دانلود رایگان


پایان نامه مصاديق فعاليت های وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه مصاديق فعاليت های وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه نوع فایل: word قابل ویرایش 72 صفحه مقدمه: بي شك يكي ازمهمترين مشاغلي كه به قضاوت كه مجريان عدالتند كمك مي كند ، تا به اجراي بهتر عدالت مشغول باشند وكالت است . وكالت نيز باعث مي شود كه تا افرادي كه آگاهي دقيق و جامعي از حقوق خود ندا

دانلود رایگان پایان نامه مصاديق فعاليت های وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحهنوع فایل: wordقابل ویرایش 72 صفحهمقدمه: بي شك يكی ازمهمترين مشاغلی كه به قضاوت كه مجريان عدالتند كمك مي كند ، تا به اجراي بهتر عدالت مشغول باشند وكالت است . وكالت نيز باعث مي شود كه تا افرادي كه آگاهي دقيق و جامعي از حقوق خود ندارند در مجادلات و رقابتهاي اجتماعي مغلوب نباشند و بتوانند به كمك افرادي كه هم دانش و هم تجربه كافي براي مقابله با ظلم و بي عدالتي دارند از حق خويش دفاع كنند . آنچه ما را در اين مقال بر اين داشته كه قلم را بركاغذ بلغزانيم و پراكنده اي چند بنگاريم بحث از فعاليتهاي صاحب شغل مذكور يعني وكيل است ، اما نه در دعوي بلكه در مصالحه . اينبار مي خواهيم از پاياني نيكو در يك اختلاف حقوقي سخن بگوئيم . پاياني كه منجر به پيروزي يكي و شكست ديگري نيست پاياني كه در آن هريك از طرفين مقداري از حق خود را ناديده مي گيرند تا بتوانند با آرامشي بيشتر از همزيستي خود با جامعه اطرافشان لذت ببرند . هرچند در اين راه كمكهاي وكيل بي تأثير نيست و گاهي نيز خود مصالحه بدلايلي پيچيده صورت مي گيرد كه تخصص وكيل باعث آن است . از اينرو با استمداد از نوشته ها و تقريرات استادان اين علم و شاغلان اين شغل به توضيح آن مي پردازيم . همانطور كه از نوشته هاي پيشين پيداست بحث ما نقش وكيل در مصالحه و مصاديق فعاليتهاي وي در اين راه است . از اينرو پس از پايان تعاريف و نمايش حد و رسم اين عناوين به نقش وكيل و سپس مصاديق فعاليتهايي كه وكيل در امور حقوقي و كيفري مي تواند داشته باشد مي پردازيم . در انتها اميد است كه اين آشفته گويي و اين گرد آوري نه چندان پخته بتواند رضايت اساتيد گرامي را فراهم آورده و مقبول درگاه حضرتشان بيفتد تا نگارنده اميدوار و خوش بتواند در تحقيقات آتي با تلاش بيشتر از خود توانايي بيشتري نشان داده ونيزدر دامه مسيرشغل مذكور با راهنمايي استادان گرانقدر موفقيتي حاصل كند . نقش وكيل در سازش:پس از بررسي كوتاه و مختصري كه به طور اجمالي از مباني و تعاريف مطرح در اين تحقيق انجام داديم و به روشن كردن تعاريف مفاهيم وكيل ، صلح و دعوي و ... پرداختيم . اينك وقت آن است كه به موضوعي بپر دازيم كه بخش عمده تري از موضوع كار ما را به خود اختصاص داده است و آن همانا نقش وكيل در سازش است .براي توضيح و بحث در اين مطلب در ابتدا بايد به نكته مهمي توجه كرد . زيرا هر چند وكيل براي برقراري سازش و مصالحه اختيارات و وظايف قانوني و قرار دادي دارد و براي پيروزي در دعوي يا انجام تعهداتش در مقابل موكل مجبور است از اين اختيارات استفاده كند . اما نبايد ناگفته بماند كه در شغل وكالت جز علم و تجربه عملي كه به كمك وكيل مي آيد ، هنر وكالت نيز دست وكيل را ميگيرد .اين هنر كه در شغل وكالت جايگاه مهمي دارد مي تواند بسياري از مسائل را در بر گيرد كه از جمله آن وقت شناسي در سخن گفت و اعمال حقوقي مربوط به دعوي مي‌باشد .از همين رو است كه دانشمندان علم حقوق هنوز گاهي به اين شبهه مي افتند كه حقوق علم است يا هنر ، و در انتها به اين پاسخ مي رسند كه حقوق در مقام درس و بحث تئوري يك علم ، و در مقام اجراي در دادگاهها يك هنر است و همين نقش دو گانه در حقوق باعث مي شود كه حقوقداناني باشند كه در حالي كه توانائي علمي بالائي دارند در پرونده هاي موكلين خود شكست خوردگاني بيش نباشند و حقوقداناني ديگر با پرواز بر روي اين دو بال بتوانند موفق و پيروز باشند .ما در اين گفتار سعي مي كنيم تا قدري به تبيين علم و هنر حقوق در محدوده نقش وكيل در سازش بپر دازيمفهرست مطالب:گفتار اول : مفاهيم و مباني مبحث اول : مفهوم وكالت الف ) وكالت دادگستري ب ) ماهيت حقوقي وكالت دادگستري 1 – نظريه عقد وكالت 2 – نظريه اجاره خدمات انتقاد از نظريه اجاره خدمات 3 – نظريه عقد مختلط انتقاد از نظريه عقد مختلط مبحث دوم : مفهوم دعوي و انواع آن الف ) انواع دعواي حقوقي 1 – دعواي عيني 2 – دعواي شخصي 3 – دعواي مختلط دعواي منقول و غير منقول ب ) انواع دعواي كيفري 1 – ( دعاوي عمومي و خصوصي ) مبحث سوم : مفهوم صلح و مسائل مربوط به آن الف ) موضوع صلح ب ) اقسام مصالحه و صلح 1 – صلح دعوي و اقسام آن 1/A - صلح بر اسقاط حق دعوي 1/B – صلح مدعي به 1/C - صلح دعواي اقعي 1/D - صلح دعواي فرضي 1/E – صلح دعواي بطلان معامله گفتار دوم : نقش وكيل در سازش مبحث اول : تعهدات وكيل مبحث دوم : حدود اختيارات وكيل در مصالحه الف ) حدود اختيارات قانوني وكيل 1 – تعارض دوقانون ب ) حدود اختيارات قرار دادي وكيل در مصالحه 1 – حدود اختيارات قرار دادي در دفاع 2 – حدود اختيارات قرار دادي در مشاوره حقوقي مبحث سوم: اقدامات لازم در مصالحه؛ توسط وكيل الف) اشكالات مالياتي در مصالحه ب) تنظيم سند اصلاحي ج) به امضاي طرفين رساندن صلح نامه د) گرفتن حق سازش در صورت داور بودن گفتارسوم:سازش در دعوي حقوقي ونقش وكيل مبحث اول : انواع سازش الف ) سازش نسبت به دعوايي كه هنوز طرح نشده ب ) سازش نسبت به دعوايي كه در جريان رسيدگي است مبحث دوم : اشكال مختلف تنظيم سازشنامهالف ) سازش با تنظيم سند رسمي ب ) سازش با تنظيم سند عادي ئ نقش وكيل ج ) سازش در دادگاه با تنظيم گزارش اصلاحي 1 – گزارش اصلاحي با بررسي تطبيقي 2 – آثار گزارش اصلاحي 3 – صدور ‏، نحوه تنظيم ، ابلاغ و تصحيح گزارش اصلاحي مبحث سوم : نقش وكيل در سازش حقوقي الف ) نقش حرفه اي در سازش ب ) اوضاع و احوال پرونده درسازش گفتارچهارم:سازش در دعواي كيفري ونقش وكيل مبحث اول : سازش در دعواي عمومي الف ) در حقوق فرانسه ب ) در حقوق ايران 1 – سازش در حدود 2 – سازش درتعريزات و مجازاتهاي بازدارنده مبحث دوم : سازش در دعواي خصوصي مبحث سوم : تاثير مصالحه در ميزان سازش الف ) نفع مصالحه براي شاكي ب ) نقش وكيل منابعمنابع و مأخذ:1 – مقدمه علم حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، نقش حرفه اي وكيل و هنر بودن وكالت2 – عقود معين جلد 2، دكتر ناصر كاتوزيان، مفهوم صلح3 – عقود معين جلد 4، دكتر كاتوزيان، مفهوم وكالت4 – اثبات و دليل اثبات، دكتر ناصر كاتوزيان، مفهوم دعوي 5 – اعتبار امر قضاوت شده، دكتر ناصر كاتوزيان، آثار گزارش اصلاحي6 – دانشنامه حقوقي، دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، آثار گزارش اصلاحي7 – حقوق مدني ( رهن و صلح )، دكتر محمد جعفرجعفري لنگرودي، موضوع صلح ، صلح دعوي و اقسام آن8 – آئين دادرسي مدني جلد 1، دكتر عبدا... شمس، وكالت دادگستري.

انواع دعاوي كيفري


پایان نامه مصاديق فعاليتهاي وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه


مصاديق فعاليتهاي وكيل


ارائه ارجح ترين روش حل مصالحهپایان


نامه


مصاديق


فعاليت


های


وكيل


در


ارائه


ارجح


ترين


روش


حل


مصالحه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت فایل - sabzfile.ir

پایان نامه مصاديق فعاليت های وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه. قیمت: 6,000 تومان فایل های دیگر فروشنده تحقیق درمورد سبک های فرزند پروری با نتیجه گیری قیمت: 6,500 تومان

نحوه ارسال مقاله - mshdiau.ac.ir

مقاله باید در چهار نسخه با توجه به دستورالعمل نگارش مقاله تهیه‏گردیده، بهمراه cd مقاله از طریق پست به آدرس دفتر مجله بوم شناختی علف‏های هرز ارسال گردد.. جهت ارسال مقاله، یک نسخه بصورت کامل و سه نسخه فاقد اسامی و آدرس ...

تحقیق بصورت ورد رشته حقوق

تحقیق و پایان نامه مصاديق فعاليتهاي وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه - بصورت ورد - تعداد صفحات شصت و شش صفحه - قیمت فقط پنج هزار تومان - پرداخت آنلاین و دریافت بلافاصله فایل. مقدمه

دروس ارائه شده در نمیسال اول 99-۰۰ – دانشکده مدیریت و ...

به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ دروس ارائه شده گروه اقتصاد برای نیمسال اول ۹۹-۰۰ به روز رسانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

ارائه بسته نهادی-مقرراتی حل مسئله مناطق محروم - جامعه ...

در حال حاضر، میلیون‌ ها نفر در سراسر ایران حاشیه‌ نشین محسوب می ‌شوند. اگرچه تلاش ‌های بسیاری برای ساماندهی این معضل انجام شده، اما نتایج آن مقطعی بوده است.

لیست پایان نامه های رشته حقوق

بیشاز 400 عنوان پایان نامه های رشته حقوق,لیست پایان نامه های رشته حقوق,دنیای نانو

نتانیاهو: عملیات در غزه تا برقراری آرامش دراز مدت ادامه می ...

به رغم درخواست‌های مکرر رهبران جهان برای برقراری آتش‌بس در غزه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل گفته ...

گزارش فعاليت‌هاي واحد ثبت منابع مرکز توسط مسئول واحد جناب ...

شيوه‌نامه هر يک از اين فعاليت‌ها از ابتکارات مرکز مي‌باشد که تحقيق را منظم، استاندارد و علمي نموده است، از طرفي از سردرگمي و دخالت سليقه‌هاي افراد در جريان تحقيقات جلوگيري به عمل مي‌آورد ...

مجموعه قرارداد مالک و مستاجر,طرح توجیهی,پرسشنامه,دانلود ...

مصاديق فعاليتهاي وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه. 2,700. ندگینامه سردارملی(انگلیسی) 1,000. دانلود پرسشنامه پایان نامه. 2,000

اطلاعیه شماره (3) مرحله ارزیابی و مصاحبه آزمون دكتری 1400-1399

به اطلاع کلیه داوطلبان شركت در مصاحبه آزمون دكتری (Ph.D) می ­رساند امکان ارزیابی و مصاحبه داوطلبان بصورت غیرحضوری نیز (با انتخاب داوطلب) برای رشته­ های زمین­ شناسی، زیست­ شناسی و فیتوشیمی فراهم گردیده است.

تمام محصول ها

تحقیق مصاديق فعاليتهاي وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه: 6,000 تومان 4,500 تومان تحقیق بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر: 8,500 تومان 6,500 تومان

فرم ارسال پيشنهادات، انتقادات و اصلاح فرایندها - سازمان ...

در صورتي كه پنج روز كاري از زمان طرح پرسش شما مي گذرد؛ با وارد كردن كد پيگيري و آدرس پست الكترونيكي خود، مي توانيد پاسخ پرسش مورد نظر را مشاهده نماييد. كد پيگيري : لطفاً كد پيگيري را وارد نماييد

طراحی بنا

طراحی بنا دسته: معماری بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 اولین مسئله ای كه در طراحی بنا مد نظر قرار میگیردعبارت از شكل سایت و ابعاد زمین طراحی است بدین معنی كه میزان طبقات ، ابعاد حجمی كه ...

نحوه ارسال مقاله - mshdiau.ac.ir

مقاله باید در چهار نسخه با توجه به دستورالعمل نگارش مقاله تهیه‏گردیده، بهمراه cd مقاله از طریق پست به آدرس دفتر مجله بوم شناختی علف‏های هرز ارسال گردد.. جهت ارسال مقاله، یک نسخه بصورت کامل و سه نسخه فاقد اسامی و آدرس ...

اصفهان,دانشگاه,آزاد,خوراسگان,ایران,پایان نامه,مقاله،مقالات ...

2. رشته هاي تربيت بدني در سايت شخصي اساتيد. 3. بخش عملي دروس داراي كارگاه و يا آزمايشگاه در دانشكده هاي "كشاورزي" و "فني و مهندسي" در سامانه دان و با هماهنگي اساتيد به صورت حضوري.

اصفهان,دانشگاه,آزاد,خوراسگان,ایران,پایان نامه,مقاله،مقالات ...

2. رشته هاي تربيت بدني در سايت شخصي اساتيد. 3. بخش عملي دروس داراي كارگاه و يا آزمايشگاه در دانشكده هاي "كشاورزي" و "فني و مهندسي" در سامانه دان و با هماهنگي اساتيد به صورت حضوري.

تحقیق درباره شغل وکیل

تحقیق درباره شغل وکیل دسته: کسب و کار بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 این محصول در قالب فایل word و در 14 صفحه تهیه و تنظیم شده است قیمت فایل فقط 3,000 تومان تحقیق درباره شغل وکیل فهرست مطالب ...

فروش پایان نامه و پروژه های دانشجویی | کار تحقیقی حقوق

مصاديق فعاليت‌هاي وكيل در ارائه ارجح‌ترين روش حل مصالحه 75 ... کارهای پایان نامه در لیست های بالا،براساس هر صفحه،250تومان محسوب می شود و در صورتی که موضوع مورد نظر شما در این لیست نبود،با شماره ...

طراحی بنا

طراحی بنا دسته: معماری بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 اولین مسئله ای كه در طراحی بنا مد نظر قرار میگیردعبارت از شكل سایت و ابعاد زمین طراحی است بدین معنی كه میزان طبقات ، ابعاد حجمی كه ...

دستورالعمل تنظيم مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد

ممكن است در اين بخش به نتايج حاصل از منحنيها و يا جداول اشاره نمود. مر. اجع-منابع مراجعه در متن بايد توسط شمارههايي در داخل كروشه نشان داده شود. بديهي است مشخصات كامل در بخش مراجع ذكر ميشود.

پایان نامه بررسی ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و تمركز مالكيت ...

بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعداد صفحات ۱44 صفحه فرمت : (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی بررسی ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با ...

نحوه ارائه لوح فشرده و پايان نامه به مديريت تحصيلات تکميلي

ثبت پایان نامه در سایت. irandoc. و ارائه کدرهگیری الزامی است. در ضمن هنگام ارائه پایان نامه و لوح فشرده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه، فرم شماره 18 ( فرم تسویه حساب) و کارت دانشجویی را به همراه داشته ...

کارورزی کارآموزی پروژه کارآموزی | پایان نامه ، پروژه های ...

مصاديق فعاليت‌هاي وكيل در ارائه ارجح‌ترين روش حل مصالحه 75. نقد و بررسي موادي از پيش نويس لايحه آئين قانون دادرسي كيفري 51. نظريه اشتباه در حقوق مدني 110

Re: ارائه پايان نامه و تزهاي دكترا و کارشناسي ارشد در هر ...

MCMC در زمینه روش های تصادفی و نهفته مدلهای عامل در امور مالی 3929 اندازه گیری یکپارچه در بازار و ریسک اعتباری در بانک portfolios : درخواست به بانک های تجاری در عربستان سعودی 3930

پاورپوینت تحلیل ایستگاه اتوبوس ریو مایور از معماران Domitian us

سن مسئوليت كيفری درحقوق ايران، پاكستان، عربستان و قطر

پاورپوینت تحلیل ایستگاه اتوبوس ریو مایور از معماران Domitian us

دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقي همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ايران

برنامه متلب حل فرم قطبی معادله لاپلاس دو بعدی روی ربع اول دایره ی واحد با روش پنج نقطه ای

منابع واقعی بخش ریدینگ آزمون زبان تولیمو به همراه پاسخنامه پیوستیمكانيسم های دفاعی - روانی

انجام تحلیل خطر لرزه ای به روش شبیه سازی مونته کارلو بدون استفاده از روابط کاهندگی

دانلود پاورپوینت ساختمان های فولادی