دانلود رایگان


ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز - دانلود رایگاندانلود رایگان ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 91 صفحه چکیده روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد ۲۰۶۹ و زن به تعداد ۱۲۹۷ بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصاد

دانلود رایگان ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیرازنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 91 صفحه چکیدهروش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مربیان مرد به تعداد ۲۰۶۹ و زن به تعداد ۱۲۹۷ بود که از این بین بر اساس جدول حجم نمونه مورگان و براساس انتخاب تصادفی ساده تعداد ۳۲۷ مرد و ۲۹۷ زن به عنوان نمونه آماری تحقیق حاضر انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استرش شغلی فلیپ ال زایس (۱۹۹۲) و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه جهانی استفاده گردید. به منظور بررسی داده های تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی و استرس شغلی مربیان رابطه معناداری منفی به مقدار ۳۸۳/۰- وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین استرس شغلی و ابعاد کیفیت زندگی مربیان نیز رابطه منفی معناداری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد ضمن توجه به غنی سازی کیفیت زندگی مربیان، سطح استرس شغلی آنان را کاهش داد. کلمات کلیدی: استرس، کیفیت زندگی، مربیان ورزش فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده 1فصل اول: مقدمه و معرفی۱-۱٫ مقدمه 3۱-۲٫ بیان مساله 5۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق 8۱-۴٫ اهداف تحقیق 10۱-۴-۱٫ هدف کلی 10۱-۴-۲٫ اهداف تخصصی 10۱-۵٫ فرضیه تحقیق 11۱-۶٫ محدوده تحقیق 11۱-۷٫ تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی 12۱-۷-۱٫ مفاهیم نظری 12۱-۷-۲٫ مفاهیم عملیاتی 12فصل دوم: مبانی نظری تحقیق۲-۱٫ مقدمه 14۲-۲٫ کیفیت زندگی 14۲-۳٫ فضاي مفهومي کيفيت زندگي 16۲-۴٫ تعريف کيفيت زندگي 18۲-۵٫ ابعاد کيفيت زندگي 19۲-۵-۱٫ بعد فيزيكي 19۲-۵-۲٫ بعد اجتماعي 19۲-۵-۳٫ بعد روانی 20۲-۵-۴٫ بعد جسمي 20۲-۵-۵٫ بعد روحی 20۲-۵-۶٫ بعد محیطی 20۲-۶٫ خاستگاه نظري کيفيت زندگي 20۲-۷٫ استرس 23۲-۷-۱٫ تعاريف استرس 23۲-۷-۲٫ عوامل ایجاد کننده استرس 24۲-۸٫ محيط كاري و روابط حاكم بر محيط كار 25۲-۹٫ عوامل موثر در افزايش ميزان استرس در محيط كار 26۲-۱۰٫ مراحل پاسخ دهی به استرس 28۲-۱۱٫ عوامل موثر در واکنش به استرس 28۲-۱۲٫ پیامدهای حاصل از استرس 29۲-۱۳٫ استرس شغلی 30۲-۱۴٫ عوامل استرس زای شغلی 30۲-۱۵٫ تأثیر استرس در عملکرد کارکنان در محیط کار 31۲-۱۶٫ راههای مقابله با استرس شغلی 32۲-۱۷٫ استرس شغلي و راه هاي پيشگيري از آن 32۲-۱۷-۱٫ شرايط كاري 33۲-۱۷-۲٫ تراكم كاري 33۲-۱۷-۳٫ ابهام نقش 33۲-۱۷-۴٫ تعارض شغلي 34۲-۱۷-۵٫ مسئوليت 34۲-۱۷-۶٫ روابط با مافوق 34۲-۱۷-۷٫ روابط با زيردستان 35۲-۱۷-۸٫ روابط با همكاران 35۲-۱۷-۹٫ عدم امنيت شغلي 35۲-۱۸٫ نشانه هاي استرس شغلي 36۲-۱۹٫ جمع بندی مبانی نظری 36۲-۲۰٫ مروری بر پیشینه های تحقیق 37۲-۲۰-۱٫ تحقیقات داخلی 37۲-۲۰-۲٫ تحقیقات خارجی 38۲-۲۱٫ جمع بندی 40فصل سوم: روش شناسی تحقیق۳-۱٫ مقدمه 43۳-۲٫ روش تحقیق 43۳-۳٫ جامعه و نمونه آماری 43۳-۴٫ نمونه گیری 43۳-۵٫ روش جمع آوری اطلاعات 44۳-۶٫ متغیرهای وارد در تحقیق 44۳-۷٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات 44۳-۸٫ روایی و پایایی پرسشنامه 45۳-۹٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها 45فصل چهارم: یافته های تحقیق۴-۱٫ مقدمه 47۴-۲٫ استرس شغلی مربیان 47۴-۳٫ کیفیت زندگی مربیان 48۴-۴٫ بررسی نرمال بودن داده ها 48۴-۵٫ بررسی فرضیه های تحقیق 49فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱٫ مقدمه 55۵-۲٫ خلاصه تحقیق 55۵-۳٫ بحث و نتیجه گیری 56۵-۴٫ پیشنهادات برخاسته از تحقیق 58۵-۵٫ پیشنهادات برای تحقیقات آینده 59منابع و مآخذمنابع فارسی 61منابع انگلیسی 64پیوست‌هاپرسشنامه کیفیت زندگی 67پرسشنامه استرش شغلی 71چکیده انگلیسی 74

ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز


استرس شغلی


کیفیت زندگی


مربیان ورزشی


مدیریت ورزش


پایان نامه ارشد تربیت بدنیارتباط


استرس


شغلی


با


کیفیت


زندگی


در


مربیان


ورزش


شهر


شیراز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با ...

پایان نامه ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی (m.a) چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین مشکلات هیجانی و از ...

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی – فکر شاد – مرجع ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز پایان نامه رشته تربیت بدنی : شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن ...

ارتباط علّی شایستگی با خودکارآمدی رهبری در مربیان ورزشی زن والیبال استان تهران دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 2083 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 98 98 قیمت فایل فقط 9,200 تومان ارتباط علّی شایستگی با ...

صد و پنجاه مقاله فارسی در مورد بررسی رابطه های آماری

۵۸. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان نهبندان ۵۹. بررسی رابطه جو سازمانی و خوش بینی علمی با استرس ادراک شده در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ۶۰.

دانلود پایان نامه:ارزیابی کیفیت خدمات همراه بانک از دیدگاه ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز; دانلود پایان نامه رشته روانشناسی : بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران دوره متوسطه

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 89- 1388 بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان به تعداد 3856 بودند.

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در ...

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی دسته: تربیت بدنی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 255 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 108 108 قیمت فایل فقط 9,200 تومان رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت ...

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان : پایان نامه ...

جدول ۴-۱۰- جدول آزمون پیرسون رابطه بعد روابط اجتماعی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال. ۹۹ ... doc ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز : ...

بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی وورزش ...

در بهداشت سازمانی ،بررسی عوامل استرس زای شغلی، درمشاغل مختلف با نتایج متفاوتی همراه بوده است .هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل استرس زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی وورزش دانشگاه های دولتی کشور است.

تربیت بدنی بایگانی | صفحه 7 از 8 | دانلود رایگان انواع ...

آرشیو کاملی از تحقیق و مقاله گرفته تا پایان نامه ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی در سایت دیجی ...

بایگانی‌های پرسشنامه استرس - دانلود پایان نامه ها

با عنوان : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز (بیشتر…) By مدیر سایت , 6 روز ago

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز. دسامبر 28, 2015 مدیر سایت تربیت بدنی 0

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی - دانلود پایان نامه ...

دانلود پایان نامه رشته تربیت بدنی : بررسی رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش. پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز

بایگانی‌های آموزش زندگی - دانلود پایان نامه ها

با عنوان : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز (بیشتر…) By مدیر سایت , 2 ماه ago

صد و پنجاه مقاله فارسی در مورد بررسی رابطه های آماری

۵۸. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان نهبندان ۵۹. بررسی رابطه جو سازمانی و خوش بینی علمی با استرس ادراک شده در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ۶۰.

تربیت بدنی بایگانی | صفحه 7 از 8 | دانلود رایگان انواع ...

آرشیو کاملی از تحقیق و مقاله گرفته تا پایان نامه ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی در سایت دیجی ...

دانلود پایان نامه تربیت بدنی - صفحه 3 از 14 - ویکی پیپر

ارتباط بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی و ابعاد سرمایه اجتماعی ... ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز ... سئو کار در شیراز.

پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار ...

پایان نامه بررسی ارتباط سلامت عمومی با تعارض متقابل کار- خانواده در پرستاران شاغل مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال 1390 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد ( گرایش آموزش داخلی جراحی پرستاری) چکیده: مقدمه: پرستار نقش مهم و ...

رابطه رضایت شغلی و سلامت روان در پرستاران

چکیده در این پژوهش به بررسی رابطه میان رضایت شغلی و سلامت روان در میان پرستاران شهر قزوین در سال 1391 پرداخته شده است ، جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از کلیه پرستاران شهر قزوین که بیست و نه نفر به عنوان نمونه ...

بایگانی‌های پرسشنامه استرس - دانلود پایان نامه ها

با عنوان : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز (بیشتر…) By مدیر سایت , 6 روز ago

Magiran | نشریه جامعه شناسی آموزش و پرورش، پیاپی 12 (بهار ...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین ابعاد شخصیتی و کمال گرایی با استرس شغلی در مربیان ورزش شهر تهران انجام گرفت. ... پژوهش تمامی مربیان ورزش شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1397 بودند. ... این پژوهش، مقیاس ...

پایان نامه های دانلودی رشته تربیت بدنی – فکر شاد – مرجع ...

پایان نامه رشته تربیت بدنی : ارتباط استرس شغلی با کیفیت زندگی در مربیان ورزش شهر شیراز پایان نامه رشته تربیت بدنی : شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت ­مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و خلق ارزش دوناته وهمکاران 2015

كاربرد مواد معدنی در صنايع

جزوه درسی دانشگاهی سازه های تقاطعی در مهندسی علوم آب به صورت فایل pdf در 84 صفحه همراه

بررسی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با الگوریتم ممتیک

جزوه درسی دانشگاهی سازه های تقاطعی در مهندسی علوم آب به صورت فایل pdf در 84 صفحه همراه

پروژه طرز عمل موتور جستجو

دانلود پاورپوینت تحلیل موزه تاریخ نظامی آلمان

دانلود پاورپوینت تحلیل مهد کودک Chuon Chuon Kim

بررسی روشهای تشخيص نفوذ و جلوگیری از آن با استفاده از الگوريتم كلونی زنبور عسل مصنوعی

دانلود پاورپوینت نقش فناوری در کارآفرینی دیجیتال