دانلود رایگان


مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصاد - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصاد نوع فایل: word قابل ویرایش 15 صفحه پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی مقدمه: تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي از بحث‌هاي پيشينيان خويش ارائه داد

دانلود رایگان مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصادنوع فایل: wordقابل ویرایش 15 صفحهپایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی مقدمه: تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي از بحث‌هاي پيشينيان خويش ارائه داد و بسياري از اصول اساسي علم اقتصاد را براي بهروزي انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادي رقابت كامل، مبادله آزاد، تقسيم نيروي كار و بسياري ديگر چراغ راهي براي بقيه متفكران بود تا بتوانند عملكرد اقتصادي را بهتر تبيين كنند. سنت كلاسيكي و چارچوب تحليلي آن پس از مدتي بر اساس پيش‌فرض‌هايي ادامه يافت كه جهانشمول در نظر گرفته مي‌شد. نويسندگان كلاسيك تجزيه و تحليل خود را بر اين فرض بنيان نهاده‌اند كه عامه مردم بر مبناي الگوي انسان اقتصادي به محاسبات عقلائي مطلوبيت‌ها و رنج‌ها مي‌پردازند و با پيروي از دست نامرئي بازار يا قانون طبيعي و به طور كلي احساس لذت طلبي كه بوسيله «بنتام»[2] تشريح شده مي‌كوشند تا بالاترين مطلوبيت را براي افراد بيشتري بدست آورند. كارل ماركس در كتاب «سرمايه»[3] و توريستين و بلن در مقاله‌اي تحت عنوان «مفاهيم از پيش مطرح شده علم اقتصاد» اساس اين فرضيه‌ها را به چالش كشيدند. در فضاي اجتماعي سياسي آمريكا كه به تازگي از انگليس استقلال يافته بود، انتقادهاي وبلن براي پيگيري مباحث ضد كلاسيكي بسيار مساعد بود. اين زمينه باعث شد تا مكتب نهادگرائي[4] در برابر اقتصاد كلاسيك قد علم كند. البته نهادگرائي هيچ‌گاه تبديل به جريان مسلط اقتصادي نشد و ديدگاه‌هاي آنان هميشه مورد بي توجهي قرار مي‌گرفت. با اين وجود اگر تمام مباحث نهادگرائي نيز ناديده گرفته شود، علم اقتصاد و حتي انديشه بشري وامدار تحليلي هستند كه ارمغان اين مكتب براي تفكر بشري است. نورث[5] در كتاب ارزشمند نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي[6] به اين نكته اشاره مي‌كند: «نه در نظريه‌ اقتصادي معاصر و نه تاريخ نگاري بر پايه اعداد و ارقام هيچ كدام نقش نهادها در عملكرد اقتصادي را به حساب نمي‌آورند. چرا كه چارچوب‌هاي تحليلي لازم براي وارد نمودن تحليل‌هاي نهادي در علم اقتصاد و تاريخ اقتصادي هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش اين كتاب فراهم آوردن چنين چارچوب‌هاي بنياني است. پيامد منطقي اين تحليل آن است كه بخش عمده‌اي از نظريه‌پردازي در علوم اجتماعي بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص بايد مورد بررسي و مطالعه مجدد قرار گيرد، ديگر اينكه در سايه اين تحليل فهم جديدي از تغييرات تاريخي حاصل مي‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19). اگر بخواهيم مباحث اقتصاد اسلامي در كنار ساير معارف اسلامي شرايطي را براي بهروزي و رستگاري نوع بشر فراهم آورد، استفاده از اين چارچوب تحليلي باعث مي‌شود كه بتوان هرچه كامل‌تر ابعاد بيشتري را در تحليل مسائل اقتصاد اسلامي به كار برد. در اين مقاله سعي مي‌كنيم به تبيين ضرورت بررسي مسائل از نگاه‌ نهادي بپردازيم. سئوال اساسي در اين بخش آن است كه نگاه نهادي چه كمكي به تبيين اقتصادي از نگاه اسلامي مي‌كند. در بخش بعد به تحليل نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي مي‌پردازيم. نهاد مالكيت كه در اقتصاد جزو نهادهاي اساسي به شمار مي‌رود بررسي خواهد شد و در نهايت يك تحليل نهادي از مدل معروف نئوكلاسيكي تعادل عمومي و الراس ارائه مي‌دهيم و مشخص مي‌كنيم كه نگاه نهادي چه تغييري در حل مسائل ايفا مي‌كند و در پايان درس‌هايي براي اقتصاد اسلامي برخواهيم شمرد.فهرست مطالب:برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلاميمقدمه 1- ضرورت تحليل مسائل از نگاه نهادي 1-1- تعريف نهاد 1-2- وظایف نهادها 1-3- نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي1-4- نهاد مالكيت 2- تحليل نهادي از اقتصاد خرد (مدل تعادل عمومي والراس)منابع و مآخذمنابع و مأخذ:1) توتونچيان، ايرج (1379)، پول و بانکداري اسلامي و مقايسة آن با نظام سرمايه‌داري، [بي‌جا]: نشر توانگران.2) جمعي از نويسندگان (1374)، مباني اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات سمت، ج دوم. 3) خاندوزي، احسان (1383)، جريان شناسي انديشه اقتصادي در ايران امروز، راهبرد، شماره 32. 4) رضايي، مجيد، جايگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره 14. 5) ژيد، شارل و ريست شارل (1380)، تاريخ عقايد اقتصادي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم. 6) صادقي تهراني، علي (1379)، تحقيق تاريخي نظام اقتصاد اسلامي، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، ش 11و 12.7) صدر،محمدباقر (1361)، اقتصادنا، تهران: المدرسة الاسلامية، مكتبة اعتماد الكاظمى، ص 29.8) صدر، محمدكاظم (1374)، اقتصاد صدراسلام، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.9) گرامي، محمدعلي (1348)، درباره مالكيت خصوصي در اسلام، تهران: نشر روح، ج دوم. 10) متوسلي، محمود (1382)، توسعه اقتصادي، تهران: انتشارات سمت، ج اول.11) مشكوة، محمد، تاريخ عقايد اقتصادي، جزوه درسي دانشگاه امام صادق (ع). 12) نورث، داگلاس (1377)، نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي، ترجمه محمدرضا معيني، تهران: نشر سازمان برنامه و بودجه. 13) ويليامسون، اليور (1381)، اقتصاد نهادگرائي جديد: دستاوردهاي گذشته و نگاهي به فرارو، ترجمه محمود متوسلي، مجله برنامه و بودجه، شماره 73. 14) هابز، توماس (1380)، لوياتان, ترجمه حسين بشيريه، تهران: نشر ني.15)Coase, Ronald (1937), “The nature of firm”, Economica 4, pp. 386-405. 16)Coase, Ronald (1965), “the problem of social cost”, Journal of law and Economics 3, pp. 1-44. 17)Hodgson, Geoffrey (1989), “Institutional Rigidities and Economics growth”, Cambridge Journal of Economics 13-79-101. 18)Lin and Nugent (1995), “Institution and Economic Development”, Handbook of development economics 97(4): pp. 477-494. 19)North, D, Cl the new: “institutional Economics and third world development”, in hunter J & C Lewis (Eds) New institutional economics, international Ltd pads tow cornwall. 20)Ollson, ola (1999), “A micro Analysis of institutions”, Working paper in Economics no 15. department of economics Goteborg university. 21)Rabin, Matthew (1998), “Psycology and Economics”, Journal of economic literature 36 (March)22)Sen, Amartya (1999), “Rational fools: critragne of behavioral Foundation of social theory”, philosophy and public attairs b: 317, 44. 23)Veblen,T. (1919), The Place of Science in Modern Civilization, New York: Huebsch24)Williamson, oliver (1975), “Market and Hierarchies”, Analysis and Antitrust implication:, Newyourk, Free Press.

مقاله رشته حقوق با موضوع اقتصاد


اقتصاد نهاد گرا


اقتصاد اسلامی


اقتصاد خردمقاله


رشته


حقوق


با


موضوع


اقتصاد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نکات مهم برای پذیرش و انتخاب دانشگاه در رشته اقتصاد

دوستان عزیز، در این تاپیک مباحث مختلف پیرامون موضوع « نکات مهم برای پذیرش و انتخاب دانشگاه در رشته اقتصاد » بررسی خواهند شد. اگر چنانچه پرسش یا مطلب مفیدی در این زمینه دارید، در این تاپیک آن را مطرح ف

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان انواع پایان نامه ها و مقالات و جزوات دانشگاهی تمامی رشته ها رشته های فنی مهندسی مکانیک,عمران,معماری,برق,مواد,مدیریت,پیام نور و سایر رشته ها،دانلود رایگان سوالات استخدامی,دانلود رایگان جزوه

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان انواع پایان نامه ها و مقالات و جزوات دانشگاهی تمامی رشته ها رشته های فنی مهندسی مکانیک,عمران,معماری,برق,مواد,مدیریت,پیام نور و سایر رشته ها،دانلود رایگان سوالات استخدامی,دانلود رایگان جزوه

مقاله (پایان نامه) چند همسری - ازدواج مجدد - تعدد زوجات ...

دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح; دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

علم اقتصاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.. کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف ...

موضوع های پژوهشی جدید پایان نامه رشته اقتصاد - گروه ...

موضوع های پژوهشی جدید پایان نامه رشته اقتصاد جدیدترین موضوعات پژوهشی مدیریت منابع انسانی سپتامبر 11, 2018

دانلود مقاله مدیریت بازرگانی | ایلرنیکا

دانلود مقاله مدیریت بازرگانی ( Business Administration ) به منظور تسریع دانلود مقاله و پیشبرد فرایند تحقیق، امکان دانلود دهها مقاله مدیریت بازرگانی با ترجمه فارسی عنوان فراهم گردیده است. در صورتی که تمایل به سفارش ترجمه مقالات ...

مقاله تحقیقاتی با موضوع مالیات و انواع آن در ایران

مقاله تحقیقاتی آماده در مورد مالیات و انواع آن در قالب فایل ورد 46 صفحه ای برای دانشجویان رشته اقتصاد و حقوق و علاقه مندان به آشنایی مباحث مالیاتی و نحوه محاسبه آن در ایران گرداوری شده است. در ادامه بحش هایی از این تحقیق ...

نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر ...

از حیث روش، این تحقیق با مبنا قرار دادن رهیافت های تلفیق دو رشته در نظریه پردازی اقتصاد اسلامی، پس از بررسی و تطبیق رویکرد های مذکور با موضوع بحث، تحلیل خود را در باب ضرورت نیاز به عمق در فهم ...

مقاله رشته حقوق با موضوع قتل ناشی از اشتباه - فایل فولدر

توضیحات فایل. مقاله رشته حقوق با موضوع قتل ناشی از اشتباه. دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل مقاله رشته حقوق با موضوع قتل ناشی از اشتباه در قالب word در ۱۶ صفحه آماده دانلود شده است.

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان انواع پایان نامه ها و مقالات و جزوات دانشگاهی تمامی رشته ها رشته های فنی مهندسی مکانیک,عمران,معماری,برق,مواد,مدیریت,پیام نور و سایر رشته ها،دانلود رایگان سوالات استخدامی,دانلود رایگان جزوه

حقوق,حقوق کارشناسی,حقوق کارشناسی ارشد,مقاله حقوق,پایان ...

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسي علل مهاجرت نيروي كار از روستاها به شهرها. 6,000. پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرائم اینترنتی علیه اطفال و زمینه های جرم شناسی. 6,000

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیکاری

پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد استقراض از خارجيان مانند فروش اوراق قرضه خارجي- استقراض از موسسات بين المللي مثل و ….

دانلود مقاله حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی در ایران

در این مقاله،ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی در ایران در دوره سال های 1370 تا 1390 با بررسی و مبانی نظریآن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص ...

مقالات ISI لیست حقوق : 95 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 95 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع لیست حقوق آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و ...

دانلود رایگان مقاله رشته حقوق - سفته

چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله رشته حقوق – سفته ” بدین شرح است: سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند.

رشته اقتصاد :: مقاله, تحقیق, پایان نامه

۱۹ مطلب با موضوع «دانلود تحقیق فروشی :: رشته اقتصاد» ثبت شده است - بروزترین وبسایت دانلود مقاله, تحقیق, پایان نامه

مقاله (پایان نامه) چند همسری - ازدواج مجدد - تعدد زوجات ...

دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح; دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

مقاله (پایان نامه) چند همسری - ازدواج مجدد - تعدد زوجات ...

دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح; دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

دانلود پروپوزال و مقاله بیس رشته حقوق | پرتال مقالات ...

تحقیق پروپوزال مقاله با موضوع حقوق جرم شناسی ... تحقیق پروپوزال مقاله با موضوعپروژه پايان دوره كارداني رشته اقتصاد كار و بهره وري درباره پول وبانكداري ...

مقاله پژوهشی در رشته ی اقتصاد - پارسکدرز

سفارش 3 تا مقاله علمی پژوهشی رشته حقوق(1126) سلام وقت بخیر. ۳ تا مقاله علمی پژوهشی وزارتین رشته حقوق خصوصی میخوام. وزارتین گرید مجلست وزارت علوم. موضوعش فرقی نداره فقط مرتبط با رشته حقوق خصوصی باشه

مقاله پژوهشی در رشته ی اقتصاد - پارسکدرز

سفارش 3 تا مقاله علمی پژوهشی رشته حقوق(1126) سلام وقت بخیر. ۳ تا مقاله علمی پژوهشی وزارتین رشته حقوق خصوصی میخوام. وزارتین گرید مجلست وزارت علوم. موضوعش فرقی نداره فقط مرتبط با رشته حقوق خصوصی باشه

رشته حقوق :: مقاله, تحقیق, پایان نامه

۲ مطلب با موضوع «دانلود مقاله رایگان :: رشته حقوق» ثبت شده است - بروزترین وبسایت دانلود مقاله, تحقیق, پایان نامه

دانلود سمینار ارشد با موضوع: شهرک‌هاي صنعتي, دانلود سمینار ...

دانلود سمینار ارشد با موضوع: شهرک‌هاي صنعتي و استفاده از ان در انجام پایان نامه و انجام مقاله خود. در صورت داشتن سوال با ما در تماس باشید.

رشته اقتصاد :: مقاله, تحقیق, پایان نامه

۱۹ مطلب با موضوع «دانلود تحقیق فروشی :: رشته اقتصاد» ثبت شده است - بروزترین وبسایت دانلود مقاله, تحقیق, پایان نامه

مقاله رشته اقتصلد با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

مقاله رشته اقتصلد با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد . شرح مختصر nbsp پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را ...

مقاله پژوهشی در رشته ی اقتصاد - پارسکدرز

سفارش 3 تا مقاله علمی پژوهشی رشته حقوق(1126) سلام وقت بخیر. ۳ تا مقاله علمی پژوهشی وزارتین رشته حقوق خصوصی میخوام. وزارتین گرید مجلست وزارت علوم. موضوعش فرقی نداره فقط مرتبط با رشته حقوق خصوصی باشه

رشته اقتصاد :: مقاله, تحقیق, پایان نامه

۱۹ مطلب با موضوع «دانلود تحقیق فروشی :: رشته اقتصاد» ثبت شده است - بروزترین وبسایت دانلود مقاله, تحقیق, پایان نامه

‏بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه : دانلود ...

دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در 149 صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید ...

نمونه داستان, شعر, سخنوری,مقاله و تحقیق درباره پرسش مهر 98 ...

پروپوزال ارشد رشته حقوق با موضوع تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا; دانلود پرسشنامه برای پایان نامه مهندسی عمران; پروپوزال , پرسشنامه و مقاله بیس پایان نامه معماری

دانلود مقاله بیس مدیریت بازرگانی با ترجمه | دانلود مقاله ISI

سایت shop.tarjomeplus.com به منظور حمایت از دانشجویان مدیریت بازرگانی و محققین رشته مدیریت بازرگانی اقدام به راه اندازی بخش دانلود رایگان مقالات بیس با ترجمه فارسی نموده که این مقاله ها مناسب جهت ...

‏بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه : دانلود ...

دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه ” با فرمت Word (قابل ویرایش ) و در 149 صفحه برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید ...

موضوعات جدید رشته حقوق؛ تحقیق،مقاله،پایان نامه،رساله رشته ...

موضوع تحقیق رشته حقوق-موضوع جدید کار تحقیقی1و2-سمینار رشته حقوق-موضوعات رساله حقوق-موضوع حقوقی-موضوع پایان نامه حقوق-حقوق خانواده-موضوعات حقوقی برای تحقیق-موضوعات حقوقی جدید-انتخاب موضوع تحقیق رشته حقوق-انتخاب موضوع ...

معرفی رشته حقوق

آشنایی با رشته حقوق. دروس رشته حقوق و واحدهای رشته حقوق. الف) دروس پایه: مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.

کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است ...

دانلود مقاله حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی در ایران

در این مقاله،ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی در ایران در دوره سال های 1370 تا 1390 با بررسی و مبانی نظریآن، بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی نهاده شده و برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی، از شاخص ...

دانلود مقاله گروه پژوهشی اندیشمند

پایان نامه آماده رشته روانشناسی با موضوع موقعیت های استرس زا به منظور اموزش پایان نامه و مراحال پایان نامه نویسی در رشته روانشناسی موسسه اندیشمند اقدام به ارائه یک نمونه فصل 1.2 آماده با موضوع موقعیت های استرس زا نموده ...

حقوق,حقوق کارشناسی,حقوق کارشناسی ارشد,مقاله حقوق,پایان ...

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق جزای اسلامی. 3,000. پژوهش در احكام كيفري. 16,130. مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي درآيين دادرسي مدني. 13,000. رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي. 5,000. لوث در نظام حقوقی ...

معرفی رشته حقوق

آشنایی با رشته حقوق. دروس رشته حقوق و واحدهای رشته حقوق. الف) دروس پایه: مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، عربی، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.

میزان کاربست مولفه های سازمان یادهنده توسط مدیران در کتابخانه های مرکزی بر اساس نظریه تیچی

میزان کاربست مولفه های سازمان یادهنده توسط مدیران در کتابخانه های مرکزی بر اساس نظریه تیچی

دانلود پاورپوینت درس مالیه عمومی و خط مشی دولت ها (نسخه اول) در 185 اسلاید

پاورپوینت بررسی اثر تاریخی کلیسیوم

دانلود پاورپوینت پودمان هفتم کار و فناوری پایه نهم عمران

دانلود خلاصه کتاب کیفرشناسی ( علی صفاری ) + تست

دانلود پاورپوینت موزه میلواکی

دانلود پاورپوینت موزه میلواکی

دانلود پاورپوینت اعتیاد در بارداری