دانلود رایگان


تاثير شدت تمرين مقاومتی روی نشانگران آنزيمی و غير آنزيمی عملكرد كبد در مردان چاق - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثير شدت تمرين مقاومتی روی نشانگران آنزيمی و غير آنزيمی عملكرد كبد در مردان چاق نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 119 صفحه چکیده: عملكرد كبدي نرمال براي متابوليسم از اهميت خاصي برخوردار است و ممكن است كه از تمرينات ورزشي اثر پذيرد. اگر چه مطالعات زيادي اثرات تمرين هوازي را روي عملكرد كبد

دانلود رایگان تاثير شدت تمرين مقاومتی روی نشانگران آنزيمی و غير آنزيمی عملكرد كبد در مردان چاقنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 119 صفحه چکیده:عملكرد كبدي نرمال براي متابوليسم از اهميت خاصي برخوردار است و ممكن است كه از تمرينات ورزشي اثر پذيرد. اگر چه مطالعات زيادي اثرات تمرين هوازي را روي عملكرد كبد بررسي كرده اند شواهد در دسترس نشان مي دهند كه در اين مورد تمرينات مقاومتي كمتر بررسي شده اند. از طرفي ديگر مشخص نيست كه چه شدتي از تمرينات مقاومتي مي تواند عملكرد كبد را بهبود ببخشد. براين اساس هدف از اين مطالعه بررسي تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي با شدتهاي مختلف روي نتايج تستهاي عملكرد كبد در مردان چاق بود. مطابق معيارهاي ورود به پژوهش ۳۲ مرد چاق انتخاب و به طور تصادفي در ۴ گروه ۸ نفري(كنترل، تمرين با شدت كم، تمرين با شدت متوسط و تمرين با شدت زياد) قرار گرفتند. نمونه هاي خوني در پيش آزمون، ميان آزمون و پس آزمون( بعد از ۱۲ ساعت ناشتايي) اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازه هاي مكرر تجزيه و تحليل شدند.درگروههاي تمرين درصد چربي بدن،ALT،GGT و AST در مقايسه با گروه كنترل به طرز معني داري كاهش يافتند(P

تاثير شدت تمرين مقاومتي روي نشانگران آنزيمي و غير آنزيمي عملكرد كبد در مردان چاق


شدت تمرین مقاومتی


تمرینات مقاومتی


نشانگر آنزیمی


غیر آنزیمی


عملکرد کبد


کبد


مردان چاق


چاقی


فیزیولوژی ورزشی


تربیت بدنیتاثير


شدت


تمرين


مقاومتی


روی


نشانگران


آنزيمی


و


غير


آنزيمی


عملكرد


كبد


در


مردان


چاق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقایسه اثر یک دوره برنامه تمرین مقاومتی با شدت های

این نتایج حاکی از آن است که یک دوره تمرین مقاومتی با شدت های کم و زیاد نمی تواند سبب افزایش سطوح آیریزین در زنان جوان غیر فعال با نمایه توده بدن22 تا 25 کیلوگرم بر متر مربع شود.

تاثیر ترکیب تمرین مقاومتی وگیاه خارخاسک بر آنزیمهای آنتی ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب برنامه تمرین مقاومتی با مصرف گیاه خارخاسک بر gpx و sod بافت کلیه موش های نر ویستار بود. 90 رت نر در 10 گروه نه تایی کنترل، تمرین مقاومتی، داروی استانازولول دوز 2 میلی گرم به وزن بدن، داروی ...

أثیر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت گرلین و ...

هدف از این پژوهش، بررسی اثر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر گرلین و gh پلاسمای زنان جوان غیرورزشکار است. به این منظور 20 زن بالغ جوان به صورت داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی به 4 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.

تاثیر برنامة تمرین ترکیبی (مقاومتی + استقامتی) بر مقادیر ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر 8 هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی مردان چاق غیرورزشکار بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه‌تجربی است. به همین منظور 23 مرد چاق غیرورزشکار به‌صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند و به ...

أثیر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت گرلین و ...

هدف از این پژوهش، بررسی اثر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر گرلین و gh پلاسمای زنان جوان غیرورزشکار است. به این منظور 20 زن بالغ جوان به صورت داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی به 4 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.

تأثیر شدت‌های مختلف تمرینات مقاومتی بر عملکرد کبد در مردان چاق

این اساس هدف از این مطالعه بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی با شدت‌های مختلف بر نتایج تست‌های عملکرد کبد در مردان چاق بود. مطابق معیارهای ورود به پژوهش 32 مرد چاق انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در 4 گروه 8 نفری (کنترل ...

تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آدیپولین و برخی ...

بافت چربی یک ارگان اندوکرین فعال است که به‌واسطۀ ترشح آدیپوکاین­ها در تنظیم شرایط متابولیکی بدن نقشی اساسی دارد. هدف مطالعۀ حاضر مطالعه تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر سطوح آدیپولین، فورین، فاکتور رشد تغییردهندۀ بتا 1 ...

ﺮﻓ ﻲﻧﺎﻣز ناﺮﻬﻣ هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ

7 ترﺪﻗ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷآ و ﻪﻣﺪﻘﻣ :لوا ﻞﺼﻓ:ﺎﻴﻧد رد زﺎﻓ ﻪﺳ ac قﺮﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻦﻴﻟوا 1893 لﺎﺳ رد و ﺎﻜﻳﺮﻣآ رﻮﺸﻛ رد ﺖﻟو ﻮﻠﻴﻛ 2.3 ژﺎﺘﻟو ﺢﻄﺳ رد ﻲﺑﻮﻨﺟ يﺎﻴﻧﺮﻔﻴﻟﺎﻛ نﻮﺴﻳدا ﺖﻛﺮﺷ ﻂﺳﻮﺗ

أثیر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت گرلین و ...

هدف از این پژوهش، بررسی اثر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر گرلین و gh پلاسمای زنان جوان غیرورزشکار است. به این منظور 20 زن بالغ جوان به صورت داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی به 4 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.

بررسی فراوانی و شدت قاعدگي دردناك اوليه و عوامل مرتبط با ...

اخوان اکبری, پوران ، آهنگرداودی, شبنم (1389) بررسی فراوانی و شدت قاعدگي دردناك اوليه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 1388. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (3). ص.ص.41-47.

القای مقاومت و بررسی تغییرات فنل و پراکسیداز در گیاهان ...

در این مقاله، اثر Bacillus subtilis و سالیسیلیک اسید در تغییرات بیوشیمیایی و تغییر فعالیت آنزیم های دفاعی گیاه گوجه فرنگی در برابر دو بیماری مهم ناشی از نماتد مولدگره ریشه (Meloidogyne javanica) و قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici مورد بررسی ...

مقایسه‌ی اثر برنامه‌ی تمرین هوازی و مقاومتی بر متابولیسم ...

زمینه و هدف: اطلاعات در مورد متابولیسم استراحتی و ترکیب بدنی برای تعریف برنامه‌ی تغذیه‌ی مناسب، تعادل انرژی و کنترل وزن مهم می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی اثر برنامه‌ی تمرین هوازی و مقاومتی بر متابولیسم ...

اثر دو برنامة تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های ...

هدف از تحقیق حاضر، اثر دو برنامة تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ epocدر مردان جوان است. به همین منظور 12 مرد دانشگاهی با میانگین سن 1/1 ± 92/21 سال، قد 55/4 ± 17/175 سانتی متر و وزن 5/7±74/69 ...

مقاله تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای بر سطح پلاسمای ...

زمینه و هدف: رشد و هایپرتروفی عضلانی، تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله عوامل تنظیمی میوژنیک (میوژنین) و عامل تغییر شکل رشدی بتا (میوستاتین) قرار می گیرند. هدف از این پژوهش حاضر، تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای بر سطح ...

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با دو شدت مختلف بر شاخص‌های ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی با حجم یکسان بر سطوح پلاسمایی مالون‌‌دی‌‌آلدهید، گلوتاتیون احیا و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام در مردان سالم بود. بدین‌منظور، 30 مرد سالم با دامنۀ سنی 25ـ20 سال به ...

مقاله بررسی اثر سرعت بارگذاری بر رفتار مقاومتی خاك دانه ای ...

خاک های دانه ای سیمانه شده در بسیاری از مناطق بخصوص در نواحی دریایی یافت می شوند. رفتار اینگونه خاک ها از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و توجه ب... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

Effect of a period of resistive and balance exercises on ...

The aim of this study was to evaluate the effect of two months of resistive and balance training on the balance of children with diplegic cerebral palsy. The study was performed on three boys with cerebral palsy with a mean age of 6/5.In this study, single subject research method with A-B plan is used. So that after locating the baseline, the intervention began and after 24 sessions of ...

اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی،

سوخت و ساز و فعالیت ورزشی, سال (2014-6). عنوان : (اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک در مردان سالمند ورزشکار و غیر ورزشکار )نویسندگان: بهمن میرزایی, فرهاد رحمانی نیا, امیر رشیدلمیر ...

ردیابی ژن های مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ...

یافته ها: در این مطالعه با استفاده از نشانگر UBC 194 مشخص گردید که از 27 رقم و هیبرید مورد مطالعه، باند شاخص 590 جفت بازی (وجود ژن مقاومت (Frl در 20 رقم و هیبرید تشکیل شده بود.

تأثیر تمرینات مقاومتی بر نیمرخ متابولیکی و حساسیت به ...

هدف از تحقیق حاضر, بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر نیمرخ متابولیکی و حساسیت به انسولین در مردان چاق بود. به همین منظور، 16 مرد چاق (48-35 سال) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه هشت نفری قرار گرفتند :1 ...

ردیابی ژن های مقاومت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ...

یافته ها: در این مطالعه با استفاده از نشانگر UBC 194 مشخص گردید که از 27 رقم و هیبرید مورد مطالعه، باند شاخص 590 جفت بازی (وجود ژن مقاومت (Frl در 20 رقم و هیبرید تشکیل شده بود.

بررسی تجربی و عددی اثر تقویت کننده در مقاومت کمانش ...

استفاده از تقویت‌کننده یکی از راه‌های افزایش ظرفیت بار کمانش ورق می‌باشد. با این حال به منظور کاهش وزن، طراحی بهینه تقویت‌کننده ضروری می‌باشد. در این تحقیق رفتار کمانش و پس کمانش ورق کامپوزیتی شامل گشودگی به شکل ...

مجموعه کامل قوانین شهرداری (مناسب برای شرکت کنندگان آزمون استخدامی شهرداری ها)

بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه روی تراشه

ماهیت شناسی در اعمال حقوقی

پروژه سایت گالری عکس

پاورپوینت بررسی وضعیت توزیع منابع توان کشاورزی (تراکتور و تیلر) و کمباین و ارائه الگوی مناسبدانلود جزوه آموزشی تعیین مقاطع سیم ها و کابل ها

دانلود پاورپوینت تولید آمونیاک

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم پيام آور رحمت

دانلود پروپوزال رشته مدیریت اثر مدیریت استعداد بر تعهد کارکنان