دانلود رایگان


پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران نوع فایل: word قابل ویرایش 230 صفحه چکیده: پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع

دانلود رایگان پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايراننوع فایل: wordقابل ویرایش 230 صفحهچکیده: پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است. اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند. هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد. مقدمه: با پيشرفت جامعه بشري رفته رفته ماهيت و شكل جرايم متحول گرديده است . از نظر ماهيت مجرمان به جاي اينكه در صدد تامين مايحتاج روزمره خود يا ارضاي احساسات خويش با ارتكاب جرايم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزي با ارتكاب جرايم سود آور هستند . از نظر شكلي نيز در كنار جرايم فردي ، جرائم سازمان ‌يافته بروز كرده است ؛ گروههاي سازمان يافته اي كه با استفاده از مدرنترين دستاوردهاي تكنولوژي به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران اين باندهاي جنايتكار مدرن ، جرم را منطقي و عقلاني كرده‌اند.آنها ديگر يك فاعل باهوش تنها نبوده بلكه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه اي سازمان يافته و تخصصي شده است . آنها تهديد و دغدغه اي نه تنها براي پليس بلكه كل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شكل مخفيانه زندگي مي كردند ، اما با افزايش ثروت و قدرتشان ،‌به شكل عمومي ظاهر شده و به رقابت با سرمايه داران بزرگ و سياستمداران مي پردازند.» امروزه به ويژه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بر دارند به شكل سازمان يافته و توسط گروهها و باندهاي مافيايي و غالباً در بعد فراملي ارتكاب مي يابند. و جرايم سازمان يافته فراملي از مهمترين مشكلاتي است كه در دهه هاي اخير توجه كشورها و سازمانهاي بين المللي را به خود جلب كرده است.هدف غايي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است؛ به گونه اي كه ارتكاب جرم به يك صنعت و تجارت تبديل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسياري از مشاغل پردرآمد هم بيشتر است. اما با كسب اين درآمدها و منافع ، زنجيره ارتكاب جرم كامل نمي شود و تكميل آن نياز به حفظ اين درآمدها و بهره جويي از آن دارد به نحوي كه ماهيت مجرمانه آن كشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگيري از توقيف مال توسط مقامات قضايي و انتظامي ،‌وقوع جرم مبنا نيز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسايي نشده و تحت تعقيب قرار نگيرد . در اين زمان است كه مساله شستشوي عوايد حاصل از اين جرايم مطرح مي‌شود: مبادلات غيرقانوني به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهاي متعارف و قانوني عموماً به صورت نقدي انجام مي گيرد كه بدين ترتيب حجم هنگفتي از نقدينگي ايجاد مي شود كه همواره در معرض خطراتي از قبيل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانوني و منتهي شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد. لذا بايد به نحوي وارد اقتصاد قانوني گردد. افزايش جرايم و افزايش حجم نقدينگي ناشي از آن در سطح جهاني موجب رشد چشمگير پديده پولشويي ‌گرديد. به نحوي كه از دهه 80 ميلادي به بعد جامعه جهاني را متوجه حجم گسترده و رشد سريع اين پديده و نقش آن در ارتكاب جرايم كرد. گسترش اين پديده حاصل سه روند متمايز جهاني بوده است :‌روند اول رشد شتابان بازارهاي مالي است . در دودهه اخير بازارهاي مالي جهاني ابعادي غول آسا يافته اند به گونه اي كه هيچ تراز و تعادلي ميان بخشهاي مالي و واقعي اقتصاد جهاني وجود ندارد و تنوع چشمگير ابزارها ، واسطه ها و نهادهاي مالي امكان نظارت پذيري را بسيار دشوار كرده است . روند دوم انقلاب فن آوري و علمي دو دهه اخير است . بر اثر اين تحولات ،‌پيشرفت شگرفي در استفاده از رايانه و خدمات پيشرفته مخابراتي در زمينه داد و ستدهاي مالي رخ داده است . بدين ترتيب دنبال كردن مسير پول و هويت واقعي داد و ستد كنندگان دشوار و در مواردي ناممكن است . سومين روند جهاني شدن و درهم آميزي اقتصاد هاي ملي و بازارهاي مالي با يكديگر است. براساس تحولات مربوط به جهاني شدن و آزادسازي بازارهاي مالي ، جابجايي پول فراتر از مرزهاي ملي به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بيشتري نسبت به قبل امكانپذير است . در كنار اين تحولات ،‌عدم اطلاع رساني دقيق و شفاف از فعاليتهاي پولشويان و شيوه هاي نفوذ عناصر دست اندر كار پولشويي در لايه هاي اقتصادي و از همه مهمتر در سيستم بانكي كشورها در گسترش چنين پديده اي مؤثر بوده است . به هرحال پديده پولشويي را ميتوان حلقه اي از جريانهاي منفي جامعه دانست كه تحت تاثير عوامل مختلف ،‌فرآيندهاي مالي ـ پولي را بطور اخص وكل ساختار اقصادي و اجتماعي را به طور اعم مورد هجوم قرا ر مي دهد . لذا برخورد جدي با اين پديده نياز واقعي تمام جوامع است . اما حجم بالاي گردش پول در اين جرم و فرامرزي بودن فعاليتها و اقدامات تبهكاران و نيز سازماندهي شدن اعضا به همراه نظم شديدي كه بر آن حكمفرماست ،‌باعث شده است كه برخورد و مبارزه با اين جرايم همكاري تمامي دولتهاي جهان را ايجاب كرده ، نيازمند تمهيدات بين المللي باشد . به همين جهت جامعه بين المللي با عزمي راسخ در قالب تنظيم كنوانسيونها و اسناد و ايجاد سازمانهاي مختلف به مبارزه با اين پديده پرداخته است و كشورها را نيز تشويق به مبارزه با اين پديده در سطح ملي كرده است. همراه با اين موج جهاني در كشور ما نيز چند سالي است كه موضوع پولشويي و ضرورت مبارزه با آن و تصويب قانون خاص براي آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولاني لايحه اي در اين خصوص تهيه و به مجلس فرستاده شد كه هنوز مراحل نهايي خود را طي نكرده است . چون پس از تصويب مجلس در تاريخ 6 / 2 / 83 با ايرادات چندي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته، ‌كه در آنجا نيز بدون بررسي، مجدداً به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شده است.اين مسائل نشان مي دهد كه بررسي پولشويي به عنوان يك عمل مجرمانه و راه‌هاي مقابله با آن در سطح ملي و بين المللي ،‌به ويژه در كشور ما كه در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهميت ويژه اي برخوردار است . مسلم است كه شستشوي عوايد ناشي از جرم داراي جنبه هاي گوناگون حقوقي ، اقتصادي ، اجتماعي مهم و فراواني است و براي مقابله با آن بايد نخست به شناسايي اين پديده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در اين راستا اين پايان نامه در دو بخش تنظيم شده است . در بخش اول به بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي پرداخته مي شود و از آنجا كه اين پديده در اكثر نظامهاي حقوقي جرم شناخته شده است و كنوانسيونهاي بين المللي و منطقه‌اي نيز بر جرم انگاري آن تاكيد ورزيده اند و كشور ما نيز درصدد ايجاد وصف كيفري خاص براي اين پديده است كه در صورت طي مراحل قانوني به عنوان يك جرم به مجموعه قوانين جزايي ما افزوده مي شود لازم است همانند ساير جرايم به برسي اركان تشكيل دهنده اين جرم از نظر حقوق كيفري پرداخته شود تا جنبه هاي مختلف كيفري آن كاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول اين بخش پس از تعريف و تاريخچه ،‌اركان تشكيل دهنده جرم مورد بررسي قرار مي گيرد و در فصل دوم نيز به برسي جرم شناختي آن از لحاظ ضرورت جرم انگاري اين پديده و ميزان و آثار آن و ارتباط آن با ساير جرايم مهمي كه امروزه دغدغه هاي اصلي جامعه بين المللي است پرداخته مي شود و هدف اين است كه علل ضرورت جرم‌انگاري اين پديده و مبارزه با آن روشن تر شود. بخش دوم نيز به مبارزه با جرم پولشويي اختصاص يافته است كه اسناد منطقه‌اي و بين المللي كه در اين زمينه تصويب شده و راهكارهايي كه اين اسناد براي مبارزه با اين جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسي قرار ميگيرد و در هر دوبخش در مقام تطبيق و مقايسه حقوق ايران نيز مورد توجه قرار مي گيرد. فهرست مطالب:مقدمه بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي مبحث اول: مفهوم و تعريف 5 مبحث : دوم : تاريخچه مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم گفتار اول : عنصر قانوني گفتار دوم : عنصر مادي بند اول : شرايط مقدماتي 1. ضرورت وجود جرم قبلي 2. خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم 3. خصوصيات مرتكب جرم بند دوم: عمل مرتكب بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها تصفيه پول 2-1 افتتاح حساب با هويت مجعول 3-1 معاملات كلان از طريق نزديكان 4-1 وام هاي صوري و دروغين 5-1 اسمور فينگ 6-1 استفاده از بانكهاي كارگزار 7-1 نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند 8-1 بهشتهاي مالياتي .2 شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي حواله 2-2 استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار 3-2 استفاده از مؤسسات بيمه 3- شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي قاچاق پول 2-3 استفاده از كازينوها 3-3 استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه 4-3 استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات 5-3 استفاده از متخصصان حرفه اي بند چهارم : مراحل پولشويي مرحله جايگزيني مرحله لايه گذاريمرحله ادغام بند پنجم : نتيجه مجرمانه بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي گفتار سوم :گفتار اول: فراملي بودن گفتار دوم : سازمان يافتگي گفتار سوم: بدون قرباني بودن مبحث سوم : ميزان پولشويي مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم عنصر معنوي جرم فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشوييبخش دوم: مبارزه با پولشويي فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988 گفتار دوم : اعلاميه كميته بال گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف گفتار دوم : گروه اگمونت فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي مبحث اول: راهكارهاي تقنيني گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري بند دوم : حفظ سوابق مالي بند سوم : گزارش موارد مشكوك بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU) بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم بند اول : پذيرش اماره مجرميت بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي بند اول : نيابت قضايي بند دوم: احاله رسيدگي كيفري بند سوم :انتقال محكومين بند چهارم :استرداد متهمين و محكومين نتيجه گيري و پيشنهادات فهرست منابع و مآخذ پيوست منابع و مأخذ:الف ) كتابها1ـ آخوندي ،‌محمود،‌آيين دادرسي كيفري ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 13772-آشوري ، محمد ، آيين دادرسي كيفري ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 13793ـ آنسل ، مارك ، دفاع اجتماعي ، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 4 ــ اردبيلي ، محمد علي ،حقوق جزاي عمومي، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر ميزان، 13805ـ استفاني ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوك ، برنار ، حقوق جزاي عمومي ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي ، 13776ـ باسورث ديويس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشويي، ترجمه نصرالله امير بشيري ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 13767ـ برتوسا ـ دژامپ ـ جيلانلا ـ دويم بك ، وان ـژولي ـ ويشنو سكي و مييارد، دنياي بي قانون ، ترمه محمود عباسي ، چاپ اول ، انتشارات حقوقي، 13828ـ بكاريا ، سزار ،‌رساله جرايم و مجازتها ، ترجمه محمد علي اردبيلي ،‌چاپ چهارم ، نشر ميزان ، 1380 9ـ پرادل ،‌ژان ، تاريخ انديشه هاي كيفري ، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري مؤسسه نشر يلدا ، 137310ـ تذهيبي ، فريده ، تطهير پول (پولشويي) چاپ اول ، انتشارات زعيم ، 138111ـ رابينسون ، جفري ،شستشوي پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردي ، چاپ اول ،‌كلك آزادگان ، 138112ـ سليمي ،‌صادق ، جنايات سازمان يافته فراملي،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382 13ـ شاكريان ، شاهرخ ، فقيري ، شكوه و منتصر اسدي ،‌فاطمه ، مجموعه كنوانسيونهاي بين المللي (تصويبي دولت ايران) ، جلد 5 ،‌انتشارات رياست جمهوري ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، 1376 14ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي ، سروش ،‌نظريات اداره حقوقي در زمينه مسايل كيفري ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمي كشور ،‌1373 15ـ صانعي ، پرويز ، حقوق جزاي عمومي، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382 16ـ صحرائيان ،‌مهدي ، سوئيس بزرگترين مركز تطهير پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 138117 ـ كاپلستون ،‌فردريك ، تاريخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي ، چاپ اول ، انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، 1370 18 – گسن ،‌ريموند، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كي نيا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌137019 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسي نظري ، ترجمه مهدي كي نيا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374 20 – گلدوزيان ، ايرج ، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي ، چاپ چهارم ، نشر ميزان ، 138021 ـ محقق داماد ، مصطفي ، مباحثي از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مركز نشر علوم اسلامي ، 137822 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدني)،‌چاپ هشتم ،‌مركز نشر علوم اسلامي ،‌138023 ـ مدني ، سيد جلال الدين ، آيين دادرسي كيفري ، چاپ اول ، انتشارات پايدار،‌137824 ـ موسوي مقدم ،‌محمد ، درآمدهاي ناشي از جرم (پولشويي) ، چاپ اول ، ‌كرج ، انتشارات رضواني ، 138125 ـ ميرمحمد صادقي ، حسين ، جرايم عليه اموال و مالكيت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 137726 ـ ــــــــــــــــــــ ، حقوق جزاي بين الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر ميزان ،‌1377ب) مقالات و نشريات 27 ـ آزمايش ، علي ، «تروريسم بين المللي » ،‌مجله تخصصي دانشگاه علوم رضوي ، ش 2 ،‌ص 16728 ـ اردبيلي ، محمد علي ، «معاضدت قضايي و استرداد مجرمان » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبيل ، 1384 ، ص 29729 ـ باقرزاده ، احد ، «پيامدهاي پولشويي و راهبردهاي كنترلي با رويكرد به اسناد بين المللي »، پولشويي (مجموعه سخراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231 30 ـ بسيوني ،‌محمد شريف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهر فراملي آن» ، ترجمه محمد ابراهيم شمس ناتري ، مجله حقوقي و قضايي دادگستري ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91 31 ـ بوريكان ، ژاك ، «بزهكاري سازمان يافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ،‌مجله تحقيقات حقوقي ، ش 22 – 21 ، ص 313 32 ـ بولوكوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهاي سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رايجيان اصلي ،‌مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمي ، 1379، ص 236 33 ـ پرويزي ، رضا ،‌«معاهده پالرموو عليه جرايم سازمان يافته فراملي » ، نشريه امنيت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودي 79 ، ص 45 34 ـ‌تذهيبي ، فريده ،‌«در تعقيب پول كثيف » ،‌نشريه بانك و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 3635 ـ تسيه ، آن ،‌«مشكلات اجرايي قانون فرانسه در زمينه تطهير پول»، ترجمه روح الله كرد عليوند ، مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمي ،‌1379 ،‌ص 18 36 ـ تصديقي ، بهروز ،‌«تاريكخانه هاي اقتصادي، پولهاي سياه » ،‌نشريه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار 82 ،‌ص 207 37 ـ جزايري ، مينا ،‌«پولشويي به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشويي (مجموعه سخراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق ، 1382 ، ص 89 38 ـ جي نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشويي و تامين مالي تروريسم :‌واكنش هاي پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي ،‌ش 29 ، پاييز 82 ، ص 213 39 ـ حبيبي ، همايون ، «كنواسيون سازمان ملل عليه جنايتكاري فراملي سازمان يافته» ، فصلنامه سياست خارجي ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175 40 ـ حسن زادي ،‌علي ،‌«تطهير پول و نظام مالي بين المللي » ، مجله اقتصادي ، ش 11 ، ص 38 41 ـ حيدري ،‌علي مراد ، « جرم انگاري پولشويي »، نشريه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131 42 ـ خالقي ، علي ،‌«انتقال محكومان :‌تحولي بزرگ در شناسايي اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران »، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17 43 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جايگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزاي بين الملل و ايران » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413 44 ـ دواني ، غلامحسين ، «پولشويي: سرمايه داري جنايي» درwww.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx45 ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و ميرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسي قوانين پولشويي در كشورهاي منتخب »،‌نشريه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77 46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،‌«مفاهيم ، آثار و پيامدهاي پولشويي»، نشريه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .47 ـ رئيس دانا ، فريبرز ،‌«براي مبارزه با پولشويي كدام گرمابه بايد تعطيل شود» ، نشريه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهريور 81 ، ص 12 48 ـ سليمي ،‌صادق ، «آشنايي با مقررات تطهير پول و چگونگي مقابله با آن » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات براي ارتقاء دانش دست اندكاران مبارزه با مواد مخدر در ايران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبيل ، 1384 ، ص 361 49 ـ شمس ناتري ، محمد ابراهيم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284 50 ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشويي ، آثار و عكس العملها » انديشه هاي حقوقي ، ش 5 ،‌ص 87 51 ـ‌ صحرائيان ،‌مهدي ، «از آل كاپون تا اسكله هاي جنوب »، روزنامه ياس نو ،‌23/6/82 52 ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهايي از يافته هاي تحقيقات پولشويي در ايران» ، ‌نشريه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337 53 ـ طاهري ،محمد ،‌«چهار راه پولشويي» ، روزنامه همشهري ، 10/2/82 54 ـ عربيه ،‌غلامحسين ،‌«پديده پولشويي در حقوق ايران »،‌پولشويي (مجموعه سخرانيها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217 55 ـ عليزاده ، ژيلا ، «مقابله با پولشويي و نقش آن در مبارزه با سالم سازي اقتصاد» ، نشريه بانك و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24 56 ـ فابره ، گيلهام ، «از پولشويي تا بحران مالي» ترجمه ك . فخر طاولي ، نشريه ترجمان اقتصادي ، ش 52 ،‌ص 47 57 ـ فريادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشويي را از خاطر برد»،‌كيهان ، 14/2/83 58 ـ كامكار ، مهديس ، «آثار و پيامهاي سه رويكرد جرم زدايي ، جرم انگاري و كاهش عوارض در برنامه هاي اعتياد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعي ، سال 3 ، ش 9 ، پاييز 82 ، ص 27 59 ـ محمدي ، جواد ، «گزارشي از سمينارهاي سازمان ملل متحد پيرامون پيشگيري از جرم »، نشريه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177 60 ـ محمودي، وحيد ،‌«پديده پولشويي و مبارزه با آن » ، پولشويي (مجموعه سخنراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157 61 ـ مناكوردا ، استفانو ، «جرم تطهير در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهيم حقوقي در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمي ، 1379 ، ص 36 62 ـ «الماس شويي» ، نشريه اقتصاد ايران ، ارديبهشت 82 ، ص 55 63 ـ «برگي ديگر از پرونده فساد مالي مجاهدين» در www.irandidban.com/print/asp? ID=0766064 ـ «پولشويي از نگاه علماي اسلام » برگرفته از نشريه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئيه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادي ، ش 7 ، ص 31 65 ـ «پولشويي مدرن »، اقتصاد ايران ، ارديبهشت 82 ،‌ص 35 66 ـ «در چرخه معاملات مالي: تلاش دولتها براي مبارزه با پاكسازي پول » برگرفته از نشريه تايمز مالي ترجمه يوسف جسمي ،‌فصلنامه بانك صادرات ، ش 8 ،‌ص 60 67 ـ «دستگيري تروريستها از طريق رديابي پولشويي» ،‌برگرفته از نشراكونوميست ، 28 سپتامبر 2001 ،‌ترجمه و. رضايي نصير ، ترجمان اقتصادي ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13 68 ـ «ردپاي تروريستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپيگل ، 2 سپتامبر برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادي ،‌ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13 69 ـ «مبارزه با پولشويي گام اول در مبارزه با فساد اقتصادي » ، رسالت‌،‌13/11/80 70 ـ «نظر كارشناسان و مسئولين در خصوص پولشويي » در www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76 72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83 73 ـ روزنامه جمهوري اسلامي 29/2/83 74 ـ روزنامه شرق 6/3/83 75 ـ روزنامه همشهري 17/2/82 ج) تقريرات وگزارشات76 ـ آزمايش ، علي ،‌تقريرات درس حقوق جزاي عمومي ،‌دانشگاه تهران، نيمسال اول سال تحصيلي 84 – 83 77 ـ آشوري ، محمد، تقريرات درس جرم شناسي، ‌كارشناسي ارشد دانشسگاه تهران ، نيمسال دوم سال تحصيلي 82-81 78 ـ آقاي نيا ، حسين، تقريرات درس حقوق جزاي عمومي 2 ، كارشناسي ارشد دانشگاه تهران ،‌نيمسال دوم سال تحصيلي 82 – 81 79 ـ نجفي ابرند آبادي ، علي حسين ،‌تقريرات درس جرم شناسي ، دكتري دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال اول سال تحصيلي 80 –79 80 ـ ــــــــــــــــ ، تقريرات درس جرم شناسي ، كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي ، نيمسال اول سال تحصيلي 81-80 81 ـ «پولشويي »، گزارش دفتر بررسي هاي اقتصادي ، از سري بررسي هاي امنيت اقتصادي ، 1381 82 ـ «پولشويي و راهكارهاي مقابله با آن »، گزارش تحقيقي سازمان بورس و اوراق بهادار شهريور 78 د) پايان نامه ها83 ـ بابايي خانه سر ، عباس ، «پاكسازي پول و نقش آن در جرايم فراملي»، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران ، 1375 .84 ـ حيدري ، علي مراد ، «تطهير پول در اسناد بين المللي و حقوق كيفري ايران» ، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي مجتمع آموزش عالي قم ،‌1382 85 ـ طغرانگار ، حسن ،‌«جرايم سازمان يافته در حقوق جزاي ايران و بين‌الملل، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380 86 ـ محمدي ، احمد ، «بررسي راهكارهاي مبارزه با جرم تطهير پول دراسناد بين المللي و حقوق جزاي فرانسه و ايران» ،‌پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380 87 د ـ محمودي جانكي ، فيروز ، «مباني ،‌اصول و شيوه هاي جرم انگاري»، پايان نامه دكتري حقوق جزا و ‌جرم شناسي دانشگاه تهران ،‌1382 منابع عربي الف) كتب 88 ـ آلن شوت ،‌بول، ‌دليل مرجعي بشأن مكافحه غسل الاموال و محاربه تمويل الارهاب، الطبعه الاولي، بنك الدولي ،‌الولايات المتحده الامريكيه ، 2003 89 ـ موسوي خويي ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحين ،‌جلد اول ،‌چاپ پنجم ، قم ، ‌مطبعه العلميه ، 1395 ب) مقالات 90 ـ السقا ،‌محمد ابراهيم ، «غسيل الاموال و اقتصاديات الجريمه المنظمه» في www.cba .edu.kw91 ـ الفضل ،‌منذر ،‌«مشكلات التطرف و الارهاب الدولي» ، سوئد ،‌2001 فيwww.Rezgar.com/debate/world.art92-ورده،ابراهيم، «الاضرار الجانبيه للحرب الماليه علي الارهاب»، فيwww.mondeplear.com/novol/articles/wada.htmمنابع انگليسي1st) Books93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,200394. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millanpress, 199595- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,200396- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 19722nd) ARTICLES AND REPORTS97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 200198- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf 99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state .gov/journals102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235 104 - _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm105 - _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of Nation – State” , Journal of Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468 106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98123 - Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003124- Financial Action Task Force Report on Money laundering & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And Territories,22,June 2001سايتهاي اينترنتي127- www.Undcp.org128- www.Fatf-gafi.org129-www.oecd.org/fatf130-www.egmontgroup.org131- www.Wolfsberg-Principles.comاسناد و مدارك و قوانين133 - قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشويي تهيه شده توسط دفتر مواد مخدر و پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد 1999134 - قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان 1988 وين مصوب 3/9/1370135 - قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام 136 - قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 137 - قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام 138 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 139 - قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 1363140 - قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/51141 - قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378142 - قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 1339143 - مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي مصوب 6/2/83 144 - مقررات شوراي پول و اعتبار در خصوص پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي ، مصوب81145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991150- United Nation convention Against Transational Organized Crime151- United Nation Convention Against Corruption,2003152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988 153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)

پایان نامه بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران


بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران


جرم پولشویی


اسناد بین المللی


حقوق ایران


پولشویی


وضعیت حقوقی پولشوییپایان


نامهبررسی


جرم


پولشويی


در


اسناد


بين


المللی


و


حقوق


ايران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


موضوع پایان نامه حقوق - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله ...

انجام پایان نامه حقوق عمومی، انجام پایان نامه حقوق جزا جرم شناسی، انجام ... بررسی موضوع قاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بین المللی. ... بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بين الملل و ايران.

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ... مجوز رسمی نشر دیجیتال سرآمد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و فعالیت‌های ما در راستای فرهنگ‌سازی و افزایش سطح علمی صنف املاک و دلالان ...

پروپوزال آماده رشته حقوق بایگانی - دانلود مقاله بیس پایان ...

دانلود پروپوزال آماده بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا دانلود نمونه فرم دانشگاهی پروپوزال پر شده در رشته های مختلف، تکمیل شده و آماده برای درس روش تحقیق و پایان نامه اصلی به صورت نیمه رایگان و با ...

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا

موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی . موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۱- دفاعيات در حقوق کيفري بين المللي ۲- اعتبار قاعده سابقه در مراجع کيفري بين المللي ۳- موارد زندان ...

بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات ...

بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی. مناسب کار تحقیقی 1 و 2 و حتی پایان نامه، جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل ...

مقاله جایگاه حضانت اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی ...

فصل چهارم : حقوق متقابل والدین و کودک در حقوق ايران و اسناد بين المللي… 72. 4-1- حق حیات کودک…. 73. 4-1-1- حق حیات… 74. 4-1-2- حمایت از حق حیات… 74. 4-1-3- محقون الدم. 75. 4-1-3- نهی از قتل کودک…. 75. 4-1-5- کودک در آیات ...

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 104 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 219 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع ...

بانک موضوعات فقهی و حقوقی برای پایان نامه و مقاله

بانک موضوعات پایان نامه و مقاله - حوزه علمیه و دانشگاه ... 35. بررسی تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا . 36. ... بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بين الملل و ايران. 326.

نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق - آموزشگاه شریفیار

نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق. نمونه پایان نامه حقوق موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند.

پروپوزال آماده رشته حقوق بایگانی - دانلود مقاله بیس پایان ...

دانلود پروپوزال آماده بررسي تطبيقي تعهدات وكيل دعاوي در حقوق ايران و آمريكا دانلود نمونه فرم دانشگاهی پروپوزال پر شده در رشته های مختلف، تکمیل شده و آماده برای درس روش تحقیق و پایان نامه اصلی به صورت نیمه رایگان و با ...

کتاب «بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین ...

کتاب «بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی» نوشته رضا سهم دینی ، محمدجواد پهلوان، مهسا کشاورزی و از سوی انتشارات فردوسی روانه بازار نشر شده است.

بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

قیمت فایل فقط 15,000 تومان. بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان چکیده. شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و ...

دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های dociran.com ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. 190 برگ. بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق آ د ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی) 120 برگ. بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار. 130 برگ

کتاب «بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین ...

کتاب «بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی» نوشته رضا سهم دینی ، محمدجواد پهلوان، مهسا کشاورزی و از سوی انتشارات فردوسی روانه بازار نشر شده است.

نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق - آموزشگاه شریفیار

نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق. نمونه پایان نامه حقوق موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند.

پایان نامه حقوق ، فقه و فلسفه

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی 200 ص. بررسی فسخ نکاح - طلاق 120 ص ... بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران 230 ... عناوین پایان نامه های فقه و حقوق.

محاکمه و مجازات مضاعف در قانون مجازات اسلامی ایران و اسناد ...

شرح مختصر : در خصوص اعمال مجازات مضاعف به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول به دلیل لزوم رعایت حقوق فردی متهم، اصول دادرسی منصفانه، حفظ نظم عمومی و اعتبار امر مختوم کیفری مخالف تعقیب و مجازات مضاعف متهم است (زحمتکش ...

حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات ...

حقوق,فقه,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, ... بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران: بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ...

پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی ...

پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی چکیده : چکیده : بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری ...

تدابیر پیشگیرانه اتخاذی قانونگذار راجع به جرم پولشویی در ...

تدابیر پیشگیرانه اتخاذی قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات : پایان نامه ارشد رشته حقوق. رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع ...

پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و ...

پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی دانلود فایل پایان نامه و پیشینه تحقیق لینک منبع و پست :پایان نامه بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و ...

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام ...

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 3574 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 92 92 قیمت فایل فقط 9,200 تومان بررسی امکان احقاق حقوق ...

تروريسم در حقوق ايران و اسناد بين‌ المللی پایان نامه پایان ...

پایان نامه دات کام با هدف ارائه تحقیقات و مقاله های انجام شده راه اندازی شد تا دانشجویان بتوانند از این پژوهش ها به عنوان منابع در جهت تکمیل پروژه های خود استفاده کنند از مشابه خارجی این سایت میتوان از سایت الزویر و ...

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

بررسی تطبیقی قرار بازداشت موقت در حقوق کيفري ايران و اسناد بين المللي. چکیده. مقدمه. بیان موضوع. سوالات. فرضیه ها. روش تحقیق. رویکرد نظری به قرار بازداشت ...

پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران - ماهان داک

دانلود پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی‌، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بشر

نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق - آموزشگاه شریفیار

نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق. نمونه پایان نامه حقوق موردی است که اغلب دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق به دنبال آن بوده تا بتوانند در راستای نوشتن پایاننامه خود از آن بهره ببرند.

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام ...

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 3 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 3574 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 92 92 قیمت فایل فقط 9,200 تومان بررسی امکان احقاق حقوق ...

بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی ...

تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل ...

پایان نامه حقوق ، فقه و فلسفه

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی 200 ص. بررسی فسخ نکاح - طلاق 120 ص ... بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران 230 ... عناوین پایان نامه های فقه و حقوق.

موضوع پایان نامه حقوق - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله ...

انجام پایان نامه حقوق عمومی، انجام پایان نامه حقوق جزا جرم شناسی، انجام ... بررسی موضوع قاچاق انسان در حقوق ایران و اسناد بین المللی. ... بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بين الملل و ايران.

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

بررسی تطبیقی قرار بازداشت موقت در حقوق کيفري ايران و اسناد بين المللي. چکیده. مقدمه. بیان موضوع. سوالات. فرضیه ها. روش تحقیق. رویکرد نظری به قرار بازداشت ...

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 104 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 219 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع ...

کتاب «بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین ...

کتاب «بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی» نوشته رضا سهم دینی ، محمدجواد پهلوان، مهسا کشاورزی و از سوی انتشارات فردوسی روانه بازار نشر شده است.

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ...

پایان نامه و کار تحقیقی حقوق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. فهرست مطالب مقدمه بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی. فصل اول:بررسی حقوقی پولشویی مبحث اول: مفهوم و تعریف 5

پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بين المللی ...

پایان نامه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی چکیده : چکیده : بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری ...

پایان نامه اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران - ماهان داک

دانلود پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی‌، حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق بشر

جایگاه حضانت اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی ...

جایگاه حضانت اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی فروشگاه جامع تحقیق مقالات و پایان نامه های دانشجویی. دانلود پایان نامه:حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ... May 14, 2016 -

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 104 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 219 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع ...

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ...

پایان نامه و کار تحقیقی حقوق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. فهرست مطالب مقدمه بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی. فصل اول:بررسی حقوقی پولشویی مبحث اول: مفهوم و تعریف 5

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 299 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 194 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم ...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره56، رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

دانلود پایان نامه بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه

نقش بانکداری الکترونیکی و بانک های خصوصی در افزایش بهره وری بانک ها

ضابطین قضائی

دانلود طرح لایه باز کارت ویزیت دفتر وکالت

پاورپوینت تحلیل هنرستان موسیقی Maizières فرانسه

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع نماز

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع نماز

دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم فلسفه دوازدهم انسانی - حیات فرهنگی

دانلود پاورپوینت طلای سیاه درس 7 مطالعات اجتماعی ششم