دانلود رایگان


پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 153 صفحه چکیده خرید به ویژه خرید سوغات و صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های گردشگران در طول سفر است. سوغات خریداری‌شده از مقصد تجربه سفر را برای گرد

دانلود رایگان پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهاننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 153 صفحه چکیدهخرید به ویژه خرید سوغات و صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های گردشگران در طول سفر است. سوغات خریداری‌شده از مقصد تجربه سفر را برای گردشگران به تجربه‌ای مادی و ملموس تبدیل می‌کند. هدف پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی انجام شده است بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی گردشگران (سن، تحصیلات، درآمد) و نوع سفر و تعداد همراهان سفر با میزان خرید صنایع‌دستی و همچنین شناسایی و اولویت‌بندی صنایع‌دستی محبوب گردشگران خارجی بازدیدکننده از اصفهان و ویژگی‌های صنایع‌دستی موردعلاقه آن‌ها همچنین بود. جامعه این پژوهش گردشگران خارجی بازدیدکننده از بازار صنایع‌دستی میدان نقش جهان اصفهان در طول مدت پژوهش را شامل می‌شد، حجم نمونه انتخابی با توجه به جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان ۳۸۴ گردشگر خارجی بود بنابراین به همین تعداد پرسشنامه(محقق ساخته)به روش در دسترس بین گردشگران خارجی در بازار میدان نقش جهان اصفهان توزیع شد و از این میزان، ۳۲۸ پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل قابل‌استفاده بودند. به منظور بررسی اهمیت ویژگی‌های صنایع‌دستی از نظر گردشگران از آزمون tتک نمونه‌ای و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون تاو کندال بی و آزمون کرامر استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بین ویژگی‌های جمعیت شناختی گردشگران(سن، تحصیلات، درآمد) با میزان خرید صنایع‌دستی رابطه معناداری وجود دارد اما میان نوع سفر و تعداد همراهان سفر با میزان خرید صنایع‌دستی رابطه معناداری یافت نشد.به علاوه مشخص شد پر فروش ترین اقلام صنایع‌دستی اصفهان به ترتیب مینیاتور(نگارگری)، آثار سرامیکی، پارچه سنتی (مانند پارچه قلمکار و ترمه)و فرش بودند. همچنین گردشگران هنگام خرید صنایع‌دستی به ویژگی‌هایی مانند برخورداری از طرح زیبا، دست‌ساز بودن، نداشتن کپی های فراوان، نوآورانه بودن، سهولت حمل‌ونقل، انعکاس فرهنگ بومی مقصد، قیمت، خریداری مستقیم از سازنده، در دسترس نبودن در کشور گردشگران و برخورداری از اصالت در مقایسه با سایر ویژگی‌های مطالعه شده در این پژوهش به میزان بیش تر از میانگین اهمیت می‌دهند.واژه های کلیدی :گردشگران خارجی، خرید صنایع دستی، بازاریابی گردشگری ، شهر اصفهان، کارآفرینی فرهنگیفهرست عناوینفصل اول (کلیات پژوهش) 1۱-۱-مقدمه 2۱-۲-بیان مسئله پژوهش 3۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق 4۱-۴-اهداف تحقیق 5۱-۵-پرسش‌های تحقیق 6۱-۶- فرضیه‌های تحقیق 6۱-۷-قلمرو تحقیق 6۱-۸- حجم جامعه، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 6۱-۹-روش تحقیق 7۱-۱۰-ابزار جمع‌آوری داده‌ها 7۱-۱۱-تعریف متغیرهای تحقیق 7۱-۱۲-چارچوب نظری تحقیق 7۱-۱۳-تعریف نظری اصطلاحات 8فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع پژوهش) 10۲-۱-مقدمه 11۲-۲-صنایع‌دستی 12۲-۲-۱-انواع صنایع 12۲-۲-۲-تعاریف، طبقه‌بندی و تاریخچه صنایع‌دستی 13۲-۲-۲-۱-تعریف صنایع‌دستی 13۲-۲-۲-۲-انواع طبقه بندی صنایع دستی 14۲-۲-۲-۳- پیدایش صنایع‌دستی 14۲-۲-۲-۴- تاریخچه صنایع‌دستی در جهان 15۲-۲-۲-۵- تاریخچه صنایع‌دستی در ایران 16۲-۲-۳-مهر اصالت یونسکو برای صنایع‌دستی 16۲-۲-۴-آشنایی با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با صنایع‌دستی 17۲-۳-توسعه پایدار گردشگری 22۲-۴-رفتار مصرف‌کننده در گردشگری 23۲-۴-۱-تعریف گردشگری با تأکید بر دیدگاه تعاملی عرضه و تقاضا 23۲-۴-۲-بازاریابی گردشگری 23۲-۴-۳-رفتار مصرف‌کننده 24۲-۴-۴-رفتار مصرف‌کننده (گردشگران) در گردشگری 24۲-۴-۵-عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کننده 26۲-۵-مصرف 28۲-۵-۱-سفر کردن و انواع مصرف 28۲-۵-۲-مصرف نمادین (چشم‌انداز جامعه‌شناختی به مصرف) 29۲-۶-خرید 29۲-۶-۱-رابطه خرید و گردشگری 32۲-۶-۲-خرید به عنوان فراغت و مصرف گردشگری 33۲-۶-۳-خرید فایده گرایانه 34۲-۶-۴-خرید برنامه‌ریزی نشده 35۲-۶-۵-خرید فراغتی و تفاوت آن با خرید سنتی 36۲-۶-۶-خرید به عنوان فعالیتی فراغتی در مقصد گردشگری 37۲-۶-۷-ارزش لذتی و ارزش سودمندی خرید در مقصد گردشگری 38۲-۶-۸-طیف خرید کارکردی- فراغتی 38۲-۶-۹-خرید به عنوان سیاست گردشگری و راهبُرد پیشرفت 39۲-۷-گونه شناسی خریداران 40۲-۸-دلایل خرید سوغاتی توسط گردشگران 42۲-۸-۱-گرایش به خرید یادگاری و یادبود 43۲-۸-۲-در جستجوی اصالت 43۲-۸-۳-در جستجوی تازگی 46۲-۸-۴-نیازهای کارکردی 46۲-۸-۵-خرید هدیه برای اقوام 46۲-۸-۶-زیبایی‌شناسی 47۲-۸-۷-خستگی/ زمان اضافه 47۲-۸-۸-ارتباط با هنرمندان 47۲-۸-۹-عوامل مؤثر بر انتخاب سوغاتی 48۲-۹-عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید گردشگر 50۲-۹-۱-فصل سفر 52۲-۹-۲-سن و جنسیت 52۲-۹-۳-هدف از سفر 55۲-۹-۴-درآمد و تحصیلات 55۲-۹-۵-همراهان سفر و جنبه اجتماعی خرید 56۲-۹-۶-وسیله حمل‌ونقل مورد استفاده در سفر 58۲-۹-۷-نوع سفر 59۲-۹-۸-فرهنگ، ملیت و خرید 59۲-۱۰-دلایل انتخاب هزینه کرد به عنوان شاخص رفتار خرید 60۲-۱۱-پیشینه پژوهش 60۲-۱۲-خلاصه فصل 66فصل سوم (روش پژوهش) 67۳-۱-مقدمه 68۳-۲-روش‌ پژوهش 68۳-۳-جامعه آماری و روش نمونه‌گیری 69۳-۴-پرسش‌های پژوهش 70۳-۵-فرضیه‌های پژوهش 70۳-۶- ابزارها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 70۳-۷-مقیاس مورد استفاده 71۳-۸-روایی و پایایی پژوهش 71۳-۹-دسته‌بندی سؤالات پرسشنامه 72۳-۱۰-چهارچوب نظری پژوهش 75۳-۱۱-فرایند تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها 75۳-۱۲-خلاصه فصل 76فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها) 77مقدمه 78۴-۱- یافته‌های توصيفی پرسشنامه 78۴-۱-۱- توزيع فراواني متغير ملیت در نمونه 78۴-۱-۲- توزيع فراواني متغير جنسیت 80۴-۱-۳- توزيع فراواني متغير سن در نمونه 81۴-۱-۴- توزيع فراواني متغير وضعیت تأهل در نمونه 82۴-۱-۵- توزيع فراواني متغير میزان تحصیلات در نمونه 83۴-۱-۶- توزيع فراواني متغير میزان درآمد در نمونه 84۴-۲- آزمون فرضیه‌های پژوهش 85۴-۳- پاسخ به پرسش های پژوهش 89۴-۴- یافته‌های جانبی پژوهش 93۴-۵-خلاصه فصل 103فصل پنجم (نتیجه‌گیری و پیشنهادها) 104۵-۱- مقدمه 105۵-۲- نتیجه‌گیری 105۵-۳-یافته‌های جانبی پژوهش 106۵-۴- مقایسه پژوهش حاضر با پژوهش‌های پیشین 107۵-۵- پیشنهادهای کاربردی 109۵-۶- پیشنهادهای پژوهشی 110فهرست منابع 112پیوست 120پرسشنامه فارسی 124پرسشنامه انگلیسی 130

عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران


میزان خرید صنایع دستی در اصفهان


خرید صنایع دستی


صنایع دستی


خرید صنایع دستی


گردشگر


خرید صنایع دستی گردشگران


کارآفرینی فرهنگیپایان


نامه


بررسی


رابطه


عوامل


موثر


بر


رفتار


خرید


صنایع


دستی


گردشگران


با


میزان


خرید


صنایع


دستی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات سبز به ...

4-3- رتبه بندی عوامل موثر باروش تحليل سلسله مراتبي زوجي شاخصها 116. 4-3-1- توصیف پاسخ دهندگان برحسب سن 116. 4-3-2- ميزان آشنایي پاسخ دهندگان با شاخصهای موثر بر رفتار خرید محصولات سبز 117

پایان نامه های تحصیلی

پایان نامه های تحصیلی سال 1393. ... بررسی عوامل موثر بر رجحان مشتریان در انتخابات یک بانک : ... بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی وجنبه های مختلف تعهد سازمانی :

موضوعات پیشنهادی پايان نامه رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي

بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری; بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های x در شهر x

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی ...

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی (امیرخانی و همکاران ۱۳۹۳) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. رشته کارآفرینی فرهنگی هست این پرسشنامه توسط ...

بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران ...

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان کارآفرینی ...

تحقیق بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر ...

۲۷- کاظمی تکمیلی، ر؛ ۱۳۷۹، بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر باروری طی سال های ۷۵-۶۵ در کشور، پایان ناخمه کارشناسی ارشد، جمعیت شناسی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

بایگانی‌های تصمیم خرید - دانلود پایان نامه ها

عنوان : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران ... متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ...

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات سبز به ...

4-3- رتبه بندی عوامل موثر باروش تحليل سلسله مراتبي زوجي شاخصها 116. 4-3-1- توصیف پاسخ دهندگان برحسب سن 116. 4-3-2- ميزان آشنایي پاسخ دهندگان با شاخصهای موثر بر رفتار خرید محصولات سبز 117

پایان نامه عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis 19, شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه (مورد مطالعه: شرکت‌های .... 49, طراحی استراتژی های ...

بایگانی‌های تصمیم خرید - دانلود پایان نامه ها

عنوان : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران ... متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ...

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان 9 تا 11 سال

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان 9 تا 11 سال تعریف تبلیغ تبلیغ در کلام از مصدر بلغ و به معنی آگاهی روان یا مطلع کردن می باشد و به کسی که در این راه فعالیت کند مبلغ یا تبلیغاتچی گفته می شود.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد صنایع ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a.) در رشته مدیریت صنعتی، گرایش تولید چکیده این پژوهش تلاشی برای شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور است.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :هنر گرایش : کارآفرینی فرهنگی عنوان : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران دانشگاه هنر اصفهان دانشکده گردشگری و کارآفرینی هنر گروه کارآفرینی فرهنگی پایان ...

پایان نامه عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis 19, شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه (مورد مطالعه: شرکت‌های .... 49, طراحی استراتژی های ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت | کالج پروژه

دانلود پایان نامه رشته مدیریت -این موضوعات می توانند راهنمایی برای شما جهت انتخاب یک موضوع مناسب برای گرایش های مختلف پایان نامه رشته مدیریت باشند : آمادگی برای پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری؛ مطالعه ی موردی بانک x ...

دانلود پایان نامه با موضوع اثرات وعوامل موثر بر طلاق در ...

دانلود پایان نامه اثرات وعوامل موثر بر طلاق در خانواده از سری پایان نامه روانشناسی وقتي كه جغد طلاق بر آستانه ي خانه اي نشست و غبار غربت و تنهايي فضاي غمگين آشيانه اي را در خود گرفت، جوجه هاي بي پناه و سرگردان در جستجوي ...

جدیدترین موضوعات پایان نامه مدیریت تمامی گرایش ها - دانلود ...

بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری; بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های x در شهر x

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات سبز به ...

4-3- رتبه بندی عوامل موثر باروش تحليل سلسله مراتبي زوجي شاخصها 116. 4-3-1- توصیف پاسخ دهندگان برحسب سن 116. 4-3-2- ميزان آشنایي پاسخ دهندگان با شاخصهای موثر بر رفتار خرید محصولات سبز 117

تحقیق بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر ...

۲۷- کاظمی تکمیلی، ر؛ ۱۳۷۹، بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر باروری طی سال های ۷۵-۶۵ در کشور، پایان ناخمه کارشناسی ارشد، جمعیت شناسی دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با ...

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر شهر ری. مقدمه : دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است که بین کودک و مادر یا افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست ...

مقاله شناسایی عوامل موثر بازاریابی در صنایع دستی و ارائه ...

آزما، فریدون و میقانی، سمانه و میقانی، حوریه،1393،شناسایی عوامل موثر بازاریابی در صنایع دستی و ارائه راهکار جهت بهبود صادرات با استفاده از فن فراتحلیل،اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در ...

پایان نامه گردشگری

پایان نامه گردشگری فصل اول کلیات پژوهش 11 بیان مسأله: با رشد بیش از پیش شهرنشینی و زندگی ماشینی، برای گریز از زندگی مدرن و یافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امری واقع تجربه کند.

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان 9 تا 11 سال

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان 9 تا 11 سال تعریف تبلیغ تبلیغ در کلام از مصدر بلغ و به معنی آگاهی روان یا مطلع کردن می باشد و به کسی که در این راه فعالیت کند مبلغ یا تبلیغاتچی گفته می شود.

پایان نامه فنی و مهندسی - پایگاه اطلاعات علمی ایران (ISID)

عنوان پایان نامه مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی ... پس می توان نتیجه گرفت با توجه به میزان متوسط توكوفرول ها یعنی 12/22 %غالب اجزا این روغن توكوفرول است كه زردی بیشتری به روغن می دهد پس ...

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی ...

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی (امیرخانی و همکاران ۱۳۹۳) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. رشته کارآفرینی فرهنگی هست این پرسشنامه توسط ...

"بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در تصمیم گیری خرید ...

"بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در تصمیم گیری خرید محصول ایرانی (موردکاوی صنعت لوازم خانگی)" پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران ...

بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران ...

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی در اصفهان نمونه پروپوزال پر شده و تصویب شده و تمامی قسمت ها تکمیل شده به صورت آماده قیمت در حد رایگان کارآفرینی ...

تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه رادفرمان مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۵۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل ...

پایان نامه عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های صادراتی در ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis 19, شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بیمه (مورد مطالعه: شرکت‌های .... 49, طراحی استراتژی های ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد صنایع ...

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a.) در رشته مدیریت صنعتی، گرایش تولید چکیده این پژوهش تلاشی برای شناسایی و رتبه­بندی عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور است.

بایگانی‌های تصمیم خرید - دانلود پایان نامه ها

عنوان : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران ... متن کامل پایان نامه با فرمت ورد پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ...

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی ...

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی (امیرخانی و همکاران ۱۳۹۳) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. رشته کارآفرینی فرهنگی هست این پرسشنامه توسط ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد طلاق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روان شناسی عمومی چکیده پژوهش حاضر با عنوان «بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان شهر تهران» با هدف بررسی تاثیر برخی عوامل بر طلاق صورت گرفت.

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی ...

پرسشنامه رفتار خرید. پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی (امیرخانی و همکاران ۱۳۹۳) روایی و پایایی دارد. نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

صنایع دستی : پروپوزال، پایان نامه، سمینار در مورد صنایع ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :هنر گرایش : کارآفرینی فرهنگی عنوان : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار ...

مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان ها

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان ها منوچهر ذاکری - کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی آستارا

دانلود پایان نامه رفتار خرید – خردنامه فرنام – مجله علمی ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :هنر گرایش : کارآفرینی فرهنگی عنوان : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار ...

بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات سبز به ...

4-3- رتبه بندی عوامل موثر باروش تحليل سلسله مراتبي زوجي شاخصها 116. 4-3-1- توصیف پاسخ دهندگان برحسب سن 116. 4-3-2- ميزان آشنایي پاسخ دهندگان با شاخصهای موثر بر رفتار خرید محصولات سبز 117

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب نام ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران; پایان نامه دکتری:بررسی ارتباط کار شیفتی و عوامل دیگر با سندرم متابولیک در کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در ...

موضوعات پیشنهادی پايان نامه رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي

بررسی عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجی در مورد وجهه ایران به عنوان یک مقصد گردشگری; بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های x در شهر x

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :هنر گرایش : کارآفرینی فرهنگی عنوان : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران دانشگاه هنر اصفهان دانشکده گردشگری و کارآفرینی هنر گروه کارآفرینی فرهنگی پایان ...

صنایع دستی : پروپوزال، پایان نامه، سمینار در مورد صنایع ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :هنر گرایش : کارآفرینی فرهنگی عنوان : بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار ...

دانلود پاورپوینت تنش سرمازدگی Chilling

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران

دانلود پاورپوینت تحلیل دروازه دریایی در کانادا

جزوه معرفی و بررسی خصوصیات شرکت های سهامی عام

دانلود مقاله کامل ساختمان سازی

دانلود پاورپوینت رفتار پر خطر چیست تفکر و سبک زندگی هشتم

چندین توپولوژی توربین بادی

پاورپوینت مسئولیت ها و انتظارها در خانواده درس 4 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم

آزمایشگاه تکنولوژی بتن-مجموعه 10 آزمایش تکنولوژِی بتن در قالب فایل word در 27 صفحه قابل ویرایش