دانلود رایگان


تاثير شدت تمرين مقاومتی روی نشانگران آنزيمی و غير آنزيمی عملكرد كبد در مردان چاق - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثير شدت تمرين مقاومتی روی نشانگران آنزيمی و غير آنزيمی عملكرد كبد در مردان چاق نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 119 صفحه چکیده: عملكرد كبدي نرمال براي متابوليسم از اهميت خاصي برخوردار است و ممكن است كه از تمرينات ورزشي اثر پذيرد. اگر چه مطالعات زيادي اثرات تمرين هوازي را روي عملكرد كبد

دانلود رایگان تاثير شدت تمرين مقاومتی روی نشانگران آنزيمی و غير آنزيمی عملكرد كبد در مردان چاقنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 119 صفحه چکیده:عملكرد كبدي نرمال براي متابوليسم از اهميت خاصي برخوردار است و ممكن است كه از تمرينات ورزشي اثر پذيرد. اگر چه مطالعات زيادي اثرات تمرين هوازي را روي عملكرد كبد بررسي كرده اند شواهد در دسترس نشان مي دهند كه در اين مورد تمرينات مقاومتي كمتر بررسي شده اند. از طرفي ديگر مشخص نيست كه چه شدتي از تمرينات مقاومتي مي تواند عملكرد كبد را بهبود ببخشد. براين اساس هدف از اين مطالعه بررسي تاثير هشت هفته تمرينات مقاومتي با شدتهاي مختلف روي نتايج تستهاي عملكرد كبد در مردان چاق بود. مطابق معيارهاي ورود به پژوهش ۳۲ مرد چاق انتخاب و به طور تصادفي در ۴ گروه ۸ نفري(كنترل، تمرين با شدت كم، تمرين با شدت متوسط و تمرين با شدت زياد) قرار گرفتند. نمونه هاي خوني در پيش آزمون، ميان آزمون و پس آزمون( بعد از ۱۲ ساعت ناشتايي) اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازه هاي مكرر تجزيه و تحليل شدند.درگروههاي تمرين درصد چربي بدن،ALT،GGT و AST در مقايسه با گروه كنترل به طرز معني داري كاهش يافتند(P

تاثير شدت تمرين مقاومتي روي نشانگران آنزيمي و غير آنزيمي عملكرد كبد در مردان چاق


شدت تمرین مقاومتی


تمرینات مقاومتی


نشانگر آنزیمی


غیر آنزیمی


عملکرد کبد


کبد


مردان چاق


چاقی


فیزیولوژی ورزشی


تربیت بدنیتاثير


شدت


تمرين


مقاومتی


روی


نشانگران


آنزيمی


و


غير


آنزيمی


عملكرد


كبد


در


مردان


چاق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل ...

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل هسته‌ای کاپا b عضله‌ی قلبی و عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا سرمی، در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل ...

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل هسته‌ای کاپا b عضله‌ی قلبی و عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا سرمی، در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2

بررسی تجربی و عددی اثر تقویت کننده در مقاومت کمانش ...

استفاده از تقویت‌کننده یکی از راه‌های افزایش ظرفیت بار کمانش ورق می‌باشد. با این حال به منظور کاهش وزن، طراحی بهینه تقویت‌کننده ضروری می‌باشد. در این تحقیق رفتار کمانش و پس کمانش ورق کامپوزیتی شامل گشودگی به شکل ...

اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با دو شدت مختلف بر شاخص‌های ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر دو شدت مختلف تمرین مقاومتی با حجم یکسان بر سطوح پلاسمایی مالون‌‌دی‌‌آلدهید، گلوتاتیون احیا و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام در مردان سالم بود. بدین‌منظور، 30 مرد سالم با دامنۀ سنی 25ـ20 سال به ...

دانلود مقاله : تاثیر واسطه مقاومت بر روی رفتار دینامیکی یک ...

تاثیر واسطه مقاومت بر روی رفتار دینامیکی یک مبدل بوست dc-dc با استفاده از انشعاب و تئوری آشوب . ... آمادگی دارند تمامی درخواست های شما عزیزان را بررسی نموده و در اسرع وقت رسیدگی نمایند.

اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر برخی فاكتورهای سیگنالی ...

در حالی که سطح سرمی fgf-2 در گروه تمرین مقاومتی به طور معنی‌داری (048/0= p) افزایش یافت (در گروه تمرین مقاومتی 135/11 ± 462/102 و در گروه شاهد 606/12 ± 96/86 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود).

دانلود مقاله : تاثیر واسطه مقاومت بر روی رفتار دینامیکی یک ...

تاثیر واسطه مقاومت بر روی رفتار دینامیکی یک مبدل بوست dc-dc با استفاده از انشعاب و تئوری آشوب . ... آمادگی دارند تمامی درخواست های شما عزیزان را بررسی نموده و در اسرع وقت رسیدگی نمایند.

تاثیر تمرینات مقاومتی و تعادلی بر قدرت عضلانی بیماران مرد ...

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات مقاوتی و تعادلی بر عملکرد عضلانی-اسکلتی، بیماران مرد مبتلا به پارکینسون بود. تعداد 22 نفر از بیماران مبتلا به پارکینسون به صورت در دسترس انتخاب و به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند.

أثیر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت گرلین و ...

هدف از این پژوهش، بررسی اثر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر گرلین و gh پلاسمای زنان جوان غیرورزشکار است. به این منظور 20 زن بالغ جوان به صورت داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی به 4 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل ...

تأثیر تمرین مقاومتی فزاینده و تناوبی شدید بر بیان ژن عامل هسته‌ای کاپا b عضله‌ی قلبی و عامل نکروز دهنده‌ی تومور آلفا سرمی، در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2

Effect of a period of resistive and balance exercises on ...

The aim of this study was to evaluate the effect of two months of resistive and balance training on the balance of children with diplegic cerebral palsy. The study was performed on three boys with cerebral palsy with a mean age of 6/5.In this study, single subject research method with A-B plan is used. So that after locating the baseline, the intervention began and after 24 sessions of ...

أثیر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت گرلین و ...

هدف از این پژوهش، بررسی اثر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر گرلین و gh پلاسمای زنان جوان غیرورزشکار است. به این منظور 20 زن بالغ جوان به صورت داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی به 4 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.

القای مقاومت و بررسی تغییرات فنل و پراکسیداز در گیاهان ...

در این مقاله، اثر Bacillus subtilis و سالیسیلیک اسید در تغییرات بیوشیمیایی و تغییر فعالیت آنزیم های دفاعی گیاه گوجه فرنگی در برابر دو بیماری مهم ناشی از نماتد مولدگره ریشه (Meloidogyne javanica) و قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici مورد بررسی ...

مقاله بررسی اثر سرعت بارگذاری بر رفتار مقاومتی خاك دانه ای ...

خاک های دانه ای سیمانه شده در بسیاری از مناطق بخصوص در نواحی دریایی یافت می شوند. رفتار اینگونه خاک ها از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و توجه ب... : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

اثر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی میوستاتین و مقاومت به ...

هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثر 10 هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی، تودة بدون چربی، سطح سرمی میوستاتین و مقاومت به انسولین در افراد چاق – اضافه وزن بود. به این منظور هفده مرد چاق دارای اضافه وزن (سن : 7/4 ? 1/43 سال، شاخص تودة ...

اثر تمرین مقاومتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و نشانگرهای ...

هدف از این پژوهش بررسی اثر دوازده هفته برنامۀ تمرینی مقاومتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و نشانگرهای التهابی در مردان دچار اضافه وزن بود. در یک کار‌آزمایی نیمه‌تجربی 25 مرد جوان (دامنۀ سنی 96/1±9/20 سال و قد 39/7±34/170سانتی ...

بررسی فراوانی و شدت قاعدگي دردناك اوليه و عوامل مرتبط با ...

اخوان اکبری, پوران ، آهنگرداودی, شبنم (1389) بررسی فراوانی و شدت قاعدگي دردناك اوليه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 1388. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (3). ص.ص.41-47.

تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر غلظت سرمی واسپین و مقاومت ...

چکیده:زمینه و هدف:واسپین، یک آدیپوکاین جدید است که از بافت چربی ترشح میشود. هدف از پژوهش حاضر، تأثیر 8 هفته تمرین استقامتی بر غلظتسرمی واسپین و مقاومت به انسولین در زنان چاق بوده است.روش شناسی:کیلوگرم بر مترمربع(، bmi: 83/3 ...

أثیر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت گرلین و ...

هدف از این پژوهش، بررسی اثر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر گرلین و gh پلاسمای زنان جوان غیرورزشکار است. به این منظور 20 زن بالغ جوان به صورت داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی به 4 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.

مطالعه موردی: تأثیر تمرینات مقاومتی پیشرونده و تعادلی بر ...

تمرینات مقاومتی پیشرونده و تعادلی به‌مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته پیگیری و قدرت عضلات خم‌کننده مچ دست و خم‌کننده‌های آرنج توسط دستگاه دینامومتر پاور تِرَک Õ ساخت شرکت جی.تِک با آستانه 4/4 ...

تأثیر تمرین مقاومتی و استقامتی بر پاسخ حاد آندروژنها،

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (70), شماره (2), سال (2012-5) , صفحات (110-118). عنوان : (تأثیر تمرین مقاومتی و استقامتی بر پاسخ حاد آندروژنها، کورتیزول و لاکتات زنان مسن ) ...

القای مقاومت و بررسی تغییرات فنل و پراکسیداز در گیاهان ...

در این مقاله، اثر Bacillus subtilis و سالیسیلیک اسید در تغییرات بیوشیمیایی و تغییر فعالیت آنزیم های دفاعی گیاه گوجه فرنگی در برابر دو بیماری مهم ناشی از نماتد مولدگره ریشه (Meloidogyne javanica) و قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici مورد بررسی ...

اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر برخی فاكتورهای سیگنالی ...

در حالی که سطح سرمی fgf-2 در گروه تمرین مقاومتی به طور معنی‌داری (048/0= p) افزایش یافت (در گروه تمرین مقاومتی 135/11 ± 462/102 و در گروه شاهد 606/12 ± 96/86 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود).

أثیر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت گرلین و ...

هدف از این پژوهش، بررسی اثر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر گرلین و gh پلاسمای زنان جوان غیرورزشکار است. به این منظور 20 زن بالغ جوان به صورت داوطلبانه انتخاب و به‌طور تصادفی به 4 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند.

تأثیر تمرینات مقاومتی بر نیمرخ متابولیکی و حساسیت به ...

هدف از تحقیق حاضر, بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر نیمرخ متابولیکی و حساسیت به انسولین در مردان چاق بود. به همین منظور، 16 مرد چاق (48-35 سال) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه هشت نفری قرار گرفتند :1 ...

اثر دو برنامة تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های ...

هدف از تحقیق حاضر، اثر دو برنامة تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ epocدر مردان جوان است. به همین منظور 12 مرد دانشگاهی با میانگین سن 1/1 ± 92/21 سال، قد 55/4 ± 17/175 سانتی متر و وزن 5/7±74/69 ...

مقاله اثر تمرین های مقاومتی بر تراکم استخوانی و سطوح سرمی ...

روش کار: در این تحقیق نیمه تجربی 30 مرد جوان انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه تمرین مقاومتی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین برای 6 ماه در یک برنامه تمرین مقاومتی پیشرونده برای کل بدن شرکت کردند.

تاثیر ترکیب تمرین مقاومتی وگیاه خارخاسک بر آنزیمهای آنتی ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب برنامه تمرین مقاومتی با مصرف گیاه خارخاسک بر gpx و sod بافت کلیه موش های نر ویستار بود. 90 رت نر در 10 گروه نه تایی کنترل، تمرین مقاومتی، داروی استانازولول دوز 2 میلی گرم به وزن بدن، داروی ...

تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح 1-sICAM و ...

پژوهش حاضر، تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی را بر سطوح sicam-1 و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال بررسی کرده است. 44 زن سالم با میانگین سنی 6/1±2/20 سال و شاخص توده‌ی بدنی3±8/20 کیلوگرم بر مترمربع در چهار گروه: استقامتی ...

بررسی تاثير تمرين ورزشی بر ساختار بافتی جيروس دندانه ای ...

Abstract. چکيده مقاله: \ud \ud سابقه و هدف: در رابطه ­ با اثر تمرين­ ورزشی ­بر روی ­ساختار جيروس دندانه­ای هيپوکامپ حيوانات صرعی با پنتلين تترازول (PTZ) اطلاعات ضد و نقيضی گزارش شده است.

تأثیر تمرینات مقاومتی تراباند اختصاصی عضلات ناحیهٔ ثبات ...

زمینه و هدف: مولتیپل‌اسکلروزیس بیماری مزمن دستگاه عصبی با دوره‌های پیش‌بینی‌ناپذیر است. این بیماری باعث ایجاد اختلالات بسیاری در سیستم عصبی-عضلانی می‌شود. مطالعهٔ حاضر به‌منظور بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی ...

اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر برخی فاكتورهای سیگنالی ...

در حالی که سطح سرمی fgf-2 در گروه تمرین مقاومتی به طور معنی‌داری (048/0= p) افزایش یافت (در گروه تمرین مقاومتی 135/11 ± 462/102 و در گروه شاهد 606/12 ± 96/86 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود).

فناوری USSD

جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

دانلود Bios.dll ps3

پاورپوینت گیرنده‏ های هیستامینی و چگونگی ایفای نقش در بدن انسان (آگونیست و آنتاگونیست)

دانلود پاورپوینت سیستم های تهویه وخنک کننده تبخیری

33 سوال کلیدی در تکنولوژی بتن

پروپوزال ارتباط ارزش ادارک شده با وفاداری، حضور مجدد،و تبلیغات دهان به دهان تماشاگران تراکتور سازیدانلود پاورپوینت ماشین آتوود atwood machine