دانلود رایگان


سنگ های متورم شونده: تعریف و اندازه گیری - دانلود رایگاندانلود رایگان سنگ های متورم شونده: تعریف و اندازه گیری معرفی و بررسی مدل cam-clay اصلاح شده تعداد صفحات : 74 فرمت فایل دانلودی : PDF مكانيزم تورم بنابر تعريف ارائه شده توسط انجمن بين المللي مكانيك سنگ در سال 1983 ، مكانيزم تورم تركيبي از واكنش هاي فيزيكي شيميايي شامل آزاد شدن تنش و آب است. معمولاً واكنش فيزيكي

دانلود رایگان سنگ های متورم شونده: تعریف و اندازه گیری معرفی و بررسی مدل cam-clay اصلاح شده تعداد صفحات : 74 فرمت فایل دانلودی : PDF مكانيزم تورم بنابر تعريف ارائه شده توسط انجمن بين المللي مكانيك سنگ در سال 1983 ، مكانيزم تورم تركيبي از واكنش هاي فيزيكي شيميايي شامل آزاد شدن تنش و آب است. معمولاً واكنش فيزيكي شيميايي با آب قسمت عمده است اما اين واكنش تنها همزمان و يا پس از آزاد شدن تنش مي تواند رخ دهد. با اين حال اينشتين در سال 1996 يادآور مي شود كه بهتر است جمله دوم را به اين ترتيب ويرايش كرد كه تغييرات تنش ((معمولاً)) اثر به سزايي دارد. تورم مي تواند در خاك ها و سنگ هايي كه كاني هاي رسي، انيدريت يا پيريت/ماكاسيت حضور دارند، رخ دهد. دو نوع مكانيزم تورم را مي توان از هم تفكيك كرد: مكانيكي و فيزيكي شيميايي. تورم مكانيكي كه در بيشتر رس ها، رس هاي سيلتي، سيلت هاي رسي و شنگ هاي مربوط به آن ها رخ مي دهد، يك تحكيم معكوس است و يا به بيان ديگر، بر اثر از بين رفتن فشار منفذي اضافه منفي رخ مي دهد. تورم فيزيكي شيميايي شامل واكنشي شيميايي است كه مي تواند ميان آب و محتواي مينرالوژيكي به وجود آيد. اين نوع تورم به حضور كاني ها در زمين بستگي دارد. در سنگ هاي آرژيليتي، تورم توسط يكي از يا تركيبي از سه مكانيزم: بين كريستالي، اسموزي و ميان ذره اي رخ مي دهد. تورم بين كريستالي توسط هيدراسيون كاتيون ها رخ مي دهد ولي در تورم اسموزي، آب به سطح داخلي ذرات رس جذب شده و ملكول هاي آب در لايه هايي موسوم به ((لايه مضاعف)) به يكديگر مي پيوندند. در حالت تورم ميان ذره اي، آب به درون كاني هاي رسي داراي لايه هاي قابل انبساط مانند اسمكتيت و لايه هاي رسي تركيبي جذب مي شود. جذب به فاصله لايه هاي رسي و متعاقباً به تنش وارده بستگي دارد.

سنگ های متورم شونده


تعریف و اندازه گیری سنگ های متور شونده


مدل cam


clay


مکانیک سنگ


تورم ترکیبی سنگ


واکنش شیمیایی و فیزیکی


مهندسی معدن


پایان نامه مهندسی معدن


استخراجسنگ


های


متورم


شونده:


تعریف


و


اندازه


گیری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت آشنایی با علف های هرز - تعداد 3 فایل پاورپوینت

پایان نامه مطالعه تطبیقی نقوش هندسی سفال های فلات مرکزی و شمال غرب

پایان نامه مطالعه تطبیقی نقوش هندسی سفال های فلات مرکزی و شمال غرب

بررسی رابطه بين جو اخلاقی، نوآوری کارمندان با در نظر گرفتن نقش ميانجی ادراک

دانلود پاورپوینت کامل معماری پایدار-تنظیم شرایط محیطی Sustainable Architecture

بررسی شبکه های بی سیم ، پروتکل های مسیریابی و شبکه های ادهاک

دانلود پاورپوینت باستان شناسی در جست و جوی میراث فرهنگی درس 3 تاریخ دهم انسانی

خسارات مازاد بر دیه