دانلود رایگان


تاثیر استراتژی های بازاریابی سبز بر عملکرد تجاری - دانلود رایگاندانلود رایگان تاثیراستراتژی های بازاریابی سبز بر عملکرد تجاری تعداد صفحات : 76 با فرمت ورد و قابل ویرایش فصل اول- کلیات پژوهش 1-1.مقدمه 2 1-2.بیان مسأله 3 1-3.اهمیت و ضرورت پژوهش 7 1-4. اهداف پژوهش 8 1-4-1. هدف اصلی پژوهش 8 1-4-2. اهداف فرعی پژوهش 8 1-5. سؤالات پژوهش 9 1-5-1.سؤال اصلی پژوهش 9 1-5-2. سؤا

دانلود رایگان تاثیراستراتژی های بازاریابی سبز بر عملکرد تجاریتعداد صفحات : 76 با فرمت ورد و قابل ویرایش فصل اول- کلیات پژوهش1-1.مقدمه 21-2.بیان مسأله 31-3.اهمیت و ضرورت پژوهش 7 1-4. اهداف پژوهش 8 1-4-1. هدف اصلی پژوهش 81-4-2. اهداف فرعی پژوهش 8 1-5. سؤالات پژوهش 9 1-5-1.سؤال اصلی پژوهش 9 1-5-2. سؤالات فرعی پژوهش 9 1-6. فرضیات پژوهش 9 1-6-1. فرضیه اصلی پژوهش 9 1-6-2. فرضیات فرعی پژوهش 9 1-7 . قلمرو پژوهش 10 1-7-1. قلمرو موضوعی 101-7-2. قلمرو مکانی 101-7-3.قلمرو زمانی 101-8 . تعریف واژگان کلیدی 101-9.خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه 121-10. خلاصه ونحوه فصل بندی 13 فصل دوم – ادبیات و پیشینه پژوهش2-1 . مقدمه 152-2 . بازاریابی سبز 152-2-1. تاریخچه بازاریابی سبز 172-2-2. مدیریت محصولات سبز 182-2-3 . بازاریابی سبز در مسیر تکامل 202-2-3-1 . عصر اول (بازاریابی سبز اکولوژیکی) 202-2-3-2. عصر دوم (بازاریابی سبز محیطی) 202-2-3-3 . به سوی عصر سوم (بازاریابی سبز پایدار) 212-2-4. دلایل سبز بودن 212-3. اثرات بازاریابی سبز بر محیط بازاریابی 232-3-1. تشریح عوامل هفتگانه بازاریابی سبز 242-3-1-1. طراحی سبز 24 2-3-1-2. محصول سبز 252-3-1-3. رضایت سبز 252-3-1-4. تبلیغ سبز 252-3-1-5. تصویر برند سبز 25 2-3-1-6. اعتماد سبز 26 2-3-1-7. بسته بندی سبز 26 2-3-1-8. حمل و نقل و توزیع سبز 262-3-1-9 . ترفیعات سبز 272-3-1-10 . قیمت گذاری سبز 28 2-3-1-11 . جایگاه سازی سبز 282-3-1-12 . اتحادیه های(پیوندهای)سبز 292-3-2 . سطوح بازاریابی سبز 292-3-3. آمیخته بازاریابی سبز 302-3-3-1. محصول سبز 302-3-3-2. بسته بندی سبز 322-3-3-3. قیمت سبز 322-3-3-4 . ترفیع و تبلیغ سبز 332-3-3-5 . توزیع سبز 342-4. استراتژی های بازاریابی از دو دیدگاه(سنتی و سبز) 352-4-1. استراتژی های بازاریابی سبز 372-4-1-1. مدیریت زیست محیطی داخلی 382-4-1-2- سیستم های اطلاعاتی سبز 392-4-1-3- سازگاری با محیط زیست(طراحی سبز) 392-4-1-4- بازگشت سرمایه 402-4-1-5- پشتیبانی مدیریت از شیوه های محیط زیستی 402-4-2. تاثیر صاحبان منافع بر استراتژی های بازاریابی سبز 412-4-3. دلایل انطباق با بازاریابی سبز 422-5. کیفیت ادراک شده 422-5-1 . ابزارهای بازاریابی سبز 44 2-5-1-1. برچسب زیست محیطی 44 2-5-1-2. نام تجاری زیست محیطی 45 2-5-1-3 . تبلیغات زیست محیطی 462-6. حفاظت از محیط زیست 462-7. تصویر شرکت 482-7-1. فرایند شکل گیری تصویر شرکت 502-8. عملکرد تجاری 512-8-1. عملکرد محیط زیستی 532-8-2. عملکرد محیط اقتصادی 54 2-8-3. عملکرد تجاری 54 2-8-4. عملکرد عملیاتی 55 2-8-5. عملکرد سازمانی 562-9. مدل مفهومی پژوهش 562-10 . پیشینه پژوهش 572-10-1.پیشینه داخلی 572-10-2.پیشینه خارجی 592-11. خلاصه فصل 62 منابع و مأخذ 63

تاثیراستراتژی های بازاریابی سبز بر عملکرد تجاری


پایان نامه تاثیراستراتژی های بازاریابی سبز بر عملکرد تجاری


استراتژی های بازاریابی سبز


عملکرد تجاری


بازاریابی سبز


استراتژی بازاریابی


عملکرد تجاری در بازاریابی


مدیریت بازرگانی


پایان نامه مدیریت با
تاثیر


استراتژی


های


بازاریابی


سبز


بر


عملکرد


تجاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر

دانلود پاورپوینت رسانه ها در زندگی ما درس 8 مطالعات اجتماعی هشتم

آموزش الکترونيکی و کاربرد آن در مهندسی معدن

دانلود پاورپوینت آمار زیستی (بیومتری)

دانلود کار تحقیقی عدم النفع

خلاصه کتاب و پاورپوینت کتاب طراحی فضای شهری - محمود توسلیدانلود پاورپوینت مقدار عددی یک عبارت جبری ریاضی پایه هفتم

پروژه آماده سه بعدی مجتمع مسکونی در اسکچاپ SKETCHUP

روش های آماری تخمین پارامتر های سینتیکی (ثوابت ارنیوس - درجه واکنش - ثابت سرعت - رابطه سرعت)