دانلود رایگان


پایان نامه بررسی شرح حال، زندگانی و آثار ادوارد گرانویل براون - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی شرح حال، زندگانی و آثار ادوارد گرانویل براون نوع فایل: word قابل ویرایش 210 صفحه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M-A» رشته تاریخ ایران دوره اسلامی چکیده: ادوارد گرانويل براون از ايران شناسان معروف انگليسي است كه آثار ارزشمندي از او باقي مانده است. با وجود انگليسي تبار

دانلود رایگان پایان نامه بررسی شرح حال، زندگانی و آثار ادوارد گرانویل براوننوع فایل: wordقابل ویرایش 210 صفحهپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M-A»رشته تاریخ ایران دوره اسلامیچکیده: ادوارد گرانويل براون از ايران شناسان معروف انگليسي است كه آثار ارزشمندي از او باقي مانده است. با وجود انگليسي تبار بودنش، اطلاعات وسيعي از جامعه ي ايران دارد كه به دليل اقامت طولاني در ايران و پيوند هاي نزديك وي با بسياري از شخصيتهاي ايراني مي باشد. آثار و تاليفات زيادي از اين نويسنده باقي است كه پرداخت به آثار مشاراليه يكي از اهداف اين رساله مي باشد.در رساله حاضر ابتدا به شرح حال ادوارد براون پرداخته شده سپس به معرفي و نقد آثار وي از جمله تاريخ ادبيات ايران، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، يكسال در ميان ايرانيان و نظرات براون نسبت به فرقه بابيه پرداخته ايم و سرانجام نتيجه گيري و اظهار نظر نهايي انجام شده است.واژگان كليدي ادوارد براون، انقلاب مشروطه، ادبيات ايران، ايرانيان.مقدمه: در مورد نقش مستشرقین و جایگاه آنان در تاریخ معاصر ایران تا به حال بحث های متفاوت و بعضاً متعارضی مطرح شده است تا جایی که فلسفه وجودی مستشرقین به گونه های مختلف تفسیر و تاویل شده و هریک از تاریخ پژوهان با مسئله شرق شناسی غربیان مواجه شده اند لکن نقطه ای که برخی از مورخین صراحتاً و تلویحاً در آثار خود به آن اشاره داشته اند سخنی است قابل تأمل در مورد جریان شرق شناسی و کار ویژه آن در جایگاه فرهنگی استعمار نوین که اگر چه در گوشه و کنار آثار آنها نمایان است اما به آن به صورت یک جریان توجه کمتری شده است جایی که در حال حاضر جریان شرق شناسی در تاریخ نگاری ما با نوعی تمجید و تکریم مواجه است آن هم از جهت خدمات مستشرقین به ایران و حتی اسلام.یکی از شرق شناسان بنام که شاید هر فرد اهل مطالعه تاریخ و فرهنگ با نام و آثار او آشنا باشد ادوارد براون انگلیسی است که به جهت تسلط بر فرهنگ و زبان ایرانیان در کشورمان به نوعی مطرح تر از دیگر شرق شناسان است چه آنکه نام او به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی برای یکی از خیابانهای پایتخت نیز انتخاب شده است. اما خارج از مباحثی که مخالفین و موافقین افرادی مانند براون مطرح می سازند شاید ضروری باشد که کارنامه افرادی چون او بار دیگر فارغ از تعصبات بازخوانی شود تا جهت گیری کلی آن و برآیند فعالیت مستشرقانی چون او در حوزه فرهنگ اسلام و ایران مشخص شود. در مورد براون و تحلیل- هایی که در تاریخ معاصر از او بعمل آمده در حوزه های مختلف می توان به بحث های متفاوتی اشاره کرد.دلیل اصلی برای انتخاب این رساله آشنا شدن با آثار و تحقیقات ادوارد گرانویل براون و زندگی نامه او می باشد و اینکه آیا آثار و تحقیقات او در مورد جریان فقهی و علمی در ایران، با توجه به موقعیت او به عنوان ایران شناس و صاحب نظر در ادبیات و مسائل اجتماعی ایران چه اثراتی را در بر داشته و پیامدهای آن چه بوده است؟آیا تحقیقات او کمکی به شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم و ادبیات ایران در کشورهای اروپایی و بویژه انگلستان کرده است؟ و این تحقیقات تا چه اندازه واقعیات زمان را بازگو می کند؟لازم به ذکر است که هدف عمده و اساسی از نگارش این رساله روشن کردن و شناساندن افکار و اندیشه های این شرق شناس و تاثیر آن در جریانات فکری معاصر می باشد.در جمع آوری و گردآوری این رساله اصلی ترین مرجع و محل مورد مراجعه کتابخانه بوده و فیش برداری از منابع و مآخذ. بنابراین روش تحقیق به صورت نظری بوده که نوعاً بنیادی (تحقیقی که به توسعه ی مرزهای دانش رشته علمی کمک می کند) بوده و از روشهای استقلال و تحلیل عقلانی استفاده شده است.نتیجه اینکه رساله فوق ایران را از دیدگاه و نگرش شرق شناسان مورد بررسی قرار می دهد و معروفترین اینها ادوارد گرانویل براون می باشد که بدلیل تسلط بر زبانهای شرقی و بویژه زبان فارسی و نیز نوشتن کتابی تحت عنوان یکسال در میان ایرانیان معروف ترین شرق شناس لقب گرفته است. براون علاوه بر آن آثار مهمی در تاریخ ادبیات ایران تالیف کرده که در آنها به تفسیر ادبیات ایران از قدیمترین ایام تا دوران معاصر را بررسی می کند.فهرست مطالب:چكيده فصل اول (كليات) مقدمه بيان مسئله سؤالات فرضيات پيشينه پژوهش روش تحقيق 2- فصل دوم(زندگي نامه ادوارد براون) 1-2 شرح حال ادوارد براون 2-2 معرفي آثار ادبي و سياسي ادوارد براون 3-2 حيات سياسي ادوارد براون 4-2 عقيده ادوارد براون نسبت به جنگ جهاني اول 5-2 زندگي اجتماعي براون 6-2 مقاله ي روزنامه وطن راجع به ادوارد براون (در سوگ براون) 3- فصل سوم(معرفي كتاب تاريخ ادبيات ايران مجلد اول) 1-3 ديباچه 2-3 باب اول(تاريخ عمومي ايران) 1-2-3 فصل اول(تكامل زبانهاي ايران) 2-2-3 فصل دوم(كشف و ترجمه كتيبه ها و اسناد ايران باستان) 3-2-3 فصل سوم(ادبيات ايرانيان قبل از اسلام) 3-3 باب دوم(تاريخ ابران از قيام ساسانيان تا سقوط بني اميه) 1-3-3 فصل چهارم(عهد ساساني) 2-3-3 فصل پنجم(حمله عرب) 3-3-3 فصل ششم(دوره اموي) 4-3 باب سوم(اوائل دوره خلافت عباسي) 1-4-3 فصل هفتم (خصايص كلي عصر طلائي اسلام) 2-4-3 فصل هشتم(پیشرفت های مذهب و فلسفه) 3-4-3 فصل نهم(رؤساي فرق بزرگ ایران) 5-3 باب چهارم(انحطاط خلافت عباسی) 1-5-3 فصل دهم(جلوس متوکل تا جلوس سلطان محمود غزنوی) 2-5-3 فصل یازدهم(وضع ادبیات و علوم مسلمین در زمان غزنویان) 3-5-3 فصل دوازدهم و سیزدهم(نهضتهای مذهبی) 4-5-3 فصل چهاردهم(ادبیات ایران) 4- فصل چهارم(مجلد دوم تاریخ ادبیات ایران) 1-4 فصل اول(مقدمه و دسته بندی اشعار فارسی) 2-4 فصل دوم(عصر غزنوی) 3-4 فصل سوم(عصر سلجوقی) 4-4 فصل چهارم(ادبیات در عصر سلجوقی) 5-4 فصل پنجم(عصر سنجر) 6-4 فصل ششم(شاعران دوران متاخر سلجوقی) 7-4 فصل هفتم(عصر خوارزم و حمله مغول) 8-4 فصل هشتم(نویستدگان دوره ی اول مغول) 9-4 فصل نهم(صوفیان و شعرای عصر مغول) 5- فصل پنجم(مجلد سوم تاریخ ادبیات ایران) 1-5 تقسیم بندی کلی کتاب 2-5 فصل اول(ايلخانان مغول در ايران) 3-5 فصل دوم(هلاکوخان عصر ايلخاني) 4-5 فصل سوم(شعرا و صوفيه عصر ايلخانان) 5-5 فصل چهارم(دوره تيموري) 6-5 فصل پنجم(شعرا و نويسندگان عصر تيمور) 7-5 فصل ششم(ايران در عصر تيموريان) 8-5 فصل هفتم(نصر نويسان دوره تيموري) 9-5 فصل هشتم(شعراي عصر تيموريان) 6- فصل ششم(معرفي مجلد چهارم تاريخ ادبيات ايران) 1-6 فصل اول(نظريات كلي درباره سلسله صفويه) 2-6 فصل دوم(از ظهور قدرت صفويه تا سال 930ه.ق) 3-6 فصل سوم(اوج قدرت صفويه) 4-6 فصل چهارم(نكات مهم تاريخ ايران در دو قرن اخير) 5-6 فصل پنجم(بررسي كلي شعر در دوران اخير و بويژه شعر مذهبي ايرانيان) 6-6 فصل ششم(بررسي كلي شعر دوران اخير و بويژه شعر مذهبي) 7-6 فصل هفتم(شعراي زمان قاجار) 8-6 فصل هشتم(مذهب شيعه و نمايندگانش، مجتهدين و ملاها) 9-6 فصل نهم(نثر نويسان تا سال 1266ه.ق) 10-6 فصل دهم(مهمترين پيشرفتهاي سالهاي اخير) 7- فصل هفتم(معرفي كتاب انقلاب مشروطيت ايران) 1-7 فصل اول(سيد جمال الدين پيشواي اتحاد اسلام) 2-7 فصل دوم(امتياز توتون و تنباكو و نتايج آن) 3-7 فصل سوم(ترور ناصرالدين شاه) 4-7 فصل چهارم(اعطاي مشروطيت توسط مظفرالدين شاه) 5-7 فصل پنجم(محمدعلي شاه و مشروطيت) 6-7 فصل ششم(موافقت نامه روس و انگليس از ديد ايران) 7-7 فصل هفتم(انحلال مجلس) 8-7 فصل هشتم(دفاع تبريز) 9-7 فصل نهم(سقوط تبريز و قيام ايالات) 10-7 فصل دهم(پيروزي مليون، كناره گيري محمدعلي شاه و اعاده مشروطيت) 11-7 فصل يازدهم(جلوس سلطان احمد شاه و دعوت از مجلس دوم) 8- فصل هشتم(معرفي كتاب يكسال در ميان ايرانيان) 1-8 فصل اول(مقدمه) 2-8 فصل دوم(از انگلستان تا ايران) 3-8 فصل سوم(از مرز ايران تا تبريز) 4-8 فصل چهارم(از تبريز تا تهران) 5-8 فصل پنجم(تهران) 6-8 فصل ششم(تصوف- فلسفه مابعد الطبيعيه- جادوگري) 7-8 فصل هفتم(از تهران تا اصفهان) 8-8 فصل هشتم(اصفهان) 9-8 فصل نهم(از اصفهان تا شيراز) 10-8 فصل دهم(شيراز) 11-8 فصل يازدهم(از شيراز تا يزد) 12-8 فصل دوازدهم(يزد) 13-8 فصل سيزدهم(از يزد تا كرمان) 14-8 فصل چهاردهم(مردم كرمان) 15-8 فصل پانزدهم(در بين قلندران) 16-8 فصل شانزدهم(از كرمان تا انگلستان) 9- فصل نهم(نظرات ادوارد براون راجع به فرقه بابيه) نتيجه گيريضمائمفهرست منابع و مآخذچكيده اي به زبان انگليسيمنابع و مأخذ:1- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیر شانه چی، نشر مرکز،تهران، 13772- آجودانی، لطف اله، علماء و انقلاب مشروطیت، انتشارات علمی، تهران، 13633- آجودانی، ماشاءاله، مشروطه ایرانی، انتشارات اختر، تهران، 13874- آفاری، ژانت، تاریخ مشروطه ایران، رضا رضایی، نشر بیستون، تهران، 13855- اشپولر، برتولد،تاریخ نگاری در ایران، یعقوب آژند، نشر گستره،تهران، 13886- افشار، ایرج، اوراق تازه یاب مشروطیت، انتشارات امیرکبیر، تهران،13677- افشاریزدی، محمود، سیاست اروپا در ایران، انتشارات افست، تهران، 13588- انصاری، مهدی، شیخ فظل اله نوری و مشروطیت (رویارویی دو اندیشه) انتشارات سپهر، تهران، 13699- بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران در قرن 12،13و14 هجری قمری، انتشارات زوار،تهران، 135710- بخشی،علی آقا، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات چاپار، تهران،137111- براون، ادوارد، انقلاب مشروطیت ایران، مهری قزوینی، انتشارات کویر،تهران، 137612- براون، ادوارد،تاریخ ادبیات ایران، جلد اول، علی پاشا صالح، تهران، 133313- براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران، جلد دوم، فتح اله مجتبایی، انتشارات مروارید، تهران،137314- براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران، جلد سوم، علی اصغر حکمت، انتشارات مروارید،تهران،135115- براون، ادوارد، تاریخ ادبیات ایران، جلد چهارم، بهرام مقدادی، انتشارات مروارید، تهران،137516- براون،ادوارد،یکسال در میان ایرانیان، ذبیح اله منصوری، انتشارات صفار، چاپ دوم،تهران، 137517- تبریزی، بابافرج، برماوی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، انتشارات مرکز دایره النعارف های بزرگ اسلامی،چاپ اول، تهران،138118- تقی زاده، سید حسن، تاریخ مجلس شورای ملی ایران، انتشارات فردوس،تهران،137919- تقی زاده، سید حسن، زندگی طوفانی به کوشش ایرج افشار،انتشارت علمی، تهران، 136820- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، سازمان لغت نامه دهخدا، تهران،133921- رایت، دنیس،ایرانیان در میان انگلیسی ها، کریم امامی، نشر فروزام، تهران،138522- رایت،سردنیس، انگلیسی ها در میان ایرانیان، ذبیح اله منصوری نشر البرز،تهران،138523- رابینو، لوییس، دیپلماتها و کنسولهای ایران و انگلیس، غلامحسین میرزا صالح،نشر تاریخ ایران، تهران، 136324- رئیس نیا، رحیم، ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم، انتشارات ستوده، چاپ اول،تهران، 137425- شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار،انتشارات مدبر، تهران،137426- غنی، سیروس، (ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها) ،حسن کامشاد، انتشارات نیلوفر، تهران،138527- محمود، محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، نشر اقبال، تهران،134128- مستوفی، عبداله،شرح زندگانی من (تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه ) ، نشر زوار، تهران، 137729- مصاحب،غلام حسین، دایره المعارف مصاحب،انتشارات امیرکبیر، تهران،138730- مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد شش، نشر ناشر، تهران، 136231- ملک زاده، مهدی،تاریخ انقلاب مشروطیت، انتشارات علمی، تهران، 137332- نفیسی، سعید، تاریخ اجتماع سیاسی ایران در دوره معاصر، انتشارات اهورا، چاپ اول، تهران، 138433- نوایی، عبدالحسین، دولتهای ایران از آغاز مشروطیت تا اولتیماتوم، تهران،135534- ورهرام، غلامرضا، تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، انتشارات معین، تهران، 136935- ورهرام، غلامرضا، منابع تاریخ ایران در دوره اسلامی، انتشارات امیر کبیر،تهران، 136636- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران(از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم) ، انتشارات امیرکبیر، چاپ دوازدهم، تهران 1385

پایان نامه بررسی شرح حال


زندگانی و آثار ادوارد گرانویل براون


آثار ادوارد گرانویل براون


تاریخ ایران دوره اسلامی


پایان نامه شرح حال ادوارد گرانویل براون


ادوارد گرانویل براون


پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخپایان


نامه


بررسی


شرح


حال،


زندگانی


و


آثار


ادوارد


گرانویل


براون


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سیری در اندیشه و احوال و آثار استاد کیوان سمیعی » محمد علی ...

5- رساله ای درباره شرح حال طبیب اصفهانی به انضمام دیوان طبیب، استاد کیوان سمیعی تصویری مستند از زندگانی طبیب اصفهانی مقام ادبی، خاندان و نیاکان و اعقاب او ارایه کرده است در مقدماتی که بر ...

سید جمال‌الدین اسدآبادی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سید جمال‌الدّین اسدآبادی (۱۲۱۷–۱۹ اسفند ۱۲۷۵ خورشیدی) (همچنین مشهور به سید جمال‌الدین افغانی) اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسلام بود. وی همچنین از اولین نظریه پردازان بنیادگرایی اسلامی محسوب می‌شود.

بررسی اجمالی از تاریخ علم جغرافیا از سده ششم تا دوازدهم ...

بررسی تاریخ علم جغرافیا به جهت گستردگی آن در سه مقطع زمانی مورد توجه قرار گرفته است ‘ 1- جغرافیا از قرون ششم قبل از میلاد تا قرون وسطی. 2- جغرافیا در قرون وسطی(مقارن قرون وسطی) 3- جغرافیا از قرون وسطی به بعد.

دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی ...

(39) ادوارد گرانویل براون ، تاریخ ادبی ایران ، ج 3: از سعدی تا جامی ، ترجمه و حواشی علی اصغر حکمت ، تهران 1357 ش ؛ (40) مهدی بیانی ، احوال و آثار خوش نویسان ، تهران 1363 ش ؛

دانلود پاورپوینت اماده در مورد chp :: فروشگاه اینترنتی ...

پایان نامه بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره‌ شاه‌ طهماسب اول صفوی پایان نامه بررسی شرح حال، زندگانی و آثار ادوارد گرانویل براون

بررسی اثرات پاتولوژیک ناشی از حمام ماهی قزل آلای رنگین ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی-شیلات بررسی اثرات پاتولوژیک ناشی از حمام ماهی قزل آلای رنگین کمان با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم چکیده:

پایان نامه تحلیل تطبیقی نمایش نامه فاوست اثر گوته و داستان ...

پایان نامه تحلیل تطبیقی نمایش نامه فاوست اثر گوته و داستان شیخ صنعان به روایت عطار پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (m.a ) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به ...

دانلود پاورپوینت اماده در مورد chp :: فروشگاه اینترنتی ...

پایان نامه بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره‌ شاه‌ طهماسب اول صفوی پایان نامه بررسی شرح حال، زندگانی و آثار ادوارد گرانویل براون

حلقۀ استانبول – ایرانیان مقیم استانبول و ادوارد براون ...

توضیح «چشم انداز»: نوشته زیر فصل ششم کتاب هنوز چاپ ناشده «ادوارد براون و ایران» بقلم استاد حسن جوادی است. در گذشته مقدمه این کتاب را که هنوز در تهران در حال آماده شدن برای چاپ است، در «چشم انداز» منتشر کرده بودیم.

علامه قزوینی ؛ نابغه یگانه

او در عین حال در دارالتالیف و دارالترجمه ناصری در تدوین «نامه دانشوران» شرکت داشت. 4-ادوارد گرانویل براون‎Edward Granville Browne ‏(۱۸۶۲-۱۹۲۶م) از مستشرقین و ایران شناسان نامدار انگلیسی به شمار می رود ...

زندگی نامه بزرگان و شاعران افغان | آموزشگاه نوین ...

آثار عرفانی جامی عبارت اند از: 1) نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص در شرح نقش الفصوص ابن عربی ؛ 2) لوایح ، که رساله ای است در بیان معارف و معانی عرفان ؛ 3) لوامع (نام کامل آن : لوامع انوارالکشف والشهود ...

مشروطیت | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

ادوارد گرانویل براون، ایران شناس انگلیسی، در هفتم فوریه 1862 در گلاسترشایر(1) به دنیا آمد. ... ادوارد براون، آثار متعدّدی از خود برجای گذاشته که از جمله آن ها می توان به کتاب های ذیل اشاره کرد ...

امیرکبیر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در شرح حال ناصرالدین شاه آمده‌است که بعد از قتل امیرکبیر بسیار نادم و پشیمان شده بود و پس از آن واقعه اگر فردی از رجال خود را برکنار می‌کرد حتی اگر خائن بودند دستور به قتل آنها نمی‌داد.

علامه قزوینی ؛ نابغه یگانه

او در عین حال در دارالتالیف و دارالترجمه ناصری در تدوین «نامه دانشوران» شرکت داشت. 4-ادوارد گرانویل براون‎Edward Granville Browne ‏(۱۸۶۲-۱۹۲۶م) از مستشرقین و ایران شناسان نامدار انگلیسی به شمار می رود ...

بادامچی حاج محمدعلی

بادامچی‌، حاج‌ محمدعلی‌ ، تاجر آزادیخواه‌ تبریزی‌ در دوره‌ مشروطیت‌ و از یاران‌ نزدیک‌ شیخ‌ محمد خیابانی‌ * . در جریان‌ به‌ توپ‌ بستن‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ واستبداد صغیر، در برانگ ...

آثار آخوند خراسانی - ویکی فقه

آثار استدلالی، درباره مباحث اصول، فقه و فلسفه است که مستقلا یا به صورت شرح و حاشیه بر آثار دیگران تألیف شده است. آثار فتوایی، آثار و رساله‌هایی فتوایی آخوند می‌باشد.

رسول جعفریان چگونه به تاریخ علاقه‌مند شد؟/ چهره‌ها و کتاب ...

اینها مورخ و کتابشناس و اهل شرح حال نویسی و نسخه خطی بودند و در امتداد کارها و تحقیقاتی قرار داشتند که ادامه کار شیخ آقابزرگ طهرانی بود. ... کار تاریخ ادبیات ادوارد براون از صفویه تا دوره معاصر ...

سعدی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در امپراتوری عثمانی آثار سعدی و به‌ویژه گلستان و بوستان از اقبال عمومی برخوردار بود. اندیشمندان ترک ترجمه‌ها و شرح‌های متعددی بر این آثار نوشته و منتشر کرده‌اند.

حلقۀ استانبول – ایرانیان مقیم استانبول و ادوارد براون ...

توضیح «چشم انداز»: نوشته زیر فصل ششم کتاب هنوز چاپ ناشده «ادوارد براون و ایران» بقلم استاد حسن جوادی است. در گذشته مقدمه این کتاب را که هنوز در تهران در حال آماده شدن برای چاپ است، در «چشم انداز» منتشر کرده بودیم.

سید جمال‌الدین اسدآبادی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سید جمال‌الدّین اسدآبادی (۱۲۱۷–۱۹ اسفند ۱۲۷۵ خورشیدی) (همچنین مشهور به سید جمال‌الدین افغانی) اندیشمند سیاسی و مبلغ اندیشه اتحاد اسلام بود. وی همچنین از اولین نظریه پردازان بنیادگرایی اسلامی محسوب می‌شود.

سازمان اداری بابیان در زمان اقامت میرزایحیی صبح ازل در ...

ارض باء در ادبیات بابیان و بهائیان به بارفروش (بابل) گفته می‌شد.۷۰ صبح ازل در برخی از نامه‌هایش که به بابیان ساکن در بغداد نوشته، از آن شهر نیز با عنوان «ارض باء» یاد کرده است.۷۱ از آن روی که ...

مختصری از شرح حال و زندگی‌نامه | وبگاه شخصی محی الدین ...

مختصری از شرح حال و زندگی‌نامه ... بهترین کتاب های آن روزگار برای من آثار داستانی آقای محمود حکیمی و انتشارات نسل جوان قم بود که بعدها آثار مرحوم دکتر شریعتی نیز به آن‌ها افزوده شد. ... کارشناسی ...

دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی ...

(3) ادوارد گرانویل براون ، نامه هایی از تبریز ، ترجمه حسن جوادی ، تهران 1351 ش ، ص 165؛ (4) علی بن موسی ' ثقة الاسلام تبریزی ، مجموعه آثار قلمی ثقة الاسلام شهید تبریزی ، چاپ نصرت الله فتحی ( تهران 1355 ش ) ؛

شیوۀ تاریخ‌نگاری میرخواند و خواندمیر هراتی –بخش سوم و ...

مؤلف این کتاب را در سال 904 هـ. ق به پایان رساند، اما در سال 914 هـ.ق در مطالب آن تجدید نظر کرد و شرح ‌ حال افرادی را که در این فاصله وزارت یافته بودند، برآن افزود (صفا، 1372: 543).

حافظ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آنه‌ماری شیمل می‌گوید حدود سال ۷۵۰ ه‍.ق در شیراز و دیگر شهرهای ایران شاعران کم‌شمار نبودند و به‌باور ادوارد بِراوْن، سدهٔ هشتم ه‍. ق، پربارترینِ روزگارِ ادبیِ ایران بوده که تحت حمایتِ ...

نقش سیاسى ادوارد براون در ایران- – الشیعه

اشاره: ادوارد گرانویل براون (Edward Granville Browne) در هفتم فوریه ۱۸۶۲م۱/ ۱۲۴۰ش در دهکده اى۲ در ایالت گلاسترشر (Gloucestershire) انگلستان پا به جهان گشاد و پس از طیّ مقدمات معمول علوم در کمبریج به آموختن طب پرداخت و در ۱۸۸۷م/ ۱۳۰۵ق به اخذ ...

سیری در اندیشه و احوال و آثار استاد کیوان سمیعی » محمد علی ...

5- رساله ای درباره شرح حال طبیب اصفهانی به انضمام دیوان طبیب، استاد کیوان سمیعی تصویری مستند از زندگانی طبیب اصفهانی مقام ادبی، خاندان و نیاکان و اعقاب او ارایه کرده است در مقدماتی که بر ...

گستره ی جنون در فقه و حقوق و پیشگیری از حالت خطرناک آن

طراحی سیستم آبیاری بارانی هویج (نمونه موردی در شهرستان رضوانشهر)

دانلود پاورپوینت پودمان هفتم کار و فناوری پایه نهم عمران

پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین ساخت ورقه ای ویرایش Plate tectonic در 102 اسلاید کاملا قابل

طراحی سیستم آبیاری بارانی هویج (نمونه موردی در شهرستان رضوانشهر)

دانلود پاورپوینت میکروفیلتراسیون

دانلود پاورپوینت جمع و تفریق عددهای مخلوط ریاضی پنجم

موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی

دانلود پاورپوینت محیط ریاضی پایه سوم