دانلود رایگان


پایان نامه تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی نوع فایل: World و قابل ویرایش تعداد صفحات : 95 صفحه چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی انواع تشبیه در شرف نامه ی نظامی گنجوی شاعر قرن ششم صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی می باشدو با استناد به منابعی که اختصاص به زندگی و سبک شاعر داشته با روی

دانلود رایگان پایان نامه تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوینوع فایل: World و قابل ویرایشتعداد صفحات : 95 صفحهچکیده:پژوهش حاضر با هدف بررسی انواع تشبیه در شرف نامه ی نظامی گنجوی شاعر قرن ششم صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی می باشدو با استناد به منابعی که اختصاص به زندگی و سبک شاعر داشته با رویکردی به تشبیهات موجود در شرف نامه نظامی مورد بررسی قرار گرفته است و با طبقه بندی اطلاعات موجود توانسته جهان بینی و نگرش شاعر را مورد ارزیابی قرار دهد. یافته ها حاکی از آنست که نظامی در میان صور خیال به تشبیه توجه خاصی داشته زیرا تشبیه مایه ی اصلی صور خیال است که هدف وی توصيف دقيق از مناظر و اشخاص بوده است. بنابراینمی توان او را شاعری آرمان گرا دانست که توانسته نقاشی ها وتصویر های بدیع و به یاد ماندنی را درشعربرای نسل بعد از خود به یادگار بگذارد.بیان و شیوه های بیانی در آثار بزمی او چنان شیوایی وگیرایی دارد که-خواننده راشگفت زده می نمایدو او را با دنیای ناشناخته تصویرهای ذهنی شاعر آشنا می کند. و بر این اساس او را به شاعری حسی و برونگرا تبدیل کرده است.از ویژگی های شعر نظامی می توان به خلاقیت در شعر ، تنوع ، ایجاز ، عدم تکرارو اشاره کرد.واژه هایی کلیدی: شرفنامه، نظامی، تشبیه و تصویر سازیفهرست مطالبچکیده ۱مقدمه..۲اهداف تحقیق.۴پیشینه¬ی تحقیق.۵روش تحقیق۶فصل اول:معرفی نظامی و جایگاه آثار او۱-۱زندگی نظامی .۸ ۱-۲ سبک نظامی (ارانی )۱۰۱-۳ آثار نظامی.۱۱۱-۴ درباره ی شرف نامه.۱۴فصل دوم:اهمیت علم بیان و روش تحقیق۲-۱ بیان۱۹۲-۱-۱ تعریف بیان. ۱۹۲-۱-۲ روش های بیانی و ارتباط آنها با یکدیگر..۱۹۲-۲ تشبیه۲۱۲-۲-۱ تعریف تشبیه.۲۱۲-۲-۲ ارکان تشبیه۲۱۲-۲-۳ اهداف تشبیه.۲۲فصل سوم: بررسی انواع تشبیه در اشعار نظامی۳-۱ اهمیت تشبیه در آثار نظامی۲۵۳-۲ انواع تشبیه..۲۶۳-۲-۱ تشبیه مرسل و موکد 26۳-۲-۲ تشبیه مجمل و مفصل.۳۰۳-۲-۳ تشبیه بلیغ ..34۳-۲-۳ انواع وجه شبه۳۷۳-۲-۳-۱ وجه شبه مفرد .۳۸۳-۲-۳-۲ وجه شبه متعدد ..۴۰۳-۲-۳-۳ وجه شبه مرکب ..۴۱۳-۲-۴ تشبیه تحقیقی و تخییلی ..۴۳۳-۲-۵ وجه شبه دوگانه یا صنعت استخدام ..۴۷۳-۲-۶ تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن مشبه و مشبه به .48۳-۲-۷-۱ حسی بودن طرفین تشبیه ..۴۸۳-۲-۷-۲ مشبه عقلی و مشبه به حسی .۵۱۳-۲-۷-۳ مشبه حسی و مشبه به عقلی ۵۲۳-۲-۷-۴ طرفین تشبیه عقلی ..۵۴۳-۲-۸ تشبیه خیالی و وهمی ۵۵۳-۲-۹ تشبیه به اعتبار مفرد و مرکب بودن طرفین ۵۸۳-۲-۹-۱ مفرد بودن طرفین تشبیه ۵۸۳-۲-۹-۲ طرفین تشبیه مرکب (تشبیه مرکب ) ..۶۴۳-۲-۹-۳ مشبه مفرد و مشبه به مرکب ..۶۶۳-۲-۹-۴ مشبه مرکب و مشبه به مفرد ۶۷۳-۲-۱۰ تشبیه به اعتبار تعدد طرفین ۶۹۳-۲-۱۰-۱ تشبیه ملفوف .۶۹۳-۲-۱۰-۲ تشبیه مفروق .۷۰۳-۲-۱۰-۳ تشبیه جمع .۷۲۳-۲-۱۰-۴ تشبیه تلمیحی .۷۴۳-۲-۱۰-۵ تشبیه تفضیل..۷۵۳-۳ نو کردن تشبیه.۷۶۳-۴ زاویه ی تشبیه.۷۶۳-۵ جدول بسامد و درصد انواع تشبیهات در شرف نامه نظامی..۷۸فصل چهارم:نتیجه گیری۴-۱نتیجه گیری..۸۰فهرست منابع..۸۳abstract..85

پایان نامه تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی


دانلود پایان نامه تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی


تشبیه شرفنامه نظامی


شرفنامه


نظامی


نظامی گنجوی


راه اندازی فروشگاه رایگان فایل


پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی


ادبیات فارسیپایان


نامه


تشبیه


در


شرفنامه


نظامی


گنجوی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت مدیریت تحول

بررسی معاملات كالی به كالی در تجارت بين الملل

ترجمه مقاله انگلیسی بهینه سازی فرایند هیدروفرمینگ یک لوله

دانلود پرسشنامه سیستم هوش تجاری (پروویچ،2012)

دانلود نمونه پروژه خاکبرداری و بتن ریزی فرمت اکسلپایان نامه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایراندانلود پاورپوینت تفکر فازی در مدیریت - 64 اسلاید