دانلود رایگان


تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 121 صفحه چکیده هدف از اين پژوهش بررسي تاثير شدت تمرین بر تغييرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست های مرد دانشگاهي بود. بدين منظور از ميان ورزشکاران مرد فوتبا

دانلود رایگان تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست هانوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 121 صفحه چکیدههدف از اين پژوهش بررسي تاثير شدت تمرین بر تغييرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست های مرد دانشگاهي بود. بدين منظور از ميان ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم، ۱۱ نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. ميانگين سن، قد، وزن و BMI آزمودني ها به ترتيب برابر با: ۸۷۵/۰±90/21 سال، ۴±170 سانتي متر، ۴۴/۶±42/64 كيلوگرم و BMI برابر با ۶۸/۱±05/22 كيلوگرم بر مجذور قد به متر بود. براي اجراي تحقيق، آزمودني ها در هفته اول با شدت متوسط يعني با ۶۵% ضربان قلب بيشينه و در هفته دوم با شدت زیاد يعني با ۸۰% ضربان قلب بيشينه، به مدت ۳۰ دقيقه با شدت مورد نظر دویدند. نمونه های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی ها گرفته شد. جهت تجزيه و تحليل استنباطي داده ها از آزمون t وابسته و تحليل واريانس با اندازه‌هاي تكراري، از نرم افزار SPSS/12 استفاده و سطح معني‌داري ۰۵/۰ = در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد كه یک جلسه تمرین با شدت متوسط اثر معنی داری بر IFN-γ (60/0=p)، IL-4 (14/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (22/0=p) ندارد. همچنین یک جلسه تمرین با شدت بالا اثر معنی داری بر IL-4 (57/0=p) و نسبت IL-4/IFN-γ (38/0=p) ندارد با این وجود اثر معنی داری بر کاهش IFN-γ (01/0=p) داشت. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت متوسط و شدید هر دو باعث انحراف پاسخ ايمني به سمت Th2 شده که این امر باعث تقويت پاسخ ايمني هومورال و نيز واكنش هاي آلرژيك می شود.واژگان كليدي: الگوی سایتوکاینی، لکوسیت، اینترفرون گاما، اینترلوکین-۴، تمرین شدید، تمرین با شدت متوسط، فوتبال فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: طرح پژوهش 1-1. مقدمه 2۱-۲٫ بیان مسئله 3۱-۳٫ ضرورت و اهميت پژوهش 7۱-۴٫ اهداف پژوهش 10۱-۴-۱٫ هدف کلی 10۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی 10۱-۵٫ سؤالات پژوهش 10۱-۶٫ قلمرو پژوهش 11۱-۷٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11۱-۷ -۱٫تعاریف مفهومی 11۱-۷-۱-۱٫ فعالیت با شدت متوسط 11۱-۷-۱-۲٫ فعالیت شدید 11۱-۷-۱-۳٫ اینترفرون گاما 12۱-۷-۱-۴٫ اینترلوکین-۴ 12۱-۷-۱-۵٫ IL-4/IFN-γ 12۱-۷-۱-۶٫ لکوسیت 12۱-۷-۲٫ تعاریف عملیاتی 13۱-۷-۲-۱٫ فعاليت با شدت متوسط 13۱-۷-۲-۲٫ فعالیت شدید 13۱-۷-۲-۳٫ اینترفرون گاما 13۱-۷-۲-۴٫ اینترلوکین-۴ 13۱-۷-۲-۵٫ لکوسیت 13عنوان صفحهفصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش۲-۱٫مفاهیم بنیادی 15۲-۱-۱٫ سیستم ایمنی 15۲-۱-۲٫ اجزا¬ء دستگاه ایمنی 19۲-۱-۳٫ سایتوکاین 19۲-۱-۴٫ اینترفرون گاما 21۲-۱-۵٫ اینترلوکین-۴ 23۲-۱-۶ . الگوی سایتوکاینی 24۲-۱-۷٫ لکوسیت 27 ۲-۲٫ پژوهش¬های پیشین 28فصل سوم: روش پژوهش۳-۱٫ روش پژوهش 38۳-۲٫ جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه پژوهش 38۳-۳٫ متغییرهای پژوهش 38۳-۳-۱٫ متغير هاي مستقل 38۳-۳-۲٫ متغير هاي وابسته 39۳-۴٫ ابزار و وسایل اندازه گیری 39۳-۵٫ روش اندازه گيري متغيرهاي وابسته 39۳-۵-۱٫ شمارش افتراقي سلول هاي خوني 39۳-۵-۲٫ اندازه گیری سایتوکاین ها به روش ELISA 40۳-۶٫ خونگیري و اندازه گیري پارامترها 41۳-۷٫ روش اجراي پژوهش 41۳-۸٫ روش های تجزیه و تحلیل آماری 44۳-۹٫ ملاحظات اخلاقي 44عنوان صفحهفصل چهارم: يافته¬هاي پژوهش۴-۱٫ تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها 46۴-۲٫ بررسی سؤالات پژوهش 47۴-۲-۱٫ سؤال اول 47۴-۲-۲٫ سؤال دوم 49۴-۲-۳٫ سؤال سوم 50۴-۲-۴٫ سؤال چهارم 52فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري۵-۱٫ خلاصه پژوهش 55۵-۲٫ بحث و بررسی 57۵-۳٫ نتیجه گیری 69۵-۴٫ پيشنهاد هاي پژوهش 70۵-۴-۱٫ پيشنهاد هاي كاربردي 70۵-۴-۲٫ پیشنهاد های پژوهشی 70 5-5. محدودیت پژوهش 71فهرست منابع 72پیوستپيوست ۱ 90پیوست ۲ 91

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1


Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها


تاثیر شدت تمرین


تغییرات الگوی سایتوکاینی


(Th1


Th2)


تعداد لکوسیت


فوتبالیست ها


فوتبال


پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی


فیزیولوژی ورزشیتاثیر


شدت


تمرین


برتغییرات


الگوی


سایتوکاینی


(Th1/Th2)


و


تعداد


لکوسیت


در


فوتبالیست


ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و ...

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست¬ها دسته: تربیت بدنی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 829 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 55 قیمت فایل فقط 9,500 تومان تاثیر شدت تمرین برتغییرات ...

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و ...

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ها 2 / 5 ( 1 امتیاز ) هدف از اين پژوهش بررسي تاثير شدت تمرین بر تغييرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست ...

تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت

'تأثیر سطوح متفاوت بینایی و مقدار تمرین بر دقت پرتاب دارت', نشریه رشد و یادگیری حرکتی, 8(1), pp. 41-58. doi: 10.22059/jmlm.2016.58500

تاثیر شدت تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر میزان تکانشگری مردان ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شدت تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر میزان تکانشگری در مردان جوان ورزشکار بوده است. تعداد 66 ورزشکار با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و بر اساس شدت تمرینات هوازی و بی‌هوازی،37 ورزشکار ...

بررسی آزمایشگاهی تاثیر استغراق و تبدیل ورودی بر روابط دبی ...

دریچه­های سالونی، سازه­های کنترل و تنظیم آب در کانال­ها می­باشند که به دلیل مزایای کاربردی اخیراً مورد توجه قرار گرفته­اند. تاکنون تحقیقات محدودی در مورد این سازه انجام شده است. در این مطالعه روابط دبی – اشل دریچه ...

بایگانی‌های میانجی گری - دانلود پایان نامه ها

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

الگوی ساختاری تأثیر شدت تخطی‌ها، همدلی، احساس گناه و ...

هدف پژوهش بررسی الگوی ساختاری تأثیر شدت تخطی‌ها، همدلی، احساس گناه و شرمساری، رفتارهای دلجویی و بخشایشگری ادراک شده با خودبخشایشگری در بین دانشجویان بود که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت.

تاثیر تمرینات اینتروال شدید (HIIT) کوتاه مدت بر برخی شاخص ...

مقدمه و هدف: اخیرا تمرینات اینتروال شدید(hiit) مورد توجه محققین قرار گرفته اما تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دو هفته تمرینات اینتروال شدید کوتاه مدت بر برخی شاخص های قلبی عروقی ...

سازه های پوسته ای و چادری - rozblog.com

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست¬ها سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان

بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار ...

در این پژوهش به بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی جوش آلیاژ آلومینیم 321h-5083 جوشکاری شده تحت فرایند میگ پالسی پرداخته شده است. آلیاژ آلومینیم 5083 در صنایع دریایی به طور گسترده مورد استفاده ...

تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در ...

کارکردهای توجهی نقش مهمی در تعامل فرد با محیط دارد. این کارکردها در برخی شرایط محیطی تحت تأثیر ویژگی‌های تکانش‌گری قرار می‌گیرند و از این طریق می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در عملکرد و یادگیری افراد باشد.

بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه ...

, بررسی تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و توسعه دانایی محور در فرآیند جهانی شدن ,دنیای رکوردهای عجیب و غریب

پایان نامه تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان عنوان: تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی استاد راهنما: دکتر طاهره باقر پور …,پایان نامه تاثیر یک بر نامه منتخب ...

پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر ...

پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( (m.a گرایش فیزیولو‍ژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ...

تاثیر شدت تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر میزان تکانشگری مردان ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شدت تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر میزان تکانشگری در مردان جوان ورزشکار بوده است. تعداد 66 ورزشکار با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و بر اساس شدت تمرینات هوازی و بی‌هوازی،37 ورزشکار ...

پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر ...

پایان نامه تاثیر فعالیت هوازی در شرایط هیپوکسی بر اینترلوکین 6 و اینترلوکین 10 سرم در مردان جوان فعال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( (m.a گرایش فیزیولو‍ژی ورزشی چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ...

بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار ...

در این پژوهش به بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی جوش آلیاژ آلومینیم 321h-5083 جوشکاری شده تحت فرایند میگ پالسی پرداخته شده است. آلیاژ آلومینیم 5083 در صنایع دریایی به طور گسترده مورد استفاده ...

بایگانی‌های میانجی گری - دانلود پایان نامه ها

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

تاثیر تغییرات حجم و شدت تمرین بر شاخصه های عملکردی و خلقی ...

نتایج نشان دادند که پنج هفته تمرین موازی با تغییرات حجم و شدت بر توان هوازی و بی هوازی، قدرت بیشینه و خلق و خوی فوتبالیست های مرد تاثیر معنادار داشت (p<0.05).

تاثیر یک دوره تمرین سرعتی تناوبی و بی تمرینی بر ...

هدف از انجام پژوهش حاضر, بررسی تاثیر فعالیت ورزشی سرعتی و یک دوره بی تمرینی متعاقب آن، بر مقدار پراکسیداسیون لیپید (mda) و پاسخ دستگاه ضداکسایشی (frap ، اسید اوریک، بیلی روبین و پروتئین تام) بود.

ارزیابی تأثیر کیفیت اطلاعات گردشگری در رسانه‌های اجتماعی ...

هدف: هدف از پژوهش حاضر، استخراج مدل قوانین تأثیر کیفیت اطلاعات گردشگری در رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری تصویر ذهنی مقصد به‌کمک نظریه راف است که بر قصد خرید گردشگران (متغیر رفتاری در پژوهش حاضر) اثر می‌گذارد.

سازه های پوسته ای و چادری - rozblog.com

تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست¬ها سیستم گرمایش و ذوب برف بر اساس پمپ حرارتی زمین گرمایی در فرودگاه گولنیو لهستان

تأثیر تمرین مشاهده ای بر یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون ...

در تحقیق حاضر تأثیر تمرین مشاهده ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری مهارت سرویس بلند بدمیننتون با در نظر گرفتن میانجیگری خودکارامدی بدنی در دانش آموزان مقطع راهنمایی پسرانة شهرستان گنبدکاووس مورد بررسی قرار گرفته است.به ...

پایان نامه بررسی تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ...

بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد سایت

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ی تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی چکیده تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2)و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ ها هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شدت تمرین بر تغییرات الگوی ...

ارتباط حالت خوابیدن و تشک - شتابدهی ایده ها و استارتاپ ها

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

بررسی تطبیقی تأثیر ویژگی‌‌های خرده‌اقلیم در الگوی رفتارهای ...

شرایط سخت اقلیمی از اصلی‌ترین عوامل محدودکنندۀ رفتارهای شهری است. بر این اساس، طراحان محیط می‌کوشند با نزدیک‌‌کردن خرده‌اقلیم‌ها به منطقۀ آسایش، فضاهای شهری را برای دامنۀ گسترده‌ای از رفتارها در طیف وسیعی از زمان ...

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: رابطه هوش معنوی و سلامت ...

پایان نامه­ ارشد در رشته­ تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی: تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی (Th1/Th2) و تعداد لکوسیت در فوتبالیست­ها

بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات ...

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) دانشکده مهندسی هسته­ای و فیزیک پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک – کیهان‌شناسی عنوان بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات آن در ارتفاعات بالا استاد راهنما ...

تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در ...

کارکردهای توجهی نقش مهمی در تعامل فرد با محیط دارد. این کارکردها در برخی شرایط محیطی تحت تأثیر ویژگی‌های تکانش‌گری قرار می‌گیرند و از این طریق می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در عملکرد و یادگیری افراد باشد.

تأثیر شدت‏های مختلف چرای دام بر میزان ترسیب کربن و ذخیره ...

افزایش نگرانی‏‏‏ها در زمینة گرمایش جهانی و تغییر اقلیم موجب شده است که به خاک و توانایی آن در ترسیب کربن به صورت پایدار توجه ویژه‌ای شود. خاک‏ها بزرگترین ذخایر کربن در چرخه کربن خشکی هستند که حاوی کربنی حدود سه برابر ...

حالت خطرناک در ابعاد آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

تحقیق حسابداری موجودی کالا

پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک ژیوگرید در 43 اسلاید قابل ویرایش

مشخصات و اصول ساختن آجر در 55 صفحه

تحقیق مطالعات دانشکده معماری - طراحی معماریدانلود پاورپوینت پايداري اجتماعی در نواحی مسکونی