دانلود رایگان


پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 153 صفحه چکیده خرید به ویژه خرید سوغات و صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های گردشگران در طول سفر است. سوغات خریداری‌شده از مقصد تجربه سفر را برای گرد

دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهاننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 153 صفحه چکیدهخرید به ویژه خرید سوغات و صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های گردشگران در طول سفر است. سوغات خریداری‌شده از مقصد تجربه سفر را برای گردشگران به تجربه‌ای مادی و ملموس تبدیل می‌کند. هدف پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی انجام شده است بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی گردشگران (سن، تحصیلات، درآمد) و نوع سفر و تعداد همراهان سفر با میزان خرید صنایع‌دستی و همچنین شناسایی و اولویت‌بندی صنایع‌دستی محبوب گردشگران خارجی بازدیدکننده از اصفهان و ویژگی‌های صنایع‌دستی موردعلاقه آن‌ها همچنین بود. جامعه این پژوهش گردشگران خارجی بازدیدکننده از بازار صنایع‌دستی میدان نقش جهان اصفهان در طول مدت پژوهش را شامل می‌شد، حجم نمونه انتخابی با توجه به جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان ۳۸۴ گردشگر خارجی بود بنابراین به همین تعداد پرسشنامه(محقق ساخته)به روش در دسترس بین گردشگران خارجی در بازار میدان نقش جهان اصفهان توزیع شد و از این میزان، ۳۲۸ پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل قابل‌استفاده بودند. به منظور بررسی اهمیت ویژگی‌های صنایع‌دستی از نظر گردشگران از آزمون tتک نمونه‌ای و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون تاو کندال بی و آزمون کرامر استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بین ویژگی‌های جمعیت شناختی گردشگران(سن، تحصیلات، درآمد) با میزان خرید صنایع‌دستی رابطه معناداری وجود دارد اما میان نوع سفر و تعداد همراهان سفر با میزان خرید صنایع‌دستی رابطه معناداری یافت نشد.به علاوه مشخص شد پر فروش ترین اقلام صنایع‌دستی اصفهان به ترتیب مینیاتور(نگارگری)، آثار سرامیکی، پارچه سنتی (مانند پارچه قلمکار و ترمه)و فرش بودند. همچنین گردشگران هنگام خرید صنایع‌دستی به ویژگی‌هایی مانند برخورداری از طرح زیبا، دست‌ساز بودن، نداشتن کپی های فراوان، نوآورانه بودن، سهولت حمل‌ونقل، انعکاس فرهنگ بومی مقصد، قیمت، خریداری مستقیم از سازنده، در دسترس نبودن در کشور گردشگران و برخورداری از اصالت در مقایسه با سایر ویژگی‌های مطالعه شده در این پژوهش به میزان بیش تر از میانگین اهمیت می‌دهند.واژه های کلیدی :گردشگران خارجی، خرید صنایع دستی، بازاریابی گردشگری ، شهر اصفهان، کارآفرینی فرهنگیفهرست عناوینفصل اول (کلیات پژوهش) 1۱-۱-مقدمه 2۱-۲-بیان مسئله پژوهش 3۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق 4۱-۴-اهداف تحقیق 5۱-۵-پرسش‌های تحقیق 6۱-۶- فرضیه‌های تحقیق 6۱-۷-قلمرو تحقیق 6۱-۸- حجم جامعه، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 6۱-۹-روش تحقیق 7۱-۱۰-ابزار جمع‌آوری داده‌ها 7۱-۱۱-تعریف متغیرهای تحقیق 7۱-۱۲-چارچوب نظری تحقیق 7۱-۱۳-تعریف نظری اصطلاحات 8فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع پژوهش) 10۲-۱-مقدمه 11۲-۲-صنایع‌دستی 12۲-۲-۱-انواع صنایع 12۲-۲-۲-تعاریف، طبقه‌بندی و تاریخچه صنایع‌دستی 13۲-۲-۲-۱-تعریف صنایع‌دستی 13۲-۲-۲-۲-انواع طبقه بندی صنایع دستی 14۲-۲-۲-۳- پیدایش صنایع‌دستی 14۲-۲-۲-۴- تاریخچه صنایع‌دستی در جهان 15۲-۲-۲-۵- تاریخچه صنایع‌دستی در ایران 16۲-۲-۳-مهر اصالت یونسکو برای صنایع‌دستی 16۲-۲-۴-آشنایی با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با صنایع‌دستی 17۲-۳-توسعه پایدار گردشگری 22۲-۴-رفتار مصرف‌کننده در گردشگری 23۲-۴-۱-تعریف گردشگری با تأکید بر دیدگاه تعاملی عرضه و تقاضا 23۲-۴-۲-بازاریابی گردشگری 23۲-۴-۳-رفتار مصرف‌کننده 24۲-۴-۴-رفتار مصرف‌کننده (گردشگران) در گردشگری 24۲-۴-۵-عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کننده 26۲-۵-مصرف 28۲-۵-۱-سفر کردن و انواع مصرف 28۲-۵-۲-مصرف نمادین (چشم‌انداز جامعه‌شناختی به مصرف) 29۲-۶-خرید 29۲-۶-۱-رابطه خرید و گردشگری 32۲-۶-۲-خرید به عنوان فراغت و مصرف گردشگری 33۲-۶-۳-خرید فایده گرایانه 34۲-۶-۴-خرید برنامه‌ریزی نشده 35۲-۶-۵-خرید فراغتی و تفاوت آن با خرید سنتی 36۲-۶-۶-خرید به عنوان فعالیتی فراغتی در مقصد گردشگری 37۲-۶-۷-ارزش لذتی و ارزش سودمندی خرید در مقصد گردشگری 38۲-۶-۸-طیف خرید کارکردی- فراغتی 38۲-۶-۹-خرید به عنوان سیاست گردشگری و راهبُرد پیشرفت 39۲-۷-گونه شناسی خریداران 40۲-۸-دلایل خرید سوغاتی توسط گردشگران 42۲-۸-۱-گرایش به خرید یادگاری و یادبود 43۲-۸-۲-در جستجوی اصالت 43۲-۸-۳-در جستجوی تازگی 46۲-۸-۴-نیازهای کارکردی 46۲-۸-۵-خرید هدیه برای اقوام 46۲-۸-۶-زیبایی‌شناسی 47۲-۸-۷-خستگی/ زمان اضافه 47۲-۸-۸-ارتباط با هنرمندان 47۲-۸-۹-عوامل مؤثر بر انتخاب سوغاتی 48۲-۹-عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید گردشگر 50۲-۹-۱-فصل سفر 52۲-۹-۲-سن و جنسیت 52۲-۹-۳-هدف از سفر 55۲-۹-۴-درآمد و تحصیلات 55۲-۹-۵-همراهان سفر و جنبه اجتماعی خرید 56۲-۹-۶-وسیله حمل‌ونقل مورد استفاده در سفر 58۲-۹-۷-نوع سفر 59۲-۹-۸-فرهنگ، ملیت و خرید 59۲-۱۰-دلایل انتخاب هزینه کرد به عنوان شاخص رفتار خرید 60۲-۱۱-پیشینه پژوهش 60۲-۱۲-خلاصه فصل 66فصل سوم (روش پژوهش) 67۳-۱-مقدمه 68۳-۲-روش‌ پژوهش 68۳-۳-جامعه آماری و روش نمونه‌گیری 69۳-۴-پرسش‌های پژوهش 70۳-۵-فرضیه‌های پژوهش 70۳-۶- ابزارها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 70۳-۷-مقیاس مورد استفاده 71۳-۸-روایی و پایایی پژوهش 71۳-۹-دسته‌بندی سؤالات پرسشنامه 72۳-۱۰-چهارچوب نظری پژوهش 75۳-۱۱-فرایند تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها 75۳-۱۲-خلاصه فصل 76فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) 77مقدمه 78۴-۱- یافته‌های توصيفی پرسشنامه 78۴-۱-۱- توزيع فراواني متغير ملیت در نمونه 78۴-۱-۲- توزيع فراواني متغير جنسیت 80۴-۱-۳- توزيع فراواني متغير سن در نمونه 81۴-۱-۴- توزيع فراواني متغير وضعیت تأهل در نمونه 82۴-۱-۵- توزيع فراواني متغير میزان تحصیلات در نمونه 83۴-۱-۶- توزيع فراواني متغير میزان درآمد در نمونه 84۴-۲- آزمون فرضیه‌های پژوهش 85۴-۳- پاسخ به پرسش های پژوهش 89۴-۴- یافته‌های جانبی پژوهش 93۴-۵-خلاصه فصل 103فصل پنجم (نتیجه‌گیری و پیشنهادها) 104۵-۱- مقدمه 105۵-۲- نتیجه‌گیری 105۵-۳-یافته‌های جانبی پژوهش 106۵-۴- مقایسه پژوهش حاضر با پژوهش‌های پیشین 107۵-۵- پیشنهادهای کاربردی 109۵-۶- پیشنهادهای پژوهشی 110فهرست منابع 112پیوست 120پرسشنامه فارسی 124پرسشنامه انگلیسی 130

عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران


میزان خرید صنایع دستی در اصفهان


خرید صنایع دستی


صنایع دستی


خرید صنایع دستی


گردشگر


خرید صنایع دستی گردشگران


کارآفرینی فرهنگیپایان


نامه


بررسی


رابطه


عوامل


موثر


بر


رفتار


خرید


صنایع


دستی


گردشگران


با


میزان


خرید


صنایع


دستی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی ...

پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی چکیده: خرید به ویژه خرید سوغات و صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین فعالیت ...

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان ...

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگانی و با عنوان بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی ...

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی ...

پرسشنامه رفتار خرید. پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی (امیرخانی و همکاران ۱۳۹۳) روایی و پایایی دارد. نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پایان نامه عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis 19, شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه (مورد مطالعه: شرکت‌های .... 49, طراحی استراتژی های ...

پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی ...

پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی چکیده: خرید به ویژه خرید سوغات و صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین فعالیت ...

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات سبز به ...

4-3- رتبه بندی عوامل موثر باروش تحليل سلسله مراتبي زوجي شاخصها 116. 4-3-1- توصیف پاسخ دهندگان برحسب سن 116. 4-3-2- ميزان آشنایي پاسخ دهندگان با شاخصهای موثر بر رفتار خرید محصولات سبز 117

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با سلامت ...

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی با سلامت سازمانی کارکنان . چکیده ۱. فصل اول : کلیات. ۱-۱مقدمه ۳ ۲-۱ بیان مسئله ۵ ۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۷ ۴-۱ بیان اهداف پژوهش ۸

دانلود پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی ...

دانلود پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی در قالب word به صورت کامل در ۱۳۶ صفحه به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.. تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

صنایع دستی : پروپوزال، پایان نامه، سمینار در مورد صنایع ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :هنر گرایش : کارآفرینی فرهنگی عنوان : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار ...

دانلود پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی ...

دانلود پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی در قالب word به صورت کامل در ۱۳۶ صفحه به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.. تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران ...

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان کارآفرینی ...

جدیدترین موضوعات پایان نامه مدیریت تمامی گرایش ها - دانلود ...

بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری; بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های x در شهر x

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب نام ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران; پایان نامه دکتری:بررسی ارتباط کار شیفتی و عوامل دیگر با سندرم متابولیک در کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در ...

پایان نامه های تحصیلی

پایان نامه های تحصیلی سال 1393. ... بررسی عوامل موثر بر رجحان مشتریان در انتخابات یک بانک : ... بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی وجنبه های مختلف تعهد سازمانی :

پایان نامه گردشگری و کارآفرینی در صنایع دستی - دانلود ...

با افزایش گردشگران علاوه بر خرید صنایع دستی توسط آنان هتلها و مراکز اقامتی نیز در بسیاری از کشورها به منظور بازسازی و تزئین اتاق های خود از صنایع دستی استفاده می کنند.

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات سبز به ...

4-3- رتبه بندی عوامل موثر باروش تحليل سلسله مراتبي زوجي شاخصها 116. 4-3-1- توصیف پاسخ دهندگان برحسب سن 116. 4-3-2- ميزان آشنایي پاسخ دهندگان با شاخصهای موثر بر رفتار خرید محصولات سبز 117

مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان ها

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان ها منوچهر ذاکری - کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا

موضوعات پیشنهادی پايان نامه رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي

بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری; بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های x در شهر x

پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی ...

پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی فرهنگی چکیده: خرید به ویژه خرید سوغات و صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین فعالیت ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه

بررسی عوامل موثر در استرس و افسردگی زنان باردار (طراحی وسیله‌ای برای لذت‌بخشی و مطلوب سازی روند حاملگی) مهشید سادات حسینی: دانشکده هنر: طراحى‏صنعتى: 1397-11-07: 380

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد صنایع ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a.) در رشته مدیریت صنعتی، گرایش تولید چکیده این پژوهش تلاشی برای شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور است.

پایان نامه عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis 19, شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه (مورد مطالعه: شرکت‌های .... 49, طراحی استراتژی های ...

دانلود پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی ...

دانلود پایان نامه تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی در قالب word به صورت کامل در ۱۳۶ صفحه به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.. تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

موضوع پایان نامه رشته مدیریت مالی

موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی- گرایش مالی. تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان xخط مشي هاي تقسيم سود و تاثيراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادارx بررسي ارتباط بين ريسک و بازده ...

حل چند تمرین ترمودینامیک

جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران

نمونه سوالات آزمون تعمیرکار پکیج شوفاژ دیواری گازی(فنی و حرفه ای)

حل چند تمرین ترمودینامیک

دانلود مقاله شبکه های پویا NARX

دانلود پاورپوینت درس 12 تم 12 ریاضی پایه اول ابتدایی

حل معادله شرودینگر به صورت عددی و با استفاده از روش RK4

مطالعه الگوهای رهبری در شرکت های موفق ایرانی است

دانلود پاورپوینت باغ همیشه بهار درس 20 هدیه های آسمانی پایه سوم

دانلود پاورپوینت کوه دماوند