دانلود رایگان


استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر - دانلود رایگاندانلود رایگان استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 94 صفحه چکیده بخش بندی تصویر یک فرآیند اساسی در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر و بینایی ماشین است که می تواند به عنوان اولین مرحله پردازش سطح پایین در پردازش تصاویر دیجیتالی

دانلود رایگان استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویرنوع فایل: word (قابل ویرایش)تعداد صفحات : 94 صفحه چکیدهبخش بندی تصویر یک فرآیند اساسی در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر و بینایی ماشین است که می تواند به عنوان اولین مرحله پردازش سطح پایین در پردازش تصاویر دیجیتالی در نظر گرفته شود. بخش بندی تصویر کاربردهای گوناگونی مانند پردازش تصاویر پزشکی، شناسایی چهره، سیستم های کنترل ترافیک و غیره دارد. با توجه به اهمیت بخش-بندی تصاویر دیجیتالی روش های متعددی برای این منظور پیشنهاد شده است که به دو دسته کلی روش های مبتنی بر ناحیه مانند خوشه بندی پیکسل های تصویر و روش های مبتنی بر تشخیص لبه تقسیم می گردد. بیشتر روش های خوشه-بندی تصاویر، پیکسل ها را تنها بر اساس اطلاعات شدت روشنایی یا رنگ آنها دسته بندی می کنند و هیچ گونه اطلاعات همسایگی یا مکانی پیکسل ها را در روند خوشه بندی تصویر به کار نمی برند که این عامل سبب کاهش دقت و کیفیت بخش بندی می گردد. با در نظر گرفتن اهمیت به کارگیری اطلاعات مکانی پیکسل ها در جهت بهبود کیفیت بخش بندی تصویر، استفاده از اطلاعات پیکسل های همسایه در پنجره همسایگی بزرگ سبب بهبود کیفیت بخش بندی می گردد. با توجه به اینکه خوشه بندی جزء مسائل چندجمله ای غیرقطعی-سخت محسوب می شود، در این پژوهش ایده ترکیب الگوریتم خوشه¬بندی k-means و الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته جهت حل این مسئله پیشنهاد گردیده است. همچنین پیش از اعمال الگوریتم ترکیبی، تصویر جدیدی با استفاده از اطلاعات غیرمحلی پیکسل ها ایجاد شده و سپس الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی پیکسل های تصویر جدید به کار گرفته شده است. با مقایسه نتایج حاصل از اعمال روش مذکور بر روی تصاویر مختلف با سایر روش ها، به این نتیجه رسیدیم که دقت بخش بندی اکثر تصاویر با روش پیشنهادی، بیشتر از سایر الگوریتم های مطرح در این زمینه است.واژه های کلیدی: بخش بندی تصویر، خوشه بندی، الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته و اطلاعات غیرمحلی فهرست مطالبفصل ۱ مقدمه 1فصل ۲ شرح مسئله ۵ 2-1 بیان مسئله ۶ 2-2 ورودی-فرض ها-خروجی ۷ 2-3 هدف 8 2-4 معیار ارزیابی ۸ 2-5 نتایج موردانتظار 9 2-6 خلاصه فصل ۱۰ فصل ۳ مفاهیم پایه ای ۱۱ 3-1 مفاهیم مربوط به پردازش تصویر و بخش بندی 12 3-1-1 تشخیص لبه با استفاده از روش سوبل ۱۳ 3-1-2 بخش بندی تصویر ۱۳ 3-1-3 تحلیل مؤلفه های اصلی 14 3-1-4 اطلاعات محلی و مکانی پیکسل ها 14 3-2 الگوریتم K-means 15 3-3 الگوریتم رقابت استعماری ۱۵ 3-4 خلاصه فصل 17فصل ۴ راه¬کارهای گذشته ۱۸ 4-1 استفاده از خوشهبندی c-means فازی به همراه جمله جریمه برای بخشبندی تصویر ۱۹ 4-2 بخشبندی تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر روش خوشهبندی فازی ۲۱ 4-3 الگوریتم FCMS 22 4-4 الگوریتم EnFCM 22 4-5 الگوریتم FGFCM 23 4-6 الگوریتم خوشه بندی فازی مبتنی بر انتخاب بهینه و اطلاعات همسایگی سازگار ۲۳ 4-7 خلاصه فصل ۲۴فصل ۵ راهکار پیشنهادی ۲۵ 5-1 جمعآوری اطلاعات غیرمحلی تصویر ۲۷ 5-1-1 محاسبه وزن در جمعآوری اطلاعات غیرمحلی ۲۷ 5-1-2 محاسبه مقدار ویژگی میانگین وزندار غیرمحلی ۳۱ 5-2 ترکیب الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم K-means 31 5-3 الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته پیشنهادی برای بخش بندی تصویر ۳۲ 5-3-1 کدگذاری ۳۲ 5-3-2 عملگر جذب ۳۳ 5-3-3 عملگر انقلاب ۳۴ 5-3-4 عملگر جدید حرکت استعمارگرها ۳۴ 5-3-5 عملگر جدید جستجوی فضای اطراف قوی ترین استعمارگر ۳۵ 5-3-6 تابع هزینه الگوریتم NLICA 36 5-4 پس پردازش ساده 36 5-5 خلاصه فصل ۳۸فصل ۶ ارزیابی و نتایج عملی ۴۰ 6-1 معرفی تصاویر محک ۴۱ 6-2 تحلیل نتایج الگوریتم NLICA 43 6-2-1 تحلیل نتایج بخشبندی تصاویر مصنوعی ۴۴ 6-2-2 تحلیل نتایج بخشبندی تصاویر طبیعی ۴۷ 6-3 پایداری الگوریتم NLICA 52 6-4 هم گرایی الگوریتم NLICA 56 6-5 آزمونهای آماری ۵۷ 6-5-1 نمودار چندک-چندک 59 6-5-2 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۶۰ 6-5-3 آزمون ویلکاکسون رتبه ای ۶۱ 6-6 تحلیل کلی نتایج ۶۳ 6-7 خلاصه فصل ۶۴فصل ۷ نتیجه گیری و راهکارهای آتی ۶۴ 7-1 نتیجه گیری ۶۵ 7-2 راه کارهای آتی ۶۶واژه نامه 67مراجع 72

پایان نامه استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر


استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر


الگوریتم رقابت استعماری


رقابت استعماری


بخش بندی تصویر


مهندسی نرم افزاراستفاده


از


الگوریتم


رقابت


استعماری


بهبود


یافته


برای


بخش


بندی


تصویر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حل مسیله زمان بندی کار کارگاهی انعطاف پذیر با الگوریتم ...

حل مسیله زمان بندی کار کارگاهی انعطاف پذیر با الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته سال انتشار: 1396 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی

روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده از ترکیب ...

روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده از ترکیب الگوریتم کشورهای استعماری و k-means – پایان نامه ۳۰ آبان ۱۳۹۰ توسط eag مجموعه: الگوریتم رقابت استعماری , پایان نامه , تشخیص الگو , خوشه بندی

پورتال موسسه آموزش عالي نبي اكرم (ص) - ارشد هوش مصنوعی

بهبود الگوریتم رقابت استعماری از طریق اضافه کردن کشورهای مستقل و استقلال طلب . 4. 1391 . بهزاد مظفری تازه کند . زینب حسنی روشن. t. 5. تخمین ماتریس مرکب با استفاده از مدل مخلوطی لاپلاسین- گوسی. 5. 1391 ...

بهبود تصویر با استفاده از الگوریتم apso - پارسکدرز

بهبود تصویر با استفاده از الگوریتم apso تا الان برای این درخواست 1 پیشنهاد توسط فریلنسرهای سایت ارسال شده است.

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر کاربرد الگوریتم رقابت ...

دانلود پروپوزال آماده با موضوع مطالعه ای بر کاربرد الگوریتم رقابت استعماری (ica) در زمینه تقسیم بندی تصویر مربوط به درس روش تحقیق

مقاله بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم رقابت ...

بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری. چکیده. کمبود منابع آب از یک طرف و رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش نیاز به آب از طرف دیگر باعث شده است بهره برداری بهینه از مخازن هر روز از اهمیت بالاتری برخـوردار ...

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر کاربرد الگوریتم رقابت ...

دانلود پروپوزال آماده با موضوع مطالعه ای بر کاربرد الگوریتم رقابت استعماری (ica) در زمینه تقسیم بندی تصویر مربوط به درس روش تحقیق

3- الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

با استفاده از سیستم فازی، ورودی کنترل‌کنندۀ fopid ، تولید و عملکرد کنترل‌کننده بهبود یافته است. از الگوریتم رقابت استعماری برای تعیین پارامتر‌های کنترل‌کنندۀ fopid فازی پیشنهادی بهره گرفته ...

بهبود کیفیت تصاویر دیجیتال با بالانس کردن روشنایی مبتنی بر ...

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر بخش بندی تصویر یک فرآیند اساسی در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر و بینایی ماشین است که می تواند به عنوان اولین مرحله پردازش سطح پایین در پردازش ...

ترکیب الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک و روش های ...

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر بخش بندی تصویر یک فرآیند اساسی در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر و بینایی ماشین است که می تواند به عنوان اولین مرحله پردازش سطح پایین در پردازش ...

فیلم های آموزش الگوریتم رقابت استعماری در متلب | فرادرس

بخشی از این درس، که در اینجا قصد معرفی آن را داریم، مربوط به حل مساله خوشه بندی (کلاسترینگ) یا Clustering با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری است.

الگوریتم ژنتیک بهبود یافته برای حل مساله مسیریابی وسایل ...

برای حل این مساله در حالت جمع­آوری زباله از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. الگوريتم­هاي ژنتيک از اصول انتخاب طبيعي داروين براي يافتن فرمول بهينه جهت پيش بيني يا تطبيق الگو استفاده مي­کنند.

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ...

نشست 1: معماری و طراحی سیستمی – زمان ارائه: ساعت 11:00-12:30 روز 13 اسفند 1399 میثم فتحی‌زاده، علی غفاری. زمانبندی فرآیندهای پردازشی میکروپروسسوری در ربات های جراحی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی

روش خوشه بندی مبتنی بر تابع مفصل برای داده های وابسته

همچنین طیف های عبوریft-ir بدست آمده از پلی فنل این میوه برای آنالیز خوشه بندی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که میتوان نمونه های خرمای نرم ، نیمه خشک و خشک را بر اساس میزان پلی ...

دو مرحله نویززدایی از تصویر با استفاده از تحلیل مولفه های ...

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر بخش بندی تصویر یک فرآیند اساسی در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر و بینایی ماشین است که می تواند به عنوان اولین مرحله پردازش سطح پایین در پردازش ...

مقاله مروري بر الگوریتم هاي خوشهبندي فازي

پیاده سازیدر طراحی سیستم مورد استفاده برای مطالعه این طرح ، از خوشه ای از کامپیوترهای شخصی با سیستم عامل لینوکس ردهت نسخه 9 به عنوان ماشین موازی و با استفاده از کتابخانه MPI نسخه 2 که توسعه ای بر ...

فیلم آموزشی خوشه بندی یا Clustering با الگوریتم رقابت ...

بخشی از این مجموعه آموزشی، که در این پست قصد معرفی آن را داریم، مربوط به حل مسأله خوشه بندی (کلاسترینگ) یا Clustering با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری است.

رهیافت ترکیبی مؤثر برای خوشه بندی داده ها با استفاده از ...

شکرالهی، سیدمسلم و احمدزاده، محمدرضا و نوروزی، مجتبی،1393،رهیافت ترکیبی مؤثر برای خوشه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و مجموعه های راف،دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی ...

دسته بندی با الگوریتم ها

با سلام. پک الگوریتم های Classification , Clustering برای دیتاست های دو و چند بعدی و … در این پک کد های الگوریتم های زیر برای دسته بندی داده ها و همچنین برای Image … آشنایی با الگوریتم های دسته بندی, نحوه دسته بندی داده ها و قطعه بندی ...

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر کاربرد الگوریتم رقابت ...

دانلود پروپوزال آماده با موضوع مطالعه ای بر کاربرد الگوریتم رقابت استعماری (ica) در زمینه تقسیم بندی تصویر مربوط به درس روش تحقیق

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ...

نشست 1: معماری و طراحی سیستمی – زمان ارائه: ساعت 11:00-12:30 روز 13 اسفند 1399 میثم فتحی‌زاده، علی غفاری. زمانبندی فرآیندهای پردازشی میکروپروسسوری در ربات های جراحی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی

پایان نامه و مقالات پردازش تصویر | پیپرگرام، جدیدترین ...

در زیر لیستی از جدیدترین پایان نامه و مقالات پردازش تصویر ارائه شده است: پردازش تصویر یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد. پردازش تصویر عبارتست از هر نوع پردازش سیگنال که ...

ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ ...

نشست 1: معماری و طراحی سیستمی – زمان ارائه: ساعت 11:00-12:30 روز 13 اسفند 1399 میثم فتحی‌زاده، علی غفاری. زمانبندی فرآیندهای پردازشی میکروپروسسوری در ربات های جراحی با استفاده از الگوریتم خوشه بندی سلسله مراتبی

فیلم های آموزش الگوریتم رقابت استعماری در متلب | فرادرس

بخشی از این درس، که در اینجا قصد معرفی آن را داریم، مربوط به حل مساله خوشه بندی (کلاسترینگ) یا Clustering با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری است.

یک روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ...

یک روش بهینه‌سازی پارامترهای پایدارسازهای سیستم قدرت تک ماشینه با استفاده از الگوریتم اصلاح شده جستجوی هارمونی دسته: برق بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 5865 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 75 قیمت فایل فقط 9,500 تومان یک ...

شبیه سازی مقاله طراحی هندسه پایدار رودخانه با ترکیب ...

با سلام و خسته نباشید مقاله ی پیوست یک مقاله فارسی است که با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری انجام شده است. کاری که من می خوام انجام بشه اینه که مقاله با استفاده از متلب ترکیب الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری دوباره ...

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر کاربرد الگوریتم رقابت ...

دانلود پروپوزال آماده با موضوع مطالعه ای بر کاربرد الگوریتم رقابت استعماری (ica) در زمینه تقسیم بندی تصویر مربوط به درس روش تحقیق

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته - دانلود رایگان

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر wordچکیده واژه­های کلیدی: بخش­بندی تصویر، خوشه­بندی، الگوریتم رقابت استعماری بهبودیافته و اطلاعات غیرمحلی فهرست مطالب

شبیه سازی مقاله طراحی هندسه پایدار رودخانه با ترکیب ...

با سلام و خسته نباشید مقاله ی پیوست یک مقاله فارسی است که با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری انجام شده است. کاری که من می خوام انجام بشه اینه که مقاله با استفاده از متلب ترکیب الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری دوباره ...

ترکیب الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک و روش های ...

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر بخش بندی تصویر یک فرآیند اساسی در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر و بینایی ماشین است که می تواند به عنوان اولین مرحله پردازش سطح پایین در پردازش ...

بهبود کیفیت تصاویر دیجیتال با بالانس کردن روشنایی مبتنی بر ...

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر بخش بندی تصویر یک فرآیند اساسی در بسیاری از کاربردهای پردازش تصویر و بینایی ماشین است که می تواند به عنوان اولین مرحله پردازش سطح پایین در پردازش ...

فیلم آموزشی خوشه بندی یا Clustering با الگوریتم رقابت ...

بخشی از این مجموعه آموزشی، که در این پست قصد معرفی آن را داریم، مربوط به حل مسأله خوشه بندی (کلاسترینگ) یا Clustering با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری است.

روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده از ترکیب ...

در این روش کاربرد الگوریتم پیشنهادی که مبتنی بر ترکیب الگوریتم بهبود یافته رقابت کشورهای استعماری و k-means می‌باشد جهت خوشه بندی اطلاعات توضیح داده خواهد شد.

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر کاربرد الگوریتم رقابت ...

دانلود پروپوزال آماده با موضوع مطالعه ای بر کاربرد الگوریتم رقابت استعماری (ica) در زمینه تقسیم بندی تصویر مربوط به درس روش تحقیق

پایان نامه انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره ...

پایان نامه انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره فازی مبتنی بر قاعده پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a) گرایش : مالی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف این ...

حل مسیله زمان بندی کار کارگاهی انعطاف پذیر با الگوریتم ...

حل مسیله زمان بندی کار کارگاهی انعطاف پذیر با الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته سال انتشار: 1396 محل انتشار: دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی

انجمن کامپیوتر ایران - هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن ...

بهبود الگوریتم رقابت استعماری از طریق اعمال پدیده فروپاشی آنی در امپراطوری‌ها. 73 . svm نیمه نظارتی کم رتبه با استفاده از فاکتورگیری چولسکی ناکامل . 190

: استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش ...

دانلود پروپوزال آماده: : استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش­بندی تصویر فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های ...

روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده از ترکیب ...

در این روش کاربرد الگوریتم پیشنهادی که مبتنی بر ترکیب الگوریتم بهبود یافته رقابت کشورهای استعماری و k-means می‌باشد جهت خوشه بندی اطلاعات توضیح داده خواهد شد.

رهیافت ترکیبی مؤثر برای خوشه بندی داده ها با استفاده از ...

شکرالهی، سیدمسلم و احمدزاده، محمدرضا و نوروزی، مجتبی،1393،رهیافت ترکیبی مؤثر برای خوشه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و مجموعه های راف،دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی ...

مقاله بهبود الگوریتم خوشه بندی K-means با استفاده از ...

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بهبود الگوریتم خوشه بندی K-means با استفاده از الگوریتم پیشنهادی فاخته توسعه یافته چکیده امروزه، خوشهبندی نقش مهمی را در اغلب زمینههای تحقیقاتی مانند ...

الگوریتم رقابت استعماری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

الگوریتم رقابت استعماری (Imperialist Competitive Algorithm - ICA) روشی در حوزه محاسبات تکاملی است که به یافتن پاسخ بهینه مسائل مختلف بهینه‌سازی می‌پردازد. این الگوریتم با مدلسازی ریاضی فرایند تکامل اجتماعی - سیاسی، الگوریتمی برای حل ...

الگوریتم فراابتکاری - پارسکدرز

حل مساله job shop scheduling با الگوریتم جستجوی ممنوع و رقابت استعماری در حالت ساده انجام شده است. هر کدام از این الگوریتم ها نیاز به انجام یک نوآوری مانند تغییر در ساخت جواب اولیه، تغییر در پیچیدگی حل و غیره داشته تا الگوریتم ...

مقاله استفاده از خوشه بندی بهینه در طبقه بندی k نزدیکترین ...

در این جا با بهره گیری از الگوریتم تکاملی، روشی برای طبقه بندی داده های قبلی پیشنهاد شده که در آن داده ها بـه جـای محاسبات سربار k-means ، با دقت بیش تر خوشه بندی شوند و در نهایت با استفاده از KNN ...

روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده ازترکیب الگوریتم ...

خانم الهه طاهریان فرد، در پایان نامه کارشانسی ارشد خود در دانشگاه شیراز زیر نظر دکتر نیکنام و دکتر روستا، با ترکیب الگوریتم رقابت استعماری و روش k-means، روش جدید و کارآمدی برای خوشه یابی (کلاسترینگ – Clustering)، معرفی کرده است.

روش خوشه بندی مبتنی بر تابع مفصل برای داده های وابسته

همچنین طیف های عبوریft-ir بدست آمده از پلی فنل این میوه برای آنالیز خوشه بندی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که میتوان نمونه های خرمای نرم ، نیمه خشک و خشک را بر اساس میزان پلی ...

علت های شکست آلیاژهای تیتانیم و آلومینیم

دانلود گزارش کار آزمایش ضربه از آزمایشگاه مقاومت مصالح

دانلود پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه نهم جهان نابرابر

نقشه اتوکد منطقه 22 تهران با جزئیات کامل با فرمت DWG

پاورپوینت تحلیل موزه هنر مدرن فورت ورثدانلود پایان نامه بررسی ارتكاب جرايم امنيتي از طريق مطبوعاتقرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

دانلود پاورپوینت فصل هفتم فلسفه دوازدهم انسانی - افول حکمت مشاء