دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت تفکر فازی در مدیریت - 64 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت تفکر فازی در مدیریت - 64 اسلاید — پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —- اسلاید ۱ : تعریف فازی : فازی (ریاضیات نامعین) عبارتست از عملیات روی اطلاعات نادقیق و تحلیل نادقیق اطلاعات اسلاید ۲ : تاریخچه : منطق فازی اولین بار توسط پروفسور لطفی زاده استاد دانشگاه برکلی در مقاله ای تحت عن

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت تفکر فازی در مدیریت - 64 اسلاید— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-اسلاید ۱ :تعریف فازی :فازی (ریاضیات نامعین) عبارتست از عملیات روی اطلاعات نادقیق و تحلیل نادقیق اطلاعاتاسلاید ۲ :تاریخچه :منطق فازی اولین بار توسط پروفسور لطفی زاده استاد دانشگاه برکلی در مقاله ای تحت عنوان « مجموعه های فازی » در سال ۱۹۶۵ به دنیا عرضه شد، لیکن نزدیک به پنج سال طول کشید تا دانشمندان به کاربردهای آن دست یافتند و منطق فوق در سیستم های کنترلی مورد استفاده قرار گرفت.این منطق سالها بعد و در اوائل دهه ۹۰ کاربردهای خویش را در عرصه های علوم دیگر همانند مدیریت یافت و راهی تازه برای تحلیل و مدلسازی مسائل در فضای عدم قطعیت پیش روی محققان قرار داد.

دانلود پاورپوینت تفکر فازی در مدیریت


64 اسلاید


پاورپوینت تفکر فازی در مدیریت


64 اسلاید


دانلود رایگان پاورپوینت تفکر فازی در مدیریت


تفکر فازی در مدیریت


پاورپوینت تفکر فازی در مدیریت


تفکر فازی


مدیریت


پاورپوینت


پاورپوینت رایگاندانلود


پاورپوینت


تفکر


فازی


در


مدیریت


-


64


اسلاید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت مديريت جامع كيفيت TQM

دانلود مقاله آفات گلخانه ای

دانلود مقاله در مورد اینترنت

دانلود پاورپوینت در مورد پمپ ها Pumps

بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

گزارش کار آزمایشگاه متالو گرافی - بررسی ریزساختار مس خالص

تحلیل ظرفیت های نمایشی داستان فریدون در شاهنامه و مقایسه تطبیقی آن با لیرشاه شکسپیر

گزارش کار آزمایشگاه متالو گرافی - بررسی ریزساختار مس خالص

کد متلب برای تحلیل اجزای محدود ورق با المان های مثلثی سه گرهی (CST)