دانلود رایگان


کار تحقیقی ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد - دانلود رایگاندانلود رایگان کار تحقیقی ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد نوع فایل: word قابل ویرایش 40 صفحه مقدمه: فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بح

دانلود رایگان کار تحقیقی ماهيت حقوقي شرط ضمن عقدنوع فایل: wordقابل ویرایش 40 صفحهمقدمه: فقها و انديشمندان شيعه نگرش خاصي نسبت به مسئله شروط و ذكر آن در عقود و آثار ناشي از آن و همچنين مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اينكه قانون مدني ما نيز برگرفته از فقه اماميه مي‌باشد اين اهميت بنحو شايسته‌اي در بحثها و استدلالات حقوقي و كتب حقوقدانان ملموس مي‌باشد براساس نظر مشهور در بين فقهاء تعهد ابتدائي الزام آور نيست و تعهدي موثر و الزام‌آور است كه در قالب عقود معين ابزار شود و يابصورت شرط در ضمن عقد معين در آيد. با وضع ماده 10 قانون مدني تشكيل هر قرار دادي در صورتي كه مخالفت صريح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پيروي از فقهاي اماميه فصل جداگانه اي بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال مي‌شود و در هر يك معنايي مخصوص دارد در اين تحقيق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقي و فقهي آن به معناي تعهدي تبعي است كه توسط متعاقدين ايجاد مي‌شود . در فقه اماميه مشهور است شرط بايد در متن عقد ذكر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدني ايران نيز مستفاد از مواد 238 و 242 نيز ظاهراً اين گرايش به چشم مي خورد.قبل از ورود به بحث ماهيت حقوقي شرط عقد لازم ميدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره اي داشته باشم در اين رابطه ما با دو مسئله روبرو هستيم اول: شرطي كه قبل از عقد ذكر مي‌شود, ولي در متن عقد بدان تصريح يا اشاره نمي‌شود دوم : شرطي كه نه پيش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذكر نمي‌شود ليكن از اوضاع و احوال قرارداد و يا از عرف و عادت رايج وجودش كشف مي‌شود دسته اول شرط بنائي و دسته دوم را شرط ضمني عرفي مي نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن كه در متن عقد ذكر نمي‌شود روي هم رفته شرط ضمني مي خوانند در برابر شرط صريح وجود دارد كه در متن عقد ذكر مي‌شود شايان ذكر است كه ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني در مورد اين تقسيم با ديدگاه حقوق خارجي متفاوت است در آن نظام تقسيم شرط به صريح و ضمني به اعتبار ذكر و عدم ذكر آن است اما در فقه اسلامي به اعتبار ذكر آن در متن عقد است.«به ظاهر اولين فقيهي كه موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌اي مستقل و مبسوط گردآوري كرده و به تحليل و بررسي آن پرداخته، شيخ انصاري است ايشان در كتاب ارزشمند مكاسب گفتاري را به بحث و بررسي شروط اختصاص داده است در بخشي از آن به شرايط صحت شرط پرداخته و يكي از شرايط صحت را لزوم ذكر شرط در متن عقد دانسته است ولي به همين مناسبت شرط بنايي را به لحاظ عدم ذكرش در عقد طرح و بررسي نموده است .»در اين مقال مختصر سعي مي‌شود ماهيت شرط عقد از منظرهاي مختلف بررسي و جايگاه آن در قانون مدني و قراردادها و نظريه هاي ابزاري در خصوص موضوع بررسي شود و با توجه به روابط حقوقي و نيازهاي اجتماعي در رابطه با شرط ضمن عقد بررسي هاي لازم صورت گيرد. اميد است در اين راه از راهنمائيها و ارائه طريق و رفع ايراداتي كه بدون شك در اين تحقيق از ناحيه حقير محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده اي كه حاصل سالها تدريس در دانشكده حقوق و حضور در مجامع و نهادهاي علمي و حقوقي و بين المللي مي‌باشد بهره لازم را بگيرم.فهرست مطالب:مقدمه مبحث اول معاني و مصاديق شرطمبحث دوم شروط ابتدايی و شروط تبانی شرط ابتدائي شروط تبانی يا بنايیمعناي خاص شرط بنايی معناي عام شرط بنايیوضعيت مفاد شرط بنايی در حقوق ايرانشرط بنايي در فقهوضعيت مفاد بنايي عقد در فقه مبحث سوم: ماهيت حقوقي شرط ضمن عقدمبحث چهارم: تحليل رابطة عقد و شرطوابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد)وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آنآثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقي عقد و شرط ضمن آنخصوصيات شرط ضمن عقدمبحث پنجم: اقسام شروط صحيح و احكام آنها تعريف شرط صفت موارد شرط صفتخصوصيات مورد معاملهفهرست منابع و ماخذمنابع و مأخذ:1-حقوق مدني, جلديك, كتاب فروشي اسلاميه, چاپ ششم, دكتر سيد حسين امامي2-حقوق مدني, اصول قراردادها و تعهدات , مجمع علمي و فرهنگي مجد, چاپ دوم, دكتر مهدي شهيدي3-حقوق مدني 3, كليات عقد و حقوق تعهدات, نشر ميزان, چاپ اول, دكتر جواد افتخاري4-حقوق مدني,تشكيل قراردادها و تعهدات , جلد اول, مجمع علمي و فرهنگي مجد , چاپ دوم, دكتر مهدي شهيدي 5-فلسفه حقوق مدني,عناصر عمومي عقود, جلد اول, كتابخانه گنج دانش , چاپ اول, دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي 6-حقوق مدني3,تعهدات, انتشارات مجد, چاپ سوم, دكتر مهدي شهيدي 7-شرط ضمني, پژوهش تطبيقي در فقه, قانون مدني ايران و حقوق خارجي انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم, چاپ اول, حسين سيمايي صراف8-قواعد عمومي قراردادها, جلد دوم و جلد سوم, دكتر ناصر كاتوزيان9-ترمينولوژي حقوقي, دكتر محمد جعفري لنگروي10-جزوه درسي حقوق مدني 3, دانشگاه شهيد بهشتي , دكتر مهدي شهيدي

کار تحقیقی ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد


ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد


شرط ضمن عقد


شروط ضمن عقد


کار تحقیقی حقوق


دانلود کار تحقیقی حقوق


شروط تبانی يا بنايی


معناي خاص شرط بنايی


معناي عام شرط بنايی


وضعيت مفاد شرط بنايی در حقوق ايرانکار


تحقیقی


ماهيت


حقوقي


شرط


ضمن


عقد


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروش پایان نامه و پروژه های دانشجویی | کار تحقیقی حقوق

کار تحقیقی آئین دادرسی اطفال 100 ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد 42 محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي. ماهواره اي در اسناد حقوق بشر 118 ...

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران ...

اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد.

بررسی در رابطه با ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد - دانلود رایگان

قبل از ورود به بحث ماهيت حقوقي شرط عقد لازم ميدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره اي داشته باشم در اين رابطه ما با دو مسئله روبرو هستيم اول: شرطي كه قبل از عقد ذكر مي‌شود, ولي در متن عقد بدان ...

پروژه ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد. doc - دانلود رایگان

ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد – فایل می 22 دسامبر 2016 ..... عقد ، مقاله ، تحقیق. این محصول” ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد “را از فایل می دانلود نمایید. ... تحقیق وبررسی در مورد ریچارد میر معمار. 24 دقیقه پیش ...

کار تحقیقی رشته حقوق | کار تحقیقی 2

دانلود کار تحقیقی با موضوع : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد 41 صفحه دانلود کار تحقیقی با موضوع : ماهيت حقوقي خسارت 29صفحه دانلود کار تحقیقی با موضوع : ماهواره 55 صفحه

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد نکاح ...

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد نکاح فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: Doc تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 79 کیلوبایت کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد ...

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد نکاح ...

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد نکاح فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: Doc تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 79 کیلوبایت کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد ...

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد نکاح ...

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد نکاح فرمت فایل دانلودی: .docx فرمت فایل اصلی: Doc تعداد صفحات: 41 حجم فایل: 79 کیلوبایت کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی شرایط ضمن عقد ...

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : شروط ضمن عقد نکاح ...

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است ...

فروش پایان نامه و پروژه های دانشجویی | کار تحقیقی حقوق

کار تحقیقی آئین دادرسی اطفال 100 ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد 42 محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي. ماهواره اي در اسناد حقوق بشر 118 ...

دانلود کار تحقیقی با موضوع : ماهيت حقوقي خسارت 29صفحه

دانلود کار تحقیقی با موضوع : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد 41 صفحه; دانلود کار تحقیقی با موضوع :بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی 7صفحه

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : شروط ضمن عقد نکاح ...

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است ...

پایان نامه شروط ضمن عقد

0t0.ir/كار-تحقيقي-شروط-ضمن-عقد-نكاح/ ذخیره شده مشابه فصل اول- شروط ضمن عقد 1-1- مفهوم و ماهيت حقوقي شرط 1-1-1- ارتباط شرط با عقد 1-1-2- شرط ضمن عقد جايز 1-2- اقسام شرط 1-2-1- شروط صفت، نتيجه و فعل 1-3- صحت ...

حقوق

ردیف موضوع : حقوق صفحه 1 پایان نامه عقد و اجاره 117 2 قاچاق 73 3 گناه و مجازات 77 4 پایان نامه نظام کیفری ایران باستان 120 5 اثبات عصر حرج زوجه 18 6 تعریف

کار تحقیقی رشته حقوق | کار تحقیقی

دانلود کار تحقیقی با موضوع : ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد 41 صفحه دانلود کار تحقیقی با موضوع : ماهيت حقوقي خسارت 29صفحه

بررسی در رابطه با ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد - دانلود رایگان

قبل از ورود به بحث ماهيت حقوقي شرط عقد لازم ميدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره اي داشته باشم در اين رابطه ما با دو مسئله روبرو هستيم اول: شرطي كه قبل از عقد ذكر مي‌شود, ولي در متن عقد بدان ...

فورکیا فایل - یک سایت وبلاگدهی جاساز دیگر

معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن … ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد– کار تحقیقی حقوق

کار تحقیقی تخلف شرط ماده 444 قانون مدني

کار تحقیقی تخلف شرط ماده 444 قانون مدني ... در شرط صفت وجود وصف خاصي در دو عوض يا يكي از آن دو در ضمن عقد شرط مي شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتي در موضوع معامله مربوط است نه ايجاد آن ،بنابراين ...

کارتحقیقی بررسی فقهی و حقوقی تحلیل عقد نکاح در حقوق ایران ...

اما نکته اساسی و قابل توجه در این زمینه آن است که وضع شرط در ضمن عقد نکاح، تابع احکام و مقررات خاصی است که موجب می‌شود شروط ضمن عقد نکاح، فراتر از قواعد و اصول حاکم بر نکاح نباشد.

کار تحقیقی حقوق

کار تحقیقی حقوق فصل اول - مسووليت مدني گفتاراول:کليات حقوقدانان درپي آن هستندکه بگونه اي به تنظِم روابط اجتماعي بپردازندکه کسي درصدد ضررزدن به ... تحقیق ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد;

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : شروط ضمن عقد نکاح

خصوصیات شرائط ضمن عقد نکاح. ۱۳. شرایط ضمن عقد نکاح باید ۱۳. انواع شروط ضمن عقد نکاح: ۱۵. شرط خودداری از ازدواج مجدد شوهر. ۱۹. شروط ضمن عقد نکاح در قباله های ازدواج: ۲۰. شروط نامشروع : ۲۲

پایان نامه ارشد ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد

قبل از ورود به بحث ماهيت حقوقي شرط عقد لازم ميدانم كه در خصوص انواع شروط مختصر اشاره اي داشته باشم در اين رابطه ما با دو مسئله روبرو هستيم اول: شرطي كه قبل از عقد ذكر مي‌شود, ولي در متن عقد بدان ...

حقوق

ردیف موضوع : حقوق صفحه 1 پایان نامه عقد و اجاره 117 2 قاچاق 73 3 گناه و مجازات 77 4 پایان نامه نظام کیفری ایران باستان 120 5 اثبات عصر حرج زوجه 18 6 تعریف

تحلیل ماهیت لزوم و جواز عقود (منتشر در پیام آموزش شماره16 ...

هر گونه تغيير در ماهيت اين احكام وضعي ناظر به ماهيات حقوقي مستلزم دخالت يد خود معتبر است كه اعتبار را در دست دارد (الاعتبار باليد من الاعتبار)، پس رد فرضي كه مفاد عقد جايز به صورت شرط ضمن عقد ...

دانلود پاورپوینت ساختار کلونی مورچه ANT COLONY

پاورپوینت تحلیل دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه لاگونا

پاورپوینت عوارض دیررس همودیالیز

دانلود پاورپوینت درس سیر اندیشه سیاسی در غرب - 293 اسلاید

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمان و خلاقیت سازمانی در سازمان امور مالیاتی کشور

تحلیل و طراحی یک تمام جمع کننده بهبود یافته

بررسی طرح پيشنهادی دولت انگلستان براي حسابداری و گزارشگری مالی

لیست کامل پسوند دامنه کشورها