دانلود رایگان


مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی عنوان:مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی ( عربستان , بحرین , مصر و کویت ) چکیده تعریف بیمه بیکاری عبار ت است از عدم اشتغال فرد که خود فرد دخیل در مورد بیکاریش نشده یا به عبارتی دیگر از ید استیلا کارگر یا کارمند خارج ا

دانلود رایگان مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربیعنوان:مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی ( عربستان , بحرین , مصر و کویت )چکیدهتعریف بیمه بیکاری عبار ت است از عدم اشتغال فرد که خود فرد دخیل در مورد بیکاریش نشده یا به عبارتی دیگر از ید استیلا کارگر یا کارمند خارج است.بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورای عالی کار ، بیکارموقت شناخته شود و همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، میتوانند از مقررات این قانون استفاده نمایند .تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است .واقعیت این است که بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایط خاص در قانون کار گنجانده شده است .بوسیله این ابزار کارگران می توانند در دوره بیمه ای خود کمتر متوجه بحران بیکاری شده و فرصتی جهت جستجو برای کار دیگر یابند. اشتغال نیروی انسانی مهمترین و اصلی ترین هدف برنامه ریزی در هر کشور است .چون داشتن کار یک حق اولیه قانونی و فطری است و بدون ان زندگی فردی و اجتماعی تامین نمی شود بیکاری نوعی بیماری و زمینه ساز بسیاری از نابسامانی ها و مشکلات می باشد.بیکاری بیشتر در شهرها رخ می دهد چون افراد بیکار به هر علت و در هر جا که باشند جهت کاریابی دیر یا زود راهی شهرها می شوند.لذا بررسی مزایای ایام بیکاری از اهمیت زیادی برخوردار است و در مقام تطبیق باید گفت طول ماندگاری بیمه بیکاری در ایران بیش از سایر کشورهاست و بررسی مزایای ایام بیکاری از اهمیت زیادی برخوردار است.واژگان کلیدی : بیکاری , بیمه بیکاری , اداره کار و امور اجتماعی ,سازمان بین المللی کار ,مقرریفهرست مطالبچکیده 7مقدمه 13فصل اول : کلیات تحقیقگفتار اول : بیان مساله 14بند اول : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 16بند دوم : جنبه جدید و نوآوری تحقیق 16بند سوم : اهداف تحقیق 16بند چهارم : سوالات تحقیق 17-. سوال اصلی 17-. سوالات فرعی 17بند پنجم : فرضیه های تحقیق 18-. فرضیه اصلی 18-. فرضیات فرعی 18بند ششم : روش تحقیق 19فصل دوم : کلیات و مبانی نظریگفتار اول : بیکاری و مفهوم آن 20بند اول : انواع بیکاری 24الف : بیکاری ارادی 24ب : بیکاری غیر ارادی 251 : بیکاری ساختاری و تحلیل مفهومی آن 252 : بیکاری ادواری و کلید تشخیص وضعیت عمومی بازار کار 273 : بیکاری کلاسیک 284 : بیکاری فصلی 29بند دوم : تعریف مزایا و مفهوم آن 30گفتار دوم : بیمه بیکاری 31بند اول : تعریف بیمه بیکاری 31بند دوم : تاریخچه بیمه بیکاری 33فصل سوم : تحلیل چالش ها و مشکلات بیمه بیکاری در ایران با کشورهای عربی ( عربستان , بحرین , مصر و کویت )گفتاراول : چالش ها و مشکلات در زمینه بیمه بیکاری 36بند اول : بازشناسی بیمه بیکاری و مزایای آن با نگاهی به حقوق کشور ایران 38گفتار دوم : استدلالات برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری 42بند اول : مزایای بیمه بیکاری 42بند دوم : معایب پرداخت مقرری بیمه ی بیکاری 45گفتار سوم : مقایسه مزایای ایام بیکاری در بین کشور ایران و کشورهای عربی 46بند اول : شرایط احراز دریافت مقرری بیمه ی بیکاری در ایران و مزایای آن 46بند دوم : مزایای بیمه ی بیکاری فراگیر در حمایت از نیروی کار ایرانی 47بند سوم : نقش بیمه ی بیکاری فراگیر در حمایت از سرمایه گذاران ایران 50گفتار چهارم : خدمات بیمه بیکاری در مصر 54بند اول : شرایط تعلق بیمه بیکاری و برخورداری از مزایای آن 54بند دوم : مزایای بیمه بیکاری پس از اصلاح طرح بیمه تامین اجتماعی مصر 55گفتار پنجم : اجباری بودن بیمه بیکاری در عربستان و بررسی مزایای آن 56گفتار ششم : تمهیدات کشور بحرین در مورد بیمه بیکاری و شرایط دریافت آن 58گفتار هفتم : بیمه بیکاری و بررسی مزایای آن در کشور کویت 60گفتار هشتم : حمایت های ایام بیکاری و بررسی آن در ایران و کشورهای عربی 61بند اول : حمایت های ایام بیکاری در اسناد سازمان بین المللی کار 61بند دوم : پیشینه تاریخی حمایت های ایام بیکاری 63بند سوم : پیشینه تاریخی حمایت های ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی 64بند نهم : حمایت ها در ایام بیکاری 69الف : حمایت ها در ایام بیکاری در قانون ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای عربی 69ب : تاثیر نظام فراگیر بیمه بیکاری 71فصل چهارم : تحلیل و بررسی ایام بیکاری و حمایت های آن در دوران بیکاری و نگاه تحلیلی به آن در ایران و کشورهای عربی (کویت ، مصر ، عربستان ، بحرین )گفتار اول : غرامت دستمزد ایام بیماری و مقایسه آن مابین ایران و کشورهای عربی 72گفتار دوم : خدمت نظام وظیفه و بهره برداری از مزایای بیکاری و مقایسه آن 75گفتار سوم : اخراج غیر موجه کارگر در کشور ایران و کشورهای عربی مذکور 76گفتار چهارم : بررسی مرخصی استعلاجی ، بارداری و زایمان و مقایسه آن در بین کشورهای مذکور 79گفتار پنجم : حوادث غیر قابل پیش بینی و بررسی آن در قبال بیمه بیکاری 80بند اول : تحلیل و بررسی حادثه پلاسکو و بیمه بیکاری در ایران 81گفتار ششم : دلایل قطع مقرری بیمه بیکاری 82گفتار هفتم : ضرورت نگرشی نو به ایام بیکاری و مزایای آن 83بند اول : پیش بینی وقوع بیکاری بلند مدت و بررسی درستی و نادرستی تعلق مزایای ایام بیکاری در زمان آن 83بند دوم : بیمه بیکاری و مقتضیات عدالت اجتماعی 84الف : علل و عوامل موثر بر تقاضا برای بیمه بیکاری در ایران و کشورهای عربی 86بند سوم : عوامل موثر بر بهینه سازی بیمه بیکاری 90– نتیجه گیری 96– پیشنهادات 98-منابع و ماخذ 98الف : کتب 98ب : مقالات و پایان نامه ها 99پ : منابع اینترنتی 101چکیده انگلیسی 103مقدمهاشتغال و بیکاری ازجمله موضوعات اساسی اقتصادی هرکشور است. به گونه ای که آمار اشتغال بالا و بیکاری پایین از جمله شاخص های مهم توسعه یافتگی جوامع به شمار‌می‌روند . بیمه بیکاری از جمله حمایت های اجتماعی است که از اوایل قرن گذشته موردتوجه اروپائیان قرار گرفت و به تدریج در تمام دنیا گسترش یافت. حمایت های ناشی از بیمه بیکاری از مدرنترین حمایت های اجتماعی از قشر کارگری می باشد که امروزه در 65 کشور جهان در حال اجراست که اکثراً از کشورهای پیشرفته هستند. لذا با توجه به اهمیت موضوع فوق الذکر بحث و بررسی پیرامون مزایایی که در دوران گرفتن بیمه بیکاری وجود دارد بالاخص در کشور عزیزمان ایران و در کنارش مطالعه مزایا و معایب این مقوله اهمیت زیادی دارد و در نهایت مطالعه تطبیقی میتواند خلاء های موجود را بیشتر مورد تحلیل قرار دهد بنا بر این محقق در این تحقیق کوشیده به طور دقیق به موضوع مزایای ایام بیکاری و مطالعه تطبیقی آن در ایران با کشورهای عربی نظیر عربستان , بحرین , مصر و کویت بپردازد .و به این سبب پژوهش را در سه فصل کامل به نگارش درآورده است و در فصل اول کلیات و مبانی نظری را بررسی کرده است و در آن به معانی بیکاری , بیکار از نظرات مختلفی هم چون عرف , قوانین , اقتصاد و ..پرداخته و ضمنا بیمه بیکاری و تاریخچه را هم برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان عنوان نموده است .در فصل دوم محقق مزایای ایام بیکاری را بطور دقیق در هر پنج کشور مذکور مطرح کرده البته قبل از طرح این مطالب محقق در ابتدا در این فصل به چالش ها و مشکلات در زمینه بیمه بیکاری پرداخته و بعد از آن موضوع را دقیقا مورد کاووش و تحلیل قرار داده است و در فصل سوم حمایتهای ایام بیکاری را در ایران و کشورهای مذکور بررسی کرده و ضمنا آنها را در مصداق مقایسه قرار داده و آثار اقتصادی و اجتماعی مقرری مذکور را دقیقا تحلیل کرده و هم چنین دلایل قطع مقرری بیمه بیکاری را هم در کشورهای ایران و هر چهار کشور عربی با ذکر جزئیات عنوان نموده و بالاخره رساله را با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی به پایان رسانده است و وی امیدوار است که با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در ارتقا و پیشرفت این موضوع در کشور عزیزمان ایران بردارد

مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی


مزایای ایام بیکاری در ایران


ایام بیکاری


ایام بیکاری در ایران


کشورهای عربی


ایام بیکاری


مزایای بیکاری در کشورهای عربی


عربستان


مصر


حقوق خصوصی


پایان نامه حقوق خصوصیمطالعه


تطبیقی


مزایای


ایام


بیکاری


در


ایران


و


کشورهای


عربی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بایگانی‌های مزد و حقوق - دانلود پایان نامه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق خصوصی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A ) گرایش : حقوق خصوصی عنوان: مطالعه تطبیقی مزایای ...

مقایسه بیمه بیکاری در ایران و جهان +جدول

پاسخ علمی و کامل به چنین پرسشی مستلزم مطالعه ای تطبیقی و همه جانبه و کامل در نظام بیمه ای و تامین اجتماعی سایر کشورهاست. اما با توجه به نظام پرداخت بیمه بیکاری در ایران که بدان اختصارا اشاره شد ...

مطالعه ی تطبیقی : پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، گزارش ...

فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع مطالعه ی تطبیقی . و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است. تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید

بایگانی‌های مزد و حقوق - دانلود پایان نامه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق خصوصی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A ) گرایش : حقوق خصوصی عنوان: مطالعه تطبیقی مزایای ...

چکیده - مقالات علمی

خشونت پدیدهای است که بشر در سراسر تاریخ زندگی خود با آن مواجه بوده است. تروریسم به عنوان وجهی از خشونت، هم در تاریخ کشورهای غرب و هم در کشورهای شرقی، مدام اتفاق افتاده است.

بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان

مقاله حاضر درصدد بررسی تطبیقی میانگین شاخص تنبلی در ایران و 55 کشور جهان، این سؤال اساسی را دنبال می کند که آیا ایرانیان از دیگر کشورهای جهان تنبل ترند؟ به همین منظور شاخص تنبلی ساخته شد تا میانگین این شاخص بین ایران و ...

وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت ) - تجربه ...

مقاله علمی با منبع : مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه کشورهای ایران، ترکیه و … دانلود پایان نامه با موضوع سلامت روان، برون گرایی; پایان نامه درمورد کاتد، oC68، ۷۴، ۷۵

پایان نامه وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )

اقوام آریایی خصوصا ایرانیان از زمان های باستان به پیروی از آئین و کیش خود به کار نیک و دستگیری از بینوایان توجه داشتند و دارای نذورات و موقوفاتی برای نگهداری آتشکده های خود بوده اند .باید دانست که در ایران باستان کارهای ...

مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی ...

Posted on ژانویه 4, 2021 Author مدیر سایت دیدگاه‌ها برای مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی بسته هستند

دانلود پایان نامه با موضوع خاورمیانه :: پایان نامه ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق خصوصی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (m.a ) گرایش : حقوق خصوصی عنوان: مطالعه تطبیقی مزایای ...

دانلود پایان نامه ارشد: مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی; دانلود پایان نامه : شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت

ارزیابی تطبیقی : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال در مورد ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق خصوصی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ...

پایان نامه ارزیابی مولفه ­های گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی; پایان نامه ارزیابی ارتباط بین مدیریت سود با سودآوری آتی; پایان نامه اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص

وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت ) - تجربه ...

مقاله علمی با منبع : مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه کشورهای ایران، ترکیه و … دانلود پایان نامه با موضوع سلامت روان، برون گرایی; پایان نامه درمورد کاتد، oC68، ۷۴، ۷۵

دانلود پایان نامه با موضوع حداقل کار – خردنامه فرنام ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق خصوصی پایان نامه برای

مدیر سایت, Author at تجربه هایی برای فردای بهتر

Posted on ژانویه 4, 2021 Author مدیر سایت دیدگاه‌ها برای مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی بسته هستند

پایان نامه ارزیابی مولفه ­های گرافیکی کتب درسی اول ابتدایی ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی; پایان نامه ارزیابی ارتباط بین مدیریت سود با سودآوری آتی; پایان نامه اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص

مستمری بگیران : دانلود پایان نامه ، سمینار، پروپوزال ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق خصوصی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ...

دانلود پایان نامه ارشد: مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی; دانلود پایان نامه : شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت

همه پایان نامه ها درباره قدرت خلق نقدینگی

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی; پایان نامه مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف¬کنندگان

دانلود پایان نامه با موضوع حداقل کار – خردنامه فرنام ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق خصوصی پایان نامه برای

مستمری بگیران : دانلود پایان نامه ، سمینار، پروپوزال ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، گروه حقوق خصوصی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ...

مطالعه تطبیقی - پایان نامه ، پروژه ، سمینار با موضوع ...

در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع مطالعه تطبیقی گردآوری شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها درباره مطالعه تطبیقی در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان ...

مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی ...

Posted on ژانویه 4, 2021 Author مدیر سایت دیدگاه‌ها برای مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی بسته هستند

معلولیت : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال درباره معلولیت ...

پایان نامه ها با موضوع “معلولیت ” در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره معلولیت درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، […]

پایان نامه تاثیر محافظه کاری حسابداری برمیزان انحرافات سود ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی; پایان نامه ها با موضوع ماهیت رفتار مجرمانه- جرم تخریب در حقوق

تولید ناخالص داخلی Archives - خانه دانشجو

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی; پایان نامه دانشگاهی : بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

مطالعه ی تطبیقی : پروپوزال،پروژه ، پایان نامه، گزارش ...

فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع مطالعه ی تطبیقی . و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است. تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید

چکیده - مقالات علمی

خشونت پدیدهای است که بشر در سراسر تاریخ زندگی خود با آن مواجه بوده است. تروریسم به عنوان وجهی از خشونت، هم در تاریخ کشورهای غرب و هم در کشورهای شرقی، مدام اتفاق افتاده است.

تولید ناخالص داخلی Archives - خانه دانشجو

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی; پایان نامه دانشگاهی : بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم - دانلود پایان ...

پایان نامه مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی Posted on نوامبر 20, 2018 نوامبر 25, 2018 Author کاربر23

گزارش کار اموزی شرکت الومینای جاجرم

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

دانلود پاورپوینت تحلیل ساختمان تجاری و اداری HULIC توکیو

دانلود پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم چهرهٔ زمین

پایان نامه ساختار روایی حکایت‌های قابوس‌نامه و سیاست‌نامهمقایسه ی انتقال حرارت در رادیاتور اتومبیل با سیال آب و نانو سیال آب-اکسید آلومینیومدانلود پاورپوینت روشها و وسايل انتقال بتن

دانلود پروژه درس تولید و نیروگاه - پاورپوینت انرژی زمین گرمایی