دانلود رایگان


امنيت شغلی با رويكرد ايمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان - دانلود رایگاندانلود رایگان امنيت شغلی با رويكرد ايمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان نوع فایل: word قابل ویرایش 65 صفحه چکیده: اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي مي‌پردازد. در ابتدا تعريف و مفاهيم مربوط ارائه مي‌شود و سپس روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداش

دانلود رایگان امنيت شغلی با رويكرد ايمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركناننوع فایل: wordقابل ویرایش 65 صفحهچکیده: اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي مي‌پردازد. در ابتدا تعريف و مفاهيم مربوط ارائه مي‌شود و سپس روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار نام برده شده و به قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران اشاره مي‌گردد. همچنين فرهنگ، سخت افزار و سيستم‌ها كه عوامل كليدي در ايمني و سلامت حرفه‌اي هستند مورد بررسي قرار مي‌گيرند. مواردي راهنما به منظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت ارائه مي‌شود. انواع برنامه‌هاي ايمني بر مبناي مشوق و برمبناي رفتار تحليل مي‌شوند. بعد از اين مطالب استرس مرد بررسي قرار مي‌گيرد. پس از تعريف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملي كه بر آن اثر گذاشته و از آن اثر مي‌پذيرند، بررسي شده و سپس راهكارهايي در چارچوب مديريت استرس براي بهينه كردن آن ارائه مي‌شود.كليدواژه : ايمني و سلامت حرفه اي؛ امنيت شغلي؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محيط كار؛ برنامه هاي ايمني؛ استرس؛ فشار رواني؛ مديريت استرس؛ ايمني؛ شغلمقدمه: يكي از رسالت‌هاي اساسي مديريت منابع انساني نگهداري كاركنان توانمند مي‌باشد. از آنجا كه اقدامات نگهداري، مكملي بر ساير اقدامات و فرايند‌هاي مديريت منابع انساني است، حتي اگر عمليات كارمنديابي، انتخاب، انتصاب و ساير اقدامات پرسنلي به نحو بايسته انجام شود بدون توجه كافي به امر نگهداري نتايج حاصل از اعمال مديريت چندان چشمگير نخواهد بود. نظام نگهداري منابع انساني ابعاد متعددي را شامل مي‌شود كه مي‌توان آنها را به دو دسته تقسيم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقويت جسم كاركنان است مانند برقراري بهداشت و ايمني در محيط كار، اجراي برانامه‌هاي ورزش و تندرستي و بعضي خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردي است كه تقويت‌كننده روحيه علاقمندي كاركنان به كار و محيط كار مي‌باشد مانند خدمات بيمه و بازنشستگي و خدمات پرسنلي. در صورت داشتن توجه و بكارگيري اين موارد امنيت شغلي در كاركنان ايجاد شده و به رضايت شغلي آنها منتهي مي‌شود كه اين امر خود از اهميت بسزايي برخوردار است.در مقاله حاضر تأكيد اصلي بر روي موارد دسته اول است به اين صورت كه در ابتدا در مورد اصطلاحات ايمني و سلامت و جنبه‌هاي قانوني آن بحث مي‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهكار‌هاي مديريت ايمني و سلامت حرفه‌اي پرداخته مي‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت كاركنان با توجه به عامل كليدي استرس در محيط كار با تمركز بر روي شناخت و بهينه سازي ميزان استرس بررسي مي‌شود. در پايان اميد است كه توجه و بكارگيري مطالب و راهكار‌هاي اين مقاله در افزايش ايمني و سلامت محيط كار، بهينه سازي سطح استرس و ايجاد امنيت شغلي مناسب و در نهايت ايجاد رضايت شغلي موثر باشد كه اين نيز يكي از عواملي است كه در بهبود مستمر و تعالي سازمان‌ها بايد در نظر گرفته شود.فهرست مطالب:چكيده1- مقدمه2- امنيت شغلي1 در آينده3- تعاريف و مفاهيم ايمني و بهداشت كار4- روش‌هاي متداول بررسي و اقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كار5- قوانين دولتي و ايمني و سلامت حرفه‌اي6- قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران7- موازين مربوط به ايمني و بهداشت كار8- مديريت ايمني و سلامت محيط كار 9- عوامل كليدي بهبود ايمني و سلامت حرفه‌اي محيط كار9- 1- فرهنگ9-2- سيستم ها9-3- سخت افزار10- اجزاي برنامه ايمني11- ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت11-1- موارد راهنما به منظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت12- چگونگي ايجاد يك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه 13- انواع برنامه‌هاي ايمني13-1- برنامه‌هاي ايمني بر مبناي رفتار13-2- برنامه‌هاي ايمني بر مبناي مشوق14- نظرات جاري در ايمني و سلامت15- استرس115-1- استرس شغلي15-2- سندروم سازگاري عمومي15-3- ايجاد كننده‌هاي استرس15-4- منابع استرس15-5- علل كاري استرس15-5-1- بار زياد كاري15-5-2- فشار كاري كم15-5-3- نوبت كاري15-5-4- روابط بين شخصي15-5-5- تغيير15-5-6- جو سازماني15-5-7- محيط فيزيكي15-5-8- ابهام نقش15-5-9- عوامل شخصي15-5-10- عوامل خارجي15-5-11- شرايط اقتصادي15-5-12- مقررات و قوانين دولتي15-5-13- مسافرت15-5-14- ارزش‌هاي جامعه15-5-15- جرم و جنايت15-5-16- موضوعات خانوادگي و شخصي16- استرس و عملكرد كاري17- رابطه استرس و ترك خدمت و سبك رهبري18- تصميم گيري و استرس19- علائم استرس20- مديريت استرس20-1- استراحت20-2- ورزش20-3- رژيم غذايي20-4- صحبت كردن20-5- برنامه ريزي و مديريت زمان20-6- تفويض21- ده راه كه مديريت بوسيله آن مي‌تواند استرس كار كنان را در حين كار كاهش دهد22- نتيجه گيري مراجعپي‌نوشت‌هامنابع و مأخذ:1. رندال، آر راس و اليزابت ام آلتماير.1377. استرس شغلي. ترجمه غلامرضا خواجه پور. تهران: سازمان مديريت صنعتي.2. حقيقي، محمد علي. 1379. نظام روابط كار در سازمان. تهران: ترمه.3. ميرسپاسي. ناصر. 1375. مديريت منابع انساني و روابط كار نگرشي راهبردي. تهران: شروين.4.Yousef, Darvish A. 1998. Satisfaction with job security as a predictor of organizational commitment and job performance in a multicultural environment. International Journal of Manpower 19(3) 184-194.5. Warren, Richard C. 1996. The empty company: morality and job security. Personal Review 25(6) 41-53.6. Fairborother, Kerry, and et al. 2003. Workplace dimensions, stress and job satisfaction. Journal of Managerial Psychology, 18(1).7. Chen, Chen Jui et al. 2005. Leadership effectiveness, Leadership style and employee readiness. Leadership & organization Development Journal 26(4).8. Hyde, Paula et al. 2005. Role redesign: new ways of working in the NHS. Personnel Review 34(6).9. Kolins, Rebecca. 2005. Seeing stars: human resources performance indicators in the National Health Service. Personnel Review 34(6) 634-647.10. Miozza, Michael L. and David C. Wyld. 2002. The Carrot or the Soft Stick?: The Perspective of American afety Professionals on Behavior and Incentive-Based Protection Programmers. Management Research News 25(11).11. Larson, Linda L. 2004. Internal auditors and job stress. Managerial Auditing Journal 19(9) 1119-1130.

پایان نامه امنيت شغلی با رويكرد ايمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان


امنیت شغلی


رویکرد ایمنیامنيت


شغلی


با


رويكرد


ايمنی


و


سلامت


و


نقش


آن


در


نگهداری


كاركنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت بررسی امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش ...

دسته بندی: .... امنيت شغلی با رويكرد ايمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان. دسته بندی: .... 55 اسلاید پاورپوینت منابع دارد فونت 14 فایل پاورپوینت قیمت:7000 تومان.

رابطه رضایت شغلی ‘ عزت نفس و سلامت روانی: یک مطالعه موردی ...

پژوهش حاضر یک مطالعه موردی از مربیان مرکز پیش دبستانی دانشگاه تهران تحت عنوان بررسی رابطه رضایت شغلی‘عزت نفس و سلامت روانی است .نمونه مورد مطالعه مشتمل بر 35 نفر از مربیان زن مهدکودک شاغل در دانشگاه تهران میباشد.اجرای ...

تحقیق امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در ...

دانلود تحقیق امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان ‏سازمان. چکیده این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت ‏حرفه‌ای می‌پردازد.

كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه ...

«اميد» در «تربيت» و «سلامت رواني» انسان نقش مهمي بر عهده دارد. از نظر قرآن «رجا» (اميد) انبساط سرور در دل به جهت امر محبوب است؛ در صورتي كه انسان بسياري از اسباب رسيدن به محبوب را تحصيل كرده باشد و به آرامش قلبي برسد.هدف ...

آیا رژیم غذایی بر سلامت روانی اثر می‌گذارد؟ - BBC News فارسی

"رژیم غذایی یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر سلامت روده‌ها و باکتری‌های موجود در آن اثر می‌گذارد (و این ...

نمونه سوالات استخدامی روش تدریس در تربیت بدنی کد شغل 3037 ...

نمونه سوالات استخدامی روش تدریس در تربیت بدنی کد شغل 3037 دبیر تربیت بدنی. کد فایل: 8655 دسته بندی: سوالات استخدامی » سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی تعداد مشاهده: 1109 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip

مدیریت دولتی | مقاله روابط كار

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان. همه کاركنان با استرس مواجه هستند و اين يك قسمت از وجود هر فرد است.

پاور پوینت نقش حسابرسی عملکرد و مدیریت مشارکتی در تحول ...

پاور پوینت نقش حسابرسی عملکرد و مدیریت مشارکتی در تحول اداری سازمانها دسته: حسابداری بازدید: 6 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 این پاور پوینت ده در 20 اسلاید می باشد با توجه به دانش یه حسابرس و ...

بررسي ارتباط ميان رضايت شغلي و سلامت عمومي کارکنان با ...

خندان، م.، و حسین زاده، ز.، و سخایی، ز.، و مومنیان، س.، و کوهپایی، ع. (1394). بررسی ارتباط میان رضایت شغلی و سلامت عمومی کارکنان با حوادث شغلی در صنایع متوسط.

ايمني | آربیتا فایل

لینک پرداخت و دانلود در “پایین مطلب” فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات: 33 امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان چكيده : اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ...

امنيت شغلی با رويكرد ايمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری ...

امنيت شغلی با رويكرد ايمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری كاركنان سازمان امنيت شغلی با رويكرد ...

ايمني درصنعت(Q.H.S.E)

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان ... دلیل است که کاهش شنوایی ناشی از صوت همچنان در زمره بیماری های شایع شغلی به شمار می رود. در این میان، وسایل حفاظت شنوایی ...

مدیریت دولتی | فروردین ۱۳۹۰

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان. همه کاركنان با استرس مواجه هستند و اين يك قسمت از وجود هر فرد است.

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري ...

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان. چكيده. اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي مي‌پردازد.

رابطه رضایت شغلی ‘ عزت نفس و سلامت روانی: یک مطالعه موردی ...

پژوهش حاضر یک مطالعه موردی از مربیان مرکز پیش دبستانی دانشگاه تهران تحت عنوان بررسی رابطه رضایت شغلی‘عزت نفس و سلامت روانی است .نمونه مورد مطالعه مشتمل بر 35 نفر از مربیان زن مهدکودک شاغل در دانشگاه تهران میباشد.اجرای ...

رابطه رضایت شغلی ‘ عزت نفس و سلامت روانی: یک مطالعه موردی ...

پژوهش حاضر یک مطالعه موردی از مربیان مرکز پیش دبستانی دانشگاه تهران تحت عنوان بررسی رابطه رضایت شغلی‘عزت نفس و سلامت روانی است .نمونه مورد مطالعه مشتمل بر 35 نفر از مربیان زن مهدکودک شاغل در دانشگاه تهران میباشد.اجرای ...

ایمنی - dlproje.rozblog.com

دانلود پاورپوينت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان دانلود مقاله کامل درباره امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و ...

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري ...

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان. چكيده. اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي مي‌پردازد.

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري ...

دانلود رایگان امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنانچکیده این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت ح ... امنيت شغلي با رويكرد ايمني و ...

پاور پوینت نقش حسابرسی عملکرد و مدیریت مشارکتی در تحول ...

پاور پوینت نقش حسابرسی عملکرد و مدیریت مشارکتی در تحول اداری سازمانها دسته: حسابداری بازدید: 10 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 این پاور پوینت ده در 20 اسلاید می باشد با توجه به دانش یه حسابرس و ...

دانلود پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش ...

دانلود,پاورپوینت,امنیت,شغلی با,رویکرد,ایمنی,سلامت,نگهداری,کارکنان,سازمان,,دانلود پاورپوینت امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان,فروشگاه فایل بکر

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري ...

دانلود رایگان امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمانچکیدهاین مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و س ... دانلود رایگان امنيت شغلي با ...

نقش محیط کار در سلامت کارکنان

نقش محیط کار در سلامت کارکنان دسته: مدیریت بازدید: 3 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در در بررسی ویژگیهای جسمی و روانی افراد دو عامل اساسی مشخص وراثت و محیط ...

مدیریت"علم دانستن،هنر توانستن"

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان ... همانگونه که يک مدير برای بهره وری و سود آوری مسئوليتی سنگين دارد در مورد ايمنی و بهداشت نيز چنين وضعيتی صادق است .

نقش محیط کار در سلامت کارکنان

نقش محیط کار در سلامت کارکنان دسته: مدیریت بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در در بررسی ویژگیهای جسمی و روانی افراد دو عامل اساسی مشخص وراثت و محیط ...

دانلود پاورپوینت پودمان ششم کار و فناوری پایه نهم تأسیسات مکانیکی

دانلود طرح توجیهی تولید و بسته بندی کشمش در 91 صفحه - فایل WORD

دانلود پاورپوینت پودمان ششم کار و فناوری پایه نهم تأسیسات مکانیکی

جزوه درس حقوق ثبت ( دانشگاه پیام نور )

پروژه دانشجویی زبان های برنامه نویسی

پیشینه تحقیق روان درمانی حمايتی

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعیدانلود پاورپوینت گرما و ماده درس 5 علوم چهارم

تحقیق آموزش و پرورش و مشارکت