دانلود رایگان


ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان - دانلود رایگاندانلود رایگان ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 121 صفحه چکیده هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل ۱۹۲ دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب

دانلود رایگان ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویاننوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 121 صفحه چکیدههدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بود. بدین منظور، براساس جدول مورگان نمونه آماری شامل ۱۹۲ دانشجو به روش تصادفی ساده انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تشکیل داد.در پژوهش حاضر از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت- فرم کوتاه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق پرداخته شد، سپس در سطح استنباطی برای پیدا کردن رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ضریب رگرسیون استفاده شده است. با توجه به فرضیه ها و اهداف تعیین شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون داده ها موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد بین ابعاد سلامت جسمانی(فیزیکی)، روان شناختی، بعد روابط اجتماعی، بعد محیط و وضعیت زندگی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (r=0.758 ، ۰۰۱/۰p=) رابطه معنی داری وجود دارد. واژه های کلیدی: هوش هیجانی، کیفیت زندگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ورزشکار فهرست مطالبچکیده 10مقدمه 12بیان مسئله 13اهمیت و ضرورت 17اهداف تحقیق: 18فرضیه های تحقیق: 19محدودیت های تحقیق 20تعریف مفهومی متغیرها: 21مقدمه 23کیفیت زندگی 23تعاریف کیفیت زندگی 23کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی 27هویت و کیفیت زندگی 28کیفیت زندگی کاری 28تاریخچه کیفیت زندگی کاری 28تعاریف کیفیت زندگی 31فضای مفهومی کیفیت زندگی 34ماهیت هوش 38انواع هوش 39هیجان و اجزاء آن 40مدل های هوش هیجانی 42مدل های هوش هیجانی 46مدل بار-آن 49مدل دانیل گلمن 50هوش هيجاني 51درآمدي بر هوش هيجاني 51تاریخچه کیفیت زندگی 54عوامل موثر بر کیفیت زندگی 56ویژگی های کیفیت زندگی 57کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی 59تحقیقات داخلی 60تحقیقات خارجی 78خلاصه نتایج تحقیقات 85فصل سوم 86روش شناسی 86مقدمه 87روش و طرح کلی تحقیق: 87جامعه آماری و روش نمونه گیری 87تعاریف عملیاتی متغیرها 88ابزارهای اندازه گیری: 88روش تجزیه و تحلیل 91فصل چهارم 92یافته های تحقیق 92توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها 93– تحلیل استنباطی داده ها 98فصل پنجم 103بحث و نتیجه گیری 103مقدمه 104خلاصه تحقیق 104یافته های توصیفی 104یافته های استنباطی داده ها 105بحث و نتیجه گیری 105پیشنهادات برخاسته از تحقیق 108پیشنهاد برای تحقیقات آتی 109منابع و ماخذ 110سایر مطالب مرتبط پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف تاثیر آموزش حسابداری و تجربه کاری بر هوش هیجانی بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زنان متاهل بررسی رابطه‌ی هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه مبانی نظری هوش هیجانی

پایان نامه ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان


هوش هیجانی


کیفیت زندگی دانشجویان


هوش


هیجانی


کیفیت زندگی


تربیت بدنی


دانشجویان تربیت بدنی


پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی


مدیریت ورزشی


فیزیولوژی ورزشیارتباط


بین


هوش


هیجانی


و


کیفیت


زندگی


دانشجویان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


(PDF) بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی با تاب ...

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی با تاب آوری روانی در زنان نابارور هدف این پژوهش بود. برای انتخاب نمونه ابتدا از بین بیمارستان های تخصصی زنان در شهر رشت با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 3 بیمارستان انتخاب گردید.

مقاله ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان ...

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. به این منظور نمونه ای بالغ بر 150 نفر به صورت تصادفی ساد ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان | صبافایلز

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی و ارتباط بین علت و معلول در پژوهش حاضر است.

رابطه بین هوش هیجانی معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی ...

رابطه بین هوش هیجانی معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان. هیجانی و هوش اجتماعی رابطه ای با بهزیستی روانشناختی و افزایش کیفیت زندگی افراد دارد یا خیر.بحث بهزیستی روانشناختی از ...

کاربرد هوش هیجانی در محیط کار و زندگی شخصی | متمم

هوش هیجانی در محیط کار و زندگی شخصی، به ما کمک می‌کند احساسات خود و دیگران را بهتر درک کنیم و این توانایی تشخیص احساسات را به شکلی سازنده و مثبت به کار بگیریم.

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان - آموزشی - تماشا

در تماشا وارد شوید تا به ویدیو‌ها و کانال‌های مد نظر خود دسترسی پیدا کنید

پایان نامه ارشد: رابطه بین هوش هیجانی و معنوی و اجتماعی با ...

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی (m.a) گرایش: بالینی موضوع: رابطه بین هوش هیجانی، معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس

ارتباط بین خلاقیت، هوش هیجانی و کیفیت ترجمه شفاهی هم زمان

نتایج بررسی حاکی از ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و ترجمه شفاهی و همچنین ارتباط مثبت بین خلاقیت و ترجمه شفاهی است. این نتایج می تواند کمکی برای سیستم آموزش به مترجمان شفاهی باشد.

ارتباط هوش هیجانی با ازدواج موفق چیست؟ - ایسنا

ارتباط هوش هیجانی با ازدواج موفق چیست؟ ... برای موفقیت در روابط زناشویی و برخورداری از زندگی خوب و خشنودکننده، بدون شک به هوش هیجانی نیازمندیم.

مقایسه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در مردان معتاد و غیر معتاد ...

همچنین، نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی در هر دو گروه رابطه معنی‌داری وجود دارد.نتیجه‌گیری: افراد با هوش هیجانی پایین به احتمال بیشتری دچار سوء مصرف مواد می‌شوند و سوء مصرف ...

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان : ارشد ...

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان : ارشد مدیریت ورزشی بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده ...

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی

بررسی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دسته: روان شناسی بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 681 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 پژوهش حاضر در پی آن است که پرسشنامه هوش معنوی را که 83 گویه دارد و توسط یوزی امرم و کریستوفر دریر ...

رابطه بین هوش هیجانی معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی ...

رابطه بین هوش هیجانی معنوی و اجتماعی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان. هیجانی و هوش اجتماعی رابطه ای با بهزیستی روانشناختی و افزایش کیفیت زندگی افراد دارد یا خیر.بحث بهزیستی روانشناختی از ...

ترجمه مقاله ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی در ...

دانلود مقاله انگلیسی در مورد ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی در دانشجویان ایرانی: یک متاآنالیز به همراه ترجمه فارسی در زمینه روانشناسی

بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی با کیفیت زندگی در بین دانش ...

باتوجه به ارتباط بین خلاقیت و هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانش آموزان توصیه می گردد تا با فراهم کردن زمینه های محیطی خلاقیت و آموزش هوش هیجانی به نوجوانان دختر در جهت ارتبائ سطح کیفیت زندگی ...

ترجمه مقاله ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی در ...

دانلود مقاله انگلیسی در مورد ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی در دانشجویان ایرانی: یک متاآنالیز به همراه ترجمه فارسی در زمینه روانشناسی

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین هوش معنوی و هوش عاطفی با ...

دانلود رایگان مقاله انگلیسی isi با ترجمه فارسی" رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دبیرستان دخترانه"

مقاله ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان ...

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. به این منظور نمونه ای بالغ بر 150 نفر به صورت تصادفی ساد ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در ...

این تحقیق، هوش هیجانی را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در ایجاد نیروهای انسانی پویا در سازمان معرفی نموده و نقش کیفیت زندگی کاری را در بهبود هوش هیجانی نیروهای سازمانی مورد بررسی قرار داده است.

بررسی رابطه‌ی مؤلفه‌های هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی مؤلفه‌های هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان می باشد. جامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان ترم آخر دانشگاه پیام نور در جنوب فارس و نمونه آماری شامل 145 نفر از این دانشجویان است که به صورت تصادفی ...

بررسی رابطه‌ی مؤلفه‌های هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی مؤلفه‌های هوش هیجانی با خلاقیت دانشجویان می باشد. جامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان ترم آخر دانشگاه پیام نور در جنوب فارس و نمونه آماری شامل 145 نفر از این دانشجویان است که به صورت تصادفی ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ...

رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با روش بررسی: در قالب یک طرح (30 دختر و 30 پسر) و بین مؤلفه‌های هوش هیجانی با بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین

هوش هیجانی - خانه کیفیت ایرانیان

اما هوش هیجانی چیست و چرا باید از این نوع هوش آگاهی داشته باشیم. می توان گفت یکی از دلایل پیشرفت افراد توانایی کنترل هوش هیجانی است. داستان از کجا شروع شد در دهه ۱۹۴۰ اتفاق عجیبی رخ داد در این آزمایش ۹۵ دانشجوی دانشگاه ...

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در ...

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان. چکیده. پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی در بین دانشجویان است.نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 90 نفر از دانشجویان که بصورت نمونه گیری تصادفی ...

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، هوش اخلاقی و شادکامی در ...

رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با روش بررسی: در قالب یک طرح (30 دختر و 30 پسر) و بین مؤلفه‌های هوش هیجانی با بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان - آموزشی - تماشا

در تماشا وارد شوید تا به ویدیو‌ها و کانال‌های مد نظر خود دسترسی پیدا کنید

پایان نامه رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش ...

یا اینكه هوش هیجانی شامل آگاهی داشتن نسبت به عواطف و چگونگی ارتباط و تعامل این عواطف با بهره هوشی می‌باشد؛ یعنی فردی که می‌خواهد در زندگی خود موفق بوده و جزء بهترین افراد باشد باید از عواطف و ...

پایان نامه هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان پروژه پایانی ...

پایان نامه هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانلود پایان نامه پروپوزال پروژه پایانی ...

پایان نامه رابطه بین مهارت‎های ارتباطی، هوش هیجانی و هوش ...

یا اینكه هوش هیجانی شامل آگاهی داشتن نسبت به عواطف و چگونگی ارتباط و تعامل این عواطف با بهره هوشی می‌باشد؛ یعنی فردی که می‌خواهد در زندگی خود موفق بوده و جزء بهترین افراد باشد باید از عواطف و ...

بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان | صبافایلز

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی و ارتباط بین علت و معلول در پژوهش حاضر است.

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان : پایان نامه ...

doc ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان : ارشد مدیریت ورزشی; doc غلامرضا تختی ورزشکار نامدار کشتی: دانلود رایگان تحقیق رشته تربیت بدنی; doc اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی کمرین و انسولین در موش های نر ...

شبیه سازی جریان تراکم پذیر در نازل همگرا واگرا

بیان متمایز و نقش ژن های موثر درشدت بیماری زایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

دستيابی داده در ASP.NET 2.0

تحقیق آماده حقوق - موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری

دانلود پاورپوینت گوناگونی جانداران علوم پایه نهم

دانلود پاورپوینت استعانت از خدا درس 2 پیام های آسمان پایه هفتم

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فناوری اطلاعات و توسعه اقتصادی

دانلود پاورپوینت تولید و توزیع درس 7 مطالعات اجتماعی پایه هفتم

دانلود پروپوزال رشته مدیریت جهانگردی در مورد تاثیر منابع طبیعی در جذب گردشگر

پاورپوینت مدل کسب و کار (فعالیت های کلیدی) کارگاه کارآفرینی و تولید پایه دهم