دانلود رایگان


تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 186 صفحه چکیده جنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل

دانلود رایگان پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجارنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 186 صفحهچکیدهجنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل‌های گوناگون جنسیت و حتی کنش جنسی با رویکردی مسامحه جو قابل‌فهم و بدین ترتیب قابل پذیرش است مفهوم زیبایی و نسبت دادن این مفهوم به زنانگی، با برداشت‌های قرن نوزدهمیِ عصر قاجار در ایران هم‌خوانی نداشت. در دوران قاجار یک چهره‌ی زیبا می‌توانست، به هر دو جنس مرد و زن نسبت داده شود و در شرایط خاص هر دوی آنان به‌مثابه‌ی ابژه‌ی میل شناخته می‌شدند، اعم از این‌که آن دو فرد، زن یا مرد/امرد یا شاهد باشند. نه تنها مفهوم زیبایی در شخصیت‌های نقاشی‌های عصر فتحعلی‌شاه (اعم از زن و مرد) با مؤلفه‌های امروزین مطابقت ندارد بله در محور معکوس عمل می‌کند بدین ترتیب که زیبایی مردان در تصاویر زنانه و متقابلا زیبایی زنان قابل تطبیق با زیبایی امردان و یا خواجگان است. تخطی از مفاهیم بنیادینی چون زن/ مرد در یک جامعه پیشا مدرن طی فر آیندی گفتمانی محقق شد فرآیندی که همراه با نشانه‌های تصویری بخشی از گفتمان گسترده تر در گیر در روابط قدرت در ایران را به تصویر میکشد.کلید واژه: گفتمان، فوکو، جنسیت، قاجار، فتحعلی‌شاه، نقاشی فهرست مطالب فصل اول :کلیات تحقیق ۱۱-۱- مقدمه۲۱-۲- بیان مسأله و انگیزۀ پژوهش۳۱-۳- سؤالات پژوهش۵۱-۴- فرضیه پژوهش۵۱-۵- اهداف و ضرورت انجام پژوهش۷۱-۶- پیشینه پژوهش ۶ 1-6-1-مقالات۶ 1-6-2- پایان نامه ها۱۰۱-۷- مبانی نظری۱۳۱-۸- روش و ابزار پژوهش۱۴۱-۹- جامعه آماری – نمونه آماری۱۴ 1-9-1- جامعه آماری ۱۴ 1-9-2- نمونه آماری۱۴فصل دوم: چهارچوب نظری: تحلیل گفتمان۱۵۲-۱- تبارشناسی گفتمان۱۶۲-۲- فوکو و گفتمان۱۹ 2-2-1- تاریخ جنون۲۵ 2-2-2- پیدایش کلینیک۲۵ 2-2-3- نظم اشیاء۲۶ 2-2-4- دیرینه شناسی دانش۲۶ 2-2-5- نظم گفتار۲۷ 2-2-6- مراقبت و تنبیه۲۸ 2-2-7- تاریخ جنسیت ۲۸۲-۳- فوکو: تبار شناسی جنسیت۲۹۲-۴- جنس و جنسیت۳۴ 2-4-1- عامل فرودستی زنان۳۹ 2-4-2- اورتنر: طبیعت – فرهنگ۳۹ 2-4-3- روزالدو: عمومی – خصوصی۴۱ 2-4-4- ادهولم: تولید – بازتولید۴۲ 2-4-5- ارتباط سه دو انگاری (اورتنر، روزالدو، ادهولم۴۳۲-۵- گفتمان جنسیت گرا۴۴۲-۶- نشانه‌شناسی۴۹ 2-6-1- نشانه‌شناسی اجتماعی۵۳ 2-6-2- رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی با معنای بصری 56فصل سوم: جنسیت به‌مثابه گفتمان۶۵۳-۱- حکومت صفویان۶۶ 3-1-1- مؤلفه های گفتمان عصر صفوی۶۹۳-۲- تبار شناسی رفتار جنسی۷۱ 3-2-1- مردان، امردان و زنان۷۳ 3-2-2- جایگاه معشوق در ادبیات۷۵۳-۳- گفتمان جنسیت در دوره صفویه۸۱ 3-3-1- دو جنس گرایی ۸۵۳-۴- دوران قاجار از ۱۷۹۶ م تا ۱۸۵۲ م (۱۱۷۵ تا ۱۲۳۱ ه.ش ۸۹۳-۵- گفتمان جنسیت در دوره قاجار۹۱۳-۶- مدرنیته در ایران۱۰۷فصل چهارم: تأثیر گفتمان جنسیت بر معیارهای زیبایی شناسانه عصر قاجار۱۱۹۴-۱- نقاشی در دوره قاجار۱۲۰۴-۲- زیبایی امری تاریخی و قیاس ناپذیر۱۲۴۴-۳- زن یا مرد، ابژه‌های لذت ۱۳۱ فصل پنجم: نتیجه گیری۱۵۷ فهرست مراجع۱۶۴

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار


کارشناسی ارشد پژوهش هنر


پژوهش هنر


جنسیت


گفتمان جنسیت


نقاشی عصر قاجار


قاجار


پایان نامه کارشناسی ارشد هنرتحلیل


گفتمان


جنسیت


در


نقاشی‌های


عصر


قاجار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه گفتمان ادبی

گرایش انسان شناسی -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی درباره تحول گفتمان ادبی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش انسان شناسی در ادامه مطلب می ...

استگانوگرافی در صدا

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار مفهوم بزهکارى و جرم زنان

زن در فرهنگ و هنر - نمایه کلیدواژه ها

جنسیت تحلیل گفتمان بازتولید زبان جنسیتی در مجلات عامه پسند فارسی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388] جنسیت مقایسه ی درک نوای غیرعاطفی (زبانی) گفتار در دو جنس [دوره 1، شماره 2، 1388]

پایان نامه ارشد هنر گرایش ادبیات نمایشی: رمانس ایرانی از ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر گرایش : نمایش – ادبیات نمایشی عنوان : رمانس ایرانی از نظر ساختار و محتوا با توجه به رویکرد نورتروپ فرای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده هنر و معماری ...

دانلود پایان نامه گفتمان ادبی

گرایش انسان شناسی -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی درباره تحول گفتمان ادبی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش انسان شناسی در ادامه مطلب می ...

گفتمان انتقادی

گفتمان انتقادی، شکل تکامل یافته تحلیل گفتمان است که در آن با توجّه به لایه های زبانی، گفتمان های مؤثّر در اثر ادبی شناسایی و بررسی می شود؛ درواقع این نظریّه براساس دو محور اصلی، یعنی تحلیل ...

ایده‌ی «کاربرد تحلیلی جنسیت»، از رادیو زمانه

در ادامه این فصل نجم‌آبادی این دینامیک را از طریق مرور نشریات و گفتمان تولید شده در آن‌ها بررسی می‌کند. به نظر او این دینامیک در نهایت به یک برخورد با گفتمان سنتی پیشین در مورد زنان منجر شد.

سئو Archives - شتابدهی ایده ها و سرمایه گذاری روی استارتاپ ها

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار; تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی …

استگانوگرافی در صدا

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار مفهوم بزهکارى و جرم زنان

بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در ...

۱۲ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار - دانلود پایان نامه و . .... روش تحلیل انتقادی گفتمان مورد بررسي قرار مي گيرد و تاریخچه شکل گیری آن كي ...

سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آسیبشناسی گفتمان حاکم بر قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی: دوره 13، شماره 33، بهار 1385، صفحه 155-188: نظام بهرامی کمیل مشاهده مقاله | اصل مقاله 6.34 mb

طرحی برای بازخوانی تاریخ زنان در ایران / عاطفه رنگریز ...

در این نوشتار می‌کوشم نشان دهم که چرا تاریخ‌­نگاری انتقادی در حوزه‌ی جنسیت ایرانی به‌غایت ضروری است. در ابتدا با طرح این سؤال که چرا عموماً هویت جنسیتی در ایران مورد نقد قرار نگرفته است، تاریخ‌­نگاری و نظام دانش ...

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقوش جانوری در دست بافته ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته هنر دانشکده هنر پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه ...

کتابخانه تخصصی پژوهشکده زن و خانواده - بانک ‌اطلاعات ‌علمی ...

تحلیل گفتمان موضوع حجاب به روش پدام در مطبوعات عصر مشروطه (با تأکید بر نشریه ایرانشهر) ... با شروع روند مدرنیزاسیون در ایران عصر قاجار و اوج‌گیری آن در مشروطه، ‌مطالبی بی‌سابقه پیرامون حجاب ...

بررسی و تحلیل دیوارنگاری در دوره قاجار ـ قسمت اول | هنر اسلامی

در این مورد می‌توان به نقاشی‌های دیواری کاخ چهلستون و عمارت عالی‌قاپو در اصفهان اشاره کرد. در عصر زندیه گچ‌نگاری همپای کاشی‌نگاری و حجاری در راستای نگرش نوین هنرمندان این عصر متحول می‌شود.

فهرست جدید ترین پایان نامه های کتابخانه مرکزی دانشگاه علم ...

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی های عصر قاجار ... دکتر فرزان سجودی. 2190701. 47-آناهیتا حری. ریاضیات مالی. بررسي کارايي مدل هاي گارچ نامتقارن در پيش بيني ميزان تغييرپذيري سهام شرکت ها. دکتر محمدرضا ...

موضوع: "بدون موضوع" - مقالات علمی و دانشجویی

پایان نامه رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامیواحد مرودشتدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a ) در رشته روانشناسی تربیتی عنوان:مقایسه اثربخشی روش تدریس مبتنی بر ...

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق) استاد راهنما دکتر فرزان سجودی. برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران1 - دکتر علی اصغر میرزایی مهر ...

نقاشی های بقاع متبرکه ایران. (1386). ... مطالعه تطبیقی-توصیفی نگاره های کتاب آرایی کلیمیان ایران در عصر صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 هـ. (1397). ... تحلیل گفتمان؛ مطالعه موردی سینمای ایران ...

زن در فرهنگ و هنر - نمایه کلیدواژه ها

جنسیت تحلیل گفتمان بازتولید زبان جنسیتی در مجلات عامه پسند فارسی در ایران [دوره 1، شماره 1، 1388] جنسیت مقایسه ی درک نوای غیرعاطفی (زبانی) گفتار در دو جنس [دوره 1، شماره 2، 1388]

دانلود پایان نامه گفتمان ادبی

گرایش انسان شناسی -پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی درباره تحول گفتمان ادبی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد – دانشگاه تهران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش انسان شناسی در ادامه مطلب می ...

تحولات جنسیتی: زیبایی، عشق و سکسوالیته در عصر قاجار ...

در عصر قاجار (1785-1925 میلادی / 1174-1304 شمسی) تصور از زیبایی فارغ از وجوه جنسیتی بود؛ به عبارتی، مردان و زنانِ زیبا با ویژگی‌های بسیار مشابهی از نظر بدنی و چهره به تصویر درمی‌آمدند. گاهی وجه تمایز مرد از زن فقط در پوشش سر آن ...

دنیای زنان در عصر قاجار | دنیای زنان در عصر قاجار

به آرشیو دیجیتالی دنیای زنان در عصر قاجار خوش آمدید با گشت و گذار در اسناد متنوعی که از مجموعه های خصوصی خانوادگی و مؤسسات متعددی از سراسر دنیا فراهم آمده با زندگی زنان در عصر قاجار (۱۲۱۰ق ...

ایده‌ی «کاربرد تحلیلی جنسیت»، از رادیو زمانه

در ادامه این فصل نجم‌آبادی این دینامیک را از طریق مرور نشریات و گفتمان تولید شده در آن‌ها بررسی می‌کند. به نظر او این دینامیک در نهایت به یک برخورد با گفتمان سنتی پیشین در مورد زنان منجر شد.

ایده‌ی «کاربرد تحلیلی جنسیت»، از رادیو زمانه

در ادامه این فصل نجم‌آبادی این دینامیک را از طریق مرور نشریات و گفتمان تولید شده در آن‌ها بررسی می‌کند. به نظر او این دینامیک در نهایت به یک برخورد با گفتمان سنتی پیشین در مورد زنان منجر شد.

بررسی وضعیت حقوق شهروندی در دوره قاجار با تکیه بر دوره ناصری

پیوندهای گفتمان های ملی گرایی و حقوق شهروندی در عصر قاجار اندیشه ی ناسیونالیسم یا ملی گرایی و مفهوم حقوق شهروندی از مفاهیم و مبانی اندیشه ی تجدد به شمار می آیند.پیدایش این دو گفتمان در اروپا تحت تأثیر زمینه های ذهنی ...

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار ...

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق) شهریور ماه 1393 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

طرحی برای بازخوانی تاریخ زنان در ایران / عاطفه رنگریز ...

در این نوشتار می‌کوشم نشان دهم که چرا تاریخ‌­نگاری انتقادی در حوزه‌ی جنسیت ایرانی به‌غایت ضروری است. در ابتدا با طرح این سؤال که چرا عموماً هویت جنسیتی در ایران مورد نقد قرار نگرفته است، تاریخ‌­نگاری و نظام دانش ...

Blog | پیام پرسش : بانک پرسشنامه

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1250-1212 ه.ق) قسمت هایی از پروپوزال: 1- بیان مسأله: بنا به تعریف بوردیو هر اثر هنری درون ...

ایده‌ی «کاربرد تحلیلی جنسیت»، از رادیو زمانه

در ادامه این فصل نجم‌آبادی این دینامیک را از طریق مرور نشریات و گفتمان تولید شده در آن‌ها بررسی می‌کند. به نظر او این دینامیک در نهایت به یک برخورد با گفتمان سنتی پیشین در مورد زنان منجر شد.

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران1 - دکتر علی اصغر میرزایی مهر ...

نقاشی های بقاع متبرکه ایران. (1386). ... مطالعه تطبیقی-توصیفی نگاره های کتاب آرایی کلیمیان ایران در عصر صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 هـ. (1397). ... تحلیل گفتمان؛ مطالعه موردی سینمای ایران ...

تاریخ تحلیلی نقاشی ایران1 - دکتر علی اصغر میرزایی مهر ...

نقاشی های بقاع متبرکه ایران. (1386). ... مطالعه تطبیقی-توصیفی نگاره های کتاب آرایی کلیمیان ایران در عصر صفویه با نمونه های مکتب اصفهان در سده 11 هـ. (1397). ... تحلیل گفتمان؛ مطالعه موردی سینمای ایران ...

سئو Archives - شتابدهی ایده ها و سرمایه گذاری روی استارتاپ ها

تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار: مطالعه موردی نقاشی دوره فتحعلی‌شاه قاجار; تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی …

دانلود پرسشنامه سبک های رهبری

دانلود پاورپوینت سیستم شیردوشی

اثرات هم خونی بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین به همراه پاورپوینت ارائه مطلب 23اسلای

دانلود نمونه سوال امتحان پايان ترم "هیدرولیک پیشرفته "

دانلود پاورپوینت ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان درس نهم تاریخ دهم انسانی

دانلود پاورپوینت سفره سلامت فصل 12 علوم پایه هفتم

ایبوک Automating Windows with Perl

دانلود جزوه آموزشی حقوق اساسی 1

دانلود پاورپوینت زیست شناسی ، دیروز ، امروز و فردا - فصل اول زیست شناسی 1 دهم تجربی