دانلود رایگان


ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز - دانلود رایگاندانلود رایگان ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 91 صفحه چکیده روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد ۲۰۶۹ و زن به تعداد ۱۲۹۷ بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصاد

دانلود رایگان ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیرازنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 91 صفحه چکیدهروش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد ۲۰۶۹ و زن به تعداد ۱۲۹۷ بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصادفی ساده تعداد ۳۲۷ مرد و ۲۹۷ زن به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استرش شغلی فلیپ ال زایس (۱۹۹۲) و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه جهانی استفاده گردید. به منظور بررسی داده های تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی و استرس شغلی مربیان رابطه معناداری منفی به مقدار ۳۸۳/۰- وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی مربیان نیز رابطه منفی معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد ضمن توجه به غنی سازی کیفیت زندگی مربیان، سطح استرس شغلی آنان را کاهش داد. کلمات کلیدی: استرس، کیفیت زندگی، مربیان ورزش فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول: مقدمه و معرفی۱-۱٫ مقدمه 3۱-۲٫ بیان مساله 5۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق 8۱-۴٫ اهداف تحقیق 10۱-۴-۱٫ هدف کلی 10۱-۴-۲٫ اهداف تخصصی 10۱-۵٫ فرضیه تحقیق 11۱-۶٫ محدوده تحقیق 11۱-۷٫ تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی 12۱-۷-۱٫ مفاهیم نظری 12۱-۷-۲٫ مفاهیم عملیاتی 12فصل دوم: مبانی نظری تحقیق۲-۱٫ مقدمه 14۲-۲٫ کیفیت زندگی 14۲-۳٫ فضاي مفهومي کيفيت زندگي 16۲-۴٫ تعريف کيفيت زندگي 18۲-۵٫ ابعاد کيفيت زندگي 19۲-۵-۱٫ بعد فيزيكي 19۲-۵-۲٫ بعد اجتماعي 19۲-۵-۳٫ بعد روانی 20۲-۵-۴٫ بعد جسمي 20۲-۵-۵٫ بعد روحی 20۲-۵-۶٫ بعد محیطی 20۲-۶٫ خاستگاه نظري کيفيت زندگي 20۲-۷٫ استرس 23۲-۷-۱٫ تعاريف استرس 23۲-۷-۲٫ عوامل ایجاد کننده استرس 24۲-۸٫ محيط كاري و روابط حاكم بر محيط كار 25۲-۹٫ عوامل موثر در افزايش ميزان استرس در محيط كار 26۲-۱۰٫ مراحل پاسخ دهی به استرس 28۲-۱۱٫ عوامل موثر در واکنش به استرس 28۲-۱۲٫ پیامدهای حاصل از استرس 29۲-۱۳٫ استرس شغلی 30۲-۱۴٫ عوامل استرس زای شغلی 30۲-۱۵٫ تأثیر استرس در عملکرد کارکنان در محیط کار 31۲-۱۶٫ راههای مقابله با استرس شغلی 32۲-۱۷٫ استرس شغلي و راه هاي پيشگيري از آن 32۲-۱۷-۱٫ شرايط كاري 33۲-۱۷-۲٫ تراكم كاري 33۲-۱۷-۳٫ ابهام نقش 33۲-۱۷-۴٫ تعارض شغلي 34۲-۱۷-۵٫ مسئوليت 34۲-۱۷-۶٫ روابط با مافوق 34۲-۱۷-۷٫ روابط با زيردستان 35۲-۱۷-۸٫ روابط با همكاران 35۲-۱۷-۹٫ عدم امنيت شغلي 35۲-۱۸٫ نشانه هاي استرس شغلي 36۲-۱۹٫ جمع بندی مبانی نظری 36۲-۲۰٫ مروری بر پیشینه های تحقیق 37۲-۲۰-۱٫ تحقیقات داخلی 37۲-۲۰-۲٫ تحقیقات خارجی 38۲-۲۱٫ جمع بندی 40فصل سوم: روش شناسی تحقیق۳-۱٫ مقدمه 43۳-۲٫ روش تحقیق 43۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری 43۳-۴٫ نمونه گیری 43۳-۵٫ روش جمع آوری اطلاعات 44۳-۶٫ متغیرهای وارد در تحقیق 44۳-۷٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات 44۳-۸٫ روایی و پایایی پرسشنامه 45۳-۹٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها 45فصل چهارم: یافته های تحقیق۴-۱٫ مقدمه 47۴-۲٫ استرس شغلی مربیان 47۴-۳٫ کیفیت زندگی مربیان 48۴-۴٫ بررسی نرمال بودن داده ها 48۴-۵٫ بررسی فرضیه های تحقیق 49فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱٫ مقدمه 55۵-۲٫ خلاصه تحقیق 55۵-۳٫ بحث و نتیجه گیری 56۵-۴٫ پیشنهادات برخاسته از تحقیق 58۵-۵٫ پیشنهادات برای تحقیقات آینده 59منابع و مآخذمنابع فارسی 61منابع انگلیسی 64پیوست‌هاپرسشنامه کیفیت زندگی 67پرسشنامه استرش شغلی 71چکیده انگلیسی 74

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز


استرس شغلی


کیفیت زندگی


مربیان ورزشی


مدیریت ورزش


پایان نامه ارشد تربیت بدنیارتباط


استرس


شغلی


با


کیفیت


زندگی


در


مربیان


ورزش


شهر


شیراز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رابطۀ تحلیل‌رفتگی شغلی با منابع استرس و شیوه‌های مقابله با ...

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تحلیل‌‌رفتگی شغلی با منابع استرس و شیوه‌های مقابله با آن در بین داوران لیگ برتر ایران در فصل دوازدهم بود. 103 داور به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامۀ ...

ارتباط تعهد تمرینی، برند وکیفیت خدمات با وفاداری به اماکن ...

ارتباط تعهد تمرینی، برند وکیفیت خدمات با وفاداری به اماکن تندرستی شهر تهران دسته: تربیت بدنی بازدید: 2 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 691 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 133 133 قیمت فایل فقط 9,200 تومان ارتباط تعهد تمرینی، برند وکیفیت ...

رابطه رضایت شغلی و سلامت روان در پرستاران

چکیده در این پژوهش به بررسی رابطه میان رضایت شغلی و سلامت روان در میان پرستاران شهر قزوین در سال 1391 پرداخته شده است ، جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از کلیه پرستاران شهر قزوین که بیست و نه نفر به عنوان نمونه ...

تکنیک پنجه در والیبال: دانلود رایگان تحقیق رشته تربیت بدنی ...

doc ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی; doc تاریخچه ورزش فوتبال در ایران: دانلود تحقیق رشته تربیت بدنی

ورزش در کاهش فشارهای روانی و درمان افسردگی موثر است ...

وهب مهربان، چهارشنبه به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در گفت و گو با ایرنا افزود: سلامت روحی، روانی و اجتماعی افراد فواید بسیاری دارد از جمله در سازگاری فرد با جامعه تاثیرگذار است.وی بیان کرد: افراد از طریق شرکت در ...

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی تربیت بدنی و ورزش

پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز ... مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان شهر شیراز می باشد. روش تحقیق ...

بایگانی‌ها تربیت بدنی - گروه پژوهشی رساله نگار

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی - گرایش مدیریت ورزشی با عنوان : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز در ادامه

پروپوزال آماده رشته تربیت بدنی بایگانی - صفحه 5 از 19 ...

دانلود پروپوزال آماده: ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده تربیت بدنی و پر شده طرح پیشنهادیه ...

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی – فکر شاد – مرجع ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز پایان نامه رشته تربیت بدنی : شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

صد و پنجاه مقاله فارسی در مورد بررسی رابطه های آماری

۵۸. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان نهبندان ۵۹. بررسی رابطه جو سازمانی و خوش بینی علمی با استرس ادراک شده در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ۶۰.

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی - گرایش مدیریت ورزشی با عنوان : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز در ادامه

بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی وورزش ...

در بهداشت سازمانی ،بررسی عوامل استرس زای شغلی، درمشاغل مختلف با نتایج متفاوتی همراه بوده است .هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی وورزش دانشگاه های دولتی کشور است.

بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران دوره متوسطه

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 89- 1388 بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان به تعداد 3856 بودند.

بایگانی‌ها تربیت بدنی - گروه پژوهشی رساله نگار

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز 10,000 تومان افزودن به سبد خرید نمایش جزئیات

ورزش در کاهش فشارهای روانی و درمان افسردگی موثر است ...

وهب مهربان، چهارشنبه به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در گفت و گو با ایرنا افزود: سلامت روحی، روانی و اجتماعی افراد فواید بسیاری دارد از جمله در سازگاری فرد با جامعه تاثیرگذار است.وی بیان کرد: افراد از طریق شرکت در ...

ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب ...

ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 2219 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 128 128 قیمت فایل فقط 9,200 تومان ارتباط آمادگی جسمانی با ...

ورزش در کاهش فشارهای روانی و درمان افسردگی موثر است ...

وهب مهربان، چهارشنبه به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در گفت و گو با ایرنا افزود: سلامت روحی، روانی و اجتماعی افراد فواید بسیاری دارد از جمله در سازگاری فرد با جامعه تاثیرگذار است.وی بیان کرد: افراد از طریق شرکت در ...

رابطه رضایت شغلی و سلامت روان در پرستاران

چکیده در این پژوهش به بررسی رابطه میان رضایت شغلی و سلامت روان در میان پرستاران شهر قزوین در سال 1391 پرداخته شده است ، جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از کلیه پرستاران شهر قزوین که بیست و نه نفر به عنوان نمونه ...

Magiran | نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، پیاپی 12 (بهار ...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ابعاد شخصیتی و کمال گرایی با استرس شغلی در مربیان ورزش شهر تهران انجام گرفت. ... پژوهش تمامی مربیان ورزش شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بودند. ... این پژوهش، مقیاس ...

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی - دانلود پایان نامه ...

دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی : بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش. پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد استرس

پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز ... بررسی رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان شهر شیراز می باشد. ... آموزان 10 تا 12 ساله دبستان های شهر شیراز که در سال ...

تحقیق درباره شغل مربی ورزشی

Jul 16, 2016 - ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز بصورت ورد ودر75صفحه چکیده هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی - گرایش مدیریت ورزشی با عنوان : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز در ادامه

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد استرس

پایان نامه ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز ... بررسی رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی مربیان شهر شیراز می باشد. ... آموزان 10 تا 12 ساله دبستان های شهر شیراز که در سال ...

دانلود پاورپوینت حفاری چاه های عمیق و نصب پمپاژ در آنها

جزوه درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران ( دانشگاه پیام نور )

دانلود پاورپوینت سیستم شیردوشی

نمونه سوال مقدمه ای بر اجزا محدود

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی استراتژی

مطالعه تطبيقي ساختار و وظايف دستگاههاي نظارتي در حقوق ايران و فرانسه

پاورپوینت اشکالات اجرایی آرماتوربندی در 29 اسلاید

گزارشکارآزمایشگاه ترمودینامیک:دمای بحرانی

دانلود پاورپوینت سمینار رشته عمران با عنوان سيستم های سازه ای ساختمان های بلند

شهرسازی نقش استراتژی توسعه شهری (CDS)در سیاست های تامین مسکن گروه کم درآمد شهری