دانلود رایگان


تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 186 صفحه چکیده جنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل

دانلود رایگان پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 186 صفحهچکیدهجنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل‌های گوناگون جنسیت و حتی کنش جنسی با رویکردی مسامحه جو قابل‌فهم و بدین ترتیب قابل پذیرش است مفهوم زیبایی و نسبت دادن این مفهوم به زنانگی، با برداشت‌های قرن نوزدهمیِ عصر قاجار در ایران هم‌خوانی نداشت. در دوران قاجار یک چهره‌ی زیبا می‌توانست، به هر دو جنس مرد و زن نسبت داده شود و در شرایط خاص هر دوی آنان به‌مثابه‌ی ابژه‌ی میل شناخته می‌شدند، اعم از این‌که آن دو فرد، زن یا مرد/امرد یا شاهد باشند. نه تنها مفهوم زیبایی در شخصیت‌های نقاشی‌های عصر فتحعلی‌شاه (اعم از زن و مرد) با مؤلفه‌های امروزین مطابقت ندارد بله در محور معکوس عمل می‌کند بدین ترتیب که زیبایی مردان در تصاویر زنانه و متقابلا زیبایی زنان قابل تطبیق با زیبایی امردان و یا خواجگان است. تخطی از مفاهیم بنیادینی چون زن/ مرد در یک جامعه پیشا مدرن طی فر آیندی گفتمانی محقق شد فرآیندی که همراه با نشانه‌های تصویری بخشی از گفتمان گسترده تر در گیر در روابط قدرت در ایران را به تصویر میکشد.کلید واژه: گفتمان، فوکو، جنسیت، قاجار، فتحعلی‌شاه، نقاشی فهرست مطالب فصل اول :کلیات تحقیق ۱۱-۱- مقدمه۲۱-۲- بیان مسأله و انگیزۀ پژوهش۳۱-۳- سؤالات پژوهش۵۱-۴- فرضیه پژوهش۵۱-۵- اهداف و ضرورت انجام پژوهش۷۱-۶- پیشینه پژوهش ۶ 1-6-1-مقالات۶ 1-6-2- پایان نامه ها۱۰۱-۷- مبانی نظری۱۳۱-۸- روش و ابزار پژوهش۱۴۱-۹- جامعه آماری – نمونه آماری۱۴ 1-9-1- جامعه آماری ۱۴ 1-9-2- نمونه آماری۱۴فصل دوم: چهارچوب نظری: تحلیل گفتمان۱۵۲-۱- تبارشناسی گفتمان۱۶۲-۲- فوکو و گفتمان۱۹ 2-2-1- تاریخ جنون۲۵ 2-2-2- پیدایش کلینیک۲۵ 2-2-3- نظم اشیاء۲۶ 2-2-4- دیرینه شناسی دانش۲۶ 2-2-5- نظم گفتار۲۷ 2-2-6- مراقبت و تنبیه۲۸ 2-2-7- تاریخ جنسیت ۲۸۲-۳- فوکو: تبار شناسی جنسیت۲۹۲-۴- جنس و جنسیت۳۴ 2-4-1- عامل فرودستی زنان۳۹ 2-4-2- اورتنر: طبیعت – فرهنگ۳۹ 2-4-3- روزالدو: عمومی – خصوصی۴۱ 2-4-4- ادهولم: تولید – بازتولید۴۲ 2-4-5- ارتباط سه دو انگاری (اورتنر، روزالدو، ادهولم۴۳۲-۵- گفتمان جنسیت گرا۴۴۲-۶- نشانه‌شناسی۴۹ 2-6-1- نشانه‌شناسی اجتماعی۵۳ 2-6-2- رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی با معنای بصری 56فصل سوم: جنسیت به‌مثابه گفتمان۶۵۳-۱- حکومت صفویان۶۶ 3-1-1- مؤلفه های گفتمان عصر صفوی۶۹۳-۲- تبار شناسی رفتار جنسی۷۱ 3-2-1- مردان، امردان و زنان۷۳ 3-2-2- جایگاه معشوق در ادبیات۷۵۳-۳- گفتمان جنسیت در دوره صفویه۸۱ 3-3-1- دو جنس گرایی ۸۵۳-۴- دوران قاجار از ۱۷۹۶ م تا ۱۸۵۲ م (۱۱۷۵ تا ۱۲۳۱ ه.ش ۸۹۳-۵- گفتمان جنسیت در دوره قاجار۹۱۳-۶- مدرنیته در ایران۱۰۷فصل چهارم: تأثیر گفتمان جنسیت بر معیارهای زیبایی شناسانه عصر قاجار۱۱۹۴-۱- نقاشی در دوره قاجار۱۲۰۴-۲- زیبایی امری تاریخی و قیاس ناپذیر۱۲۴۴-۳- زن یا مرد، ابژه‌های لذت ۱۳۱ فصل پنجم: نتیجه گیری۱۵۷ فهرست مراجع۱۶۴

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار


کارشناسی ارشد پژوهش هنر


پژوهش هنر


جنسیت


گفتمان جنسیت


نقاشی عصر قاجار


قاجار


پایان نامه کارشناسی ارشد هنرتحلیل


گفتمان


جنسیت


در


نقاشی‌های


عصر


قاجار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروپوزال آماده و مقاله بیس معماری 2019 | مدیریت علمی پژوهشی

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق) قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: بنا به تعریف بوردیو هر اثر هنری درون ...

پایان نامه بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در ...

چکیده 1 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 3 1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق. 4 1-4 – اهداف تحقیق. 6 1-5- فرضیه‌های تحقیق. 6 1-6- قلمرو تحقیق. 6 1-7- روش تحقیق. 7 1-8- ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 7 1-9- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.. 8 1-10- تعریف واژگان تحقیق. 8 1-11 –…

سئو Archives - شتابدهی ایده ها و سرمایه گذاری روی استارتاپ ها

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار; تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی …

پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب ...

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق) هنر ۱۸۷

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران1 - دکتر علی اصغر میرزایی مهر ...

نقاشی های بقاع متبرکه ایران. (1386). ... مطالعه تطبیقی-توصیفی نگاره های کتاب آرایی کلیمیان ایران در عصر صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 هـ. (1397). ... تحلیل گفتمان؛ مطالعه موردی سینمای ایران ...

طرحی برای بازخوانی تاریخ زنان در ایران / عاطفه رنگریز ...

در این نوشتار می‌کوشم نشان دهم که چرا تاریخ‌­نگاری انتقادی در حوزه‌ی جنسیت ایرانی به‌غایت ضروری است. در ابتدا با طرح این سؤال که چرا عموماً هویت جنسیتی در ایران مورد نقد قرار نگرفته است، تاریخ‌­نگاری و نظام دانش ...

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق) استاد راهنما دکتر فرزان سجودی. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

موضوع: "بدون موضوع" - مقالات علمی و دانشجویی

پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرودشتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a ) در رشته روانشناسی تربیتی عنوان:مقایسه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر ...

تغییر جنسیت : پایان نامه ، پروژه ، پروپوزال در مورد تغییر ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر دانشکده هنر پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی شاه قاجار (۱۲۵۰-۱۲۱۲ ه ...

دانلود پایان نامه عمران - ویکی پیپر

تحلیل دیوار های میخکوبی شده تحت بار زلزله ... تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار ... خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. ...

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقوش جانوری در دست بافته ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر دانشکده هنر پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه ...

شناسایی و رتبه بندی مولفه های هوش معنوی کارکنان- قسمت ۳

۵-۲) بررسی نتایج بدست آمده از ویژگی های جمعیت شناختی ۱۱۹ ۵-۳) بررسی نتایج بدست آمده از آمار استنباطی ۱۲۰ ۱٫ آزمون کولموگروف-اسمیرنف ۱۲۰ ۲٫ آزمون میانگین یک جامعه آماری ۱۲۰ ۳٫ آزمون فریدمن ۱۲۱ ۴٫ آزمون آنووا یا تحلیل ...

بررسی و تحلیل دیوارنگاری در دوره قاجار ـ قسمت اول | هنر اسلامی

در این مورد می‌توان به نقاشی‌های دیواری کاخ چهلستون و عمارت عالی‌قاپو در اصفهان اشاره کرد. در عصر زندیه گچ‌نگاری همپای کاشی‌نگاری و حجاری در راستای نگرش نوین هنرمندان این عصر متحول می‌شود.

تاریخ گرایی نوین - ensani.ir

در نوشته حاضر، پس از نگاهی به وقایع و اوضاع اجتماعی عصر شهاب و نگاهی به ستایه وی، برمبنای تاریخگراییِ نوین، رابطه ذهنیّت موجود در متن با «قدرتِ» زمانه آن تحلیل خواهد شد.

پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب ...

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق) هنر ۱۸۷

موضوع: "بدون موضوع" - مقالات علمی و دانشجویی

پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرودشتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a ) در رشته روانشناسی تربیتی عنوان:مقایسه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر ...

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران1 - دکتر علی اصغر میرزایی مهر ...

نقاشی های بقاع متبرکه ایران. (1386). ... مطالعه تطبیقی-توصیفی نگاره های کتاب آرایی کلیمیان ایران در عصر صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 هـ. (1397). ... تحلیل گفتمان؛ مطالعه موردی سینمای ایران ...

«جنسیت و قدرت در دیوارنگاره‌های صفوی» | | پژوهشگاه فرهنگ ...

در همین راستا تلاش شده به‌طور مشخص به چگونگی نمود ساختار قدرت و جنسیت در دوره صفوی در آثار نگارگری کاخ‌ها پرداخته شود تا در این راستا به شناخت بهتری از گفتمان مسلط جنسیتی در آن دوره دست پیدا ...

یکی از گفتمان‌های پرقدرت در عرصه ادبیات و هنر، گفتمان ...

با وجود این که در ۴۲ سال گذشته جمهوری اسلامی و گرایش مردسالار به طور سیستماتیک زنان ایران را سرکوب کرده‌اند با این وجود، یکی از گفتمان‌های پرقدرت در عرصه ادبیات و هنر، گفتمان جنسیت است و ...

سیاست، جنسیت، بازنمایی (تحلیل انتقادی دیدمان‌ جنسیت در ...

جنسیت نه داده‌ای طبیعی بلکه یک پی‌آمد اجتماعی-فرهنگی و یک تأثیر پدیداری پیرامون جنس است. موضوعی که باید در بافت تاریخی ایران و در دوره‌های مختلف مورد تأمل قرار گیرد. از سوی دیگر نوع نگرش افراد و جامعه به این موضوع ...

پایان نامه ارشد هنر گرایش ادبیات نمایشی: رمانس ایرانی از ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش : نمایش – ادبیات نمایشی عنوان : رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری ...

ایده‌ی «کاربرد تحلیلی جنسیت»، از رادیو زمانه

در ادامه این فصل نجم‌آبادی این دینامیک را از طریق مرور نشریات و گفتمان تولید شده در آن‌ها بررسی می‌کند. به نظر او این دینامیک در نهایت به یک برخورد با گفتمان سنتی پیشین در مورد زنان منجر شد.

معرفی کتاب: باستان شناسی سیاست‌های جنسی و جنسیتی در پایان ...

کتاب: باستان شناسی سیاست‌های جنسی و جنسیتی در پایان عصر قاجار و دوره پهلوی اول/ به کوشش لیلا پاپلی یزدی و مریم دژم خوی، تهران: نشر نگاه معاصر، 1397.یکی از رهیافت‌ها برای درک ساختارها، نهادها و مفاهیم مدرن در هر جامعه ...

مطالعۀ تطبیقی دو نقاشی از زنان در دورۀ قاجار با رویکرد ...

نقاشی در انتهای دورة قاجار تحت تأثیر ارتباط با اروپا و ظهور تکنولوژی دچار تغییرات شد. این مقاله با رویکرد بینامتنیت به مطالعۀ دو اثر نقاشی از زنان قاجار می‌پردازد که یکی از آن‌ها کار هنرمندی گمنام و دیگری اثر اسماعیل ...

پایان نامه بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در ...

چکیده 1 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 3 1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق. 4 1-4 – اهداف تحقیق. 6 1-5- فرضیه‌های تحقیق. 6 1-6- قلمرو تحقیق. 6 1-7- روش تحقیق. 7 1-8- ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 7 1-9- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.. 8 1-10- تعریف واژگان تحقیق. 8 1-11 –…

ایده‌ی «کاربرد تحلیلی جنسیت»، از رادیو زمانه

در ادامه این فصل نجم‌آبادی این دینامیک را از طریق مرور نشریات و گفتمان تولید شده در آن‌ها بررسی می‌کند. به نظر او این دینامیک در نهایت به یک برخورد با گفتمان سنتی پیشین در مورد زنان منجر شد.

برای خرید شیشه آلات آزمایشگاهی مورد نیاز به چه نکاتی باید ...

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار; تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی …

سئو Archives - شتابدهی ایده ها و سرمایه گذاری روی استارتاپ ها

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار; تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی …

موضوع: "بدون موضوع" - مقالات علمی و دانشجویی

پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرودشتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a ) در رشته روانشناسی تربیتی عنوان:مقایسه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر ...

معرفی کتاب: باستان شناسی سیاست‌های جنسی و جنسیتی در پایان ...

کتاب: باستان شناسی سیاست‌های جنسی و جنسیتی در پایان عصر قاجار و دوره پهلوی اول/ به کوشش لیلا پاپلی یزدی و مریم دژم خوی، تهران: نشر نگاه معاصر، 1397.یکی از رهیافت‌ها برای درک ساختارها، نهادها و مفاهیم مدرن در هر جامعه ...

برای خرید شیشه آلات آزمایشگاهی مورد نیاز به چه نکاتی باید ...

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار; تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی …

زن در فرهنگ و هنر - نمایه کلیدواژه ها

جنسیت تحلیل گفتمان بازتولید زبان جنسیتی در مجلات عامه پسند فارسی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388] جنسیت مقایسه ی درک نوای غیرعاطفی (زبانی) گفتار در دو جنس [دوره 1، شماره 2، 1388]

پروپوزال آماده و مقاله بیس معماری 2019 | مدیریت علمی پژوهشی

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق) قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: بنا به تعریف بوردیو هر اثر هنری درون ...

بررسی وضعیت حقوق شهروندی در دوره قاجار با تکیه بر دوره ناصری

پیوندهای گفتمان های ملی گرایی و حقوق شهروندی در عصر قاجار اندیشه ی ناسیونالیسم یا ملی گرایی و مفهوم حقوق شهروندی از مفاهیم و مبانی اندیشه ی تجدد به شمار می آیند.پیدایش این دو گفتمان در اروپا تحت تأثیر زمینه های ذهنی ...

کتابخانه تخصصی پژوهشکده زن و خانواده - بانک ‌اطلاعات ‌علمی ...

تحلیل گفتمان موضوع حجاب به روش پدام در مطبوعات عصر مشروطه (با تأکید بر نشریه ایرانشهر) ... با شروع روند مدرنیزاسیون در ایران عصر قاجار و اوج‌گیری آن در مشروطه، ‌مطالبی بی‌سابقه پیرامون حجاب ...

پایان نامه جلوه های بصری زندگی روزمره شهری در نگارگری مکتب ...

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌ های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌ شاه قاجار (1250-1212 ه.ق) هنر ۱۸۷

تاریخ گرایی نوین - ensani.ir

در نوشته حاضر، پس از نگاهی به وقایع و اوضاع اجتماعی عصر شهاب و نگاهی به ستایه وی، برمبنای تاریخگراییِ نوین، رابطه ذهنیّت موجود در متن با «قدرتِ» زمانه آن تحلیل خواهد شد.

دنیای زنان در عصر قاجار | دنیای زنان در عصر قاجار

به آرشیو دیجیتالی دنیای زنان در عصر قاجار خوش آمدید با گشت و گذار در اسناد متنوعی که از مجموعه های خصوصی خانوادگی و مؤسسات متعددی از سراسر دنیا فراهم آمده با زندگی زنان در عصر قاجار (۱۲۱۰ق ...

بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در ...

۱۲ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار - دانلود پایان نامه و . .... روش تحلیل انتقادی گفتمان مورد بررسي قرار مي گيرد و تاریخچه شکل گیری آن كي ...

باستان شناسی سیاست های جنسی و جنسیتی – انسان‌شناسی و فرهنگ

معرفی کتاب « باستان شناسی سیاست های جنسی و جنسیتی» در پایان عصر قاجار و دوره پهلوی اولبه کوشش لیلا پاپلی یزدی و مریم دژم خویاین کتاب با مقدمه و موخره ای از لیلا پاپلی، مشتمل بر دو بخش است که درخصوص تغییر هنجارهای جنسیتی ...

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آسیبشناسی گفتمان حاکم بر قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی: دوره 13، شماره 33، بهار 1385، صفحه 155-188: نظام بهرامی کمیل مشاهده مقاله | اصل مقاله 6.34 mb

زن در فرهنگ و هنر - نمایه کلیدواژه ها

جنسیت تحلیل گفتمان بازتولید زبان جنسیتی در مجلات عامه پسند فارسی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388] جنسیت مقایسه ی درک نوای غیرعاطفی (زبانی) گفتار در دو جنس [دوره 1، شماره 2، 1388]

یکی از گفتمان‌های پرقدرت در عرصه ادبیات و هنر، گفتمان ...

با وجود این که در ۴۲ سال گذشته جمهوری اسلامی و گرایش مردسالار به طور سیستماتیک زنان ایران را سرکوب کرده‌اند با این وجود، یکی از گفتمان‌های پرقدرت در عرصه ادبیات و هنر، گفتمان جنسیت است و ...

پایان نامه بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در ...

چکیده 1 1-1- مقدمه. 2 1-2- بیان مسئله. 3 1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق. 4 1-4 – اهداف تحقیق. 6 1-5- فرضیه‌های تحقیق. 6 1-6- قلمرو تحقیق. 6 1-7- روش تحقیق. 7 1-8- ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 7 1-9- روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات.. 8 1-10- تعریف واژگان تحقیق. 8 1-11 –…

دانلود پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

دانلود پاورپوینت ارائه روش‌های مفید و فنون تدريس

پاورپوینت راهبرد و مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت تئوری محدودیت (Theory of constraints)

نمونه سوال تشریحی پايان ترم درس "طراحی سازه های آبگیر" دکتر سامانی

پیشینه تحقیق کیفیت خدماتدانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی اندیشه اسلامی 2دانلود پاورپوینت فناوری نانو در صنعت آب و فاضلاب