دانلود رایگان


ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز - دانلود رایگاندانلود رایگان ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 91 صفحه چکیده روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد ۲۰۶۹ و زن به تعداد ۱۲۹۷ بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصاد

دانلود رایگان ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیرازنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 91 صفحه چکیدهروش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد ۲۰۶۹ و زن به تعداد ۱۲۹۷ بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصادفی ساده تعداد ۳۲۷ مرد و ۲۹۷ زن به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استرش شغلی فلیپ ال زایس (۱۹۹۲) و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه جهانی استفاده گردید. به منظور بررسی داده های تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی و استرس شغلی مربیان رابطه معناداری منفی به مقدار ۳۸۳/۰- وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی مربیان نیز رابطه منفی معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد ضمن توجه به غنی سازی کیفیت زندگی مربیان، سطح استرس شغلی آنان را کاهش داد. کلمات کلیدی: استرس، کیفیت زندگی، مربیان ورزش فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول: مقدمه و معرفی۱-۱٫ مقدمه 3۱-۲٫ بیان مساله 5۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق 8۱-۴٫ اهداف تحقیق 10۱-۴-۱٫ هدف کلی 10۱-۴-۲٫ اهداف تخصصی 10۱-۵٫ فرضیه تحقیق 11۱-۶٫ محدوده تحقیق 11۱-۷٫ تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی 12۱-۷-۱٫ مفاهیم نظری 12۱-۷-۲٫ مفاهیم عملیاتی 12فصل دوم: مبانی نظری تحقیق۲-۱٫ مقدمه 14۲-۲٫ کیفیت زندگی 14۲-۳٫ فضاي مفهومي کيفيت زندگي 16۲-۴٫ تعريف کيفيت زندگي 18۲-۵٫ ابعاد کيفيت زندگي 19۲-۵-۱٫ بعد فيزيكي 19۲-۵-۲٫ بعد اجتماعي 19۲-۵-۳٫ بعد روانی 20۲-۵-۴٫ بعد جسمي 20۲-۵-۵٫ بعد روحی 20۲-۵-۶٫ بعد محیطی 20۲-۶٫ خاستگاه نظري کيفيت زندگي 20۲-۷٫ استرس 23۲-۷-۱٫ تعاريف استرس 23۲-۷-۲٫ عوامل ایجاد کننده استرس 24۲-۸٫ محيط كاري و روابط حاكم بر محيط كار 25۲-۹٫ عوامل موثر در افزايش ميزان استرس در محيط كار 26۲-۱۰٫ مراحل پاسخ دهی به استرس 28۲-۱۱٫ عوامل موثر در واکنش به استرس 28۲-۱۲٫ پیامدهای حاصل از استرس 29۲-۱۳٫ استرس شغلی 30۲-۱۴٫ عوامل استرس زای شغلی 30۲-۱۵٫ تأثیر استرس در عملکرد کارکنان در محیط کار 31۲-۱۶٫ راههای مقابله با استرس شغلی 32۲-۱۷٫ استرس شغلي و راه هاي پيشگيري از آن 32۲-۱۷-۱٫ شرايط كاري 33۲-۱۷-۲٫ تراكم كاري 33۲-۱۷-۳٫ ابهام نقش 33۲-۱۷-۴٫ تعارض شغلي 34۲-۱۷-۵٫ مسئوليت 34۲-۱۷-۶٫ روابط با مافوق 34۲-۱۷-۷٫ روابط با زيردستان 35۲-۱۷-۸٫ روابط با همكاران 35۲-۱۷-۹٫ عدم امنيت شغلي 35۲-۱۸٫ نشانه هاي استرس شغلي 36۲-۱۹٫ جمع بندی مبانی نظری 36۲-۲۰٫ مروری بر پیشینه های تحقیق 37۲-۲۰-۱٫ تحقیقات داخلی 37۲-۲۰-۲٫ تحقیقات خارجی 38۲-۲۱٫ جمع بندی 40فصل سوم: روش شناسی تحقیق۳-۱٫ مقدمه 43۳-۲٫ روش تحقیق 43۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری 43۳-۴٫ نمونه گیری 43۳-۵٫ روش جمع آوری اطلاعات 44۳-۶٫ متغیرهای وارد در تحقیق 44۳-۷٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات 44۳-۸٫ روایی و پایایی پرسشنامه 45۳-۹٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها 45فصل چهارم: یافته های تحقیق۴-۱٫ مقدمه 47۴-۲٫ استرس شغلی مربیان 47۴-۳٫ کیفیت زندگی مربیان 48۴-۴٫ بررسی نرمال بودن داده ها 48۴-۵٫ بررسی فرضیه های تحقیق 49فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱٫ مقدمه 55۵-۲٫ خلاصه تحقیق 55۵-۳٫ بحث و نتیجه گیری 56۵-۴٫ پیشنهادات برخاسته از تحقیق 58۵-۵٫ پیشنهادات برای تحقیقات آینده 59منابع و مآخذمنابع فارسی 61منابع انگلیسی 64پیوست‌هاپرسشنامه کیفیت زندگی 67پرسشنامه استرش شغلی 71چکیده انگلیسی 74

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز


استرس شغلی


کیفیت زندگی


مربیان ورزشی


مدیریت ورزش


پایان نامه ارشد تربیت بدنیارتباط


استرس


شغلی


با


کیفیت


زندگی


در


مربیان


ورزش


شهر


شیراز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت عنوان : تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی ...

پروپوزال آماده رشته تربیت بدنی بایگانی - صفحه 5 از 19 ...

دانلود پروپوزال آماده: ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده تربیت بدنی و پر شده طرح پیشنهادیه ...

تربیت بدنی - متن کامل پایان نامه ها درباره این موضوع ...

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی با عنوان : مقایسه متغیرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشكار و غیرورزشكار در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

ورزش در کاهش فشارهای روانی و درمان افسردگی موثر است ...

وهب مهربان، چهارشنبه به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در گفت و گو با ایرنا افزود: سلامت روحی، روانی و اجتماعی افراد فواید بسیاری دارد از جمله در سازگاری فرد با جامعه تاثیرگذار است.وی بیان کرد: افراد از طریق شرکت در ...

ارتباط استرس شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی ...

ارتباط استرس شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز 1394 ... این مطالعه توصیفی– همبستگی 300 نفر از پرسنل ...

ارتباط استرس شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی ...

ارتباط استرس شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز 1394 ... این مطالعه توصیفی– همبستگی 300 نفر از پرسنل ...

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان : پایان نامه ...

جدول ۴-۱۰- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد روابط اجتماعی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ۹۹ ... doc ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز : ...

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی با فرمت ورد ارائه شده توسط وب سایت دیجی لود با موضوع ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز ...

بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی وورزش ...

در بهداشت سازمانی ،بررسی عوامل استرس زای شغلی، درمشاغل مختلف با نتایج متفاوتی همراه بوده است .هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی وورزش دانشگاه های دولتی کشور است.

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی – فکر شاد – مرجع ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز پایان نامه رشته تربیت بدنی : شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

رابطه رضایت شغلی و سلامت روان در پرستاران

چکیده در این پژوهش به بررسی رابطه میان رضایت شغلی و سلامت روان در میان پرستاران شهر قزوین در سال 1391 پرداخته شده است ، جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از کلیه پرستاران شهر قزوین که بیست و نه نفر به عنوان نمونه ...

مقاله ارتباط بین اشتیاق شغلی و ویژگی فردی مربیان فوتبال در ...

مقاله ارتباط بین اشتیاق شغلی و ویژگی فردی مربیان فوتبال در شهر شیراز. زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین اشتیاق شغلی و ویژگی فردی مربیان فوتبال شهر شیراز می باشد. روش کار: جامعه آماری این پژوهش مربیان فوتبال مرد ...

بایگانی‌های پرسشنامه استرس - دانلود پایان نامه ها

با عنوان : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز (بیشتر…) By مدیر سایت , 6 روز ago

رابطه رضایت شغلی و سلامت روان در پرستاران

چکیده در این پژوهش به بررسی رابطه میان رضایت شغلی و سلامت روان در میان پرستاران شهر قزوین در سال 1391 پرداخته شده است ، جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از کلیه پرستاران شهر قزوین که بیست و نه نفر به عنوان نمونه ...

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی – فکر شاد – مرجع ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز پایان نامه رشته تربیت بدنی : شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان : پایان نامه ...

جدول ۴-۱۰- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد روابط اجتماعی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ۹۹ ... doc ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز : ...

ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن ...

ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 2083 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 98 98 قیمت فایل فقط 9,200 تومان ارتباط علّی شایستگی با ...

بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران دوره متوسطه

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 89- 1388 بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان به تعداد 3856 بودند.

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز. دسامبر 28, 2015 مدیر سایت تربیت بدنی 0

پایان نامه تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت عنوان : تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی ...

تحقیق درباره شغل مربی ورزشی

Jul 16, 2016 - ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز بصورت ورد ودر75صفحه چکیده هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ...

بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی وورزش ...

در بهداشت سازمانی ،بررسی عوامل استرس زای شغلی، درمشاغل مختلف با نتایج متفاوتی همراه بوده است .هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی وورزش دانشگاه های دولتی کشور است.

پروپوزال آماده رشته تربیت بدنی بایگانی - صفحه 5 از 19 ...

دانلود پروپوزال آماده: ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده تربیت بدنی و پر شده طرح پیشنهادیه ...

اجرا و تفسیر 3 نمونه واقعی آزمون بندر گشتالت

دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استفن رابینز

دانلود پاورپوینت بررسی طرح تحول اقتصادی دولت نهم،تحول اقتصادی یا تحول مدیریتی؟

استانداردهای حسابداری مالی (accountancy)

طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتي به صورت اتوماتيك

پاورپوینت ساخت و ارزیابی کنترلر DC برای استفاده در بذر کارها (خطی کارها)

دانلود پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای : فنون اقناع ( 2)

پاورپوینت نوآوری و تریز کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهمدانلود پاورپوینت زیبایی درس تفکر و سبک زندگی هشتم