دانلود رایگان


بررسی حقوقی جرم سقط جنین با موضوع حقوق جزا - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی حقوقی جرم سقط جنین با موضوع حقوق جزا نوع فایل: word قابل ویرایش 21 صفحه چکیده: بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و

دانلود رایگان بررسی حقوقی جرم سقط جنین با موضوع حقوق جزانوع فایل: wordقابل ویرایش 21 صفحهچکیده:بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.مقدمه: مبحث اول بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است . درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است . ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود .بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد . همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت ».مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، ادویه و وسایل مزبور حصری نبوده و بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود فهرست مطالب:چکیدهاشارهتعاریف مبحث اول بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین الف: وسایل فیزیکی ب:وسایل شیمیایی الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی ب: خطای جزایی در سقط جنین وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف وضعیت سقط جنین در ایرانمبحث دوممجازات سقط جنینالف )مجازات افراد غیرمتخصص ب) مجازات افراد متخصص ج)مجازات سقط جنین توسط مادر نظر فقها در مورد سقط جنین مجوز شرعی و قانونی سقط جنین منابعمنابع و مأخذ:) پاد ، ابراهیم : حقوق کیفری اختصاصی ، جرائم علیه اشخاص ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1347 . 2) گلدوزیان ، ایرج : حقوق جزای اختصاصی ، چاپ هشتم ، انتشارات دانشگاه تهران ،1380 . 3) محشای قانون مجازات اسلامی ، انتشارات مجد ، 1382 .4) رزم ساز ، بابک : بررسی فقهی حقوقی سقط جنین ، خط سوم ، 1379 . 5) مظفری ، احمد : ماهنامه دادرسی ، سال سوم ، شماره 17.6)صادقی ، محمد هادی : جرائم علیه اشخاص ، نشر میزان ، 1380 .7) روزنا مه جام جم مورخ 15 / 6 /1383

بررسی حقوقی جرم سقط جنین با موضوع حقوق جزا


جرم سقط جنین با موضوع حقوق جزا


سقط جنین


بررسی حقوقی سقط جنین


حقوق جزا و جرم شناسی


کار تحقیقی رشته حقوق


کار تحقیقی حقوق


دانلود کار تحقیقی حقوق


دانلود تحقیق رشته حقوق


تحقیق حقوق جزا و جرم شناسیبررسی


حقوقی


جرم


سقط


جنین


با


موضوع


حقوق


جزا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه درباره مجازات بازدارنده

ارشد (ma) رشته تحصیلی: الهیات و معارف اسلامی گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی موضوع: تحلیل فقهی،حقوقی تشویق وتنبیه کودکان با تاکید بر روایات و دیدگاه روان شناسی سال تحصیلی: 1392-1391 تکه […] پایان نامه بررسی تأثیر دینداری بر ...

پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی : انعکاس سیاست ...

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی ... و مبنایی در قانون گذاری با نظام حقوقی ما، آیا با تعارضی ... است و به طور خاص تنها به دو موضوع سقط جنین و هم جنس گرائی می ...

پایان نامه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق بین الملل چکیده 1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر ...

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل و بررسی جرم سقط ...

متن کامل پایان نامه با عنوان : تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندرانزلی پایان نامه ...

دانلود مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی با pdf

بزرگترين مركز پايانامه ها و پروژه هاي دانشجويي - دانلود مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی با pdf دارای 267 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است قیمت فایل فقط ...

دانلود پایان نامه سقط جنین فقه فقها جرم سقط جنین پروپوزال ...

مسأله سقط جنین همواره نزد دانشمندان حقوق جزاء به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است؛ تا جائی که برخی فیمینیست ها این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی ...

حقوق جزا و جرم شناسی - jangal.com

حقوق خصوصی; حقوق جزا و جرم شناسی ... تماس با ما ... ناشر تخصصی کتب حقوقی ناشر تخصصی کتب زبان خارجی از خردسالان تا بزرگسالان در تمامی مقاطع تحصیلی

دانلود مقاله اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین ...

امکان دریافت فایل بررسی حقوقی جرم سقط جنین با موضوع حقوق جزا با کمترین قیمت فراهم آمد. پس هرچه سریع تر نسبت به پرداخت و هزینه و دانلود این محصول ارزشمند اقدام بفرمایید. ...

حقوق جزا - صفحه 33 از 39 - مجله اینترنتی قانون

هرکس بواسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. ... حقوق جزا, ... ، روی بدن یكی از آنها خراشی بیفتد كه از آن خراش خون تراوش شود، این موضوع هم با عنوان ...

کار تحقیقی سقط قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران

مسأله سقط جنين همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان يكي از موضوع هاي اساسي حقوق كيفري مطرح بوده است.برخي از فمينيست ها اين پديده اجتماعي را به طور مطلق پذيرفته و معتقد به آزادي بي قيد و شرط آن هستند.

اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی)

اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 6 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 516 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 یكی از پدیده‌های دانش جدید نوزادانی هستند كه جنین آزمایشگاهی نام گرفته ...

سقط جنین در قوانین جزای افغانستان وایران :: در هوای عدالت

با توجه به ارجاع قانون جزا به فقه باید برای مجازات مرتکب سقط جنین به فقه حنفی مراجعه کرد وبرای اینکه حکم سقط جنین را از فقه حنفی بدست آوریم باید به دو نکته توجه کنیم چرا که آراء فقها اهل سنت بر ...

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 4 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است قیمت فایل فقط ...

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس دانلود پایان نامه کارشناسی ...

دانلود پایان نامه بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان پایان نامه سقط جنین ... ۱-۱۸-دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع ودلایل موافقان ومخالفان سقط جنین ناشی از زنا ۲۱ ... ۲-۷-بررسی احکام ...

حقوق جزا - صفحه 33 از 39 - مجله اینترنتی قانون

هرکس بواسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. ... حقوق جزا, ... ، روی بدن یكی از آنها خراشی بیفتد كه از آن خراش خون تراوش شود، این موضوع هم با عنوان ...

وکیل جرم سقط جنین - وکیل خانواده | گروه وکلای مهر ...

امروز با موضوع وکیل جرم سقط جنین با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.سقط جنین در برگیرنده مباحثی در حوزه‌های مختلف فلسفه، دین، اخلاق، حقوق، بهداشت ... در ادامه به بررسی این موضوع از دیدگاه قانون ...

حقوق جزا و جرم شناسی - jangal.com

حقوق خصوصی; حقوق جزا و جرم شناسی ... تماس با ما ... ناشر تخصصی کتب حقوقی ناشر تخصصی کتب زبان خارجی از خردسالان تا بزرگسالان در تمامی مقاطع تحصیلی

حقوق بشر ایران | مقاله: سقط جنین، حقوق زنان و جنین

جرم انگاری سقط جنین . کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد[3] با در نظر گرفتن حقوق بین‌الملل، از جمله میثاق حقوق مدنی سیاسی، انسان متولد شده را دارای حقوق بشر می‌داند؛ بنابراین حقوق زنان را بر حق ...

دانلود مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی با pdf

بزرگترين مركز پايانامه ها و پروژه هاي دانشجويي - دانلود مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی با pdf دارای 267 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

سقط جنین در حقوق ایران و انگلیس دانلود پایان نامه کارشناسی ...

دانلود پایان نامه بررسی جرم سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان پایان نامه سقط جنین ... ۱-۱۸-دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع ودلایل موافقان ومخالفان سقط جنین ناشی از زنا ۲۱ ... ۲-۷-بررسی احکام ...

دانلود مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی با pdf

بزرگترين مركز پايانامه ها و پروژه هاي دانشجويي - دانلود مقاله اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی با pdf دارای 267 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

سقط جنین در قوانین جزای افغانستان وایران :: در هوای عدالت

با توجه به ارجاع قانون جزا به فقه باید برای مجازات مرتکب سقط جنین به فقه حنفی مراجعه کرد وبرای اینکه حکم سقط جنین را از فقه حنفی بدست آوریم باید به دو نکته توجه کنیم چرا که آراء فقها اهل سنت بر ...

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل و بررسی جرم سقط ...

متن کامل پایان نامه با عنوان : تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندرانزلی پایان نامه ...

کار تحقیقی سقط قانونی و غیر قانونی در حقوق ایران

مسأله سقط جنين همواره نزد دانشمندان حقوق جزا به عنوان يكي از موضوع هاي اساسي حقوق كيفري مطرح بوده است.برخي از فمينيست ها اين پديده اجتماعي را به طور مطلق پذيرفته و معتقد به آزادي بي قيد و شرط آن هستند.

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی سقط جنین با تأکید برقانون ...

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی. موضوع: بررسی فقهی وحقوقی سقط جنین. با تأکید برقانون جدید مجازات اسلامی سال 1392. استاد مشاور: دکتر محمد رضا نظری نژاد سال تحصیلی1392-1391

نمونه شکایت خیانت در امانت چک تضمین تخلیه ملک - قانون درس

حقوق جزا و جرم شناسی ... مطلب حقوقی با موضوع ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه تومان 6,000 تومان 3,000. افزودن به سبد. تعداد فروش : 0 %50. مطلب حقوقی با موضوع بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل ...

مقالات حقوق جزا و جرم شناسی،مقاله حقوق جزا ، تحقیق حقوق ...

مقالات حقوق جزا و جرم شناسی،مقاله حقوق جزا ، تحقیق حقوق جزا،‌ مقالات حقوقی، پایان نامه حقوق جزا، کار تحقیقی حقوق جزا

پایان نامه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته ی حقوق بین الملل چکیده 1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر ...

حقوق جزا - صفحه 33 از 39 - مجله اینترنتی قانون

هرکس بواسطه دادن ادویه با وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود. ... حقوق جزا, ... ، روی بدن یكی از آنها خراشی بیفتد كه از آن خراش خون تراوش شود، این موضوع هم با عنوان ...

اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی)

اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 9 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 516 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 یكی از پدیده‌های دانش جدید نوزادانی هستند كه جنین آزمایشگاهی نام گرفته ...

مقالات حقوق جزا و جرم شناسی،مقاله حقوق جزا ، تحقیق حقوق ...

مقالات حقوق جزا و جرم شناسی،مقاله حقوق جزا ، تحقیق حقوق جزا،‌ مقالات حقوقی، پایان نامه حقوق جزا، کار تحقیقی حقوق جزا

دانلود پرسشنامه در مورد محصول بادام زمینی

طراحی و کنترل سیستم تعلیق خودرو با استفاده از مدل 11 درجه آزادی

دانلود Bios.dll ps3

ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سیستم های اطلاعات مدیریتپاورپوینت مصالح جدید در کف سازی ، اجرای دیوارها و پوشش آنهاچگونه توانستم توانایی دانش آموزان را در حفظ اصطلاحات زیست شناسی افزایش دهم