دانلود رایگان


تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 426 صفحه پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی عنوان پایان نامه نظری تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرش

دانلود رایگان پایان نامه تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیرنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 426 صفحهپایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی عنوان پایان نامه نظریتحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیرعنوان پایان نامه عملینمایشنامه:«پدر، ما متهم نیستیم!» چکیده با توجه به این مطلب که ادبیات نمایشی هر سرزمینی ریشه در ادبیات کهن آن سرزمین داشته و از آیین ، سنت ، اسطوره ها، افسانه ها و داستان های کهن آن نشأت می گیرند و بهره می جویند بر آن شدیم تا به پی جویی عناصرِ دراماتیک یکی دیگر از داستان های ارزشمند شاهنامه بپردازیم. داستان ((فریدون و پسران)) در شاهنامه به سبب وجود طرح داستانی حساب شده بر اساس روابط علت و معلولی حاکم بر حوادث آن، شخصیت پردازی های خوب، انواعِ گفتگوهای نمایشی، پیچیدگی ها و گره افکنی های درخورِ توجه، تعلیق های سؤال برانگیز، کشمکش های پر افت و خیز، بحران های دامنه دار، نقاط اوج نفس گیر و نتیجه گیری های منطقی و باورپذیر دارای ظرفیت های نمایشی بالقوه ای در بطن خود بوده و قابلیت تبدیل شدن به اثری دراماتیک را در خود نهفته دارد. از طرفی توجه به اهمیت دانش تطبیقی و وجود شباهت های انکار ناپذیر میان ((داستان فریدون و پسران)) در شاهنامه با نمایشنامة ((لیرشاه )) شکسپیر چه به لحاظ موضوع و مضمون، و چه از لحاظ شخصیت پردازی و رفتار و سرانجام قهرمانان، امکان تطبیق و مقایسة این دو اثر را از منظر ادبیات تطبیقی فراهم آورد. طوری که مقایسة تطبیقی دو اثر منجر به مشخص شدن هر چه بهتر و بیشتر شباهت های موجود میان دو اثر (ساختار و محتوا) در کنار تفاوت های موجود میان آن دو گردید. بررسی تطبیقی دو اثر و تحقیق و تفحص بیشتر در مورد فردوسی و شکسپیر و آثار به جا مانده از آنان مشخص کنندة این نکته نیز بود که شکسپیر به نوعی با فرهنگ و ادبیات کهن ایران آشنا بوده و در خلق آثار نمایشی اش از آن بهره جسته است. واژگان کلیدی: ظرفیت های نمایشی، ادبیات تطبیقی، طرح، پیچیدگی، کشمکش. فهرست مطالبفصل اول«کلیات پژوهش» 1۱٫۱ مقدمه 2۲٫۱ بیان مسأله 5۳٫۱ اهداف پژوهش 5۴٫۱ سؤالات پژوهش 6۵٫۱ روش پژوهش 6۶٫۱ پیشینة تحقیق 7۷٫۱ ظرفیت های نمایشی ( تعاریف و عناصر ) 11۸٫۱ ادبیات تطبیقی: اهمیت و جایگاه آن 48فصل دوم « فردوسی و شاهنامه؛ تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه» 56۱٫۲ ابوالقاسم فردوسی 57۱٫۱٫۲ زندگینامة فردوسی 61۱٫۱٫۱٫۲ عصر فردوسی (سامانیان) 64۲٫۱٫۲ شاهنامه و ویژگی های آن 66۱٫۲٫۱٫۲ حضور فردوسی و شاهنامه در فرهنگ و ادبیات ملل دیگر 75۳٫۱٫۲ فردوسی و شاهنامه از دیدگاه اندیشمندان 84۴٫۱٫۲ منابع فردوسی برای خلق شاهنامه 91۵٫۱٫۲ ظرفیت های نمایشی شاهنامه 94۶٫۱٫۲ داستان فریدون و پسران در شاهنامه 120۱٫۶٫۱٫۲ تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون و پسران در شاهنامه 131فصل سوم« شکسپیر و مجموعه آثارش؛ درباره نمایشنامه لیرشاه» 194۱٫۳ ویلیام شکسپیر 195۱٫۱٫۳ زندگینامة شکسپیر 199۱٫۱٫۱٫۳ عصر شکسپیر (دوران الیزابت) 204۲٫۱٫۳ مجموعة آثار شکسپیر و ویژگی های آن 206۱٫۲٫۱٫۳ حضور شکسپیر و مجموعه آثارش در میان فرهنگ و ادبیات ملل دیگر 219۳٫۱٫۳ شکسپیر و مجموعه آثارش از دیدگاه اندیشمندان 227۴٫۱٫۳ منابع شکسپیر برای خلق مجموعه آثارش 232۵٫۱٫۳ دربارة نمایشنامة ((لیرشاهِ)) شکسپیر 242فصل چهارم« مقایسة تطبیقی داستان ((فریدون و پسران)) در شاهنامه با ((لیرشاه)) شکسپیر، تأثیرپذیری شکسپیر از فرهنگ و ادبیات کهن ایران زمین» 247۱٫۴ مقایسة تطبیقی ((داستان فریدون و پسران)) در شاهنامه با ((لیرشاه)) شکسپیر 248۲٫۴ تأثیر پذیری شکسپیر از فرهنگ و ادبیات کهن ایران زمین 281فصل پنجم«نتیجه گیری» 290منابع و مآخذ 295بخش عملی: نمایشنامه: «پدر! ما متهم نیستیم.» 306

تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر


ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه


لیرشاه شکسپیر


شاهنامه


فریدون شاهنامه


لیرشاه


شکسپیر


ادبیات نمایشی


دانلود پایان نامه ادبیات نمایشیتحلیل


ظرفیت


های


نمایشی


داستان


فریدون


در


شاهنامه


و


مقایسه


تطبیقی


آن


با


لیرشاه


شکسپیر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه تحلیل تطبیقی نمایش نامه فاوست اثر گوته و داستان ...

پایان نامه تحلیل تطبیقی نمایش نامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان به روایت عطار پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به ...

زن مرموزی که الهام‌بخش یک داستان پرفروش شد - BBC News فارسی

رمان "مادونا با پالتوی پوست" در ظاهر یک داستان عاشقانه یک طرفه و بی‌ پاسخی است که در خیابان‌های شلوغ و ...

کتاب داستان های شاهنامه فردوسی اثر رحیم ظریف آبکنار ...

داستان ها نقشی مهم و حیاتی در رشد و پیشرفت کودکان دارند. کتاب هایی که می خوانند و شخصیت هایی که از طریق ادبیات با آن ها آشنا می شوند، می توانند به دوستانشان تبدیل شوند.

پروپوزال آماده و مقاله بیس معماری 2019 | مدیریت علمی پژوهشی

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: وجود شباهت های انکار ناپذیر چه به لحاظ محتوا و ...

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه

تجزیه و تحلیل سوییت شماره 2 باخ و بررسی تفاوت های اجرایی آن در ویلنسل با ویولا: علی بختیار کریم خانی: دانشکده هنر: موسيقى: 1399-03-21: 60: مطالعه بازنمایی اساطیر کهن ایرانی در ادبیات نمایشی دهه 40 و 50

جنبه های نمایشی در دژ هوش ربا

جنبه های نمایشی در دژ هوش ربا و مقایسه ی تطبیقی آن با دو داستان دیگر: لیرشاه-شکسپیر و فریدون و پسران-فردوسی تطبیق آثار برجسته ی ادبی یکی از رویه های شناخته شده در پژوهش های هنری و ادبی است.

داستان های شاهنامه این داستان رستم و اسفندیار by StoryTime ...

داستانی دیگر از مجموعه داستان های شاهنامه به روایت حسین فتاحی این داستان رستم و اسفندیار. برای دیدن تصویری این داستان به لینک زیر برید و ساب اسکرایب کنید تا بتونید داستانهای دیگر رو هم ببینید.

داستان شاهنامه 9 - شاهزاده و چوپان

«این کودک از خوبی به تو مانند است ، از پهلوانی به فریدون و زیبایی اش تور ( نیاکان افراسیاب ) را به یاد می آورد . ... آشنایی با شاهنامه 13 - در جست و جوی کیخسرو ... داستان‌های شاهنامه در یک نگاه ...

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان ...

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر قسمت هایی از پروپوزال: ۱- بیان مسأله: وجود شباهت های انکار ناپذیر چه به لحاظ محتوا و روند داستان و چه به لحاظ ...

پروپوزال آماده و مقاله بیس معماری 2019 | مدیریت علمی پژوهشی

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: وجود شباهت های انکار ناپذیر چه به لحاظ محتوا و ...

دانلود فایل : پایان نامه های ارشد - 53

تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر عنوان پایان نامه عملی نمایشنامه:«پدر، ما متهم نیستیم!» استاد راهنما دکتر محمدحسین ناصربخت استاد مشاور

تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در

مطالعات زبان و گویش های غرب ایران, دوره (1), شماره (4), سال (2014-6) , صفحات (119-142). عنوان : (تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی )نویسندگان: سیده مریم فضائلی, شیما ابراهیمی,

داستان هایی کوتاه از شاهنامه داستان جالب و آموزنده (98)

داستان جالب و آموزنده. روزی روزگاری در زمان های دور، در همین حوالی مردی زندگی می کرد که همیشه از زندگی خود گله مند بودو ادعا میکرد “بخت با من یار نیست” و تا وقتی بخت من خواب است زندگی من التیام نمییابد.

داستان‌های شاهنامه در یک نگاه

آشنایی با شاهنامه - داستان رستم و اسفندیار بخش نخست. ننگ باشد مرا اين سخن. آشنایی با شاهنامه 66 - نفرین بر این تخت وبرتاج باد. آشنایی با شاهنامه 67 - دیدار بر لب آب

تحلیل تطبیقی تراژدی لیر شاه شکسپیر با داستان فریدون در ...

بنیامتنیت دو متن؛ نقد تطبیقی داستان «فریدون» در شاهنامه و «شاه لیر» شکسپیر نقد تطبیقی امروزه می تواند میزان تعاطی فرهنگ ها و تبادل تفکرات را در حوزه ی ادبیات به منظورآشنایی با اصالت، عمق، غنا و تفاهم های فرهنگی و ...

دانلود کتاب شاهنامه فردوسی :: جنگل سفید

شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی، حماسه‌ای منظوم در بحر متقارب مثمن محذوف و دربرگیرندهٔ نزدیک به ۶۰٬۰۰۰ بیت و یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سروده‌های حماسه‌ای جهان است که سرایش و ویرایش آن گنجینه، دست‌آورد ...

پایان نامه بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی

پایان نامه بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) گرایش: زبان و ادبیات فارسی بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی چکیده حماسه داستانی است از تاریخ تخیلی یک ملت که با ...

داستان شاهنامه 9 - شاهزاده و چوپان

«این کودک از خوبی به تو مانند است ، از پهلوانی به فریدون و زیبایی اش تور ( نیاکان افراسیاب ) را به یاد می آورد . ... آشنایی با شاهنامه 13 - در جست و جوی کیخسرو ... داستان‌های شاهنامه در یک نگاه ...

دو داستان کوتاه از شاهنامه

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از بزرگ ترین و برجسته ترین سروده های حماسه ای جهان است که سرایش و ویرایش آن گنجینه، دست آورد دست کم سی سال رنج و تلاش خستگی ناپذیر این سخن سرای بزرگ ایرانی است. . درون مایهٔ این شاهکار ...

بررسی قصّه‌های «دیوان» در شاهنامه فردوسی (بر اساس نظریه ...

امروزه نقدهای زیادی وجود دارند که بر کارکردهای ساختاری استوارند. ساختارگرایان همواره در پی آن بودند که به الگوهای روایتی مشخص دست یابند تا به کمک آنها، قصه­ها و داستان­ها را مورد بررسی قرار دهند.

گنجور » فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱

عشق تؤام با ترس و هراس مادرانه، همواره فرانک را از برملا گشتن مخفیگاه فرزندش در بیــم و هراس می‌گذاشت. پس از گذشت سه سال، جستجوی ضحاک در پی فریدون و گاو برمایه، همچنان ادامه داشت.

SID.ir | کانون روايت در شاهنامه فردوسي (با تکيه بر داستان ...

اشراف و تبحر فردوسي در قرنها پيش بر انواع شگردهاي داستان پردازي که ظرايف و فنون آن به تازگي بر منتقدان کشف شده حيرت آور است، يکي از اين شگردها «کانون روايت» در داستان هاي شاهنامه است.

داستان شاهنامه 9 - شاهزاده و چوپان

«این کودک از خوبی به تو مانند است ، از پهلوانی به فریدون و زیبایی اش تور ( نیاکان افراسیاب ) را به یاد می آورد . ... آشنایی با شاهنامه 13 - در جست و جوی کیخسرو ... داستان‌های شاهنامه در یک نگاه ...

سه داستان کوتاه، زیبا و آموزنده

ما در حیاطمان فانوس های تزیینی داریم و آنها ستارگان را دارند. حیاط ما به دیوارهایش محدود می شود اما باغ آنها بی انتهاست! با شنیدن حرفهای پسر، زبان مرد بند آمده بود.

شاهنامه مصور و زوایای پنهان شخصیت‌ها در شاهکار فردوسی ...

هر فارسی‌زبانی در هر جای دنیا نه تنها نام شاهنامه را شنیده، که با بعضی از شخصیت‌ها و داستان‌های آن آشناست ...

داستان های شاهنامه بصورت صوتی

در ایت پست براي شما داستانهاي ديباچه , پادشاهي کيومرث , هوشنگ , طهمورث , جمشيد و ضحاک را با اجراي ساناز علوي ، روايت شده از شاهنامه دکتر خالقي مطلق را براتون میزارم.

Blog | پیام پرسش : بانک پرسشنامه

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: وجود شباهت های انکار ناپذیر چه به لحاظ محتوا و ...

گنجور » فردوسی » شاهنامه » فریدون

فریدون . فردوسی » شاهنامه. بخش ۱. بخش ۲. بخش ۳. بخش ۴. بخش ۵. بخش ۶

شاهنامه خوانی: داستان دهم: پادشاهی فریدون (بخش دوم) - مهین فال

شاهنامه خوانی: داستان دهم: پادشاهی فریدون (بخش دوم) فریدون تصمیم گرفت کشور را بین پسران تقسیم کند پس روم و خاور را به سلم داد و توران و چین را به تور داد و ایران و دشت سواران و نیزه¬وران را به ایرج داد.

داستان هایی کوتاه از شاهنامه داستان جالب و آموزنده (98)

داستان جالب و آموزنده. روزی روزگاری در زمان های دور، در همین حوالی مردی زندگی می کرد که همیشه از زندگی خود گله مند بودو ادعا میکرد “بخت با من یار نیست” و تا وقتی بخت من خواب است زندگی من التیام نمییابد.

پروژه تحلیل خطر لرزه ای برای شهر اراک+تمامی فایلهای متلب و اکسل و نرم افزارهای مربوطه

جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2

برقگیرهای فشار قوی و کاربرد آن

دانلود پاورپوینت تغییر در مادۀ وراثتی جانداران زیست شناسی دوازدهم

دانلود پاورپوینت آزمایش های سرولوژی درطیورپروپوزال ارتباط ماهیت شغلی با رضایت شغلیدانلود پاورپوینت بام سبز

دانلود پاورپوینت کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی پایه ششم