دانلود رایگان


پایان نامه پژوهشی بر یافته های فلزی اورارتویی در شمال و شمال غرب ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه پژوهشی بر یافته های فلزی اورارتویی در شمال و شمال غرب ایران نوع فایل: word قابل ویرایش 457 صفحه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A ) گرایش دوران تاریخی چکیده: امپراتوری اورارتو، بعنوان یکی از مطرح ترین دولت های آغاز هزاره اول قبل از میلاد در حالی در شرق سرزمین آناتولی ظهور

دانلود رایگان پایان نامه پژوهشی بر یافته های فلزی اورارتویی در شمال و شمال غرب ایراننوع فایل: wordقابل ویرایش 457 صفحهپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )گرایش دوران تاریخیچکیده: امپراتوری اورارتو، بعنوان یکی از مطرح ترین دولت های آغاز هزاره اول قبل از میلاد در حالی در شرق سرزمین آناتولی ظهور نموده و رشد کرد. که این بخش از خاورمیانه از هزاره دوم ق.م. با حضور اقوام فعال و پرتحرکی آبستن نوزایی های فرهنگی بسیاری بود. در این میان دولت اورارتو با گسترش نظامی خود به سرزمینهای همجوار خصوصا قفقاز جنوبی و شمالغرب ایران، و در پی آن با گسترش فرهنگی فصل جدیدی را آغاز نمود. در این بین صنعتگران فلزکار اورارتو بیشترین نقش را داشته اند، چرا که بنظر می رسد عمده ترین دلیل حرکت نظامی اورارتوها به سمت سرزمینهای شمالغرب ایران دستیابی به معادن کانسارهای فلزی بوده است. از همین رو است که امروزه شاهد هستیم این دولت در دوران کوتاه مدت حضور خود در این منطقه آثار مادی متنوع و چشمگیری اعم از آثار هنری و صنعتی فلزی برجای گذاشته است و در این بین تاثیر و تاثرات متقابل فلزکاران اورارتویی با همتایان بومی منطقه قابل تامل می باشد. این قبیل تاثیر و تاثرات به حدی بوده است که برخی از اشیا تقلید شده از هنر اورارتوها در دوران بعد گاهی بعنوان یافته های اورارتویی مورد شناسایی واقع شده اند. و در برخی موارد تعدادی از محوطه های خارج از محدوده جغرافیای سیاسی اورارتو به دلیل نفوذ فرهنگی - و نه حضور مستقیم فرهنگی -بعنوان بخشی از سرزمین تحت سلطه اورارتوها مورد شناسایی قرار می گیرند. در زمینه مقوله باستان فلز شناسی آثار و یافته های فلزی اورارتویی نیز آنچه که حائز اهمیت است، تاثیر پذیری هنرمندان فلزکار اورارتویی از تکنیک ها و عناصر تزئینی فلزکاران دوران پیشین و معاصر خود می باشد. ضمن اینکه صنعتگران اورارتویی با مهارت یافتن در زمینه شناسایی و استخراج معادن و استحصال، ذوب و ریخته گری فلزات گوناگون سرآمد اقوام باستانی منطقه گردیدند و این امر در تولیدات آثار مفرغی آنان بمراتب بیشتر مشهود است.کلید واژه: اورارتو، شمالغرب ایران، هنر فلزکاری، باستان فلزشناسی. مقدمه : آغاز هزاره اول قبل از میلاد در تاریخ و باستانشناسی خاورمیانه نقطه عطفی می باشد که در آن شاهد تحول و جهش فرهنگی، هنری و صنعتی اقوام ساکن در منطقه می باشیم. در این دوران بشر با دستیابی به فن استحصال و تولید فراورده های آهنی هرچند در مقیاس محدود شتابان به سمت جهش صنعتی گام بر می دارد، که تحولات سیاسی و فرهنگی گسترده ای را بعنوان تبعات خود در پی دارد. در چنین برهه ای امپراتوری اورارتو در سرزمینی غنی از لحاظ خاک حاصلخیز، منابع آبی و معادن فلزی یعنی شرق آناتولی ظهور می نماید. و با سرعتی چشمگیر رشد نموده و در عرصه های مختلف هنری و صنعتی به تعالی می رسد که هنرفلزکاری این تمدن بهترین شاهد این مدعاست.از اینرو در تحقیق حاضر سعی گردیده تا ضمن مطالعه همه جانبه و گسترده کلیه عوامل محیطی – سرزمینی و تاریخی پیرامون این امپراتوری، به تشریح موقعیت جغرافیایی و سرزمینی اورارتو پرداخته شود و اوضاع تحولات سیاسی و تاریخی پیشین و معاصر آن مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه با پرداختن به مباحث باستان فلزشناسی در این دوران، حلقه های زنجیره مطالعه همه جانبه عوامل و عناصر موثر تمدنی و تاریخی اورارتوها کامل و یکپارچه گردد. و نهایتا با پشتوانه همین زنجیره مطالعاتی است که در گامهای بعدی آثار و یافته های فلزی این تمدن که در سرزمین شمالغرب ایران بدست آمده اند مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته اند. آنچه که همواره در روند مطالعه و نگارش تحقیق حاضر مد نظر قرارگرفته ایجاد روند منطقی در پیوستگی بخشهای مختلف تحقیق بوده است. از همین رو کلیه فصول تحقیق و زیرمجموعه های آنها صرفا با یک هدف یعنی نیل به پردازش صحیح باستان فلزشناسی آثار اورارتویی تدوین گردیده اند. بدین ترتیب تحقیق حاضر در شش فصل ارائه گردیده است:- در فصل اول به بیان کلیات، خصوصا سوالات مطروحه و فرضیه ها پرداخته شده است.- در فصل دوم با بیان جغرافیای زیستی قلمرو اورارتو عوامل محیطی موثر مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا معادن کانسار های فلزی موجود در سرزمین اورارتو در قالب نتیجه گیری حاصل از پرداختن به مباحث زمین ریخت شناسی این سرزمین بیان گردیده است.- در فصل سوم تحولات تاریخی مرتبط با اورارتو از تمامی منظرها بررسی گردیده است و با بیان استقرارهای پیش از تاریخی سرزمین اورارتو به معرفی و بررسی تکثر محیط های مناسب استقراری بشر در دوران های پیش از اورارتو پرداخته شده و در ادامه طی یک روند خطی ابتدا اقوام و تمدن های موثر پیش از اورارتو در سرزمین اورارتو و سرزمینهای همجوار و سپس اقوام و تمدنهای معاصر اورارتو در سرزمینهای همجوار مورد مطالعه قرار گرفته و پس از بیان کلیات تاریخی فوق تاریخ امپراتوری اورارتو در قالب گاهشماری پادشاهان این دولت با ذکر عناصر تمدنی و فرهنگی شاخص همانند خط و کتیبه ها و مذهب و غیره ارائه گردیده است. و نهایتا بخش پایانی فصل سوم به معرفی محوطه های استقراری اورارتو و آثار غیرمنقول برجای مانده از این تمدن در سرزمین شمالغرب ایران منتهی می گردد. - در فصل چهارم نیز با ورود به بحث تخصصی باستان فلزشناسی ( آرکئو متالورژی ) سعی گردیده تا کلیات موارد مربوط به کشف فلزات و استخراج و استحصال و تکنیک های فلزکاری از ابتدا تا پایان دوران اورارتو با بیانی علمی و تخصصی و در عین حال روان و شفاف برای مخاطبان باستان شناس ذکر گردد. در فصل پنجم نیز با بهره گیری از کلیه مطالعات چهار فصل پیشین یافته های فلزی اورارتویی در شمال و شمالغرب ایران از دیدگاه فن شناسی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته اند.- و نهایتا در فصل ششم نیز با بهره گیری از کلیه دستاوردهای پنج فصل پیشین نتیجه گیری های حاصله ارائه گردیده است. فهرست مطالب:چکیدهمقدمهفصل اول کلیات1 – 1 -موضوع پژوهش و بیان مساله1 – 2 -پرسش اصلی و سوالات مطرح تحقیق 1 – 3 – فرضیه های مطرح تحقیق 1 – 4 – اهداف تحقیق 1 – 4 – 1 – اهمیت ها و ضرورت ها 1 – 4 – 2-اهداف مطالعاتی 1 – 4 – 3 – اهداف کاربردی 1 – 5 -سوابق پژوهشی مرتبط با مو.ضوع تحقیق1- 6- دشواری ها و محدودیت های تحقیق1 – 7-روش تحقیق و نحوه ارجاع مطالب و منابعفصل دوم – جغرافیا و زمین ریخت شناسی سرزمینی اورارتو2 – 1 - مطالعات جغرافیایی ؛ اولین گام پژوهشهای باستانشناسی2- 1- 1-تعریف جغرافیا 2- 1- 2-اهمیت جغرافیا در پژوهش های باستان شناسی 2-2-نحوه مطالعه و بررسی جغرافیای سرزمینی اورارتو2-3- جغرافیای شرق آناتولی 2- 3- 1-کوهها و ناهمواریهای شرق آناتولی 2- 3- 1- 1-کوه آرارات 2- 3- 1- 2-کوههای جیلو- سات 2- 3- 1- 3-کوههای حکاری 2- 3- 1- 4-کوههای توروس 2- 3- 1- 5-کوههای توروس آلا2- 3- 1- 6-کوه ارجییس 2- 3- 1- 7-کوه نمرود2- 3- 1- 8-کوه سبحان2 – 3 – 2 – دریاچه وان 2 – 3 – 3- معادن شرق آناتولی 2- 3- 3- 1- معادن آهن2- 3- 3- 2- معادن مس2- 3- 3- 3- معادن طلا و نقره2- 3- 3- 4- سایر فلزات2 – 4 - جغرافیای قفقاز2 – 4 – 1 - کلیات جغرافیای قفقاز2 – 4 – 2 - زمین ریخت شناسی قفقاز2- 4 -3 - پستی ها و بلندی های قفقاز 2 – 4 – 4 - رشته کوههایقفقاز جنوبی ( قفقاز کوچک ) 2 – 4 - 4 - 1 - رشته کوهبزیب 2– 4 – 4 – 2 - رشته کوه کودوری2 – 4 – 4 – 3 – رشته کوه کارتلی 2 – 4 – 4 – 4 - رشته کوه شاه داغ 2- 4 - 4- 5 - مورو داغ 2 - 4 - 4 - 6 - رشته کوه لنگه بیز 2 - 4 - 4 – 7 - رشته کوه گویجه شرقی ( سوان شرقی )2 - 4 -4- 8 - رشته کوه زنگه زور2 - 4 – 4 – 9 - رشته کوه واردنیس2 - 4 - 4 - 10- رشته کوه مسختی2 – 4 – 4 – 11 - رشته کوه جاواختی 2 - 4 - 4 - 12 - رشته کوه تریا لتی2 - 4 - 4 - 13 – آلاداش 2 – 4 - 5 - فلاتها ، جلگه ها و دشتهای قفقاز ( قفقاز جنوبی ).2- 4- 5- 1-فلات ارمنستان 2-4-5-2- دشت مغان 2-4-5-3- دشت آرارات2-4-5-4- جلگه کر _ارس 2-4-5- 5- دشت گنجه _قازاخ 2-4- 5 -6- جلگه لنکران 2- 4- 6 - رودها و دریاچه ها قفقاز جنوبی2- 4 - 6 - 1- دریاچه سوان ( گویجه ) 2- 4- 6 -2 - رود کر ( کورا )2- 4- 6- 3- رود ارس 2 -4- 7 - معادن قفقاز جنوبی 2 – 5 - جغرافیای شمالغرب و شمال ایران 2-5-1- زمين ريخت شناسي ( ژئومورفولوژي ) شمالغرب ایران2-5-1-1- كوهستان قره داغ ( = قراجه داغ = ارسباران)2-5- 1-2- رشته سبلان – جلفا 2-5-1-3- رشته سهند – برقوش 2-5-1-4- كوهستان قره داش يا تكاب2-5-1- 5- رشته ميشو داغ 2- 5-2- حوضه های آبریز شمالغرب ایران 2-5-2-1- حوضه آبریز ارس و خزر2-5-2-2- حوضه آبریز دریاچه ارومیه 2-5-2-3- حوضه آبریز دجله 2-5-3- دریاچه ارومیه 2-5- 4- جغرافیای شمال ایران ( سرزمین تالش ) 2- 5- 4- 1- موقعیت جغرافیایی سرزمین تالش 2- 5- 4- 2- پستی و بلندیهای تالش 2- 5- 5- پتانسیلهای معدنی شمالغرب ایران2- 5- 5- 1- معادن آهن2- 5- 5- 2- معادن مس2- 5- 5- 3- معادن طلا2- 5- 5- 4- معادن نقره2- 5- 5- 5- معادن سرب و روی2- 5- 4- 6- معمای معادن قلعفصل سوم – مبانی تاریخی امپراتوری و تمدن اورارتو. 3 -1 – مقدمه3 - 2 - آثار دوران پارینه سنگی در محدوده جغرافیایی امپراتوری اورارتو. 3- 2- 1- پارینه سنگی آناتولی3- 2- 2- پارینه سنگی قفقاز جنوبی3- 2- 3- پارینه سنگی شمالغرب ایران 3- 3- استقرار های دوره نوسنگی در محدوده جغرافیایی امپراتوری اورارتو. 3- 3- 1- استقرار های دوره نوسنگی آناتولی3- 3- 2- استقرار های دوره نوسنگی قفقاز جنوبی3- 3- 3-استقرار های دوره نوسنگی شمالغرب ایران3- 3- 3- 1- تپه حاجی فیروز3- 3- 3- 2- دالما تپه3- 4- استقرارهای دوران مس- سنگی شمالغرب ایران 3- 4- 1- پیزدلی تپه3- 4- 2- یانیک تپه 3- 4- 3- گوی تپه 3- 5- استقرار های عصر برنز و آهن در محدوده جغرافیایی امپراتوری اورارتو.3- 5- 1- استقرار های عصر برنز و آهن آناتولی3- 5- 2- استقرار های عصر برنز و آهن قفقاز جنوبی3- 5- 3- استقرار های عصر برنز و آهن شمالغرب ایران3- 5- 3- 1- یانیک تپه3- 5- 3- 2-توپراقلی تپه3- 5- 3- 3- گوی تپه3- 5- 3- 4- هفتوان تپه3- 5- 3- 5- دینخواه تپه 3- 5- 3- 6- تپه حسنلو 3- 5- 3- 7- کردلر تپه3- 6-پیشینه تاریخی تالش 3- 6- 1- تپه مارلیک ( چراغعلی تپه )3- 6- 2- محوطه باستانی میانرود3- 6- 3- گورستان باستانی اسب سرا 3- 6- 4- مریان و گورستان باستانی تندوین 3- 6- 5-آق اولر3- 6- 6- تول گیلان 3- 6- 7- گورستان باستانی کورامار 3- 7- اقوام پیشین و معاصر اورارتو3- 7- 1- كاسي ها 3- 7- 2- سوباريها3- 7- 3- گوتي ها3- 7- 4- لولوبي ها3- 7- 5- خاريميدانيها3- 7- 6- ميتاني ها 3- 7- 7-هوري ها 3- 7- 8-هیتی ها 3- 7- 9- آشوری ها3- 7- 10- کیمری ها ( سیمری ها )3- 7- 11- سکاها ( سیتها )3- 7- 12- مانایی ها3- 7- 13- مادها3- 8-امپراتوری اورارتو. 3- 8- 1- اتحادیه نائیری3- 8- 2- تغییر فرم اتحادیه نائیری به کشور اورارتو3- 8- 3- پادشاهان اورارتو و تحولات جدید منطقه ای و شمالغرب ایران3- 8- 3- 1- آرامو (آرمه) 3- 8- 3- 1- 1- پادشاهی آرامو3- 8- 3- 1- 2- تقابل با آشور 3- 8- 3- 1- 3- آرزاشگون ( آرزاشگو) 3- 8- 3- 2- ساردوری اول 3- 8- 3- 2- 1- خط اورارتو3- 8- 3- 2- 2- زبان اورارتو 3- 8- 3- 2- 3- کتیبه های اورارتو3- 8- 3- 2- 4- شمالغرب ایران و امپراتوری نوپا 3- 8- 3- 3- پادشاهی ايشپونی ومنوا3- 8- 3- 3- 1- ایشپونی و نخستین گامها بسوی شمالغرب ایران3- 8- 3- 3- 2- منوا و توجه به قفقاز در ادامه پیشروی های ایشپونی3- 8- 3- 3- 3- کتیبه های منوا در اشنویه و داش تپه 3- 8- 3- 3- 4- دین و خدایان اورارتو3- 8- 3- 5- آرگيشتي اول و تسلط بر دریاچه ارومیه3- 8- 3- 5- 1- کتیبه آرگیشتی اول در جوان قلعه3- 8- 3- 6- ساردوري دوم و تسلط کامل بر ارمنستان3- 8- 3- 7- روساي اول و اتحاد با ماد3- 8- 3- 7- 1- کتیبه روسای اول در محمودآباد (ارومیه)3- 8- 3- 7- 2- استل موانا 3- 8- 3- 8- آرگيشتي دوم و ثبات سیاسی اورارتو 3- 8- 3- 8- 1- کتیبه آرگیشتی دوم در رازلیق 3- 8- 3- 8- 2- کتیبه آرگیشتی دوم در نشتبان 3- 8- 3- 8- 3- کتیبه آرگیشتی دومشیشه 3- 8- 3- 9- روساي دوم، اتحاد با کیمری ها و جنگ با سکاها 3- 8- 3- 9- 1- کتیبه روسای دوم در سیقیندل3- 8- 3- 9- 2- کتیبه روسای دوم در بسطام3- 8- 3- 10- ساردوري سوم3- 8- 3- 11- روساي سوم3- 9- شواهد باستانشناختی حضور اورارتو در شمالغرب ایران3- 9- 1-محوطه ها و تپه های باستانی با دوره های فرهنگی استقرارهای اورارتویی درشمالغرب ایران3- 9- 2-قلعه های اورارتویی شمالغرب ایران3- 9- 3- صخره تراشی و اتاقهای صخره ای اورارتویی شمالغرب ایران3- 9- 4-راهدارخانه های اورارتویی شمالغرب ایران3- 9- 5-تاسیسات آبرسانی اورارتویی3- 9- 6- دژ شهر اورارتویی بسطامفصل چهارم – مبانی متالورژی و هنرفلز کاری در هزاره دوم و اول پیش از میلاد.4- 1- مقدمه4- 1- 1- لزوم آشنایی با آرکئومتالوژی ( باستان فلزشناسی )4- 1- 2- اصطالاحات و مفاهیم تخصصی متالورژی4- 1- 2- 1- آلیاژ4- 1- 2- 2- استحصال فلزات4- 1- 2- 3- الکتروم4- 1- 2- 4- بوته ذوب فلز4- 1- 2- 5- تشویه4- 1- 2- 6- ذوب فلز4- 1- 2- 7- ذوب مات4- 1- 2- 8- قالکاری4- 1- 2- 9- فلزکاری باستانی ( آهنگری )4- 1- 2- 10- فن شناسی اشیا فلزی4- 1- 2- 11- کانه4- 1- 2- 12- کانه آرایی ( پرعیار سازی )4- 2-فلزشناسی ( مهندسی متالوژی )4- 2- 1- تعریف فلز4- 2- 2- ویژگی های شاخص فلزات4- 2- 3- تاریخچه کشف فلزات4- 2- 3- 1- گذر از نوسنگی به دوران فلز4- 2- 3- 2- استخراج مس و شناسایی دیگر فلزات4- 2- 3- 3- فن آوری تولید آلیاژ4- 2- 3- 4- شناسایی و تولید آهن 4- 2- 4- فلزات هفتگانه دوران باستان4- 2- 4- 1- طلا4- 2- 4- 1- 1- مشخصات عمومی طلا4- 2- 4- 1- 2- تاریخچه طلا4- 2- 4- 1- 3- پیدایش در طبیعت طلا4- 2- 4- 1- 4- روش استخراج طلا4- 2- 4- 1- 5-آلیاژهای طلا4- 2- 4- 2- نقره4- 2- 4- 2- 1- مشخصات عمومی نقره4- 2- 4- 2- 2- تاریخچه نقره4- 2- 4- 2- 3- پایداری و خوردگی نقره4- 2- 4- 3-مس. 4- 2- 4- 3- 1- مشخصات عمومی مس4- 2- 4- 3- 2- تاریخچه مس4- 2- 4- 3- 3- پیدایش در طبیعت مس4- 2- 4- 3- 4- استخراج و استفاده مس4- 2- 4- 3- 5- آلیاژ های مس4- 2- 4- 3- 5- 1-مفرغ ( برنز )4- 2- 4- 3- 5- 2-برنج4- 2- 4- 3- 5- 3-سفید روی4- 2- 4- 3- 6- اکسیداسیون و خوردگی مس4- 2- 4- 4-قلع 4- 2- 4- 4- 1- مشخصات عمومی قلع4- 2- 4- 4- 2- تاریخچه قلع4- 2- 4- 4- 3- پیدایش در طبیعت قلع4- 2- 4- 4- 4- آلیاژ های قلع4- 2- 4- 4- 5- پایداری و آسیب های خوردگی قلع4- 2- 4- 5- سرب 4- 2- 4- 5- 1- مشخصات عمومی4- 2- 4- 5- 2- تاریخچه سرب4- 2- 4- 5- 3- آلیاژ های سرب 4- 2- 4- 6- روی4- 2- 4- 6- 1- مشخصات عمومی4- 2- 4- 6- 2-تاریخچه روی4- 2- 4- 6- 3- پیدایش روی در طبیعت4- 2- 4- 6- 4- آلیاژهای روی ( سرب و روی )4- 2- 4- 7- آهن 4- 2- 4- 7- 1- مشخصات عمومی آهن 4- 2- 4- 7- 2- تاریخچه آهن 4- 2- 4- 7- 3- پیدایش آهن در طبیعت4- 2- 4- 7- 4- آلیاژهای آهن4- 2- 4- 7- 5- پایداری و آسیب های خوردگی آهن4- 3-تکنیک ها و اصول فلزکاری در دوران باستان4- 3- 1- آهسته سرد کردن پس از دوباره گرم کردن ( از تردی کاستن )4- 3- 2- اتصالات فراورده های فلزی4- 3- 3- برجسته کاری4- 3- 4- برجسته کاری یا چکش کاری از داخل4- 3- 5- ترصیع4- 3- 6- حکاکی4- 3- 7- ریخته گری4- 3- 8- قالب باز4- 3- 9- قالب بسته یا دو کفه4- 3- 10- شيوه ريخته گري در جا4- 3- 11- قلمزنی4- 3- 12- کنده کاری4- 3- 10-لحیم کاری4- 4- ظهور و توسعه هنرفلزکاری شرق نزدیک درهزاره دوم و اول ق.م4- 4- 1- هنرفلزکاری در ایران4- 4- 1- 1- فلزکاری شمالغرب ایران ( هزاره دوم ق.م. )4- 4- 1- 2- شمال ایران4- 4- 1- 3- مفرغ کاری لرستان ( هزاره دوم و اول ق.م. )4- 4- 2- هنرفلزکاری در بین النهرین4- 4- 2- 1- سومر4- 4- 2- 2- آشور4- 4- 3- هنرصنعت فلزکاری در قفقاز جنوبی4- 4- 4-هنرفلزکاری در آناتولی4- 4- 5- فلزکاری اورارتوفصل پنجم، معرفی و تحلیل، "یافته های فلزی اورارتویی" در شمال و شمالغرب ایران5- 1- مقدمه5- 2- معرفی و تحلیل، جنگ افزارهای اورارتویی5- 2- 1- کلاهخود های منتسب به اورارتو5- 2- 1- 1- اثر شماره 15- 2- 1- 2- اثر شماره25- 2- 1- 3- اثر شماره 35- 2- 2- کمربندهای منتسب به اورارتو5- 2- 2- 1- اثر شماره 15- 2- 2- 2-اثر شماره 25- 2- 2- 3- اثر شماره 35- 2- 3- سرنیزه و سرپیکانهای اورارتویی5- 2- 3- 1-اثر شماره 15- 2- 3- 2-اثر شماره 25- 2- 3- 3-اثر شماره 35- 2- 3- 4-اثر شماره 45- 2- 4- اثر شماره 1 5- 3- معرفی و تحلیل زیورآلات فلزی اورارتو5- 3- 1-اثر شماره 15- 3-2-اثر شماره 25- 3- 3- اثر شماره 35- 3- 4- اثر شماره 45- 3- 5- اثر شماره 55- 3- 6- اثر شماره 65- 3- 7- اثر شماره 7 5- 3- 8- اثر شماره 85- 3- 9- اثر شماره 95- 3- 10- اثر شماره 105- 3 – 11- اثر شماره 115- 3- 12- اثر شماره 125- 3- 13- اثر شماره 135- 3- 14- اثر شماره 145- 3- 15- اثر شماره 155- 4- معرفی و تحلیل ظرف فلزی و اشیا روزمره5- 4- 1- اثر شماره 15- 4- 2- اثر شماره 25- 4- 3- اثر شماره 35- 4- 4- اثر شماره 45- 4- 5- اثر شماره55- 4- 6- اثر شماره 65- 4- 7- اثر شماره 75- 4- 8-اثر شماره 85- 5- سایر اشیا فلزی اورارتوییفصل ششم، نتیجه گیری و جمعبندی.6- 1- مقدمه6- 2- نتایج بررسی جغرافیای سرزمینی و تاریخی اورارتو6- 3- نتایج مطالعات متالورژیکی - تاریخی سرزمین اورارتو6- 4- نتایج مطالعات آماری یافته های فلزی اورارتویی در ایران6- 5- نتایج مطالعات تحلیلی و مقایسه ای یافته های فلزی اورارتویی در ایران6- 6- نتایج مطالعات تحلیلی یافته های اورارتویی در شمال6- 7- ارائه نظرات جدید و پیشنهاد برای ادامه کارلوحه هامنابع 1- منابع فارسی2- منابع لاتینمنابع و مأخذ:منابع فارسی :1- آقانباتی، علی(1383): " زمین شناسی ایران"، تهران: وزارت صنایع و معادن، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.چاپ دوم.2- ابراهیمی لویه، عادل (1384):" تپه مارلیک"،تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول.3- اپهام پوپ، آرتور ( 1384): " شاهکارهای هنر ایران"، اقتباس و نگارش: پرویز ناتل خانلری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم. 4- احسانی، محمد تقی ( 1382): "هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران"،تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چاپ دوم.5- امیر احمدیان، بهرام ( 1381): "جغرافیای کامل قفقاز"، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، چاپ اول. 6- ایروانی، فرشید (1380): " نقوش تزئینی بر روی آلات و ادوات جنگی اورارتو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.7- بدیعی، ربیع ( 1373): "جغرافیای مفصل ایران"، جلد اول، تهران: انتشارات اقبال، چاپ پنجم.8- بدیعی، ربیع ( 1373): "جغرافیای مفصل ایران"، جلد سوم، تهران: انتشارات اقبال، چاپ پنجم.9- برنی، چارلز و لانگ، مارشال( 1386): " تاریخ اقوام کوه نشین شمالغربی ایران"، ترجمه: هوشنگ صادقی، تهران: انتشارات نگاه، چاپ اول.10- بریفول، ارهارد( 1381):" مهندسی طلاسازی"، مترجم: رضا فرامرزی، جلد اول، تهران: نشر طراح، چاپ اول.11- بشاش کنزق، رسول (1383): " قرائت دو کتیبه تازه اورارتویی در آذربایجان و تول تالش"، ( مجموعه مقالات همایش بین المللی باستانشناسی ایران: حوضه شمال غرب.) تهران: انتشارات پژوهشکده باستان شناسی، چاپ اول.12- بهزادی، رقیه (1384): " قومهای کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، بین النهرین، هلال حاصلخیز "، تهران: انتشارات:نشر نی، چاپ دوم.13- بهمنش، احمد (1374): " تاریخ ملل قدیم آسیای غربی"، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم.14- پرادا، ادیت (1383): " هنر ایران باستان"، با همکاری و کمک: رابرت دایسون و چالز ویلکینسون، ترجمه: یوسف مجیدزاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم. 15- پیت من، هالی(1384): " هنر عصر مفرغ جنوب شرق ایران و آسیای میانه غربی و دره سند "، ترجمه: کوروش روستایی، تهران: انتشارات پیشین پژوه، مهر بردیا، چاپ اول.16- پیوتروفسکی، بوریس .ب. (1348): " اورارتو"، ترجمه: عنایت الله رضا، تهران: انتشارات: بنیاد فرهنگ ایران. 17- پیوتروفسکی، بوریس .ب. (1381) : " اورارتو"، ترجمه: رشید برناک، تهران: انتشارات: اندیشه نو، چاپ اول.18- پیوتروفسکی، بوریس .ب. (1383) : " تمدن اورارتو و باستانشناسی اورارتو پس از 1960"، ترجمه: حمید خطیب شهیدی، تهران: انتشارات: پژوهشکده باستانشناسی، سازمان میراث فرهنگی کشور. چاپ اول.19- تبریزی، محمدصالح ( معدنچی باشی ) (1349) : " معدن نامه، فهرستی از معادن ایران در سالهای 1240 – 1270 هجری شمسی "، مصحح و تدوینگر: عباس پرورش.20- توحیدی، ناصر ( 1364): " سیر تکامل تولید آهن و فولاد در ایران و جهان"، تهران: انتشارات امیرکبیر.21- جبارلوی شبستری، ب (1380): " بررسی نوسانهای سطح دریاچه ارومیه در دوران کواترنری " اولین همایش دریاچه ارومیه، دانشکده ارومیه.22- حاجی زاده، کریم(1374): " بررسی استقرارهای اورارتویی در شمالغرب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.23- خسروتهرانی، خسرو(1381): " زمین شناسی تاریخی"، تهران: انتشارات کلیدر چاپ اول.24- خطیب شهیدی، حمید (1383) " پژوهش های جدید در حسنلو و باز نگری لایه های فوقانی آن " ( مجموعه مقالات همایش بین المللی باستانشناسی ایران : حوضه شمال غرب. )، تهران: انتشارات پژوهشکده باستان شناسی، چاپ اول.25- خلعتبری، محمدرضا (1381): " کاوش های باستان شناسی تالش « تول تالش »"، پژوهشگاه، اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان.26- خلعتبری، محمدرضا (1383): " کاوشهای باستانشناسی در محوطه های باستانی تالش «مریان- تندوین»"، رشت: انتشارات سازمان میراث فرهنگی استان گیلان، چاپ اول.27- خلعتبری، محمدرضا ( 1385 ): " گزارشی به مناسبت برگزاری دومین همایش فرهنگ و تمدن تالش"، تالش: انتشارات پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری تالش. 28- داستانپور، محمد(1384): " زمین شناسی تاریخی"، کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، چاپ سوم.29- دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ (1380): " تاریخ ماد"، ترجمه: کریم کشاورز، تهران: انتشارات علمی، فرهنگی، چاپ ششم.30- دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ (1383): " تاریخ ایران باستان"، ترجمه: روحی ارباب، تهران: انتشارات علمی، فرهنگی، چاپ چهارم.31- زاوش، محمد(1348) : " کانی شناسی در ایران قدیم "، جلد اول، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.32- طلایی، حسن(1374): " باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد"، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.33- طلایی، حسن(1385): " عصرمفرغ ایران" ، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.34- عمرانی، بهروز(1383): " عصر مفرغ قدیم در شمال غرب فلات ایران " ( مجموعه مقالات همایش بین المللی باستانشناسی ایران: حوضه شمال غرب. )، تهران: انتشارات پژوهشکده باستان شناسی، چاپ اول.35- فاضلی نشلی، حسن و آجورلو، بهرام (1383): " در آمدی بر بسط فرهنگ کورا – ارس در اواخر هزاره چهارم ق.م. در دشت قزوین " ( مجموعه مقالات همایش بین المللی باستانشناسی ایران: حوضه شمال غرب.)، تهران: انتشارات پژوهشکده باستان شناسی، چاپ اول.36- فرای، ریچاردنلسون(1382): " تاریخ باستانی ایران" ، ترجمه: مسعود رجب نیا، تهران: انتشارات علمی، فرهنگی، چاپ دوم.37- فهیمی، حمید(1381): " فرهنگ عصر آهن در کرانه های جنوب غربی دریای خزر از دیدگاه باستانشناسی"، تهران: انتشارات سمیرا، چاپ اول.38- کریم پور، محمد حسن(1385): " زمین شناسی اقتصادی کاربردی "، تهران: انتشارات ارسلان، چاپ سوم.39- کلارک، گراهام(1379): " جهان پیش از تاریخ از دیدگاهی نو"، ترجمه: گروه مترجمین، تهران: انتشارات دنیای مادر.40- گانتر، سی و جت، پل(1383): " فلزکاری ایران " ( در دوران هخامنشی، اشکانی، ساسانی ) ترجمه: شهرام حیدرآبادیان، تهران: انتشارات گنجینه هنر، چاپ اول.41- گدرا، آندره (1377): " هنر ایران"، ترجمه: بهروز جبیبی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ سوم.42- گیریشمن، رومن (1381): " ایران از آغاز تا اسلام"، ترجمه محمد معین، تهران: انتشارات علمی، فرهنگی، چاپ چهاردهم.43- لک پور، سیمین(1375): " سفیدروی"، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور، چاپ اول.44- مافی، فرزاد و عالی، ابولفضل (1380): " هنر فلزکاری" « جزوه کلاسی »، گروه باستانشناسی، دانشگاه آزاد واحد ابهر.45- مجیدزاده، یوسف (1364): " فلز و فلزگری در ایران باستان"، نامه فرهنگ ایران. تهران.46- مجیدزاده، یوسف (1380): " تاریخ و تمدن بین النهرین" ( جلد سوم )، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.47- مدودسکایا، یانا(1383): " ایران در عصر آهن 1 "، ترجمه : علی اکبر وحدتی، تهران: پژوهشکده باستان شناسی، چاپ اول.48- مشکور، مجمد جواد (1332): " تاریخ مردم اورارتو و کشف یک سنگ نبشته بحط اوراراتو در آذربایجان"، تهران: نشریه شماره یک انجمن فرهنگ و هنر ایران.49- مشکور، محمد جواد (1345): " تاریخ اورارتو و سنگ نبشته های اورارتویی در آذربایجان"، تهران: موسسه مطالعات و بررسی ها و کاوشهای علمی و هنری و تاریخی ایران باستان.50- ملازاده، کاظم (1384): " پیدایش فن تولید آهن و کاربرد آن در شمالغرب ایران "، (مجموعه مقالات دومین همایش باستانشناسان جوان ایران )، تهران: سازمان میراث فرهنگی، انتشارات اداره کل امور فرهنگی، چاپ اول.51- ملک شهمیرزادی، صادق (1378): " ایران در پیش از تاریخ"، تهران، پژوهشکده باستان شناسی، چاپ اول.52- ملک شهمیرزادی، صادق (1382): " نقره کاران سیلک" ( گزارش فصل دوم طرح بازنگری سیلک )، تهران: پژوهشکده باستان شناسی، چاپ اول.53- مورتگات، آنتون (1377): " هنر بین النهرین باستان"، ترجمه: محمد رحیم صراف و زهرا باستی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.54- ناردو، دان (1381): " امپراتوری آشور"، ترجمه: مهدی حقیقت خواه، تهران: انتشارات ققنوس، چاپ سوم.55- نگهبان، عزت الله (1378): "حفاریهای مارلیک" (جلد اول)، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه)، چاپ اول.56- واندنبرگ، لویی (1379): " باستانشناسی ایران باستان"، ترجمه: عیسی بهنام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.57- هرتسفلد، ارنست(1381): " ایران در شرق باستان"، ترجمه: همایون صنعتی زاده، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه شهید باهنر کرمان، چاپ اول.58- هیئت باستانشناسان آلمانی(1354): " گزارشهای باستانشناسی در ایران"، ترجمه: سروش حبیبی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.59- یانگ، ت.کایلر (1373): " بازنگری عصر آهن ایران"، ترجمه: کامیار عبدی، مجله میراث فرهنگی، شماره دوازده، تابستان73.60- کمیته مطالعات معدن کاری و فلزکاری (1381): " گزارش مقدماتی مطالعات فلزکاری و معدن کاری کهن"، ترجمه: مژده مومن زاده، تهران: انتشارات: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی کشور. چاپ اول.61- _____ ، (1378): " کشورهای مستقل مشترک المنافع و جمهوری های بالتیک" ، تهران : موسسه جغرافیایی و کاتوگرافی گیتاشناسی ، چاپ دوم.62- _____ ، (1380): " اطلس کامل گیتاشناسی"، تهران: موسسه کارتوگرافی و گیتاشناسی، دوره دوم، چاپ شانزدهم.63- _____، (1381): " فرهنگ جغرافیایی کوههای کشور"، ( منطقه شمالغرب ایران)، جلد اول، تهران: سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، چاپ دوم.64- _____، (1381): " فرهنگ جغرافیایی رودهای کشور"، (حوضه آبریز دریاچه ارومیه)، جلد اول، تهران: سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، چاپ اول.65- _____، (1382): " فرهنگ جغرافیایی رودهای کشور"، (حوضه آبریز دریای خزر)، جلد دوم، تهران: سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، چاپ اول.66- _____ ، ( 1382 ): " اطلس زمین شناسی"، تهران: انتشارات سازمان نقشه برداری کشور، چاپ اول.67- _____ ، (1384) : " اطلس تاریخ ایران" ، تهران : انتشارات سازمان نقشه برداری کشور ، چاپ دوم.68- _____ ، ( 1385 ) : " ایران، تاریخ، فرهنگ، هنر" ، تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول.69- _____ ، (1961): " اطلس جغرافیایی آذربایجان" ، باکو- مسکو.70- _____ ، (1986): " دایره المعارف آذربایجان شوروی" ، جلد دهم ، چاپ باکو.منابع لاتین : 1- Alp, Sedat (2003): " Hitit Güneşi ", Turkiye Bilimsel ve Teknik Araştıma Kuraumu, Ankara, 5.Basim ocak 2003.2- Alp, Sedat (2005): " Hitit Çağında Anadolu " ( Çiviyazılı ve HiyroglifYazılı Kaynaklar), Turkiye Bilimsel ve Teknik Araştıma Kuraumu, Ankara, 5.Basim ocak 2005.3- Altınlı, E. (1964): " Türkiye Jeoloji Haritası-Explanatory Text of the Geoloqical Map of Turkey", Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Ankara.4- Arık, R.O.(1937): "Alaca Höyük Hafriyatl " ; 1935 Çalışmaları, Ankara.5- Atalay et al.,(1985): Atalay, L, M. Tetik, Ö. Yılmaz, " Kuzeydoğu Anadolu 'nun Eko Sistemleri " , Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi, 141, Ankara. 6- Atalay, L (1997): " Türkiye Coğrafyası ", İzmir.7- Atalay, L-K. Mortan (1997): " Türkiye Bölgesel Coğrafyası " , istanbul.8- Azarpay, Guitty.(1968): "Urartian art and artifacts;" a chronological study. Berkeley, University of California Press.9- Badaljan, R.E-P.L.Kohl-D.Stronach-A.V.Tonikjan(1994), "Preliminary Report on the 1993 Excavation at Horom, Armenia", Iran 32: 1-29.10- Bahşaliyev, V. (1997): "Nahçıvan Arkeolojisi-The Archaeology of Nakhichevan" ; Arkeoloji ve Sanat Yayınları, istanbuL.11- Balkan, Kemal; 1960. "Patnos Yakininda Anzavurtepe’de Bulunan Urartu Tapinagi ve Kitabeleri" Anatolia V: 133-158.12- Barnet.R.D., Falkner. M.(1962): " The Sculptures of Neo Assyrian King at Nimrud"– London. 13- Belli, O. (1986): "Untersuchungen zur Eisenmetallmgie in Hubuskia ", Prof. Dr. U. Bahadır Alkım Hatıra Sayısı, Anadolu Araştırmaları lO, istanbul. 14- Belli, O. (1987): "Demir Çağı'nda Doğu Anadolu Bölgesi'nde Demir Metaluıjisi", Anatolian Iron Age I, The Proceedinqs of the I. Anatolian Iron Aqe Colloquim Held at İzmir 24-27 April 1984, (ed. A. Çilingiroğlu), İzmir, 89- ıo7. 15- Belli, O, (1991): "Ore Deposits and Mining in Eastem Anatolia in the Urartian Period: Silver, Copper and lron" . In: Merhav, R. ed. Urartu: A Metalworking Center in the First Millennium B. C.16-Belli,O.(1998b): "Van Gölü'nün Güneyinde Bulunan Maden Yataklarının Mezopotamya için Önemi", xxxıv: Rencantre Assyriloque Internationale, Türk Tarih Kurumu, Ankara.17- Belli, Oktay (1998): "Anzaf Kaleleri ve Urartu Tanrıları" ( Eski Anadolu Uygarlıkları Dizisi: 2 ), Arkeoloji va sanat Yayınları, 1.Baskı , İstanbul.18- Belli, Oktay(2000a): "Eskiçağ dünyasının En Büyük Madanci Krallığı" : urartular. (Türkiye Arkeolojisi ve İstabbul Üniversitesi : 1932 – 1999: 371- 378 ).19- Belli – Oktay, (2000b): "Van Bolgesinde Bir Erken Demir Çağ Mezrlığı" : Ernis – Evditepe. (Türkiye Arkeolojisi ve İstabbul Üniversitesi : 1932 – 1999: 175- 180 ).20- Belli – Oktay,(2000c): "Aşagı va Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazısı"(Türkiye Arkeolojisi ve İstabbul Üniversitesi : 1932 – 1999: 201- 209 ).21-Belli–Oktay(2000d):"Çavuştepe(Sardurihinili)Kazilari."(Türkiye Arkeolojisi ve İstabbul Üniversitesi : 1932 – 1999: 210- 216 ).22- Belli,O.(2001a): "An Early lron Age Centetery in the Van Region: Ernis-Evditepe", In.Belli,O.ed.Istanbul Uniuersity's Contributions to Archaeology in Turkey (1932-2000), Istanbul: 145-149.23- Belli,O.(2001b): "Istanbul Universty's and Turkey's First International Project in Archaeology: Archaeological Surveys in Nakhichevan", in: Belli,O. ed. Istanbul Universty's Contributions to Archaeology in Turkey (1932-2000), istanbul: 331-335. 24- Belli, O. (2001e): "Research on Tin Deposits in Anatolia ", In: Belli, O. ed. İstanbul Uniuersity's Contributions to Archaeology in Turkey (J 932-2000), istanbul, 320-325. 25- Belli, O. (2002c): "2000 Yılı Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazısı", 23. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Ankara.26- Belli,Oktay,(2004): "Anadoluda Kalay ve Bronzun Tarıhçesi." İstanbul : Akdeniz Medeniyatleri Araştirma Enstitüsü.27- Belli, O. - E. Konyar( 2001 b): "Archaeological Survey on Early lron Age Fortresses and Necropoleis in Northeast Anatolia", ln:Belli, o. ed. Istanbul University's Contributions to Archaeology in Turkey (J 932-2000), lstanbul: 331-335. 28- Belli, O. - E. Konyar (2003):" Doğu Anadolu Bölgesinde : Erken Demir Çaği Kale ve Nekropolleri , Early Iron Age Fortresses And Necropolıses In Esat Anatolıan " Arkeoloji ve sanat Yayinlari, Istanbul. 29- Belli, O.-V. Sevin (1999): "Nahçıvan 'da Arkeolojik Araştırmalar 1998-Archaeological Survey in Nakhichruan", Arkeoloji ve Sanat Yayınları, istanbul.30- Bilgi٬ E. (1964): "Adilcevaz Kef Kalesi Kazilari" [Excavations at Kef Kalesi of Adilcevaz, 1964]. Anadolu (Anatolia) 8:65-120. 31- Bilgi,Ö .(1984): "Metal Objects from İkiztepe-Turkey" Beitrage zur32- Bilgi , Önder , 2004 : " Anadolu , Dökümün Beşiği", İstsnbul : Döktaş. 33- Bittel. K. (1937): "Boğazköy". Die Kleinfunde der Grabungen Berlin.34- Burney, C. A. (1957): "Urartian Fortresses and Towns in the Van Region" , Anatolian Studies 7: 3753 35- Bumey, C.A., (1958): "Eastern Anatolia in the Chalcolithic and Early Bronze Age", Anatolian Studıes VIII: 158- 209. 36- Bumey,C.A.(1970): "Excavations at Haftavan Tepe 1968: First Preliminary Report", Iran 8: 157171.37- Cilingiroglu, Altan A.; 1976-77. "Sargon’un Sekizinci Seferi ve Bazi Oneriler" Anadolu Arastirmalari 4-5: 235-271.38-Çilingiroğlu, A.(1985): "Van Dilkaya Höyüğü 1984 Kazıları", VII. Kazı Sonuçları Toplaıuısı, Ankara: 151-162.1991 "The Early Irorı Age at Dilkaya", (yay.haz. A. Çilingiroğlu, D. French) .Anatolian lron Age.r IL Oxford: 29-38. 1992 "Van-Dilkaya Höyüğü Kazıları Kapanış", XII '. Kazı Sonuçları Toplantisı I, Ankara:469-491.39- Cilingiroglu, Altan & Mirjo Salvini; (1995): "Rusahinili in Front of Mount Eiduru»: The Urartian fortress of Ayanis (7th century BC)," Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 35: 111-124.40- Cilingiroglu, Altan(1997): " Urartu Krallığı, Tarihi ve Sanatı ", İzmir. 41- Cilingiroglu, Altan & Mirjo Salvini; 1999. “When was the castle of Ayanis built and what is the meaning of the word " Anatolian Studies 49 [Anatolian Iron Ages 4]: 55-60.42- Cilingiroglu, Altan & Mirjo Salvini (eds.); (2001): "Ayanis I: Ten Years’ Excavations at Rusahinili Eiduru-kai 1989-1998 ", CNR Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici, Roma.43- Derin, Z. - Çilingiroğlu, A (2001): "Armour and Weapons" Ayanis.1989 "The Iron Age Architecture at Hasanlu", Expedition 31/1-2: 107 -127.44- Dinçol- Ali.M. , Dinçol – Belkis(2000): "Doğu Anadoluda Urartu Yazili Belgelerin Araştırması". (Türkiye Arkeolojisi ve İstabbul Üniversitesi : 1932 – 1999: 369- 370 ).45- Dyson , R.H. and M.M. Voigt ,(2003): " A Temple at Hasanlu " , yeki bud yeki nabud, Edit by N.F. Miller and K.Abdi, Los Angeles: University of California. 46- Erinç, S.(1953): "Doğu Anadolu Coğrafyası" , istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınlan, 372, istanbul.47- Erzen, Afif.(1984): "Dogu Anadolu ve Urartular". Ankara :Türk Tarih Kurumu Basimevi.48- Forbes, Thomas B.(1983): "Urartian architecture." Oxford : B.A.R., 1983. 49- Gunter , Ann (1982): " Representations of urartian and Western Iranian fortress Architecture In The Assyrian reliefs." IRAN Journal of the British Institute of Persian Studies. – Vol.XX- 1982.Pp: 103 -111.50- JAKUBIAK , Krzysztof(2004):" AN ATTEMPT TO SYSTEMATIZE THE GATES IN THE URARTIAN FORTRESSES." (Warsaw university ) , Iranica antique –Vol : XXXIX – P : 169 – 190.51- King.L.W. (1915): "The Bronze Reliefs From The Gate of Shalmaneser" : H.Rassam , Ashur and the land of Nimrud.52- Kleiss, Wolfram and H. Hauptmann; (1976): "Topographische Karte von Urartu" : Verzeichnis der Fundorte und Bibliographie, Berlin.53- Kleiss, Wolfram et.al.(1975):"Bastam I: Ausgrabungen in den Urartuischen Anlagen 1972-1979." Teheraner Forschungen Band V. Berlin: Gebr. Mann. Verlag.54- Kromer, K.-Lippert, A. (1976): "Die Östericichischen Ausgrabungen am Kordlar Tepe in Aserbaidschan", Mitteilunqen der Anthropoloqischcn Gesetlschaft in Wien CVI: 65-82. 55 -Laurishchev.A.(1969): " Economic Geography of the USSR." Progress Publisher. Mosscow. 1969.56- Leonard - A. andWilliams – B.B. (1989): "Essays in Ancient Civilization" Presented to Helene J.Kantor – Chicago . Illinois.57- Lewy .Julius.(1926): "Kimmerier und Skythen in Vorderasien" , Reallexicon der , Vorgeschichte 6 , Berlin.58- Loon, Maurits Nanning van.(1966): "Urartian art; its distinctive traits in the light of new Excavations." Istanbul, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut.59-Maxwell-Hyslop, K.R (1946): "Daggers and Swords in Western Asia" Iraq 8, London. 1953 "Bronze Lugged Axe-or Adze Blades from Asia". Iraq 15, London.60- Medvedskaya , I.(1989): " The end of Urartian Presence in the Region of lake Urmia " , Archaeologia Iranica et Orientalis I , Gent.61- Melikishvili, G. A.(1960): "Urartskie klinoobraznye nadpisi." Moskva, Izd-vo Akademii nauk SSSR, 62- Melikishvili, G. A.(1970): "Die urartaische Sprache". [Von] G. A. Melikisvili. Aus dem Russischen ubersetzt von Karl Sdrembek. Mit einem Anhang von Mirjo Salvini. Hrsg. von A. Kammenhuber und M. Salvini. Rome, Biblical Institute. 63- MELLINK, M.J.(1966): " The Hasanlu Bowl in Anatolian perspective" Iranica – 1966 – Vol : VI- Pages: 72 -87.64-Muscarella – Oscar.W. , ____ ,"Iron and Bronze" - ____ .65- Özgüç.T. (1953): "Ausgrabungen ın Kültepe" .( Türk Tarıh Kurumu Yayınlarından . No : 12 ). 66- Payne , Margaret. R. (2006): " Urartu Çiviyazılı Belgeler Kataloğu "Arkeloji ve sanat Yayınları, İstanbul – 2006.67 - Parrot .Andrea. (1961) : "Assur"68-Salvini, Mirjo(1991): "Historical introduction in Urartu: A metalworking center in the First Millennium BCE, Rivka Merhav" (ed.), Tel Aviv: 1-13. 69-Salvini, Mirjo(1994): "Alcune considerazioni sulle nuove fondazioni in Urartu (IX-VII sec. A.C.)," in Nuove Fondazioni nel Vicino Oriente Antico: Realtà e Ideologia, S. Mazzoni (ed.), Pisa: 387-393.70-Salvini, Mirjo(1995): "Some historic-geographical problems concerning Assyria and Urartu in Neo-Assyrian Geography," M. Liverani (ed.), Roma: 43-53.71-Salvini, Mirjo(1995): "Geschichte und Kultur der Urartuer"Darmstadt.72-Salvini, Mirjo(1998): "The inscription of the Urartian king Rusa II at Kefkalesi (Adilcevaz)," Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 40: 123-29. 73- Salvini. Mirjo(2001): " Notiziario: Ricerche Archaeologiche ed epigrafiche dellIstituto: Iasos (Turchia): progetto Urartu: Ayanis (Turchia), van e dintorni (Turchia), Lago sevsn (Armenia)." Studi Micenei ed Egeo – Anatolici, Fasciolo XLIII/2- ROMA ,2001.74- Sevin, V. - E. Kavaklı (1995):"Van-Karaqürıdüz Erken Demir Çağı Nekropolü Kurtarma Kazıları 1992-1993", XVl. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Ankara: 331-350. 75- Sevin, V. - E. Kavaklı (1996a): " Bir Erken Demir Çağı Nekropolü Van-Karagündüz - An Early lron Age Cernetery'', Arkeoloji ve Sanat Yayınları, istanbul. 76- Sevin- Vali , Özfirat – Aynur , (2000) : "Van – Karagündüz Kazılerı." (Türkiye Arkeolojisi ve İstabbul Üniversitesi : 1932 – 1999: 168 - 174 ).77- Sevin- Vali , Özfirat – Aynur , (2000) : "Van – Altıntepe Kazılerı." (Türkiye Arkeolojisi ve İstabbul Üniversitesi : 1932 – 1999: 217 - 222 ).78- Taner Tarhan.M , (2000): "Tuşpa – Van Kalesi . Demirçağının Gizemli Başkentindeki Araştirma va kazıhar." (Türkiye Arkeolojisi ve İstabbul Üniversitesi : 1932 – 1999: 191- 200 ).79- TOURORETS , Alexandre (2005):"SOME REFLEZINS ABOUT THE RELATION BETWEEN THE ARCHITECTURE OF NORTHWESTERN IRAN AND URARTU." ( THE LAYOUT OF THE CENTRAL TEMPLE OF NUSH-I JAN ).  Iranica – 2005 – Vol : XL – P: 359 – 370.80- Vanloon – Maurits – (1989): "Urartian Bronzes Formerly in The Oriental InstituteMuseum." – university of Amesterdam.81– Young, T. Cuyler (1966): " Thoughts on the architecture of hasanlu IV" Iranica – 1966 – Vol : VI.Pages: 48 – 71.82- Zimansky, Paul E.(1985): "Ecology and empire-the structure of the Urartian state." Chicago, Ill. : Oriental Institute of the University of Chicago.83- Zimansky, Paul E.(1998): "Ancient Ararat" : a handbook of Urartian studies. Delmar, N.Y. : Caravan Books, 1998.84- _____, (1963):"Atlas Azerbaijanskoi Sovetskoi Sosiyalisticheskoi Respubliki" - Baku – Moskva.85 -______, (1976): "Azarbaijan Sovet Ensiklopediasi" , I, Baki.86- ______, (1978): "Azarbaijan Sovet Ensiklopediasi" , II, Baki.87-______, (1979): "Azarbaijan Sovet Ensiklopediasi", III, Baki.88-______, (1980): "Azarbaijan Sovet Ensiklopediasi", IV, Baki.89-______, (1981): "Azarbaijan Sovet Ensiklopediasi", V, Baki.90- ____ (1989): " Rediscovering Hasanlu " , Expedition 31 : 3-11.

پایان نامه پژوهشی بر یافته های فلزی اورارتویی در شمال و شمال غرب ایران


پژوهشی بر یافته های فلزی اورارتویی در شمال و شمال غرب ایران


یافته های فلزی اورارتویی در شمال


یافته های فلزی شمال غرب ایران


شمال


شمال غرب


اورارتوییپایان


نامه


پژوهشی


بر


یافته


های


فلزی


اورارتویی


در


شمال


و


شمال


غرب


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه تعیین تجربی و مدل سازی هدایت الکتریکی آب های طبیعی

پایان نامه تعیین تجربی و مدل سازی هدایت الکتریکی آب های طبیعی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی گرایش ترموسینیتیک و کاتالیست چکیده هدف از این پژوهش تخمین هدایت الکتریکی آب ...

پژوهشکده علوم زمین - فعالیت های پژوهشی-پروژه های خاتمه یافته

طرح های پژوهشی پایان یافته اعضای هیئت علمی ... بررسی تغییرات دمای دیرینه و آلودگی فلزی در رسوبات بخش شمالی خلیج فارس ... مطالعات پترولوژی گدازه‌های بازالتی کواترنری شمال غرب ایران با نگرشی بر ...

دانلود پایان نامه ارشد : رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره و ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش : شناسایی و مبارزه باعلف های هرز عنوان : رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره و خردل وحشی دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی پایان نامه ­ی کارشناسی­ ارشد رشته شناسایی ...

دانشگاه صنعتی شیراز - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دانشگاه صنعتی شیراز دومین دانشگاه دولتی در استان فارس است و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ توسط وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت وقت، جعفر توفیقی گشایش یافت. این دانشگاه در بلوار مدرس در شرق شهر شیراز واقع است و محوطه جدید آن ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اسکلت فلزی

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد اسکلت فلزی و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد اسکلت فلزی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این بخش اقدام نمایید.

روش تحقیق استاندارد ها و کلیات طراحی موزه

پایان نامه پژوهشی بر یافته های فلزی اورارتویی در شمال و شمال غرب ایران ... کلید واژه: اورارتو، شمال غرب ایران، هنر فلزکاری، باستان فلزشناسی. امپراتوری اورارتو، بعنوان یکی از مطرح ترین دولت های ...

تهیه مقاله علمی پژوهشی کنفرانسی انجام پایان نامه مشاوره ...

622. گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران در ده سال گذشته Fulltext 623. گسل‌‌های فرهنگی در تعامل با گسل‌های فیزیکی Fulltext 624.

رحمت عباس نژاد سرستی | دانشیار دانشکده هنر و معماری ...

پایان نامه: پژوهشی بر تحولات مغزی بر اساس راست دستی یا چپ دستی ابزارسازان (مطالعه موردی: تحلیل ابزارهای سنگی یافته شده از محوطه های پارینه سنگی میانه در زاگرس مرکزی ایران)

طرح‌های پژوهشی پایان‌یافته | IROST

ارزیابی کمی و کیفی آب و فاضلاب های صنعتی و غیر صنعتی ، فناوریهای موجود و کاربرد آنها در تصفیه آب و فاضلابهای شرکت پالایش گاز پارسیان

دانلود پایان نامه ارشد : رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره و ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش : شناسایی و مبارزه باعلف های هرز عنوان : رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره و خردل وحشی دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی پایان نامه ­ی کارشناسی­ ارشد رشته شناسایی ...

دانلود پایان نامه ارشد : رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره و ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش : شناسایی و مبارزه باعلف های هرز عنوان : رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره و خردل وحشی دانشگاه شیراز دانشکده کشاورزی پایان نامه ­ی کارشناسی­ ارشد رشته شناسایی ...

دفاع از پایان نامه - دانشگاه علوم پزشکی ایران - گروه ...

دفاع از پایان نامه آقای فرزاد محمدی دانشجوی دکتری تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیط به استاد راهنمایی جناب آقایان دکتر علی اسرافیلی دیزجی و دکتر مجید کرمانی در تاریخ ۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۸ در سالن شهید رحیمی

ساختار و ترتیب ارائه ی نتایج یا یافته ها در تحقیق و مقاله ...

فصل یازدهم: نتایج یا یافته ها. نتایج و یافته ها همان اطلاعات و داده های به دست آمده برای پاسخ به مسأله، پرسش های پژوهش، تأیید حکم، تأیید یا رد فرضیه ها، و نیز تحقق هدف ها هستند که به نظم درآمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار ...

کاوشگران دانشگاه تهران به یافته‌های جدیدی در گورستان ...

به گزارش روابط عمومی موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، دکتر مصطفی ده‌پهلوان رئیس موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران از نتایج جدیدی که در کاوش‌های باستان‌شناسی گورستان نو یافته عصر آهن ۲ و ۳ قره‌تپه سگزآباد بدست ...

مقاله بررسی ارتباط عناصر فلزی در بخش اکسیدی کانسار مس ...

کانسار مس گودکلواری در شمال غرب شهر بابک واقع گردیده و درگسانی های ارژیلیک، پروپیلیتیک و سیلیسی شدن در آن به خوبی توسعه یافته است کانه زایی اصلی به طور عمده در زون آرژیلیک و پروپیلیتیک متمرکز شده است.

پایان نامه هنر فلزکاری - gigadoc.ir

پایان نامه هنر فلزکاری فصل اول : آشنائی مختصری با هنر فلزکاری 1-1- هنر فلزکاری عصر ساسانی با توجه به سوابق هنری مردم ایران فلزکاری از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و همواره چه قبل و چه بعد از اسلام جنبه کاربردی و هنری خود را ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بسامد ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بسامد های رادیویی. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد بسامد های رادیویی تعداد 100 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و ...

مجموعه مقالات اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

5.ارتباط تجاری بنادر و مراکز تجاری شمال و جنوب خلیج فارس با محوطههای همزمان با دورهی اشکانی و ساسانی در سواحل دریای مدیترانه بر اساس مدارک نوشتاری و باستانشناختی به دست آمده

طرح‌های پژوهشی پایان‌یافته | IROST

ارزیابی کمی و کیفی آب و فاضلاب های صنعتی و غیر صنعتی ، فناوریهای موجود و کاربرد آنها در تصفیه آب و فاضلابهای شرکت پالایش گاز پارسیان

کاوشگران دانشگاه تهران در گورستان عصر آهن ۲ و ۳ قره‌تپه ...

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: «تا کنون بر روی یافته‌های این گورستان پانزده پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا در حوزه‌های باستان‌شناسی، باستان‌سنجی و مرمت در حال انجام و ...

پایان نامه هنر فلزکاری - gigadoc.ir

پایان نامه هنر فلزکاری فصل اول : آشنائی مختصری با هنر فلزکاری 1-1- هنر فلزکاری عصر ساسانی با توجه به سوابق هنری مردم ایران فلزکاری از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و همواره چه قبل و چه بعد از اسلام جنبه کاربردی و هنری خود را ...

طرح‌های پژوهشی در حال اجرا - دانشگاه علوم پزشکی ایران ...

طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته; ... طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها ... تحلیل هزینه اثربخشی استنت های دارویی در مقایسه با استنت های فلزی در درمان بیماری های قلبی عروقی: یک مرور نظام‌مند ...

رضا مستوفی فرد

در اوایل هزاره پنجم ق.م که گاهی کالکولیتیک میانه قدیم نیز نامیده می شود، مجموعه سفال های شاخص دالمایی بطور گسترده ای در سرتاسر دره های مناطق مرتفع شمال و مرکز کوه های زاگرس در غرب ایران گسترش ...

پایان نامه :: دانلود به روزترین فایلهای دانشجویی

است، محقق، بر اساس یافته ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیشنهاداتی . در جهت افزایش بهره وری مؤسسه ارائه داده، و در پایان نیز، پیشنهاداتی برای . پژوهشگران آینده ارائه شده است.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

5.ارتباط تجاری بنادر و مراکز تجاری شمال و جنوب خلیج فارس با محوطههای همزمان با دورهی اشکانی و ساسانی در سواحل دریای مدیترانه بر اساس مدارک نوشتاری و باستانشناختی به دست آمده

پایان نامه های ارشد - 66 - rozblog.com

,پایان نامه های ارشد - 66,پایان نامه های ارشد ... تاثیر جهانی­شدن اقتصادی بر تورم در کشور­های منتخب خاور­میانه و شمال آفریقا ... بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا و غرب بر اقتصاد ایران.

پروفایل مهدی حسینی - IKIU

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد ... زمین شناسی اقتصادی رسوبات تبخیری بخش مرکزی دشت قزوین با تاکید بر یافته های کانی شناسی و ژئوشیمیائی ... دگرسانی در مرکز و شمال غرب ایران:

دانلود پایان نامه ارشد: تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی عنوان : تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی) دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد ...

طرح‌های پژوهشی در حال اجرا - دانشگاه علوم پزشکی ایران ...

طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته; ... طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها ... تحلیل هزینه اثربخشی استنت های دارویی در مقایسه با استنت های فلزی در درمان بیماری های قلبی عروقی: یک مرور نظام‌مند ...

دانلود تمرینات نانوفوتونیک و الکترونیک نوری - سری پنجم

پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی

جزوه کتاب زبان انگلیسی عمومی ( دانشگاه پیام نور )

تعيين بهينه اندازه منابع انرژي در ريز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعيت‌ها

نحوه استعمال و طبقه بندی مواد مخدر

پروژه سلول های خورشیدی

پیشینه تحقیق خلاقیت و انگیزه پیشرفت

پیشینه تحقیق دیابت