دانلود رایگان


محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها - دانلود رایگاندانلود رایگان محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها تعداد صفحات : 122 صفحه فرمت محصول : word چکیده از دیرباز اعتبار، محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات مورد توجه حقوقدانان بوده و هست. دراین پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجتاً در

دانلود رایگان محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادهاتعداد صفحات : 122 صفحهفرمت محصول : wordچکیدهاز دیرباز اعتبار، محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات مورد توجه حقوقدانان بوده و هست. دراین پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجتاً در حقوق ایران این اصل بطور مشروط نه بطور مطلق مورد پذیرش قرارگرفته است وعوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از:1- قانون امری 2- نظم عمومی 3- اخلاق حسنهسوالات اصلی تحقیق :-1 آیا در حقوق ایران طرفین قرارداد می توانند محدوده و آثار تعهدات قراردادي را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط درمحدوده قانون قابل اثر بخشی است؟ -2 آیا در حقوق ایران اصل آزادي کامل اراده براي انعقاد کلیه قراردادها پذیرفته شده یا خیر؟فرضیه هاي تحقیق:-1 اگر چه عبارت ماده 10 قانون مدنی ارزش آزادي قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها میرساند، در حقوق مدنی ایران ملاحظه میشود اراده طرفین در طیف بسیار وسیعی در عقود معین و غیرمعین پذیرفته شده است. معذالک مثل تمامی سیستم هاي حقوقی داراي محدودیت هایی است که عبارت است از قواعد آمره ، نظم عمومی و اخلاق حسنه. -2 در حقوق داخلی ما در خصوص انعقاد قراردادهاي اصلی و الحاقی که یک طرف آن دستگاه دولتی است اراده چندان نقشی ندارد همچنین آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از : 1-اصل آزادی انعقاد قراردادها 2- اصل لزوم قراردادها و نیروی الزام آور بودن قرارداد 3-اصل قابل استناد بودن قراردادها 4- اصل رضایی بودن قراردادها 5- اصل نسبی بودن قراردادها 6- اصل آزادی در انتخاب طرف قراردادها. بنابراین از جنبه محدوده و آثار نو آوری دارد.کلید واژگان :اصل حاکمیت اراده- قرارداد- لزوم قراردادها- ارادة باطنی- ارادة ظاهریفهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1مقدمه2فصل اول-کلیات1-1- تعاریف.. 81-1-1تعریف قرارداد81-1-2- تفاوت عقد و قرارداد101-2- تعریف اراده و مراحل تکوین آن. 132-1- معنای لغوی و اصطلاحی. 152-2- مراحل تکوین اراده در انسان. 152-3- اراده و اختیار191-3- بررسی تاریخی اصل حاکمیت اراده201-3-1- مراحل پیدایش پیشرفت اصل حاکمیت اراده201-3-2- پیدایش اصل حاکمیت اراده211-3-3- دوره رشد و بلوغ. 211-3-4- دوره افول، اصل حاکمیت اراده221-3-5- مرحله تعدیل اصل حاکمیت اراده251-3-6- موج جدید اصل حاکمیت اراده261-4- حاکمیت اراده از دیدگاه فقه اسلامی. 261-5- حاکمیت اراده در حقوق ایران. 281-6- اراده باطنی و اراده ظاهری در قراردادها321-7-1- تعریف اراده باطنی و ظاهری در فقه و حقوق. 321-7-2- وجه تمایز اراده باطنی و اراده ظاهری. 341-8- دلایل پیروان نظریه اراده ظاهری و اراده باطنی. 351-8-1- دلایل پیروان نظریه اراده ظاهری. 351-8-2- دلایل پیروان نظریه اراده باطنی. 351-9- جایگاه اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه و قانون مدنی. 361-9-1- موضع قانون مدنی. 371-9-2- اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه41فصل دوم-محدوده اصل حاکمیت اراده در قراردادها2-1-1- قلمرو ماده 10 قانون مدنی. 432-1-2- منشاء حاکمیت و تحدید اراده482-1-3- استثنائات اصل حاکمیت اراده502-2- عوامل محدودکننده آزادی اراده512-2-1- قانون امری. 512-2-2- نظم عمومی. 572-3- نظم عمومی سیاسی. 602-3-1- حمایت از دولت.. 602-3-2- حمایت از خانواده602-3-3- حمایت از فرد612-4- نظم عمومی اقتصادی. 612-4-1- نظم عمومی حمایتی. 622-4-2- نظم عمومی ارشادی. 632-5- اخلاق حسنه642-5-1- اخلاق حسنه از منظر قانون. 642-6- مصداقهای عقود الحاقی. 692-6-1-قراردادهای الحاقی. 71فصل سوم-آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها3-1-آزادی انعقاد قرارداد (آزادی قراردادها)743-2- اصل لزوم قراردادها763-2-1- مبنای التزام و نیروی الزام آور قرارداد763-2-2- مبنای فقهی لزوم قرارداد793-2-3- اصل رضایی بودن قراردادها803-3- اصل قابلیت استناد به قرارداد863-4- اصل نسبی بودن آثار قراردادها873-5-اصل آزادی در انتخاب طرف قرارداد:89نتیجه گیری. 98منابع. 94Abstract:97

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها


آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها


اصل حاکمیت اراده


حاکمیت اراده


حقوق قرارداد ها


حقوق خصوصی


پایان نامه ترم آخرمحدوده


و


آثار


اصل


حاکمیت


اراده


در


حقوق


قراردادها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اصل آزادی قراردادها(حاکمیت اراده)

?اصل آزادی قراردادها(حاکمیت اراده) اصل حاکمیت اراده در ماده ی۱۰ قانون مدنی بیان شده است و این ماده بیان می کند که « قرارداد- ها ی خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها تعداد صفحات : 122 صفحه فرمت محصول : word چکیده از دیرباز اعتبار، محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات مورد توجه حقوقدانان بوده و هست.

کتاب حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحلال

اهمیت حقوق قراردادها مبادلات اقتصادی در جامعه بر پایه قرارداد استوار است و کمتر روزی است که تک تک اشخاص با ...

نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای ...

واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق ‏چکیده: هدف پژوهش بررسی تفصیلی جایگاه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم و ارائه پیشنهادهایی کاربردی برای طرفین قرارداد در تعیین قانون حاکم برقرارداد است.

دخالت موازین حقوق بشر در اصل حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها می‌باشد و بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی جنبه‌های قرارداد حاکم می‌باشد مگر زمانی که یکی از محدودیت‌ها شامل قوانین آمرِ، نظم عمومی و اخلاق حسنه باعث محدویت ...

پایان نامه در مورد کانون وکلا :: سایت مرجع دانلود پایان ...

پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها ... محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها استاد مشاور: دکتر رضا مقصودی بهار 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما ...

پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق ...

دراین پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجتاً در حقوق ایران این اصل بطور مشروط نه بطور مطلق مورد پذیرش قرارگرفته است وعوامل محدود کننده ...

اصل آزادی قرارداد و تطبیق آن با قاعده العقود تابعه للقصود ...

عده ای نیز در توضیح اصل حاکمیت اراده یادآور شده اند که اصل مذکور یک اصل مهم فلسفی است که نه تنها در زمینه قراردادها بلکه در دیگر مباحث حقوق و حتی فلسفه و اقتصاد از قرن پیش مطرح و مورد بحث و ...

پایان نامه بررسی آثار حسادت بر سلامت روان و راههای درمان ...

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها; دانلود بررسی پایان نامه استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال های حرکات ارادی eeg;

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق

پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها; پایان نامه بررسی مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در مسیر تحولات تقنینی حقوق کیفری ایران

راهکارهای حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفتی بین المللی ...

در اینجا شایسته است مختصرا جایگاه حاکمیت اراده در حقوق قراردادها را بر اساس مبانی حقوقی ایران بررسی نماییم : قانون گذار ایران در مواد ۱۰ ، ۹۶۸ و ۹۷۵ قانون مدنی این گونه به بیان حکم پرداخته است ...

پایان نامه بررسی ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در حقوق ...

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار 268 اسلاید دانلود پاورپوینت : امواج یا مراحل تصمیم گیری تصمیمات مصرف کننده در جهان پیچیده امروز

پایان نامه بررسی آثار حسادت بر سلامت روان و راههای درمان ...

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها; دانلود بررسی پایان نامه استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال های حرکات ارادی eeg;

بایگانی‌های عقود اذنی - دانلود پایان نامه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی مرکز بین الملل دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc» گرایش : حقوق خصوصی عنوان: محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها ...

نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای ...

بررسی نظریه حاکمیت اراده در قراردادها در حقوق بین الملل خصوصی امروزه اهمیت قراردادهای تجاری بین المللی با توسعه صنعت و بازرگانی ، افزایش بافته است و برای حمایت و گسترش قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون ...

آزادی قراردادها

در این مقاله اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است. در پژوهش حاضر با این پرسش روبه روییم که آیا در حقوق و فقه ما اصل آزادی ایقاعات پذیرفته شده است یا خیر و قلمرو نفوذ اراده یک جانبه تا کجاست.

آزادی قراردادها

در این مقاله اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است. در پژوهش حاضر با این پرسش روبه روییم که آیا در حقوق و فقه ما اصل آزادی ایقاعات پذیرفته شده است یا خیر و قلمرو نفوذ اراده یک جانبه تا کجاست.

نگارش پایان نامه در مورد بررسی حدود و جایگاه حاکمیت اراده ...

گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده کلیات اصل حاکمیت اراده معمولاً مترادف اصل آزادی قرارداد استعمال شده است به اعتقاد بعضی حقوق دانان حاکمیت اراده به عنوان یک اصل دو فقه اسلامی که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است با عنایت ...

هوالوکیل | حقوق مدنی جلد دوم - قواعد عمومی قراردادها | سید ...

خرید اینترنتی کتاب حقوق مدنی جلد دوم - قواعد عمومی قراردادها ناشر: میزان مولف: سید حسین صفایی قیمت: 45,000 تومان، حقوق مدنی در تعریفی کوتاه یعنی : قواعدی که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر می پردازد.

پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی مرکز بین الملل دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc» گرایش : حقوق خصوصی عنوان: محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها ...

پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی مرکز بین الملل دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc» گرایش : حقوق خصوصی عنوان: محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها ...

کتاب حقوق قراردادها: انعقاد، آثار و انحلال

اهمیت حقوق قراردادها مبادلات اقتصادی در جامعه بر پایه قرارداد استوار است و کمتر روزی است که تک تک اشخاص با ...

پایان نامه در مورد کانون وکلا :: سایت مرجع دانلود پایان ...

پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها ... محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها استاد مشاور: دکتر رضا مقصودی بهار 1391 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما ...

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن :: کالج فایل

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها دانلود پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار 268 اسلاید دانلود پاورپوینت : امواج یا مراحل تصمیم گیری تصمیمات مصرف کننده در جهان پیچیده امروز

آشنایی با مفاهیم «فورس ماژور» و «هاردشیپ» در قراردادها ...

اصل «لزوم قراردادها» در همۀ نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. این اصل از آثار اصل «حاکمیت اراده» است که براساس آن هیچ یک از طرفین نمی توانند از اجرای تعهدات قراردادی که برعهده گرفته اند خودداری نماید.

آزادی قراردادها

در این مقاله اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است. در پژوهش حاضر با این پرسش روبه روییم که آیا در حقوق و فقه ما اصل آزادی ایقاعات پذیرفته شده است یا خیر و قلمرو نفوذ اراده یک جانبه تا کجاست.

اصل آزادی قرارداد موسسه حقوقی آوا| اصل آزادی قرارداد

اصل آزادی اراده نیز قلمرو وسیعتری در مقایسه با اصل آزادی قرارداد داشته و تمامی اعمال و افعال انسانها را (اعم از حقوقی و غیر حقوقی ) در بر می گیرد. قاعده موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری در سرتاسر کشور ...

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها تعداد صفحات : 122 صفحه فرمت محصول : word چکیده از دیرباز اعتبار، محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات مورد توجه حقوقدانان بوده و هست.

اصل حاکمیت اراده

طرفین یک قرارداد بر اساس اصل حاکمیت اراده در تعیین شرایط و آثار قرارداد مورد نظرشان آزاد و مختارند . ... (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی ...

پایان نامه بررسی آثار حسادت بر سلامت روان و راههای درمان ...

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها; دانلود بررسی پایان نامه استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال های حرکات ارادی eeg;

بررسی ماده ۱۰ قانون مدنی «اصل آزادی قراردادها»

ماده 10 قانون مدنی مقرر می دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به اشخاصی که آنها را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده که به اصل آزادی قرارداد ها نیز شهرت دارد، قرارداد های خصوصی را که طرفین بین ...

دانلود پایان نامه ها در مورد آثار تاریخی

پایان نامه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی مرکز بین الملل دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc» گرایش : حقوق خصوصی عنوان: محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده ...

بررسی نظریه حاکمیت اراده در قراردادها در حقوق بین الملل خصوصی

اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به تدریج به دیگر حوزه های حقوق بین الملل خصوصی ...

نقش اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای ...

واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق ‏چکیده: هدف پژوهش بررسی تفصیلی جایگاه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم و ارائه پیشنهادهایی کاربردی برای طرفین قرارداد در تعیین قانون حاکم برقرارداد است.

دانلود کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان ...

کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق; ... محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها ... ۱-۷- بررسی شرایط عمومی قراردادها 6 ۱-۷-۱- قصد و رضا طرفین معامله 7

دانلود کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان ...

کار تحقیقی مهایات و آثار آن در فقه و حقوق; ... محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها ... ۱-۷- بررسی شرایط عمومی قراردادها 6 ۱-۷-۱- قصد و رضا طرفین معامله 7

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور 2002

دانلود پاورپوینت تکنیک کشت بافت

پاورپوینت صفحات مستغرق (Iowa Vane) در 82 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر

مقاله کامل پایانه مسافربری

مقاله ترانس جریانترجمه مقاله انگلیسی بهینه سازی فرایند هیدروفرمینگ یک لولهدانلود پاورپوینت ضرب عددهای مخلوط