دانلود رایگان


ماهیت شناسی در اعمال حقوقی - دانلود رایگاندانلود رایگان ماهیت شناسی در اعمال حقوقی نوع فایل: word قابل ویرایش 52 صفحه چکیده: تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد. رابطة تعهد و دین مستقیم است عقد عبارتست

دانلود رایگان ماهیت شناسی در اعمال حقوقینوع فایل: wordقابل ویرایش 52 صفحهچکیده:تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفة حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.رابطة تعهد و دین مستقیم است عقد عبارتست از توافق ادارهها برای ایجاد ماهیت دارای اثر ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرداقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشدطلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشندمقدمه: تعهد به عنوان مرکز مطالعهدر پاره ای از نظام های حقوقی (مانند فرانسه)، تعهد یا التزام مرکز مطالعة حقوق مدنی قرار گرفته است. در این نظام ها سوال اصلی در این است که کدام رویداد اجتماعی سبب ایجاد تعهد است؟ تعهد چه آثاری دارد، چگونه اجراء می شود و چه عواملی باعث سقوط آن است؟ عقد و ایقاع و ضمان مهری در زمرة منابع تعهد است.این شیوة برخورد در حقوق ما نیز اثر گذارده است قانون مدنی عقود و تعهد ات را با هم طرح کرده است و نویسندگان نیز کتابهایی با عنوان «تعهدات» نگاشته اند.با وجود این، باید از این مجرد کرایی دست شست. اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست عقد سبب تملیک مال، انتقال و سقوط تعهد، ایجاد شخصیت حقوقی و اتحاد و شرکت و دادن اذن می شود و قلمروی گسترده تری از ایجاد تعهد دارد. پس، ما به سنت دیرین باز می گردیم و عقد و ایقاع و ضمان مهری را به عنوان پدیدهای اجتماعی اصیل بررسی می کنیم و از «تعهد» به عنوان اثر اعمال و وقایع حقوقی نام می بریم. و سپس در چهار بخش به حل اختلاف نظرها در مورد چهار ماهیت حقوقی می پردازیم.فهرست مطالب:چکیده اختصاراتمقدمه اصطلاح شناسیتعهد به عنوان مرکز مطالعه ارکان تعهد رابطه بین تعهد و حق دینیاسباب ایجاد تعهدتعریف عقدتعریف پیشنهادی دکترینمعنی و تعریف قراردادمعنی و تعریف معاملهمعنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه) اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعیتشخیص ایقاع از عقدبخش اول ماهيت حقوقي جعاله عقد است يا ايقاع؟بخش دوم ماهيت حقوقي وصيت تمليكي عقد است يا ايقاع؟بخش سوم ماهيت حقوقي وقف عقد است يا ايقاع؟بخش چهارم ماهيت اقاله فهرست منابع منابع و مأخذ:- مولف دکتر سید حسین امامی، نام کتاب حقوق مدنی جلد دوم ، ناشر انتشارات اسلامیه نوبت و تاریخ چاپ پانزدهم – 1380 هجری شمسی 2- مولف دکتر سید حسن امامی، نام کتاب حقوق مدنی جلد سوم، ناشر انتشارات اسلامیه نوبت و تاریخ پانزدهم 1379 هجری شمسی 3- فقه استدلالی (ترجمه تحریر امر وضه فی شرح المعه)، نویسندگان علیرضا امینی و محمد رضا آویتی ترجمه سید مهدی اد فرزی انتشارات طه نوبت پنجم پاییز 13814- بروجردی عبده ، محمد حقوق مدنی، تهران 1329.5- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی ، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول – 13796- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، ترمنیو لوژی حقوق، کتابخانه گنج و دانش ، چاپ سیزدهم – 1382 7- جعفری لنگرودی محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی. کتابخانه گنج و دانش ، چاپ اول 1382 8- جعفری لنگردوی ، محمد جعفر تاثیر اراده در حقوق مدنی ، تهران 13499- جعفری لنگرودی، محمد جعفر در حقوق اموال، کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم – 137610- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر، (دوره مقدماتي حقوق مدني ) حقوق تعهدات ؛ كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم.11- شرح قانون مدنی سید علی حائری (شاهباغ) ، ناشر کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم با ویرایش جدید 1382 12- شرح قانون مدنی (جلد دوم)، سید علی حائری شاهباغ ناشر کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم با ویرایش جدید 138213- شهیدي مهدی تشکیل قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی به جلد اول) ، انتشارات مجد چاپ دوم 1380 14- شهیدی مهدی سقوط تعهدات، انتشارات مجد، چاپ پنجم 138115- صفایی، سید حسین دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول (اشخاص و اموال) ، نشر میزان ، چاپ دوم پاییز 138216- صفایی، سید حسین دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم (قواعد عمومی قراردادها)، نشر میزان، چاپ دوم پاییز 138317- مصطفی عدل «منصور السلطنه» ، حقوق مدنی، انتشارات چاپ اول 137818-کاتوزیان ، ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت، ناشر نشر دادگستر، چاپ چهارم بهار 8019- کاتوزیان ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی – قرارداد – ایقاع) ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ هفتم 137920- کاتوزیان ، ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی) ، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ پنجم 1381 21- کاتوزیان ، ناصر حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها جلد اول)، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهم برنا چاپ پنجم 138022- کاتوزیان ناصر حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها جلد پنجم) ، ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ سوم 138023- کاتوزیان ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی (درسهایی از عقود معین جلد اول)، کتابخانه گنج دانش چاپ سوم- 138024- کاتوزیان ناصر حقوق مدنی (خانواده – جلد اول)، ناشر شرکت سهامی انتشار، همکاری بهمن برنا چاپ ششم 138225- کاتوزیان ناصر وصیت در حقوق مدنی ایران، ناشر کانون وکلای دادگستری از نوبت چاپ چاپ دوم زمستان 69

ماهیت شناسی در اعمال حقوقی


بررسی ماهیت شناسی در اعمال حقوقی


ماهیت شناسی


اعمال حقوقی


اسباب ایجاد تعهد


ماهيت حقوقی جعاله عقد است يا ايقاع


جعاله عقد


عقد جعاله


ایقاعماهیت


شناسی


در


اعمال


حقوقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


هوالوکیل | مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات - مدنی 3 ...

خرید اینترنتی کتاب مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات - مدنی 3 ناشر: مشاهیر دادآفرین مولف: مجتبی جرعه نوش قیمت: 80,000 تومان، کلیات عقود و قراردادها (مدنی 3)، از جمله مباحث مهم و بنیادین حقوق مدنی به شمار می‌آید.

حقوق - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق مجموعه قواعدی است که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار ایجاد و اعمال می‌شود. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی ست. امتیازی که شخص برای جامعه معین دارد حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر می ...

حقوق بین الملل جزایی :: مقالات حقوق جزا و جرم شناسی

در دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی، در فرآیندی با عنوان آماده سازی شاهد، تحت تاثیر سنت حقوقی رایج در نظام کامن لا، به طرفی از اصحاب دعوا که شاهدی را فراخوانده است، اجازه داده می شود که پیش از زمان ادای شهادت در ...

هوالوکیل | اعمال حقوقی (قرارداد - ایقاع) | دکتر ناصر ...

خرید اینترنتی کتاب اعمال حقوقی (قرارداد - ایقاع) ناشر: گنج دانش مولف: دکتر ناصر کاتوزیان قیمت: 55,000 تومان، اعمال حقوقی، اعمالی هستند که شخص با اراده خویش انجام می دهد و قصد ایجاد تعهد را می نماید و ایجاد تعهد منتسب به اراده ...

ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران

درغیر اینصورت اعمال ضداجتماعی که نامجرم در مفهوم قانونی آن ندارند می توانند در محدوده جرم شناسی (باشرایط خاص) ونه حقوق جزا مورد مطالعه قرار گیرند. به عبارت دیگر، ممکن است حالت خطرناک و شخصیت. 3

ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران

ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران: مجله علمی "حقوق خصوصی" مقاله 10، دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 ، صفحه 347-366 اصل مقاله (209.25 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2018 ...

پایان نامه حقوق : بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در ...

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت ... از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به ...

ماهیت ومقام جرم جزائی(حقوق جزا دو) - فارس مقاله

ماهیت ومقام جرم جزائی(حقوق جزا دو) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 از یك دید كلی، جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی كه مرتكب آن را در معرض مجازات یا اقدامات ...

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون ...

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی ” با فرمت Word ...

کتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در ...

محبوبه احمدی نژاد در کتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران، جرائم موجود در زمینه وجود خطر بالقوه دائم در تحصیل و استفاده غیر قانونی و نامشروع از مواد هسته‌ای را تشریح کرده است.

مقاله ماهیت شناسی وصیت تملیکی در حقوق ایران

غلامعلی زاده کجو، محمد و غضنفری، آرزو و ایزدی، مهری،1397،ماهیت شناسی وصیت تملیکی در حقوق ایران،پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ ...

تحقیق بررسی ماهیت حقوق استخدام در نظام ایران

و مباحث غیر حقوقی استخدام، موضوع مطالعه برخی از رشته‌های علوم اداری مثل سازمان مدیریت و کارگزینی و امور استخدامی است. در این تحقیق نیز به بررسی ماهیت استخدام در نظام ایران پرداخته می شود.

ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران

ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران: مجله علمی "حقوق خصوصی" مقاله 10، دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 ، صفحه 347-366 اصل مقاله (209.25 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2018 ...

ماهیت حواله از دیدگاه فقهی و حقوقی

شناخت ماهیت حواله با این اشکال مهم روبرو است که از نظر تحلیلی اعمال حقوقی گوناگونی ضمن آن انجام می شود و به عبارت دیگر عمل حقوقی انجام شده چهره های گوناگونی می یابد؛ از یک سو آنچه در حواله ...

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون ...

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت ...

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 37 - پژوهشکده حقوق شهر دانش ...

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 37. فصلنامه پژوهشهای حقوقی. مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق. مجلات تخصصی حقوقی شهر دانش. پژوهشکده حقوق شهر دانش

ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران

ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران: مجله علمی "حقوق خصوصی" مقاله 10، دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 ، صفحه 347-366 اصل مقاله (209.25 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2018 ...

جامعه شناسی حقوق

مسئله پژوهش پیش رو آن است که آیا قراردادهای اجراکنندگان، ماهیت و مقررات ویژه ای می طلبند؟ ... چهره ی قدرت موجب دگرگونی در شیوه های اعمال آن و از جمله الگوهای کیفرگذاری می گردد. ... در « جرم شناسی ...

تحقیق بررسی ماهیت حقوق استخدام در نظام ایران

و مباحث غیر حقوقی استخدام، موضوع مطالعه برخی از رشته‌های علوم اداری مثل سازمان مدیریت و کارگزینی و امور استخدامی است. در این تحقیق نیز به بررسی ماهیت استخدام در نظام ایران پرداخته می شود.

تحقیق مفهوم و ماهیت و احکام ابراء و مقایسه ابراء با اعمال ...

پیشینه تحقیق مفهوم و ماهیت و احکام ابراء و مقایسه ابراء با اعمال حقوقی دیگر دارای ۳۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و ...

ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران

ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران. مجله علمی "حقوق خصوصی" , 14(2), 347-366. doi: 10.22059/jolt.2018.242782.1006428 MLA

بررسی ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی و آثار و احکام آن با تاکید ...

گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی ... بررسی ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی و آثار و احکام آن با تاکید بر رویه قضایی ... گرفته که نهایتا پس از تقسیم بندی اعمال دادگاه ، گزارش اصلاحی را در دسته اعمال ...

پایان نامه حقوق : بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در ...

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت ... از آنجایی که حقوق موضوعه ایران به لحاظ ماهیت ریشه در آراء و نظریات فقهی دارد، رد پای فقه را در بسیاری از منابع قانونگذاری می توان به ...

بایگانی‌های ماهیت حقوقی - دانلود پایان نامه ها

A رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن شهریور ۱۳۹۴ (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود Read more…

آسیب‌شناسی صلاحیتی شوراهای اسلامی در حقوق ایران

آسیب‌شناسی رشته حقوق در ایران دانش حقوق سابقه‌ای دیرین در نظام آموزش عالی کشور دارد و اقبال دانشجویان به این رشته تحصیلی بیش از سایر رشته‌ها در شاخه علوم انسانی است.

دانلود پایان نامه ارشد:اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر ...

دانلود متن کامل پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد.(M.A) گرایش : حقوق خصوصی عنوان اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران استاد راهنما دکتر مجاهد امیری ...

ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران

درغیر اینصورت اعمال ضداجتماعی که نامجرم در مفهوم قانونی آن ندارند می توانند در محدوده جرم شناسی (باشرایط خاص) ونه حقوق جزا مورد مطالعه قرار گیرند. به عبارت دیگر، ممکن است حالت خطرناک و شخصیت. 3

دانلود پایان نامه ارشد:اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر ...

دانلود متن کامل پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد.(M.A) گرایش : حقوق خصوصی عنوان اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران استاد راهنما دکتر مجاهد امیری ...

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین - گروه پژوهشی رساله نگار

بررسی فقهی و حقوقی ابراء و بخشش دین-واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. پایان نامه

حقوق بین الملل عمومی

در هر دادگاه و نظام حقوقی برای مجازات ناقضین حریم قوانین، مقرراتی اندیشیده و تبیین گردیده است و متعاقب آن برای اینکه فردی بی گناه متحمل این مجازات نگردد فرایندی جهت حمایت از حقوق افراد در آیین های دادرسی در نظر گرفته ...

هوالوکیل | مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات - مدنی 3 ...

خرید اینترنتی کتاب مبانی حقوق مدنی اعمال حقوقی و تعهدات - مدنی 3 ناشر: مشاهیر دادآفرین مولف: مجتبی جرعه نوش قیمت: 80,000 تومان، کلیات عقود و قراردادها (مدنی 3)، از جمله مباحث مهم و بنیادین حقوق مدنی به شمار می‌آید.

بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی

گرچه در توصیف ماهیت حقوقی آن می‌توان از تأسیس‌های حقوقی متعددی همانند تنزیل، معامله اوراق تجاری، انتقال طلب، تبدیل تعهد و حواله بهره جست؛ اما مقایسه تحلیلی فورفیتینگ با هر یک از تأسیس‌های ...

ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران

درغیر اینصورت اعمال ضداجتماعی که نامجرم در مفهوم قانونی آن ندارند می توانند در محدوده جرم شناسی (باشرایط خاص) ونه حقوق جزا مورد مطالعه قرار گیرند. به عبارت دیگر، ممکن است حالت خطرناک و شخصیت. 3

ماهیت حقوقی و مسئولیت کیفری اعمال مجرمانه مجانین و دیوانگان

مقاله ماهیت حقوقی و مسئولیت کیفری اعمال مجرمانه مجانین و دیوانگان. در کنار اهلیت مادی همزمان با قدرت یافتن فرد برای محقق ساختن رکن روانی جرم، رفتار او می تواند وصف مجرمانه به خود بگیرد، داشتن چنین قدرتی را «اهلیت جنایی ...

ماهیت حقوقی شرط انفساخ قرارداد یا شرط فاسخ عقد شرط فعل است ...

در دو پست قبل عنوان شد که اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی منجر به اختلاف دیدگاه قضات در اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در قرارداد و حقوق مشروط له در زمان بعد از تحقق معلق علیه است.

هوالوکیل | اعمال حقوقی (قرارداد - ایقاع) | دکتر ناصر ...

خرید اینترنتی کتاب اعمال حقوقی (قرارداد - ایقاع) ناشر: گنج دانش مولف: دکتر ناصر کاتوزیان قیمت: 55,000 تومان، اعمال حقوقی، اعمالی هستند که شخص با اراده خویش انجام می دهد و قصد ایجاد تعهد را می نماید و ایجاد تعهد منتسب به اراده ...

زمانبندی و تخصیص منابع در رایانش ابری

دانلود پایان نامه اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی- عملیات کوئنچ و بررسی ساختارمیکروسکوپی پس ازکوئنچ

دانلود پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم چهرهٔ زمین

دانلود پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه نهم چهرهٔ زمین

فایل GIS منطقه 12 تهران

تحقیق کدینگ ویدئو-کارشناسی ICT

گزارش كارآموزی حسابداری در شرکت تعاونی صنعت گوشتدانلود پاورپوینت فناوری NFC - ارتباط میدان نزدیک