دانلود رایگان


بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ايران نوع فایل: word قابل ویرایش 70 صفحه مقدمه: در اين مقدمه چهار عنوان مهم زير مورد بحث قرار خواهد گرفت. الف – تعريف حق شفعه ب – اطراف حق شفعه ج – فلسفه اخذ به شفعه د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقي الف – تعريف حق شفعه حق شفعه عبارت است از حق تملك قهري حصة فروخته شدة‌ يك ش

دانلود رایگان بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ايراننوع فایل: wordقابل ویرایش 70 صفحهمقدمه: در اين مقدمه چهار عنوان مهم زير مورد بحث قرار خواهد گرفت. الف – تعريف حق شفعه ب – اطراف حق شفعه ج – فلسفه اخذ به شفعه د – مخالفت شفعه با قواعد حقوقي الف – تعريف حق شفعه حق شفعه عبارت است از حق تملك قهري حصة فروخته شدة‌ يك شريك به وسيله ديگر در ازاي پرداخت مثل ثمن مقرر به مشتري اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گويند. به همين جهت است كه در ماده 808 ق.م مقرر مي‌دارد هر گاه، حال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود رابه قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع گويند.فهرست مطالب:پيشگفتار الف – موضوع تحقيق ب – هدف از انتخاب موضوع ج – روش تحقيق د – نماي كلي از موضوعات مورد بحثمقدمه فصل اول كليات و مفاهيم مقدمه بخش اول تاريخچه حق شفعه بخش دوم مفهوم حق شفعه مبحث اول مفهوم لغوي حق شفعه مبحث دوم مفهوم اصطلاحيبخش سوم اوصاف حق شفعهمبحث اول حق شفعه، حق مالي است مبحث دوم حق شفعه، حقي عيني است مبحث سوم حق شفعه به ارث انتقال مي‌يابد مسائل مسأله اول چگونگي تقسيم حق شفعه ميان وراث مسأله دوم صرفنظر نمودن يك از وراث از حق شفعه خويش مسأله سوم همسر متوفي و حق شفعه به ارث رسيده مبحث چهارم حق شفعه قابل انتقال نيست مبحث پنجم حق شفعه قابل اسقاط است مبحث ششم حق شفعه از آثار بيع صحيح است مبحث هفتم حق شفعه قابل تبعيض نيست فصل دوم شرايط ايجاد حق شفعه مقدمه شرط اول غير منقول بودن مورد شفعه شرط دوم قابل تقسيم بودن مورد شفعه شرط سوم لزوم شركتاستثناء بر شرط شرط چهارم محدود بودن شركاء به دو نفر شرط پنجم انتقال سهم مشترك بواسطه بيع چند نكته نكته اول وقفي بودن حصة يكي از دو شريك بند اول ديدگاه فقها بند دوم ديدگاه قانونگذار نكته دوم خياري بودن بيع بند اول ديدگاه فقها بند دوم ديدگاه قانونگذار نكته سوم بيع فضولي نكته چهارم اقاله بيع نكته پنجم فسخ بيع فصل سوم زوال حق شفعه زوال اختياري وقهري اسباب زوال حق شفعه مبحث اول اسباب ارادي زوال حق شفعه الف اسقاط حق پيش از بيع ب فروش حصه از جانب شفيع مبحث دوم اسباب قهري زوال حق شفعه الف فوريت در حق شفعه ب ناتواني و مسامحه شفيع در تأديه ثمنج تلف مبيع پيش از اخذ به شفعه د تلف مبيع پس از اخذ به شفعه فصل چهارم اخذ به شفعه ماهيت اخذ به شفعه و تعريف آن شرايط شفيع دعواي اخذ به شفعه خلاصه و نتيجه گيريفهرست منابع منابع و مأخذ:- اخذ بشفعه در حقوق مدني ايران و فقه اسلام، احمدي طباطبائي، دكتر سيد جواد، فروردين 1344 ، چاپخانه زندگي.2- الحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره، شيخ يوسف بحراني، انتشارات دارالاضواء، بيروت، چاپ دوم، 1405 هـ ق. 3- الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي عاملي، انتشارات موسسه اعلمي، بيروت.4- المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن بن علي طوسي، انتشارات مكتبه المرتضويه، تهران 5- الوافي، محمد محسن فيض كاشاني، انتشارات مكتبه الامام اميرالمؤمين (ع)، اصفهان، چاپ اول، 1414 هـ.ق.6- تحريرالوسيله، روح الله، خميني، ترجمة سيد محمدباقر موسوي همداني، انتشارات دارالعلم، قم، چاپ اول، 1369. 7- ترمينولوژي حقوق، جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، انتشارات كتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، زمستان 1370. 8- جواهر الكلام في شرح شرائه الاسلام، شيخ محمد حسن نجفي، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، تهران، چاپ سوم، 1367. 9- حقوق مدني، امامي، دكتر سيد حسن، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، چاپ سوم، 1349، ج 3. 10- حقوق مدني، ايقاع (نظرية عمومي – ايقاع معيّن)، كاتوزيان، دكتر ناصر، انتشارات يلدا، تهران، چاپ اول، زمستان 1370. 11- حقوق مدني، عدل «منصور السلطنه»، مصطفي، انتشارات اميركبير، آذرماه 1342. 12- شفعه وصيت ارث اسباب ثلاث تملك در حقوق مدني، نوري، دكتر رضا، شركت انتشاراتي پاژنگ، چاپ اول، بهار 1372 ، تهران. 13- لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، انتشارات دارالفكر، بيروت. 14- مجمع البحرين، فخرالدين طريحي، انتشارات دار و مكتبه الهلال، بيروت، 1985. 15- مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ايران، كاتوزيان، دكتر ناصر، انتشارات بهنشر، تهران، چاپ دوازدهم، مهرماه 1369. 16- منيه الطالب في حاشيه المكاسب، حاج شيخ موسي نجفي خوانساري. 17- وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، محمد بن حسن حرّ عاملي، انتشارات موسسه آل البيت (ع)، قم، چاپ اول، 1407 هـ ق.

بررسی حق شفعه در حقوق مدنی ايران


حق شفعه در حقوق مدنی ايران


حقوق مدنی


حق شفعه


تعريف حق شفعه


اطراف حق شفعه


فلسفه اخذ به شفعه


مخالفت شفعه با قواعد حقوقی


کار تحقیقی حقوق


دانلود کار تحقیقی حقوقبررسی


حق


شفعه


در


حقوق


مدنی


ايران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی امکان رجوع از ایقاعات در حقوق ایران و مصر

در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه اگر چنین شرطی ضمن وصیت صورت گیرد، قطعاً بلااثر است، اما اگر اسقاط این حق ضمن عقد لازمی شرط شود، بعضی آن را برخلاف شرع و باطل می‌دانند و بعضی صحیح و لازم‌الوفاء.

تيترآنلاين - بحث حقوقي حق شریک در فروش ملک مشترک

(ماده ۸٠۹ قانون مدنی) آیا اخذ به شفعه در بیع (خرید و فروش) آپارتمانها قابل‌اعمال است یا خیر؟ ... اگر ثابت شود بیع غیرقانونی و غیرشرعی بوده است آیا حق شفعه در آن جاری می باشد؟ ... حق مرگ در حقوق ايران.

شرایط و موانع ارث در حقوق ایران

ارث در قانون مدنی ایران. طبق ماده 140 قانون مدنی ارث یکی از اسباب تملک می‌باشد. البته در بعضی موارد و به واسطه موانعی امکان تملک از طریق ارث برای وراث سلب می‌شود.

پروژه حق شفعه در حقوق مدنی ایران - فایل فولدر

توضیحات فایل: پروژه حق شفعه در حقوق مدنی ایران دانش پژوهان گرامی در این قسمت پروژه حق شفعه در حقوق مدنی ایران در قالب ورد و در ۷۶ صفحه قابل ویرایش با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

حق شفعه در حقوق مدنی ایران

تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و داری ۷۲ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ...

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 10 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل ...

مقاله حق شفعه در قانون مدنی ایران - سن فایل

در این قسمت مقاله حق شفعه در قانون مدنی ایران در قالب ورد و در ۷۴ صفحه قابل ویرایش آماده دانلودشده است در زیر قستمهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید در صورت تمایل میتوانید این محصول را از ...

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 42 صفحه چکیده جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به ...

ليست كتاب با موضوع حق شفعه - قوانين و مقررات - ايران

کتاب دانشگاهی, نشر دانشگاهی, علوم دانشگاهی, کتاب پزشکی, علوم پزشکی, کتاب فنی و مهندسی, علوم فنی و مهندسی, کتاب علوم پایه, علوم انسانی, کتاب علوم انسانی, علوم اجتماعی, کتاب علوم اجتماعی, علوم کشاورزی, علوم دامی, کتاب حقوقی ...

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل ...

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل ...

حق شفعه در حقوق مدنی ایران

تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و داری ۷۲ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ...

بررسی امکان رجوع از ایقاعات در حقوق ایران و مصر

در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه اگر چنین شرطی ضمن وصیت صورت گیرد، قطعاً بلااثر است، اما اگر اسقاط این حق ضمن عقد لازمی شرط شود، بعضی آن را برخلاف شرع و باطل می‌دانند و بعضی صحیح و لازم‌الوفاء.

جستجو حقوق مدني 8 ( شفعه وصيت و ارث ) در فروشگاه آنلاین ...

کلید تقسیم ارث در قانون مدنی با ضمیمه وصیت و حق شفعه «درس حقوق مدنی 8» دکتر علی موسی زاده نوبت چاپ 1 / سال 1398 / شناسه 12004

حقوق مدنی (٨) شفعه و وصيت و ارث

معرفی : کتابچه نمونه سوالات حقوق مدنی (٨) شفعه و وصيت و ارث پیام نور مجموعه ای از نمونه سوالات پایان ترم درس حقوق مدنی (٨) شفعه و وصيت و ارث می باشد که به صورت کاملا طبقه بندی شده در رشته مخصوص به خود و در یک فایل قرار داده ...

اخذ به شفعه به چه معناست و چه قوانینی درباره آن صادق است ...

اخذ به شفعه و حق شفعه همان حق شریک دوم است که ماده ۸۰۸ قانون مدنی آن را این طور بیان کرده است: «هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین ۲ نفر مشترک باشد و یکی از ۲ شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق ...

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 2 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل ...

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل ...

پروژه حق شفعه در قانون مدنی ایران - فایل فولدر

توضیحات فایل. پروژه حق شفعه در قانون مدنی ایران. دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند ، در این قسمت فایل پروژه حق شفعه در قانون مدنی ایران در قالب ورد و در ۷۴ صفحه قابل ویرایش با کیفیت عالی آماده دانلود شده است.

پروپوزال حقوق (ابعاد مدنی حق ازدواج در حقوق موضوعه ایران و ...

پروپوزالوق (ابعاد,مدنی حق,ازدواجوق موضوعه,ایران,اسلامی),,پروپوزال حقوق (ابعاد مدنی حق ازدواج در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی),فروشگاه فایل رام

فایل صوتی حقوق مدنی هشت دکتر دلاور برادران | ارث ، وصیت ...

بنام خدا و عرض سلام به کاربران فروشگاه عدل شاپ.با فایل صوتی حقوق مدنی هشت دکتر دلاور برادران مبحث اخذ به شفعه،وصیت و ارث خدمت شما هستیم و در ادامه توضیحاتی را برای آشنایی شما با فایل صوتی حقوق مدنی هشت بیان می کنیم.

دانلود بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 44 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، كه در مقاطع مختلف تكامل ...

خرید کتاب درس‌هايي از حقوق مدني شفعه

کتاب درس‌هايي از حقوق مدني شفعه با انتشارات مجد و پدیدآوراندگان ودود برزی,در سال 1394 به چاپ رسیده است .موضوعاتی که در این کتاب کار شده است شامل حق شفعه - قوانين و مقررات - ايران می باشد

مقاله بررسی شرایط حق شفعه از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی

بررسی شرایط حق شفعه از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی سال انتشار: 1398 محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

دانلود کارتحقیقی بررسی شرایط اعمال حق شفعه | project

گفتار دوم: حق شفعه و شرایط آن چیست؟ مبحث اول: شرایط حقوقی و فقهی حق شفعه در خرید و فروش مال مشترک (شریکی) مبحث دوم: بررسی قانونی حق شفعه (با تحلیل ماده 808 قانون مدنی) فصل دوم: شفعه در فقه و حقوق

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران ... ازجمله اینکه، اگر تقسیم بیع به شمار نیاید حق شفعه در آن جاری نمی‌شود. ... کاتوزیان، ناصر، 1388، حقوق مدنی در سرایی از عقود معین ...

پاورپوینت نیازها و رفتار خریداران در مدیریت بازاریابی 43 اسلاید

پاورپوینت تحلیل مرکز نمایش چی شی Chi She

پرسشنامه استانداردشیوه های بازاریابی داخلی و تعهد کارکنان و مدیران 2016

دانلود پاورپوینت فتوسنتز در شرایط دشوار زیست شناسی دوازدهم

دانلود پاورپورینت بهداشت و نگهداری مواد غذایی

دانلود پاورپوینت سمینار راههای حفظ کیفیت تخم مرغ خوراکی

33 سوال کلیدی در تکنولوژی بتن

پروپوزال روانشناسی در مورد بررسی پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان

دانلود پاورپوینت رسانه ها در زندگی ما درس 8 مطالعات اجتماعی هشتم

دانلود مقاله شبکه های موردی ad-hoc