دانلود رایگان


کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی - دانلود رایگاندانلود رایگان کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 123 صفحه چکیده نشانه شناسی،دانش عمومی مطالعه نشانه ها، در سالها ی میانی دهه ۶۰ در سدۀ بیستم بر پایه نظریات فردینان دو سوسور، زبان شناس سوئیسی، پدید آمد. پس از آن بزرگانی چون پیرس، با

دانلود رایگان پایان نامه کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایینوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 123 صفحه چکیده نشانه شناسی،دانش عمومی مطالعه نشانه ها، در سالها ی میانی دهه ۶۰ در سدۀ بیستم بر پایه نظریات فردینان دو سوسور، زبان شناس سوئیسی، پدید آمد. پس از آن بزرگانی چون پیرس، بارت، اکو، متز و… آن را توسعه بخشیدند و امروزه یکی از شاخه های مهم در رشته‌ های مختلف از جمله هنر است، قابل ذکر است که نشانه‌شناسی در ایران یک موضوع نو و تقریبا تازه است که هنوز در بسیاری از زمینه ها جای کار و تحقیق و بررسی دارد. بر اساس اصول نشانه شناسی،هر متن ساختاری متشکل از نشانه‌‌هاست از جمله نشانه‌شناسی ساختار -گرا،فرهنگی و …. نشانه‌شناسی یکی از روش‌های تحلیل متن است و وظیفه نشانه‌شناس، تحلیل و بیرون کشیدن دلالت های درون متن و توضیح و بست آن برای هرچه بهتر درک کردن متن است. همچنین اسطوره‌شناسی که در زمره تبار شناسی فرهنگ یک ملت قرار می گیرد، در کنار نشانه‌شناسی منجر به تحلیل بهتر متن و همینطور تأویل های متنی می گردد. در این بین نماد و نماد شناسی حالتی بینا بینی دارد به طوری که پیرس در تقسیم بندی خود صراحتا نماد را در دسته بندی نشانه‌ای خود قرار داده است. در این پژوهش کوشش شده تا فیلمنامه های انتخاب شده از آثار بهرام بیضایی، فیلمساز، کارگردان و نمایشنامه نویس معاصر، از دریچه‌ی نشانه‌شناسی،اسطوره و نماد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا درک بهتر و دقیق تری نسبت به آن ها حاصل شود و برای رسیدن به این مهم،بنیان تحقیق بر استخراج نشانه‌های تصویری،کلامی،متنی و فرهنگی بوده است چرا که بیضایی از محدود کارگردانان بزرگ ایران‌شناس است که دانشی عمیق نسبت به ریشه‌های اسطوره _ای این مرز و بوم باستانی دارد و برای خلق آثار بی نظیرش این ریشه ها را در قالبی نشانه‌شناختی با زیبایی خاص مؤلفه های سبکی اش به جامعه‌ی مخاطبان خود عرضه کرده است. همچنین برای درک و فهم موجز تر آثار او از نشانه‌های تصویری وکلامی برای فهم لایه های درونی متن نیز کمک گرفته شده است. گفتنی است بیضایی در مقام یک کارگردان مؤلف همواره کوشیده است از بیان صریح برای القای اندیشه‌های خود دوری جوید و از نشانه،اسطوره و نماد در سطوح متفاوت و متعدد برای نزدیک شدن به یک بیان هنریِ ناب بهره جوید. همین رویکرد وی را در عِداد کارگردانان صاحب سبکی قرار می دهد که با چیدمانی وسواس آمیز و گاه نمایشی بر آن است تا از همه عناصر بصری موجود در فیلم برای انتقال دغدغه ها، اندیشه ها وآگاهی بخشی هنرمندانه و غیر مستقیم استفاده کند.واژگان کلیدی:نماد، نشانه، اسطوره، بهرام بیضایی، فیلمنامهفهرست مطالبفصل اول معرفی پایان نامه 1۱- ۱ مقدمه 2۱- 2 هدف تحقیق 3۱-۳ بیان مسئله و موضوع تحقیق 3۱- 4 اهمیت مساله تحقیق(ضرورت تحقیق) 4۱- 5 انگیزه محقق در انتخاب موضوع 5۱- 6 قلمرو تحقیق و مشخص کردن واحد تجزیه و تحلیل 5۱- 7 تعیین سوال پژوهش 6فصل دوم سوابق تحقیق 7۲- ۱ نشانه شناسی 8 2- 1 -1 تاریخچه نشانه شناسی 8۲-۱- ۲ تعریف نشانه 9۲-۱-۳ فردینان دو سوسور 10۲-۱-۴ محورهای هم‌نشینی و جانشینی 12۲-۱-۵ نشانه شناسي در آمريكا 13۲-۱-۶ تحولات نشانه شناسی بعد از سوسور 14۲-۱-۷ نشانه و کارکرد آن در سینما 15۲-۱-۸ نشانه‌های تصویری در سینما 17۲-۱-۹ خوانش متن 18۲-۲ اسطوره 19۲-۲-۱ تعریف اسطوره 19۲-۲-۲ اهمیت و کارکرد اساطیر 20۲-۲-۳ شخصیت‌های اسطوره‌ای 21۲-۲-۴ اساطیر ایران 21۲-۲-۵ تحلیل اسطوره‌شناختی 22۲-۲-۶ کارکرد اسطوره در سینما 22۲-۲-۷ اسطوره و ادبیات 24۲-۲-۸ نقد اسطوره شناختی ۲۵۲-۲-۹ ناخودآگاه جمعی 26۲-۲-۱۰ کهن الگوها 26۲-۲-۱۰-۱ نمونه‌هایی از کهن الگوها ۲۷۲- ۳نماد ۲۸۲- ۳- ۱ تعریف نماد ۲۸ ۲-۳-۲ کلمه سمبول 30۲-۳-۳ نماد در نشانه‌شناسی 30۲-۳-۴ نمادگرایی ۳۳ ۲-۳-۵ سمبولیسم در ادبیات ۳۳ ۲-۳-۶ دیدگاه یونگ درباره نماد 34۲-۳-۷ نماد در سینما 35۲- ۴ بهرام بیضایی ۳۶۲-۴-۱ زندگی نامه و آثار ۳۷۲-۴-۲ جايگاه بيضايي در سينماي ايران ۴۴۲-۴-۳ نگاه منتقدان به آثار بهرام بیضایی ۴۵۲-۴-۴ فیلم‌شناسی توصیفی آثار بیضایی 48۲-۴-۴-۱ چریکه تارا ۴۸۲-۴-۴-۲ مرگ یزدگرد 49۲-۴-۴-۳ باشو، غریبه‌ای کوچک 51۲-۴-۴-۴ مسافران 53 2-4-4-5 سگ کشی ۵۷فصل سوم تجزیه و تحلیل استنتاج ۵۹۳-۱ فیلمنامه 60۳-۲ تدوین 62۳-۳ اسطوره در سینمای بهرام بیضایی ۶۳۳- ۳-۱ مهر / میترا 63۳- ۳-۲ ناهید / اناهید 63۳-۴بن‌مایه‌های مشترک در آثار بیضایی 64۳- ۴-۱ زن در آثار بیضایی 64۳-۴-۱-۱ زن و طبیعت 75 ۳-۴-۱-۱-۲ درخت 75 ۳-۴-۱-۳ فضای شهری 77۳- ۴-۲ مرگ (جدایی) 78۳- ۴-۳ آیینه 85۳-۵ کارکرد نمایش در آثار سینمایی بیضایی 88 ۳- ۵-۱ نشانه شناسی مکان در تعزیه 95۳-۶ نشانه‌های شمایلی 97 ۳-۷ نشانه‌های فرهنگی ۹۷ فصل چهارم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۰ ۴-۱ خلاصه و نتیجه گیری 101۴-۲ پیشنهادها ۱۰۳ ۴-۳منابع و مآخذ ۱۰۴۴- ۳-۱ مقاله ها ۱۰۴ ۴- ۳-۲ کتاب ها ۱۰۶۴- ۳-۳ پایان نامه ها 108

پایان نامه کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی


نماد نشانه


کارکرد نماد نشانه


اسطوره


فیلمنامه


بهرام


بیضائی


بهرام بیضائی


فیلمنامه بهرام بیضایی


هنر


سینما


پایان نامه کارشناسی ارشدکارکرد


نماد


نشانه


و


اسطوره


در


فیلمنامه


های


بهرام


بیضایی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت تحلیل ساختمان الحاقیه کارخانه واچرون کنستانتین

دانلود پاورپوینت ایمنی و مهندسی بهداشت حرفه ای

پاورپوینت تحلیل کتابخانه Freiburg آلمان

پاورپوینت مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

سمینار اماده عمران- ملات های تعمیری

بررسی تاثیر کلاس های کنکور در موفقیت دانش آموزانپاورپوینت آزمایشگاه مصالح ساختمانی - آزمایش درجه اشتعال قیر در 15 اسلاید کاملا قابل ویرایش با شکل

راهکار های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در دانش آموزان

دانلود پاورپوینت بررسی معماری موزه شیخ زاید