴- صنعت 89۵-۱-۵-معدن 89۵-۱-۶-خدمات 90بخش دوم : معرفی شهر عقدا 91۵-۲-۱- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهر 91۵-۲-۲- جغرافیای عقدا 94۵-۲-۳- راه ها 103۵-۲-۴ عوامل شکل دهنده سیمای شهر 105۵-۲-۴-۱- سیمای بیرونی شهر 108الف) برج و بارو 109ب) قلعه ها 111ج) بادگیرها 113د) مصالح 115۵-۲-۴-۲- سیمای درونی شهر 115الف) خانه ها 115ب) ابنیه مذهبی 118مساجد 122حسینیه ها 122کلک ها 122چهارطاقی ها 125ج) ابنیه خدماتی 126آب انبارها 128حمام ها 130رباط ها 131۵-۲-۴-۳- سیمای فرهنگی شهر 133۵-۲-۴-۴-آسیب شناسی شهر 134فصل ششم: ارائه طرح پیشنهادی 137۶-۱ موقعیت شهر عقدا 138۶-۲معرفی حریم شهر و محدوده طراحی 156۶-۳دسترسی های به سایت 139۶-۴معرفی اهداف طراحی 156۶-۵ معرفی کانسپت طراحی 156۶-۶ معرفی طرح پیشنهادی 156۱-۶-۶ معرفی بخش اقامتی 156۶-۶-۲ معرفی حسینیه 156منابع و ماخذ 156

طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه همدیس عقدا فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا


طراحی مجموعه ی اقامتی مذهبی مجموعه


مهندسی معماری


پایان نامه کارشناسی ارشد معماری


کارشناسی ارشد معماری


مهندسی معماریطراحی


مجموعه


ی


اقامتی


مذهبی


مجموعه


همدیس


عقدا


فرهنگی


در


شهر


تاریخی


عقدا


با


رویکرد


احیا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


هنر و معماری بایگانی - صفحه 2 از 5 - پایان نامه ، تحقیق و ...

طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا : پایان نامه ارشد مهندسی معماری ادامه / دانلود

میراث فرهنگی و گردشگری - Mehr News Agency

همزمان با آغاز سال نو و با همکاری شهرداری منطقه ۱۱ تهران برای نخستین بار عمارت تاریخی مؤسسه حکمت و فلسفه که در پهنه رودکی واقع شده است، به روی گردشگران بازگشایی شد. ۱۴۰۰-۰۱-۰۷ ۱۳:۲۲

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی ...

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

دانلود پایان نامه احیا و حفاظت از بافت‌های با ارزش تاریخی

ذخیره شده پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا ... در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش است که آیا می توان با بهره جویی از ...

مجموعه اداری فرهنگی چابهار - طراحی مجموعه اداری فرهنگی ...

طراحی مجموعه اداری فرهنگی چابهار توسط شرکت معماری حاجی زاده. جدید ترین پروژه مفهومی شرکت معماری حاجی زاده طراحی مجموعه اداری فرهنگی چابهار می باشد که با رویکرد های بصری ،اقلیمی و فرهنگی این منطقه طراحی شده است.

رشته مدیریت Archives - نامور | مرکز نوآوري های آموزشی

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا دانلود پایان نامه رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 ...

پایان نامه با موضوع:آثار عقود مخاطره در جهت و مشروعیت ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا; پایان نامه بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

دانلود پروژه طراحی مجتمع فرهنگی اقامتی - ارشدکار

پروژه طراحی مجتمع فرهنگی اقامتی شامل طبقه همکف و پلان مبلمان طبقه اول می باشد. این پروژه معماری مربوط به کارشناسی و همچنین طرح ۳ در دوره کارشناسی می باشد بنا به همین دلیل تمامی مدارک آن همچون مدارک فنی و رندر هایی از ...

مطالعات طراحي مجموعه اقامتي گردشگري با رويکرد معماري | بلاگ

نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا ... فصل اول: مطالعات پايه فرهنگ و هويت مقدمه : پيشرفتهاي اجتماعي و سياستهاي علمي ...

پایان نامه بررسی تطبیقی ارزشهای دموکراتیک بین نسلی در شهر ساری

دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی موضوع: بررسی تطبیقی ارزش­های دموکراتیک بین­ نسلی در شهر ساری برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود ...

دانلود پروژه طراحی مجتمع فرهنگی اقامتی - ارشدکار

پروژه طراحی مجتمع فرهنگی اقامتی شامل طبقه همکف و پلان مبلمان طبقه اول می باشد. این پروژه معماری مربوط به کارشناسی و همچنین طرح ۳ در دوره کارشناسی می باشد بنا به همین دلیل تمامی مدارک آن همچون مدارک فنی و رندر هایی از ...

طراحی مجتمع اقامتی بین راهی در جاده قزوین رشت توسط حبیبه ...

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در ...

مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی بافت هاي تاريخي جزو سرمايه هاي ملي هر کشور به حساب مي آيند و با فرهنگ و تمدن مردم آن سرزمين پيوندي قوي دارند، چرا که برپایه فرهنگ و آداب و رسوم، زندگي فردي و اجتماعي، اعتقادات ، جهان بيني ها ...

پایان نامه با موضوع:آثار عقود مخاطره در جهت و مشروعیت ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا; پایان نامه بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی با ...

موضوع رساله : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی با رویکرد احیا رشته : معماری معرفی کوتاه از پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی با رویکرد احیا بافت سنتی شهرهای قدیم ما که دارای فضاهای بسیار ارزشمندی در ...

رشته مدیریت Archives - نامور | مرکز نوآوري های آموزشی

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا دانلود پایان نامه رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 ...

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم ...

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابك مطالعه موردی: شركت كشتیرانی ج. ا. ا و شركت های تابعه استاد راهنما دکتر حمید رضا عسکر پور استاد مشاور دکتر رضا احمدی کهنعلی

رشته مدیریت Archives - نامور | مرکز نوآوري های آموزشی

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا دانلود پایان نامه رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه 6 ...

پایان نامه هویت و سازگاری فرهنگی آذریهای تهران - خانه دانشجو

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا ...

پایان نامه خانه ی ایرانی (خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی ...

پایان نامه خانه ی ایرانی (خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی - اسلامی) پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد(m.a) مهندسی معماری اسلامی چکیده: در طراحی بسیاری از بنا های موجود عصر ما به عوض ملاحظه نیازهای روان شناختی و ...

نگاهی به معماری مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان اثر فرهاد ...

مرکز فرهنگی سینمای اصفهان)مجتمع فرهنگی فرشچیان(که طراحی آن به اواخر دهه شصت بازمی گردد، در زمینی به مساحت 10هزار متر مربع مجاور رودخانه زاینده رود در محله یی با بافت نسبتا جدید ساخته شده است.

دانلود پایان نامه معماری - صفحه 2 از 3 - ویکی پیپر

مجموعه همدیس عقدا طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی. ... شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدید ...

ضمن عقد دانلود پایان نامه- صفحه 2 از 3 - مدرسه خلاقیت و ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری اسلامی عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

سمینار ارشد مهندسی برق کنترل: طراحی کنترل کننده LQR برای ...

دانلود پایان نامه طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا; پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف‌کننده بر شخصیت برند و وفاداری به برند

دانلود پایان نامه معماری - صفحه 2 از 3 - ویکی پیپر

مجموعه همدیس عقدا طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی. ... شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدید ...

آرشیو فروردین ماه 1398 - Farsiblog.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری اسلامی عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

بایگانی‌های طراحی معماری - دانلود پایان نامه ها

عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

آرشیو فروردین ماه 1398 - Farsiblog.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری گرایش :معماری اسلامی عنوان : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی ...

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با ...

دانشگاه آزاد اسلامی غیر انتفاعی – غیر دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار استاد راهنما خانم دکتر نسیبه صدفی ...

پروژه معماری مرکز فرهنگی اقامتی

پروژه معماری مرکز فرهنگی اقامتی در زمینی با مساحت 1202 متر مربع طراحی شده است و شامل یک طبقه برروی هم کف می باشد که طبقه همکف این پروژه معماری شامل فضاهای فرهنگی وهنری و اتاق نمایشگاه برای نمایش آثار هنری و فضای کتابخانه ...

دانلود جزوه کنکوری خلاصه راهسازی بر اساس کتاب سری عمران ...

رساله ارشد معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا; دانلود همه سوالات آزمون نظام مهندسی عمران + کلید; رساله معماری مجموعه ورزشهای آبی در تهران

هنر و معماری بایگانی - صفحه 2 از 5 - پایان نامه ، تحقیق و ...

طراحی مجموعه اقامتی مذهبی فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا : پایان نامه ارشد مهندسی معماری ادامه / دانلود

پایان نامه طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با ...

دانشگاه آزاد اسلامی غیر انتفاعی – غیر دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش معماری طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار استاد راهنما خانم دکتر نسیبه صدفی ...

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی ...

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مدلی برای استفاده از سیستم ...

طراحی مدلی برای استفاده از سیستم های اطلاعاتی در نظام های چابك مطالعه موردی: شركت كشتیرانی ج. ا. ا و شركت های تابعه استاد راهنما دکتر حمید رضا عسکر پور استاد مشاور دکتر رضا احمدی کهنعلی

مقاله اصول طراحی بناهای فرهنگی در بافت های تاریخی شهرهای ...

یافته های مقاله حکایت از آن دارد که طراحی این مجموعه در راستای توسعه فرهنگی بوده و نیز می تواند بر ارتقای کیفیت بافت تاریخی آبشار های شوشتر و کیفیت ساکنان آن شهر کمک شایان توجهی کند.

دانلود پروژه طراحی مجتمع فرهنگی اقامتی - ارشدکار

پروژه طراحی مجتمع فرهنگی اقامتی شامل طبقه همکف و پلان مبلمان طبقه اول می باشد. این پروژه معماری مربوط به کارشناسی و همچنین طرح ۳ در دوره کارشناسی می باشد بنا به همین دلیل تمامی مدارک آن همچون مدارک فنی و رندر هایی از ...

نقشه اتوکد منطقه 12 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود مقاله سیستم های تعیین جنسیت در ماهی

دانلود پاورپوینت پرورش شتر مرغ - به صورت اسلاید شو

بررسی روشهای مختلف بازشناسی نوری حروف

پایان نامه چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنون جمهوری اسلامی ايرانبررسی جایگاه زن در دوره پیش از اسلام ومقایسه آن با دوره اسلامی

مروری بر روش های تخصیص منابع در محاسبات ابری

دانلود پاورپوینت آینده روشن درس 4 دین و زندگی 1 پایه دهم

مروری بر روش های تخصیص منابع در محاسبات ابری