دانلود رایگان


پایان نامه بررسی جرایم رایانه ای و عوامل آن - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی جرایم رایانه ای و عوامل آن نوع فایل: word قابل ویرایش 163 صفحه مقدمه: جرم‌انگاري جرائم رايانه‌اي گفتار اول: تعريف جرائم رايانه‌اي ارائه تعريف دقيق و به نحوه جامع و مانع مشكل به نظر مي‌رسد و دليلش هم به خاطر اين است كه موضوع جديدي است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و

دانلود رایگان پایان نامه بررسی جرایم رایانه ای و عوامل آننوع فایل: wordقابل ویرایش 163 صفحهمقدمه: جرم‌انگاری جرائم رايانه‌ايگفتار اول: تعريف جرائم رايانه‌ایارائه تعريف دقيق و به نحوه جامع و مانع مشكل به نظر مي‌رسد و دليلش هم به خاطر اين است كه موضوع جديدي است و هنوز تمام ابعاد و جهات آن شناخته نشده است و به همين خاطر متخصصان امر نتوانسته‌اند تاكنون تعريف جامع از جرائم رايانه‌اي ارائه دهند به گونه‌اي كه تمام مصاديق جرائم را شامل گردد. در اينجا به تعريف جرم رايانه‌اي و اينترنتي و جرم مجازي به نقل از هفته‌نامه ارتباط مي‌پردازيم: راهنماي سازمان ملل پيرامون جرائم كامپيوتري اينگونه تعريف كرده است:جرائم كامپيوتري مي‌تواند شامل فعاليت‌هايي مجرمانه‌اي باشد كه ماهيت سنتي دارند. از جمله سرقت، كلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سند مجعول كه همگي به‌طور معمول در ضمانت اجراهاي كيفري هستند. كامپيوتر نيز فرصت‌هاي تازه‌اي براي سوءاستفاده به‌وجود آورده است كه مي‌توانند و يا بايد جرم‌انگاري شوند.يكي از نويسندگان رهنمود شواري اروپا جرم كامپيوتری را اينگونه تعريف كرده است:هر عمل غيرقانوني كه كامپيوتر ابزار يا موضوع جرم باشد به عبارت ديگر هر جرمي كه ابزار يا هدف آن تأثيرگذاري بر عملكرد كامپيوتر باشد.قانون‌گذاران فلاند جرم كامپيوتري را به اين ترتيب تعريف كرده‌اند: جرمي است كه دربر گيرنده سيستم‌هاي نرم‌افزار به عنوان يك هدف و يا يك ابزار يا يك ركن عمل مجرمانه است.در ايالات متحده آمريكا تعريف وسيعي از جرم كامپيوتري به عمل آمده است: هر اقدام غيرقانوني كه با يك كامپيوتر يا سيستم كامپيوتر يا به‌كارگيري آن مرتبط باشد را جرم كامپيوتري مي‌گويند. هر اقدام عمومي كه به هر ترتيب با كامپيوتر مرتبط بود و موجب ايجاد خسارت به بزه‌ديده شده و مرتكب از اين طريق منافعي را تحصيل كند جرم كامپيوتري است.وزارت دادگستري آمريكا هر اقدام غيرقانوني كه براي ارتكاب پي‌جويي يا پيگرد قضائي آن بهره‌برداري از دانش فن‌آوري كامپيوتر ضروري باشد را جرم كامپيوتري دانسته است. بنابراين دانش كامپيوتر براي ارتكاب جرم ضروري است. در حقوق كانادا جرم كامپيوتري شامل هر فعاليت مجرمانه‌اي است كه دربر گيرنده كپي، استفاده جابجا، مداخله، دسترسي يا سوءاستفاده از سيستم‌هاي كامپيوتري عملكرد كامپيوتر داده‌ها يا برنامه كامپيوتر است.در آلمان گروه كاري پليس جنايي فدرال و ايالتي اينگونه تعريف كرده‌اند: جرائم كامپيوتري شامل همه شرايطي است كه پردازش الكترونيكي جرائم متضمن اعمال توأم با بي‌مبادلاتي يا حوادثي كه موجب تخريب عملكرد سيستم كامپيوتر با استفاده غيرقانوني از آن باشد. در اين ميان اصطلاح جرم سايبر به جرائم جنايي ارتكابي با استفاده از اينترنت يا ساير شبكه‌هاي كامپيوتري اطلاق مي‌شود و اين اصطلاح ارتباط مستقيم با فضاي سايبر دارد.جرائم عليه تكنولوژي اطلاعات از زمان پيدايش و شروع يعني دهه 60 ميلادي تا امروزه گستره‌اي از جرائم كامپيوتري تا جرائم سايبري را شامل مي‌شود و اكنونه در فضاي حاكميت جرائم سايبري هستيم. جرائم كامپيوتري تا قبل از پيدايش و تكامل آناتومي و تكنيك فضاي سايبر حدوداً شامل 16 عنوان مجرمانه مي‌شد، اما در فضاي سايبر اين جرائم چند ده عنوان مجرمانه را شامل مي‌شود. جرائم سايبري يا به تعبير قديم‌تر آن جرائم كامپيوتري و به تعبير نادرست يا مسامحه‌گونه آن جرائم اينترنتي (زيرا اينترنت مفهوم اساسي نيست بلكه يك ابر شاهراه الكترونيكي و واسط است) شامل طيف وسيعي از اعمال مجرمانه مي‌شود كه برخي عنوان سنتي مدرن دارند. مثل جعل سايبري، كلاهبرداري سايبري، پول‌شويي در فضاي سايبر، قمار اينترنتي (از جمله كازينوهاي سايبري/ مجازي)، جاسوسي سايبري و برخي عليه محتوا مي‌باشند. مانند پورنوگرافي و محتواهاي مضر ديگر. برخي جرائم مخابراتي (مخابرات با ويژگي سايبري و نه مخابرات در دهه 40 تا 70 ميلادي) برخي جرائم عليه تكنولوژي اطلاعات (جرائم دستيابي و....)، برخي جرائم با مبناي غير جزايي مانند جرائم بانكداري الكترونيك، جرائم مالكيت فكري سايبري، جرائم حمايت از داده، جرائم تجارت الكترونيك و.... مي‌باشند.به خاطر داشته باشيم جرائم در هر گروه شامل جرم اصلي يا مادر، جرائم زير گروه و جرائم مرتبط مي‌شوند. مثلاً بازي‌هاي اينترنتي كه يك گروه آن قمار اينترنتي و زير گروه قمار اينترنتي، جرائمي مانند شرط‌بندي و.... و نيز جرائم مرتبط با اين گروه نظير كلاهبرداري در حين شرط‌بندي آنلاين، پول‌‌شويي و... است. از اين رو به عقيده برخي محققان تعداد جرائم سايبري بيش از دويست عنوان مجرمانه است. در بند 8 گزارش توجيهي كنوانسيون جرائم سايبر نيز به اين موضوع اشاره شده است. فضاي سايبر با پيدايش شبكه‌هاي رايانه‌اي به‌وجود آمد و با پيدايش اينترنت گسترش و تعميم پيدا كرد. بنابراين به‌طور طبيعي بايد اصطلاح جرم سايبر نيز بعد از شناخت فضاي سايبر توسط متخصصين امر و نام‌گذاري آن تحت اين عنوان به‌وجود آمده باشد.اولين اقدام رسمي كه در آن صراحتاً به اصطلاح «جرم سايبر» اشاره شده است، اقدام شوراي اروپا در نوامبر 1986 مبني بر تشكيل «كميته كارشناسان برخورد با جرائم سايبر» است.شوراي اروپا در اقدام ديگري در سال 1997 كميته جديدي به نام «كميته متخصصان جرم در فضاي سايبر» به منظور تهيه كنوانسيون جرائم سايبر تشكيل داد.جديدترين سند بين‌المللي كه در آن اصطلاح جرم سايبر مورد اشاره قرار گرفته است، كنوانسيون جرم سايبر (مصوب 23 سپتامبر 2001 بوداپست) است. تنظيم كنندگان و تصويب كنندگان كنوانسيون جرم سايبر بدون اينكه توضيحي در مورد اصطلاح جرم سايبر بدهند آن را به عنوان نام آن كنوانسيون برگزيده‌اند. عليرغم اينكه تنظيم كنندگان كنوانسيون جرم سايبر اصطلاح جرم سايبر را به عنوان نام كنوانسيون برگزيده‌اند. در كنوانسيون مذكور و گزارش توجيهي آن از اصطلاحات جرم رايانه‌اي و جرائم مرتبط با رايانه‌اينترنتي نيز استفاده شده است. به عنوان مثال يك دسته از جرائم موضوع كنوانسيون جرائم مرتبط با رايانه‌اينترنتي ناميده شده‌اند.به موجب مواد 7 و 8 كنوانسيون مزبور، جعل و كلاهبرداري رايانه‌اي زيرمجموعه جرائم مرتبط با رايانه‌ محسوب مي‌شوند. هم‌چنين در بند 33 گزارش توجيهي اين كنوانسيون آمده است: «هدف بخش اول اين كنوانسيون ارتقاء و پيشرفت وسايل پيشگيري و متوقف ساختن جرائم رايانه‌اي يا جرائم مرتبط با رايانه‌ از طريق ايجاد حداقل استانداردهاي مربوط به اين جرائم است.» سكوت كنوانسيون جرائم سايبر در خصوص معني و مفهوم اصطلاح «جرم سايبر» و به‌كارگيري اصطلاحاتي مانند «جرائم رايانه‌اي» و «جرائم مرتبط با رايانه» در اين كنوانسيون و گزارش توجيهي آن موجب برداشت‌هاي متفاوت از اصطلاح جرائم سايبر شده است. بدين تريب كه عده‌اي اصطلاح «جرم سايبر» را صرفاً شامل جرائمي مي‌دانند كه از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي و اينترنت ارتكاب يافته باشند. اما دسته ديگر اين اصطلاح را براي تمام جرائم فن‌آوري اطلاعات به‌كار مي‌برند.با اين وصف به نظر مي‌رسد كه جرائمي كه از طريق رايانه در دنياي مجازي اينترنت صورت مي‌پذيرد از دو شكل خارج نيست:شكل اول: اين جرائم داراي ماهيت سنتي است ولي نحوه ارتكاب و شكل‌گيري آن با استفاده از ابزار مترقي‌تر صورت مي‌گيرد ولي اصل جرم با آن تفاوتي ندارد. به عنوان مثال در سرقت‌هاي سنتي سارق مباشراً با انجام دادن عمليات فيزيكي مخفيانه مثل بالا رفتن از روي ديوار، شكستن قفل و كليد و در و پنجره، ربودن و فرار كردن و استفاده از ابزارهاي ملموس سنتي و معمولي مانند چاپو، خنجر، ميله آهني، طناب ماشين و غيره مرتكب سرقت مي‌شود اما در سرقت رايانه‌اي نوع ابزار و نحوه چگونگي دزدي تغيير كرده است. يعني از تكنولوژي جديد استفاده مي‌كنند و از ابزار الكترونيكي جهت رسيدن به نيت پليد خويش استفاده مي‌كنند. يعني نيت و هدف سارق ربودن مال غير است و از هر راهي كه ممكن‌الحصول باشد استفاده مي‌كند.به عبارت ديگر در اصل جرم تغييري حاصل نشده است و نفس جرم همان سرقت مي‌باشد و جنس سرقت رايانه‌اي همان جنس سنتي است و مي‌توان اينگونه نتيجه و بيان كرد كه هرگاه عناصر عمومي و اختصاصي جرم محقق گشت عنوان جرم تام مي‌شود. يعني اگر عنصر قانوني رواني و مادي جرم سرقت كامل شد و عناصر اختصاصي جرم سرقت مثل شكستن حرز و مال غير به‌طور پنهاني كامل گشت در اين صورت مي‌توان گفت مجرم، مرتكب جرم «سرقت» شده، چون ملاك‌هاي اين جرم با ملاك‌هاي جرم سنتي وحدت دارند و يكي هستند.فهرست مطالب:جرم‌انگاري جرائم رايانه‌ايگفتار اول تعريف جرائم رايانه‌ايگفتار دوم- ماهيت جرائم رايانه‌ايگفتار سوم- چالش‌هاي ماهيتي1. تعريف جرم خاص و عناصر تشكيل دهنده عام و خاص آن2. قاعده تفسير مضيق و تفسير به نفع متهمگفتار چهارم- چالش‌هاي شكلي1. ارائه كردن ادله در فضاي سايبر عليه مجرم2. پيگيري و تعقيب مجرم4. كمبود نيروي متخصص و كارآمدگفتار پنجم- اينترنت، محلي براي ارتكاب جرم1. جرائم كلاسيك يا مرسوم اينترنتي 2. جرائم خاص اينترنتي گفتار ششم- صلاحيت‌هاي كيفري اينترنت1. صلاحيت خاص2. صلاحيت جزئيمبحث دوم- مصاديق جرائم رايانه‌اي گفتار اول- هرزه‌نگاري رايانه‌ايگفتار دوم- بزهكاري انفورماتيكگفتار سوم- نقض حاكميت مليگفتار چهارم- قتل از طريق رايانه‌هاي متصل به شبكه اطلاع‌رسانيگفتار پنجم- نقض حقوق مالكيت فكريگفتار ششم- همجنس‌بازان و نژادپرستانگفتار هفتم- سرقت اينترنتي گفتار هشتم- اتلاف رايانه‌ايگفتار نهم- كلاهبرداري رايانه‌اي گفتار دهم- جعل رايانه‌ايمبحث سوم طبقه‌بندي جرائم رايانه‌ايگفتار اول- طبقه‌بندي مك كانلگفتار دوم- طبقه‌بندي OECDگفتار سوم- طبقه‌بندي شوراي اروپاگفتار چهارم- طبقه‌بندي سازمان پليس جنايي بين‌المللي (اينترپل)گفتار پنجم- طبقه‌بندي شوراي عالي انفورماتيك ايرانگفتار ششم- طبقه‌بندي شوراي عالي انقلاب فرهنگيگفتار هفتم- طبقه‌بندي كنوانسيون بين‌المللي جرائم رايانه‌اي (بوداپست 2001)فصل سومابعاد فقهي- حقوقي جرائم رايانه‌ايمبحث اول- قتل رايانه‌اي گفتار اول- عنصر قانوني1- آيات قرآني و روايات2- ماده قانونيگفتار دوم- عنصر ماديگفتار سوم- نتيجهمبحث دوم- اتلاف رايانه‌ايگفتار اول- عناصر عمومي اتلاف سنتي و رايانه‌اي 1. عنصر قانوني1-1- آيه1-2- سنت1-3- مواد قانوني2. عنصر مادي4. عنصر رواني يا معنويگفتار دوم- عناصر اختصاصي اتلاف سنتي و رايانه‌اي 1. تلف2. مال3. ضامن4. واسطه يا بي‌واسطهمبحث سوم سرقت اينترنتي گفتار اول- عناصر عمومي جرم سرقت سنتي و اينترنتي 1. عنصر قانوني2. عنصر مادي3. عنصر رواني يا معنويگفتار دوم- اركان اختصاصي جرم سرقت سنتي و اينترنتي1. نظر اكثريت فقهاء2. نظر اقليت فقهاء 4. دليل عقليگفتار سوم- نتيجهمبحث چهارم- كلاهبرداري رايانه‌اي گفتار اول- عنصر قانوني1. ماده قانوني2. آيهگفتار دوم- عنصر مادي1. رفتار مرتكب2. موضوع جرم3. وسيله ارتكاب جرم4. نتيجه جرمگفتار سوم- عنصر معنوي1. علم مرتكب2. سوءنيت عام3. سوءنيت خاصگفتار چهارم- نتيجهمبحث پنجم- توهين، افتراء و هتك حرمت رايانه‌ايگفتار اول- عنصر قانوني (مواد قانوني و روايات فقهي)گفتار دوم- عنصر ماديگفتار سوم- نتيجهمبحث ششم- جعل رايانه‌اي گفتار اول- مفهوم جعل رايانه‌ايگفتار دوم- انواع جعل رايانه‌اي1. جعل علائم تجاري2. جعل پول الكترونيكيگفتار سوم- عنصر قانوني جعل رايانه‌اي گفتار چهارم- عنصر مادي جعل رايانه‌اي1. قلب و مخدوش كردن حقيقت داده پيام1-1- ورود، تغيير، محو و توقف د1-2- مداخله در پردازش داده پيام و سيستم رايانه‌اي1-3- صدور و توليد جعلي امضاي اشخاص1-4- اخذ گواهي صحت و اصالت امضاي الكترونيكي به طرق مجعول2. لزوم وجود ارزش مالي و اثباتي داده پيام در مراجع اداري، قضايي، مالي و نظاير آن3. اضرار به غيرگفتار پنجم- عنصر رواني جعل رايانه‌ايگفتار ششم- ديدگاه فقهگفتار هفتم- نتيجهفهرست منابعمنابع و مأخذ:. منابع فارسيالف- كتاب‌ها1. امامي، سيدحسن، حقوق مدني، جلد اول، نشر ميزان2. اماني، تقي، 1383، قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري، تهران، انتشارات بهنامي3. بجنوردي، سيدمحمدحسين، 1377، قواعد فقه، جلد دوم، نشر هادي4. جباري، عليرضا و... ، 1380، رايانه كار (كاربر) اينترنت، انتشارات ادبستان5. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 1370، حقوق اموال، تهران، انتشارات گنج دانش6. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، 1378، ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش7. دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه، جلد 148. شامبياتي، هوشنگ، 1371، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، انتشارات مؤسسه انتشاراتي ويستار9. شامبياتي، هوشنگ، 1376، حقوق كيفري اختصاصي، تهران، جلد اول، انتشارات پيام10. فيض، عليرضا، 1381، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران11. كاتوزيان، ناصر، 1377، اموال و مالكيت، نشر دادگستر12. كاتوزيان، ناصر، 1376، دوره مقدماتي حقوق مدني، تهران، انتشارات ميزان13. كاتوزيان، ناصر، 1378، حقوق مدتي (اصول مالكيت)، تهران، انتشارات ميزان14. گرباود، 1380، الفباي حقوق پديدآورنده، ترجمه: غلامرضا لايقي، انتشارات خانه كتاب15. گرجي، ابوالقاسم، مشروعيت حق با تأكيد بر حق معنوي16. مانسفليد، ريچارد، 1381، حمله هكرها، ترجمه: محمودرضا ذوقي و وحيدرضا ذوقي، انتشارات ناقوس17. محمدي، ابوالحسن، 1382، قواعد فقه، انتشارات دانشگاه تهران18. محمدي فرد، محمدرضا، 1380، فرهنگ معاصر واژه‌نامه انگليسي فارسي كامپيوتر، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران19. مشيريان، محمد، 1339، حق مؤلف و حقوق تطبيقي، انتشارات دانشگاه تهران20. مطهري، مرتضي، 1370، نظري به نظام اقتصادي اسلام، انتشارات صدرا21. موسوي، سيدعلي و...، 1380، اپراتوري مقدماتي، انتشارات صفار22. ميرحسيني، حسن، 1384، مقدمه‌اي بر حقوق مالكيت معنوي، تهران، انتشارات ميزان23. ميرمحمدصادقي، حسين، 1372، جرائم عليه اموال و مالكيت، انتشارات مجد24. ميرمحمدصادقي، حسين، 1372، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي، نشر ميزان25. نپلوپ، لارنس، 1383، كاربرد اينترنت در حقوق، ترجمه: سيدقاسم زماني و مهناز بهراملو، تهران، انتشارات ميزان26. وكيل، اميرساعد، 1383، حمايت از مالكيت فكري، سازمان جهاني تجارت و حقوق ايران27. وليدي، محمدصالح، 1375، حقوق جزاي عمومي، جلد اول و دوم، انتشارات دفتر نشر داد28. يزدي، سيدمحمدكاظم، حاشيه بر مكاسب، جلد دومب- جزوات29. پاد، ابراهيم، جزوه درسي كلاهبرداري درس حقوق كيفري دوره دكتري، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق30. دزياني، محمدحسن، 1376، جرم رايانه‌اي، گزارش دستاوردهاي شوراي اروپا در ارتباط با توصيه‌نامه 9 (89)، (ترجمه)، جزوه جرائم رايانه‌اي، جلد اول، شوراي عالي انفورماتيك31. دزياني، محمدحسن، 1376، جزو جرائم كامپيوتري، جلد دوم، شوراي عالي انفورماتيك32. زيبر، اولريش، 1376، پيدايش بين‌المللي حقوق كيفري اطلاعات، ترجمه: محمدحسن دزياني، جزوه جرائم كامپيوتري، جلد سوم، شوراي عالي انفورماتيكج- مقالات33. اميري، حسينعلي، 1386، پيش‌درآمدي بر مالكيت معنوي، منبع: www.vekalat.org34. پرويزي، رضا، 1384، جرم‌هاي رايانه‌اي در ايران، هفته‌نامه ارتباط35. پاكزاد، بتول، 1384، اقدام‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در خصوص جرم‌هاي رايانه‌اي، مجموعه مقاله‌هاي همايش بررسي جنبه‌هاي حقوق فن‌آوري اطلاعات، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، تهران، سلسبيل، چاپ اول36. جينا دي، آنجليز، جرائم رايانه‌اي – عصر اطلاعات، ترجمه: سعيد حافظي، منبع: www.itiran.com37. خرم‌آبادي، عبدالصمد، 1384، تاريخچه تعريف و طبقه‌بندي جرم‌هاي رايانه‌اي، مجموعه مقالات همايش بررسي جنبه‌هاي حقوقي فن‌آوري اطلاعات، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، تهران، سلسبيل، چاپ اول38. داوود راد، اعظم، 1384، مسائل اجتماعي زنان در اينترنت، فصلنامه ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات39. دزياني، محمدحسن، 1383، شروع جرائم كامپيوتري/ سايبري، خبرنامه انفورماتيك، شوراي عالي انفورماتيك، سال نوزدهم، شماره 9340. زركلام، ستار، ترجمه اصلاح قانون مدني فرانسه راجع به ادله الكترونيكي و مصوبه امضاي الكترونيكي فرانسه، ضميمه شماره 3 طرح توجيهي قانون تجارت الكترونيكي 41. زركلام، ستار، 1382، امضاي الكترونيكي و جايگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، منبع: www.SID.ir42. سبحاني، جعفر، 1371، تهذيب‌الاحكام، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2 و 3 43. صفايي، سيدحسين، حقوق مالكيت ادبي و بررسي قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 644. طارمي، محمدحسين، طبقه‌بندي و آسيب‌شناسي جرائم رايانه‌اي، منبع: www.pegahhowzeh.com45. كاوس، بريش، 1380، طراحي مالكيت معنوي در اينترنت، ترجمه: محمدهادي بهرامي، همايش بين‌المللي تجارت الكترونيك و مالكيت فكري، تهران، فصلنامه كتاب‌هاي اسلامي، شماره 946. لنكراني، فاضل، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2 و 3 47. مكارم شيرازي، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2 و 3 48. موسوي بجنوردي، سيدمحمد، 1371، كپي رايت، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2 و 3 49. وزيري فرد، سيدمحمدجواد، مباني وضع‌شناسي در الموضوعات ابن جوزي، فصلنامه علوم حديث، شماره 1250. يزداني، عباس، 1381، حق مؤلف در انديشه‌هاي فقهاي معاصر اماميه، فصلنامه كتاب‌هاي اسلامي، شماره 9د- پايان‌نامه‌ها51. چيت‌سازان، مرتضي، 1375، حقوق مالكيت فكري، رساله دكتري، دانشگاه تهران، دانشكده الهيات52. خرم‌آبادي، عبدالصمد، 1384، جرائم فن‌آوري اطلاعات، رساله دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق53. قناد، فاطمه، 1385، ابعاد كيفري حقوق تجارت الكترونيكي، رساله دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوقه‍ - قوانين54. قانون مجازات اسلامي، مصوب 137055. قانون مطبوعات، مصوب 1364 (اصلاحي 1379)56. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 17/1/137957. قانون تجارت، مصوب 13/2/131158. قانون تجارت الكترونيكي، مصوب 17/10/138259. قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار‌هاي رايانه‌اي، مصوب 4/10/137960. قانون ترجمه، تكثير و نشريات و آثار صوتي، مصوب 26/9/135261. قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 3/9/134862. قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري، مصوب 29/11/138663. پيش‌نويس لايحه قانوني مجازات جرائم رايانه‌اي، تهيه شده توسط كميته مبارزه با جرائم رايانه‌اي، وابسته به شوراي توسعه قضايي در خرداد 1383 و تجديدنظر شده در فروردين 1384 توسط رياست قوه قضائيه2. منابع عربي64. قرآن كريم65. ابن حسن، حسن الطوسي، النهايه في مجرد الفقه والفتاوي، بيروت، جلد 23، چاپ دارالتراث الاسلاميه66. ابن حسن الحلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفر، مختصر النافع في فقه الاماميه، نشر مؤسسه مطبوعاتي ديني67. ابن حسين مسعودي، علي، 1385 هجري قمري، مروج الذهب والمعادن الجواهر، بيروت، جلد 1، دارالاندلس68. ابن عبدالله، فاضل مقداد، 1422 هجري قمري، كنزالعرفان فقه القرآن، ترجمه: سيدمحمد قاضي، قم، نشر مكتب نويد اسلام69. ابن قدامه، شيخ موفق الديم احمد، الكافي فقي فقه ابن خبل، بيروت، جلد 38، چاپ دارالتراث الاسلاميه70. ابن محمد شيرازي، شيخ ابواسحاق ابراهيم، المهذب، بيروت، جلد 38، چاپ دارالتراث الاسلاميه71. روحاني، سيدمحمدصادق، 1414 هجري قمري، المسائل المستحدثه، قم، دارالكتاب72. زحيلي، وهبه، 1418 هجري قمري، الفقه الاسلاميه و ادله، جلد هفتم73. السرخسي، احمد ابن ابي اسهل، 1412 هجري قمري، المبسوط، بيروت، جلد 9، دارالكتب العلميه74. شيخ انصاري، مطارح الانظار75. شيخ الصدوق، 1385، علل الشرايع للشيخ الصدوق، نجف، چاپ الحيدريه76. شيخ طوسي، الخلاف، اقتباس از كتابخانه كاظمين بروجردي، قم، جلد سوم، دارالمعارف77. شيخ طوسي، المبسوط في فقه الاماميه، جلد هفتم، تهران، چاپ المكتبه المرتضويه78. صدر، سيدمحمدباقر، اقتصادنا، بيروت79. طباطبائي، سيدمحمدحسين، 1390 هجري قمري، الميزان في تفسير القرآن، جلد پنجم، انتشارات مؤسسه دارالكتب الاسلاميه80. العاملي، زين الدين الجبعي، 1398 هجري قمري، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، قم، جلد دوم، نشر مكتب نويد اسلام81. عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، بيروت، جلد اول و دوم، انتشارات مؤسسه دارالكتاب العربي82. المراغي، احمد مصطفي، تفسير المراغي، بيروت، جلد 13، چاپ دارالاحياء التراث العربي83. مصطفوي، سيدمحمدكاظم، 1412 هجري قمري، القواعد، انتشارات مؤسسه النشر الاسلاميه84. موسوي الخميني (ره)، سيدروح‌الله، 1408 هجري قمري، تحرير الوسيله، قم، جلد 2، دارالكمتبه العلميه85. نوري طبري، ميرزاحسن، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، جلد 18، نشر مؤسسه آل بيت الاحياء التراث

پایان نامه بررسی جرایم رایانه ای و عوامل آن


بررسی جرایم رایانه ای و عوامل آن


بررسی حقوقی جرایم رایانه ای


جرایم رایانه ای


عوامل جرایم رایانه ای


وضعیت حقوقی جرایم رایانه ایپایان


نامهبررسی


جرایم


رایانه


ای


و


عوامل


آن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا - تحلیل جرم شناختی ...

سابقه تقنین جرایم رایانه­ای ... فصل چهارم – عوامل سرقت رایانه­ای و پیشگیری از آن ... پایان نامه ارشد: بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران ...

دانلود پایان نامه نقش پلیس فتا در فضای مجازی - بهترین فایل

پایان نامه نقش پلیس فتا در فضای مجازی جهت مشاهده و دانلود فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید دانلود پایان نامه نقش پلیس فتا در فضای مجازی نقش پلیس فتا در فضای مجازی هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش محوری پلیس در پیشگیری از.

جرایم رایانه ای شامل چه مواردی می شوند و قوانین مرتبط با ...

فصل چهارم ـ جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی. ماده۱۴ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری ...

سابقه تقنین جرایم رایانه:پایان نامه سرقت در فضای سايبری ...

سابقه تقنین جرایم رایانه­ای در ایران با توجه به اينكه كاربرد رايانه در ايران از ابتدای ورود آن تا سال 1370 بسيار محدود بوده است، لذا جرم رایانه‌ای سابقه چندانی در كشور ما ندارد. اگر احيانا جرمی در اين خصوص واقع شده باشد ...

دانلود پایان نامه درباره جرایم اینترنتی

پایان نامه شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن )مطالعه موردی بانک ملی شهرکرمانشاه) متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه ...

دانلود پایان نامه درباره جرایم اینترنتی

پایان نامه شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن )مطالعه موردی بانک ملی شهرکرمانشاه) متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه ...

جرایم رایانه ای : بررسی روش کار دادسرای تخصصی جرایم ...

صلاحیت دادسرای جرایم رایانه‌ای. هرگونه جرمی که در فضای مجازی به وقوع بپیوندد در صلاحیت دادسرای تخصصی جرایم رایانه‌ای در تهران و در بعضی از شهرهای بزرگ کشور است و دادسرای جرایم رایانه‌ای در معیت و همراه با پلیس فتا است.

لیست پایان نامه های حقوق جزا

12.00 لیست پایان نامه های حقوق جزا ج جایگزین زندان 6- تحلیل پیامدهای کار عام المنفعه به عنوان جایگزین زندان 27- بررسی تاثیر جایگزینهای زندان در استان اذر بایجان شرقی جبران خسارت 70- نقش بیمه درجبران خسارت بزه دیده با توجه به ...

جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی : پایان نامه ارشد ...

چکیده پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی : پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همواره در پی خود آثار مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد.

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق - دانلود ...

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲; دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

پایان نامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش ...

پایان نامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: Doc تعداد صفحات: 108 حجم فایل: 863 کیلوبایت نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 108 صفحه

جرایم رسانه ای - پایان نامه رسانه و علوم ارتباطات

پایان نامه جرایم رسانه ای ... زمان ختم کاپی رایت یک اثر و در آخر اثر قانون رسانه های افغانستان و مقایسه آن با قانون پیشین و معاهده جهانی حق تقلید 1952 در نظر گرفته شده است. ... دریافت و بررسی تقاضاها ...

پایان نامه درباره

پایان نامه درباره توانمندسازی زنان – نظریه ی توانمندسازی یکی از نظریه های مهم در رابطه با مسایل زنان نظریه ی توانمندسازی لانگه (1998) است که از نظر طرفداران این نظریه، برآورده ساختن نیازهای اساسی از حقوق اولیه ی تمام ...

وکیل جرایم رایانه ای و سایبری | شهرداد ⚖️

جرایم مطلق به معنای آن است که برای واقع شدن آن نیازی به تحقق نتیجه‌­ای خاص (چه مادی و چه معنوی) نیست و وکیل متخصص جرایم رایانه ای می تواند به راحتی شکایت شما را پیگیری نماید.

دانلود پایان نامه درباره جرایم اینترنتی

پایان نامه شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن )مطالعه موردی بانک ملی شهرکرمانشاه) متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان‌نامه برای دریافت درجه ...

قانون جرایم رایانه­ای-پایان نامه جرم در فضای مجازی - مجله ...

جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای در ماده 6 قانون جرایم رایانه­ای بیان شده « هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به ___ از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلوین ریال، یا هر دو ...

پایان نامه نقش پلیس در پیشگیری و کنترل جرایم در فضای سایبر ...

جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ... نوشته ها، بزههای رایانه ای را بزههایی دانسته اند که در تحقق آنها، رایانه و ... پایان نامه جرایم سایبری نقش پلیس فتا در فضای مجازی مقاله ...

پایان نامه با موضوع:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد m.a رشته: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی) استاد راهنما: دکتر منصور عطاشنه تابستان 1393

دانلود پایان نامه بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها ...

عنوان پروژه: بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها. تعداد صفحات : ۱۲۵ شرح مختصر پروژه :پروژه ای که در این قسمت از سایت برای دانلود آماده گشته با عنوان بررسی خودروهای برقی و طراحی و ساخت آنها می باشد.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد جرایم رایانه ای

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق، جزا و جرم شناسی چکیده نقش علم قاضی در اثبات دعاوی و جرایم به طور اعم و جرم قتل به طور اخص از مسایل مهمی است که در فقه امامیه و مقررات کیفری درباره آن بحث شده است.

پایان نامه با پرسشنامه - 3

پایان نامه جرایم رایانه ای آن‎‎ در شصت صفحه - بصورت ورد - با قیمت بسیار عالی پنج هزار تومان . چکیده. امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین،که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات(فضاى سایبر)است،مسئله جدیدى را با عنوان ...

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق - دانلود ...

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲; دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی : پایان نامه ارشد ...

چکیده پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی : پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همواره در پی خود آثار مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد.

پایان نامه اجاره اشخاص در آئینه فقه و حقوق موضوعه - دانلود ...

متن کامل پایان نامه با عنوان : نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و ...

پایان نامه و مقالات تجارت الکترونیک | پیپرگرام، جدیدترین ...

تجارت الکترونیک یکی از موضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد.تجارت الکترونیکی ( Electronic commerce) انجام تمام فعالیت‌های تجاری اعم از فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات ...

پایان نامه جرایم سازمان یافته – خردنامه فرنام – مجله علمی ...

پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی ... بررسی روش های فرزند پروری و نقش آن در ارتکاب جرایم جوانان ... پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی 1392.

عناوین پیشنهادی برای پایان نامه ارشد جزا و جرم شناسی ...

بررسی عوامل ارتکاب ... بررسی جرم شناختی بزهکاری رایانه ای بررسی عوامل فردی، خانوادگی و محیطی گرایش افراد به مواد مخدر و اعتیاد ... با سلام وخسته نباشید .بابت موضوعات پیشنهادی جهت پایان نامه ...

پایان نامه با موضوع:بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم ...

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد m.a رشته: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی) استاد راهنما: دکتر منصور عطاشنه تابستان 1393

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای ... در ضمن دوستان عزیز مقاله ای نیز در داخل فایل زیپ یباشد که جدای از پایان نامه میباشد و میتوانید برای بهتر یا ویرایش کردن از آن استفاده نمایید و در حقیقت شما دوتا پایان نامه ...

بررسی جرم سرقت رایانه ای و تطبیق آن با سرقت سنتی در نظام ...

چکیده یکی از کهن ترین و در عین حال پیشرفته ترین جرایم علیه اموال سرقت است؛که با ظهور رایانه و گسترش روز افزون آن در همه ی عرصه ها،از شکل ساده خود به صورت پیچیده و متنوع درآمده است.سارقان رایانه ای با نقض تدابیر امنیتی و ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق: نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و ...

متن کامل پایان نامه با عنوان : نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان

پایان نامه جعل رایانه‌ای (کامپیوتری) در حقوق - دانلود ...

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲; دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دانلود پایان نامه - مقاله - تحقیق

مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ...

پایان نامه هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با ...

۴-۳ قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی 80 ۴-۳-۱ قانون جرایم رایانه ای 80 ۴-۳-۲ مجازات 81 ۴-۳-۳ قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی 83

پایان نامه نقش پلیس در پیشگیری و کنترل جرایم در فضای سایبر ...

جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ... نوشته ها، بزههای رایانه ای را بزههایی دانسته اند که در تحقق آنها، رایانه و ... پایان نامه جرایم سایبری نقش پلیس فتا در فضای مجازی مقاله ...

دانلود پایان نامه :: دانلود کارآفرینی ، مقاله ، پایان نامه ...

دانلود پایان نامه جرایم رایانه ای - در این پایان نامه به صورت کامل به تحلیل و بررسی جرایم رایانه ای میپردازد. دانلود فایل با لینک مستقیم. پایان نامه جرایم رایانه ای

بررسی جرم سرقت رایانه ای و تطبیق آن با سرقت سنتی در نظام ...

چکیده یکی از کهن ترین و در عین حال پیشرفته ترین جرایم علیه اموال سرقت است؛که با ظهور رایانه و گسترش روز افزون آن در همه ی عرصه ها،از شکل ساده خود به صورت پیچیده و متنوع درآمده است.سارقان رایانه ای با نقض تدابیر امنیتی و ...

پایان نامه بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران

دانشگاه آزاد اسلامی پایان نامه : کارشناسی ارشد حقوق و جزا عنوان: بررسی جایگاه حقوقی جرائم رایانه ای در قوانین ایران استاد راهنما: استاد مشاور: چکیده :قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 11/11/1388 یکی از کاملترین قوانین در زمینه ...

پایان نامه نقش پلیس در پیشگیری و کنترل جرایم در فضای سایبر ...

جرایم سایبری و نقش پلیس در پیشگیری از این جرایم و کشف آن ... نوشته ها، بزههای رایانه ای را بزههایی دانسته اند که در تحقق آنها، رایانه و ... پایان نامه جرایم سایبری نقش پلیس فتا در فضای مجازی مقاله ...

جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی : پایان نامه ارشد ...

چکیده پایان نامه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی : پیدایش رایانه و پس از آن دنیای مجازی اینترنت، همواره در پی خود آثار مثبت و منفی بسیاری داشته و دارد.

دانلود پایان نامه :: دانلود کارآفرینی ، مقاله ، پایان نامه ...

دانلود پایان نامه جرایم رایانه ای - در این پایان نامه به صورت کامل به تحلیل و بررسی جرایم رایانه ای میپردازد. دانلود فایل با لینک مستقیم. پایان نامه جرایم رایانه ای

پاورپوینت انواع ترک های ساختمانی در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و تارتر

دانلود پاورپوینت روابط خارجی ايران 57-1320 تاليف دكتر سيد عليرضا ازغندی

دانلود جزوه آموزشی طرح و کنترل مخلوط های بتن

نمونه سوالات آزمون تعمیرکار پکیج شوفاژ دیواری گازی(فنی و حرفه ای)دانلود پاورپوینت عیوب در ریختگری تحت فشار

پرسشنامه هوش هيجانی بارون كوهندانلود مقاله تحقیقی رجیستری كردن كامپيوتر و دستکاری رجیستری