دانلود رایگان


مطالعات خانه شعر و ادبیات معاصر - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مطالعات خانه شعر و ادبیات معاصر 173 ص فرمت word فهرست مطالب فصل اول : گذري بر ادبيات وشعر 1 1-1-ريشه شناسي وتعريف 2 1-2-شعر 4 1-3-نثر 5 1-4-مقاله 5 1-5 -داستان 6 1-6-رمان 6 1-7- آثارمنثور ديگر 7 1-8-نمايشنامه 8 1-9-ادبيات شفاهي 9 1-10-ديگرگونه هاي روايي 9 1-11-نظريه ادبي 10 1-12-

دانلود رایگان دانلود مطالعات خانه شعر و ادبیات معاصر 173 ص فرمت word فهرست مطالبفصل اول : گذري بر ادبيات وشعر 1 1-1-ريشه شناسي وتعريف 2 1-2-شعر 41-3-نثر 5 1-4-مقاله 51-5 -داستان 6 1-6-رمان 61-7- آثارمنثور ديگر 7 1-8-نمايشنامه 8 1-9-ادبيات شفاهي 9 1-10-ديگرگونه هاي روايي 9 1-11-نظريه ادبي 10 1-12-گونه هاي ادبي 10 1-13-آرايه هاي ادبي 10 1-14-نقد ادبي 11 1-15-شعركهن فارسي 11 1-15-1-تاريخچه شعر كهن فارسي 11 1-15-2-انواع شعر كهن فارسي 13 1-16-شعر نو فارسي 14 1-16-1-اهميت شعر 14 1-16-2-احساس وانديشه وتخيل 16فصل دوم:تحولات وجريان هاي شعروادبيات معاصر ايران 18 2-1 -تحولات شعر معاصر 19 2-1- 1-تحولات شعر معاصرفارسي 19 2-1-2-تحولات سرشت وجايگاه شعر پس از مشروطيت 192-1-3-تبديل شغل به رسالت 19 2-1-4-تبديل من شخصي به من اجتماعي 21 2-1-5-تبديل مخاطب خاص به مخاطب عام 212-1-6-تاثير ويژگيهاي بومي و اقليمي 222-1-7-شاعران بزرگ پس از مشروطه 22 2-2-تحول در شعر امروز 22 2-3-زنان شاعر 25 2-4-نشر دفترهاي شعر 25 2-5-تاثير فرماليسم بر ادبيات معاصر ايران 302-5-1-آشنايي زدايي در ادبيات معاصر 362-5-2-جلوه هاي آشنايي زدايي در اشعار دكتر شفيعي كدكني 38 2-6-رمانتيسم،اصول آن ونفوذآن در شعر معاصرايران412-7-شعر(موج نو)وشعر (حجم گراي)معاصر فارسي 572-7-1-تاريخچه 59 2-7-2-اصطلاح موج نو،سرآغازووجه تسميه آن 602-7-3-زمينه هاو عوامل پيدايش جريان موج نو و شعر حجم گرا 62 2-7-4-اصطلاح حجم گرايي؛سرآغاز ووجه تسميه آن 662-7-5-ويژگي هاي شعر موج نو و شعر حجم گرا 682-8-جريان سمبوليسم اجتماعي در شعر معاصر ايرا 762-8-1:تاريخچه 76 2-8-2-سمبوليسم در معني اصطلاحي وخاص 782-8-3-اصول وويژگي هاي مكتب سمبوليسم 792-8-4-شباهت ها وتفاوت هاي جريان شعر سمبوليسم اجتماعي فارسي و مكتب سمبوليسم 802-8-3-جامعه گرايي 82 2-8-4-نماد گرايي 84 2-8-5-نتيجه گيري 89 2-9-پست مدرنيسم وشعر معاصر ايران 91 2-9-1:تاريخچه 92 2-9-2-نسبت شعر پست مدرنيستي ايران وبافت فرهنگي جامعه ايران 952-9-3-جريان شعري پست مدرن 97 2-9-4-ويژگي هاي كلي جريان شعري پست مدرن 992-9-5-تخيل 102 2-9-6-ساختمان 103 2-9-7-موسيقي 104 2-9-8-زبان 1062-10-بررسي ادبيات سياسي ايران در دوره پهلوي اول 1092-10-1-كودتاي سوم اسفند 1299وبر آمدن رضاشاه 1092-10-2-ويژگي هاي كلي ادبيات در فاصله سالهاي 1320-1290 114 2-10-3-شعر سياسي در سال 1320-1299 117 2-10-4-وضعيت ادبيات داستاني در دوره پهلوي اول 124فصل سوم:بررسی نمونه های موردی 132 موزه ادبيات در مارباخ 133 فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي ايران 138 خانه ادبيات افغانستان 141فصل چهارم: مکان طراحی و شناخت بستر طراح...1424-1 -1-بررسی موقعیت جغرافیایی استان فارس 1434-1-2 - بررسی موقعیت جغرافیایی شهر شیراز 1434-1-3-مشخصه های جغرافیایی شهر شیراز 1444-1-4 - مشخصه های ارتفاعی شهر شیراز 145 4-1-5 -مشخصه های اقلیمی شهر شیراز 1454-2 -تحلیل شرایط اقلیمی (آب و هوا و دما)..1464-2-1- آب و هوا 1464-4-2 -رطوبت و بارندگی 1464-4-3 -دما 1474-4-4-رطوبت 1484-4-5 -بارندگی 1504-4-6 -باد 1514-4-7- لرزه خیزی 1524-5- انتخاب سايت 153 4-5 -1-معرفی سایت ها 1534-5-2-راهنماي انتخاب سايت 1564-5-4-ارزيابي سايت ها 157 4-6-تحلیل سایت 158 4-6-1-مسير هاي دسترسي 1594-9-2-همجواري ها 1604-9-3 -مسير حرکت خورشید 161 4-9-4- مسير باد 162فصل پنجم:برنامه¬ریزی فیزیکی و روند شکل گیری طرح 1635-1 -روندشكل گيري طرح 1645-1-1-بخش هاي اصلي طرح 1655-2-برنامه ريزي فيزيكي 164 5-3-سازه 1706-3-تاسیسات 171نقشه های طرح 173

مطالعات خانه شعر و ادبیات معاصر


پایان نامه مطالعات خانه شعر و ادبیات معاصر


رساله خانه شعر و ادبیات


پایان نامه خانه شعر و ادبیات


مطالعات


برنامه فیزیکی


طراحی


طراحی معماری


ریز فضاها


پلانمطالعات


خانه


شعر


و


ادبیات


معاصر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند با رضایت مشتریان

دانلود پایان نامه بررسی سرقفلی حق کسب و پیشه

مروری بر انواع روش های جستجوی ساخت یافته و کاربرد آنها

كاربرد سيستم هاي توصيه گر در تجارت الكترونيك

خصوصیات جنگلشناسی گونه شمشاد خزری

دانلود جزوه آموزشی حقوق دریاها

دانلود پاورپوینت طلای سیاه درس 7 مطالعات اجتماعی ششم

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم سلامت و بهداشت پایه دوازدهم - اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن

دانلود پاورپوینت طلای سیاه درس 7 مطالعات اجتماعی ششم

دانلود پاورپوینت بی مهره ها درس 11 علوم پایه چهارم