دانلود رایگان


اجرای سیستم ارتینگ و برق گیر ساختمان به همراه پاورپوینت ارائه - دانلود رایگاندانلود رایگان « فهرست مطالب » چکیده 1 فصل اول 1-1- مقدمه 3 1-2-تاريخچه ارت 4 1-3- لزوم استفاده از سيستم ارت و اهداف بکار گیری آن 4 1-4- فلسفه ارت نمودن 5 1-5- روش های تست چاه ارت 7 1-6- تعريف سیستم زمين 7 1-7- ويژگي های مهم يک سيستم زمين 8 1-8-بدنه هادی تجهيزات 8 1-9- سيم زمين تجهيزات 8 1-10- ناديده گرفتن سيم زمي

دانلود رایگان « فهرست مطالب »چکیده 1فصل اول 1-1- مقدمه 31-2-تاريخچه ارت 41-3- لزوم استفاده از سيستم ارت و اهداف بکار گیری آن 41-4- فلسفه ارت نمودن 51-5- روش های تست چاه ارت 71-6- تعريف سیستم زمين 71-7- ويژگي های مهم يک سيستم زمين 81-8-بدنه هادی تجهيزات 81-9- سيم زمين تجهيزات 81-10- ناديده گرفتن سيم زمين تجهيزات 101-11- الکترود زمين (Earth electrode) 111-12- الکترود رینگ 121-13- الکترود زمین فونداسیون 121-14- جرم کلی زمین 121-15- هم بندي:(bonding) 121-16- زمين آرام:Quiet ground يا Clean earth 131-17- زمين نويزی:(noisy ground) 131-18- تداخل ناشی از ميدان الکترو مغناطيسی: ( Electro Magnetic Interference (EMI 131-19-تاثير جريان الکتريکي بر بدن 141-20- انواع زمین کردن 151-21- انواع زمين الکتريکي 161-21-1- زمین کردن مقاومتی 171-21-2- زمین راکتانسی 171-22- شرایط یک اتصال زمین خوب 18فصل دوم 2-1- مقدمه 202-2- صاعقه چيست و چگونه رخ می دهد؟ 212-3- ولتاژ صاعقه 222-4- جريان صاعقه 222-5- قدرت صاعقه 222-6- سرعت صاعقه 222-7- دفعات تكرار صاعقه در يك محدوده مشخ : 232-8- صاعقه چگونه و چه مقدار حرارت توليد مي كند ؟ 232-9- صاعقه چگونه و چه مقدار نور توليد مي كند ؟ 242-10- صداي صاعقه 242-11- موج نا شي از صاعقه 252-12- توليد گازتوسط صاعقه 252-13- برق زميني (ولتاژ گام) 252-14- انواع صاعقه گیر 262-15- صاعقه گيرهای يونيزه كننده هوا 262-16- صاعقه گیر الکترونیکی 272-17- اصول عملکرد صاعقه گیر الکترونیکی 27فصل سوم 3-1- مقدمه 293-2- روشهاي اجراي ارت 303-3- شرایط استفاده از روش سطحی 313-4- اجراي ارت به روش عمقي 313-4-1- انتخاب محل چاه ارت 313-4-2- عمق چاه 313-4-3- مصالح مورد نياز 333-4-4- اتصال سيم به صفحه مسي 353-4-5- حفر چاه ارت 353-4-6- پر نمودن چاه ارت 353-5- اجراي ارت به روش سطحي 373-6- اجراي ارت به روش ROD كوبي 373-6-1- مصالح مورد نياز 373-6-2- روش اجرا 383-7- اجراي ارت در ارتفاعات 393-8- نكات عمومي و مهم در خصوص سيستمهاي ارت 393-9-كار با شبكه واتصال زمين موقت 413-10- دستگاه اتصال زمین موقت برای خطوط فشار ضعیف ، متوسط 443-11- عواملی که ممکن است خط در حال تعمیر ناگهانی برق دار شود 443-12- دستورالعمل استفاده از دستگاه ارت موقت 45چکیده مطالب 46فصل چهارم 4-1- اجرای سیستم ارتینگ در مراکز مسکونی 494-2- نصب شينه و ميله برقگيردر واحد های مسکونی 534-3- استفاده از بنتونيت در احداث اتصال زمين 534-4- استانداردها و مقررات سیستم زمین 574-5- اجرای نادرست سیستم ارتینگ و ایجاد برقگرفتگی59چکیده مطالب 61فصل پنجم 5-1- مقدمه 635-2- روشهای تست سیستم ارتینگ 645-2-1- روش افت ولتاژ 645-2-2- روش ۶۲٪ 655-2-3- روش تنزل پتانسیل 665-2-4- روش خط عرضی 665-3- اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت مخصوص خاک 675-3-1- تاثیر آماده سازی محل احداث الکترود زمین 675-3-2- اثر شکل الکترود بر مقاومت اتصال زمین 485-3-3- بررسی خصوصیات الکترودهای متداول و مقاومت آنها 485-3-3-1- الکترودهای موجود 695-3-3-2- الکترودهای مصنوعی 69 5-3-3-2- 1- الکترودهای صفحه ای کم عمق 70 5-3-3-2- 2- الکترودهای صفحه ای عمیق 70 5-3-3-2- 3- الکترودهای قائم 715-4- ساختمان و جنس الکترودهای قائم که با روش کوبیدن نصب می شوند 715-4-1-کوبیدن الکترودها در زمین 715-4-2- ساختمان و جنس الکترودهایی که با روش دفن نصب می شوند 725-5- آماده سازی خاک اطراف الکترودها با روش سنتی 735-6- آماده سازی الکترودها با بتنونیت 745-7- آماده سازی الکترودها با استفاده از بتن 745-8- ساختمان و جنس الکترودهای افقی و عمق دفن آنها (الکترودهای دفن شده در کانال) 745-9- واکنش فلز الکترود و هادی اتصال به زمین با انواع خاک(خوردگی شیمیایی) 755-10- تأثیر نوع خاک در خوردگی الکترود 765-11- پیش بینی مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین بتن / فولاد 785-12- انتخاب و نصب هادی زمین 795-13- دمای بالا در اثر جریانهای نشتی 795-14- استحکام هادی اتصال زمین 805-15- اتصالات و بستها : 80چکیده مطالب 81منابع و مأخذ 82چکیده سیستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتريکي بسيار پایين ، مقاومت مکانيکي بسيار بالاو مقاومت بالا در برابر خوردگي داشته باشد. انواع زمین کردن الکتریکی عبارت است از : زمین کردن به شکل مستقیم ، زمین کردن از طریق مقاومت، زمین کردن از طریق راکتانس، زمین کردن از طریق ترانسفورماتور و زمین کردن ایزوله می باشد. انواع زمین کردن حفاظتی شامل: گراند تجهیزات، گراند صاعقه گیر، گراندبارهای ساکن، گراند ایزوله، گراند منفرد یا مستقل و گراند شبکه ای سیگنال مرجع می باشد. برای اجرای ارت دو روش وجود دارد یکی روش عمقی بوده و دیگری روش سطحی می باشد که روش عمقی از چاه برای اجرای ارت استفاده می شود و در روش سطحی،سیستم ارت در سطح زمین اجرا می گردد. در صورتی می توان از روش سطحی استفاده نمود که فضای لازم به منظور حفاری وجود داشته باشد، ارتفاع از سطح دریا پایین باشد و پستی و بلندی های محوطه کم باشد. برای تست نمودن سیستم های ارتینگ روش هایی نظیر: روش افت ولتاژ ، روش 62درصد، روش تنزل پتانسیل و روش خط عرضی وجود دارد که بهترين روش اندازه گيری همان روش افت ولتاژ می باشدو عمومی ترین روش اندازه گیری روش خط اصلی است. الکترودهای اتصال به زمین به دو دسته تقسیم می گردندکه شامل الکترودهای مصنوعی و الکترودهای موجود یا طبیعی می باشند الکترودهای صفحه ای شامل ، الکترودهای قائم و الکترودهای افقی می باشند.

پایان نامه اجرای سیستم ارتینگ و برق گیر ساختمان


پاورپوینت سیستم ارتینگ ساختمان


برق گیر ساختمان


ارتینگ ساختمان


پایان نامه اجرای سیستم ارتینگ و برق گیر ساختمان


تحقیق درباره ارتینگ


تحقیق درباره سیستم برق گیر


تحقیق درباره سیستم ارتینگ ساختمااجرای


سیستم


ارتینگ


و


برق


گیر


ساختمان


به


همراه


پاورپوینت


ارائه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ایمنی تخریب ساختمان، روش های مواجهه با خطرات تخریب ساختمان ...

اجرای سیستم صاعقه گیر و ارتینگ; ... قطع نمودن انشعابات اصلی آب و برق و گاز جهت جلوگیری از خطرات احتمالی هنگام تخریب و همچنین تغییر مسیر لوله های اصلی آب و گاز و یا کابلهای برق با هماهنگی سازمان ...

مشاوره و مجری تخصصی سیستم ارتینگ و صاعقه گیر

مروزه به منظور حفاظت تجهیزات الکتریکی،نیروی انسانی در مقابل کلیه نوسانات ولتاژ و صاعقه استفاده از سیستم ارتینگ یک ضرورت میباشد. شرکت فنی مهندسی ایمن انرژی پارس مشاور ،مجری و تامین کننده ملزومات تخصصی سیستم ارتینگ و ...

سیستم ارتینگ چیست | آموزش اجرا و نصب سیستم ارت| شرکت اسپاک ...

در گذشته حدودا در ۲۰۰ سال پیش اساسا مفهومی به نام سیستم ارتینگ وجود نداشت و هیچ جایی از تجهیزات الکتریکی ارت نمی شد و به همین دلیل در منازل و اماکن عمومی برق گرفتگی و صدمات بسیاری به بار می آمد.

مجری تخصصی سیستم های حفاظتی | ارتینگ

اجرای چاه ارت ساختمان ها به همراه تاییدیه نظام مهندسی 09124422945. ... اجرای چاه ارت پست های برق. اجرای چاه ارت دستگاه های ابزار دقیق ... فروش صاعقه گیر. اجرای سیستم ارتینگ و صاعقه گیر ...

صاعقه گیر ساختمان-صاعقه گیر-نصب صاعقه گیر-برقگیر

نصب صاعقه گیر ساختمان-برقگیر (به همراه ویدیوی آموزشی)موضوع صاعقه گیر الکترونیکی در مورد ساختمان ها به خصوص ساختمان های بلند بسیار حیاتی است. با استفاده از صاعقه گیر ساختمان باید از برخورد صاعقه به آن که می تواند منجر به ...

نمونه سوالات ارتینگ کاردانش :: سوالات تستی ارتینگ(امتحانات ...

مهارت آموزانی که موفق به طی دوره نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) و پشت سر گذاشتن آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌شوند، مدرک معتبر و بین المللی سازمان فنی و حرفه ای را دریافت خواهند کرد.

شرکت فنی و مهندسی سازه پایدار

در ادامه پست های مربوط به نکات ارتینگ (سیستم زمین) مناطق خاص، در این مطلب و مطلب بعدی نکات مهم سیستم ارت روشنایی و تجهیزات الکتریکی مستقر در خیابان ها (ارتینگ برق) را مورد بررسی قرار می دهیم.

آموزش سیستم زمین صنعتی و انواع سیستم صاعقه گیر (120 ساعت)

آموزش سیستم زمین صنعتی، تشریح انواع سیستم های زمین کردن حفاظتی - همبندی و ارتینگ، انواع سیستم های صاعقه گیر و برقگیر ایمنی

اجرا چاه ارت و سیستم ارتینگ تخصصی | خرید و فروش رایگان

شرکت فنی و مهندسي سورنا صنعت بيستون (مجری تخصصی سیستم ارتینگ و صاعقه گیر) شرکت سورنا صنعت بيستون (با مسئولیت محدود) در سال 1388 با گردهمایی چندی از فارغ التحصیلان و مهندسان دانشگاه های معتبر کشور با هدف ارایه خدمات مهندسی ...

شرکت فنی و مهندسی سازه نیرو | سیستم ارتینگ

ا رتینگ ، صاعقه گیر و برق گیر: پخش و فروش و اجرای تجهیزات سیستم گراندینگ ساختمان و اتاق عمل و اتاق سرور و دکل. سیستم ارتینگ و صاعقه گیر برای تمامی اماکن و ساختمان ها از ضروریات می باشند.

صاعقه گیر - istgah.com

بورس و قیمت صاعقه گیر , صاعقه گير , چاه ارت , ارتينگ , ارت , پايه دوربين , تست چاه ارت در گروه‌های: برق صنعتی , خدمات مخابراتی , خدمات ساختمانی. توسط: شرکت ایمن فراز مهر , شرکت صاعقه الکتریک طاها , میثاق , محسن باغدار , earthbazar و ...

طراحي و اجراي سيستم ارتينگ استاندارد - شركت برق پارسيان

اگر اجرای سیستم ارتینگ، غیر استاندارد باشد چه معایبی به همراه خواهد داشت؟ _ در سیستم هایی که برق گیر استفاده شده است باعث می شود که سیستم برق گیر به درستی عمل نکند.

طراحی و اجرای چاه ارت و ارائه تائیدیه سیستم ارتینگ - خدمات ...

۶- طراحی و اجرای سیستم کابل کشی ارت و نصب سیتم ارتینگ. ۷- اجرای چاه ارت با مقاومت کمتر از 5 اهم و کمتر از 2 اهم و اجرای چاه ارت جهت کارخانجات و شرکتها و منازل مسکونی و صاعقه گیر ها

آموزش سیستم زمین صنعتی و انواع سیستم صاعقه گیر (120 ساعت)

آموزش سیستم زمین صنعتی، تشریح انواع سیستم های زمین کردن حفاظتی - همبندی و ارتینگ، انواع سیستم های صاعقه گیر و برقگیر ایمنی

ارتینگ و صاعقه گیر

برق گیر ، صاعقه گیر ( حفاظت در برابر صاعقه)، ارتینگ (سیستم ارت ) و تجهیزات گراندینگ. در این بخش به ارائه و معرفی تجهیزات حفاظت و ایمنی سیستم‌های برقی و مخابراتی می‌پردازیم.

ارائه طرح ارتینگ اجرای شبکه ارت نصب صاعقه گیر- همبندی ...

شرکت اکباتان توسعه صنعت یار طراح - ناظر و مجری پروژه های تاسیسات برق ارائه طرح ارتینگ اجرای شبکه ارت حفاری وتجهیز چاه ارت تست واندازه گیری و مقاومت چاه ارت نصب صاعقه گیر- همبندی ارتینگ ماشین آلات کرج بلوار چمران روبروی ...

سيستم ارت چيست و چاه ارت چگونه اجرا مي شود؟ - شركت برق پارسيان

سیستم ارت چیست؟ وظیفه اصلی سیستم ارتینگ این است که هر جریان الکتریکی که وارد این سیستم شد را به طور کامل به زمین منتقل کند. سیستم ارتینگ متشکل از چاه ارت و سیم متصل به چاه میباشد. اگر نیاز به اجرای سیستم ارت استاندارد ...

ارائه طرح ارتینگ اجرای شبکه ارت نصب صاعقه گیر- همبندی ...

شرکت اکباتان توسعه صنعت یار طراح - ناظر و مجری پروژه های تاسیسات برق ارائه طرح ارتینگ اجرای شبکه ارت حفاری وتجهیز چاه ارت تست واندازه گیری و مقاومت چاه ارت نصب صاعقه گیر- همبندی ارتینگ ماشین آلات کرج بلوار چمران روبروی ...

اجرا سیستم ارتینگ و چاه ارت سورنا صنعت

شرکت سورنا صنعت بيستون به شماره ثبت 372795 همگام با دانش روز دنیا و بهره گیری از تجارب پروژه های اجرایی توسط متخصصین فنی و کارآزموده در این زمینه ، به منظور دستیابی به اهداف فوق آماده ارائه خدمات ذیل به هموطنان گرامی می باشد

مجری تخصصی سیستم های حفاظتی | ارتینگ

اجرای چاه ارت ساختمان ها به همراه تاییدیه نظام مهندسی 09124422945. ... اجرای چاه ارت پست های برق. اجرای چاه ارت دستگاه های ابزار دقیق ... فروش صاعقه گیر. اجرای سیستم ارتینگ و صاعقه گیر ...

اجرای سیستم صاعقه گیر و ارتینگ | هزینه اجرای سیستم صاعقه ...

همه چیز درباره اجرای سیستم صاعقه گیر و ارتینگ. اجرای سیستم صاعقه گیر و ارتینگ به عنوان یکی از اقدامات مهم در تاسیسات الکترونیکی در صنعت ساختمان، یک امر کاملا ضروری می باشد که بدون اجرای آن‌ها مجوز ساخت ساختمان‌ با مشکل ...

نمونه سوالات ارتینگ کاردانش :: سوالات تستی ارتینگ(امتحانات ...

مهارت آموزانی که موفق به طی دوره نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) و پشت سر گذاشتن آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌شوند، مدرک معتبر و بین المللی سازمان فنی و حرفه ای را دریافت خواهند کرد.

ارائه طرح ارتینگ اجرای شبکه ارت نصب صاعقه گیر- همبندی ...

شرکت اکباتان توسعه صنعت یار طراح - ناظر و مجری پروژه های تاسیسات برق ارائه طرح ارتینگ اجرای شبکه ارت حفاری وتجهیز چاه ارت تست واندازه گیری و مقاومت چاه ارت نصب صاعقه گیر- همبندی ارتینگ ماشین آلات کرج بلوار چمران روبروی ...

نمونه سوالات ارتینگ کاردانش :: سوالات تستی ارتینگ(امتحانات ...

مهارت آموزانی که موفق به طی دوره نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ) و پشت سر گذاشتن آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌شوند، مدرک معتبر و بین المللی سازمان فنی و حرفه ای را دریافت خواهند کرد.

ایده پردازان رسپینا

شرکت ایده پردازان رسپینا در اوایل سال ۱۳۹۱ به منظور ارائه خدمات فنی مهندسی، مشاوره و بازرسی سیستم ها و تجهیزات در صنایع گوناگون کشور، بنام اختصاری (i.p.r) با مسئولیت محدود و به شماره ۲۱۱۱۵ ثبت و تأسیس شد.

نقش توبه در سقوط مجازات از دیدگاه قرآن کریم و حقوق کیفری

تحقیق کامل درمورد هیدرولیک - فایل Word

پاورپوینت تحلیل خانه ی لاسون وستن از اریک اوون موس

دانلود پاورپوینت مديريت جامع كيفيت TQM

دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهی در 159 صفحه - فایل WORD

دانلود پاورپوینت استفاده از هوش عاطفی در محیط کار

دانلود نمونه پروپوزال رشته هنر

فصل هفتم تربیت بدنی عمومی 1 - روش‌های صحیح انجام حرکات در فعالیت‌های روزمره زندگیدانلود پاورپوینت ناهمواری های ایران درس 4 جغرافیای ایران پایه دهم