دانلود رایگان


تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 426 صفحه پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی عنوان پایان نامه نظری تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرش

دانلود رایگان پایان نامه تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیرنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 426 صفحهپایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی عنوان پایان نامه نظریتحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیرعنوان پایان نامه عملینمایشنامه:«پدر، ما متهم نیستیم!» چکیده با توجه به این مطلب که ادبیات نمایشی هر سرزمینی ریشه در ادبیات کهن آن سرزمین داشته و از آیین ، سنت ، اسطوره ها، افسانه ها و داستان های کهن آن نشأت می گیرند و بهره می جویند بر آن شدیم تا به پی جویی عناصرِ دراماتیک یکی دیگر از داستان های ارزشمند شاهنامه بپردازیم. داستان ((فریدون و پسران)) در شاهنامه به سبب وجود طرح داستانی حساب شده بر اساس روابط علت و معلولی حاکم بر حوادث آن، شخصیت پردازی های خوب، انواعِ گفتگوهای نمایشی، پیچیدگی ها و گره افکنی های درخورِ توجه، تعلیق های سؤال برانگیز، کشمکش های پر افت و خیز، بحران های دامنه دار، نقاط اوج نفس گیر و نتیجه گیری های منطقی و باورپذیر دارای ظرفیت های نمایشی بالقوه ای در بطن خود بوده و قابلیت تبدیل شدن به اثری دراماتیک را در خود نهفته دارد. از طرفی توجه به اهمیت دانش تطبیقی و وجود شباهت های انکار ناپذیر میان ((داستان فریدون و پسران)) در شاهنامه با نمایشنامة ((لیرشاه )) شکسپیر چه به لحاظ موضوع و مضمون، و چه از لحاظ شخصیت پردازی و رفتار و سرانجام قهرمانان، امکان تطبیق و مقایسة این دو اثر را از منظر ادبیات تطبیقی فراهم آورد. طوری که مقایسة تطبیقی دو اثر منجر به مشخص شدن هر چه بهتر و بیشتر شباهت های موجود میان دو اثر (ساختار و محتوا) در کنار تفاوت های موجود میان آن دو گردید. بررسی تطبیقی دو اثر و تحقیق و تفحص بیشتر در مورد فردوسی و شکسپیر و آثار به جا مانده از آنان مشخص کنندة این نکته نیز بود که شکسپیر به نوعی با فرهنگ و ادبیات کهن ایران آشنا بوده و در خلق آثار نمایشی اش از آن بهره جسته است. واژگان کلیدی: ظرفیت های نمایشی، ادبیات تطبیقی، طرح، پیچیدگی، کشمکش. فهرست مطالبفصل اول«کلیات پژوهش» 1۱٫۱ مقدمه 2۲٫۱ بیان مسأله 5۳٫۱ اهداف پژوهش 5۴٫۱ سؤالات پژوهش 6۵٫۱ روش پژوهش 6۶٫۱ پیشینة تحقیق 7۷٫۱ ظرفیت های نمایشی ( تعاریف و عناصر ) 11۸٫۱ ادبیات تطبیقی: اهمیت و جایگاه آن 48فصل دوم « فردوسی و شاهنامه؛ تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه» 56۱٫۲ ابوالقاسم فردوسی 57۱٫۱٫۲ زندگینامة فردوسی 61۱٫۱٫۱٫۲ عصر فردوسی (سامانیان) 64۲٫۱٫۲ شاهنامه و ویژگی های آن 66۱٫۲٫۱٫۲ حضور فردوسی و شاهنامه در فرهنگ و ادبیات ملل دیگر 75۳٫۱٫۲ فردوسی و شاهنامه از دیدگاه اندیشمندان 84۴٫۱٫۲ منابع فردوسی برای خلق شاهنامه 91۵٫۱٫۲ ظرفیت های نمایشی شاهنامه 94۶٫۱٫۲ داستان فریدون و پسران در شاهنامه 120۱٫۶٫۱٫۲ تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون و پسران در شاهنامه 131فصل سوم« شکسپیر و مجموعه آثارش؛ درباره نمایشنامه لیرشاه» 194۱٫۳ ویلیام شکسپیر 195۱٫۱٫۳ زندگینامة شکسپیر 199۱٫۱٫۱٫۳ عصر شکسپیر (دوران الیزابت) 204۲٫۱٫۳ مجموعة آثار شکسپیر و ویژگی های آن 206۱٫۲٫۱٫۳ حضور شکسپیر و مجموعه آثارش در میان فرهنگ و ادبیات ملل دیگر 219۳٫۱٫۳ شکسپیر و مجموعه آثارش از دیدگاه اندیشمندان 227۴٫۱٫۳ منابع شکسپیر برای خلق مجموعه آثارش 232۵٫۱٫۳ دربارة نمایشنامة ((لیرشاهِ)) شکسپیر 242فصل چهارم« مقایسة تطبیقی داستان ((فریدون و پسران)) در شاهنامه با ((لیرشاه)) شکسپیر، تأثیرپذیری شکسپیر از فرهنگ و ادبیات کهن ایران زمین» 247۱٫۴ مقایسة تطبیقی ((داستان فریدون و پسران)) در شاهنامه با ((لیرشاه)) شکسپیر 248۲٫۴ تأثیر پذیری شکسپیر از فرهنگ و ادبیات کهن ایران زمین 281فصل پنجم«نتیجه گیری» 290منابع و مآخذ 295بخش عملی: نمایشنامه: «پدر! ما متهم نیستیم.» 306

تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر


ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه


لیرشاه شکسپیر


شاهنامه


فریدون شاهنامه


لیرشاه


شکسپیر


ادبیات نمایشی


دانلود پایان نامه ادبیات نمایشیتحلیل


ظرفیت


های


نمایشی


داستان


فریدون


در


شاهنامه


و


مقایسه


تطبیقی


آن


با


لیرشاه


شکسپیر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Blog | پیام پرسش : بانک پرسشنامه

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: وجود شباهت های انکار ناپذیر چه به لحاظ محتوا و ...

SID.ir | کانون روايت در شاهنامه فردوسي (با تکيه بر داستان ...

اشراف و تبحر فردوسي در قرنها پيش بر انواع شگردهاي داستان پردازي که ظرايف و فنون آن به تازگي بر منتقدان کشف شده حيرت آور است، يکي از اين شگردها «کانون روايت» در داستان هاي شاهنامه است.

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان ...

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر قسمت هایی از پروپوزال: ۱- بیان مسأله: وجود شباهت های انکار ناپذیر چه به لحاظ محتوا و روند داستان و چه به لحاظ ...

گنجور » فردوسی » شاهنامه » فریدون » بخش ۱

عشق تؤام با ترس و هراس مادرانه، همواره فرانک را از برملا گشتن مخفیگاه فرزندش در بیــم و هراس می‌گذاشت. پس از گذشت سه سال، جستجوی ضحاک در پی فریدون و گاو برمایه، همچنان ادامه داشت.

شاهنامه خوانی: داستان دهم: پادشاهی فریدون (بخش دوم) - مهین فال

شاهنامه خوانی: داستان دهم: پادشاهی فریدون (بخش دوم) فریدون تصمیم گرفت کشور را بین پسران تقسیم کند پس روم و خاور را به سلم داد و توران و چین را به تور داد و ایران و دشت سواران و نیزه¬وران را به ایرج داد.

داستان های شاهنامه بصورت صوتی

در ایت پست براي شما داستانهاي ديباچه , پادشاهي کيومرث , هوشنگ , طهمورث , جمشيد و ضحاک را با اجراي ساناز علوي ، روايت شده از شاهنامه دکتر خالقي مطلق را براتون میزارم.

بررسی قصّه‌های «دیوان» در شاهنامه فردوسی (بر اساس نظریه ...

امروزه نقدهای زیادی وجود دارند که بر کارکردهای ساختاری استوارند. ساختارگرایان همواره در پی آن بودند که به الگوهای روایتی مشخص دست یابند تا به کمک آنها، قصه­ها و داستان­ها را مورد بررسی قرار دهند.

قابلیت های نمایشی داستانهای شاهنامه (افسانه)

را یک جا مشاهده می کنیم. و با دقیق تر شدن در داستان، کشمکش های دیگری نیز کشف می شود. گفت و شنودها: در شاهنامه، بسیاری از گفت و شنودها دراماتیک هستند.

داستانهای خنده دار

حکایت جالب حکایت های خنده دار داستانهای خنده دار,حکایت خنده دار,حکایت,داستان خنده دار,داستان طنز,داستانهای جالب,داستانهای کوتاه,داستانهای خنده دار ملا,حکایت خنده دار ملا

بررسی و تحلیل ظرفیت های نمایشی ده اثر برگزیده ی ادبیات ...

در این پژوهش سعی شده با بررسی محتوا و ساختار برخی از این آثار برگزیده در دو حوزه ی نظم و نثر، و با توجه به گستره ی انواع ادبی و گونه-های فرعی منشعب از آنها، وجوه نمایشی و اقتباسی این متون از ...

پروپوزال آماده و مقاله بیس معماری 2019 | مدیریت علمی پژوهشی

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: وجود شباهت های انکار ناپذیر چه به لحاظ محتوا و ...

دانلود کتاب های داستان و رمان

با دانلود اپلیکیشن فیدیبو می توانید کتابخانه مجازی خود را با برترین رمان و داستان های جهان پر کنید و از خواندن آن ها لذت ببرید. دسته‌بندی‌ها‌: داستان و رمان; داستان و رمان ایرانی

پادشاهی فریدون - داستانی از شاهنامه | یاد بگیر

پس دخترانش را از آن جا دور کرد و مجلس عیش و نوشی به راه انداخت و تلاش کرد با خوراندن می، آن ها را از هوشیاری خارج کند اما پندهای فریدون سبب شد تا آن ها در این دام هم نیفتند تا هنگام خواب فرا رسید.

داستان شاهنامه 9 - شاهزاده و چوپان

«این کودک از خوبی به تو مانند است ، از پهلوانی به فریدون و زیبایی اش تور ( نیاکان افراسیاب ) را به یاد می آورد . ... آشنایی با شاهنامه 13 - در جست و جوی کیخسرو ... داستان‌های شاهنامه در یک نگاه ...

داستان‌های شاهنامه در یک نگاه

آشنایی با شاهنامه - داستان رستم و اسفندیار بخش نخست. ننگ باشد مرا اين سخن. آشنایی با شاهنامه 66 - نفرین بر این تخت وبرتاج باد. آشنایی با شاهنامه 67 - دیدار بر لب آب

دو داستان کوتاه از شاهنامه

شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی یکی از بزرگ ترین و برجسته ترین سروده های حماسه ای جهان است که سرایش و ویرایش آن گنجینه، دست آورد دست کم سی سال رنج و تلاش خستگی ناپذیر این سخن سرای بزرگ ایرانی است. . درون مایهٔ این شاهکار ...

پایان نامه بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی

پایان نامه بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) گرایش: زبان و ادبیات فارسی بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی چکیده حماسه داستانی است از تاریخ تخیلی یک ملت که با ...

تحلیل روانشناسی شخصیت و زندگی فریدون در شاهنامه فردوسی بر ...

هر داستان یک تجربه ی عینی یا ذهنی از زندگی انسان است. کند و کاو در لایه های درونی داستان ها و حوادث و شخصیت ها و انگیزه ها و اندیشه هایشان همیشه از دغدغه های ذهن جستجو گر و پویای خوانندگان حرفه ای داستان هاست.

Blog | پیام پرسش : بانک پرسشنامه

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: وجود شباهت های انکار ناپذیر چه به لحاظ محتوا و ...

تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در

مطالعات زبان و گویش های غرب ایران, دوره (1), شماره (4), سال (2014-6) , صفحات (119-142). عنوان : (تحلیل سبک‌شناختی داستان هفت‌خوان رستم شاهنامه در چارچوب دستور نقش‌گرای نظام‌مند هلیدی )نویسندگان: سیده مریم فضائلی, شیما ابراهیمی,

فیلم سینمایی داستان زال- شاهنامه فردوسی - داریوش313 - تماشا

پس از تولد زال، سام پدر زال که می‌پنداشت موی سپید فرزندش نشانه اهریمن بودن اوست او را در کوهستان رها می‌کند. ویدیوهای بیشتر در لیست پخشهای کانال سرگرمی فارسی در یوتیوب: انیمیشن سامی و دوستان مخصوص کودکان https://goo.gl/TiGGXt ...

قابلیت های نمایشی داستانهای شاهنامه (افسانه)

را یک جا مشاهده می کنیم. و با دقیق تر شدن در داستان، کشمکش های دیگری نیز کشف می شود. گفت و شنودها: در شاهنامه، بسیاری از گفت و شنودها دراماتیک هستند.

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان ...

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر قسمت هایی از پروپوزال: ۱- بیان مسأله: وجود شباهت های انکار ناپذیر چه به لحاظ محتوا و روند داستان و چه به لحاظ ...

موضوعات پیشنهادی دپارتمان زبان و ادبیات فارسی - موسسه علمی ...

بررسی اندیشه های پائولوکوئلیو و مقایسه آن با اندیشه های سعدی ( در بوستان وگلستان) جلوه های دادگری و اوصاف دادگران در بخش پهلوانی شاهنامه; تحلیل وبررسی شخصیتهای داستان در آثار صادق چوبک

تحلیل تطبیقی تراژدی لیر شاه شکسپیر با داستان فریدون در ...

بنیامتنیت دو متن؛ نقد تطبیقی داستان «فریدون» در شاهنامه و «شاه لیر» شکسپیر نقد تطبیقی امروزه می تواند میزان تعاطی فرهنگ ها و تبادل تفکرات را در حوزه ی ادبیات به منظورآشنایی با اصالت، عمق، غنا و تفاهم های فرهنگی و ...

دانلود کتاب صوتی شاهنامه با صدای اسماعیل قادر پناه ...

درباره کتاب : شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسهٔ ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است و آن را قرآن عجم نیز نام نهاده‌اند.

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه

تجزیه و تحلیل سوییت شماره 2 باخ و بررسی تفاوت های اجرایی آن در ویلنسل با ویولا: علی بختیار کریم خانی: دانشکده هنر: موسيقى: 1399-03-21: 60: مطالعه بازنمایی اساطیر کهن ایرانی در ادبیات نمایشی دهه 40 و 50

شاهنامه خوانی: داستان دهم: پادشاهی فریدون (بخش دوم) - مهین فال

شاهنامه خوانی: داستان دهم: پادشاهی فریدون (بخش دوم) فریدون تصمیم گرفت کشور را بین پسران تقسیم کند پس روم و خاور را به سلم داد و توران و چین را به تور داد و ایران و دشت سواران و نیزه¬وران را به ایرج داد.

مطالب مرتبط با کلید واژه " پیرنگ

بررسی تطبیقی دو متن «داستان فریدون» و «لیرشاه» نشان دهنده ی همسرایی و برهم نمایی های ذهنی دو شاعر توانا در دو فرهنگ متفاوت و لاجرم دو زبان متمایز در دو موضع تاریخی گوناگون است.

داستان های شاهنامه این داستان رستم و اسفندیار by StoryTime ...

داستانی دیگر از مجموعه داستان های شاهنامه به روایت حسین فتاحی این داستان رستم و اسفندیار. برای دیدن تصویری این داستان به لینک زیر برید و ساب اسکرایب کنید تا بتونید داستانهای دیگر رو هم ببینید.

داستان هایی کوتاه از شاهنامه داستان جالب و آموزنده (98)

داستان جالب و آموزنده. روزی روزگاری در زمان های دور، در همین حوالی مردی زندگی می کرد که همیشه از زندگی خود گله مند بودو ادعا میکرد “بخت با من یار نیست” و تا وقتی بخت من خواب است زندگی من التیام نمییابد.

پادشاهی فریدون - داستانی از شاهنامه | یاد بگیر

پس دخترانش را از آن جا دور کرد و مجلس عیش و نوشی به راه انداخت و تلاش کرد با خوراندن می، آن ها را از هوشیاری خارج کند اما پندهای فریدون سبب شد تا آن ها در این دام هم نیفتند تا هنگام خواب فرا رسید.

صفحه نخست - مرور | بررسی ادبیات معاصر ایران و جهان

زدندآتش اندرسرای نشست ….. هزاراسب را دم بریدندپست…. بررسی آداب و رسوم سوگواری در شاهنامه فردوسی و مقایسه آن با آداب مذکور در بین اقوام لر بختیاری و لر کوچک; بـه کین سیاوش سیه پوشد آب ….

دانلود پاورپوینت خصوصيات بافتی رئولوژيكی و ریزساختاری پنير تقلیدی حاوی اينولين

دانلود پرسشنامه کارآفرینی هاگس و مورگان

مقاله بررسي مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبی (AHP) برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

طراحی بهینه و آنالیز ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم روتور بیرونی برای توربین های بادی

دانلود پرسشنامه ساختار سازمانی رابینزدانلود پاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه نهم زیست بوم ها در خطرند

دانلود جزوه اندازه گیری الکتریکی با فرمت ورد Word